Prebacivanje između jezika postavljanjem jezika za proveru

Ako kreirate dokumente na nekoliko jezika zasnovanih na latinici, npr. engleskom, francuskom i nemačkom i brzo se prebacujete između njih dok radite, postavljanje jezika za proveru teksta dok kucate omogućava vam da proverite pravopis teksta na jezicima koje koristite kada završite sa kreiranjem dokumenta.

Ako želite da kucate na jeziku koji nije zasnovan na latinici, npr. na arapskom ili kineskom, odnosno želite da koristite raspored tastera na tastaturi za svaki jezik zasnovan na latinici, pomoću trake jezika možete da promenite raspored tastera na tastaturi. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili promena jezika rasporeda tastera na tastaturi.

Koji Office 2010 program koristite?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Saznajte više

Access

Ako koristite raspored tastera na tastaturi koji sadrži znakove koji su vam potrebni ili ako znate ASCII kodove za specijalne znakove koji nisu u rasporedu tastera na tastaturi, možete otkucati željeni tekst. Da biste postavili jezik u programu Access, možete da otkucate željeni tekst, izaberete ga, a zatim postavite jezik za proveru. Da biste proverili pravopis, možete da prebacite rečnik na taj jezik.

 1. Otvorite Access bazu podataka.

 2. Počnite da kucate.

  Napomena : Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg

Promena jezika baze podataka tako da se podudara sa jezikom zapisa i polja baze podataka

Važno :  Jezik za uređivanje se primenjuje na celu bazu podataka i ne može se definisati za pojedinačne zapise ili polja. Više informacija o proveri pravopisa na drugom jeziku potražite u članku Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Ako želite da promenite jezik baze podataka da biste proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Otvorite Access bazu podataka.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 4. Izaberite stavku Jezik.

 5. U dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika za Office, sa liste Jezik za uređivanje izaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevani.

  Važno : Na taj način se menja podrazumevani jezik za uređivanje za sve Microsoft Office programe.

 6. Sledeći put kada budete proveravali pravopis baze podataka izborom stavke Pravopis na kartici Početak, moći ćete da promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis, a zatim proverite zapise baze podataka za svaki jezik koji se nalazi u bazi podataka. Ovaj korak treba da ponovite za svaki jezik u bazi podataka.

Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Excel

Važno :  Jezik za uređivanje se primenjuje na celu radnu svesku i ne može se definisati za pojedinačne radne listove ili ćelije. Više informacija o proveri pravopisa na drugom jeziku potražite u članku Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Da biste podesili jezik u programu Excel, kucajte na jeziku koji želite da koristite, a zatim tokom procesa provere pravopisa možete da izaberete stavku Jezik rečnika da biste prebacili rečnik na taj jezik.

 1. Otvorite Excel radnu svesku.

 2. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

Promena jezika rečnika tako da se podudara sa jezikom teksta radnog lista

Da biste promenili jezik radne sveske radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Otvorite Excel radnu svesku.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 4. Izaberite stavku Jezik.

 5. U dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika za Office, sa liste Jezik za uređivanje izaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevani.

  Važno : Na taj način se menja podrazumevani jezik za uređivanje za sve Microsoft Office programe.

 6. Sledeći put kada budete proveravali pravopis radne sveske izborom stavke Pravopis na kartici Početak, moći ćete da promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis, a zatim proverite radnu svesku za svaki jezik koji se nalazi u njoj. Ovaj korak treba da ponovite za svaki jezik u radnoj svesci.

Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

InfoPath

InfoPath Designer

Važno :  U programu InfoPath Designer, Podešavanje jezika za proveru primenjuje se na trenutni prikaz obrasca. Obrasci sa više prikaza mogu da imaju različite jezike za proveru za svaki prikaz. Jezik za proveru se primenjuje na kompletan prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao da je na istom jeziku.

Da biste promenili jezik obrasca, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu ispod stavke Pravopis, a zatim izaberite stavku Podešavanje jezika za proveru Slika dugmeta.

 2. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 3. Počnite da kucate.

  Napomena :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, koristite tastersku prečicu. Listu tasterskih prečica potražite u članku Tasterske prečice za međunarodne znakove.

 4. U suprotnom, proverite pravopis.

  Napomene : 

InfoPath Editor

Važno :  U programu InfoPath Editor, Podešavanje jezika za proveru primenjuje se na kompletan obrazac. Jezik za proveru se primenjuje na kompletan prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao da je na istom jeziku.

Da biste proverili pravopis u obrascu, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, kliknite na strelicu ispod stavke Pravopis, a zatim izaberite stavku Podešavanje jezika za proveru Slika dugmeta.

 2. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 3. Počnite da kucate.

  Napomena :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, koristite tastersku prečicu. Listu tasterskih prečica potražite u članku Tasterske prečice za međunarodne znakove.

 4. U suprotnom, proverite pravopis.

  Napomene : 

Vrh stranice

OneNote

Da biste promenili jezik beležnice radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor u datoteku na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku. Odnosno, ako ste već otkucali tekst, izaberite ga.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za korekturu.

 3. U dijalogu Jezik za uređivanje izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite sledeći jezik.

 6. U suprotnom, proverite pravopis.

  Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena :  Video zapis je bez zvuka.

Vrh stranice

Outlook

Da biste promenili jezik e-poruke radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor u e-poruku na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na strelicu ispod stavke Jezik, a zatim izaberite stavku Podešavanje jezika za proveru Slika dugmeta.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite sledeći jezik.

 6. U suprotnom, proverite pravopis i gramatiku.

  Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena :  Video zapis je bez zvuka.

Vrh stranice

PowerPoint

Da biste promenili jezik slajda radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor u datoteku na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na strelicu ispod stavke Jezik, a zatim izaberite stavku Podešavanje jezika za proveru.

 3. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite sledeći jezik.

 6. Opcionalno možete da proverite pravopis i gramatiku.

  Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena :  Video zapis je bez zvuka.

Vrh stranice

Publisher

Da biste promenili jezik publikacije radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor u datoteku na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, kliknite na strelicu ispod stavke Jezik, a zatim izaberite stavku Podešavanje jezika za proveru Slika dugmeta.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite sledeći jezik.

 6. U suprotnom, proverite pravopis.

  Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Visio

Da biste promenili jezik dijagrama radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor u datoteku na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite sledeći jezik.

 6. Opcionalno možete da proverite pravopis.

  Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Word

Da biste promenili jezik dokumenta radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor u datoteku na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene :  Da biste otkucali znakove kao što su dijareza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), kukica u turskom (Ç) ili čak i neki simbol, npr. oznaku potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite sledeći jezik.

 6. U suprotnom, proverite pravopis i gramatiku.

  Napomena :  Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne sadrži alatke za proveru kao što je kontrolor pravopisa za jezik koji želite da koristite, možda će vam biti potreban jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena :  Video zapis je bez zvuka.

Vrh stranice

Saznajte više

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!