Prebacivanje između jezika postavljanjem jezika za proveru

Ako kreirate dokumente na nekoliko jezika zasnovanih na latinici, na primer na engleskom, francuskom i nemačkom, i brzo se prebacujete sa jednog jezika na drugi u toku rada, postavljanje jezika za proveru teksta za vreme kucanja omogućava vam da proverite pravopis teksta na jezicima koje koristite kada završite sa kreiranjem dokumenta.

Ukoliko želite da kucate tekst na jeziku koji nije zasnovan na latinici, na primer na arapskom ili kineskom, ili želite da koristite raspored tastera na tastaturi za svaki jezik zasnovan na latinici, pomoću trake jezika možete promeniti raspored tastera na tastaturi. Više informacija potražite u članku Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika.

Koji Office 2010 program koristite?

Access

Promena jezika baze podataka radi podudaranja sa jezikom zapisa i polja baze podataka

Excel

Promena jezika rečnika radi podudaranja sa jezikom teksta radnog lista

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Saznajte više

Access

Ako koristite raspored tastera na tastaturi koji sadrži sve znakove koji su vam potrebni ili znate ASCII kodove za specijalne znakove koji se ne nalaze u okviru rasporeda tastera na tastaturi, možete otkucati željeni tekst. Da biste postavili jezik u programu Access, možete otkucati željeni tekst, izabrati ga, a zatim postaviti jezik za proveru. Da biste proverili pravopis, rečnik možete prebaciti na taj jezik.

 1. Otvorite Access bazu podataka.

 2. Počnite da kucate.

  Napomena    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (ñ), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

Promena jezika baze podataka radi podudaranja sa jezikom zapisa i polja baze podataka

Važno    Jezik za uređivanje primenjuje se na čitavu bazu podataka i ne može da se definiše za pojedinačne zapise ili polja. Više informacija o proveri pravopisa na drugom jeziku potražite u članku Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Ako želite da promenite jezik baze podataka da biste proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Otvorite Access bazu podataka.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 4. Izaberite stavku Jezik.

 5. U dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office, sa liste Jezik za uređivanje izaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevanu vrednost.

  Važno    Na taj način se menja podrazumevani jezik za uređivanje za sve Microsoft Office programe.

 6. Kada sledeći put budete proveravali pravopis baze podataka tako što ćete na kartici Početak kliknuti na dugme Pravopis, možete promeniti jezik rečnika u dijalogu Pravopis, a zatim proveriti zapise baze podataka za svaki jezik koji se nalazi u bazi podataka. Ovaj korak treba da ponovite za svaki jezik u bazi podataka.

Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Excel

Važno    Jezik za uređivanje primenjuje se na čitavu radnu svesku i ne može da se definiše za pojedinačne radne listove ili ćelije. Više informacija o proveri pravopisa na drugom jeziku potražite u članku Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Da biste u programu Excel postavili jezik, otkucajte jezik koji želite da koristite, a zatim tokom procesa provere pravopisa možete izabrati stavku Jezik rečnika da biste rečnik prebacili na taj jezik.

 1. Otvorite Excel radnu svesku.

 2. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

Promena jezika rečnika radi podudaranja sa jezikom teksta radnog lista

Da biste promenili jezik radne sveske radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Otvorite Excel radnu svesku.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 4. Izaberite stavku Jezik.

 5. U dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office, sa liste Jezik za uređivanje izaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevanu vrednost.

  Važno    Na taj način se menja podrazumevani jezik za uređivanje za sve Microsoft Office programe.

 1. Kada sledeći put budete proveravali pravopis radne sveske tako što ćete na kartici Početak kliknuti na dugme Pravopis, možete promeniti jezik rečnika u dijalogu Pravopis, a zatim proveriti radnu svesku za svaki jezik koji se nalazi u njoj. Ovaj korak treba da ponovite za svaki jezik u radnoj svesci.

Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

InfoPath

InfoPath Designer

Važno    U programu InfoPath Designer, stavka Postavi jezik za proveru primenjuje se na trenutni prikaz obrasca. Obrasci sa više prikaza mogu imati različite jezike za proveru za svaki prikaz. Jezik za proveru se primenjuje na ceo prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste promenili jezik obrasca, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu u okviru Pravopis, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru Slika dugmeta.

 2. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 3. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 4. Druga mogućnost je da proverite pravopis.

  Napomene   

InfoPath Editor

Važno    U programu InfoPath Editor, stavka Postavi jezik za proveru primenjuje se na čitav obrazac. Jezik za proveru se primenjuje na ceo prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste proverili pravopis u obrascu, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, kliknite na strelicu u okviru Pravopis, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru Slika dugmeta.

 2. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 3. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 4. Druga mogućnost je da proverite pravopis.

  Napomene   

Vrh stranice

OneNote

Da biste promenili jezik beležnice radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na ono mesto u datoteci gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru.

 3. U oknu Jezik za uređivanje izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U okviru 3. koraka odaberite sledeći jezik.

 6. Druga mogućnost je da proverite pravopis.

  Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Outlook

Da biste promenili jezik e-poruke radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na ono mesto u e-poruci gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na strelicu u okviru Jezik, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru.Slika dugmeta

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U okviru 3. koraka odaberite sledeći jezik.

 6. Druga mogućnost je da proverite pravopis i gramatiku.

  Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

PowerPoint

Da biste promenili jezik slajda radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na ono mesto u datoteci gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na strelicu u okviru Jezik, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru.

 3. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U okviru 3. koraka odaberite sledeći jezik.

 6. Opcionalno možete da proverite pravopis i gramatiku.

  Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Publisher

Da biste promenili jezik publikacije radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na ono mesto u datoteci gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, kliknite na strelicu u okviru Jezik, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru Slika dugmeta.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U okviru 3. koraka odaberite sledeći jezik.

 6. Druga mogućnost je da proverite pravopis.

  Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Visio

Da biste promenili jezik dijagrama radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na ono mesto u datoteci gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Postavi jezik za proveru.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U okviru 3. koraka odaberite sledeći jezik.

 6. Opcionalno možete da proverite pravopis.

  Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Word

Da biste promenili jezik dokumenta radi provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na ono mesto u datoteci gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku ili izaberite tekst ako ste ga već otkucali.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Postavi jezik za proveru.

 3. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 4. Počnite da kucate.

  Napomene    Da biste otkucali znakove, kao što su dijereza u nemačkom (ö), tilda u španskom (n), sedija u turskom (Ç), ili čak simbol, na primer oznaka potvrde, uradite nešto od sledećeg:

 5. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U okviru 3. koraka odaberite sledeći jezik.

 6. Druga mogućnost je da proverite pravopis i gramatiku.

  Napomena    Možda će vam biti potreban jezički paket ako vaša verzija sistema Office 2010 ne obezbeđuje alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, za jezik koji želite da koristite. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Saznajte više

Primenjuje se na: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik