Prebacivanje između korisničkih interfejsa Skype za posao klijenta i Lync klijenta

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Za Skype za posao Online organizacije, možete da koristite udaljeni program PowerShell u usluzi Office 365 da biste omogućili u programu Skype za posao korisnici koriste Skype za posao klijent ili Skype za posao (Lync) klijent korisničkog interfejsa. Podrazumevana postavka je za korisnike da koriste Skype za posao klijenta korisničkog interfejsa. Ako biste radije da koristite Lync klijent iskustvo, možete da upravljate prvi ponašanje klijenta za pokretanje da biste prikazali korisničkom interfejsu Lync prateći korake u nastavku ove teme.

Napomena : U programu Lync 2013 klijenta iskustvo nije opciju za Skype za posao 2016 klijent, verzije. Pre nego što pokušate da konfigurišete klijenta okruženje da koristite Lync 2013 klijenta, proverite verzija klijenta da biste se uverili da se ne pokreće sa brojem 16; na primer: 16.x.x.x.

Savet : Ako želite lako da menjate korisnički interfejs i ne želite da obavljate ručne korake, posetite Microsoft Download Center da biste preuzeli PowerShell skriptu koja ovo olakšava.

Prebacivanje korisničkog interfejsa programa Skype za posao za korisnike

Windows PowerShell modul za Skype za posao Online vam omogućava da kreirate daljinsku sesiju Windows PowerShell koja se povezuje sa Skype za posao Online. Ovaj modul koji je podržan samo na 64-bitne računare mogu se preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center na Windows PowerShell modul za Skype za posao Online. Druge informacije u članku Konfigurisanje računara za Skype za posao Online upravljanje.

Važno : Postavka Global smernica za prebacivanje korisničkog interfejsa se neće primenjivati na korisnika koji već ima primenjene prilagođene smernice. Da biste mogli da menjate korisnički interfejs, treba da pokrenete sledeće za svakog korisnika koji je primenio prilagođene smernice:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Oprez : ClientPolicyEnableSkypeUI smernice će zameniti postojeću postavku prilagođenih smernica za korisnika.

Da biste omogućili da svi korisnici u vašoj organizaciji koriste Skype za posao klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ako dobro podesite smernice, videćete:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Da biste omogućili da svi korisnici u vašoj organizaciji koriste Skype za posao (Lync) klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ako dobro podesite smernice, videćete:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Da biste dozvolili da jedan korisnik u vašoj organizaciji koristi Skype za posao klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Ako dobro podesite smernice, videćete:

Skype za posao Online – Omogućavanje korisničkog interfejsa

Da biste dozvolili da jedan korisnik u vašoj organizaciji koristi Skype za posao (Lync) klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Ako dobro podesite smernice, videćete:

Skype za posao Online – Korisnički interfejs onemogućen

Da biste dozvolili da više korisnika u vašoj organizaciji koriste Skype za posao klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Da biste dozvolili da više korisnika u vašoj organizaciji koriste Skype za posao (Lync) klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Da biste dozvolili da grupa korisnika u vašoj organizaciji koristi Skype za posao klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Da biste dozvolili da grupa korisnika u vašoj organizaciji koristi Skype za posao (Lync) klijent, otvorite udaljeni program PowerShell i otkucajte sledeće:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Napomene : Korisničko ime je ime korisničkog naloga kojem treba da se dodele smernice. Ime korisnikovog naloga može da se unese u jednom od sledećih oblika:

 • SIP adresa korisnika

 • Glavno korisničko ime (UPN) korisnika

 • Domen\korisničko_ime korisnika

 • Ime za prikaz u sistemu Active Directory korisnika

Korišćenje programa Windows PowerShell za upravljanje uslugom Lync Online

Postavke smernica usluge Skype za posao Online

Ova tabela prikazuje korisničko iskustvo kada se smernice prvi put primene na korisnike:

Administratorske postavke smernica

Korisnički interfejs se prikazuje

Smernice nisu postavljene.

Korisnik će nastaviti da koristi korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Korisnik će nastaviti da koristi korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Korisnik će biti upitan da li želi da se prebaci na korisnički interfejs Skype za posao (Lync) klijenta. Korisnik može kasnije da se prebaci.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Korisnik će koristiti korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Korisnik će biti upitan da li želi da se prebaci na korisnički interfejs Skype za posao (Lync) klijenta. Administrator može da promeni ovu postavku u budućnosti, što će prebaciti korisnike na korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Ova tabela prikazuje korisničko iskustvo kada se smernice promene:

Administratorske postavke smernica

Korisnički interfejs Skype za posao (Lync) klijenta

Korisnički interfejs Skype za posao klijenta

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Korisnik će biti upitan da li želi da se prebaci na korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Korisnik će nastaviti da koristi korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Korisnik će nastaviti da koristi korisnički interfejs Skype za posao (Lync) klijenta.

Korisnik će biti upitan da li želi da se prebaci na korisnički interfejs Skype za posao (Lync) klijenta.

Smernice nisu postavljene.

Korisnici nikad neće videti korisnički interfejs Skype za posao (Lync) klijenta ako smernice nisu postavljene. Oni će uvek koristiti korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Korisnik će nastaviti da koristi korisnički interfejs Skype za posao klijenta.

Ova tabela prikazuje sve na mreži prilagođene smernice dostupna. Postoje nove smernice kreirane da date administratori fleksibilnosti u zadržavanje stari prilagođenih smernica tokom prebacivanja između EnableSkypeUI zastavice. Koristite cmdlet odozgo da dodeli jednu od na ispod smernica za korisnika.

Smernice za ime

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Netačno

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Netačno

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Netačno

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Netačno

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Netačno

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Netačno

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Netačno

Da biste počeli da koristite program Windows PowerShell, pogledajte ove teme:

Prvo pokretanje klijenta ponašanja

Podrazumevano, kada korisnici za pokretanje Skype za posao po prvi put, uvek videće Skype za posao korisničkog interfejsa, čak i ako ste izabrali Lync klijent iskustvo tako što ćete postaviti smernice za klijenta u Lync klijent iskustvo (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI), kao što je opisano ranije. Posle nekoliko minuta, korisnici zatim će biti zatraženo da biste se prebacili u režim Lync.

Ako želite da prikažete korisničkom interfejsu programa Lync kada korisnici za pokretanje Skype za posao klijenta po prvi put, sledite ove korake pre pokretanja klijenta po prvi put posle ažuriranja:

 1. Pratite korake ranije u ovoj temi i potvrdite da je za klijent podešen da biste onemogućili Skype za posao korisničkog interfejsa.

 2. Ažuriranje registratora sistema na računaru korisnika. Treba da uradite ovo pre nego što prvi put korisnika za pokretanje Skype za posao klijenta i treba da uradite ovo samo jednom. Informacije o tome kako da kreirate objekat smernica grupe da biste ažurirali registrator na domenu spojeno računar, pogledajte odeljak kasnije u temi.

  U okviru ključa za [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    , kreirajte novu binarnu vrednost.

  Ime vrednosti mora da bude EnableSkypeUI   i podaci o vrednosti mora biti postavljeno na 00 00 00 00   .

  Ključ bi trebalo da izgleda kao na sledeći način:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab" = dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab" = dword:00000001

  "CanAppShareInCollab" = dword:00000001

  "EnableSkypeUI" = heksadecimalni: 00, 00, 00, 00

Lync korisnički interfejs sada će se prikazati kada korisnici za pokretanje Skype za posao klijenta po prvi put.

Kontroliše prikaz na ekranu dobrodošlice uputstvo

Kada korisnici otvore Skype za posao klijenta, podrazumevano ponašanje je da biste prikazali ekran dobrodošlice koja uključuje 7 brzi saveti većina osoba traži. Možete da biste isključili prikaz ekran dobrodošlice, ali još uvek Dozvoli korisnicima pristup za uputstvo tako što ćete dodati sledeću vrednost registratora na klijentskom računaru:

U okviru ključa za [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    , kreirajte novu DWORD vrednost (32-bitni)   . Ime vrednosti    mora da bude IsBasicTutorialSeenByUser   i podaci o vrednosti    mora biti postavljeno na vrednost 1   .

Ključ bi trebalo da izgleda kao na sledeći način:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Isključivanje klijenta uputstvo

Ako ne želite da korisnici mogu da pristupe uputstva, možete da isključite klijenta uputstvo sa sledeću vrednost registratora:

Kreirajte novu DWORD vrednost (32-bitni)   u ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    . Ime vrednosti    mora da bude TutorialFeatureEnabled   i podaci o vrednosti    mora biti postavljeno na vrednost 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Možete da uključite u uputstvu nazad tako što ćete postaviti na vrednost podataka   1   .

Kreiranje objekat smernica grupe da biste izmenili registrator na računaru spojeno domena

Ažuriranje registratora da biste prikazali iskustva klijenta Lync po prvi put korisnik pokreće Skype za posao klijenta treba uraditi samo jednom. Ako koristite objekat smernica grupe (GPO) da biste ažurirali registratora, potrebno je da definišete objekat da biste kreirali novu vrednost, umesto da ažurirate podatke vrednosti. Kada je primenjeno GPO, ako ne postoji na novu vrednost, GPO će ga kreirate i podesite vrednost 0.

Sledeća procedura opisuje kako da izmenite registrator kako bi Lync klijent iskustvo se prikazuje kada prvi put korisnik pokreće Skype za posao. Takođe možete da koristite ovu proceduru da biste ažurirali registratora da biste onemogućili ekran dobrodošlice uputstvo, kao što je opisano ranije.

Da biste kreirali GPO
 1. Pokretanje konzole za upravljanje smernicama grupe.

  Informacije o tome kako da koristite Group Policy Management Console potražite u članku Group Policy Management Console.

 2. Kliknite desnim tasterom miša čvor Objekti smernica grupe i meniju izaberite stavku novo .

 3. U dijalogu Novi GPO , unesite ime za GPO, na primer, MakeLyncDefaultUI, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na novu GPO koji ste upravo kreirali, a zatim iz menija izaberite stavku Uredi .

 5. U dijalogu Upravljanje Uređivač smernica grupe, razvijte Konfiguracija korisnika, razvijte željene opcije, razvijte Postavke operativnog sistema Windows, a zatim izaberite čvor registratora .

 6. Kliknite desnim tasterom miša na čvor registratora , a zatim izaberite stavku novo > Stavke registratora.

 7. U dijalogu " Nova registratora svojstva " Ažuriraj na sledeći način:

  Polje

  Da biste izabrali ili unesite vrednost

  Radnja

  Kreiranje

  Grane registratora

  HKEY_CURRENT_USER

  Ključni putanja

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Ime vrednosti

  EnableSkypeUI

  Tip vrednosti

  REG_BINARY

  Podaci o vrednosti

  00000000

 8. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali promene, a zatim zatvorite GPO.

Dalje, moraćete da se povežete GPO koji ste kreirali u grupu korisnika koje želite da dodelite smernice, kao što je OU.

Da biste koristili GPO da dodelite smernice
 1. U Group Policy Management Console, kliknite desnim tasterom miša na OU koje želite da dodelite smernice za, a zatim izaberite vezu ka postojeće GPO.

 2. U dijalogu Izaberite GPO izaberite GPO koji ste kreirali, a zatim izaberite u redu.

 3. Na računaru ciljne korisnika, otvorite komandnu liniju i otkucajte sledeću komandu:

  gpupdate /target:user   

  Poruka "… u smernice za ažuriranje" se prikazuje dok se primenjuje na GPO. Kad to bude dovršen, prikazuje se poruka "korisnik smernice za ažuriranje je uspešno dovršena".

 4. Na komandnoj liniji otkucajte sledeću komandu:

  gpresult/r   

  Trebalo bi da vidite "Dodeljeni objekti smernica grupe" sa imenom GPO koji ste kreirali prikazan ispod.

Takođe možete da potvrdite da GPO uspešno ažurirana registrator na računaru korisnika ispitivanjem registratora. Otvorite uređivač registratora i idite na taster [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    . Ako GPO uspešno ažurirana registratora će videti vrednost koja se zove EnableSkypeUI sa vrednošću od 0.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×