Pravljenje osnovne prezentacije u programu PowerPoint

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak vam pomaže da brzo i lako napravite osnovnu prezentaciju u programu PowerPoint i navodi dodatne funkcije koje možete da koristite da bi ste dobili preciznije i bolje rezultate.

Napomena : Informacije o programu PowerPoint 2016 ili PowerPoint 2013 potražite u članku Osnovni zadaci za kreiranje PowerPoint prezentacije.

Ovo je okvir zadataka, uključujući opise svakog zadatka sa hipervezama na svaki od procedura koje možete da koristite za pravljenje prezentacije. U zavisnosti od složenosti prezentacije, ne morate da izvršite sve procedure u ovom članku referenca. Iako možete da izvršite procedure u niz, preporučuje se redosledu koji je prikazan ispod.

Veze ka člancima pomoći

Ovaj članak sadrži:

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Brz obilazak programa rada u prozoru programa PowerPoint

Imenovanje i Čuvanje prezentacije

Procedure za imenovanje i Čuvanje prezentacije

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Procedure za dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdove u prezentaciji

Dodavanje teksta na slajd

Procedure za:

 • Dodavanje teksta u okvir za tekst

 • Dodajte tekst koji je deo oblika

 • Dodajte tekst koji je nezavisan od oblika

Primena predloška na prezentaciju

Procedure za:

 • Primena predloška koja je ugrađena u program PowerPoint

 • Primena predloška koji je koje ste vi kreirali, a zatim sačuvane na računaru

 • Preuzimanje besplatnih PowerPoint predložak sa lokacije Office.com ili na Veb lokaciji proizvođača i primenite ga u prezentaciju

  Savet : Primena unapred napravljene predložak može uštedeti vreme.

Primena teme radi dodavanja boje i stila prezentaciji

Procedure za dodavanje boje, i oblikovanje i primena efekata teksta i drugih elemenata u prezentaciji

Savet : Ako ste već primenili unapred napravljene predložak najverovatnije će ne želite da promenite temu boja, fontova i stilova.

Umetanje slike

Procedure za dodavanje slike ili slike

Dodavanje, promena ili brisanje oblika

Procedure za dodavanje, promena i brisanje mnogo različitih oblika

Umetanje na snimka ili isečka ekrana

Procedure za umetanje snimka ekrana i drugi sadržaj

Kreiranje SmartArt grafike

Procedure za kreiranje ilustracije profesionalnog sa samo nekoliko klikova miša

Dodavanje brojeva slajdova, brojeve stranica ili datum i vreme

Procedure za dodavanje slajda brojeva, brojeve stranica ili datum i vreme u slajdove, stranice sa beleškama i propratni sadržaj

Kreiranje hiperveze

Procedure za:

 • Kreiranje hiperveze ka slajdu u istoj prezentaciji

 • Kreiranje hiperveze ka slajdu u drugoj prezentaciji

 • Kreiranje hiperveze ka stranica ili datoteka na Vebu

 • Kreiranje hiperveze ka e-adresi

 • Kreiranje hiperveze ka novoj datoteci

Isporuka i distribucija prezentacije

Obezbeđuje veze ka procedure za mnoge različite metode za koje možete da izlaganje ili distribuiranje prezentacije

Privatno prikazivanje beležaka govornika tokom održavanja prezentacije na više monitora

Kako da prikažete prezentaciju i zvučnik beleške na jednom računaru (laptop računara, na primer), dok publika prikaza beležaka prezentacije na drugom monitoru (projektujete na veći ekran, na primer) i kako da podesite prikaza za prezentatora

Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

Procedure za:

 • Podešavanje veličine slajda, položaja stranice i broja početnog slajda

 • Podešavanje opcija štampanja i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

 • Čuvanje postavki štampanja

Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

Procedure za:

 • Kreiranje stranice sa napomenama

 • Kreiranje dodatnog prostora za beleške

 • Dodavanje slika ili oblikovanje na sve stranice sa napomenama

 • Prikaz stranica na Veb stranicu sa napomenama

 • Štampanje stranica sa napomenama sa sličicama slajdova

 • Štampanje stranica sa napomenama bez sličica slajdova

Štampanje slajdova

Pregled štampanja u programu PowerPoint i procedure kako da podesite veličine slajda i položaja štampanja i kako da biste odštampali slajdove

Šta je novo u programu PowerPoint 2010

Informacije o novim funkcijama u programu PowerPoint 2010

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Imenovanje i Čuvanje prezentacije

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Dodavanje i oblikovanje teksta

Primena više odgovara pogled na prezentaciju

Dodavanje clip art kolekcije, SmartArt grafike i druge objekte

Dodavanje hiperveze

Provera pravopisa i pregledali prezentacije

Saznajte više o priprema za vođenje prezentacije

Čestitamo!

Možda treba da kreirate PowerPoint prezentacije pred kraj dana, ali ga pre nego što niste kreirali. Ili možda ste kreirali PowerPoint prezentacija pre mnogo vremena, ali se ne sećate kako.

Ovaj članak je odlično mesto odakle da počnete da učite (ili se) kako da koristite PowerPoint. Na kraju ovog članka, imaćete nove PowerPoint prezentacije i pune fondacija znanja i pouzdanosti o korišćenju Office PowerPoint 2007.

 • Možda će vam biti korisno da odštampate ovaj članak pre nego što počnete sa radom, tako da ne morate da se prebacujete između na ekranu članak i prozora programa PowerPoint. Da biste odštampali ovog članka, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Vrh stranice

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Uradite nešto od sledećeg:

 • Ako Office PowerPoint 2007 je pokrenut, sačuvate i zatvorite sve otvorene prezentacije, a zatim napustite i ponovo pokrenite PowerPoint 2007.

  Veze ka informacijama o čuvanju prezentacije u odeljku Takođe pogledajte .

 • Ako već nije pokrenut Office PowerPoint 2007 , započnite je sada.

Kada pokrenete PowerPoint on otvara u prikaz koji se zove normalnom prikazu, odakle možete kreirati i radite na slajdovima.

Radni prostor nakon prvog pokretanja programa PowerPoint

1. U oknu Slajd možete da radite direktno na pojedinačnim slajdovima.

2. tačkaste ivice Identifikujte čuvari mesta, gde možete da otkucate tekst ili Umetanje slike, grafikoni i druge objekte.

3. na kartici Slajdovi prikazuje sličica verziju svaki slajd punu veličinu prikazana u oknu slajd . Nakon što dodate druge slajdove, možete da kliknete na sličicu na kartici " Slajdovi " da bi se slajd pojavi u oknu slajd . Ili možete da prevučete sličice da biste prerasporedili slajdove u prezentaciji. Takođe možete da dodate ili brisanje slajdova na kartici Slajdovi .

4. u okno za napomene , možete da otkucate napomene u vezi sa Trenutni slajd. Možete da davali beleške pred publikom ili da biste pogledali beleške u prikazu za izlagača kada držite prezentaciju.

Napomena : Podrazumevano, Office PowerPoint 2007 se odnosi na praznu prezentaciju predložak, koja se pojavljuje na prethodnoj slici, na nove prezentacije. Prazna prezentacija je najjednostavniji i najviše opšti predložak u Office PowerPoint 2007. Predložak za korišćenje prilikom prvog pokretanja rad u programu PowerPoint, jer je jednostavno i mogu se prilagoditi za mnoge tipove prezentacija je praznu prezentaciju. Da biste kreirali novu prezentaciju koja je zasnovana na predlošku prazne prezentacije, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na dugme novo, u okviru Predlošciizaberite stavku prazna i nedavne i zatim dvaput kliknite na Praznu prezentacijupraznii nedavno korišćeni.

Nakon što otvorite predlošku prazne prezentacije, vidljiv je samo mali deo okno za napomene . Da biste videli veći deo okna sa napomenama tako da imate više prostora za upisivanje u njoj, uradite sledeće:

 1. Postavite pokazivač na gornju ivicu okna sa napomenama .

 2. Kada se pokazivač pretvori Horizontalna traka razdelnika , prevucite ivicu da biste malo više prostora za svoje beleške govornika, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Radni prostor sa oknom „Napomene“ kojem je promenjena veličina

Primetite da se dostupnog prostora na slajd u oknu slajd prilagođava automatski.

Pri vrhu ekrana su tri dugmad koja vam mogu biti korisne:

 • Opozovi radnju Slika dugmeta , što Opoziva poslednju promenu. (Da biste videli Ekranska napomena o tome koje će opozvati radnju, postavite pokazivač na dugme. Da biste videli meni sa drugim nedavnih promena koje se može opozvati, kliknite na strelicu sa desne strane opozvali Slika dugmeta .) Takođe možete opozvati promene tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

 • Ponavljanje radnje Slika dugmeta ili ponovite Slika dugmeta , koji se ponavlja ili ponavlja poslednju promenu, u zavisnosti od radnje koje ste upravo izvršili. (Da biste videli ekranska napomena o tome koje radnje će biti ponavlja ili ponovljene, postavite pokazivač na dugmetu.) Takođe možete da ponovite ili ponavljanje promene tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Y.

 • Pomoć za Microsoft Office PowerPoint Slika dugmeta , koji se otvara u oknu za Pomoć za PowerPoint . Pomoć možete da otvorite i tako što ćete pritisnuti taster F1.

Takođe pogledajte

Prilagođavanje priručne trake

Imenovanje i čuvanje prezentacije

Kao sa bilo kog programa, preporučujemo da imenovanje i Čuvanje prezentacije odmah a zatim da biste sačuvali promene često tokom rada:

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , pokazivač na stavku Sačuvaj kaoi zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za prezentaciju koju je moguće otvoriti samo u Office PowerPoint 2007, izaberite stavku PowerPoint prezentacija.

  • Za prezentaciju koju je moguće otvoriti u programu Office PowerPoint 2007 ili starijim verzijama programa PowerPoint, izaberite stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija.

   Ako izaberete ovu opciju, ne možete da koristite funkcije koje su nove u Office PowerPoint 2007.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao , u listi Sačuvaj u izaberite fasciklu ili neku drugu lokaciju gde želite da sačuvate prezentaciju.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije ili nemojte otkucati ništa da biste prihvatili podrazumevano ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Od tog trenutka, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + S ili kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta pri vrhu ekrana da biste sačuvali prezentaciju brzo u bilo kom trenutku.

Takođe pogledajte

Korišćenje programa PowerPoint 2007 za otvaranje ili čuvanje prezentacije u drugom formatu datoteke

Čuvanje datoteke

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Jedan slajd na koji je obezbeđen automatski u prezentaciji ima dva čuvara mesta, jedan oblikovana za naslov i druge oblikovana za r. Raspored čuvara mesta na slajdu koji se zove raspored. Office PowerPoint 2007 obezbeđuje i druge tipove čuvara mesta, kao što su oni za slike i SmartArt grafika.

Kada dodate slajd u prezentaciju, možete da uradite sledeće da biste odabrali raspored za novi slajd u isto vreme:

 1. Kliknite na dugme odmah ispod jedan slajd koji već se pojavljuje na kartici Slajdovi .

 2. Na kartici Početak , u grupi Slajdovi kliknite na strelicu pored stavke Novi slajd.

  Strelica pored dugmeta „Novi slajd“

  Pojavljuje se galerija koja prikazuje sličice razne rasporede na slajdu koji su dostupni.

  Galerija dostupnih rasporeda na slajdovima

  1. na ime identifikuje sadržaj koji je namenjen svaki raspored.

  2. čuvara mesta koji prikazuju obojene ikone mogu da sadrže tekst, ali takođe možete izabrati stavku ikone da biste automatski umetnuli objekte, uključujući SmartArt grafike i clip art.

 3. Izaberite raspored koji želite za novi slajd.

  Novi slajd se sada pojavljuje kartica oba na slajdove , gde je markirana kao trenutni slajd i u oknu slajd . Ponovite ovu proceduru za svaki novi slajd koji želite da dodate.

  Ako želite da imaju isti raspored koji ima na prethodni slajd dođe novi slajd, možete samo da kliknete Novi slajd umesto da kliknete na strelicu pored njega.

Identifikujte koliko slajdove koji vam je potrebna

Da biste izračunali broj slajdova koji su vam potrebni, napravite prikaz strukture materijala koje planirate da pokrijete, a zatim podelite materijal u pojedinačnim slajdovima. Verovatno ćete želeti najmanje:

 • Glavni naslovnom slajdu

 • Uvodni slajd na koji navodi glavne tačke ili oblasti u prezentaciji

 • Jedan slajd za svaku tačku ili oblasti koja se nalazi na uvodni slajdu

 • Rezime slajda koja se ponavlja na listi glavne tačke ili oblasti u prezentaciji

Pomoću ovog osnovnu strukturu, ako imate tri glavne tačke ili oblasti da biste predstavili, da planirate da imate najmanje šest slajdova: naslov slajda, uvodni slajd, jedan slajd za svaku od tri glavne tačke ili oblasti i rezime slajda.

Jednostavna prezentacija od šest slajdova

Ako postoji veliku količinu materijal za prikazivanje na nekoj od glavnih tačaka ili oblasti, možda ćete želeti da biste kreirali podgrupisanje slajdova za taj materijal koristeći istu osnovnu strukturu.

Savet : Razmislite o tome koliko vremena svaki slajd treba da budu vidljiva na ekranu tokom prezentacije. Dobru procenu standardne je od 2 do 5 minuta na slajdu.

Primena novog rasporeda na slajd

Da biste promenili raspored postojećeg slajda, uradite sledeće:

 1. Na kartici Slajdovi izaberite slajd na koji želite da primenite novi raspored.

 2. Na kartici Početak , u grupi Slajdovi kliknite na dugme raspored, a zatim kliknite na dugme u novi raspored koji želite.

  Ako primenite raspored koji nema dovoljno prave vrste čuvare mesta za sadržaj koji je već postoji na slajdu, dodatne čuvare mesta se automatski kreiraju sadrže taj sadržaj.

Kopiranje slajda

Ako želite da kreirate dva slajda koje su slične po sadržaja i rasporeda, možete da sačuvate rad kreiranjem jedan slajd koji sadrži sve oblikovanje i sadržaj koja će deliti obe slajdove i onda napraviti kopiju tog slajda pre nego što dodate konačno, pojedinačni detalje na svaki.

 1. Na kartici slajdove , kliknite desnim tasterom miša na slajd na koji želite da kopirate, a zatim priručni meniizaberite stavku Kopiraj .

 2. I dalje na kartici slajdove , kliknite desnim tasterom miša tamo gde želite da dodate novu kopiju slajda, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi .

Takođe možete da umetnete kopiju slajda iz jedne prezentacije u drugu prezentaciju.

Promena rasporeda slajdova

 • Na kartici Slajdovi izaberite slajd na koji želite da premestite, a zatim je prevucite na željenu lokaciju.

  Da biste izabrali više slajdova, kliknite na slajd na koji želite da premestite, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate svaku od drugih slajdova koje želite da premestite.

Brisanje slajda

 • Na kartici slajdove , kliknite desnim tasterom miša na slajd na koji želite da izbrišete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši slajd .

Takođe pogledajte

Kreiranje i štampanje prezentacije u prikazu strukture

Kopiranje i lepljenje slajdova

Pregled rasporeda

Dodavanje i oblikovanje teksta

Najčešće korišćene sadržaja za slajdove u PowerPoint prezentaciju je tekst – u naslovima, naslove i liste sa znakovima za nabrajanje.

 • Da biste dodali tekst na bilo koji slajd, kliknite na čuvar mesta gde želite da dodate tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst koji želite da dodate.

Oblikovanje sa znakovima za nabrajanje

Neke čuvare mesta za automatsko oblikovanje teksta kao listu sa znakovima za nabrajanje, a ne druge čuvara mesta. Na kartici Početak , u grupi Pasus uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste se prebacivali između sa znakovima za nabrajanje i unbulleted teksta, izaberite tekst i zatim kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje Slika dugmeta .

 • Da biste promenili stil znakova za nabrajanje u listu sa znakovima za nabrajanje, kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje Slika dugmeta , a zatim izaberite željeni stil znakova za nabrajanje.

  Takođe možete da unesete te promene tako što ćete koristiti na maloj traci sa alatkama, koja je, mala, Poluprozirna traka sa alatkama postaje dostupan kada izaberete tekst. Da biste videli malu traku sa alatkama jasno, postavite pokazivač na njega. Da biste koristili mala traka sa alatkama, kliknite na bilo koju od dostupnih komandi.

  Mala traka sa alatkama možete da prikažete i tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša niste izabrali tekst.

Promena izgleda teksta

Postoji mnogo načina da biste promenili izgled teksta na slajdu, opsegu od osnovnih dugmad na kartici " Početak " za oblikovanje fonta, stil, veličinu, boju i pasusa karakteristike napredne opcije, kao što su animacije ili konverziju u SmartArt grafiku.

Dodajte beleške govornika

Previše teksta čini slajd će manji i ometa pred publikom. Da, ali ako ne neke informacije koje su vam potrebne na ekranu koji vidi vaša publika, kako da li vodite evidenciju o ga?

Rešenje za ovaj problem je beleške govornika, možete otkucati u okno za napomene za svaki slajd. Beleške govornika vam pomoći da bi besplatno suvišno sadržaja na ekranu prezentacije dok ste i dalje praćenje svih informacija koje su vam potrebne tokom prezentacije.

Možete lako isecanje mnogo detaljan tekst iz okna za slajdove u bilo kom trenutku i nalepite tekst direktno u okno za napomene tako da je i dalje imate za referencu.

Možete da odštampate vaše napomene i zatim se odnosi na njih dok držite prezentaciju. Alternativno, ako pokrenete Office PowerPoint 2007 prezentaciju sa jednog monitora (na bini, na primer), a vaša publika vidi ga na drugom monitoru, možete da koristite na prikaz izlagača da biste prikazali beleške samo na monitoru tokom prezentacije.

Takođe pogledajte

Privatno prikazivanje beležaka govornika tokom održavanja prezentacije na više monitora

Dodavanje oblikovanja dokumentu pomoću mala traka sa alatkama

Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

Dodavanje teksta na slajd

Primena više odgovara pogled na prezentaciju

Sada su fokusirani na raspored i osnovni sadržaj slajda. Sada, razmislite o celokupan izgled prezentacije. Kakav vizuelne ton želite? Kako izgleda i doživljaja će uspeti jasno i atraktivan pred publikom?

Office PowerPoint 2007 nudi širok spektar tema dizajna koje vam omogućavaju da lako promeniti celokupnog izgleda prezentacije. Tema je skup elemenata dizajna koje pruža određeni, objedinjene izgled za sve svoje Office dokumente pomoću određenog kombinacije boja, fontova i efekata.

Office PowerPoint 2007 automatski primenjuje Office teme na prezentacije koje su kreirane pomoću predlošku prazne prezentacije, ali možete lako da promenite izgled prezentacije u bilo kom trenutku primenom druge teme.

Isti slajd na koji su primenjene dve različite teme

Primena druge teme na prezentaciju

 • Na kartici Dizajn , u grupi teme izaberite temu dokumenta koji želite da primenite.

  • Da biste pregledali kako trenutni slajd izgleda sa primenjenom određenom temom, postavite pokazivač na sličicu te teme.

  • Da biste videli dodatne teme sličice, kliknite na strelice pored reda sa sličicama.

   Strelice za prikazivanje više tema

  • Ako ne navedete u suprotnom, Office PowerPoint 2007 se primenjuje teme u celoj prezentaciji. Da biste promenili izgled samo izabrane slajdove, na kartici slajdova , pritisnite i držite taster CTRL dok izaberete svaki slajd koji želite da promenite. Kada izaberete sve slajdove, kliknite desnim tasterom miša na temu koju želite da primenite na njih, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Primeni na izabrane slajdove .

  • Ako kasnije odlučite da želite druge teme, kliknite na dugme te teme da biste ga primenili.

Takođe pogledajte

Primena, prilagođavanje i Čuvanje teme dokumenta u programu Word ili Excel

Dodavanje clip art kolekcije, SmartArt grafike i druge objekte

Želite da kreirate najefikasniji vizuelnu prezentaciju moguće – i često niz slajdova koja sadrži samo sa znakovima za nabrajanje ne najviše dinamičke izbora. Nedostatak vizuelne razne mogu da dovedu do publici usmerili pažnju na sad. I mnoge vrste informacija nisu jasno izraženu u pasusu ili listu sa znakovima za nabrajanje.

Isti sadržaj slajda sa grafičkim sadržajem i bez njega

Na sreću, Office PowerPoint 2007 omogućava da dodate mnoge druge vrste audio i vizuelno sadržaja, uključujući tabele, SmartArt grafike, clip art, oblici, grafikoni, muzika, filmovi, zvukove i animacije. Možete da dodate i hiperveze, – da biste premestili fleksibilniji oba unutar prezentacije i na lokacijama izvan njega – i možete da dodate primamljive prelaza između slajdova.

Ovaj odeljak predstavlja samo nekoliko osnovnih vrste objekata i efekte koje možete da dodate na slajdove.

Dodavanje clip art kolekcije

 1. Kliknite na čuvar mesta koji želite da dodate clip art.

  Ako ne izaberete čuvar mesta ili ako izaberete čuvar mesta koji ne može da sadrži sliku, clip art se umeće u centru za slajda.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Clip Art kolekcija.

  Otvara se okno zadatka Clip Art .

 3. U oknu zadatka Clip Art kolekcije , pronađite clip art koji želite i zatim kliknite na njega.

  Kada tražite clip art kolekcije i slike na mreži, bićete usmereni na Bing. Vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

Možete odmah premeštanje clip art kolekcije, mu promenili veličinu, ga rotirate, dodajte tekst i uneli druge promene.

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija koje možete potpuno da prilagodite. Konvertovanje teksta u SmartArt grafiku brz način za konvertovanje postojećih slajdova u profesionalno dizajnirane ilustracije. Na primer, sa jednim klikom na slajd sa dnevnim redom možete da konvertujete u SmartArt grafiku.

Konvertovani PowerPoint slajd sa dnevnim redom

Možete da odaberete mnogi ugrađeni rasporedi da komunicirate poruku ili ideje efikasno.

Da biste konvertovali postojeći tekst u SmartArt grafiku:

 1. Kliknite na čuvar mesta koji sadrži tekst koji želite da konvertujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite Konvertuj u SmartArt grafiku Slika dugmeta .

 3. U galeriji, da biste videli kako izgleda SmartArt grafike sa tekst, postavite pokazivač iznad sličice za SmartArt grafici. Galerija sadrži rasporede za SmartArt grafiku koja najbolje radi sa znakovima za nabrajanje. Da biste prikazali ceo skup rasporeda, kliknite na dugme Još SmartArt grafika.

  Kada pronađete SmartArt grafiku koja vam se dopada, kliknite na nju da biste ga primenili na tekst.

  Možete odmah premeštanje SmartArt grafike, mu promenili veličinu, ga rotirate, dodajte tekst, primena različitih brzog izbora stilova i uneli druge promene.

Iako je posebno olakšava kreiranje SmartArt grafike za postojeći tekst, možete da radite i obrnuto oko, prvo umetanjem na SmartArt grafiku koju želite, a zatim dodate tekst da biste ga:

 1. Kliknite na čuvar mesta koji želite da dodate u SmartArt grafiku da biste.

  Ako ne izaberete čuvar mesta ili ako izaberete čuvar mesta koji ne može da sadrži sliku, SmartArt grafici se umeće u centru za slajda.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

 3. U dijalogu Izbor SmartArt grafike , na levoj strani okna izaberite tip SmartArt grafiku koju želite.

 4. U centralnom oknu Pronađite i izaberite raspored koji želite i zatim kliknite na dugme u redu.

  Da biste videli pregled rasporeda, kliknite na tom rasporedu. Pregled se pojavljuje u oknu sa krajnje desne.

Dodavanje prelaza slajda

Efekte zamene slajda su efekti animacije nalik koji se javljaju kada premeštate sa jednog slajda na drugi. Office PowerPoint 2007 pruža mnoge tipove slajda postepeno prelazi, uključujući standardna rastvara, isecanje i briše, kao i još neobično prelazi kao što su kolica i checkerboards.

 • Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme prelaza koji želite.

  • Da biste pregledali kako Trenutni slajd izgleda sa određenom prelaza primenjuje, postavite pokazivač na sličicu te prelaz.

  • Da biste videli sličice dodatne efekte zamene slajda, kliknite na strelice pored reda sa sličicama.

   Strelice za prikazivanje više efekata zamene slajda

  • Ako kasnije odlučite da želite drugi prelaz, kliknite na taj prelaz da biste ga primenili.

Možete da odaberete druge opcije u grupi " Prelaz na ovaj slajd " da biste kontrolisali brzinu zamene, da biste dodali zvuk, a da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Takođe pogledajte

Primenjivanje ili menjanje brzog izbora stilova za oblike

Više informacija o SmartArt grafikama

Dodavanje prelaza između slajdova

Dodavanje, promena ili brisanje oblika

Dodavanje tabele na slajd

Dodavanje hiperveze

Hiperveze možete da koristite da biste premestili sa jednog slajda na drugi, sa mrežom ili Internet lokaciju ili čak i na neku drugu datoteku ili stavku program potpuno.

 1. Izaberite tekst koji želite da kliknete da biste aktivirali hipervezu.

  Alternativno, možete izabrati objekat (deo clip art kolekcije, na primer, ili SmartArt grafike).

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 3. U okviru za dijalog Umetanje hiperveze , kliknite na odgovarajuće dugme u okviru Moja mesta za odredište veze (to jest, na mestu gde će vas odvesti na vezu).

  Da biste otišli na drugi slajd u prezentaciji, na primer, kliknite na mesto u ovom dokumentu.

 4. Pronađite i kliknite na ciljnoj lokaciji, izvršite sve promene koje želite u okvirima za tekst da biste prikazali i adresu i zatim kliknite na dugme u redu.

Takođe pogledajte

Kreiranje ili uređivanje hiperveze

Provera pravopisa i pregledali prezentacije

Kada sve slajdove izgledati samo želite da, postoje dve dodatne korake za završavanje prezentacije.

Provera pravopisa u prezentaciji

Iako je kontrolor pravopisa uključena automatski u Office PowerPoint 2007, i dalje je preporučuje da proverite pravopis ponovo kada završite rad na prezentaciji:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + HOME da biste se premestili na vrhu vaše prezentacije.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

  Ako Office PowerPoint 2007 pronađe pravopisne greške, to će prikazati dijalog i prvom pogrešno napisanom rečju koju je kontrolor pravopisa pronašao je izabran. Naznačite kako želite da otklonite svaku grešku koju program pronađe. Kada otklonite svaku pogrešno napisanu reč, program bira sledeći i tako dalje.

Pregled prezentacija u vidu projekcije slajdova

Da biste prikazali prezentaciju na ekranu računara tačno onako kako će izgledati pred publikom kada držite prezentaciju, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Pokretanje projekcije slajdova , uradite nešto od sledećeg:

  • Da se pokrene sa prvom slajdu u prezentaciji, kliknite na dugme Od početka.

  • Da se pokrene sa slajd na koji trenutno će se pojaviti u oknu slajd , kliknite na dugme Od trenutnog slajda.

   Prezentacija se otvara u prikazu projekcije slajdova.

 2. Kliknite da biste prešli na sledeći slajd.

  Da biste se vratili u normalan prikaz u bilo kom trenutku, pritisnite taster ESC.

Naravno, možete i da pregledate prezentaciju u bilo kom trenutku dok je kreirate.

Takođe pogledajte

Provera pravopisa i gramatike

Saznajte više o priprema za vođenje prezentacije

Sada kada prezentaciju dovrši, sledeće aktivnosti zavisi od toga koji će dati prezentaciji, kao i gde će biti dat i opreme koji će se koristiti:

 • Prezentacija će se pokrenuti na računaru na kojoj je kreirana ili na drugom računaru ili će biti isporučene putem na CD ili mrežnu lokaciju?

 • Ako prezentaciju uživo, ćete vi ili neko drugi izlaganja, ili da li će biti koja se sama pokreće?

U zavisnosti od odgovori na ova pitanja, možda ćete morati da uopšte ne dovršite sledeći procesi u datom nalogu, u drugačijem poretku ili (u nekim slučajevima):

 • Pomoжi i vremena    Važno je da ostavite dovoljno vremena za ko daje prezentacije da biste se uverili da se uklapa u raspored (uključujući i na kraju vremena za pitanja, ako je potrebno) i da ga proba odgovarajući način. Preporučuje se da proba prezentacije u prostoru kojem on će biti dat, korišćenje opreme koja će se koristiti, i po mogućstvu ispred bar jedne ili dve osobe. Ovaj način izlagač može postati upoznati sa objektima i gledaocima – i povratne informacije iz tog korisnika lokacije mogu biti korisne za identifikovanje sve elemente koji treba da obnovim pre stvarni performanse.

 • Štampanje propratnih sadržaja i beleške govornika    Možete da odštampate prezentaciju kao beleške govornika ili propratnog sadržaja:

  • Beleške govornika prikazuju jednog slajda na vrhu svake odštampane stranice, zajedno sa sadržaj okno sa beleškama za taj slajd na dnu stranice, i može da upotrebljava zvučnika kao skripte ili prikaz strukture tokom prezentacije. Oni mogu takođe da se distribuiraju publici, tako da svaki član ima potpun informacija iz prezentacije.

  • Prikaži propratni sadržaj 1, 2, 3, 4, 6 ili devet slajdova po odštampate stranice i namenjene slučajevima u kojima nije potrebno da uključite sadržaj okno za napomene u distribuciju publici. (Propratni sadržaj sa tri slajda na stranici sadrži linije prostor gde korisnika lokacije možete da zapišete beleške.)

   Propratni sadržaji i beleške govornika

 • Paket za CD ili Veb distribuciju    Kada koristite funkciju pakovanje za CD da biste kopirali ste završili PowerPoint prezentacije na CD, na mrežnu lokaciju ili na čvrstom disku na vašem računaru, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 i sve datoteke koje su povezane sa prezentacijom (kao što su filmova ili zvukova) se kopiraju. Na taj način, svi elementi prezentacije su uključene i osobe koje nemaju Office PowerPoint 2007 instaliranu na računaru i dalje možete da prikažete prezentaciju.

Veze ka više informacija

Kopiranje prezentacije na CD, mrežu ili lokalnu disk jedinicu

Proba i podešavanje vremena trajanja prezentacije

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

Štampanje PowerPoint slajdova i propratni sadržaj

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudskim interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže grešaka u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×