Pravljenje osnovne prezentacije u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint da biste brzo i lako kreirali osnovnu prezentaciju. PowerPoint takođe pruža mnoge funkcije koje možete da koristite da biste doterali i poboljšali rad.

Napomena : Informacije o programu PowerPoint 2016 ili PowerPoint 2013 potražite u članku Osnovni zadaci za pravljenje PowerPoint prezentacije.

Sledi radni okvir zadataka, uključujući opise svakog zadatka sa hipervezama ka svakoj od procedura koje možete da koristite kako biste napravili prezentaciju. U zavisnosti od složenosti prezentacije možda nećete morati da izvršite sve procedure na koje upućuje ovaj članak. Iako možete da izvršite procedure bilo kojim redosledom, preporučujemo dolenavedeni redosled.

Veze ka člancima pomoći

Ovaj članak sadrži:

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Brzi obilazak rada u PowerPoint prozoru

Imenovanje i čuvanje prezentacije

Procedure o tome kako se imenuje i čuva prezentacija

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Procedure za dodavanje, promenu rasporeda ili biranje slajdova u prezentaciji

Dodavanje teksta na slajd

Procedure za:

 • Dodavanje teksta u okvir za tekst

 • Dodavanje teksta koji je deo oblika

 • Dodavanje teksta koji je nezavisan od oblika

Primena predloška na prezentaciju

Procedure za:

 • Primenu predloška koji je ugrađen u PowerPoint

 • Primenu predloška koji ste napravili, a zatim sačuvali na računaru

 • Preuzimanje besplatnog PowerPoint predloška sa sajta Office.com ili sa veb sajta nezavisnog proizvođača i njegova primena na prezentaciju

  Savet : Primena unapred napravljenog predloška može da vam uštedi vreme.

Primena teme radi dodavanja boje i stila prezentaciji

Procedure o tome kako se dodaje boja i oblikuje tekst, kao i kako se primenjuju efekti na njega i ostale elemente u prezentaciji

Savet : Ako ste primenili unapred napravljen predložak, najverovatnije ne želite da promenite boje, fontove i stilove teme.

Umetanje slike

Procedure o tome kako se dodaje slika ili slike

Dodavanje, promena ili brisanje oblika

Procedure o tome kako se dodaje, menja i briše mnogo različitih oblika

Umetanje snimka ili isečka ekrana

Procedure o tome kako se umeće snimak ekrana i drugi sadržaj

Pravljenje SmartArt grafike

Procedure o tome kako se prave ilustracije dizajnerskog kvaliteta pomoću samo nekoliko klikova mišem

Dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica ili datuma i vremena

Procedure o tome kako se dodaju brojevi slajdova, brojevi stranica ili datum i vreme na slajdove, stranice sa napomenama ili u propratne sadržaje

Kreiranje hiperveze

Procedure za:

 • Pravljenje hiperveze ka slajdu u istoj prezentaciji

 • Pravljenje hiperveze ka slajdu u drugoj prezentaciji

 • Pravljenje hiperveze ka stranici ili datoteci na vebu

 • Kreiranje hiperveze ka e-adresi

 • Kreiranje hiperveze ka novoj datoteci

Održavanje i distribucija prezentacije

Pruža vezu ka procedurama za mnogo različitih metoda kojima možete da održite ili distribuirate prezentaciju

Privatni prikaz beležaka govornika prilikom održavanja prezentacije na više monitora

Kako da prikažete prezentaciju sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok publika gleda prezentaciju bez beležaka na drugom monitoru (na primer, onom projektovanom na većem ekranu) i kako da podesite prikaz za izlagača.

Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

Procedure za:

 • Podešavanje veličine slajda, položaja stranice i broja početnog slajda

 • Podešavanje opcija štampanja i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

 • Čuvanje postavki štampanja

Pravljenje i štampanje stranica sa napomenama

Procedure za:

 • Pravljenje stranica sa napomenama

 • Pravljenje dodatnog prostora za napomene

 • Dodavanje likovnog rešenja ili oblikovanja svim stranicama sa napomenama

 • Prikaz stranica sa napomenama na veb stranici

 • Štampanje stranica sa napomenama sa sličicama slajdova

 • Štampanje stranica sa napomenama bez sličica slajdova

Štampanje slajdova

Pregled štampanja u programu PowerPoint i procedura o tome kako se podešava veličina i položaj slajdova za štampanje, kao i kako se štampaju slajdovi

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Imenovanje i čuvanje prezentacije

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Dodavanje i oblikovanje teksta

Primena prikladnijeg izgleda na prezentaciju

Dodavanje stavke iz Clip Art kolekcije, SmartArt grafika i drugih objekata

Dodavanje hiperveza

Provera pravopisa i pregled prezentacije

Saznajte više o pripremanju za održavanje prezentacije

Možda treba da napravite PowerPoint prezentaciju do kraja dana, ali nikada do sada niste napravili nijednu. Odnosno možda ste davno pravili PowerPoint prezentacije, ali se ne sećate kako.

Ovaj članak je sjajno mesto da počnete da učite (ili da se podsećate) kako se koristi PowerPoint. Do kraja članka imaćete novu PowerPoint prezentaciju i solidno osnovno znanje i samopouzdanje za korišćenje programa Office PowerPoint 2007.

 • Može vam biti od koristi da odštampate ovaj članak pre nego što počnete sa radom kako ne biste morali da se prebacujete između članka na ekranu i PowerPoint prozora. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P da biste odštampali ovaj članak.

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Uradite nešto od sledećeg:

 • Ako je Office PowerPoint 2007 već pokrenut, sačuvajte i zatvorite sve otvorene prezentacije, a zatim izađite iz programa PowerPoint 2007 i ponovo ga pokrenite.

  Pronađite veze ka informacijama o čuvanju prezentacija u odeljku Takođe pogledajte.

 • Pokrenite Office PowerPoint 2007 odmah ako već nije pokrenut.

Kada pokrenete PowerPoint on se otvara u prikaz koji se zove normalni prikaz, gde možete da pravite slajdove i radite na njima.

Radni prostor nakon prvog pokretanja programa PowerPoint

1. U oknu Slajd možete da radite direktno na pojedinačnim slajdovima.

2. Tačkaste ivice označavaju čuvari mesta, gde možete da kucate tekst ili umećete slike, grafikone i druge objekte.

3. Kartica Slajdovi prikazuje verziju sličica svih slajdova pune veličine prikazanih u oknu Slajd. Kada dodate druge slajdove, možete da kliknete na sličicu na kartici Slajdovi da bi se slajd prikazao u oknu Slajd. Odnosno možete da prevlačite sličice da biste menjali raspored slajdova u prezentaciji. Slajdove možete da dodajete ili brišete i na kartici Slajdovi.

4. U oknu za Napomene možete da otkucate napomene u vezi sa trenutnim slajdom. Napomene možete da podelite publici ili da ih koristite kao referencu u prikazu za izlagača dok držite prezentaciju.

Napomena : Office PowerPoint 2007 na nove prezentacije podrazumevano primenjuje predložak „Prazna prezentacija“, koji se pojavljuje na prethodnoj ilustraciji. Predložak „Prazna prezentacija“ je najjednostavniji i najopštiji od svih predložaka u programu Office PowerPoint 2007. Predložak „Prazna prezentacija“ je dobar izbor kada prvi put počnete da radite sa programom PowerPoint jer je jednostavan i može da se prilagodi mnogim tipovima prezentacije. Da biste napravili novu prezentaciju zasnovanu na predlošku „Prazna prezentacija“, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Novo, stavku Prazni i nedavno korišćeni u okviru stavke Predlošci, a zatim kliknite dvaput na dugme Prazna prezentacija u okviru stavke Prazni i nedavno korišćeni.

Kada otvorite predložak „Prazna prezentacija“ vidi se samo mali deo okna za Napomene. Da biste videli veći deo okna za Napomene kako biste imali više prostora za kucanje u njemu, uradite sledeće:

 1. Postavite pokazivač miša na gornju ivicu okna za Napomene.

 2. Kada pokazivač miša postane Horizontalna traka razdelnika , prevucite ivicu nagore da biste napravili malo više prostora za beleške govornika, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Radni prostor sa oknom „Napomene“ kojem je promenjena veličina

Obratite pažnju na to da se automatski menja veličina slajda u oknu Slajd kako bi se uklopio u dostupan prostor.

Pri vrhu ekrana nalaze se tri dugmeta koja vam mogu biti od koristi.

 • Dugme Opozovi radnju Slika dugmeta , koje opoziva poslednju promenu. (Da biste videli Ekranska napomena o tome koja se radnja opoziva, zadržite pokazivač miša na dugmetu. Da biste videli meni sa drugim nedavnim promenama koje takođe mogu da se opozovu, kliknite na strelicu sa desne strane dugmeta Opozovi radnju Slika dugmeta .) Radnju možete da opozovete i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+Z.

 • Dugme Ponovi radnju Slika dugmeta ili Ponovi Slika dugmeta , koje ponavlja radnju odnosno ponovo vrši poslednju promenu, u zavisnosti od toga koju ste radnju upravo izvršili. (Da biste videli ekransku napomenu o tome koja se radnja ponavlja ili ponovo izvršava, zadržite pokazivač miša na dugmetu.) Promenu možete da ponovite ili ponovo izvršite i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+Y.

 • Dugme Pomoć za Microsoft Office PowerPoint Slika dugmeta , koje otvara okno Pomoć za PowerPoint Help. Pomoć možete da otvorite i ako pritisnete taster F1.

Takođe pogledajte

Prilagođavanje priručne trake

Imenovanje i čuvanje prezentacije

Kao i za druge softverske programe, dobra ideja je da odmah imenujete i sačuvate prezentaciju, a zatim da često čuvate promene dok radite:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač miša na stavku Sačuvaj kao, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za prezentaciju koja može da se otvori samo u programu Office PowerPoint 2007 izaberite stavku PowerPoint prezentacija.

  • Za prezentaciju koja može da se otvori u programu Office PowerPoint 2007 ili starijim verzijama programa PowerPoint izaberite stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija.

   Ako odaberete ovu opciju, ne možete da koristite nijednu od novih funkcija u programu Office PowerPoint 2007.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao, na listi Sačuvaj u izaberite fasciklu ili neku drugu lokaciju na kojoj želite da sačuvate prezentaciju.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije ili nemojte otkucati ništa da biste prihvatili podrazumevano ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Od sada možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+S ili kliknete na dugme Sačuvaj Slika dugmeta pri vrhu ekrana da biste brzo sačuvali prezentaciju u svakom trenutku.

Takođe pogledajte

Čuvanje datoteke

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Jedan slajd koji se automatski pruža u prezentaciji ima dva čuvara mesta, jedan oblikovan za naslov, a drugi za podnaslov. Raspored čuvara mesta na slajdu zove se raspored. Office PowerPoint 2007 pruža i druge tipove čuvara mesta, kao što su oni za slike i SmartArt grafike.

Prilikom dodavanja slajda u prezentaciju, možete da uradite sledeće da biste u isto vreme odabrali raspored za novi slajd:

 1. Na kartici Slajdovi kliknite odmah ispod jednog slajda koji se već tu nalazi.

 2. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi kliknite na strelicu pored stavke Novi slajd.

  Strelica pored dugmeta „Novi slajd“

  Pojavljuje se galerija i prikazuje sličice raznih dostupnih rasporeda na slajdu.

  Galerija dostupnih rasporeda na slajdovima

  1. Ime ukazuje na sadržaj za koji je dizajniran svaki raspored.

  2. Čuvari mesta koji prikazuju šarene ikone mogu da sadrže tekst, ali možete i da kliknete na ikone kako biste automatski umetali objekte, uključujući SmartArt grafike i clip art.

 3. Kliknite na raspored koji želite za novi slajd.

  Novi slajd se sada pojavljuje na kartici Slajdovi, gde je istaknut kao trenutni slajd i u oknu Slajd. Ponovite ovu proceduru za svaki novi slajd koji želite da dodate.

  Ako želite da novi slajd ima isti raspored kao prethodni slajd, možete jednostavno da kliknete na dugme Novi slajd umesto da kliknete na strelicu pored njega.

Otkrivanje koliko slajdova vam je potrebno

Da biste izračunali broj neophodnih slajdova, napravite prikaz strukture materijala koji planirate da pokrijete, a zatim podelite materijal na pojedinačne slajdove. Verovatno vam je potrebno najmanje:

 • Glavni naslovni slajd

 • Uvodni slajd koji navodi glavne tačke ili oblasti u prezentaciji

 • Jedan slajd za svaku tačku ili oblast koja je navedena na uvodnom slajdu

 • Slajd sa rezimeom koji ponavlja listu glavnih tačaka ili oblasti u prezentaciji

Pomoću ove osnovne strukture možete da planirate da napravite minimalno šest slajdova ako treba da predstavite tri glavne tačke ili oblasti: naslovni slajd, uvodni slajd, po jedan slajd za svaku od tri glave tačke ili oblasti i slajd sa rezimeom.

Jednostavna prezentacija od šest slajdova

Ako u okviru neke od tri glavne tačke ili oblasti treba da se predstavi velika količina materijala, možda bi trebalo da napravite podgrupisanje slajdova za taj materijal pomoću istog osnovnog prikaza strukture.

Savet : Razmotrite koliko vremena svaki slajd treba da se vidi na ekranu tokom prezentacije. Dobra standardna procena je između dva do pet minuta po slajdu.

Primena novog rasporeda na slajd

Da biste promenili raspored na postojećem slajdu, uradite sledeće:

 1. Na kartici Slajdovi izaberite slajd na koji želite da primenite novi raspored.

 2. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku Raspored, a zatim izaberite željeni novi raspored.

  Ako primenite raspored koji nema dovoljno odgovarajućih čuvara mesta za sadržaja koji već postoji na slajdu, automatski se prave dodatni čuvari mesta za taj sadržaj.

Kopiranje slajda

Ako želite da napravite dva slajda sa sličim sadržajem i rasporedom, to možete da uradite brže ako napravite jedan slajd koji ima svo oblikovanje i sadržaj koji će biti isti na oba slajda, a zatim da napravite kopiju tog slajda pre nego što izvršite poslednje, individualne izmene svakog od njih.

 1. Na kartici Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na slajd koji želite da kopirate, a zatim izaberite stavku Kopiraj na priručni meni.

 2. Dok ste još uvek na kartici Slajdovi, kliknite desnim tasterom miša tamo gde želite da dodate novu kopiju slajda, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

Kopiju slajda možete da umetnete i iz jedne prezentacije u drugu.

Promena rasporeda slajdova

 • Na kartici Slajdovi kliknite na slajd koji želite da premestite, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.

  Da biste izabrali više slajdova, kliknite na slajd koji želite da premestite, a zatim pritisnite i držite taster CTRL pri izboru svih drugih slajdova koje želite da premestite.

Brisanje slajda

 • Na kartici Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na slajd koji želite da izbrišete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši slajd.

Takođe pogledajte

Pravljenje i štampanje prezentacije u prikazu strukture

Kopiranje i lepljenje slajdova

Šta je to raspored na slajdu?

Dodavanje i oblikovanje teksta

Najčešći sadržaj slajdova u PowerPoint prezentaciji jeste tekst – u naslovima, natpisima i listama sa znakovima za nabrajanje.

 • Da biste dodali tekst na bilo koji slajd, kliknite na čuvar mesta gde želite da dodate tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst koji želite da dodate.

Oblikovanje lista sa znakovima za nabrajanje

Neki čuvari mesta automatski oblikuju tekst kao listu sa znakovima za nabrajanje, a drugi to ne rade. Na kartici Početak, u grupi Pasus uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste se prebacivali između liste sa znakovima za nabrajanje i teksta bez znakova za nabrajanje, izaberite tekst, a zatim stavku Znakovi za nabrajanje Slika dugmeta .

 • Da biste promenili stil znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje, kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje Slika dugmeta , a zatim na željeni stil znaka za nabrajanje.

  Te promene možete da izvršite i pomoću male trake sa alatkama, koja je korisna, mala, poluprozirna traka sa alatkama koja postaje dostupna kada izaberete tekst. Da biste jasno videli malu traku sa alatkama, zadržite pokazivač miša na njoj. Da biste koristili malu traku sa alatkama, kliknite na bilo koju dostupnu komandu.

  Malu traku sa alatkama možete da prikažete i tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na neizabrani tekst.

Promena izgleda teksta

Postoji mnogo načina na koje možete da promenite izgled teksta na slajdu, od osnovnih dugmadi na kartici Početak za oblikovanje karakteristika fonta, stila, veličine, boje i pasusa, do naprednijih opcija, kao što su animacija ili konverzija u SmartArt grafike.

Dodavanje beleški govornika

Previše teksta čini slajd pretrpanim i odvlači pažnju publike. Ali kako da pratite neke od informacija koje su vam potrebne ako se one ne nalaze na ekranu koji vidi publika?

Rešenje ove dileme jesu beleške govornika, koje možete da otkucate u oknu za Napomene za svaki slajd. Beleške govornika pomažu vam da uklonite sav suvišan sadržaj iz prezentacije na ekranu, a da i dalje pratite sve informacije koje su vam potrebne tokom prezentacije.

Uvek lako možete da izostavite previše detaljan tekst iz okna Slajd, a zatim da taj tekst nalepite direktno u okno za Napomene kako biste i dalje mogli da ga koristite kao referencu.

Beleške govornika možete da odštampate, a zatim da ih koristite kao referencu dok držite prezentaciju. Ako Office PowerPoint 2007 prezentaciju koristite na jednom ekranu (na primer, na podijumu) dok je publika gleda na drugom monitoru, umesto toga možete da koristite prikaz za izlagača kako biste napomene prikazali samo na svom monitoru dok držite prezentaciju.

Takođe pogledajte

Privatni prikaz beležaka govornika prilikom držanja prezentacije na više monitora

Dodavanje oblikovanja dokumentu pomoću male trake sa alatkama

Pravljenje i štampanje stranica sa napomenama

Dodavanje teksta na slajd

Primena prikladnijeg izgleda na prezentaciju

Do sada ste se fokusirali na raspored i osnovni sadržaj slajdova. Sada razmotrite celokupan izgled prezentacije. Kakav vizuelni ton želite? Koji izgled i doživljaj čine prezentaciju jasnijom i privlačnijom publici?

Office PowerPoint 2007 pruža niz različitih tema dizajna koje olakšavaju promenu celokupnog izgleda prezentacije. Tema je skup elemenata dizajna koji pruža naročit, objedinjen izgled svim Office dokumentima tako što koristi određene kombinacije boja, fontova i efekata.

Office PowerPoint 2007 automatski primenjuje Office temu na prezentacije koje su napravljene pomoću predloška „Prazna prezentacija“, ali izgled prezentacije uvek možete lako da promenite tako što ćete primeniti drugu temu.

Isti slajd na koji su primenjene dve različite teme

Primena druge teme na prezentaciju

 • Na kartici Dizajn, u grupi Teme izaberite temu dokumenta koju želite da primenite.

  • Da biste pregledali kako trenutni slajd izgleda sa primenjenom određenom temom, postavite pokazivač na sličicu te teme.

  • Da biste videli sličice dodatnih tema, kliknite na strelice pored reda sličica.

   Strelice za prikazivanje više tema

  • Office PowerPoint 2007 primenjuje teme na celu prezentaciju ako ne navedete drugačije. Da biste promenili izgled samo za izabrane slajdove, na kartici Slajdovi pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na svaki slajd koji želite da promenite. Kada izaberite sve slajdove, kliknite desnim tasterom miša na temu koju želite da primenite na njih, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Primeni na izabrane slajdove.

  • Ako kasnije odlučite da želite drugu temu, kliknite na tu temu da biste je primenili.

Takođe pogledajte

Primena, prilagođavanje i čuvanje teme dokumenta u programu Word ili Excel

Dodavanje stavke iz Clip Art kolekcije, SmartArt grafika i drugih objekata

Želite da napravite najuticajniju moguću vizuelnu prezentaciju – a niz slajdova koji sadrže samo liste sa znakovima za nabrajanje često nije najdinamičniji izbor. Usled nedostatka vizuelne različitosti pažnja publike može da popusti. A mnoge vrste informacija ne mogu da se najjasnije izraze u jednom pasusu ili na listi sa znakovima za nabrajanje.

Isti sadržaj slajda sa grafičkim sadržajem i bez njega

Srećom, Office PowerPoint 2007 omogućava dodavanje mnogih drugih vrsta audio i vizuelnih sadržaja, uključujući tabele, SmartArt grafike, clip art, oblike, grafikone, muziku, filmove, zvuke i animacije. Možete da dodajete i hiperveze – kako biste ste fleksibilnije kretali kroz prezentaciju i po lokacijama izvan nje – i možete da dodajete primamljive prelaze između slajdova.

Ovaj odeljak uvodi samo nekoliko najosnovnijih vrsta objekata i efekata koje možete da dodate slajdovima.

Dodavanje stavke iz Clip Art kolekcije

 1. Kliknite na čuvar mesta kom želite da dodate stavku iz Clip Art kolekcije.

  Ako ne izaberete čuvar mesta odnosno ako izaberete čuvar mesta koji ne može da sadrži sliku, stavka iz Clip Art kolekcije umeće se u centar slajda.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Clip Art kolekcija.

  Otvara se okno zadatka Clip Art kolekcija.

 3. U oknu zadatka Clip Art kolekcija pronađite stavku iz Clip Art kolekcije koju želite da dodate, a zatim kliknite na nju.

  Kada tražite clip art kolekcije i slike na mreži, bićete usmereni na Bing. Vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

Sada možete da premestite stavku iz Clip Art kolekcije, da joj promenite veličinu, rotirate je, dodate joj tekst i izvršite druge promene.

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija koji možete potpuno da prilagodite. Konvertovanje teksta u SmartArt grafiku predstavlja brz način da konvertujete postojeće slajdove u profesionalno dizajnirane ilustracije. Na primer, slajd „Dnevni red“ jednim klikom možete da konvertujete u SmartArt grafiku.

Konvertovani PowerPoint slajd sa dnevnim redom

Možete da odaberete neki od mnogih ugrađenih rasporeda da biste efikasno preneli poruku ili ideje.

Da biste konvertovali postojeći tekst u SmartArt grafiku:

 1. Kliknite na čuvar mesta koji sadrži tekst koji želite da konvertujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite Konvertuj u SmartArt grafiku Slika dugmeta .

 3. Da biste videli kako SmartArt grafika izgleda sa tekstom, u galeriji zadržite pokazivač miša iznad sličice za tu SmartArt grafiku. Galerija sadrži rasporede za SmartArt grafike koji najbolje funkcionišu za liste sa znakovima za nabrajanje. Da biste prikazali ceo skup rasporeda, kliknite na dugme Još SmartArt grafika.

  Kada pronađete SmartArt grafiku koja vam se dopada, kliknite na nju da biste je primenili na tekst.

  Sada možete da premestite SmartArt grafiku, da joj promenite veličinu, rotirate je, dodate joj tekst, primenite drugačiji brzi izbor stila na nju i izvršite druge promene.

Iako je naročito lako napraviti SmartArt grafiku za postojeći tekst, to možete da uradite i na drugi način, tako što ćete prvo umetnuti željenu SmartArt grafiku, a zatim joj dodati tekst:

 1. Kliknite na čuvar mesta kom želite da dodate SmartArt grafiku.

  Ako ne izaberete čuvar mesta odnosno ako izaberete čuvar mesta koji ne može da sadrži sliku, SmartArt grafika se umeće u centar slajda.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

 3. U dijalogu Izbor SmartArt grafike, u krajnjem levom oknu kliknite na željeni tip SmartArt grafike.

 4. U centralnom oknu pronađite i izaberite željeni raspored, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste videli pregled bilo kog rasporeda, kliknite na taj raspored. Pregled se pojavljuje u krajnjem desnom oknu.

Dodavanje efekta zamene slajda

Prelazi slajdova su efekti poput animacije koji se dešavaju kada se premestite sa jednog slajda na sledeći. Office PowerPoint 2007 pruža mnoge tipove prelaza slajdova, uključujući standardna postepena pojavljivanja i iščezavanja, rastvaranja, isecanja i brisanja, kao i manje uobičajene prelaze kao što su kruženja i šahovske table.

 • Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni prelaz.

  • Da biste pregledali kako trenutni slajd izgleda sa primenjenim određenim prelazom, zadržite pokazivač miša na sličici tog prelaza.

  • Da biste videli sličice dodatnih prelaza, kliknite na strelice pored reda sličica.

   Strelice za prikazivanje više efekata zamene slajda

  • Ako kasnije odlučite da želite drugi prelaz, kliknite na taj prelaz da biste ga primenili.

U grupi Prelaz na ovaj slajd možete da izaberete druge opcije kako biste kontrolisali brzinu prelaza, dodali zvuk i primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Takođe pogledajte

Primena ili promena brzog izbora stila za oblike

Saznajte više o SmartArt grafikama

Dodavanje prelaza između slajdova

Dodavanje, promena ili brisanje oblika

Dodavanje tabele na slajd

Dodavanje hiperveza

Hiperveze možete da koristite da biste se prebacivali sa slajda na slajd, mrežu odnosno internet lokaciju ili čak u potpuno drugu datoteku ili program.

 1. Izaberite tekst na koji želite da kliknete da biste aktivirali hipervezu.

  Umesto toga možete da izaberete objekat (na primer, stavku iz Clip Art kolekcije ili SmartArt grafiku).

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 3. U dijalogu Umetanje hiperveze kliknite na odgovarajuće dugme u okviru stavke Moja mesta za cilj veze (to jest, mesto na koje vas vodi veza).

  Na primer, da biste otišli na drugi slajd u prezentaciji, izaberite stavku Mesto u ovom dokumentu.

 4. Pronađite i izaberite ciljnu lokaciju,izvršite sve željene promene u poljima Tekst za prikazivanje i Adresa, a zatim kliknite na dugme U redu.

Takođe pogledajte

Kreiranje ili uređivanje hiperveze

Provera pravopisa i pregled prezentacije

Kada svi slajdovi izgledaju baš onako kako želite, postoje još dva koraka da završite prezentaciju.

Provera pravopisa u prezentaciji

Iako je kontrolor pravopisa automatski uključen u Office PowerPoint 2007, i dalje je dobra ideja da ponovo proverite pravopis kada završite sa radom na prezentaciji:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste se pomerili na vrh prezentacije.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

  Ako pronađe pravopisne greške, Office PowerPoint 2007 prikazuje dijalog sa izabranom prvom pogrešno napisanom rečju koju je kontrolor pravopisa pronašao. Vi odlučujete na koji način želite da ispravite svaku grešku koju program pronađe. Kada ispravite svaku pogrešno napisanu reč, program bira sledeću i tako dalje.

Pregled prezentacije kao projekcije slajdova

Da biste videli prezentaciju na ekranu računara tačno onako kako će izgledati publici dok prezentujete, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste počeli od prvog slajda u prezentaciji, izaberite stavku Od početka.

  • Da biste počeli od slajda koji je trenutno prikazan u oknu Slajd, izaberite stavku Od trenutnog slajda.

   Prezentacija se otvara u prikazu projekcije slajdova.

 2. Kliknite da biste prešli na sledeći slajd.

  Da biste se bilo kada vratili na normalni prikaz, pritisnite taster ESC.

Naravno, prezentaciju možete da pregledate i u bilo kom trenutku dok je pravite.

Takođe pogledajte

Provera pravopisa i gramatike

Saznajte više o pripremi za održavanje prezentacije

Sada kada je prezentacija gotova, ono što radite sledeće zavisi od toga kome održavate prezentaciju, kao i od toga gde se ona održava i koja se oprema koristi.

 • Da li se prezentacija koristi na računaru na kom je napravljena ili na nekom drugom odnosno da li se održava sa CD-a ili mrežne lokacije?

 • Ako se prezentacija održava uživo, da li je održavate vi ili neko drugi odnosno da li se sama pokreće?

U zavisnosti od odgovora na ta pitanja možda bi trebalo da izvršite sledeće procese datim redosledom, različitim redosledom ili (u nekim slučajevima) da ih uopšte ne izvršavate:

 • Proba i vreme    Važno je da ostavite dovoljno vremena da osoba koja održava prezentaciju proveri da li se ona uklapa u raspored (uključujući vreme na kraju za pitanja, ako je to neophodno) i da održi odgovarajuću probu. Dobra ideja je da probate prezentaciju u prostoru gde će se održati pomoću opreme koja će se koristiti i po mogućnosti u prisustvu bar jedne ili dve osobe. Na taj način izlagač može da se upozna sa objektima i publikom uživo — a povratne informacije od publike mogu da budu od koristi za prepoznavanje svih elemenata koje treba da korigujete pre stvarnog održavanja.

 • Štampanje propratnih sadržaja i beleški govornika    Prezentaciju možete da štampate kao beleške govornika ili kao propratne sadržaje:

  • Beleške govornika prikazuju jedan slajd na vrhu svake odštampane stranice, zajedno sa sadržajem okna za Napomene za taj slajd na dnu stranice i može da ih koristi govornik kao skriptu ili prikaz strukture tokom prezentacije. One mogu da se distribuiraju i publici kako bi svaki član imao kompletnije informacije iz prezentacije.

  • Propratni sadržaji prikazuju jedan, dva, tri, četiri, šest ili devet slajdova po odštampanoj stranici i koriste se u slučajevima kada nije poželjno distribuirati publici sadržaj okna za Napomene. (Propratni sadržaj sa tri slajda po stranici uključuje prostor sa linijama u kom publika može da piše beleške.)

   Propratni sadržaji i beleške govornika

 • Paket za distribuciju putem CD-a ili veba    Kada koristite funkciju paket za CD da biste kopirali završenu PowerPoint prezentaciju na CD, mrežnu lokaciju ili čvrsti disk na računaru, kopiraju se i Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 i sve datoteke povezane sa prezentacijom (kao što su filmovi ili zvuci). Na taj se način uključuju svi elementi prezentacije i osobe koje nemaju Office PowerPoint 2007 instaliran na računaru i dalje mogu da vide prezentaciju.

Veze ka više informacija

Pakovanje prezentacije za CD

Proba prezentacije i podešavanje njenog trajanja

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Pravljenje i štampanje stranica sa napomenama

Štampanje PowerPoint slajdova i propratnih sadržaja

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×