Pravljenje grupe kontakata ili liste distribucije u programu Outlook

Pravljenje grupe kontakata ili liste distribucije u programu Outlook

Koristite grupu kontakata (koja se pre zvala „lista distribucije“) za slanje e-poruka nekolicini osoba – timu projekta, zajednici ili samo grupi prijatelja – bez potrebe dodavanja svakog imena svaki put kada ga zapišete. Da biste kreirali grupu kontakata:

Dijalog „Grupa kontakata“

Informacije o grupama kontakata u programu Outlook za Mac potražite u članku Pravljenje grupe kontakata u programu Outlook za Mac.

 1. Na traci za navigaciju izaberite stavku Osobe.

  • Za Outlook 2013: Osobe

  • Za Outlook 2016: Osobe

 2. U okviru Moji kontakti odaberite mesto na koje želite da dodate grupu kontakata. Za ovaj primer izaberite stavku Kontakti.

 3. Izaberite stavke Početak > Nova grupa kontakata.

 4. Na traci Grupa kontakata, u polju Ime otkucajte ime za grupu.

 5. Izaberite stavku Dodavanje članova, a zatim dodajte osobe iz adresara ili sa spiska kontakata.

  Dodavanje članova u novu grupu

  Napomena :  Da biste dodali osobu koja nije u adresaru ili kontaktima, napravite ili dodajte osobu kao kontakt.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

  Da biste saznali kako da koristite novu grupu kontakata, pogledajte članak Slanje e-poruke grupi kontakata.

Ako uvek šaljete e-poruke istoj grupi ljudi, možete da napravite grupu kontakata (prethodno se zvala lista distribucije) koja obuhvata sve primaoce koristeći prethodnu e-poruku koju ste im poslali. Sledeći put kad budete želeli da stupite u kontakt sa njima ili planirate sastanaka sa njima, možete da dodate grupu kontakata u red Za u poruci umesto da dodajete svakoga pojedinačno.

 1. Otvorite e-poruku poslatu osobama koje želite da uključite u grupu kontakata.

 2. U polju Za ili Cc markirajte mišem sva imena.

  Izbor osoba u e-poruci

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, a zatim izaberite stavku Kopiraj ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 4. U programu Outlook (ne u otvorenoj e-poruci) kliknite na dugme Osobe.

  Savet :  Ako se spisak kontakata ne pojavljuje, kliknite ponovo na dugme Osobe.

  Izaberite stavku „Osobe“

 5. Izaberite stavke Početak > Nova grupa kontakata.

  Izaberite stavku „Nova grupa kontakata“ na kartici „Početak“

 6. Otkucajte ime nove grupe kontakata, na primer Posebni projekti.

 7. Izaberite stavke Dodaj članove > Iz Outlook kontakata.

  Dodavanje novih članova iz Outlook kontakata

 8. U prozoru koji se otvara kliknite desnim tasterom miša unutar polja Članovi i izaberite stavku Nalepi ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 9. Kliknite na dugme U redu.

  Osobe iz e-poruke pojaviće se u vidu liste članova grupe kontakata.

  Nova grupa kontakata sada bi trebalo da sadrži osobe

 10. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Grupe kontakata se pojavljuju na spisku kontakata, pored pojedinačnih osoba. Razlikujete ih po ikonama koje se pojavljuju sa leve strane imena u prikazu liste. Ikona u vidu kartice predstavlja pojedinačne osobe, a ikona u vidu osoba predstavlja grupe kontakata.

Ikone osoba predstavljaju grupe kontakata, a ikone u vidu kartica predstavljaju pojedinačne osobe

Na kraju, uvek možete da dodate osobe ili ih uklonite iz grupe kontakata kasnije.

Ako imate mnogo poslovnih ili ličnih kontakata koje čuvate u Excel unakrsnoj tabeli, možete da ih uvezete direktno u Outlook.

Zatim možete da napravite grupu kontakata (ranije se zvala „lista distribucije“) pomoću uvezenih informacija o kontaktima. Pomoću grupe kontakata možete da šaljete e-poruke i pozive za sastanak osobama bez potrebe da dodajete svako ime svaki put.

Nažalost, Outlook ne može automatski da kreira grupu kontakata na osnovu liste kontakata u programu Excel. Ali, to možete da uradite prateći sledeća četiri koraka:

 1. Pripremanje podataka o kontaktima za uvoženje.

 2. Uvoženje informacija.

 3. Mapiranje kolona u Excel unakrsnoj tabeli sa odgovarajućim Outlook poljima.

 4. Kreiranje grupe kontakata.

1. korak: Čuvanje kontakt informacija iz programa Excel u datoteci koju Outlook može da uveze

Outlook ne može da uveze radne sveske sa više radnih listova, ali može da uveze datoteke sa vrednostima razdvojenim zarezima (.csv). Evo kako da sačuvate radnu svesku kao .csv datoteku:

 1. U radnoj svesci kliknite na radni list sa informacijama o kontaktima koje želite da uvezete.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.

 3. Izaberite gde želite da sačuvate datoteku.

 4. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite CSV (MS-DOS) (*.csv), zadajte ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

 5. Ako vam Excel kaže: „Izabrani tip datoteke ne sadrži radne sveske koje sadrže više listova“, kliknite na dugme U redu. Ta poruka se odnosi na ograničenje CSV datoteke. Sa originalnom radnom sveskom (.xlsx datotekom) ništa se neće dogoditi.

 6. Kada vam Excel kaže: „Neke funkcije u radnoj svesci mogu da budu izgubljene“, kliknite na Da da biste trenutni radni list sačuvali kao CSV datoteku. Originalna radna sveska (.xlsx datoteka) se zatvara, ali se u nju ne unose nikakve promene.

 7.  Zatvorite CSV datoteku.

Završili ste sa programom Excel. Sada možete da započnete proces uvoženja u Outlook.

2. korak: Započinjanje uvoza

 1. U programu Outlook izaberite stavke Datoteka > Otvaranje i izvoz > Uvoz/Izvoz.

  Uvoz/izvoz

  Na taj način ste pokrenuli čarobnjak za uvoz i izvoz.

 2. Izaberite stavku Uvoz iz drugog programa ili datoteke i kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak za uvoz i izvoz

 3. Izaberite Vrednosti razdvojene zarezima i kliknite na dugme Dalje.

 4. Kliknite na Potraži i pronađite CSV datoteku koju ste sačuvali.

 5. U okviru Opcije odaberite da li da se duplikati (postojeći kontakti) zamene, da se kreiraju dupli kontakti ili da se duplikati ne uvoze. Evo nekoliko stvari o kojima treba da vodite računa:

  • Zamenjivanjem duplikata brišu se postojeći kontakti, ako Outlook pronađe poklapanje za ime kontakta (ili neko drugo polje, kao što je objašnjeno u kasnijem odeljku o povezivanju). Ako već imate informacije o nekim istim kontaktima u programu Outlook, umesto toga odaberite da se kreiraju duplikati.

  • Kreiranje duplikata je bezbednija opcija. Duplikate kasnije možete da raščistite.

  • Ako ste uvereni da su informacije za postojeće kontakte u programu Outlook iste kao i za kontakte u datoteci koju uvozite, možete odabrati da ne uvozite duplikate. Outlook će da uveze samo nove kontakte.

 6. Kliknite na dugme Dalje i izaberite gde želite da čuvate svoje nove, uvezene kontakte. Podrazumevano bi trebalo da bude odabrana opcija Kontakti. Ako želite drugu fasciklu, pomerite se da biste pronašli fasciklu koju želite da koristite.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Obezbedite da bude potvrđen izbor u polju za potvrdu Uvezi „MojiKontakti.csv“ (pod pretpostavkom da se vaša datoteka tako zove).

 9. Još nemojte kliknuti na dugme Završi jer morate da „povežete“ neke od kolona u CSV datoteci sa poljima kontakata u programu Outlook.

3. korak: Mapirajte kolone iz CSV datoteke sa poljima kontakta u programu Outlook

 1. Kliknite na dugme Mapiraj prilagođena polja. Pojaviće se okvir Mapiranje prilagođenih polja.

  • U okviru Iz prikazana su imena kolona iz CSV datoteke koju uvozite.

  • U okviru U videćete standardna polja koja Outlook koristi za kontakte. Ako se neko od njih podudara sa kolonom u CSV datoteci videćete tu kolonu u okviru Mapirano iz.

   Dijalog „Mapiranje prilagođenih polja“

 2. Verovatno ćete neka polja morati ručno da mapirate. Na primer, u sledećem primeru, u datoteci koju ste uvezli, kućni broj telefona kontakta nalazi se u koloni Kućni tel.. Ta kolona se ne podudara tačno ni sa jednim poljem u programu Outlook. Umesto toga, Outlook koristi polje Kućni telefon.

  Mapiranje polja u datoteci za uvoženje sa poljima u programu Outlook

 3. Prevucite polje Kućni tel. iz okna sa leve strane i otpustite ga na polje Kućni telefon u desnom oknu.

  Polje Kućni tel. sada se pojavljuje u koloni Mapirano iz.

  Uspešno mapirana polja

 4. Prevucite ostatak vrednosti, jednu po jednu, iz levog okna do odgovarajućeg Outlook polja u desnom oknu. Na primer, možete da prevučete Adresa na Kućna adresa ili Ulica (posao), u zavisnosti od tipa adresa za kontakte.

 5. Kliknite na dugme U redu i zatim Završi.

  Kontakti su sada uspešno uvezeni u Outlook.

  Kontakti

Sada kada imate kontakte u programu Outlook, preostao vam je još samo jedan korak – pravljenje grupe kontakata.

4. korak: Pravljenje grupe kontakata

 1. Izaberite stavku Osobe.

  Izaberite stavku „Osobe“

 2. U okviru Moji kontakti izaberite gde želite da dodate grupu kontakata. U ovom primeru kliknite na Kontakti.

 3. Kliknite na Početak > Nova grupa kontakata.

  Na kartici „Početak“ kliknite na dugme „Nova grupa kontakata“.

 4. Na kartici Grupa kontakata, u okvir Ime upišite ime grupe.

 5. Kliknite na Dodaj članove > Iz Outlook kontakata.

 6. Držite pritisnut taster CTRL, kliknite na kontakte koje ste uvezli i zatim kliknite na Članovi da biste ih dodali u grupu kontakata.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Takođe pogledajte

Dodavanje osoba grupi kontakata

Menjanje stavki koje se prikazuju na navigacionoj traci

U programu Outlook 2010 ne postoji maksimalan broj imena koja možete da uključite u grupu kontakata.

Kreiranje grupe kontakata

 • Pravljenje grupe kontakata sa novim imenima ili imenima iz adresara    

  1. U aplikaciji „Kontakti“, na kartici Početak, u grupi Novo kliknite na dugme Nova grupa kontakata.

   Komanda „Nova grupa kontakata“ na traci

  2. U polju Ime otkucajte ime za grupu kontakata.

  3. Na kartici Grupa kontakata, u grupi Članovi izaberite stavku Dodaj članove, a zatim stavku Iz Outlook kontakata, Iz adresara ili Novi kontakt e-pošte.

  4. Ako dodajete novi kontakt e-pošte, unesite informacije za osobu u dijalogu Dodavanje novog člana.

   Ako dodajete člana iz Outlook kontakata ili adresara, uradite sledeće:

   1. Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite da uključite u grupu kontakata.

   2. Na listi imena kliknite na željena imena, a zatim izaberite stavku Članovi. Imena iz različitih adresara možete da dodate u istu grupu kontakata.

  5. Uradite to za svaku osobu koju želite da dodate u grupu kontakata, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Grupa kontakata se čuva u fascikli Kontakti pod imenom koje joj date.

 • Pravljenje grupe kontakata kopiranjem imena iz e-poruke    

  1. U poruci iz koje želite da kopirate imena kliknite na imena u polju Za ili Cc.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

  3. U aplikaciji „Pošta“, na kartici Početak, u grupi Novo izaberite stavku Nove stavke, zatim stavku Još stavki, a zatim kliknite na dugme Grupa kontakata.

  4. U polju Ime otkucajte ime za grupu kontakata.

  5. Na kartici Grupa kontakata, u grupi Članovi izaberite stavku Dodaj članove, a zatim stavku Iz Outlook kontakata ili Iz adresara.

  6. Na dnu dijaloga Izbor članova, u polju Članovi kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Nalepi.

Napomena :  Član ne mora da bude u adresaru kako bi se dodao u grupu kontakata. Ime i adresa e-pošte člana uključuju se kada kopirate i lepite iz originalne e-poruke.

Kada primite poruku koja obuhvata grupu kontakata koju želite da koristite, možete da je sačuvate u aplikaciji „Kontakti“.

 1. Otvorite poruku koja sadrži grupu kontakata.

 2. U polju Za ili Cc kliknite desnim tasterom miša na grupu kontakata, a zatim izaberite stavku Dodaj u Outlook kontakte.

Prikazivanje imena u grupi kontakata

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Prikaz imena u adresaru

  1. U novoj poruci kliknite na polje Za.

  2. Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži grupu kontakata o kojoj želite da dobijete informacije.

   Savet : Ne vidite odgovarajuću grupu kontakata? Možda prvo treba da dodate adresar.

  3. Potražite ime grupe kontakata ili ga otkucajte u polju za pretragu.

  4. Na listi Ime kliknite desnim tasterom miša na željenu grupu kontakata, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 • Prikaz imena u zaglavlju poruke ili poziva za sastanak

  1. U polju Za kliknite na znak plus (+) pored imena grupe kontakata.

   Napomena :  Kada se lista razvije, ne možete ponovo da je skupite u toj poruci.

 1. U aplikaciji Kontakti otvorite grupu kontakata.

  Napomena :  U prikazima liste grupe kontakata označene su ikonom grupe kontakata Slika dugmeta .

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodavanje adrese iz adresara ili fascikle sa kontaktima    

   1. Na kartici Grupa kontakata, u grupi Članovi izaberite stavku Dodaj članove, a zatim stavku Iz Outlook kontakata ili Iz adresara.

   2. Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite da budu u grupi kontakata.

   3. Potražite željeno ime ili ga otkucajte u polju za pretragu.

   4. Na listi Ime kliknite na ime, a zatim kliknite na dugme Članovi. Uradite to za svaku osobu koju želite da dodate u grupu kontakata, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Dodavanje adrese koja se ne nalazi u fascikli sa kontaktima ili adresaru    

   1. Na kartici Grupa kontakata, u grupi Članovi izaberite stavku Dodaj članove, a zatim stavku Novi kontakt e-pošte.

   2. Otkucajte informacije za adresu e-pošte, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Uklanjanje imena    

   1. Na listi imena kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim izaberite karticu Grupa kontakata u grupi Članovi i izaberite stavku Ukloni člana.

Takođe pogledajte

Deljenje fascikle sa kontaktima sa drugim osobama

Kreiranje liste distribucije

Liste distribucije podrazumevano se skladište u fascikli Kontakti. Ako koristite Microsoft Exchange nalog, opšta lista adresa može da sadrži globalne liste distribucije, koje su dostupne svima koji koriste tu mrežu. Lične liste distribucije koje pravite u fascikli Kontakti dostupne su samo vama, ali možete da ih delite tako što ćete ih poslati drugima.

Koliko imena mogu da uključim na listu distribucije?

Maksimalan broj imena koji možete da uključite na listu distribucije zavisi od veličine samih datoteka sa kontaktima (za svaki kontakt). Ne postoje stroga i jednostavna pravila, ali lista distribucije uopšteno može da sadrži između 50 i 70 imena i adresa e-pošte. Maksimalan broj adresa e-pošte, uz minimalnu veličinu datoteke sa kontaktima, približno iznosi 125 i to može da obuhvata druge liste distribucije.

Dodatne informacije potražite u članku baze podataka o maksimalnoj veličini lista distribucije.

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Pravljenje liste distribucije pomoću imena iz adresara    

  1. U meniju Datoteka postavite pokazivač miša na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Lista distribucije.

  2. U polju Ime otkucajte ime liste distribucije. (Na primer, „Politički prijatelji“.)

  3. Na kartici Lista distribucije izaberite stavku Izaberi članove.

  4. Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite da uključite na listu distribucije.

   Lista adresara

  5. U polju za pretragu otkucajte ime koje želite da uključite. Kada se ime koje tražite pojavi na dolenavedenoj listi, kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Članovi.

  6. Uradite to za svaku osobu koju želite da dodate na listu distribucije, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako želite da dodate duži opis liste distribucije, na kartici Lista distribucije izaberite stavku Beleške, a zatim otkucajte tekst.

   Lista distribucije se čuva u fascikli Kontakti pod imenom koje joj date.

 • Pravljenje liste distribucije kopiranjem imena iz e-poruke    

  1. U poruci iz koje želite da kopirate imena izaberite imena u polju Za ili Cc.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor i u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

  3. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i u okviru stavke Napravi novu Outlook stavku izaberite stavku Lista distribucije.

  4. Na kartici Lista distribucije, u grupi Članovi izaberite stavku Izaberi članove.

  5. Na dnu dijaloga Izbor članova, u polju Članovi kliknite desnim tasterom miša, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Nalepi.

   Napomena : Član ne mora da se nalazi u adresaru kako bi se dodao na listu distribucije. Ime i adresa e-pošte člana uključuju se kada kopirate i lepite iz originalne e-poruke.

  6. Kliknite na dugme U redu.

  7. U polju Ime otkucajte ime za listu distribucije.

  8. Na kartici Lista distribucije, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Liste distribucije podrazumevano se skladište u fascikli Kontakti. Kada od nekoga primite listu distribucije, možete da je sačuvate u aplikaciji „Kontakti“.

 1. Otvorite poruku koje sadrži listu distribucije.

 2. U zaglavlju poruke kliknite desnim tasterom miša na listu distribucije, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj u Outlook kontakte.

Listu distribucije uređujete tako što dodajete ili brišete imena.

Prikaz imena na listi distribucije

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Prikaz imena u adresaru

 • U novoj poruci kliknite na polje Za.

 • Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži listu distribucije o kojoj želite da dobijete informacije.

 • U polju za pretragu otkucajte ime liste distribucije.

 • Na listi Ime kliknite desnim tasterom miša na listu distribucije, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva.

  Zašto ne vidim listu Ime u adresaru?

  Možda ste poslednji put kada ste koristili adresar koristili opciju pretrage Još kolona. Izaberite stavku Samo ime pored polja za pretragu da biste vratili prikaz liste imena u prethodno stanje.

 • Prikaz imena u zaglavlju poruke ili poziva za sastanak

  • U polju Za kliknite na znak plus (+) pored imena liste distribucije.

   Napomena :  Kada se lista razvije, ne možete ponovo da je skupite. Liste distribucije u polju E-pošta kontakta nije moguće razviti

 1. U aplikaciji Kontakti otvorite listu distribucije.

  Napomena : U prikazima liste, liste distribucije označene su Slika dugmeta .

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodavanje adrese iz adresara ili fascikle sa kontaktima    

   1. Na kartici Lista distribucije izaberite stavku Izaberi članove.

   2. Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite da budu na listi distribucije.

   3. U polju za pretragu otkucajte ime koje želite da uključite.

   4. Na listi Ime kliknite na ime, a zatim kliknite na dugme Članovi. Uradite to za svaku osobu koju želite da dodate na listu distribucije, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Zašto ne vidim listu Ime u adresaru?

    Možda ste poslednji put kada ste koristili adresar koristili opciju pretrage Još kolona. Izaberite stavku Samo ime pored polja za pretragu da biste vratili prikaz liste imena u prethodno stanje.

  • Dodavanje adrese koja se ne nalazi u fascikli sa kontaktima ili adresaru    

   1. Na kartici Lista distribucije izaberite stavku Dodaj novu.

   2. Otkucajte informacije za adresu e-pošte, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Brisanje imena    

   1. Kliknite na ime, a zatim izaberite stavku Ukloni.

Lista distribucije je grupa adresa e-pošte koju pravite i dodajete u Outlook adresar kao jednu adresu e-pošte. Kada pošaljete poruku listi distribucije, ona odlazi na svaku adresu e-pošte sa liste.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Pravljenje liste distribucije pomoću imena iz adresara    

  1. U meniju Datoteka postavite pokazivač miša na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Lista distribucije.

  2. U polju Ime otkucajte ime.

  3. Na kartici Lista distribucije izaberite stavku Izaberi članove.

  4. Na padajućoj listi Adresar kliknite na adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite da budu na listi distribucije.

  5. U polju za pretragu otkucajte ime koje želite da uključite. Na dolenavedenoj listi kliknite na ime, a zatim kliknite na dugme Članovi. Uradite to za svaku osobu koju želite da dodate na listu distribucije, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako želite da uključite dodate duži opis liste distribucije, na kartici Lista distribucije izaberite stavku Beleške, a zatim ga dodajte.

   Lista distribucije se čuva u fascikli Kontakti pod imenom koje joj date.

 • Pravljenje liste distribucije kopiranjem imena iz e-poruke    

  1. U e-poruci iz koje želite da kopirate imena izaberite imena u polju Za ili Cc.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor i u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

  3. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i u okviru stavke Napravi novu Outlook stavku izaberite stavku Lista distribucije.

  4. Na kartici Lista distribucije, u grupi Članovi izaberite stavku Izaberi članove.

  5. Na dnu dijaloga Izbor članova, u polju Članovi kliknite desnim tasterom miša, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Nalepi.

   Napomena : Član ne mora da se nalazi u adresaru kako bi se dodao na listu distribucije. Ime i adresa e-pošte člana uključuju se kada kopirate i lepite iz originalne e-poruke.

  6. Kliknite na dugme U redu.

  7. U polju Ime otkucajte ime za listu distribucije.

  8. Na kartici Lista distribucije, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Dodatne informacije o listama distribucije, kao što je dodavanje imena ili slanje poruke delu liste, potražite u članku Pravljenje i uređivanje grupe kontakata ili liste distribucije.

Pravljenje Outlook grupe kontakta

Kada pojedinačne kontakte organizujete u fascikle, možete da organizujete srodne fascikle sa kontaktima u grupe u programu Okno za navigaciju kako bi bile vidljivije i pristupačnije.

Savet : Neka fascikle sa kontaktima budu vidljive tako što ćete držati njihovu grupu otvorenom ili „razvijenom“ ili skupili grupu kako biste napravili više prostora. Kliknite na strelice u zaglavlju grupe da biste razvili i skupili grupu.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×