Pravljenje fascikle u biblioteci dokumenata

Pravljenje fascikle u biblioteci dokumenata

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata SharePoint je jedan način da grupišete i upravljajte njima. Fascikle možete kreirati sa uređaja prilikom sinhronizovanja ili iz komandne trake na vebu.

Kreiranje fascikle u sistemu SharePoint

 1. Idite na lokaciju SharePoint i otvorite biblioteku dokumenata SharePoint gde želite da kreirate novu fasciklu.

 2. Na traci sa menijima izaberite stavku + novo , a zatim izaberite stavku fascikle.

  Ako nemate fasciklama kao opcija u meniju + novo , oni isključena. Vlasnik biblioteke ili korisnik sa dozvolama za dizajniranje možete da postavite da li je komanda fascikla omogućena ili ne. Pogledajte članak Uključivanje fascikle na u sistemu SharePoint Online.

  Napomena: Da li ekran izgleda drugačije od ovoga i koristite SharePoint Online ili? Administrator može imati SharePoint klasični iskustva na biblioteku dokumenata. Ako je tako, pogledajte članak Kreiranje fascikle u sistemu SharePoint klasičnom iskustvo biblioteke ispod.

 3. U dijalogu fascikla otkucajte ime fascikle u polje Ime fascikle , a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Meni "novi" koja prikazuje nove opcije "fascikli"

  Napomena: Da biste promenili ime fascikle kasnije kliknite na tri tačke ... , a zatim kliknite na dugme Preimenuj. Promenite ime fascikle u dijalogu " Preimenuj ", a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Dodatne informacije potražite u članku Preimenovanje datoteke, fascikle ili vezu u biblioteci dokumenata.

  Kada završite, trebalo bi da vidite novu fasciklu u biblioteci dokumenata i možete početi da dodajete datoteke ili Kreiranje potfascikle u njemu nalaze. Da biste dodali novu datoteku, u članku Kreiranje nove datoteke u biblioteci dokumenata. Da biste otpremili postojeće datoteke, pogledajte članak otprema fascikle ili datoteke u biblioteci dokumenata.

  Nove fascikle biblioteke dokumenata

 4. Ako ne vidite novu fasciklu u biblioteci, osvežite pregledač.

U nekim slučajevima, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle. Datoteka u prikazima mogu biti filtrirane grupisane i sortirane. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu.

Uključivanje fascikle u SharePoint Online ili SharePoint Server 2019

Fascikle su podrazumevano, ali ako su i imate dozvole, sledite ove korake:

 1. Otvorite biblioteku u kojoj želite da počnete sa dodavanjem fascikle.

 2. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika , a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke.

  Meni "Postavke" sa izabranom postavke biblioteke

 3. Izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U odeljku fascikli, uverite se da je izabrana opcija da za upućivanje „Nova fascikla” komanda je dostupna.

 5. Kliknite na dugme u redu i vratite se u biblioteku.

Kreiranje fascikle u biblioteci SharePoint klasični iskustvo

 1. Idite na lokaciju SharePoint koja sadrži biblioteku SharePoint mesto na koje želite da dodate fasciklu.

 2. Kliknite na naslov biblioteke na traci "brzo pokretanje" da biste otvorili, ili kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ i izaberite stavku sadržaj lokacije, a zatim kliknite na naslov biblioteke koju želite da dodate fascikle.

  Napomena:  Dizajneri mogu znatno izmeniti izgled i navigaciju lokacije. Ako ne možete da pronađete neku opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci, izaberite stavku datoteka, a zatim u grupi novo izaberite stavku Nova fascikla.

  Slika trake SharePoint datoteke sa novu fasciklu markirana.

  Napomena: Ako komanda " Nova fascikla " nije dostupna, možete uključiti ga ponovo sa odgovarajućih dozvola. Na kartici " Biblioteka " na traci izaberite stavku Postavke biblioteke, a zatim kliknite na dugme Više opcija za postavke. U odeljku fascikli, uverite se da je izabrana opcija da za upućivanje „Nova fascikla” komanda je dostupna.

  Napomena: Da biste promenili ime fascikle kasnije kliknite na tri tačke ... , kliknite na tri tačke u dijalogu i zatim kliknite na dugme Preimenuj. Promenite ime fascikle u polje ime , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. U dijalogu Kreiranje fascikle u polju ime otkucajte ime fascikle i zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Kreiranje fascikle za dijalog biblioteke

  Opcionalno možete da pozovete ljude da dele fasciklu.

  Dijalog deljenje klasični režim SharePoint Online

  Dodatne informacije potražite u članku Deljenje datoteka ili fascikli u usluzi Office 365.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Više informacija o prikazima potražite u odeljku video zapis: kreiranje i uređivanje javnih prikaza liste ili biblioteke.

Kreiranje fascikle u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

Podrazumevano Nova fascikla je uključena komanda u bibliotekama dokumenata SharePoint . Vlasnik biblioteke ili korisnik sa dozvolama za dizajniranje možete da postavite da li je komanda Nova fascikla omogućena ili ne.

SharePoint 2016 biblioteka dokumenata sa fasciklom istaknuta
 1. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku dokumenata SharePoint mesto na koje želite da dodate fasciklu.

 2. Kliknite na naslov biblioteke na traci "brzo pokretanje" da biste otvorili, ili kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ i izaberite stavku sadržaj lokacije, a zatim kliknite na naslov biblioteke koju želite da dodate fascikle.

  Napomena:  Dizajneri mogu znatno izmeniti izgled i navigaciju lokacije. Ako ne možete da pronađete neku opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci izaberite karticu Datoteke, a zatim u grupi Novo izaberite stavku Nova fascikla.

  Slika trake SharePoint datoteke sa novu fasciklu markirana.

  Napomene: Ako komanda " Nova fascikla " nije dostupna, možete uključiti ga ponovo sa odgovarajućih dozvola.

  • Na kartici " Biblioteka " na traci izaberite stavku Postavke biblioteke, a zatim kliknite na dugme Više opcija za postavke.

  • U odeljku fascikli, uverite se da je izabrana opcija da za upućivanje „Nova fascikla” komanda je dostupna.

  • Kliknite na dugme U redu.

 4. U dijalogu Nova fascikla, otkucajte ime fascikle u polje Ime, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.

  Opcionalno možete da pozovete ljude da dele fasciklu.

  Dijalog "deljenje" SharePoint 2016 nove fascikle

  Dodatne informacije potražite u članku Deljenje dokumenata ili fascikli u sistemu SharePoint Server

 5. Kada završite, kliknite na dugme Kreiraj .

Napomene: 

 • Da biste promenili ime fascikle kasnije, kliknite na tri tačke ... , kliknite na tri tačke ... u dijalogu, a zatim izaberite stavku Preimenuj. Promenite ime fascikle u polju ime .

  Ako ne vidite preimenovanje, izaberite stavku Uredi svojstvai promenite ime polja. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite.

 • Da biste brzo prešli na viši nivo u hijerarhiji fascikli, na traci izaberite karticu Biblioteka , a zatim izaberite stavku Navigacija nagore.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Više informacija o prikazima potražite u odeljku video zapis: kreiranje i uređivanje javnih prikaza liste ili biblioteke.

Kreiranje fascikle u SharePoint Server 2010

Podrazumevano, komanda Nova fascikla se pojavljuje u bibliotekama dokumenata SharePoint . Vlasnik biblioteke ili korisnik sa dozvolama za dizajniranje za biblioteku možete da podesite da li je komanda Nova fascikla omogućena ili ne.

SharePoint 2010 biblioteku dokumenata sa fasciklom istaknuta
 1. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku dokumenata SharePoint za koju želite da dodate fasciklu.

 2. Kliknite na ime biblioteke na traci "brzo pokretanje" da biste otvorili, ili kliknite na dugme Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku odgovarajuće biblioteke, kliknite na ime biblioteke.

  Napomena:  Dizajneri mogu znatno izmeniti izgled i navigaciju lokacije. Ako ne možete da pronađete neku opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci, u odeljku Alatke za biblioteku izaberite karticu Dokumenti, a zatim u grupi Novo izaberite stavku Nova fascikla.

  Traka "Dokumenti" SharePoint 2010 sa novu fasciklu istaknuta

  Napomena: Osoba koja je kreirala biblioteku možda je navela da u biblioteci nije moguće kreirati fascikle. Ako je to slučaj, komanda Nova fascikla nije dostupna.

 4. U dijalogu Nova fascikla, u polju Ime otkucajte ime fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog SharePoint 2010 novu fasciklu.

  Napomena: Da biste promenili ime fascikle kasnije kliknite na strelicu nadole u liniji sa fasciklom, a zatim izaberite stavku Uredi svojstva. Promenite ime fascikle u polju ime .

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza.

Kreiranje fascikle u SharePoint Server 2007

Podrazumevano, meni " Nova fascikla " se pojavljuje u SharePoint biblioteke. Vlasnik biblioteci možete utvrditi da li je Nova fascikla meni omogućeno ili ne.

 1. Ako biblioteka dokumenata SharePoint nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje da biste ga otvorili.

 2. Novi meni Meni „Novo“ , a zatim izaberite stavku Nova fascikla.

 3. Otkucajte ime fascikle i kliknite na dugme u redu.

U zavisnosti od vaše situacije, razmislite o korišćenju prikaza umesto fascikle, zato što su omogućavanje sadržaja se filtrira grupisane i sortirane na više načina. Ako imate veliku biblioteku, kombinacija prikaza i fascikli možda najbolje funkcionišu. Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza.

Koju verziju sistema SharePoint koristite?

Ako niste sigurni koju verziju programa SharePoint imate, pogledajte članak koju verziju sistema SharePoint koristim?.

Druge teme na fascikle i datoteke

Premeštanje ili kopiranje fascikle, datoteke ili veze u biblioteci dokumenata

Brisanje datoteke, fascikle ili veze iz SharePoint biblioteke dokumenata

Kreiranje fascikle na SharePoint listi

Brisanje fascikle iz SharePoint liste

Ostavite komentar

Ovaj članak je korisno? On nedostaje sadržaj? Ako je tako, recite nam šta mislite ili nedostaju na dnu ove stranice. Priložite svoju verziju SharePoint, OS, i pregledača. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×