Pravila za „Kontrolor pristupačnosti“

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste obezbedili da Office datoteke su dostupni, upotrebite kontrolor pristupačnosti, besplatnu alatke dostupne u WordExcel, Outlook, OneNotei PowerPoint na operativnom sistemu Windows, Office Online, ili Mac i Visio u operativnom sistemu Windows. Pronalazi većina pristupačnosti problemi i objašnjava zašto se možda potencijalni problem za osobe sa umanjenim sposobnostima. Ona pruža i predloge o tome kako da rešite svaki od problema.

Iako kontrolor pristupačnosti uhvati većinu tipova pristupačnošću, postoje neke stvari se ne može da otkrije. To je zato je važno da uvek, pregledajte rad vizuelno da biste pronašli probleme skrivanju iz kontrolor pristupačnosti. Da biste saznali više, idite na Kontrolor pristupačnosti ograničenja.

U ovoj temi

Pravila alatke „Kontrolor pristupačnosti“

„Kontrolor pristupačnosti“ pregleda datoteku koristeći skup pravila koja pronalaze moguće probleme za osobe sa umanjenim sposobnostima. „Kontrolor pristupačnosti“ svaki problem klasifikuje kao grešku, upozorenje ili savet u zavisnosti od toga koliko je ozbiljan.

  • Greška. Sadržaj zbog kojeg je osobama sa umanjenim sposobnostima teško ili nemoguće da čitaju i razumeju dokument.

  • Upozorenje. Sadržaj zbog kojeg je osobama sa umanjenim sposobnostima u većini slučajeva (ali ne uvek) teško da razumeju dokument.

  • Savet. Sadržaj koji osobe sa umanjenim sposobnostima mogu da razumeju, ali ga je moguće izložiti na drugačiji način kako bi se korisnicima poboljšao utisak pri radu.

  • Pametna usluge. Sadržaj koji je automatski napravio pristupačnih AI i za koje bi trebalo da pregleda za tačnost i kontekst

Greške, upozorenja i saveti u alatki „Kontrolor pristupačnosti“

U sledećim tabelama navedena su pravila alatke „Kontrolor pristupačnosti“, šta ona proveravaju, gde da saznate kako da rešite svaki problem i zašto bi to trebalo da uradite.

Greške

Ako je osobi sa umanjenim sposobnostima veoma teško ili nemoguće da koristi datoteku zbog sadržaja, „Kontrolor pristupačnosti“ ga klasifikuje kao grešku.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Svaki sadržaj koji nije tekstualan ima alternativni tekst.

Svi objekti imaju alternativni tekst i alternativni tekst ne sadrži sliku imena ili oznake tipa datoteke.

Čitač ekrana čita alternativni tekst kako bi opisivao slike i drugi sadržaj koji nije tekstualan korisnicima koji ne mogu da ga vide. Na osnovu alternativni tekst, korisnici mogu razumeti svrhu i značenje opisano sadržaja.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote i Visio

Tabele navode informacije o zaglavlju kolone.

Tabele i/ili blokovi ćelija imaju izabran okvir za zaglavlje ili naznačen red zaglavlja.

Korisnici se oslanjaju na naslove tabela kako bi razumeli sadržaj koji čitač ekrana posle njih čita. Asistivna tehnologija takođe često koristi red zaglavlja tabele kako bi korisniku lakše prenosila gde se kursor nalazi u tabeli i pružala informacije koje mu omogućavaju da se kreće po tabeli.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook i OneNote

Svi slajdovi imaju naslove.

Slajdovi imaju naslove.

Naslovi slajdova omogućavaju korisnicima da se kreću u okviru prezentacije, kao i da pronađu i izaberu jedan slajd kako bi otišli direktno na njega.

PowerPoint

Ćelije u Excel radnom listu ne koristi samo za Crveni oblikovanja za negativne brojeve.

Ćelija koja su podešena da broj oblikovanje i koristite samo crvenu boju za negativne brojeve (npr Prikaži 1000 u crveno umesto-1000).

Korisnici koji imaju teškoće prepoznatljive boje nećete moći da razlikujete pozitivne i negativne vrednosti.

Excel

Slike ili objekta je liniji sa tekstom.

Slike ili objekte su pozicioniranje u liniji sa okolnog teksta.

Ako slike ili objekta nije liniji, možda će biti teško za korisnike čitač ekrana da biste vršili interakciju sa objekat. Možda je teško je znati gde je objekat u odnosu na tekst.

Word

Pristup dokumentu je ograničen.

Bilo koji dokument koji je onemogućio programski pristup sadržaju opciju u okviru postavke dozvola dokument: Pregled > Ograničavanje uređivanja > Ograniči dozvolu.... Izaberite stavku Ograniči dozvolu za ovaj dokument > Više opcija.

Information Rights Management (IRM) zaštita može da spreči uređajima kao što su čitači ekrana pristup u ovom dokumentu. Više informacija potražite u Dozvoljavanje promena u delovima zaštićenog dokumenta.

Excel, PowerPoint, Word

Upozorenja

„Kontrolor pristupačnosti“ prikazuje upozorenje ako osobe sa umanjenim sposobnostima u većini slučajeva (ali ne nužno u svim) teško mogu da razumeju sadržaj.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Tabela ima jednostavnu strukturu.

Tabele su jednostavni pravougaonici bez razdeljenih, objedinjenih ili ugnežđenih ćelija.

Korisnici se kreću unutar tabela pomoću tasterskih prečica i asistivne tehnologije koja se oslanja na jednostavne strukture tabela.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook i OneNote

Kartice lista imaju smislena imena.

Listovi u radnoj svesci sadrže opisne informacije i nema praznih listova.

Opisna imena listova, na primer „Ukupne vrednosti prodaje u oktobru“, dodatno olakšavaju kretanje u radnim sveskama u odnosu na podrazumevana imena listova, na primer „List1“.

Excel

Odgovarajuće kontrast između teksta i pozadine.

Boje teksta i pozadine su različite radi lakšeg pogledajte tekst.

Osobama sa slabim vidom često je teško da čitaju tekst koji nije u kontrastu sa pozadinom. Ako dokument sadrži visok nivo kontrasta između teksta i pozadine, još osoba može da vidi i koristite sadržaj.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Pomoćni natpisi su uključeni za umetnuti audio i video sadržaj.

Svi audio i video objekti imaju pomoćne natpise.

Informacije unutar audio ili video segmenta bez pomoćnih natpisa mogu da budu potpuno nedostupne osobama sa umanjenim sposobnostima.

PowerPoint, OneNote

Naslovi slajdova su jedinstveni u nizu slajdova.

Slajdovi koji nisu prazni imaju jedinstvene naslove.

Korisnici se oslanjaju na naslove kako bi znali gde se nalaze u nizu i kako bi se kretali u njemu.

PowerPoint

Saveti

Savet vidite kada postoji sadržaj koji ljudi sa umanjenim sposobnostima mogu da razumeju, ali ga je moguće bolje organizovati ili predstaviti na način koji poboljšava njihov utisak pri radu.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Redosled čitanja objekata na slajdu prezentacija je logički.

Objekti na slajdu su logičnim redosledom.

Asistivna tehnologija čita slajdove i elemente na njima određenim redosledom. Ako redosled čitanja nije logičan, sadržaj nema smisla.

PowerPoint

Tabele rasporeda su strukturirane tako da se po njima može lako kretati.

Redosled rasporeda je logičan za jezik, a redosled tabulatora nije kružni.

Korisnici se oslanjaju na raspored tabele kako bi se kretali po sadržaju. On mora da bude logično raspoređen kako bi korisnici mogli da razumeju sadržaj i kraću se po njemu.

Word

Dokumenti koriste stilove naslova.

Dokument je organizovan pomoću naslova i/ili sadržaja.

Naslovi i sadržaj pružaju strukturni kontekst korisnicima i omogućavaju im da se lakše kreću unutar dokumenta i da ga pretražuju.

Word, Outlook i OneNote

Pametna usluga

Kontrolor pristupačnosti navodi sve slike sa sa alternativnim tekstom generiše pametna usluga.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Predloženi alternativni tekst.

Sve slike čije alternativni tekst generisao je Office usluge za prepoznavanje slika.

Pametna usluga automatski generiše alternativni tekst u dokumentu (kada se funkcija je uključi). Pregledajte svaki predlog pažljivo da biste se uverili da precizno opisuje sliku. Ako želite da uredite na predlog, otkucajte ime preko predloženi tekst u polje Opis .

Da biste saznali kako da se prebacite na ovu funkciju, idi da biste uključili automatske alternativni tekst.

PowerPoint, Word, Outlook

Ograničenja kontrolor pristupačnosti

Postoje neki pristupačnošću kontrolor pristupačnosti ne može da otkrije. Takođe, neke probleme navedene u kontrolor pristupačnosti nalaze ne mora da bude pristupačnosti problem koji treba da bude rešen.

  • Boja: Informacije se preneo korišćenjem boje sami.

  • Pomoćni titlovi: kontroloru pristupačnosti izveštaje koji nedostaju zatvoreno natpisa u video zapisu, ali ako je video već unutrašnje zatvoreno natpisa, otvaranje natpisa ili ima bez dijalog, a zatim, možda će biti bez pristupačnosti problem sa video.

Šta je novo u kontrolor pristupačnosti

Promeni tip

Promeni

Objavljen

Uklonjene greške

„Izbegavanje upotrebe praznih znakova koji se ponavljaju” greška uklonjena.

Praznih znakova koji nisu po sebi nedostupna, osim kada korišteni za kreiranje utisak raspored ili strukturu, kao što su pretvara tabelu ili sa više nivoa liste.

oktobar 2018.

Uklonjene savet

„Svi naslovi su u ispravnom redosledu” savet uklonjena.

Korišćenje naslova nivoa koja se ne nalaze u redosledu nisu po sebi nije moguće pristupiti.

oktobar 2018.

Nova kategorija pravila

Pametna usluge pravilo kategorija je dodao.

oktobar 2018.

Novi greške

Ćelije u Excel radnom listu ne koristi samo za Crveni oblikovanje za negativne brojeve Greška je dodao.

oktobar 2018.

Nadograđena pravila

Slike ili objekta je liniji sa tekstom nadogradnju sa upozorenjem grešku.

Leto 2017

Downgraded pravila

Dokumenti koriste stilove naslova nivoa grešku da savet.

Leto 2017

Uklonjene upozorenja

„Tekst hiperveze ima smisla” upozorenje uklonjene.

Uz pomoć veze za URL adresu kao ime za prikaz hiperveze ne mora da bude znači da ne možete da pristupite hipervezu. Na primer, http://www.microsoft.com nije pristupačnosti problem.

Leto 2017

Uklonjene upozorenja

„Tabele ne koriste prazne ćelije za oblikovanje” upozorenje uklonjena.

Postoji važeća pristupačnih tabela koje sadrže prazne redove i kolone, a većinom čitača ekrana znaju kako da komuniciraju precizno te informacije.

Leto 2017

Nadograđena pravila

Pomoćni natpisi su uključeni za umetnuti audio i video sadržaj. nadogradnju sa Saveta za upozorenje.

Leto 2017

Nadograđena pravila

Naslovi slajdova u nizu su jedinstvene nadogradnju sa Saveta za upozorenje.

Leto 2017

Uklonjene savet

„Ne koriste se Vodeni žigovi slika” savet uklonjene.

Da unesete vodeni žig slike mogu biti dodati alternativni tekst.

Leto 2017

Takođe pogledajte

Poboljšanje pristupačnosti sa kontrolor pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×