Praćenje promena u programu Word

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kada želite da vidite ko ima izmene u dokument, uključite praćenje promena.

Uključivanje ili isključivanje praćenja promena

 • Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje odaberite Praćenje promena.

Kada uključite praćenje promena, Word označava se novi promene izvršene u dokument.

Kada isključite praćenje promena, Word se zaustavlja označavanje novih promena. Sve promene koje su već prate će ostati označena nagore u dokumentu dok ih uklonite.

„Praćenje promena“ na Word traci

Kada uključite praćenje promena, Word označava i prikazuje sve promene koje je neko čini u dokument.

Slika heroja promena u samom tekstu u programu Word

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje , na listi Jednostavna naznaka , odaberite opciju za prikaz.

  • Jednostavna naznaka je podrazumevana opcija i ukazuje na to gde se promene nalaze crvenom linijom na margini.

   Linija na margini koja pokazuje da je praćena promena na toj lokaciji

  • Bez naznake skriva naznake kako bi prikazala kako će izgledati obuhvaćene promene.

   Napomena : Možete da vidite ponovo naznake tako što ćete odabrati Jednostavna naznaka ili Sve naznake.

  • Sve naznake prikazuje sva uređivanja različitim bojama teksta i linije.

  • Originalno prikazuje dokument u originalnom obliku.

 2. Na listi Prikaži naznake Odaberite promene biste želeli da vidite – komentare, pisanje perom, umetanja i brisanja, oblikovanje, balončiće, određene osobe.

Možete da sprečite nekog drugog Isključivanje praćenja promena tako što ćete uključiti Zaključaj praćenje i Dodavanje lozinke. Kada praćene promene zaključan, ne možete da isključite funkciju i ne možete da prihvatite ili odbacite promene.

 1. Na kartici " Redigovanje " na listi Prati promene , odaberite stavku Zaključaj praćenje.

  Komanda „Zaključaj praćenje“ u meniju „Praćenje promena“

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U dijalogu Zaključaj praćenje unesite lozinku ponovo otkucajte u polju ponovo unesite da biste potvrdili i zatim odaberite stavku u redu.

   Napomena : Dodavanje lozinke je opcionalno. To je bezbednosna funkcija. Namenjen je, međutim, da bi se sprečilo drugim osobama iz Isključivanje praćenja promena.

  • U dijalogu Zaključaj praćenje odaberite stavku Otkaži.

Isključivanje Zaključaj praćenje

 1. Na listi Prati promene , odaberite stavku Zaključaj praćenje.

 2. Ako ste dodali lozinku, unesite je kada budete upitani, a zatim odaberite dugme u redu.

  Napomena : Praćenje promena i dalje se, ali možete da prihvatanje i odbacivanje promena.

Jedini način da uklonite praćene promene iz dokumenta je da ih prihvatite ili odbijete. Izbor Bez naznake u okviru Prikaži za redigovanje vam pomaže da vidite kako će izgledati konačan dokument – ali samo privremeno sakriva praćene promene. Promene se ne brišu i pojave ponovo kada sledeći put neko otvori dokument. Da biste trajno izbrisali praćene promene prihvatiti ili odbiti.

Prihvatanje ili brisanje jedne praćenih promena

 1. Otvorite dokument.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi promene odaberite stavku sledeće ili prethodno.

 3. Odaberite stavku Prihvati ili Odbij.

  Dugme „Prihvati“, „Odbij“ i „Sledeće“

Prihvatite ili izbrišete sve praćene promene

 1. Otvorite dokument.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Na listi " Prihvati ", odaberite stavku Prihvati sve promene.

   ili

  • Na listi Odbaci , odaberite stavku Odbaci sve promene.

Word ili prihvata promenu ili je uklanja, a zatim prelazi na sledeću promenu.

Prikaz komentara

 • Word prikazuje balon na mestu gde je neko uneo komentar. Da biste videli komentar, odaberite stavku balončiću za komentar.

  Ikona komentara u okviru „Jednostavno označavanje“

 • Da biste videli promene, kliknite na liniju blizu na margini. To se vrši Word u Sve naznake.

  Praćene promene prikazane u pregledu „Sve naznake“

Brisanje jednog komentara

 • Odaberite komentar, a na kartici Redigovanje , u grupi Komentari odaberite stavku Izbriši.

Izbriši sve komentare

 • Na kartici Redigovanje , u grupi Komentari , na listi Brisanje , odaberite stavku Izbriši sve komentare u dokumentu.

Saveti : Pre nego što delite u konačnoj verziji dokumenta, preporučuje se da pokrenete "nadzor dokumenta". Ova alatka provere za praćene promene i komentare, skriveni tekst, ličnih imena u svojstvima i druge informacije koje ne želite da delite široko.

 • Na kartici datoteka odaberite stavku informacije > Proverite postoje problemi > Proveri dokument.

Da biste saznali više o komentare, pogledajte članak Umetanje i brisanje komentara.

Šta želite da uradite?

 • Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje odaberite Praćenje promena.

  Praćenje promena je markirana, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Praćenje grupu sa praćenjem promena uključeno

Napomena : Ako funkcija " Praćenje promena " nije dostupna, možda ćete morati da biste isključili zaštitu dokumenta. Na kartici Redigovanje , u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje, a zatim kliknite na dugme Prekini zaštitu na dnu okna zadatka Zaštita dokumenta . (Možda ćete morati da znate lozinku za dokument.)

Takođe možete dodati indikator praćenja promena na statusnoj traci.

 • Kliknite desnim tasterom miša na statusnoj traci i odaberite stavku Praćenje promena.

  Statusna traka prikazuje praćenje promena uključeno

  Napomena : Sada možete da koristite indikator Praćenja promena na statusnoj traci za uključivanje ili isključivanje praćenja promena.

Kada isključite praćenje promena, dokument možete da redigujete bez označite promene. Isključivanje funkcije, međutim, ne uklanja sve promene koje su već praćeni.

 • Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje Odaberite dugme Praćenje promena .

  Dugme " Prati promene " više nije istaknuta je kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Praćenje grupe

Važno : Da biste uklonili praćene promene, koristite komande " Prihvati " i odbacite na kartici " Redigovanje " u grupi promene .

Šta želite da uradite?

Lako možete da napravite i prikažete praćene promene i komentare dok radite u dokumentu. Microsoft Office Word 2007 podrazumevano koristi balončiće za prikazivanje brisanja, komentare, oblikovanje promene i sadržaj koji je promenio. Ako želite da vidite sve vaše promene u samom tekstu, možete da promenite postavke tako da sadrži praćene promene i komentari prikazuju onako kako želite.

Praćenje promena sa balončićima

Balončići (1) prikazuju oblikovanja promene, komentare i brisanja.

Napomena : Da bi sprečio da slučajno distribuirate dokumente koji sadrže praćene promene i komentare, Word podrazumevano prikazuje praćene promene i komentare. Završno sa naznakama je podrazumevana opcija u polju Prikaži radi redigovanja.

 1. Otvorite dokument koji želite da redigujete.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati promene . Dugme " Prati promene " postane istaknuta, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Dugme praćenje promena uključeno

 3. Opcionalno. Dodajte indikator praćenja promena na statusnoj traci. Kliknite desnim tasterom miša na statusnoj traci i kliknite na dugme Prati promene. Kliknite na dugme Prati promene indikator na statusnoj traci za uključivanje ili isključivanje praćenja promena.

  Indikator praćenja promena

 4. Unesite željene promene tako što ćete umetnuti, brisanje, premeštanje ili oblikovanje teksta ili grafike. Takođe možete da dodate komentare.

Napomena : Ako koristite praćenje promena, a zatim sačuvajte dokument kao Veb stranice (.htm ili .html), praćene promene će se pojaviti na Veb stranici.

Imajte na umu da postoje različiti načini da sakrijete praćene promene ili komentare, ali sve promene koje su napravljene dok funkcije "Prati promene" bila uključena i svi komentari koji su umetnuti ostaju deo dokumenta dok ne prihvatite ili odbacite (ili, u slučaju komentara, izbrišete).

Skrivanje praćenih promena – na primer, u okviru Prikaži naznake, ako opozovete izbor u polju za potvrdu za umetanja i brisanja– ne briše postojeću praćene promene ili komentare iz dokumenta. Umesto toga, skrivanje praćenih promena vam omogućava da prikažete dokument bez potrebe da kroz precrtana tekst, podvlačenje i balončićima.

 • Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati promene .

  Dugme " Prati promene " se više ne istaknuta, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Slika trake u programu Word

Ako ste prilagodili na statusnoj traci da biste uključili indikator praćenja promena, klik na dugme Prati promene u grupi Praćenje će isključiti indikator na statusnoj traci.

Napomena : Isključivanje praćenja promena ne uklanjate praćene promene u dokumentu. Da biste se uverili da su praćenih promena više nema u dokumentu, uverite se da sve promene se prikazuju, a zatim koristite komande Prihvati ili Odbij za svaku promenu u dokumentu.

Postoji nekoliko načina na koje možete sakriti praćene promene i komentare, koji mogu da vas navedu da mislite da nisu u dokumentu. Na primer:

 • Polje Prikaži radi redigovanja    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje polje Prikaži radi redigovanja pokazuje vam u kom ste režimu prikazivanja. Ono obezbeđuje i dodatne opcije za prikazivanje dokumenta. Ako izaberete stavku Završno ili Originalno, praćene promene i komentari su skriveni. Da biste ih prikazali, izaberite stavku Završno sa naznakama ili Originalno sa naznakama.

  Slika trake u programu Word

 • Prikaži naznake    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje možete da koristite listu Prikaži naznake da biste sakrili komentare i praćene promene. Prikazuju se stavke koje su označene znakom potvrde u okviru Prikaži naznake – stavke bez znaka potvrde su skrivene. Da biste prikazali stavku, kao što je Umetanja i brisanja, kliknite na meni Prikaži naznaku.

  Slika trake u programu Word

Podrazumevana u Word je da biste prikazali komentare i brisanja u balončićima na margine dokumenta. Međutim, možete da promenite prikaz da biste prikazali komentare i sve brisanja kao precrtana umesto balončića.

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme balončićima.

  Slika trake u programu Word

 2. Izaberite stavku Prikaži sve promene u samom tekstu u brisanja Prikaži kao precrtan i komentare u tekstu.

Postoji nekoliko opcija dostupnih za promenu prikazivanje praćenih promena (naznaka).

 • Možete da promenite boju i druga oblikovanja koja Word koristi za označavanje promenjene teksta i grafike tako što ćete kliknuti na strelicu pored stavke Praćenje promena , a zatim izabrati stavku Opcije praćenja promena.

  Napomena : Iako ne možete da dodelite određene boje za promene različitih redaktora, pojavljuju se promene redaktora kao drugu boju u dokumentu tako da možete da pratite više redaktora.

 • Možete da prikažete sve promene, uključujući brisanja, neposredno umesto balončića koji se pojavljuju na margine dokumenta. Da biste prikazali promene u samom tekstu, u grupi Praćenje , kliknite na dugme balončiće, a zatim izaberite stavku Prikaži sve promene u samom tekstu.

  Kada izaberete stavku Prikaži sve promene u samom tekstu, sve promene i komentare u dokumentu se pojavljuju u tekstu.

 • Da biste istakli oblast margine, gde svi balončići pojavljuju u okviru Prikaži naznake, kliknite na dugme Isticanje oblasti za naznake.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored stavke Prikaži naznake.

  Slika trake u programu Word

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite tip promene koju želite da prikažete.

   Napomena : Čak i ako sakrijete tip naznake brisanjem u meniju Prikaži naznake , naznake se automatski pojavljuje svaki put kada otvorite dokument tako što ćete vi ili redaktor.

  • Postavite pokazivač redaktora, a zatim kliknite na dugme da biste obrisali sva polja za potvrdu osim onih pored imena redaktora čije promene i komentare koje želite da prikažete.

   Napomena : Potvrdite ili opozovite izbor u svim poljima za potvrdu za sve redaktore na listi, izaberite stavku Svi redaktori.

Možete da koristite Prikaz za reviziju listu, u grupi Praćenje da biste prikazali dokument u različitim fazama procesa uređivanja. Svaka od četiri opcije na listi pruža drugačiji prikaz dokumenta. Konačna prikazuje marža je podrazumevani kada otvorite bilo koji dokument.

Slika trake u programu Word

 • Konačno za predstavljanje    Ovaj prikaz prikazuje konačan dokument sa sve praćene promene i komentare koji prikazuje. Ovo je podrazumevani prikaz za sve dokumente otvorene u programu Word.

 • Konačno    Ovaj prikaz prikazuje dokument sa svim promenama izvršenim u tekst i bez praćenih promena. Međutim, praćene promene i komentare koje nisu prihvatili, odbačeni ili izbrisane ostanu u dokumentu.

 • Originalna za predstavljanje    Ovaj prikaz prikazuje originalni tekst sa praćene promene i komentare.

 • Originalna    Ovaj prikaz prikazuje originalni dokument, bez praćenih promena i komentara koji prikazuje. Međutim, praćene promene i komentare u dokumentu koji nije prihvaćena, odbijena ili izbrisane ostanu u dokumentu.

Urednik ili redaktora obično želi da biste prikazali dokument će se prikazivati kada njihove promene su uključeni. Ova procedura omogućava urednik ili redaktoru da biste videli kako će dokument izgledati sa promenama.

 • Na kartici Redigovanje , u okviru Prikaži za redigovanje u grupi Praćenje kliknite na dugme Konačna prikazuje naznake.

Napomena : Ako želite da vidite komentare i praćene promene u balončićima, morate biti u prikaz rasporeda za štampanje ili prikaz veb rasporeda.

Podrazumevana u Word je da biste prikazali komentare i brisanja u balončićima na margine dokumenta. Međutim, možete da promenite prikaz da biste prikazali komentare u tekstu. Umetnutih komentara može se prikazati kada postavite pokazivač na indikator komentara.

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme balončićima.

  Slika trake u programu Word

 2. Izaberite stavku Prikaži sve promene u samom tekstu u brisanja Prikaži kao precrtan i komentare u tekstu.

 3. Postavite pokazivač na komentar u dokumentu. Komentar pojavljuje se u okviru ekranske napomene.

  Komentar u liniji sa tekstom

Da biste saznali više o komentare, pogledajte članak Umetanje i brisanje komentara.

Office Word 2007 obezbeđuje funkciju pod imenom „Nadzor dokumenta“ koja vam omogućava da proverite da li neki dokument sadrži praćene promene, komentare, skriveni tekst i druge lične informacije. Da biste proverili dokument:

 1. Otvorite dokument u kom želite da ispitate praćene promene i komentare.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Proveri dokument.

 3. U dijalogu Nadzor dokumenta izaberite stavku Istraži.

 4. Pregledajte rezultate ispitivanja. Ako funkcija „Nadzor dokumenta“ pronađe komentare i praćene promene, od vas će se tražiti da izaberete stavku Ukloni sve pored stavke Komentari, revizije, verzije i beleške.

 5. Izaberite stavku Ponovi nadzor ili Zatvori.

Pre nego što odštampate dokument, pređite na prikaz rasporeda za štampanje i prikazivanje praćenih promena i komentara na način na koji želite da se pojavljuju u dokumentu. Imate nekoliko opcija.

 • Štampanje svih naznaka    Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prikaži naznake.

  Slika trake u programu Word

  Napomena : Prikaži naznake prikazuje ili skriva sve naznake u dokumentu izabranih redaktora. Kada prikažete sve naznake, svi tipovi naznaka su izabrani u meniju Prikaži naznake .

 • Štampanje sa prikazivanjem promena i komentara prema tipu ili redaktoru    Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prikaži naznake, a zatim izaberite tip promene koju želite da prikažete.

  Slika trake u programu Word

 • Štampanje promena i komentara za urednika ili drugog redaktora    Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje , u okviru Prikaži za redigovanje izaberite stavku Konačna prikazuje naznake.

  Slika trake u programu Word

Kada naznake na način na koji želite da, spremni ste da odštampate dokument.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje , u okviru Odštampaj izaberite stavku naznaka prikaza dokumenta, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomene : 

  • Podrazumevano, Microsoft Word bira na zumiranje nivo i položaj stranice za najbolji prikaz praćene promene u vašem dokumentu.

  • Ako baloni su uključena, dokument će biti smanjen da bi se uklopio na odštampanoj stranici. Da biste na odštampanoj stranici čitljiv, možete da isključite balončići tako što ćete kliknuti na dugme balončiće u grupi Praćenje , a zatim izabrati stavku Prikaži sve promene u samom tekstu. Možete da postavite i rasporeda na stranici u uspravni da biste odštampali balončićima i tekst u više čitljivom formatu. Na kartici Raspored na stranici , u okviru Podešavanje stranice, kliknite na dugme Položaj, a zatim kliknite na dugme Položeno.

Promena rasporeda za štampanje praćenih promena

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored stavke Praćenje promena, a zatim kliknite na dugme Opcije praćenja promena.

 2. U okviru balončiće, na listi položaj papira pri štampanju , kliknite na nešto od sledećeg:

  • Automatsko     Kada izaberete ovu opciju, Word odlučuje o položaju koji će obezbediti najbolji raspored za dokument.

  • Očuvanje     Kada izaberete ovu opciju, Word će odštampati dokument sa položaja koji je naveden u dijalogu " Podešavanje stranice ".

  • Nametanje položeno     Kada izaberete ovu opciju, položaj je položeni i najviše mesta je dozvoljeno za baloni.

Štampanje liste promene izvršene u dokumentu

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U okviru Odštampaj izaberite stavku Lista naznaka.

Skrivanje promena ne uklanja promene iz dokumenta. Morate da koristite Prihvati "i" Odbaci komande u grupi promene da biste uklonili naznake iz dokumenta.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U okviru Odštampaj izaberite stavku dokumenta (umesto naznaka prikaza dokumenta).

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×