Poznati problemi/Pročitaj me za Microsoft Office Servers 2007

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Proizvodi za server

Najnoviji zahtevi za instalaciju

Instalacija (server)

Svi serveri

Groove Server 2007

Project Server 2007

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 „Excel Services”

Druge

Preuzimanja

Svi dolenavedeni poznati problemi su grupisani po aplikacijama.

Najnoviji zahtevi za instalaciju

Samostalna instalacija

Računar i procesor

Server koji sadrži procesor brzine 2.5 gigaherca (GHz) ili veće, dvoprocesorski, preporučuje se procesor brzine 3 GHz ili veće.

Memorija

1 gigabajt (GB) RAM memorije, preporučuje se 2 GB

Čvrsti disk

3 gigabajta (GB) raspoloživog prostora na čvrstom disku

Disk jedinica

DVD jedinica, lokalna ili kojoj je moguće pristupiti preko mreže

Ekran

Monitor koji podržava rezoluciju 1024x768 ili veću.

Operativni sistem

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 odnosno Windows Server 2003 Web Edition SP1 ili noviji.

Microsoft .NET Framework 2.0 i Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components ili Microsoft .net Framework 3.0. Više informacija o Microsoft .NET Framework 2.0 i 3.0 potražite u članku Microsoft .NET Framework centar za projektante.

Ostalo

Veza između klijenta i servera zahteva brzinu veze od 56 kilobita u sekundi (Kbps). Za obaveštenja putem e-pošte potreban je Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3 (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) ili softver za razmenu poruka koji je usaglašen sa MAPI interfejsom.

Pregledač

Centralna administracija zahteva sledeće:

- Microsoft Windows sa programom Microsoft Internet Explorer 6.0 ili novijim.

Osnovnu funkcionalnost, kao što je uređivanje, administracija lokacije i popunjavanje obrasca, zahteva neku od sledećih konfiguracija:

- Microsoft Windows sa programom Microsoft Internet Explorer 6.0 ili novijim, FireFox 1.5 ili novijim, Netscape 8.1 ili novijim, odnosno Mozilla 1.7 ili novijim.

Napomena: Microsoft Office Project Server 2007 podržava samo Microsoft Internet Explorer 6.0 ili noviji.

- UNIX/Linux sa programom FireFox 1.5 ili novijim, odnosno Netscape 7.2 ili novijim.

- Mac OS-X sa programom FireFox 1.5 ili novijim, odnosno Safari 2.0 ili novijim.

Dodatno

Informacije o specifičnim zahtevima za računar potražite u dokumentu za planiranje kapaciteta proizvoda.

Instalacija farme

Računar i procesor

Server koji sadrži procesor brzine 2.5 gigaherca (GHz) ili veće, dvoprocesorski, preporučuje se procesor brzine 3 GHz ili veće.

Memorija

2 gigabajta (GB) RAM memorije, za SQL i aplikacijske servere preporučuje se 4 GB

Čvrsti disk

3 GB raspoloživog prostora na čvrstom disku

Disk jedinica

DVD jedinica, lokalna ili kojoj je moguće pristupiti preko mreže

Ekran

Monitor koji podržava rezoluciju 1024x768 ili veću.

Operativni sistem

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 odnosno Windows Server 2003 Web Edition SP1 ili noviji.

Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components i Microsoft .NET Framework 2.0 ili Microsoft .net Framework 3.0. Više informacija o Microsoft .NET Framework 2.0 i 3.0 potražite u članku Microsoft .NET Framework centar za projektante.

Ostalo

Veza između servera zahteva brzinu veze od 100 megabita u sekundi (Mbps), a veza između klijenta i servera zahteva brzinu veze od 56 kilobita u sekundi (Kbps). Za obaveštenja putem e-pošte potreban je Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3 (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) ili softver za razmenu poruka koji je usaglašen sa MAPI interfejsom. SQL Server 2000 SP3a ili noviji. Neke napredne funkcije zahtevaju SQL 2005 SP1 ili noviji i SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 ili noviji.

SQL Server 2000 SP3a ili noviji, odnosno SQL 2005 SP1 ili noviji. Neke napredne funkcije zahtevaju SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 ili noviji.

Pregledač

Office SharePoint centralna administracija zahteva sledeće:

- Microsoft Windows sa programom Microsoft Internet Explorer 6.0 ili novijim.

Normalno korišćenje funkcionalnosti poput uređivanja, administracije lokacije i popunjavanja obrasca, zahteva neku od sledećih konfiguracija:

- Microsoft Windows sa programom Microsoft Internet Explorer 6.0 ili novijim, FireFox 1.5 ili novijim, Netscape 8.1 ili novijim, odnosno Mozilla 1.7 ili novijim.

Napomena: Microsoft Office Project Server 2007 podržava samo Microsoft Internet Explorer 6.0 ili noviji.

- UNIX/Linux sa programom FireFox 1.5 ili novijim, odnosno Netscape 7.2 ili novijim.

- Mac OS-X sa programom FireFox 1.5 ili novijim, odnosno Safari 2.0 ili novijim.

Dodatno

Informacije o specifičnim zahtevima za računar potražite u dokumentu za planiranje kapaciteta proizvoda.

Vrh stranice

Instalacija (server)

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Trenutno nema problema.

Vrh stranice

Svi serveri

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Nadogradnja - deljene usluge

Posle nadograđivanja verzija koje prethode verziji B2TR na B2TR ili RTM, veze ka dobavljačima deljenih usluga iz kontrole za kretanje po centralnoj administraciji upućuju korisnike na OLD farmu.

Izvršite sledeću stsadm komandu:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <SSP admin site url>

Raspoređivanje sadržaja

Ako na nekoj drugoj upravljanoj putanji kreirate putanju raspoređivanja sadržaja koja u okviru iste farme replicira jednu kolekciju lokacija u drugu, doći će do sledeće greške:

Vrednost se ne nalazi u očekivanom opsegu.

Rešenje je sledeće:

Stsadm -o deactivatefeature-ime deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o deactivatefeature-ime migrationlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-ime deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-ime migrationlinks-url < URL >

Konverzije dokumenata

Usluga pokretanja konvertovanja dokumenata je uvek u stanju „početno“ (naročito kada se usluga pokretanja izvršava na više servera u farmi).

Administratorski interfejs usluge pokretanja konverzija dokumenata neće funkcionisati sa uslugom pokretanja koja je pokrenuta na serveru koji ne hostuje Web aplikaciju centralne administracije. Ovako konfigurisan, korisnički interfejs nikada neće prikazati trenutno stanje.

REŠENJE

Omogućavanje usluge pokretanja zahteva da navedete neophodne informacije o pokretaču, koje obično obezbeđuje korisnički interfejs. Ovo se postiže ažuriranjem dvaju vrednosti u ključu registratora na računaru na kojem želite da izvršite uslugu pokretača. Na taj način, biće obuhvaćena lokacija mehanizma za raspoređivanje opterećenja i port koji će se koristiti za vezu.

Ključ:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"="http://server:port/HtmlTrLoadBalancer""Port"=dword:port

URL adresa mehanizma za raspoređivanje opterećenja:

Ovo je puna URL adresa ka .NET Remoting kanalu koji otvara mehanizam za raspoređivanje opterećenja. Šema bi trebalo da bude u sledećem obliku http://[navedite server mehanizma za raspoređivanje opterećenja]:[navedite port mehanizma za raspoređivanje opterećenja]/HtmlTrLoadBalancer; proverite da li je tačna.

Port

Ovo je port koji će usluga pokretanja otvoriti za dolazne .NET Remoting zahteve za konverzijama, kao što je, „8082“.

Ako promenite bilo koju od ovih postavki (u početku ili ako se kasnije dodaju novi računari koji zahtevaju promenu postavki), biće neophodno da u kontrolnoj tabli usluga (Start|Kontrolna tabla|Administrativne alatke|Usluge) zaustavite i pokrenete uslugu pokretanja (Office usluga pokretanja konvertovanja dokumenata). Ako to već nije učinjeno, uslugu treba postaviti na vrednost Omogućeno i treba je podesiti da počinje automatski (Automatski). Ako promenite postavke mehanizma za raspoređivanje opterećenja, moraćete da ažurirate postavke pokretača na svakom računaru kako bi te promene imale efekta. Usluge će morati da se zaustave i ponovo pokrenu kako bi po ažuriranju, nove promene stupile na snagu.

Vrh stranice

Groove Server 2007

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Groove Manager

U LDAP okruženju, korisnici programa Groove ne primaju e-poruke komponente Groove Manager.

Ako integrišete Groove Manager sa LDAP katalog serverom, naročito ako koristite Lotus Domino kataloge, proverite da li svaki zapis korisnika sadrži važeću e-adresu. Domino format automatski popunjava prazne e-adrese korisnika podrazumevanim unosima, pa tako obično sprečava isporuku e-poruka komponente Groove Manager korisnicima.

Groove Manager

U LDAP okruženju, status uvezenih članova u katalogu je „Izbrisani“.

Ako integrišete Groove Manager sa LDAP katalog serverom, trebalo bi da pristupite stavkama članova katalog servera (na primer, zbog sinhronizovanja podataka) pomoću istog LDAP imena za prijavljivanje koje je korišćeno i za uvoz članova u Groove Manager domen. Ako upotrebite neko drugo LDAP ime za prijavljivanje, možete poremetiti stavke kataloga u komponenti Groove Manager prilikom sinhronizacije podataka, pošto različita LDAP imena za prijavljivanje mogu imati različit pristup katalog serveru. Pod ovim okolnostima, status korisničkih naloga u katalogu u komponenti Groove Manager će biti „Izbrisani“. Upotrebite LDAP ime za prijavljivanje koje se koristi za uvoz članova da biste ažurirali status članova kataloga u „Uvezeni“.

Groove Manager

Događaji u sinhronizaciji kataloga (ispravke i brisanja koja izvršava korisnik) se ne pojavljuju u izveštajima domena upravljanja, već se pojavljuju samo u izveštajima na nivou servera.

U slučaju da ste administrator servera, potražite događaje u sinhronizaciji na nivou aplikacije.

Groove Manager

Funkcije za integraciju programa Communicator i Groove ne funkcionišu ispravno u slučaju upravljanih Groove klijenata.

U okruženjima u kojima informacije o upravljanim kontaktima korisnika potiču iz baze podataka aktivnog direktorijuma (AD), „mail“ i RTCSIP adrese korisnika iz aktivnog direktorijuma se moraju podudarati (podrazumevano stanje aktivnog direktorijuma) da bi funkcije za integraciju programa Groove i Communicator ispravno funkcionisale. Pošto Groove Manager koristi „mail“ adrese aktivnog direktorijuma kao korisničke e-adrese, a Live Communications Server (LCS) programa Communicator zavisi od RTCSIP adresa aktivnog direktorijuma, u slučaju da se dva polja adrese aktivnog direktorijuma ne podudaraju (na primer, ukoliko je administrator uredio „mail“ adresu) i da sinhronizujete Groove Manager sa aktivnim direktorijumom, konačna e-adresa kontakta programa Groove biće neusaglašena sa e-adresom kontakta programa Communicator, pa integracija programa Groove i Communicator nije moguća.

Da biste izbegli ovaj problem, obratite se administratoru aktivnog direktorijuma kako biste bili sigurni da se polja RTCSIP adrese i polja „mail“ adrese u aktivnom direktorijumu podudaraju.

Groove Manager

Nije moguće izbrisati skup licenci u okruženju koje obuhvata korisnike programa Groove 3.1 (ili prethodne verzije).

Nije moguće izbrisati obezbeđene skupove licenci. Uskratite svim korisnicima skup licenci.

Groove Manager

Šta je neophodno učiniti da bi se pružila podrška Groove Manager e-pošti?

Ne zaboravite da lokalnom računaru dodelite dozvolu za slanje e-pošte putem SMPT servera (na kartici SMTP svojstva virtuelnog servera/pristup, izaberite postavku Ograničenja pri slanju) da biste uspešno poslali Groove Manager e-poruku.

Groove Data Bridge

Koje je preduslove neophodno ispuniti da bi se komponenta Groove Data Bridge pokrenula kao Windows usluga?

Pre nego što pokrenete Groove Data Bridge kao Windows uslugu, dovršite podešavanje programa za instalaciju Groove Data Bridge naloga, kao što je opisano u Groove Data Bridge instrukcijama za instalaciju (i u Groove Data Bridge administratorskom vodiču koji se nalazi u paketu sa Data Bridge aplikacijom). Data Bridge administrator neće moći da kreira neophodne kataloge u sistemu datoteka ako se Data Bridge pokrene kao usluga pre nego što se dovrši konfiguracija.

Izaberite opciju Zapamti lozinku da ne bi bili upitani za lozinku naloga pri ponovnom automatskom pokretanju računara. Ova opcija se podešava za vreme instalacije i može da se poništi svaki put kada se pojavi upit za lozinku.

Groove Data Bridge

Koji su posebni zahtevi za pokretanje spoljne infrastrukture sistema javnih ključeva (PKI) u komponenti Groove Data Bridge?

Kada domen uprave koristi spoljnu infrastrukturu sistema javnih ključeva (PKI), certifikati za proveru identiteta klijenata za Groove Data Bridge identiteta bi trebalo da se uvoze u lično skladište lokalnog računara, a ne u lično skladište trenutnog korisnika. Preporučuje se upotreba programskog dodatka za certifikate Microsoft Management Console (MMC), u kojem ćete odabrati opciju „računar“.

Kada koristite spoljni PKI za Groove Data Bridge na Vista Server računaru, izvezite certifikat sa Vista Server servera za certifikate, a zatim uvezite certifikat na lokalni Data Bridge računar.

Groove Data Bridge

Na šta treba obratiti pažnju prilikom biranja putanja za rezervne kopije Data Bridge naloga, arhiva prostora i GFS radnih prostora?

Groove Data Bridge proxy odziv ne funkcioniše pouzdano u ovoj verziji komponente Groove Data Bridge. Na stranici sa postavkama za proxy (kojoj se može pristupiti iz menija „Opcije“ komponente Groove Data Bridge) navedite sve akreditive za proxy. U slučaju pokretanja Groove Data Bridge pomoću proxy uređaja, preporučuje se da podesite proxy pomoću stranice „Postavke za proxy“.

Groove Data Bridge

Raspoloživa memorija se znatno smanjuje.

Brojni zahtevi za kreiranje prostora i za poziv u prostor mogu zauzeti veliki deo memorije. Ponovo pokrenite uslugu Groove Data Bridge kada ukupna upotrebljena memorija prekorači instaliranu fizičku RAM memoriju.

Groove Data Bridge

Groove Data Bridge se povremeno zatvara nepravilno.

Ukoliko se pojavi sledeća poruka o grešci:

Nepravilnog ukidanje: Groove je otkrio da suvišne baza podataka je oštećena. Ova suvišne baza podataka je izbrisana i Groove mora odmah da isključite. Nove suvišne baze podataka će se kreirati kada sledeći put pokrene Groove.

Ovaj problem nije ozbiljan i možete ga rešiti ako u apletu Windows Services izaberete karticu Spasavanje i podesite uslugu Microsoft Office Groove Data Bridge da se automatski ponovo pokreće.

Groove Data Bridge

Prilikom arhiviranja Groove radnih prostora za Groove Data Bridge identitet, ne arhiviraju se svi radni prostori.

Ako funkcija arhiviranja nije omogućena kada Data Bridge prima radne prostore, neki prostori možda neće biti arhivirani zbog količine vremena koju usluga Groove Data Bridge zahteva za skeniranje svih radnih prostora. Svi prostori bi trebalo da budu potpuno arhivirani tokom 24-časovnog ciklusa arhiviranja.

Groove Data Bridge

Tokom instalacije pojavljuje se sledeća greška:

Ne možete da kreirate novu fasciklu. Odaberite drugu lokacijuste kliknuli na dugme u redu pored grešku i sada Groove Data Bridge se neće pokrenuti.

Windows ograničava dužinu čitave putanje na 250 znakova. Vaša putanja premašuje tu dužinu.

Da biste rešili problem i ponovo obavili postupak posle instalacije, postupite na sledeći način:

1. Pokrenite REGEDIT i idite do lokacije: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Izbrišite ključ „PersistRoot“. 3. Postavite vrednost ključa „GDBInstallState“ na 0.

Groove Data Bridge

Groove Data Bridge server sadrži veliki broj zapuštenih radnih prostora (prostora čiji je jedini član Data Bridge identitet).

Groove Data Bridge možete podesiti da automatski briše prostore kada postane njihov poslednji član. Da biste podesili uslugu Data Bridge da automatski briše sve prostore u kojima je ostao samo jedan član, postupite na sledeći način: 1. U meniju „Start“ pokrenite „regedit“ i idite do lokacije: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Dodajte sledeći ključ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Idite do lokacije: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Dodajte sledeću vrednost tipu podataka DWORD: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Ponovo pokrenite Data Bridge Server. Imajte na umu da svi prostori koji su prešli u ovo stanje pre ove promene neće biti automatski izbrisani.

Groove Data Bridge

Da li Groove Data Bridge Server u upravljanom okruženju podržava identitete iz više Groove domena upravljanja?

Ne. Svi upravljani identiteti koji su definisani za Groove Data Bridge nalog moraju biti članovi istog domena upravljanja.

Groove Manager

Nadzor članova domena upravljanja na njihovim upravljanim uređajima nakon prelaska sa programa Groove 3.0 na Office Groove 2007.

Član Groove 3.0 domena bi trebalo da pređe na verziju Groove 3.1, pre nego što izvrši nadogradnju na Office Groove 2007.

Groove Data Bridge

„Pristup prikazivaču događaja za Groove Data Bridge je onemogućen.“

Ovaj problem možete rešiti tako što ćete ponovo instalirati uslugu Groove Data Bridge Windows. Da biste deinstalirali i ponovo instalirali uslugu Groove Data Bridge, postupite na sledeći način:

 1. Deinstalirajte uslugu Data Bridge tako što ćete u komandnu liniju upisati: GrooveEIS.exe -u

 2. Ponovo instalirajte uslugu Data Bridge tako što ćete u komandnu liniju upisati: GrooveEIS.exe - I

Ovaj problem će biti rešen u narednim verzijama proizvoda.

Groove Data Bridge

Sledeća poruka će se pojaviti kada administrator pokuša da prihvati pozivnicu za radni prostor arhive:

Ne možete prihvatiti pozivnice iz starijih verzija programa Groove. Groove je podešen da prima pozivnice za radni prostor kreiran u verziji programa Groove 2007 ili noviju verziju.

Groove klijent administratora može biti podešen tako da prima pozivnice iz verzija koje prethode verziji Groove 2007 na sledeći način:

 1. U meniju Opcije izaberite stavku Željene opcije.

 2. Izaberite karticu Bezbednost.

 3. Opozovite izbor postavke Ograničenja za radni prostor: Vrati u prethodno stanje ili pridruži samo radne prostore programa Microsoft Office Groove 2007 (ili novije verzije).

 4. Kliknite na dugme U redu.

Ako je administrator upravljani Groove korisnik, administrator domena uprave bi trebalo da konfiguriše smernice za prihvatanje tako da radni prostor dozvoljava verzije koje prethode verziji 2007, na sledeći način:

 1. Iz komponente Groove Manager idite na predložak smernica identiteta za ovaj domen.

 2. Na stranici „Smernice članova“, u odeljku „Smernice verzija radnog prostora“ podesite opcije „Prihvatljivost radnog prostora“ i „Smernice vraćanja za verziju minimalnog radnog prostora“ na Podrazumevane vrednosti klijenta ili Bez minimuma.

Groove Data Bridge

Preuzeli ste ključ za upravljanje uređajem i upotrebili ga da instalirate i podesite upravljani Data Bridge nalog, ali umesto da se prikaže administrativni interfejs, proces je zaustavljen.

Lozinka za podešavanje naloga ne ispunjava uslove smernica upravljanog uređaja koje se tiču kreiranja lozinke.

Proverite Groove Manager smernice uređaja za Data Bridge domen upravljanja i upotrebite ispravnu lozinku da biste ponovo pokušali da izvršite instalaciju. U novijim verzijama pojavljivaće se iskačuća poruka koja opisuje ovo stanje.

Groove Data Bridge

Koja ograničenja veličine za radne prostore postoje na Groove Data Bridge serveru?

Groove Data Bridge ne arhivira radne prostore veće od 2 gigabajta, pa izbegavajte da pružate podršku za radne prostore koji premašuju ovo ograničenje.

Veličinu svakog ranog prostora, čiji je član Data Bridge identitet, možete proveriti ako u Data Bridge administrativnom interfejsu odete u odeljak „Radni prostori“, izaberete radni prostor, a zatim izaberete stavku Svojstva.

Vrh stranice

Project Server 2007

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Prikazi za analizu podataka

Iako ste instalirali Microsoft Office Web komponente, podatke ne možete da pregledate u prikazima za analizu podataka.

Kada baza podataka koristi komponentu Analysis Services 2005, neophodan vam je Microsoft Office Web Components 2003 da biste pregledali prikaze za analizu podataka.

Da biste povezali Microsoft Office Web Components sa komponentom Analysis Services 2005, takođe treba da instalirate klijentske komponente za Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

Izaberite odgovarajuću verziju sa sledeće liste da biste instalirali klijentske komponente. Ako niste sigurni koju verziju imate, izaberite stavku sa liste na osnovu jezičkih karakteristika, a tokom instalacije ćete biti obavešteni da li treba da izaberete 64-bitnu verziju.

32-bitna verzija:

64-bitna verzija:

Engleski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Tradicionalnom kineskom x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Nemački x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Francuski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Italijanski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japanski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Korejski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Pojednostavljeni kineski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Španski x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Planiranje izrade kocke

Uvek kada je planirani zadatak gradnje kocke zakazan za 30. minut časa (na primer, 18:30) umesto za početni minut časa, zadatak se neće izvršavati posle prvog zahteva za gradnju.

Planirajte gradnju kocke za početni minut časa (na primer, 19:00) i gradnja će biti izvršena bez problema.

Vrh stranice

SharePoint Server 2007

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Osobe

V2V server za nadogradnju, Web segment za prikaz javne stranice bloga ne prikazuje objave na blogu. Vraćena je sledeća greška:

Nije moguće prikazati ovaj Web segment. Da biste rešili ovaj problem, otvorite ovu Web stranicu u HTML uređivaču koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer. Ako problem potraje, obratite se administratoru Web servera.

Instrukcije za rešenje:

Opcija #1 (zakrpe su neispravno nadogradile stranicu):

 1. u programu Notepad otvorite \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl.

 2. U datoteci pronađite svaku instancu „$Resources:xxx,xxx“, a zatim je zamenite ispravno prevedenim tekstom.

 3. Idite na javnu stranicu „Moja lokacija“, izaberite stavku Postavke lokacije, a zatim kliknite na dugme Uredi stranicu.

 4. Izmenite Web segment za prikaz bloga.

 5. Otvorite odeljak sa naprednim opcijama i XSLT uređivač, a zatim isecite i nalepite sadržaj iz programa Notepad.

 6. Pronađite okvir za tekst u kojem se nalazi ime xslt datoteke blog.xsl, a zatim ga izbrišite.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali izmene.

.

Opcija #2 (novi host mog portala):

 1. Kreirajte novu Web aplikaciju.

 2. Kreirajte novu matičnu kolekciju lokacija pomoću predloška lokacije Host mog portala.

 3. Napravite rezervnu kopiju svih originalnih ličnih portala i vratite ih u ovu Web aplikaciju (odnosno uklonite/ponovo priložite baze podataka sadržaja ukoliko su odvojene i sadrže samo lične portale).

 4. Na lokaciji koju ste kreirali kliknite na dugme U redu da biste je postavili za svoju novu lokaciju mog portala.

Osobe

Web naslov je članstva v2v nadogradnje: prikazuje vaša lokacija i distribucija liste članstva. Ovo se prostire tu levu zonu da bude veći od trebalo bi.

Promenite naslov web segmenta da članstva.

Vrh stranice

SharePoint 2007 „Excel Services“

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Konfiguracija

Na koji način se može omogućiti Excel Services posle instalacije farme?

Ako ste instalirali Office SharePoint Server kao farmu, Excel Services će podrazumevano biti onemogućen. Da biste omogućili Excel Services, najpre otvorite SharePoint 3.0 centralnu administraciju. Izaberite ime svog servera (ili ime servera aplikacije u slučaju da ste posebno instalirali aplikaciju i Web izložene servere). Tu će biti prikazana lista usluga koje se izvršavaju na vašem serveru.

Da biste pokrenuli Excel Services, kliknite na dugme „Pokreni“ pored usluge Excel Calculation Services. Kada se stranica osveži, polje „Status“ bi trebalo da se ažurira u „Pokrenuto“. Ako u farmi servera imate više servera aplikacije, biće potrebno da pokrenete Excel Services na svakom serveru aplikacije za koji želite da obrađuje Excel Services zahteve.

Učitavanje radne sveske

Koja je konfiguracija je potrebna da bi sistem Excel Services mogao da učitava radne sveske?

Excel Services će učitavati radne sveske samo iz direktorijuma ili sa lokacija koju je odredio administrator, a koje su poznate kao lokacije pouzdanih datoteka za Excel Services. Otvorite SharePoint 3.0 konzolu centralne administracije da biste sistemu Excel Services dodali lokaciju pouzdanih datoteka. Na navigacionoj traci koja se nalazi na levoj strani izaberite ime dobavljača deljenih usluga. U odeljku „Postavke sistema Excel Services“ kliknite na vezu „Lokacije pouzdanih datoteka“. Na sledećoj stranici, na traci sa alatkama kliknite na dugme „Dalje“ da biste kreirali novu lokaciju pouzdanih datoteka.

Lokacije pouzdanih datoteka daju administratorima mogućnost da kontrolišu ponašanje radne sveske na osnovnom nivou servera. Svaka pouzdana lokacija datoteka ima veliki broj opcija koje je moguće podesiti i na taj način uticati na performanse, bezbednost i funkcionalnost radne sveske. Na primer, postavke za kontrolu lokacije pouzdanih datoteka određuju da li će spoljni podaci biti omogućeni, koliko su dugo sesije aktivne na serveru, maksimalnu veličinu radnih svezaka koje se učitavaju sa te lokacije i još mnogo toga. Ove postavke će se primeniti na sve radne sveske koje se učitaju na te lokacije.

Za više informacija i uputstva o tome kako da konfigurišete i koristite lokacija pouzdanih datoteka potražite https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Spoljni podaci

Kako da omogućim spoljnu vezu između radnih svezaka koje je učitao sistem Excel Services i spoljnih podataka?

Spoljni podaci predstavljaju postavku lokacije pouzdanih datoteka, pa moraju biti omogućeni u sistemu Excel Services. Da biste omogućili vezu sa spoljnim podacima, otvorite SharePoint 3.0 konzolu centralne administracije. Na navigacionoj traci koja se nalazi na levoj strani izaberite ime dobavljača deljenih usluga. U odeljku „Postavke sistema Excel Services“ kliknite na vezu „Lokacije pouzdanih datoteka“. Na sledećoj stranici, izaberite lokaciju pouzdanih datoteka za koju želite da omogućite vezu sa podacima. U odeljku „Spoljni podaci“, u grupi „Omogućavanje spoljnih podataka“ odaberite odgovarajuću opciju da biste naveli mesto sa kojeg se mogu učitavati podaci za povezivanje.

Excel Services podržava učitavanje podataka za povezivanje koji su ugnežđeni u radnim sveskama, kao i učitavanje veza iz SharePoint biblioteka podataka za povezivanje (DCL), sa kojima se može uspostaviti veza iz radnih svezaka. Ako će server koristiti biblioteke podataka za povezivanje kao lokacije pouzdanih datoteka, one se moraju navesti kao pouzdane biblioteke podataka za povezivanje. Ovu radnju možete izvršiti na glavnoj stranici administracije deljenih usluga, u odeljku „Postavke sistema Excel Services“.

Prema podrazumevanim postavkama, sistem Excel Services će pokušati da upotrebi Windows integrisanu potvrdu identiteta za povezivanje sa spoljnim izvorima podataka. Kod većine instalacija u farmama preduzeća, ova radnja zahteva Kerberos. Ako Kerberos nije podešen, potvrda identiteta za spoljne izvore podataka mora pojedinačno da se podesi sa svaki skup podataka za povezivanje u radnoj svesci koja se učita na server. To se može navesti u dijalogu „Svojstva“, u korisničkom interfejsu veza radne sveske Excel klijenta. U okruženju koje nije Kerberos, preporučuje se usluga jedinstvenog prijavljivanja (SSO) kako bi se obezbedili akreditivi za povezivanje sa spoljnim podacima sa servera.

Više informacija o podešavanju spoljnih podataka, uključujući korišćenje DCL, potvrda identiteta i konfigurisanju SSO, potražite https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Vrh stranice

Ostalo

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Trenutno nema problema.

Vrh stranice

Stavke za preuzimanje

Vrsta problema

Pitanje ili problem

Odgovor

Trenutno nema problema.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×