Povezivanje podataka u Web segmentima

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U mnogim proizvodima i tehnologijama, povezivanje skupova podataka iz različitih izvora predstavlja izazov i zahteva programersku veštinu. Ipak, možete da iskoristite menije i dugmad u veb segment da biste podatke povezali i bez pisanja programa. Povezivanjem Web segmenata možete, na primer, da podatke iz dva Web segmenta predstavite u alternativnim prikazima, da izvršite odgovarajuća izračunavanja između Web segmenata i da filtrirate Web segment koristeći vrednosti iz drugog Web segmenta – sve to na jednoj Stranica veb segmenta.

U ovom članku

Pregled veza Web segmenata

Kreiranje veza Web segmenata

Kreiranje ili menjanje veze između dva Web segmenta

Dovršavanje veze Web segmenata u dijalogu Konfigurisanje veze

Uklanjanje veze između dva Web segmenta

Uobičajeni tipovi veza Web segmenata

Pregled veza Web segmenata

Koristeći veze Web segmenata, možete da kreirate ili poboljšate stranice sa Web segmentima. Web segmente povezujete tako da obavljanje neke radnje u jednom Web segmentu menja sadržaj drugog Web segmenta.

Na primer, Web segment za prikaz liste zaposlenih možete da povežete sa Web segmentom slika prenoseći podatke između dva Web segmenta. Uvek kada u Web segmentu za prikaz liste zaposlenih izaberete red koji sadrži kolonu sa slikom tog zaposlenog, možete da vidite sliku prikazanu u Web segmentu slike.

Osnovna veza Veb segmenata

1. Veza Web segmenata je način da se podaci proslede iz jednog Web segmenta u drugi i da se sinhronizuje njihovo ponašanje.

2.  Jedan Web segment obezbeđuje podatke.

3. Podaci mogu biti liste, redovi, ćelije ili vrednosti parametara.

4. Drugi Web segment prima podatke.

Vezu Web segmenata možete da kreirate iz bilo kog Web segmenta koristeći podmeni za tip veze u komandi Veze u meniju Web segmenta. Ako, na primer, komanda podmenija za tip veze jednog Web segmenta glasi Obezbedi red za, komanda podmenija za tip veze drugog Web segmenta glasi Preuzmi red iz.

Ne samo da možete da kreirate veze Web segmenata na istoj stranici sa Web segmentima, već možete da kreirate i veze između Web segmenata na dve različite stranice sa Web segmentima, na istoj lokaciji najvišeg nivoa, korišćenjem programa za Web dizajniranje koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Vrh stranice

Kreiranje veza Web segmenata

Kreiranje stranice sa Web segmentima sa vezama Web segmenata je proces koji sačinjavaju tri koraka.

Korak 1: Odlučite koji podaci treba da budu dostupni na stranici sa Web segmentima

Često postoji jedan ili više Web segmenata za prikaz liste koji obezbeđuje podatke koji su vam potrebni. Liste predstavljaju podatke u tabelarnom formatu i olakšavaju menjanje i ažuriranje podataka, promenu redosleda sortiranja, filtriranje unutar liste i grupisanje podataka. Korišćenjem birača prikaza u oknu sa alatkama, možete da izmenite prikaz Web segmenta za prikaz liste, da biste radili samo sa potrebnim kolonama.

Korak 2: Dodajte Web segmente na stranicu sa Web segmentima

Većina listi je dostupna kao Web segmenti za prikaz liste u galeriji Web segmenata vaše lokacije. Ostali Web segmenti su obično dostupni u drugim galerijama Web segmenata kojima možete da pristupite. Ponekad vam može zatrebati da uvezete Web segment sa druge lokacije koja ima zanimljivu ili korisnu instancu Web segmenta. Web segmente možete potražiti i na spoljnim Web lokacijama, a zatim zahtevati da ih administrator lokacije instalira na vašu Web lokaciju. Na primer, možete da nađete Web segmente u katalogu Web komponenti sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007 ili na Web lokaciji nekog drugog proizvođača softvera. Vremenom će vaše galerije Web segmenata rasti u skladu sa vašim i potrebama vaše organizacije.

Korak 3: Povežite Web segmente da biste dobili željene rezultate

Veze možete da kreirate samo između Web segmenata koji podržavaju povezivanje Web segmenata. Web segmenti koji podržavaju povezivanje Web segmenata obuhvataju Web segment za prikaz liste, Web segment obrasca i Web segment slike. Podmeni Veze u meniju Web segment prikazuje samo tip veze koji možete da kreirate, a dostupni podmeni Web segmenata prikazuje samo kompatibilne Web segmente. Nakon što obavite korake 1 i 2, donošenje odluke je jednostavno i nije potrebno nikakvo poznavanje pisanja skripti ili programa da bi se napravila veza Web segmenata.

Napomena: Veze možete da kreirate samo između Web segmenata koji su na istoj stranici sa Web segmentima. Da biste Web segment povezali sa podacima iz druge lokacije ili izvora podataka, dodajete prikaz podataka koristeći program za Web dizajniranje kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Office SharePoint Designer 2007.

Vrh stranice

Kreiranje i menjanje veze između dva Web segmenta

Koristeći menije i dijaloge, možete da povežete Web segmente, prosleđujete podatke između njih i sinhronizujete njihovo ponašanje.

 1. Otvorite stranicu sa Veb segmentima.

 2. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 3. Odlučite koja dva Web segmenta želite da povežete. Istu vezu možete da kreirate ili menjate polazeći od ma kog Web segmenta.

 4. Iz bilo kog Veb segmente, kliknite na dugme Veb segment meni Meni Veb segmenta , postavite pokazivač veze, postavite pokazivač na tip veze koji želite da kreirate ili izmenite, kao što su Obezbedi red za ili Preuzmi Sortiranje/Filter iz, a zatim kliknite na ime Veb segmenta za koju želite da kreirate ili promenite vezu.

  Ključ za komande iz podmenija Veze

  Komanda za veze podmenija

  Opis

  Obezbedi red za

  Veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom tako što ćete izabrani red podataka proslediti u drugi veb segment. U zavisnosti od toga kako je kreiran drugi veb segment i kako on dobavlja podatke, drugi veb segment može prikazivati podatke reda ili koristiti podatke reda kao vrednost filtera ili parametra.

  U standardnom prikazu će kolona Izaberi stavku koja sadrži dugmad opcija biti automatski dodata kada povežete veb segment za prikaz liste, tako da možete da označite koje redove treba dodati u drugi veb segment. Možete izabrati samo jedan po jedan red u standardnom prikazu. Neke kolone, kao što je kolona Uredi nisu dostupne za upotrebu u vezi veb segmenta.

  U prikazu lista sa podacima možete izabrati više redova, ali će samo jedan red biti dodat u drugi veb segment. Ako je izabrano više redova, red koji sadrži aktivnu ćeliju će biti dodat u drugi veb segment, a svi ostali redovi će biti zanemareni. Ne možete obezbediti podatke iz Redu sa ukupnom vrednošću ili Novog reda u drugom veb segmentu.

  Sa ovim tipom veze možete imati više od jednog veb segmenta povezanog sa veb segmentom za prikaz liste.

  Obezbedi podatke za

  Možete povezati veb segment za prikaz liste sa drugim veb segmentom koji radi sa podacima liste. U tom slučaju, veb segment za prikaz liste predstavlja izvor podataka za drugi veb segment.

  U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima su samo podaci u prikazu obezbeđeni drugom veb segmentu.

  Sa ovim tipom veze možete imati više od jednog veb segmenta povezanog sa veb segmentom za prikaz liste.

  Preuzmi Sortiranje/Filter iz

  U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima, veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom koji mu može obezbediti sledeće informacije:

  1. jednu ili više kolona ime i vrednost parova podataka koji filtriraju podatke u Veb segmentu prikaza liste.

  2. kolone podataka da biste sortirali podatke po rastućem ili opadajućem redosledu u Veb segmentu prikaza liste.

  Sa ovim tipom veze samo jedan veb segment može biti povezan sa veb segmentom za prikaz liste.

  Meni Web segment može biti onemogućen ili nevidljiv na stranici Web segmenata iz nekoliko razloga, uključujući onaj da Web segment ili zona ne podržavaju veze, da koristite pregledač koji nije kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services ili da su veze onemogućene na lokaciji.

 5. Za neke veze Web segmenata ćete morati da izaberete dodatne informacije u dijalogu Konfigurisanje veze. Na primer, možda ćete morati da izaberete tip veze koji želite da koristite ili kolonu koju želite da filtrirate. Takođe, zavisno od toga kako su kreirani jedan ili oba Web segmenta, možda ćete videti dodatne dijaloge koji su jedinstveni za tu vezu Web segmenata. Više informacija potražite u pomoći, ako takva postoji, za prilagođeni Web segment.

  Savet: Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

  Napomene: 

  • Podmeni tipa veze se može razlikovati od jedne do druge stranice sa Web segmentima i od jednog Web segmenta do drugog iz nekoliko razloga, uključujući i razlike u postavkama svojstava za stranicu sa Web segmentima, Web segment ili zonu Web segmenata, tipu i kompatibilnosti Web segmenata na stranici, i toga da li Web segmenti imaju kompatibilne tipove veze.

  • Na dostupnom podmeniju Web segmenata se pojavljuju samo oni Web segmenti koji se mogu povezati. Neki Web segmenti na stranici sa Web segmentima možda nisu dizajnirani za pravljenje veza, neki Web segmenti možda ne podržavaju vezu ka tekućem Web segmentu ili su možda premašena neka ograničenja veza.

Vrh stranice

Dovršavanje veze Web segmenata u dijalogu Konfigurisanje veze

Dijalog Konfigurisanje veze koristite za uparivanje kolona između Web segmenta koji pribavlja podatke i Web segmenta koji ih dostavlja.

Napomena: Možete da napravite i vezu koja je ispravna, ali besmislena. Na primer, moguće je da Web segment koji dostavlja podatke ima kolonu za ID proizvoda, a Web segment koji pribavlja podatke ima kolonu za ID zaposlenog. Iako te kolone možete da uparite, rezultati neće imati nikakvog smisla.

U okviru sa listom opcija Kolona izaberite kolonu u Web segmentu koji pribavlja podatke, u Web segmentu koji dostavlja podatke, ili u oba.

Ovde su dati uobičajeni primeri:

 • Uparivanje reda podataka u jednom Web segmentu u ćeliju ili polje podataka u drugom Veb segmentu   

  Web segment iz kojeg povezujete je Web segment za prikaz liste kontakata. Jedna od kolona u prikazu liste sadrži hipervezu po imenu Fotografija, koja sadrži URL ka slici kontakta. Pravite vezu ka Web segmentu slike, koji može da prikaže samo URL koji sadrži sliku. Treba da odaberete kolonu Fotografija u Web segmentu kontakta da biste ostvarili pravilno uparivanje sa Web segmentom slike.

 • Uparivanje reda podataka u jednom Web segmentu kolone podataka u drugom Veb segmentu tako da ga možete filtrirati   

  Web segment iz kog povezujete je Web segment za prikaz liste koji sadrži podatke o porudžbinama. Jedna od kolona u prikazu liste sadrži stavku po imenu IDDetaljaPorudžbine. Pravite vezu ka drugom Web segmentu za prikaz liste koji ima nekoliko kolona sa detaljima porudžbine, od kojih je jedna podudarna kolona po imenu IDDetaljaPorudžbine. Da biste dva Web segmenta povezali tako da kada u jednom odaberete neku porudžbinu, u drugom prikaže svaku pojedinačnu stavku te porudžbine, morate da uparite kolone IDDetaljaPorudžbine u oba Web segmenta.

  Napomena: Imena kolona ne moraju biti ista, ali se sadržani podaci moraju poklapati ili imati iste vrednosti.

Vrh stranice

Uklanjanje veze između dva Web segmenta

 1. Otvorite stranicu sa Veb segmentima.

 2. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 3. Iz bilo kog Veb segmenata iz koje želite da uklonite vezu, izaberite Veb segment meni Meni Veb segmenta , postavite pokazivač na veze, postavite pokazivač na tip veze koji želite da uklonite – na primer, Obezbedi red za ili Preuzmi Sortiranje/Filter iz – a zatim kliknite na ime Veb segmenta sa koje želite da uklonite vezu.

  Napomena: Oznaka potvrde se pojavljuje na podmeniju veza za svaki izbor koji ima omogućenu vezu. Ako ne vidite oznaku potvrde, nijedna veza nije omogućena.

 4. U dijalogu Konfigurisanje veze kliknite na dugme Ukloni vezu.

 5. Kada se od vas zatraži da potvrdite da želite da uklonite vezu između Web segmenata, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uobičajeni tipovi veza Web segmenata

Postoji puno načina za kombinovanje i povezivanje Web segmenata na stranici sa Web segmentima. Na stranici sa Web segmentima možete da kreirate nekoliko tih veza Web segmenata. U sledećem scenariju se opisuju uobičajeni tipovi veza podataka između Web segmenata.

Mastera i detalja

Imate master listu podataka i treba da prikažete detaljne informacije povezane sa tom master listom.

Primer glavne liste i detalja

1.  Web segment osnovnih podataka o zaposlenima sadrži osnovne, često tražene podatke o zaposlenima kao što su ID, ime i radno mesto.

2.  Da biste pogledali detalje o zaposlenom, izaberite red.

3.  Red se prosleđuje drugom Web segmentu.

4.  U Web segmentu sa detaljima o zaposlenom, svi detalji o zaposlenom se prikazuju u prikazu obrasca.

U Web segmentu za prikaz liste, možete čak i da sortirate i filtrirate veliku listu da biste lakše našli zaposlenog pre nego što izaberete red. Ako su detaljni podaci obimni, možete čak i da Web segment sa detaljima o zaposlenom prikažete da drugoj stranici sa Web segmentima.

Rezimea i detalja

Imate zbirnu listu podataka i treba da prikažete detaljne informacije koje daju zbirne podatke.

Primer rezimea i detalja

1.  Web segment obračuna plate u proteklom delu godine sadrži informacije o vašoj zaradi.

2.  Birate zbirne informacije o ukupnom broju dana provedenih na odmoru i bolovanju.

3.  Te zbirne informacije se prosleđuju drugom Web segmentu.

4.  U Web segmentu obračuna plate koji prikazuje sedmične podatke, proverićete sedmice u kojima ste zabeležili te dane kako biste se podsetili ili potvrdili tačnost tih podataka.

Nadređenog i podređenog

Prikazujete listu podataka (nadređeni), a za svaki red postoji jedan ili više redova (podređeni) koje želite da prikažete u nekoj drugoj listi.

Primer nadređenog i podređenog

1.  Web segment porudžbina vam daje listu najnovijih porudžbina.

2.  Kliknite na red koji sadrži porudžbinu koju želite da ispitate.

3.  Red se prosleđuje drugom Web segmentu.

4.  U Web segmentu detalja porudžbine prikazane su sve pojedinačne stavke te porudžbine.

Pretraživanja i filtriranja

Želite da unesete podatke, kao što su kriterijumi za pretragu ili filtriranje, u jedan Web segment da biste prikazali rezultate drugog Web segmenta.

Primer pretraživanja i filtriranja

1.  U Web segment za traženje knjiga unosite informacije o knjizi, kao što su naslov, autor i tema, da biste pokušali da nađete knjigu ili skup knjiga.

2.  Kliknete na dugme PROSLEDI.

3.  Kriterijumi pretrage se prosleđuju drugom Web segmentu.

4.  Web segment liste knjiga prikazuje jednu ili više knjiga koje ispunjavaju kriterijume pretrage.

Izračunavanja

Mada često možete da izračunate podatke u samom Web segmentu, ponekad ćete možda želeti da kombinujete dva Web segmenta da bi izračunavanja bila fleksibilnija.

Primer izračunavanja

1.  Unosite brojke hipoteke u Web segment brojki hipoteke.

2.  Kliknete na dugme IDI.

3.  Brojke hipoteke se prosleđuju drugom Web segmentu.

4.  Web segment za izračunavanje hipoteke izračunava hipoteku i prikazuje mesečni plan otplate.

Alternativni Prikazi podataka

Prikazivanje podataka na nekoliko načina vam može pomoći da razumete implikacije, trendove i odnose. Možete da prosledite liste, redove ili ćelije (ili polja i parametre) iz jednog Web segmenta i da podatke prikažete u drugom u alternativnom prikazu.

Alternativni prikaz liste

Želite da sve zaposlene u kompaniji prikažete u dijagramu hijerarhije.

Alternativni prikaz podataka liste

1.  Web segment zaposlenih prikazuje ID zaposlenog, njegovo ime, radno mesto i ID menadžera za svakoga ko radi u vašoj kompaniji.

2.  Pošto koristite sve podatke, nije potrebna selekcija.

3.  Svi podaci se prosleđuju drugom Web segmentu.

4.  Web segment organizacionog dijagrama prikazuje poslovne odnose među zaposlenima i može da prikaže alternativne prikaze te hijerarhije.

Alternativni prikaz reda

Želite da pogledate red demografskih podataka u dijagramu, kao što je kružni grafikon ili trakasti grafikon.

Alternativni prikaz reda podataka

1.  Web segment statističkih podataka o stanovništvu prikazuje demografske podatke, kao što su starost, prihod i nasleđe.

2.  Izaberite red demografskih podataka.

3.  Podatke prosledite drugom Web segmentu.

4.  Web segment dijagrama prikazuje taj red podataka kao kružni grafikon ili kao trakasti grafikon.

Alternativni prikaz ćelije

Želite da pratite ukupan napredak humanitarne akcije.

Alternativni prikaz podataka iz ćelije

1.  U Web segmentu humanitarne akcije svaki član grupe unosi iznos koji je prikupio.

2.  Trenutni zbir se prikazuje u polju zbira.

3.  Polje zbira se prosleđuje drugom Web segmentu.

4.  Ukupni napredak vaše grupe proveravate u Web segmentu cilja humanitarne akcije.

Poboljšavanje podataka

Želite da unapredite osnovne podatke o osobama i mestima da biste ih učinili interesantnijim, privlačnijim i korisnijim.

Primer poboljšavanja podataka

1.  Web segment kontakata prikazuje informacije potrebne da biste pratili poslovne saradnike, kao što su ime i adresa, a možda i fotografija.

2.  Izaberite kontakt.

3.  Red podataka se prosleđuje drugom Web segmentu.

4.  Videćete fotografiju kontakta prikazanu u Web segmentu slike, a zatim ćete locirati poslovnu adresu tog kontakta u Web segmentu mape.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×