Povezivanje Web segmenta za filtriranje u Veb segmentu prikaza liste na stranici sa klasični

Povezivanje Web segmenta za filtriranje u Veb segmentu prikaza liste na stranici sa klasični

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da podesite filter SharePoint Veb segment za prosleđivanje vrednosti na listu ili biblioteku i da promenite prikaz podataka sa liste na osnovu vrednosti. Na primer, kada izaberete stavku sa liste porudžbine proizvoda u Web segmentu za filtriranje izbora, susedne listu možete da prikažete proizvoda koji odgovaraju na tu porudžbinu.

Videćete Web segmenta prikaza liste koja se pominje u ovom članku. Ovo se odnosi na listu ili biblioteku koje dodajete na matičnu stranicu kao Veb segment. Kada dodate, zatim možete da povežete Web segmente da biste prilagodili prikaz.

Ažurirani mart 13 2017 zahvalnosti za klijenta povratne informacije.

Povezivanje Veb segmenta za Filter teksta u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2016 i 2013

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Veb segment liste opisane ovde potrebe da prvo kreirate da biste mogli da ga dodate na stranicu. Da biste kreirali listu, pogledajte članak Kreiranje liste u sistemu SharePoint. Da biste dodali kolone, pogledajte članak Kreiranje kolone u SharePoint listi ili biblioteci

Kada imate listu da biste radili sa vraćanje ove korake da biste umetnuli liste na matičnoj stranici kao Veb segment.

 1. Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Kartice stranice sa istaknutim dugmetom za uređivanje

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete tekst Filter Veb segmenta i Web segmenta prikaza liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Umetanje trake na wiki stranicu

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku aplikacije, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

  Napomena: Ako nemate listu, moraćete da ga kreirate. Da biste to uradili, pogledajte članak Kreiranje liste u sistemu SharePoint.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Uredi Veb segment.

  Meni Veb segmenta za uređivanje istaknuta
 6. U Veb segment okno sa alatkama sa desne strane, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  Prikaz liste uređivanje svojstava, odeljak prikazi liste
  • U odeljku prikaze liste da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkama, izaberite neku iz okvira sa listom opcija:

   Izaberite tip trake sa alatkama
   • Čitava traka sa alatkama

   • Sažeta traka sa alatkama

   • Bez trake sa alatkama

   • Prikaži traku sa alatkama

 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. Ako i dalje otvorili, kliknite na dugme Umetni tabulator, a zatim Veb segment.

  U okviru kategorijeizaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmentiizaberite stavku Filtriraj teksti zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

  Izbor teksta filtera Veb segment
 9. Da biste konfigurisali Veb segment za filtriranje teksta, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 10. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 11. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ograničili broj znakova, unesite broj u okvir za tekst Maksimalni broj znakova . Maksimalna dužina tekstualnu vrednost je 255 znakova.

  • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst tekst Filter Veb segment, unesite podrazumevanu vrednost u polju Podrazumevana vrednost . Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada se prvi put pojavi stranica.

  • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

 12. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 13. Za povezivanje Veb segmenta za Filter teksta, postavite pokazivač na tekst Filter Veb segment, kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 14. U dijalogu Konfigurisanje veze , u okviru Tip veze, kliknite na dugme Konfiguriši, podesite Ime polja potrošača na kolonu koju želite da filtrirate Web segment za prikaz liste tako što ćete i zatim kliknite na dugme Završi.

  Napomena: U pregledaču, možda ćete morati da omogućite iskačućih prozora za ovu lokaciju da biste prikazali dijalog Konfigurisanje veze .

 15. Kada završite Konfigurisanje veze, na kartici " stranica " kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste dinamički promenili rezultate koje se pojavljuju u Veb segmentu prikaza liste, unesite neki tekst u okvir za tekst za Veb segment za filtriranje teksta. Uverite se da je tekst podudara vrednost u koloni koju ste naveli u veze koje ste napravili u koraku 14. Nakon što unesete tekst, pritisnite taster ENTER da biste videli rezultate. Da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, opozovite izbor u polju za tekst i pritisnite taster ENTER.

Napomena: Veb segment za filtriranje teksta ne prepoznaje džoker znakova. Ako korisnik unese džoker znak, kao što je zvezdica (*) ili znak za procenat (%), znak tumači se kao doslovni znak.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za Filter datuma u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2016 i 2013

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da ste kreirali na stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Veb segment liste opisane ovde potrebe da prvo kreirate da biste mogli da ga dodate na stranicu. Da biste kreirali listu, pogledajte članak Kreiranje liste u sistemu SharePoint. Da biste dodali kolone, pogledajte članak Kreiranje kolone u SharePoint listi ili biblioteci

Kada imate listu da biste radili sa vraćanje ove korake.

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu stranica i kliknite na komandu Uredi .

  Kartice stranice sa istaknutim dugmetom za uređivanje

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete datum Filter Veb segmenta i Web segmenta prikaza liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Umetanje trake na wiki stranicu

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku aplikacije, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Uredi Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku Filter datumai zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi datum Web segment za filtriranje se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

 10. U Veb segment, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

 11. Postavite pokazivač Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 12. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 13. Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst Veb segmentima za filtriranje datuma, izaberite stavku Podrazumevana vrednosti zatim uradite nešto od sledećeg:

 14. Izaberite Određeni datum, a zatim unesite određenog datuma.

 15. Izaberite pomak od danas, unesite broj dana u okvir za tekst dana (maksimalna vrednost je 999), a zatim izaberite Nakon danas ili Pre nego što danas.

  Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada prvi put prikazuje stranice.

 16. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali datum, izaberite polje za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

 17. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 18. Za povezivanje Veb segmenta za Filter datuma, postavite pokazivač na datum Filter Veb segment, kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku veze, izaberite stavku Pošalji Filter za vrednostii zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 19. U dijalogu Izbor veze izaberite Tip sadržaja, kliknite na dugme Konfiguriši, podesite Ime polja potrošača na kolonu koju želite da filtrirate Web segment za prikaz liste tako što ćete i zatim kliknite na dugme Završi.

 20. Kada završite Konfigurisanje veze, nakarticustranice, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste dinamički rezultate koji se pojavljuju u Veb segmentu prikaza liste, unesite datum ili kliknite na dugme birača datuma i pritisnite taster ENTER. Vrednost koju unesete mora tačno da odgovara na vrednost u koloni koju ste naveli u koraku 15. Da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, morate izbrisati datum iz okvira za tekst i pritisnite taster ENTER.

Napomena: Korisnik mora da biste uneli datum u kratki format datuma za trenutni regionalne postavke koristi SharePoint lokacija. Kratki format datuma mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg računara ili regionalnih postavki lokacije. Na primer, za engleski jezik (sad) koristite mm/dd/yyyy i francuski (Francuska) za korišćenje mm/dd/yyyy. Korisnik takođe možete da koristite birač datuma da biste se uverili da je stavka odgovarajući datum.

Vrh stranice

Povezivanje Web segmenta Filter izbora u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2016 i 2013

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da ste kreirali na stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Kartice stranice sa istaknutim dugmetom za uređivanje

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranici gde želite da umetnete Veb segment za filtriranje izbora i Web segment za prikaz liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Umetanje trake na wiki stranicu

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku Filter izborai zatim kliknite na dugme Dodaj. Nove Veb segment Filter izbora se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme otvorite okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

  • U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

   Savet: Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

  • Unesite listu vrednosti i opcionalni opis koji želite da korisnik može da biste izabrali iz dijaloga izaberite stavku Filter za vrednosti koje se pojavljuje kada korisnik klikne na dugme "Filter". Na primer, ako imate listu klijenata sa kolonom "Status", možete uneti standardna željena i Elite kao lista vrednosti, svaka vrednost u zasebnom redu. Ove vrednosti zatim koristi za podudaraju sa vrednostima koje se pojavljuju u koloni Status za Veb segment za prikaz liste kada korisnik unese vrednost i pritisne taster ENTER.

   Za svaku vrednost u svakom redu, možete da dodate alternativni opis koji se pojavljuje u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti umesto vrednosti kada korisnik filtrira podatke. Na primer:

   Standardni; Običan klijenta sa prosečnu ocenu kredita

   Predviđeni; Običan klijenta sa visoka ocena kredita

   Elita; Velikog volumena klijenta sa visoka ocena kredita

   Napomena: Lista opcija mora da sadrži najmanje jednu opciju i mora biti jedinstvena. Vrednost niti opis možda sme da pređe 255 znakova. Maksimalan broj izbora je 1000.

 10. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

  • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst Veb segment Filter izbora, unesite podrazumevanu vrednost u polju Podrazumevana vrednost . Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada se prvi put pojavi stranica.

  • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku „(prazno)” vrednost. Na primer, korisnici možda ćete želeti da biste videli sve kupce sa nema status definisan.

  • Da biste omogućili obrisali filter tako da korisnici mogu da vide sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, izaberite Dozvoli više izbora. U ovom slučaju, dijalog " Izbor filtera vrednosti " prikazuje polja za potvrdu, a ne radio dugmad.

   Napomena: Ne možete da koristite ovu funkciju da biste prikazali filtrirane rezultate za dva ili više izbora, zato što je Veb segment za prikaz liste ne podržava više izbora. Ako korisnik izabere više izbora, koristi se samo prvi izbor.

 11. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 12. Za povezivanje Veb segmenta za Filter izbora, postavite pokazivač na opciju Filter Veb segment, kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku veze, izaberite stavku Pošalji Filter za vrednostii zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 13. U dijalogu Izbor veze izaberite Tip sadržaja, kliknite na dugme Konfiguriši, podesite Ime polja potrošača na kolonu koju želite da filtrirate Web segment za prikaz liste tako što ćete i zatim kliknite na dugme Završi. Kada završite Konfigurisanje veze, nakarticustranice, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste promenili dinamički rezultate u Veb segment za prikaz liste, u Veb segment Filter izbora izaberite stavku Filter, kliknite na vrednost i zatim kliknite na dugme u redu. Ako ste izabrali svojstvo Dozvoli više izbora , da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segment za prikaz liste, morate opozovite izbor u svim poljima za potvrdu u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti i zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Povezivanje trenutni korisnik Web segmenta za filtriranje sa Veb segmentu za prikaz liste za SharePoint 2016 i 2013

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Kartice stranice sa istaknutim dugmetom za uređivanje

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice. Obratite se administratoru...

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete trenutni korisnik Web segmenta za filtriranje i Web segment za prikaz liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Umetanje trake na wiki stranicu

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku Trenutni korisniki zatim kliknite na dugme Dodaj. Nove Veb segment Filter izbora se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 10. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 11. U okviru izaberite vrednost za pružanje, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali po korisničko ime, izaberite trenutno korisničko ime.

  • Da biste filtrirali po drugoj vrednosti u trenutni korisnik SharePoint profila, izaberite SharePoint profila vrednost za trenutni korisnik, a zatim izaberite stavku iz okvira sa listom.

   Okvir sa listom se unosi listu svih SharePoint Online svojstvima profila koje imaju smernice za privatnost svake osobe.

   Jednostavan način da biste videli listu korisničke profile na vašoj lokaciji je da biste prikazali karticu MyProfile na ličnoj lokaciji, a zatim uredite detalje.

 12. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku Pošalji prazna ako ne postoje vrednosti. Na primer, možda ćete želeti da biste videli ako vrednost profil za tog korisnika nije uneta u koloni.

  • Da biste odlučili kako da rukujete više od jedne vrednosti, u okviru kada obrađujete više vrednosti, uradite nešto od sledećeg: izaberite stavku Pošalji samo prva vrednost Dodaj samo jednu vrednost pomoću Web segmenta veze, izaberite stavku Pošalji sve vrednosti za prosleđivanje dva ili više njih vrednosti tako što ćete koristiti za povezivanje Web segmenata ili izaberite kombinujte ih u jedinstvenu vrednost i Razgraničite sa, a zatim unesite jedan ili više znakova u okvir za tekst za prosleđivanje dve ili više razgraničene vrednosti pomoću Web segmenta veze.

  • Prefiks vrednost koja se vrednost svojstva Web segmenta da biste se uverili da odgovara koloni u SharePoint listu, unesite tekst u okvir za tekst da biste umetnuli pre vrednosti tekst.

  • Da biste dodali vrednost na kraju vrednost svojstva Web segmenta da biste se uverili da odgovara koloni u SharePoint listu, unesite tekst u polje tekst da biste umetnuli nakon vrednosti.

 13. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 14. Da biste povezali Veb segment trenutnog korisnika Filter, postavite pokazivač na Filter Veb segment trenutnog korisnika, kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 15. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

 16. Kada završite Konfigurisanje veze, nakarticustranice, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste dinamički promenili rezultate u Veb segmentu prikaza liste, jednostavno idite na stranicu. Zato što Web segment trenutnog korisnika filtera automatski filtrira informacije na osnovu korisničkog profila, potreban je bez korisničkog unosa.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za filtriranje liste u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2016 i 2013

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu stranica i kliknite na komandu Uredi .

  Kartice stranice sa istaknutim dugmetom za uređivanje

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice. Obratite se administratoru...

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete SharePoint liste filtera Veb segment i Web segment za prikaz liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Umetanje trake na wiki stranicu

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku SharePoint liste filterai zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme otvorite okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 10. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 11. Da biste naveli SharePoint liste, unesite URL adresu liste u okviru sa listom ili kliknite na dugme Potraži pored okvira za tekst i traženje listu koju želite.

 12. Opcionalno, da biste izabrali drugu listu prikaza, izaberite stavke iz prikaza liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

 13. Izaberite kolonu sa liste vrednosti polja . Kolona vrednosti prikazuje sve podržane kolone sa liste. Neke kolone nisu podržani, kao što su naslov, izračunata i više redova teksta.

  Važno: Kada pravite veze između SharePoint liste filtera Veb segment i Web segment za prikaz liste, uverite se da odaberete kolonu koja sadrži vrednosti koje se podudaraju sa svojstvom polje za vrednost .

  Napomena: SharePoint Web segmentu liste filtera ima ograničenje od 100 stavki.

 14. Opcionalno, izaberite kolonu sa okvir sa listom polja "Opis" . Opis kolone se koristi za prikazivanje alternativne vrednosti u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti koji se prikazuje kada korisnik klikne na dugme " Filter ". Na primer, ako imate kolonu broj meseci koji koristi brojeve 1 kroz 12 kao mesec vrednosti, možete da koristite kolonu ime meseca kao opis kolone tako da januar prikazuje se umesto 1, februar umesto 2, i tako dalje.

 15. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

  • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst u Web segmentu SharePoint liste filtera, unos podrazumevane vrednosti u polju Podrazumevana vrednost , vrednost koja se obično podudara sa nekom od vrednosti u koloni naveli u koraku 13 ili korak 14. Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada se prvi put pojavi stranica.

  • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku „(prazno)” vrednost. Na primer, korisnici možda ćete želeti da biste videli sve vrednosti u koloni koja nema stavku. Da biste omogućili obrisali filter tako da korisnici mogu da vide sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, izaberite Dozvoli više izbora.

   Napomena: Dijalog " Izbor filtera vrednosti " prikazuje polja za potvrdu, a ne radio dugmad.

   Korisnik nije moguće koristiti ovu funkciju da biste prikazali filtrirane rezultate za dva ili više izbora, zato što je Veb segment za prikaz liste ne podržava više izbora. Ako korisnik izabere više izbora, koristi se samo prvi izbor.

 16. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 17. Da biste povezali SharePoint Web segmentu liste filtera, postavite pokazivač na SharePoint listi filtera Veb segment, kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete .

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 18. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

 19. Kada završite Konfigurisanje veze, na karticu stranice , kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice

Da biste promenili dinamički rezultate u Veb segment za prikaz liste, u SharePoint Veb segment liste filtera, izaberite stavku Filter, kliknite na vrednost i zatim kliknite na dugme u redu. Ako ste izabrali svojstvo Dozvoli više izbora, da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste mora opozovite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za Filter teksta u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2010

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Kartice stranice sa istaknutim dugmetom za uređivanje

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete tekst Filter Veb segmenta i Web segmenta prikaza liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Umetanje trake na wiki stranicu

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Uredi Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorijeizaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmentiizaberite stavku Filtriraj teksti zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment za filtriranje teksta, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 10. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 11. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ograničili broj znakova, unesite broj u okvir za tekst Maksimalni broj znakova . Maksimalna dužina tekstualnu vrednost je 255 znakova.

  • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst tekst Filter Veb segment, unesite podrazumevanu vrednost u polju Podrazumevana vrednost . Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada se prvi put pojavi stranica.

  • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

 12. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 13. Za povezivanje Veb segmenta za Filter teksta, postavite pokazivač na tekst Filter Veb segment, kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 14. U dijalogu Konfigurisanje veze izaberite željeni Tip veze, kliknite na dugme Konfiguriši, podesite Ime polja potrošača na kolonu koju želite da filtrirate Web segment za prikaz liste tako što ćete i zatim kliknite na dugme Završi.

  Napomena: U pregledaču, možda ćete morati da omogućite iskačućih prozora za ovu lokaciju da biste prikazali dijalog Konfigurisanje veze .

 15. Kada završite Konfigurisanje veze, na kartici " stranica " kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste dinamički promenili rezultate koje se pojavljuju u Veb segmentu prikaza liste, unesite neki tekst u okvir za tekst za Veb segment za filtriranje teksta. Uverite se da je tekst podudara vrednost u koloni koju ste naveli u veze koje ste napravili u koraku 14. Nakon što unesete tekst, pritisnite taster ENTER da biste videli rezultate. Da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, opozovite izbor u polju za tekst i pritisnite taster ENTER.

Napomena: Veb segment za filtriranje teksta ne prepoznaje džoker znakova. Ako korisnik unese džoker znak, kao što je zvezdica (*) ili znak za procenat (%), znak tumači se kao doslovni znak.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za Filter datuma u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2010

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da ste kreirali na stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu stranica i kliknite na komandu Uredi .

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete datum Filter Veb segmenta i Web segmenta prikaza liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku Filter datumai zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi datum Web segment za filtriranje se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

 10. U Veb segment, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

 11. Postavite pokazivač Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 12. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 13. Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst Veb segmentima za filtriranje datuma, izaberite stavku Podrazumevana vrednosti zatim uradite nešto od sledećeg:

 14. Izaberite Određeni datum, a zatim unesite određenog datuma.

 15. Izaberite pomak od danas, unesite broj dana u okvir za tekst dana (maksimalna vrednost je 999), a zatim izaberite Nakon danas ili Pre nego što danas.

  Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada prvi put prikazuje stranice.

 16. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali datum, izaberite polje za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

 17. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 18. Za povezivanje Veb segmenta za Filter datuma, postavite pokazivač na datum Filter Veb segment, kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku veze, izaberite stavku Pošalji Filter za vrednostii zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 19. U dijalogu Izbor veze izaberite Tip sadržaja, kliknite na dugme Konfiguriši, podesite Ime polja potrošača na kolonu koju želite da filtrirate Web segment za prikaz liste tako što ćete i zatim kliknite na dugme Završi.

 20. Kada završite Konfigurisanje veze, nakarticustranice, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste dinamički rezultate koji se pojavljuju u Veb segmentu prikaza liste, unesite datum ili kliknite na dugme birača datuma i pritisnite taster ENTER. Vrednost koju unesete mora tačno da odgovara na vrednost u koloni koju ste naveli u koraku 15. Da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, morate izbrisati datum iz okvira za tekst i pritisnite taster ENTER.

Napomena: Korisnik mora da biste uneli datum u kratki format datuma za trenutni regionalne postavke koristi SharePoint lokacija. Kratki format datuma mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg računara ili regionalnih postavki lokacije. Na primer, za engleski jezik (sad) koristite mm/dd/yyyy i francuski (Francuska) za korišćenje mm/dd/yyyy. Korisnik takođe možete da koristite birač datuma da biste se uverili da je stavka odgovarajući datum.

Vrh stranice

Povezivanje Web segmenta Filter izbora u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2010

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da ste kreirali na stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranici gde želite da umetnete Veb segment za filtriranje izbora i Web segment za prikaz liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku Filter izborai zatim kliknite na dugme Dodaj. Nove Veb segment Filter izbora se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme otvorite okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

  • U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

   Savet: Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

  • Unesite listu vrednosti i opcionalni opis koji želite da korisnik može da biste izabrali iz dijaloga izaberite stavku Filter za vrednosti koje se pojavljuje kada korisnik klikne na dugme "Filter". Na primer, ako imate listu klijenata sa kolonom "Status", možete uneti standardna željena i Elite kao lista vrednosti, svaka vrednost u zasebnom redu. Ove vrednosti zatim koristi za podudaraju sa vrednostima koje se pojavljuju u koloni Status za Veb segment za prikaz liste kada korisnik unese vrednost i pritisne taster ENTER.

   Za svaku vrednost u svakom redu, možete da dodate alternativni opis koji se pojavljuje u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti umesto vrednosti kada korisnik filtrira podatke. Na primer:

   Standardni; Običan klijenta sa prosečnu ocenu kredita

   Predviđeni; Običan klijenta sa visoka ocena kredita

   Elita; Velikog volumena klijenta sa visoka ocena kredita

   Napomena: Lista opcija mora da sadrži najmanje jednu opciju i mora biti jedinstvena. Vrednost niti opis možda sme da pređe 255 znakova. Maksimalan broj izbora je 1000.

 10. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

  • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst Veb segment Filter izbora, unesite podrazumevanu vrednost u polju Podrazumevana vrednost . Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada se prvi put pojavi stranica.

  • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku „(prazno)” vrednost. Na primer, korisnici možda ćete želeti da biste videli sve kupce sa nema status definisan.

  • Da biste omogućili obrisali filter tako da korisnici mogu da vide sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, izaberite Dozvoli više izbora. U ovom slučaju, dijalog " Izbor filtera vrednosti " prikazuje polja za potvrdu, a ne radio dugmad.

   Napomena: Ne možete da koristite ovu funkciju da biste prikazali filtrirane rezultate za dva ili više izbora, zato što je Veb segment za prikaz liste ne podržava više izbora. Ako korisnik izabere više izbora, koristi se samo prvi izbor.

 11. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 12. Za povezivanje Veb segmenta za Filter izbora, postavite pokazivač na opciju Filter Veb segment, kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku veze, izaberite stavku Pošalji Filter za vrednostii zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 13. U dijalogu Izbor veze izaberite Tip sadržaja, kliknite na dugme Konfiguriši, podesite Ime polja potrošača na kolonu koju želite da filtrirate Web segment za prikaz liste tako što ćete i zatim kliknite na dugme Završi. Kada završite Konfigurisanje veze, nakarticustranice, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste promenili dinamički rezultate u Veb segment za prikaz liste, u Veb segment Filter izbora izaberite stavku Filter, kliknite na vrednost i zatim kliknite na dugme u redu. Ako ste izabrali svojstvo Dozvoli više izbora , da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segment za prikaz liste, morate opozovite izbor u svim poljima za potvrdu u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti i zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Povezivanje trenutni korisnik Web segmenta za filtriranje sa Veb segmentu za prikaz liste za SharePoint 2010

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice. Obratite se administratoru...

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete trenutni korisnik Web segmenta za filtriranje i Web segment za prikaz liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku Trenutni korisniki zatim kliknite na dugme Dodaj. Nove Veb segment Filter izbora se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme Otvori okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 10. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 11. U okviru izaberite vrednost za pružanje, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali po korisničko ime, izaberite trenutno korisničko ime.

  • Da biste filtrirali po drugoj vrednosti u trenutni korisnik SharePoint profila, izaberite SharePoint profila vrednost za trenutni korisnik, a zatim izaberite stavku iz okvira sa listom.

   Okvir sa listom se unosi listu svih SharePoint Online svojstvima profila koje imaju smernice za privatnost svake osobe.

   Jednostavan način da biste videli listu korisničke profile na vašoj lokaciji je da biste prikazali karticu MyProfile na ličnoj lokaciji, a zatim uredite detalje.

 12. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku Pošalji prazna ako ne postoje vrednosti. Na primer, možda ćete želeti da biste videli ako vrednost profil za tog korisnika nije uneta u koloni.

  • Da biste odlučili kako da rukujete više od jedne vrednosti, u okviru kada obrađujete više vrednosti, uradite nešto od sledećeg: izaberite stavku Pošalji samo prva vrednost Dodaj samo jednu vrednost pomoću Web segmenta veze, izaberite stavku Pošalji sve vrednosti za prosleđivanje dva ili više njih vrednosti tako što ćete koristiti za povezivanje Web segmenata ili izaberite kombinujte ih u jedinstvenu vrednost i Razgraničite sa, a zatim unesite jedan ili više znakova u okvir za tekst za prosleđivanje dve ili više razgraničene vrednosti pomoću Web segmenta veze.

  • Prefiks vrednost koja se vrednost svojstva Web segmenta da biste se uverili da odgovara koloni u SharePoint listu, unesite tekst u okvir za tekst da biste umetnuli pre vrednosti tekst.

  • Da biste dodali vrednost na kraju vrednost svojstva Web segmenta da biste se uverili da odgovara koloni u SharePoint listu, unesite tekst u polje tekst da biste umetnuli nakon vrednosti.

 13. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 14. Da biste povezali Veb segment trenutnog korisnika Filter, postavite pokazivač na Filter Veb segment trenutnog korisnika, kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 15. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

 16. Kada završite Konfigurisanje veze, nakarticustranice, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice.

Da biste dinamički promenili rezultate u Veb segmentu prikaza liste, jednostavno idite na stranicu. Zato što Web segment trenutnog korisnika filtera automatski filtrira informacije na osnovu korisničkog profila, potreban je bez korisničkog unosa.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za filtriranje liste u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2010

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu stranica i kliknite na komandu Uredi .

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena: Ako je komanda Uredi onemogućena, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice. Obratite se administratoru...

 2. Kliknite na stranicu koju želite da umetnete SharePoint liste filtera Veb segment i Web segment za prikaz liste.

 3. Na traci izaberite karticu Umetanje i izaberite stavku Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 4. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmentiizaberite Veb segment za prikaz liste koji želite i zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 5. Kliknite na meni Veb segment strelicu nadole za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

 6. U oknu sa alatkama Veb segmenta, uredite prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  • Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone. Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

   U oknu svojstava prikazi liste

   Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  • Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   Izaberite tip trake sa alatkama
 7. Na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme U redu.

 8. U okviru kategorije izaberite stavku Filteri, u okviru Veb segmenti izaberite stavku SharePoint liste filterai zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 9. Da biste konfigurisali Veb segment, uradite nešto od sledećeg:

  • U Veb segment, kliknite na dugme otvorite okno sa alatkama.

  • Postavite pokazivač na Veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 10. U oknu sa alatkama, otkucajte ime u polju " Ime filtera " za identifikovanje Veb segment.

  Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

 11. Da biste naveli SharePoint liste, unesite URL adresu liste u okviru sa listom ili kliknite na dugme Potraži pored okvira za tekst i traženje listu koju želite.

 12. Opcionalno, da biste izabrali drugu listu prikaza, izaberite stavke iz prikaza liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

 13. Izaberite kolonu sa liste vrednosti polja . Kolona vrednosti prikazuje sve podržane kolone sa liste. Neke kolone nisu podržani, kao što su naslov, izračunata i više redova teksta.

  Važno: Kada pravite veze između SharePoint liste filtera Veb segment i Web segment za prikaz liste, uverite se da odaberete kolonu koja sadrži vrednosti koje se podudaraju sa svojstvom polje za vrednost .

  Napomena: SharePoint Web segmentu liste filtera ima ograničenje od 100 stavki.

 14. Opcionalno, izaberite kolonu sa okvir sa listom polja "Opis" . Opis kolone se koristi za prikazivanje alternativne vrednosti u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti koji se prikazuje kada korisnik klikne na dugme " Filter ". Na primer, ako imate kolonu broj meseci koji koristi brojeve 1 kroz 12 kao mesec vrednosti, možete da koristite kolonu ime meseca kao opis kolone tako da januar prikazuje se umesto 1, februar umesto 2, i tako dalje.

 15. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

  • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

  • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst u Web segmentu SharePoint liste filtera, unos podrazumevane vrednosti u polju Podrazumevana vrednost , vrednost koja se obično podudara sa nekom od vrednosti u koloni naveli u koraku 13 ili korak 14. Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada se prvi put pojavi stranica.

  • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku „(prazno)” vrednost. Na primer, korisnici možda ćete želeti da biste videli sve vrednosti u koloni koja nema stavku. Da biste omogućili obrisali filter tako da korisnici mogu da vide sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, izaberite Dozvoli više izbora.

   Napomena: Dijalog " Izbor filtera vrednosti " prikazuje polja za potvrdu, a ne radio dugmad.

   Korisnik nije moguće koristiti ovu funkciju da biste prikazali filtrirane rezultate za dva ili više izbora, zato što je Veb segment za prikaz liste ne podržava više izbora. Ako korisnik izabere više izbora, koristi se samo prvi izbor.

 16. Da biste sačuvali promene, na dnu okna sa alatkama kliknite na dugme u redu.

 17. Da biste povezali SharePoint Web segmentu liste filtera, postavite pokazivač na SharePoint listi filtera Veb segment, kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste u koju želite da se povežete .

  Napomena: Ako ne vidite stavku " veze " u meniju, kliknite na dugme Uredi Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 18. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

 19. Kada završite Konfigurisanje veze, na karticu stranice , kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori da biste sačuvali i prikaz stranice

Da biste promenili dinamički rezultate u Veb segment za prikaz liste, u SharePoint Veb segment liste filtera, izaberite stavku Filter, kliknite na vrednost i zatim kliknite na dugme u redu. Ako ste izabrali svojstvo Dozvoli više izbora, da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste mora opozovite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za Filter teksta u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2007

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu sa Web segmentima na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Priprema stranica sa Web segmentima   

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali stranice sa Web segmentima, na meniju " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta , kliknite na dugme Kreiraj, a zatim kliknite na dugme Sa Web segmentima.

   Više informacija potražite u članku Uvod u Prilagođavanje stranica upotrebom Web segmenata.

  • Da biste uredili stranicu sa Web segmentima, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

   Stranica sa Web segmentima se prikazuje u režimu uređivanja.

 2. U zoni Veb segmenta kojem želite da dodate Veb segment, kliknite na dugme Dodaj Veb segment.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje Veb segmenata .

 3. Dodavanje Veb segmenta za Filter za tekst i Web segment za prikaz liste na stranicu sa Veb segmentima.

  Više informacija o tome kako da dodate Veb segment na stranicu, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje Web segmenta.

  Prilagođavanje Veb segmenta za Filter teksta:   

  U Web segmentu filtriranje teksta, kliknite na vezu Otvori okno sa alatkama .

  Veb segment za filtriranje teksta ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 4. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Unesite ime u polju Ime filtera za identifikovanje Veb segment.

   Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

  2. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste ograničili broj znakova, unesite broj u okvir za tekst Maksimalni broj znakova . Maksimalna dužina tekstualnu vrednost je 255 znakova.

   • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst tekst Filter Veb segment, unesite podrazumevanu vrednost u polju Podrazumevana vrednost . Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada prvi put pojavljuje se stranica sa Web segmentima.

   • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

   • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

  3. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

   Prilagodite Veb segment za prikaz liste:   

   1. Izaberite Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

    Web segment za prikaz liste ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

   2. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

    1. Da biste promenili podrazumevani prikaz liste, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

     Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz liste.

     Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

     Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

    2. Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   3. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

    Povezivanje oba Web segmenata i proverite rezultate:   

   4. Kliknite na dugme Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za filtriranje teksta, postavite pokazivač veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste na koji želite da se povežete.

   5. Napomena: Ako ne vidite veze u meniju, izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

    U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

   6. Da biste izašli iz režima za uređivanje i prikaz stranice, na vrhu stranice sa Web segmentima, u meniju Radnjena lokaciji Slika dugmeta , kliknite na dugme Izađi iz režima uređivanja.

   7. Da biste dinamički promenili rezultate koje se pojavljuju u Veb segmentu prikaza liste, unesite neki tekst u okvir za tekst za Veb segment za filtriranje teksta. Uverite se da je tekst podudara vrednosti u koloni u Veb segment za prikaz liste koju ste naveli u veze koje ste napravili u koraku 10. Nakon što unesete tekst, pritisnite taster ENTER da biste videli rezultate.

    Napomena: Veb segment za filtriranje teksta ne prepoznaje džoker znakova. Ako korisnik unese džoker znak, kao što je zvezdica (*) ili znak za procenat (%), znak tumači se kao doslovni znak.

    Da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, korisnik mora opozovite izbor u polju za tekst i pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za Filter datuma u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2007

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu sa Web segmentima na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Pripremite stranica sa Web segmentima:   

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali stranice sa Web segmentima, na meniju " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta , kliknite na dugme Kreiraj, a zatim kliknite na dugme Sa Web segmentima.

   Više informacija potražite u članku Uvod u Prilagođavanje stranica upotrebom Web segmenata.

  • Da biste uredili stranicu sa Web segmentima, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

   Stranica sa Web segmentima se prikazuje u režimu uređivanja.

 2. U zoni Veb segmenta kojem želite da dodate Veb segment, kliknite na dugme Dodaj Veb segment.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje Veb segmenata .

 3. Dodavanje Veb segmenta za Filter datuma i Web segment za prikaz liste na stranicu sa Veb segmentima.

  Više informacija o tome kako da dodate Veb segment na stranicu, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje Web segmenta.

  Prilagođavanje Veb segmenta za Filter datuma:   

 4. U Web segmentu Filter datuma, kliknite na vezu Otvori okno sa alatkama .

  Veb segmenta za Filter datuma ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 5. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Unesite ime u polju Ime filtera za identifikovanje Veb segment.

   Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

  2. Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst Veb segmentima za filtriranje datuma, izaberite stavku Podrazumevana vrednosti zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Izaberite Određeni datum, a zatim unesite određenog datuma.

   • Izaberite pomak od danas, a zatim unesite broj dana u okvir za tekst dana . Maksimalna vrednost je 999.

    Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada prvi put prikazuje stranica sa Web segmentima.

  3. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

  4. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

   Prilagodite Veb segment za prikaz liste:   

   1. Izaberite Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

    Web segment za prikaz liste ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

   2. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

    1. Da biste promenili podrazumevanu listu, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

     Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz.

     Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

     Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

    2. Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   3. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

    Povezivanje oba Web segmenata i proverite rezultate:   

   4. Kliknite na dugme Veb segment meni Meni Veb segmenta Veb segmenta za Filter datuma, postavite pokazivač veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste na koji želite da se povežete.

    Napomena: Ako ne vidite veze u meniju, izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

   5. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

   6. Da biste izašli iz režima za uređivanje i prikaz stranice, na vrhu stranice sa Web segmentima, u meniju Radnjena lokaciji Slika dugmeta , kliknite na dugme Izađi iz režima uređivanja.

   7. Da biste dinamički rezultate koji se pojavljuju u Veb segmentu prikaza liste, unesite datum ili kliknite na dugme birača datuma i pritisnite taster ENTER. Vrednost koju unesete mora tačno da odgovara na vrednost u koloni u Veb segment za prikaz liste koju ste naveli u veze koje ste napravili u koraku 10.

    Napomena: Korisnik mora da biste uneli datum u kratki format datuma za trenutni regionalne postavke koriste SharePoint lokacije. Kratki format datuma mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg računara ili server lokaciju regionalne postavke. Na primer, za engleski jezik (sad) koristite mm/dd/yyyy i francuski (Francuska) za korišćenje mm/dd/yyyy. Korisnik takođe možete da koristite birač datuma da biste se uverili da je stavka odgovarajući datum.

    Da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, korisnik mora opozovite izbor u polju datum iz okvira za tekst i pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Povezivanje Web segmenta za izbor filtriranje prikaza liste Veb segment za SharePoint 2007

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu sa Web segmentima na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Pripremite stranica sa Web segmentima:   

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali stranice sa Web segmentima, na meniju " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta , kliknite na dugme Kreiraj, a zatim kliknite na dugme Sa Web segmentima.

   Više informacija potražite u članku Uvod u Prilagođavanje stranica upotrebom Web segmenata.

  • Da biste uredili stranicu sa Web segmentima, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

   Stranica sa Web segmentima se pojavljuje u režimu uređivanja.

 2. U zoni Veb segmenta kojem želite da dodate Veb segment, kliknite na dugme Dodaj Veb segment.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje Veb segmenata .

 3. Dodavanje Veb segmentu za filtriranje izbora i Web segment za prikaz liste na stranicu sa Veb segmentima.

  Više informacija o tome kako da dodate Veb segment na stranicu, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje Web segmenta.

  Prilagođavanje Veb segmenta za izbor filtera:   

 4. Izbor filtera Web segmentu, kliknite na vezu otvorite okno sa alatkama .

  Veb segment za filtriranje izbora ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 5. Uradite sledeće:

  1. Unesite ime u polju Ime filtera za identifikovanje Veb segment.

   Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

  2. Unesite listu vrednosti i opcionalni opis koji želite da budete u mogućnosti da biste izabrali iz dijaloga Izaberite stavku Filter za vrednosti koje se pojavljuje kada korisnik klikne na dugme Filter Ikona primenjenog filtera korisnik. Na primer, ako imate listu klijenata sa kolonom "Status", možete uneti standardneželjenai Elite kao lista vrednosti, svaka vrednost u zasebnom redu. Ove vrednosti zatim koristi za podudaraju sa vrednostima koje se pojavljuju u koloni Status za Veb segment za prikaz liste kada korisnik unese vrednost i pritisne taster ENTER.

   Za svaku vrednost u svakom redu, možete da dodate alternativni opis koji se pojavljuje u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti umesto vrednosti kada korisnik filtrira podatke. Na primer:

   Standardni; Običan klijenta sa prosečnu ocenu kreditne
   željeni; Običan klijenta sa visoka ocena kreditne
   Elite; Velikog volumena klijenta sa visoka ocena kredita

   Napomena: Lista opcija mora da sadrži najmanje jednu opciju i mora biti jedinstvena. Vrednost niti opis možda sme da pređe 255 znakova. Maksimalan broj izbora je 1000.

  3. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

   • Unesite broj koji označava širinu izbor okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što će se pojaviti vrednost korisnik unese u okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

   • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

   • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst Veb segment Filter izbora, unos podrazumevane vrednosti u polju Podrazumevana vrednost koja se obično se podudara sa nekom vrednošću uneta u koraku 2 u koraku 5. Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada prvi put pojavljuje se stranica sa Web segmentima.

   • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku „(prazno)” vrednost. Na primer, korisnici možda ćete želeti da biste videli sve kupce sa nema status definisan.

   • Da biste omogućili obrisali filter tako da korisnici mogu da vide sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, izaberite Dozvoli više izbora. U ovom slučaju, dijalog " Izbor filtera vrednosti " prikazuje polja za potvrdu, a ne radio dugmad.

    Napomena: Ne možete da koristite ovu funkciju da biste prikazali filtrirane rezultate za dva ili više izbora, zato što je Veb segment za prikaz liste ne podržava više izbora. Ako korisnik izabere više izbora, koristi se samo prvi izbor.

  4. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

   Prilagodite Veb segment za prikaz liste:   

   1. Izaberite Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

    Web segment za prikaz liste ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

   2. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

    1. Da biste promenili podrazumevanu listu, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

     Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz.

     Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

     Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

    2. Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

   3. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

    Povezivanje oba Web segmenata i proverite rezultate:   

   4. Kliknite na dugme Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za filtriranje izbora, postavite pokazivač veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste na koji želite da se povežete.

    Napomena: Ako ne vidite veze u meniju, izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

   5. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

   6. Da biste izašli iz režima za uređivanje i prikaz stranice, na vrhu stranice sa Web segmentima, u meniju Radnjena lokaciji Slika dugmeta , kliknite na dugme Izađi iz režima uređivanja.

   7. Da biste promenili dinamički rezultate u Veb segment za prikaz liste, u Veb segment Filter izbora kliknite na dugme Filter Ikona primenjenog filtera , kliknite na vrednost i zatim kliknite na dugme u redu.

    Ako ste izabrali svojstvo Dozvoli više izbora , da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste korisnik mora opozovite izbor u svim poljima za potvrdu u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti i zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Povezivanje trenutni korisnik Web segmenta za filtriranje sa Web segmenta prikaza liste za SharePoint 2007

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu sa Web segmentima na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Pripremite stranica sa Web segmentima:   

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali stranice sa Web segmentima, na meniju " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta , kliknite na dugme Kreiraj, a zatim kliknite na dugme Sa Web segmentima.

   Više informacija potražite u članku Uvod u Prilagođavanje stranica upotrebom Web segmenata.

  • Da biste uredili stranicu sa Web segmentima, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

   Stranica sa Web segmentima se pojavljuje u režimu uređivanja.

 2. U zoni Veb segmenta kojem želite da dodate Veb segment, kliknite na dugme Dodaj Veb segment.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje Veb segmenata .

 3. Dodajte trenutni korisnik Web segment za filtriranje i Web segment za prikaz liste na stranicu sa Veb segmentima.

  Više informacija o tome kako da dodate Veb segment na stranicu, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje Web segmenta.

Prilagodite Veb segment trenutnog korisnika filtera:   

 1. Trenutni korisnik Filter Veb segment, kliknite na vezu Otvori okno sa alatkama .

  Veb segment trenutnog korisnika Filter ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 2. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Unesite ime u polju Ime filtera za identifikovanje Veb segment.

  2. U okviru izaberite vrednost za pružanje, uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste filtrirali po korisničko ime, izaberite trenutno korisničko ime.

   • Da biste filtrirali po drugoj vrednosti u trenutni korisnik SharePoint profila, izaberite SharePoint profila vrednost za trenutni korisnik, a zatim izaberite stavku iz okvira sa listom.

    Okvir sa listom se unosi listu svih SharePoint Online svojstvima profila koje imaju smernice za privatnost svake osobe.

    Jednostavan način da biste videli listu korisničke profile na vašoj lokaciji je da biste prikazali karticu MyProfile na ličnoj lokaciji, a zatim uredite detalje.

  3. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku Pošalji prazna ako ne postoje vrednosti. Na primer, možda ćete želeti da biste videli ako vrednost profil za tog korisnika nije uneta u koloni.

   • Da biste odlučili kako da rukujete više od jedne vrednosti, u okviru kada obrađujete više vrednosti, uradite nešto od sledećeg:

    • Dodati samo jednu vrednost pomoću Web segmenta veze izaberite stavku Pošalji samo prva vrednost.

    • Za prosleđivanje dve ili više vrednosti pomoću Web segmenta veze, izaberite stavku Pošalji sve vrednosti.

    • Za prosleđivanje dve ili više razgraničene vrednosti pomoću Web segmenta veze, izaberite ih u jedinstvenu vrednost kombinuje i Razgraničite sa, a zatim unesite jedan ili više znakova u okvir za tekst.

   • Prefiks vrednost koja se vrednost svojstva Web segmenta da biste se uverili da odgovara koloni u SharePoint listu, unesite tekst u okvir za tekst da biste umetnuli pre vrednosti tekst.

   • Da biste dodali vrednost na kraju vrednost svojstva Web segmenta da biste se uverili da odgovara koloni u SharePoint listu, unesite tekst u polje tekst da biste umetnuli nakon vrednosti.

  4. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

Prilagodite Veb segment za prikaz liste:   

 1. Izaberite Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

  Web segment za prikaz liste ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 2. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Da biste promenili podrazumevanu listu, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

   Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz.

   Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  2. Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

 3. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

Povezivanje oba Web segmenata i proverite rezultate:   

 1. Kliknite na dugme Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment trenutnog korisnika Filter, postavite pokazivač veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste na koji želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite veze u meniju, izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 2. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segmentu prikaza liste i zatim kliknite na dugme Završi.

 3. Da biste izašli iz režima za uređivanje i prikaz stranice, na vrhu stranice sa Web segmentima, u meniju Radnjena lokaciji Slika dugmeta , kliknite na dugme Izađi iz režima uređivanja.

 4. Da biste dinamički promenili rezultate u Veb segmentu prikaza liste, Prikazivanje stranica sa Web segmentima. Pošto je trenutni korisnik Web segment za filtriranje kontekstu Veb segment, rezultati automatski prikazuju bez korisničkog unosa.

Vrh stranice

Povezivanje Veb segmenta za filtriranje liste u Web segmentu za prikaz liste za SharePoint 2007

Napomena: Sledeća procedura pretpostavlja da kreirate stranicu sa Web segmentima na lokaciji tima. Komande i uputstva mogu se razlikovati na drugim lokacijama.

Da biste uredili stranicu morate biti član članovi SharePoint grupe za lokaciju.

Pripremite stranica sa Web segmentima:   

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali stranice sa Web segmentima, na meniju " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta , kliknite na dugme Kreiraj, a zatim kliknite na dugme Sa Web segmentima.

   Više informacija potražite u članku Uvod u Prilagođavanje stranica upotrebom Web segmenata.

  • Da biste uredili stranicu sa Web segmentima, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

   Stranica sa Web segmentima se pojavljuje u režimu uređivanja.

 2. U zoni Veb segmenta kojem želite da dodate Veb segment, kliknite na dugme Dodaj Veb segment.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje Veb segmenata .

 3. Dodavanje Veb segmenta za filtriranje SharePoint liste i Web segment za prikaz liste na stranicu sa Veb segmentima.

  Više informacija o tome kako da dodate Veb segment na stranicu, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje Web segmenta.

Prilagodite Veb segment SharePoint liste filtera:   

 1. U SharePoint listi filtera Veb segment, kliknite na vezu Otvori okno sa alatkama .

  Veb segment na SharePoint liste filtera ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 2. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Unesite ime u polju Ime filtera za identifikovanje Veb segment.

   Ime možete da koristite i kao oznake ili kratko uputstvo za korisnika. Na primer, možete da koristite Filter izveštaja tako što ćete: kao oznaku da biste odredili korisnicima da filtrirate prikaz liste izveštaja.

  2. Da biste naveli SharePoint liste, unesite URL adresu liste u okviru sa listom ili kliknite na dugme Potraži pored okvira za tekst i traženje listu koju želite.

  3. Opcionalno, da biste izabrali drugu listu prikaza, izaberite stavke iz prikaza liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

  4. Izaberite kolonu sa liste vrednosti polja . Kolona vrednosti prikazuje sve podržane kolone sa liste. Neke kolone nisu podržani, kao što su naslov, izračunata i više redova teksta.

   Važno: Kada pravite veze između SharePoint liste filtera Veb segment i Web segment za prikaz liste u koraku 10, uverite se da ste odabrali kolonu koja sadrži vrednosti koje se podudaraju sa svojstvom polje za vrednost .

   Napomena: Web segment SharePoint liste filtera ima ograničenje od 100 stavki.

  5. Opcionalno, izaberite kolonu sa okvir sa listom polja "Opis" . Opis kolone se koristi za prikazivanje alternativne vrednosti u dijalogu Izaberite stavku Filter za vrednosti koji se prikazuje kada korisnik klikne na dugme Ikona primenjenog filtera Filter. Na primer, ako imate kolonu broj meseci koji koristi brojeve 1 kroz 12 kao mesec vrednosti, možete da koristite kolonu ime meseca kao opis kolone tako da januar prikazuje se umesto 1, februar umesto 2, i tako dalje.

  6. Opcionalno, u odeljku Više opcija filtriranja , uradite nešto od sledećeg:

   • Unesite broj koji označava širine okvira za tekst kao broj piksela, ili praznu vrednost ili „0” da biste automatski promenili veličinu okvira za tekst u Web segmentu SharePoint liste filtera u polju Širina kontrola u pikselima . Zato što korisnik unese vrednost prikazana u ovaj okvir za tekst, verovatno želeti da biste ga dovoljno široka za najveću moguću vrednost.

   • Da biste prikazali poruku koja vas podsetiti korisniku da napravite izbor da biste filtrirali podatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost .

   • Da biste uneli početnu vrednost u okvir za tekst, unos podrazumevane vrednosti u polju Podrazumevana vrednost koja se obično podudara sa nekom od vrednosti u koloni naveden u koraku 4 u koraku 5. Ova podrazumevana vrednost je zatim koristi se za prikaz lista početne vrednosti u Veb segmentu prikaza liste kada prvi put pojavljuje se stranica sa Web segmentima.

   • Da biste omogućili korisnicima da biste filtrirali po vrednost "null", izaberite stavku „(prazno)” vrednost. Na primer, korisnici možda ćete želeti da biste videli sve vrednosti u koloni koja nema stavku.

   • Da biste omogućili obrisali filter tako da korisnici mogu da vide sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste, izaberite Dozvoli više izbora.

    Dijalog " Izbor filtera vrednosti " prikazuje polja za potvrdu, a ne radio dugmad.

    Napomena: Korisnik nije moguće koristiti ovu funkciju da biste prikazali filtrirane rezultate za dva ili više izbora, zato što je Veb segment za prikaz liste ne podržava više izbora. Ako korisnik izabere više izbora, koristi se samo prvi izbor.

  7. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

   Prilagodite Veb segment za prikaz liste:   

 3. Izaberite Veb segment meni Meni Veb segmenta za Veb segment za prikaz liste, a zatim postavite pokazivač na Izmeni deljeni Veb segment.

  Web segment za prikaz liste ulazi u režim uređivanja, a pojavljuje se okno sa alatkama Veb segment.

 4. Uređivanje prilagođena svojstva Web segmenta tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Da biste promenili podrazumevanu listu, izaberite drugačiji prikaz iz Izabrani prikaz liste polja. Na primer, možete da želite da filtriranja, sortiranja ili grupe podataka na drugi način ili da prikažete druge kolone.

   Alternativno, izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz.

   Napomena: Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

   Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

  2. Da biste promenili traci sa alatkama, u okviru Tip trake sa alatkamaizaberite Čitava traka sa alatkama, Traka sa alatkama rezimeili Bez trake sa alatkama iz okvira sa listom.

 5. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme u redu na dnu okna sa alatkama Veb segment.

Povezivanje oba Web segmenata i proverite rezultate:   

 1. Kliknite na dugme Veb segment meni Meni Veb segmenta SharePoint liste Filter Veb segmenta, postavite pokazivač veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na ime Veb segment za prikaz liste na koji želite da se povežete.

  Napomena: Ako ne vidite veze u meniju, izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili svojstva, a zatim ponovo kliknite na strelicu nadole. Možete da otvorite svojstva filter ili Veb segmenti liste.

 2. U dijalogu Konfigurisanje veze Izaberite kolonu koju želite da filtrirate u Veb segment za prikaz liste iz okvira sa listom, a zatim kliknite na dugme Završi.

 3. Da biste izašli iz režima za uređivanje i prikaz stranice, na vrhu stranice sa Web segmentima, u meniju Radnjena lokaciji Slika dugmeta , kliknite na dugme Izađi iz režima uređivanja.

 4. Da biste promenili dinamički rezultate u Veb segment za prikaz liste, u SharePoint listi filtera Web segmentu, kliknite na dugme Filter Ikona primenjenog filtera , kliknite na vrednost i zatim kliknite na dugme u redu.

  Ako ste izabrali svojstvo Dozvoli više izbora , da biste ponovo prikazali sve vrednosti u Veb segmentu prikaza liste korisnik mora opozovite izbor u svim poljima za potvrdu i zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Saznajte o povezivanju Web segmenta za filtriranje sa Web segmenta prikaza liste

Ovaj odeljak opisuje načine na koje možete da filtrirate Web segment za prikaz liste i najbolje prakse prilikom dizajniranja i uređivanje stranice sa Web segmentima koja sadrži veze između filtriranje Web segmenata i Veb segmenti prikaza liste.

Kako biste filtrirali Web segmenata rad

Opšte, povezivanje Web segmenta za filtriranje sa Web segmenta prikaza liste funkcioniše na sledeći način:

Overview of connecting a filter Web Part

1. povezivanje Web segmenta za filtriranje sa Veb segmentu za prikaz liste da biste prikazali podskup podataka.

2. Web segment za filtriranje pruža vrednost.

3. vrednost filtera se prosleđuje kolone u Veb segmentu prikaza liste pomoću Web segmenta veze.

4. Web segment za prikaz liste prikazuje samo one kolone koje se podudaraju vrednost filtera.

Vrh stranice

Načini za filtriranje Web segmenta prikaza liste

Web segment za filtriranje se možete povezati sa Web segmenta prikaza liste tako da korisnik možete da filtrirate stavke na osnovu vrednosti u koloni na sledeće načine:

 • Filter za tekst    Tekstualnu vrednost koja može da bude bilo koji niska, uključujući slova, znakova i brojeva.

 • Filter datuma    Vrednost datuma mesec, dan i godinu. Korisnik možete uneti tačan datum tako što ćete kliknuti na dugme odabirača datuma.

 • Izbor filtera    Unapred definisani lista vrednosti i opcionalni opisi, kao što su šifre proizvoda ili status.

 • Trenutni korisnik    Trenutno korisničko ime ili druge informacije na osnovu trenutnog korisničkog profila, kao što je korisničko ime, sektoru ili rođendan. Ovaj Veb segment je kontekstu Veb segment, što znači da ona nije vidljiva korisniku stranice sa Web segmentima i rezultati se automatski pojavljuje bez korisničkog unosa.

 • SharePoint liste    Lista jedinstvene vrednosti i opcionalno opisa, kao što su proizvoda ili status kodova koje generiše iz kolone na listi SharePoint . Ovaj Veb segment je slično kao u ponašanje Veb segmenta za Filter za izbor i je korisna kada imate listu vrednosti koje se mogu menjati tokom vremena i želite lakši način da se održi na listi bez potrebe da biste promenili svojstva Veb segmenta.

  Napomene: 

  • U dijalogu Dodavanje Veb segmenata ili galerije Veb segment, ne vidite termin „Veb segment za prikaz liste”. Umesto toga, videćete SharePoint listama i bibliotekama koje možete da dodate na stranicu sa Veb segmentima kao Web segmenta prikaza liste.

  • Možete da se povežete Web segmenta za filtriranje Web segmentu za prikaz liste samo u standardni prikaz liste, ne i u prikazu lista sa podacima.

  • Možete da prosledite samo jednu vrednost odjednom Web segmenta prikaza liste. Možete da konfigurišete samo jedna veza odjednom između Web segmenta za filtriranje i Web segment za prikaz liste. Međutim, možete dodati više instanci iste Web segment za prikaz liste na stranicu sa Veb segmentima i zatim konfigurisanje različitih veze ka svakom Web segment za prikaz liste. Ako želite da konfigurišete dva ili više veza odjednom za Veb segment, razmislite o korišćenju Veb segment prikaza podataka. Veze ka više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Najbolje prakse za dizajniranje i održavanje stranice sa Web segmentima

Evo nekoliko najbolje prakse da biste pratili prilikom dizajniranja i održavanje SharePoint stranice sa Web segmentima:

 • Pažljivo Odaberite predložak sa Web segmentima    Možete da premestite Veb segmenata na stranice sa Web segmentima da ih postavite u bilo kom redosledu i u bilo koju zonu Veb segmenta koji želite. Međutim, pre nego što kreirate stranice sa Web segmentima, razmislite o predložak vam da odaberete tako da možete da kreirate raspored filter i Veb segmenti prikaza liste onako kako želite. Kada koristite Veb pregledač, ne možete da promenite predložak koji ste izabrali nakon što ste kreirali stranicu sa Web segmentima. Ako imate program za Web dizajn kao što su Microsoft Office SharePoint Designer 2007, možete da promenite dodatno strukturu stranica sa Web segmentima.

 • Uklanjanje veze sa onemogućene svojstva Veb segmenta    Na stranici režim uređivanja, možete da vidite filter Veb segmenti su trenutno povezani i kako su oni povezani tako što ćete poruku koja se prikazuje ispod Web segment za filtriranje.

  U nekim slučajevima ćete možda morati da uklonite vezu da biste svojstvo Veb segmenta onemogućene filtera za promenu. Ako je ovo slučaj, u oknu sa alatkama možete videti sledeću poruku podsetnik:

  „Možete da uklonite vezu između Web segmenata da biste izmenili onemogućene svojstva”.

 • Uklanjanje nekorišćene Veb segmenata na stranici sa Web segmentima    Ako slučajno zatvorite Veb segment, umesto da je izbrišete, Veb segment ostaje na stranici kao skrivene Veb segment. Da biste pronašli skrivene Veb segmente, Pronađite stranicu sa Web segmentima u biblioteci dokumenata u kojoj je uskladišten, postavite pokazivač na ime datoteke Veb segmenta, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, izaberite stavku Uredi svojstvai zatim kliknite na dugme Otvori sa Web segmentima u prikazu za održavanje veze. Više informacija o čuvanju Veb segmenata potražite u članku Prilagođavanje Web segmenata.

Vrh stranice

Slušamo!

Ovaj članak je korisno? Ako je tako, recite nam na dnu ove stranice. Ako nije bilo korisno, javite koji je zbunjujuće ili nedostaje. Priložite svoju verziju SharePoint, OS i pregledača. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×