Povezani nalozi

Ovaj članak vam pokazuje kako da podesite i upravljate vezama ka vašim nalozima. Možete:

 • Povežite Outlook Web App nalog sa drugim nalozima e-pošte      Pratite e-poštu sa drugih naloga tako što ćete podesiti vezu ka drugim uslugama e-pošte. Možete se povezati sa najviše pet naloga kao što su Outlook.com (ranije Hotmail), Gmail i Yahoo! Mail nalozi. Ovo vam omogućava da šaljete, primate i čitate e-poštu sa svih naloga na jednom mestu.

 • Prosledite e-poštu      Prosledite e-poštu sa svog Outlook Web App naloga na drugi nalog.

 • Povežite se sa svojim kontaktima u podržanim uslugama      Dodajte osobe u vaš spisak kontakata tako što ćete podesiti vezu ka podržanoj usluzi umrežavanja ili društvenog povezivanja. LinkedIn i Facebook su podržani u ovom izdanju. Dodavanje kontakata vam omogućava da pristupite informacijama vezanim za sve vaše kontakte iz raznih izvora.

Da biste počeli, pogledajte dolenavedene zadatke. Za više detalja o povezivanju drugih naloga i prosleđivanju e-pošte, pređite na odeljak „Šta još treba da znam?“ na kraju ovog članka.

Napomena    Neki od zadataka koji idu uz ove funkcije možda nisu podržani za vaš nalog ili plan usluga. Ako ne vidite karticu Povezani nalozi , ove funkcije nisu dostupne za vaš nalog.

U ovom članku

Povezivanje sa drugim nalogom e-pošte

Kreirajte vezu ka drugom nalogu

Prestanite da se povezujete sa povezanim nalogom

Ažurirajte vezu do povezanog naloga

Izaberite podrazumevanu adresu za odgovore

Prosleđivanje e-pošte na drugi nalog e-pošte

Podesite prosleđivanje e-pošte za vaš nalog

Zaustavite prosleđivanje e-pošte

Promenite postavke prosleđivanja e-pošte

Povezivanje sa lokacijom LinkedIn

Dodajte vezu ka lokaciji LinkedIn

Prekinite vezu ka lokaciji LinkedIn

Povezivanje sa lokacijom Facebook

Dodavanje veze u mreži Facebook

Prekid veze sa mrežom Facebook

Šta još treba da znam?

Povezivanje sa drugim nalogom e-pošte

Kreirajte vezu ka drugom nalogu

 1. Da biste se povezali i preuzeli poštu iz drugog naloga e-pošte, možda ćete morati da uključite POP ili IMAP pristup iz drugog naloga. Više informacija potražite u članku Uključivanje POP ili IMAP pristupa radi povezivanja sa drugim nalogom.

 2. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 3. Izaberite stavku Novo novo.

 4. U dijalog Veza sa novim nalogom otkucajte e-adresu i lozinku naloga sa kojim želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 1. Kada vidite poruku da su nalozi povezani, kliknite na dugme Završi. Poruke poslate na povezane naloge će biti prikazane u prijemnom poštanskom sandučetu.

Prestanite da se povezujete sa povezanim nalogom

Možete prestati da se povezujete sa povezanim nalogom e-pošte ako uklonite vezu u aplikaciji Outlook Web App.

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U okviru Imena naloga izaberite nalog sa kojim želite da zaustavite povezivanje.

 3. Kliknite na dugme Izbriši izbriši da biste uklonili vezu.

 1. U dijalogu kliknite na dugme Da da biste potvrdili da želite da zaustavite povezivanje sa nalogom.

Ažurirajte vezu do povezanog naloga

Možete urediti postavke povezanog naloga, na primer ako treba da ažurirate postavke da bi se podudarale sa promenama koje su izvršene u vašem povezanom nalogu.

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. Izaberite nalog koji želite da uredite.

 3. Kliknite na dugme Uredi uredi.

 4. Ažurirajte e-adresu ili lozinku naloga, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kada vidite poruku da su nalozi povezani, kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

Izaberite podrazumevanu adresu za odgovore

Možete odrediti e-adresu koja će se prikazati u polju Od kada odgovorite na poruke poslate na neki od vaših povezanih naloga.

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljkuPodrazumevana adresa za odgovore koristite padajući meni da biste izabrali nalog koji želite da korisnici vide u polju Od poruka koje šaljete.

 3. Izaberite opciju Automatsko ako želite da se polje Od u porukama na koje odgovarate iz aplikacije Outlook Web App podudara sa e-adresom na koju je poruka prvobitno poslata.

 4. Odaberite Outlook Web App e-adresu ako želite da se vaša Outlook Web App e-adresa pojavljuje u polju Od poruka na koje odgovarate iz aplikacije Outlook Web App.

 5. Izaberite jednu od e-adresa vaših povezanih naloga ako želite da se polje Od svih poruka na koje odgovarate iz aplikacije Outlook Web App podudara sa e-adresom jednog od vaših povezanih naloga.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Informacije o tome kako da izaberete e-adresu sa koje ćete slati za određenu poruku potražite u članku Slanje e-pošte pomoću adrese povezanog naloga .

Prosleđivanje e-pošte na drugi nalog e-pošte

Podesite prosleđivanje e-pošte za vaš nalog

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite na dugme Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Prosleđivanje u polju Prosledi moju e-poštu na, otkucajte e-adresu na koju želite da prosledite vašu Outlook Web App e-poštu.

  Napomena    Podrazumevano, Outlook Web App čuva kopiju prosleđenih poruka u vašem Outlook Web App poštanskom sandučetu nakon što podesite opciju prosleđivanja. Ako ne želite da zadržite kopiju vašim poruka u vašem Outlook Web App poštanskom sandučetu,opozovite izbor u polju za potvrdu Zadrži kopiju prosleđenih poruka u programu Outlook Web App.

 1. Kliknite na dugme Započni prosleđivanje.

Zaustavite prosleđivanje e-pošte

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Prosleđivanje kliknite na stavku Zaustavi prosleđivanje izbriši.

Promenite postavke prosleđivanja e-pošte

Kada ste podesili prosleđivanje e-pošte, možda ćete želeti da uredite odredišnu e-adresu za vaše poruke. Možda ćete želeti i da promenite postavke za čuvanje kopije vaše e-pošte u Outlook Web App poštanskom sandučetu ili ne.

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Prosleđivanje izvršite neku od sledećih radnji:

 3. Da biste promenili odredišnu e-adresu u polju Prosledi moju e-poštu na uredite e-adresu.

 4. Da biste promenili odluku da li želite da zadržite kopiju vašim poruka u vašem Outlook Web App poštanskom sandučetu ili ne, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Zadrži kopiju prosleđenih poruka u programu Outlook Web App.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Povezivanje sa lokacijom LinkedIn

Dodajte vezu ka lokaciji LinkedIn

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Povežite Office 365 sa vašim mrežama pored stavke LinkedIn, izaberite stavku Poveži.

 3. Unesite e-adresu i lozinku koje su povezane sa LinkedIn nalogom sa kojim želite da se povežete, a zatim pratite upite da biste podesili vaš nalog.

Nakon praćenja ovih koraka kontakti sa lokacije LinkedIn će se pojaviti na stranici Osobe u aplikaciji Outlook Web App.

Prekinite vezu ka lokaciji LinkedIn

Možete ukloniti vezu ka lokaciji LinkedIn ako promenite lozinku naloga za tu uslugu ili iz bilo kog drugog razloga.

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Povežite Office 365 sa vašim mrežama pored stavke LinkedIn, izaberite stavku Ukloni.

 3. U dijalogu kliknite na dugme Da da biste potvrdili da želite da uklonite vezu.

Nakon što ste uklonili vezu, nećete moći da prikažete svoje kontakte, niti da im pristupite iz mreže LinkedIn u aplikaciji Outlook Web App.

Vrh stranice

Povezivanje sa lokacijom Facebook

Važno    Ako ne vidite Facebook naveden u okviru Povezivanje sistema Office 365 sa mrežama , Facebook trenutno nije podržan za organizaciju.

Dodavanje veze u mreži Facebook

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Povežite Office 365 sa vašim mrežama pored stavke Facebook, izaberite stavku Poveži.

 3. Unesite e-adresu i lozinku koje su povezane sa Facebook nalogom na koju želite da se povežete, a zatim pratite upite da biste podesili svoj nalog.

Nakon što ste ispratili ove korake, vaši kontakti sa mreže Facebook pojaviće se u odeljku Osobe u aplikaciji Outlook Web App.

Prekid veze sa mrežom Facebook

Možete ukloniti vezu sa mrežom Facebook ako promenite lozinku naloga za tu uslugu ili iz nekog drugog razloga.

 1. U aplikaciji Outlook Web App izaberite karticu Postavke Ikona „Postavke“ > pa stavku Opcije > kliknite stavku Nalog > a zatim na dugme Povezani nalozi.

 2. U odeljku Povežite Office 365 sa vašim mrežama pored stavke Facebook, izaberite stavku Ukloni.

 3. U dijalogu kliknite na dugme da da biste potvrdili da želite da uklonite vezu.

Kada uklonite vezu više nećete moći da prikažete i pristupite kontaktima sa lokacije Facebook iz aplikacije Outlook Web App.

Vrh stranice

Šta još treba da znam?

 • Više informacija o povezivanju sa drugim nalozima e-pošte, podešavanju prosleđivanja e-pošte i povezivanju sa lokacijama LinkedIn i Facebook, potražite u članku Saznajte više o povezivanju sa drugim nalozima.

 • Poruke poslate na povezane naloge će podrazumevano biti prikazane u fascikli prijemnog poštanskog sandučeta. Možete koristiti pravilo prijemnog poštanskog sandučeta Poslato je od… ili Poslato je na… i odabrati e-adresu vašeg povezanog naloga da biste premestili poruke sa tog naloga u fasciklu u vašem poštanskom sandučetu. Više informacija potražite u članku Pravila prijemnog poštanskog sandučeta.

 • U većini slučajeva morate biti upisani za uslugu Yahoo! Mail Plus da biste preuzeli e-poštu sa Yahoo! naloga.

 • Možete dodati samo naloge e-pošte Outlook.com i one na kojima je omogućen IMAP ili POP. Da biste primali poštu sa naloga drugog tipa, podesite prosleđivanje e-pošte sa tog naloga.

 • Nisu sve funkcije dostupne svim poštanskim sandučićima. Usluge koje su vam dostupne određene su ugovorom usluge za vaš nalog ili postavkama administratora.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Office 365 End User, Outlook Web App, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik