Potpuna migracija u Office 365

U sklopu primene usluge Office 365 možete da migrirate sadržaj poštanskih sandučića korisnika iz izvornog sistema za e-poštu u Office 365. Kada sve to radite u isto vreme, to se zove potpuna migracija. Potpuna migracija se preporučuje kada:

 • Trenutna lokalna Exchange organizacija koristi Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 ili Microsoft Exchange Server 2013.

 • Lokalna Exchange organizacija ima manje od 2000 poštanskih sandučića.

  Napomena: Iako potpuna migracija podržava premeštanje do 2000 poštanskih sandučića, zbog dužine vremena potrebnog za kreiranje i migriranje 2000 korisnika razumnije je da migrirate 150 ili manje korisnika.

Plan za migraciju   

Podešavanje potpune migracije e-pošte u Office 365 zahteva pažljivo planiranje. Evo nekih stvari koje treba da razmotrite pre nego što počnete:

 • Celokupnu e-poštu organizacije možete da premestite u Office 365 za nekoliko dana i da upravljate korisničkim nalozima u usluzi Office 365.

 • Maksimalno 2.000 poštanskih sandučića može da se premesti na Office 365 pomoću potpune Exchange migracije. Međutim, preporučuje se da samo premestite 150 poštanskih sandučića.

 • Ime primarnog domena koje se koristi za lokalnu Exchange organizaciju mora da bude prihvaćeno kao domen u vašem vlasništvu u Office 365 organizaciji.

 • Kada se migracija završi, svaki korisnik koji ima lokalno Exchange poštansko sanduče postaje i novi korisnik u usluzi Office 365. Međutim, i dalje morate da dodelite licence korisnicima čiji su poštanski sandučići migrirani.

Kada se lokalne i Office 365 organizacije podese za potpunu migraciju, zadaci koji se izvrše posle podešavanja mogu da utiču na korisnike.

 • Administratori ili korisnici moraju da konfigurišu stone računare    Proverite da li su stoni računari ažurirani i podešeni za korišćenje sa uslugom Office 365. Ove radnje korisnicima omogućavaju da koriste lokalne akreditive korisnika za prijavljivanje u Office 365 iz aplikacija za računare. Korisnici koji imaju dozvolu za instaliranje aplikacija mogu da ažuriraju i postave sopstvene radne površine. To jest, moguće je instalirati im ispravke. Kada se izvrše ažuriranja, korisnici mogu da šalju e-poštu iz usluga Outlook 2013, Outlook 2010 ili Outlook 2007.

 • Potencijalno odlaganje u usmeravanju e-pošte    E-pošta poslata lokalnim korisnicima čiji su poštanski sandučići migrirani u Office 365 usmerava se na njihove lokalne Exchange poštanske sandučiće dok se ne promeni MX zapis.

Kako funkcioniše potpuna migracija?

Glavni koraci koje izvršavate za potpunu migraciju prikazani su na sledećoj slici.

Postupak za obavljanje potpune migracije e-pošte u Office 365
 1. Administrator obaveštava korisnike o predstojećim promenama i proverava vlasništvo nad domenom u registru domena.

 2. Administrator priprema servere za potpunu migraciju i pravi prazne poštanske bezbednosne grupe u usluzi Office 365.

 3. Administrator povezuje Office 365 sa lokalnim sistemom za e-poštu (to se zove pravljenje krajnje tačke migracije).

 4. Administrator migrira poštanske sandučiće, a zatim proverava migraciju.

 5. Dodelite Office 365 licence korisnicima.

 6. Administrator konfiguriše domen tako da počne da usmerava e-poštu direktno u Office 365.

 7. Administrator proverava da li je usmeravanje promenjeno, a zatim briše paket za potpunu migraciju.

 8. Administrator završava zadatke posle migracije u usluzi Office 365 (dodeljuje licence korisnicima i pravi automatsko otkrivanje Domain Name System (DNS) zapisa) i opcionalno otkazuje lokalne Exchange servere.

 9. Administrator šalje korisnicima pismo dobrodošlice da bi ih obavestio o Office 365 i da bi im opisao kako da se prijave u nove poštanske sandučiće.

Spremni ste za pokretanje potpune migracije?

Razvijte odeljke ispod i pratite korake.

Pre nego što migrirate poštanske sandučiće u Office 365 pomoću potpune migracije, postoji nekoliko promena u Exchange Server okruženju koje morate prethodno da dovršite.

Napomena: Ako ste uključili sinhronizaciju direktorijuma, potrebno je da je isključite da biste mogli da izvršite potpunu migraciju. Ovo možete da uradite koristeći PowerShell. Uputstva potražite u članku Isključivanje sinhronizacije direktorijuma za Office 365.

 1. Konfigurisanje programa Outlook Anywhere na lokalnom serveru Exchange Server    Usluga migracije e-pošte koristi Outlook Anywhere (poznat i kao RPC putem HTTP-a) za povezivanje sa lokalnim sistemom Exchange Server. Outlook Anywhere sa automatski konfiguriše za Exchange 2013. Za informaije o podešavanju programa Outlook Anywhere za Exchange 2010, Exchange 2007 i Exchange 2003, pogledajte sledeće članke:

 2. Za Outlook Anywhere konfiguraciju morate da koristite certifikat koji je izdao pouzdani autoritet certifikata (CA) da bi Office 365 pokrenuo potpunu migraciju. Za potpunu migraciju ćete morati da dodate Outlook Anywhere i usluge automatskog otkrivanja u certifikat. Uputstva o tome kako da uvezete certifikate možete da pronađete u člancima:

 3. Opcionalno: Potvrda da možete da se povežete sa Exchange organizacijom pomoću programa Outlook Anywhere    Probajte neki od sledećih metoda da biste testirali postavke veze.

  • Koristite Outlook izvan mreže preduzeća da biste se povezali sa lokalnim Exchange poštanskim sandučetom.

  • Koristite Microsoft Exchange analizator daljinske mogućnosti povezivanja da biste testirali postavke veze. Koristite Outlook Anywhere (RPC putem HTTP-a) ili Outlook testove za automatsko otkrivanje.

  • Sačekajte da se veza automatski testira kada budete izvršili povezivanje usluge Office 365 sa sistemom za e-poštu kasnije u ovoj proceduri.

 4. Postavljanje dozvola    Lokalni korisnički nalog koji koristite za povezivanje sa lokalnom Exchange organizacijom (zove se i administrator migracije) mora da ima neophodne dozvole za pristup lokalnim poštanskim sandučićima koje želite da migrirate u Office 365. Ovaj korisnički nalog će se koristiti kada budete izvršili povezivanje usluge Office 365 sa sistemom za e-poštu kasnije u ovoj proceduri.

 5. Da biste migrirali poštanske sandučiće, administrator mora da ima neku od sledećih dozvola:

  • Administratoru migracije mora da bude dodeljena FullAccess dozvola za svako lokalno poštansko sanduče.

   ili

  • Administratoru migracije mora da bude dodeljena Receive As dozvola u lokalnoj bazi podataka poštanskih sandučića koja skladišti poštanske sandučiće korisnika.

  Uputstva o postavljanju ovih dozvola potražite u članku Dodeljivanje Exchange dozvola za migriranje poštanskih sandučića u Office 365

 6. Onemogućavanje objedinjene razmene poruka (UM)    Ako je objedinjena razmena poruka uključena za lokalne poštanske sandučiće koje migrirate, isključite je pre migracije. Uključite objedinjenu razmenu poruka ili poštanske sandučiće pošto se migracija dovrši. Uputstva potražite u članku Onemogućavanje objedinjene razmene poruka za korisnike za Exchange 2007.

 7. Pravljenje bezbednosnih grupa i čišćenje delegata    Pošto usluga migracije e-pošte ne može da otkrije da li su lokalne Active Directory grupe bezbednosne grupe, ona ne priprema migrirane grupe kao bezbednosne grupe u usluzi Office 365. Ako želite da imate bezbednosne grupe u usluzi Office 365, pre početka potpune migracije morate prvo da pripremite praznu bezbednosnu grupu sa omogućenom poštom u usluzi Office 365.

  Pored toga, ovaj metod migracije premešta samo poštanske sandučiće, korisnike pošte, kontakte pošte i grupe sa omogućenom poštom. Ako se bilo koji drugi Active Directory objekat, kao što je poštansko sanduče korisnika koje se ne migrira u Office 365, dodeljuje kao menadžer ili delegat objektu koji se migrira, morate da ga uklonite iz objekta pre migracije.

Tokom migracije Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) adresa svih lokalnih poštanskih sandučića koristi se za pravljenje e-adrese za novo Office 365 poštansko sanduče. Da biste pokrenuli potpunu migraciju, lokalni domen mora da bude verifikovani domen u Office 365 organizaciji.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Odaberite Podešavanje > Domeni.

 3. Na stranici Domeni- kliknite na dugme Dodaj domen da biste pokrenuli čarobnjak za domene.

  Odaberite stavku „Dodaj domen“
 4. Na stranici Dodavanje domena otkucajte ime domena (na primer, Contoso.com) koje koristite za lokalnu Exchange organizaciju, a zatim odaberite stavku Dalje.

 5. Na stranici Verifikovanje domena izaberite stavku Prijavljivanje na GoDaddy (ako vašim DNS zapisima upravlja GoDaddy) ili Dodaj TXT zapis umesto toga za bilo kog drugog registra > Dalje.

 6. Pratite uputstva navedena za vašeg dobavljača usluga DNS hostinga. Za potvrdu vlasništva obično se bira TXT zapis.

  Uputstva možete da pronađete i u članku Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kada sami upravljate DNS zapisima.

  Kada dodate TXT ili MX zapis, sačekajte oko 15 minuta pre nego što pređete na sledeći korak.

 7. U Office 365 čarobnjaku za domene odaberite stavku gotovo, verifikuj odmah i videćete stranicu za verifikaciju. Odaberite stavku Završi.

  Ako verifikacija prvi put bude neuspešna, sačekate malo i probajte ponovo.

  Nemojte prelaziti na sledeći korak u čarobnjaku za domene. Sada ste potvrdili da posedujete lokalni Exchange domen organizacije i spremni ste da nastavite migraciju e-pošte.

Krajnja tačka migracije sadrži postavke i akreditive potrebne za povezivanje lokalnog servera koji hostuje poštanske sandučiće koje migrirate sa uslugom Office 365. Krajnja tačka migracije takođe definiše broj poštanskih sandučića za istovremenu migraciju. Za potpunu migraciju napravićete Outlook Anywhere krajnju tačku migracije.

 1. Idite u Exchange centar administracije.

 2. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 3. Odaberite stavke Još Ikona „Još“ > Krajnje tačke migracije.

  Izaberite krajnju tačku migracije.
 4. Na stranici Krajnje tačke migracije odaberite stavku Novo Nova ikona .

 5. Na stranici Izbor tipa krajnje tačke migracije odaberite stavke Outlook Anywhere > Dalje.

 6. Na stranici Unos akreditiva lokalnog naloga unesite podatke u sledeća polja:

  • E-adresa Otkucajte e-adresu bilo kog korisnika u lokalnoj Exchange organizaciji koja će biti migrirana. Office 365 će testirati povezivanje sa poštanskim sandučetom tog korisnika.

  • Nalog sa privilegijama Otkucajte korisničko ime (u formatu domen\korisničko ime ili u vidu e-adrese) za nalog koji ima potrebne administratorske dozvole u lokalnoj organizaciji. Office 365 će koristiti taj nalog za otkrivanje krajnje tačke migracije i testiranje dozvola dodeljenih ovom nalogu tako što će pokušati da pristupi poštanskom sandučetu sa navedenom e-adresom.

  • Lozinka naloga sa privilegijama Otkucajte lozinku za nalog sa privilegijama koji je administratorski nalog.

 7. Odaberite stavku Dalje i uradite nešto od sledećeg:

  • Ako se Office 365 uspešno poveže sa izvornim serverom, prikazuju se postavke veze. Odaberite stavku Dalje.

   Potvrđena veza za Outlook Anywhere krajnju tačku.
  • Ako probna veza sa izvornim serverom ne uspe, unesite sledeće informacije:

   • Exchange server Otkucajte potpuno određeno ime domena (FQDN) za lokalni Exchange Server. Ovo je ime hosta za server poštanskog sandučeta. Na primer, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC proxy server Otkucajte FQDN za RPC proxy server za Outlook Anywhere. Proxy server je obično isti kao Outlook Web App URL. Na primer, mail.contoso.com, što je ujedno i URL za proxy server koji Outlook koristi za povezivanje sa sistemom Exchange Server

 8. Na stranici Unos opštih informacija otkucajte Ime krajnje tačke migracije, na primer Test5-krajnjatačka. Druga dva polja ostavite prazna da biste koristili podrazumevane vrednosti.

  Ime krajnje tačke migracije.
 9. Odaberite stavku Novo da biste napravili krajnju tačku migracije.

  Da biste proverili da li je Exchange Online povezan sa lokalnim serverom, možete da pokrenete komandu u primeru 4 Test MigrationServerAvailability.

U potpunoj migraciji se lokalni poštanski sandučići migriraju u Office 365 u jednom paketu za migraciju.

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Odaberite stavke Novo Nova ikona > Migriraj u Exchange Online.

  Izaberite opciju „Migriraj u Exchange Online“
 3. Na stranici Izbor tipa migracije odaberite stavke Potpuna migracija > dalje.

 4. Na stranici Potvrda krajnje tačke migracije navedeni su podaci o krajnjim tačkama migracije. Potvrdite podatke i kliknite na dugme dalje.

  Novi paket za migraciju sa potvrđenom krajnjom tačkom.
 5. Na stranici Premeštanje konfiguracije otkucajte ime (ne sme da sadrži razmake ili specijalne znakove) paketa za migraciju, a zatim odaberite stavku dalje. Ime paketa za migraciju prikazuje se na listi paketa za migraciju na stranici Migracija pošto napravite paket za migraciju.

 6. Na stranici Pokretanje paketa odaberite nešto od sledećeg:

  • Automatsko pokretanje paketa Paket za migraciju se pokreće čim sačuvate novi paket za migraciju sa statusom Sinhronizovanje.

  • Kasnije ručno pokretanje paketa Paket za migraciju je napravljen, ali nije pokrenut. Status paketa je postavljen na opciju Napravljeno. Da biste pokrenuli paket za migraciju, izaberite ga na kontrolnoj tabli migracije, a zatim odaberite stavku Pokreni.

 7. Odaberite stavku novo da biste napravili paket za migraciju.

  Novi paket za migraciju prikazuje se na kontrolnoj tabli migracije.

Ako ste napravili paket za migraciju i konfigurisali ga za ručno pokretanje, možete da ga pokrenete koristeći Exchange centar administracije.

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Na kontrolnoj tabli migracije izaberite paket, a zatim odaberite stavku Pokreni.

 3. Ako paket za migraciju bude uspešno pokrenut, njegov status na kontrolnoj tabli migracije se menja u Sinhronizovanje.

  Paket za migraciju se sinhronizuje

Potvrda uspešne sinhronizacije

 • Na kontrolnoj tabli migracije moći ćete da pratite status sinhronizovanja. Ako postoje greške, možete da vidite datoteku evidencije koja pruža više podataka o njima.

 • Takođe možete da potvrdite da se korisnici prave u usluzi Office 365 administrativni centar tokom migracije.

  Kada se migracija završi, status sinhronizacije je Sinhronizovano.

Iako je ovaj zadatak opcionalan, njime možete da izbegnete odlaganja u primanju e-pošte u novim Office 365 poštanskim sandučićima.

Kada vam osobe izvan organizacije pošalju e-poštu, njihovi sistemi za e-poštu ne proveravaju svaki put još jednom gde da šalju tu e-poštu. Umesto toga, njihovi sistemi čuvaju lokaciju vašeg sistema za e-poštu na osnovu postavke u DNS serveru koja se zove „vreme života“ (time-to-live – TTL). Ako promenite lokaciju sistema za e-poštu pre isteka TTL-a, sistem za e-poštu pošiljaoca pokušava da pošalje e-poštu na staru lokaciju pre nego što shvati da je lokacija promenjena. Promena lokacije može dovesti do kašnjenja isporuke pošte. Jedan od načina da to izbegnete jeste da smanjite TTL koji DNS server daje serverima izvan organizacije. Time će se drugim organizacijama češće osvežavati lokacija vašeg sistema za e-poštu.

Većina sistema za e-poštu traži ažuriranje svakog sata ako je podešen kratak interval kao što je 3600 sekundi (jedan čas). Preporučujemo vam da pre započinjanja migracije e-pošte postavite interval na najmanje ovoliko nisku vrednost. Ova postavka svim sistemima koji vam šalju e-poštu pruža dovoljno vremena da obrade promenu. Zatim, kada napravite poslednji prelazak na Office 365, možete da vratite TTL na duži interval.

Mesto za promenu TTL postavke nalazi se na MX zapisu sistema za e-poštu. On se nalazi na javnom DNS sistemu. Ako imate više MX zapisa, morate da promenite vrednost svih zapisa na 3600 sekundi ili manje.

Ako vam je potrebna pomoć pri konfigurisanju DNS postavki, pogledajte članak Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kada upravljate DNS zapisima.

Sistemi za e-poštu koriste DNS zapis koji se naziva MX zapis za otkrivanje mesta za slanje e-pošte. Tokom procesa migracije e-pošte MX zapis je upućivao na izvorni sistem za e-poštu. Sada kada je migracija e-pošte u Office 365 dovršena, vreme je da uputite MX zapis na Office 365. To pomaže da se uverite da se e-pošta isporučuje u Office 365 poštanske sandučiće. Premeštanje MX zapisa će vam takođe omogućiti da isključite stari sistem za e-poštu kada budete spremni.

Za mnoge dobavljače usluga DNS hostinga postoje određena uputstva za promenu MX zapisa. Ako dobavljač usluga DNS hostinga nije uključen ili ako želite da steknete uvid u opšta uputstva, obezbeđena su i opšta uputstva za MX zapise.

Dok sistemi za e-poštu klijenata i partnera ne prepoznaju promenjeni MX zapis, može da protekne i do 72 časa. Sačekajte najmanje 72 časa pre nego što pređete na sledeći zadatak: Brisanje paketa za potpunu migraciju.

Kada promenite MX zapis i potvrdite da se sva e-pošta usmerava na Office 365 poštanske sandučiće, obavestite korisnike da njihova pošta odlazi u Office 365. Nakon toga možete da izbrišete paket za potpunu migraciju. Potvrdite sledeće pre nego što izbrišete paket za migraciju.

 • Svi korisnici koriste Office 365 poštanske sandučiće. Nakon brisanja paketa, pošta poslata u poštanske sandučiće u lokalnom sistemu Exchange Server ne kopira se u odgovarajuće Office 365 poštanske sandučiće.

 • Office 365 poštanski sandučići su bili sinhronizovani makar jednom pošto je pošta počela da se šalje direktno u njih. Da biste to uradili, uverite se da je vrednost u polju Vreme poslednjeg sinhronizovanja za paket za migraciju novija od momenta kada je pošta počela direktno da se usmerava u Office 365 poštanske sandučiće.

Kada izbrišete paket za potpunu migraciju, usluga migracije briše sve zapise vezane za paket za migraciju, a zatim briše paket za migraciju. Paket se uklanja sa liste paketa za migraciju na kontrolnoj tabli migracije.

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Na kontrolnoj tabli migracije izaberite paket, a zatim odaberite stavku Izbriši.

  Napomena: Uklanjanje paketa može potrajati nekoliko minuta.

 3. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 4. Potvrdite da paket za migraciju više nije naveden na kontrolnoj tabli migracije.

Aktiviranje Office 365 korisničkih naloga za migrirane naloge pomoću dodeljivanja licenci.    Ako ne dodelite licencu, poštansko sanduče će biti onemogućeno nakon završetka grejs perioda (od 30 dana). Da biste dodelili licencu u Office 365 administrativni centar, pogledajte članak Dodeljivanje licenci korisnicima u usluzi Office 365 za preduzeća.

Nakon migriranja poštanskih sandučića u Office 365, postoje naknadni zadaci migracije koji moraju da budu dovršeni.

 1. Pravljenje DNS zapisa automatskog otkrivanja tako da korisnici mogu lako da dođu do poštanskih sandučića.    Nakon migriranja svih lokalnih poštanskih sandučića u Office 365, možete da konfigurišete DNS zapis automatskog otkrivanja za Office 365 organizaciju da biste omogućili korisnicima da lako povežu nove Office 365 poštanske sandučiće sa programom Outlook i mobilnim klijentima. Ovaj novi DNS zapis automatskog otkrivanja mora da koristi isti prostor za ime koji koristite za Office 365 organizaciju. Na primer, ako je prostor za ime zasnovan na tehnologiji oblaka cloud.contoso.com, DNS zapis automatskog otkrivanja koji treba da napravite je autodiscover.cloud.contoso.com.

  Ako zadržite Exchange server, treba da proverite i da li zapis Autodiscover DNS CNAME nakon migracije upućuje na Office 365 i u internom i u eksternom DNS-u da bi se Outlook klijent povezao sa ispravnim poštanskim sandučetom.

  Napomena:  U programima Exchange 2007, Exchange 2010 i Exchange 2013 takođe bi trebalo da postavite Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI da Null.

  Office 365 koristi CNAME zapis za primenu usluge automatskog otkrivanja za Outlook i mobilne klijente. CNAME zapis automatskog otkrivanja mora da sadrži sledeće podatke:

  • Pseudonim:    automatsko otkrivanje

  • Cilj:    autodiscover.outlook.com

  Više podataka potražite u članku Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kad sami upravljate DNS zapisima.

 2. Otkazivanje lokalnih sistema Exchange Server.    Kad potvrdite da se sva e-pošta usmerava direktno u Office 365 poštanske sandučiće i više ne morate da održavate lokalnu organizaciju e-pošte ili ne planirate da primenite rešenje za jedinstveno prijavljivanje, možete da deinstalirate Exchange sa servera i uklonite lokalnu Exchange organizaciju.

  Više podataka potražite u sledećim člancima:

  Napomena: Otkazivanje sistema Exchange može imati neželjenih posledica. Pre nego što otkažete lokalnu Exchange organizaciju, preporučujemo da se obratite Microsoft podršci.

Takođe pogledajte

Načini za migriranje e-pošte u Office 365

Odlučivanje o putanji migracije

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×