Postavljanje predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kada kreirate biblioteku dokumenata ili obrazaca, za tu biblioteku možete postaviti podrazumevani predložak datoteke. Kada neko kreira novu datoteku u biblioteci, podrazumevani predložak se otvara u odgovarajućem programu. Na primer, u biblioteci dokumenata možete postaviti Microsoft Office Word 2010 predložak. Kada neko kreira novu datoteku u toj biblioteci dokumenata, predložak se otvara u programu Word.

Ako želite da navedete dodatne postavke ili obezbedite podrazumevani sadržaj koji se pojavljuje u svakoj novoj datoteci, kao što je željeni prikaz strukture za predlog marketinške kampanje ili zvanično odricanje odgovornosti u podnožju stranice, te informacije takođe možete dodati u predložak.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Informacije o predlošcima datoteka u biblioteci dokumenata ili obrazaca

Tipovi datoteka možete ili ne mogu uskladištiti u SharePoint biblioteci

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške datoteka

Mesto skladištenja predložaka datoteka u biblioteci

Kreiranje predloška datoteke za biblioteku obrazaca

Korišćenje tipova sadržaja za podešavanje dokumenata ili obrazaca predložaka biblioteke

Podešavanje podrazumevanog predloška datoteke prilikom kreiranja biblioteke dokumenata ili obrazaca

Promena podrazumevanog predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Uređivanje podrazumevanog predloška datoteke

Navođenje prilagođenog predloška datoteke

Informacije o predlošcima datoteka u biblioteci dokumenata ili obrazaca

Kada kreirate biblioteku dokumenata ili obrazaca, za tu biblioteku možete postaviti podrazumevani predložak datoteke. Kada neko kreira novu datoteku u biblioteci, podrazumevani predložak se otvara u odgovarajućem programu. Na primer, u biblioteci dokumenata možete postaviti Microsoft Office Word 2010 predložak. Kada neko kreira novu datoteku u toj biblioteci dokumenata, predložak se otvara u programu Word.

Ako želite da navedete dodatne postavke ili obezbedite podrazumevani sadržaj koji se pojavljuje u svakoj novoj datoteci, kao što je željeni prikaz strukture za predlog marketinške kampanje ili zvanično odricanje odgovornosti u podnožju stranice, te informacije takođe možete dodati u predložak.

Vrh stranice

Tipovi datoteka koji se mogu i ne mogu uskladištiti u SharePoint biblioteci

U zavisnosti od datoteke koju imate u biblioteci, može doći do neke od sledećih situacija:

Datoteke kompatibilne sa SharePoint tehnologijama    Da bi korisnik mogao da kreirate datoteku pomoću komande " novo " u biblioteci dokumenata, datoteku predloška mora biti kreirana iz programa koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što je Microsoft Office Word 2010. Kada kreirate novu datoteku u biblioteci obrazaca, podrazumevani program može da bude bilo na zasnovanih na XML-programa za dizajniranje obrazaca koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što su Microsoft InfoPath 2010.

Ostale programske datoteke    Za većinu drugih programa, i dalje možete da uskladištite i upravljate datoteke u biblioteci. Ali umesto direktno kreiranja datoteke iz biblioteke dokumenata, možete da kreirate datoteku u programu i zatim ga dodate u biblioteku kasnije.

Blokirani programske datoteke    Iz bezbednosnih razloga, nekim tipovima programskih datoteka, kao što je .exe, su blokirani iz koji se skladišti u biblioteci.

Više informacija o blokiranim tipovima datoteka potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške datoteka

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške su biblioteke dokumenata i biblioteke obrazaca.

Biblioteke dokumenata    Koristite biblioteku dokumenata za skladištenje i upravljanje različite tipove datoteka, uključujući dokumente, unakrsne tabele, prezentacije, tekstualnih datoteka i druge tipove datoteka. Biblioteka dokumenata često je najčešći mestu na lokaciji gde možete da kreirate, prikupite, ažuriranje, i upravljate datotekama sa drugim članovima tima i delite sa drugim kolegama u vašem preduzeću. Biblioteka dokumenata možete da koristite kao Numerical datoteke skladište. Ili u biblioteci dokumenata možete da koristite za određenu namenu, na primer, marketing tim može imati svoju biblioteku dokumenata za planiranje materijal, vesti i publikacije.

Biblioteke obrazaca    Biblioteka obrazaca nudi jednostavan način za deljenje i praćenje obrazaca zasnovanih na XML-u koje se koriste za prikupljanje informacija. Na primer, možete da kreirate biblioteku obrazaca za obrasce izveštaja o troškovima vaš sektor. Predložak obrasca izveštaja o troškovima uskladišten kao podrazumevanog predloška datoteke u biblioteci obrazaca. Svaki put kada neko kreira izveštaj o troškovima, otvaraju predložak kao prazan obrazac koji sadrži raspored, polja i izračunavanja izveštaja o troškovima. Kada neko popuni obrazac, podaci iz izveštaja o troškovima (i samo podatke) je sačuvana kao XML datoteku u biblioteci obrazaca. Odvajanjem podatke iz obrasca je mnogo lakše da obradi svaki izveštaj o troškovima zasebno drugih Systems, objedinjavanje podataka ili da ih izvezete radi dalje obrade i analize.

Vrh stranice

Mesto skladištenja predložaka datoteka u biblioteci

Kada biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke, on se skladišti u fascikli „Obrasci“ u biblioteci.

Otvorite biblioteku u programu Windows Explorer da biste videli obrazacafasciklu koja sadrži predložak datoteke za biblioteku.

Sadržaj fascikle „Fascikle“ u biblioteci dokumenata

Biblioteka dokumenata podrazumevano ima predložak datoteke koji se zove template.dotx, ali tu datoteku možete da promenite ako je to potrebno. Da biste naveli drugi predložak, prvo morate da ga kreirate u programu koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, na primer u programu Office Word 2010, i da ga zatim sačuvate u fascikli „Obrasci“ biblioteke. Zatim iz biblioteke navodite adresu prilagođenog predloška.

Biblioteka obrazaca podrazumevano se dobija uz datoteku čuvara mesta koja se zove template.xml i koju morate zameniti predloškom obrasca koji kreirate.

Vrh stranice

Kreiranje predloška datoteke za biblioteku obrazaca

Da biste kreirali ili prilagodili predložak u biblioteci obrazaca, možete koristiti program za dizajniranje obrazaca zasnovan na XML-u koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što je Microsoft Office InfoPath 2010. Korišćenje programa za dizajniranje obrazaca može imati dodatne prednosti. Na primer, kada koristite Office InfoPath 2010, možete uraditi sledeće:

 • Kreirati biblioteku obrazaca i predložak direktno iz programa InfoPath.

 • Prikladno urediti i ponovo objaviti predložak obrasca u biblioteci obrazaca.

 • Objediniti pojedinačne XML datoteke sa podacima kreirane iz nekih drugih predložaka obrazaca radi dalje obrade.

 • Unaprediti polja XML podataka u kolone biblioteke u biblioteci obrazaca.

Kada korisnik kreira obrazac, on se podrazumevano otvara u programu za uređivanje obrazaca koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010 na klijentskom računaru korisnika. Ako nije instaliran nijedan kompatibilni program, obrazac može da se otvori u pregledaču ako je dizajniran za otvaranje u pregledaču. Ukoliko želite, možete navesti da se obrazac dizajniran za otvaranje u pregledaču uvek otvara u pregledaču. Podrazumevano ponašanje možete promeniti u postavci Otvaranje dokumenata u pregledaču u naprednim postavkama biblioteke.

Vrh stranice

Korišćenje tipova sadržaja za podešavanje predložaka biblioteke dokumenata ili obrazaca

Ako je omogućeno više tipova sadržaja i ako su navedeni predlošci za te tipove sadržaja, biblioteka koristi predloške koje su tipovi sadržaja naveli, a ne podrazumevani predložak datoteke. U ovom slučaju, ako želite da prilagodite predloške za biblioteku, morate promeniti tipove sadržaja.

Vrh stranice

Podešavanje podrazumevanog predloška datoteke prilikom kreiranja biblioteke dokumenata ili obrazaca

Napomena :  Podešavanje predloška za biblioteku dokumenata ili obrazaca zahteva dozvolu „Puna kontrola“.

 1. Idite na lokaciju na kojoj želite da kreirate biblioteku.

 2. Izaberite stavku Radnje na lokaciji, potom stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena : Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete neku opciju, na primer komandu, dugme ili vezu, obratite se administratoru.

 3. U grupi Biblioteke izaberite stavku Biblioteka dokumenata ili Biblioteka obrazaca.

 4. U polju Ime otkucajte ime biblioteke. Ime biblioteke je obavezno.

  Ime se pojavljuje na vrhu stranice biblioteke, ono postaje deo adrese za stranicu biblioteke i pojavljuje se u navigacionim elementima koji korisnicima pomažu da pronađu i otvore biblioteku.

 5. U polje Opis unesite opis svrhe biblioteke. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje pri vrhu stranice biblioteke, ispod imena biblioteke. Ako nameravate da omogućite biblioteci da prima sadržaj putem e-pošte, e-adresu biblioteke možete dodati u opis kako bi je ljudi lako pronašli.

 6. Da biste dodali vezu ka ovoj biblioteci na traci za brzo pokretanje, proverite da li je u odeljku „Navigacija“ izabrana opcija Da.

 7. U odeljku Istorija verzija dokumenata kliknite na dugme Da ako želite da se kreira verzija ili rezervna kopija datoteke svaki put kada se datoteka prijavi u biblioteku.

 8. U odeljku Predložak dokumenta uradite nešto od sledećeg:

  Biblioteke dokumenata    Navedite tip datoteke će se koristiti kao predložak za nove datoteke u biblioteci dokumenata. Dostupna podrazumevano su sledeće tipove datoteka:

  • Nijedno

  • Microsoft Word 97-2003 dokument

  • Microsoft Excel 97-2003 unakrsna tabela

  • Microsoft PowerPoint 97-2003 prezentacija

  • Microsoft Word dokument

  • Microsoft Excel unakrsna tabela

  • Microsoft PowerPoint prezentacija

  • Microsoft OneNote 2010 beležnica

  • Microsoft SharePoint Designer veb stranica

  • Osnovna stranica

  • Stranica sa veb segmentima

   Biblioteka obrazaca    Izaberite predložak obrasca koji želite da navedete kao tip obrasca za sve obrasce u biblioteci.

 9. Kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Promena podrazumevanog predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Postoje dva načina na koje možete da promenite podrazumevani predložak:

 • Ako biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke za program kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, podrazumevani predložak možete urediti.

 • Za ostale programe ne možete direktno urediti podrazumevani predložak, ali možete kopirati datoteku novog predloška u fasciklu Obrasci u biblioteci da biste naveli prilagođeni predložak.

Vrh stranice

Uređivanje podrazumevanog predloška datoteke

 1. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku za koju želite da uredite podrazumevani predložak.

 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime biblioteke ili izaberite stavku Radnje na lokaciji, potom stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim u okviru odgovarajućeg odeljka biblioteke kliknite na ime biblioteke.

  Napomena : Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci u okviru odeljka Alatke biblioteke izaberite karticu Biblioteka, a zatim u grupi Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke.

 4. U grupi Opšte postavke, izaberite stavku Napredne postavke.

 5. U odeljku Predložak dokumenta, ispod polja URL adresa predloška izaberite stavku Uredi predložak. Događa se nešto od sledećeg:

  Biblioteke dokumenata    Predložak se otvara u aplikaciji koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010 i koji je povezan sa tip datoteke trenutnog predloška. Na primer, Office Word 2010 otvara ako podrazumevani predložak Word predložak ili programa Office Excel 2010 otvara ako je podrazumevani predložak u Excel radni list.

  Biblioteka obrazaca    Predložak se otvara u programu kompatibilnom sa sistemom SharePoint 2010, bilo na zasnovanih na XML-programa za dizajniranje obrazaca, kao što je Microsoft Office InfoPath 2010 ili u XML uređivaču.

  Napomena : Ako su korisnici vaše lokacije već ispunili obrasce zasnovane na originalnom predlošku, razmotrite kako bi izmene predloška mogle uticati na te obrasce. Na primer, dodavanje polja za koje se od korisnika zahteva da ga ispune može izazvati pojavu grešaka u originalnim obrascima koji su ispunjeni pre dodavanja tog polja.

 6. Unesite željene promene, a zatim sačuvajte predložak. Zatvorite program ako vam više nije potreban ili se prebacite na lokaciju.

 7. U zavisnosti od programa za dizajniranje obrazaca, možda ćete iz njega morati ponovo da objavite predložak u biblioteci na lokaciji.

 8. Na lokaciji, pri dnu stranice „Više opcija za postavke biblioteke dokumenata ili obrazaca“ kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Navođenje prilagođenog predloška datoteke

 1. Kreirajte i sačuvajte prilagođeni predložak u programu koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010. Zabeležite njegovu lokaciju i prebacite se na SharePoint 2010.

 2. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku za koju želite da navedete prilagođeni predložak.

 3. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime biblioteke ili izaberite stavku Radnje na lokaciji, potom stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim u okviru odgovarajućeg odeljka biblioteke kliknite na ime biblioteke.

  Napomena : Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 4. Na traci izaberite karticu Biblioteka, a zatim u grupi Povezivanje i izvoz izaberite stavku Otvori pomoću programa Explorer.

 5. U programu Windows Explorer potražite prilagođeni predložak koji ste kreirali.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

 7. Kliknite na dugme Nazad dok se ne vratite u biblioteku, a zatim izaberite fasciklu Obrasci da biste je otvorili.

 8. Kliknite desnim tasterom miša u praznu oblast u prozoru fascikle i u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

 9. Zatvorite Windows Explorer i vratite se u biblioteku na lokaciji.

 10. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke.

 11. U grupi Opšte postavke, izaberite stavku Napredne postavke.

 12. U odeljku Predložak dokumenta uradite nešto od sledećeg:

  Biblioteke dokumenata    Otkucajte adresu vaše prilagođene predloške u polje URL ADRESA predloška . Lokacija je Veb adresu predloška na lokaciji u odnosu na ime lokacije. Na primer, ako vaš predložak zove Watermark.dotx i možete ga dodate u fascikli " Obrasci " Deljeni dokumenti, biblioteke dokumenata, bi otkucajte sledeće:

  Deljene Documents/Forms/Watermark.dotx

  Biblioteka obrazaca    Otkucajte adresu prilagođeni predložak koji želite da koristite u polje URL ADRESA predloška . Lokacija je Veb adresu predloška na lokaciji u odnosu na ime lokacije. Na primer, ako vaš predložak zove porudžbine.XML i možete da ga dodate u fasciklu Obrasci biblioteke obrazaca "nabavke" , bi otkucajte sledeće:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Napomena :  Ako postavke u polju Predložak dokumenta nisu dostupne, administrator je možda podesio više tipova sadržaja. Da biste videli da li je omogućeno više tipova sadržaja, proverite da li je u okviru Želite li da dozvolite upravljanje tipovima sadržaja? izabrana opcija Da u odeljku Tipovi sadržaja odmah iznad odeljka Predlošci dokumenata. Ako jeste, morate urediti predložak za tip sadržaja.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×