Postavljanje podrazumevanih vrednosti za polja ili kontrole

Ovaj članak objašnjava kako treba postaviti podrazumevanu vrednost za polje tabele ili kontrolu u obrascu u Microsoft Office Access 2007 bazi podataka. Podrazumevane vrednosti koje postavite prikazaće se u polju ili kontroli svaki put kada kreirate novi zapis u bazi podataka.

Ovaj članak sadrži:

Razumevanje podrazumevanih vrednosti

Postavljanje podrazumevane vrednosti za polje tabele

Postavljanje podrazumevane vrednosti za kontrolu

Postavljanje podrazumevanog reda za okvir sa listom opcija ili kombinovani okvir

Primeri podrazumevanih vrednosti

Razumevanje podrazumevanih vrednosti

Podrazumevanu vrednost dodajete u polje tabele ili kontrolu obrasca svaki put kada želite da Access automatski unese vrednost u novi zapis. Na primer, Access možete postaviti da uvek dodaje trenutni datum u nove porudžbine.

Podrazumevanu vrednost obično dodajete u polja tabele. Vrednost dodajete ako otvorite tabelu u prikazu dizajna, a zatim unesete vrednost u svojstvo Podrazumevana vrednost za polje. Access primenjuje vrednost na sve kontrole koje se zasnivaju na tom polju ako postavite podrazumevanu vrednost za polje tabele. Podrazumevanu vrednost za kontrole obrasca postavljate ako ne povežete kontrolu sa poljem tabele ili se povežete sa podacima u drugim tabelama.

Podrazumevanu vrednost možete da postavite za polja tabele postavljena na tipove podataka „Tekst“, „Memo“, „Broj“, „Datum/vreme“, „Valuta“, „Da/ne“ i „Hiperveza“. Ako ne unesete vrednost, polje ostaje bez vrednosti (prazno) sve dok ne unesete vrednost. Access primenjuje vrednost koju unesete na sve nove zapise koje dodajete nakon što definišete podrazumevanu vrednost. Vrednost u zapisu možete promeniti iz podrazumevane vrednosti u drugu, ako želite i ukoliko pravilo provere valjanosti to ne zabranjuje.

Vrh stranice

Postavljanje podrazumevane vrednosti za polje tabele

Sve kontrole koje povežete sa poljem prikazaće podrazumevanu vrednost kada postavite podrazumevanu vrednost za polje tabele.

Postavljanje podrazumevane vrednosti

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite polje koje želite da promenite.

 3. Na kartici Opšte postavke upišite vrednost u polje za svojstvo Podrazumevana vrednost.

  Vrednost koju možete uneti zavisi od tipa podataka koji je postavljen za polje. Na primer, možete da unesete tekst =Date() da biste umetnuli trenutni datum u polje „Datum/vreme“. Više informacija o podrazumevanim vrednostima potražite u odeljku Primeri podrazumevanih vrednosti u nastavku ovog članka.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Postavljanje podrazumevane vrednosti za kontrolu

Podrazumevanu vrednost za kontrolu obrasca obično postavljate samo u slučaju kada ne povežete kontrolu sa poljem tabele ili kada se povežete sa podacima u drugoj tabeli.

Postavljanje podrazumevane vrednosti

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva ili pritisnite taster F4.

 3. Izaberite karticu Sve na listu sa svojstvima, pronađite svojstvo Podrazumevana vrednost, a zatim unesite podrazumevanu vrednost.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Postavljanje podrazumevanog reda za okvir sa listom opcija ili kombinovani okvir

Kontrole okvira sa listom opcija i kombinovanog okvira podrazumevano prikazuju dva tipa lista: liste vrednosti i liste za pronalaženje. Lista vrednosti je fiksno kodirana lista stavki koje se nalaze u svojstvu Izvor reda okvira sa listom opcija ili kombinovanog okvira. Suprotno tome, lista za pronalaženje uzima podatke iz polja za pronalaženje (polje koje koristi upit za preuzimanje podataka iz druge tabele), a zatim učitava podatke u kontrolu kombinovanog okvira.

Za liste vrednosti i liste za pronalaženje možete navesti koja stavka sa liste se podrazumevano prikazuje, ali ćete slediti različitu proceduru za svaki tip liste. Sledeći koraci objašnjavaju kako se postavljaju podrazumevane vrednosti za listu vrednosti i listu za pronalaženje.

Postavljanje podrazumevane vrednosti za listu vrednosti

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu okvira sa listom opcija ili okvira za tekst i izaberite stavku Svojstva ili pritisnite taster F4.

 3. Uverite se da svojstvo Izvor reda obuhvata listu vrednosti. Stavke na listi vrednosti nalaze se između navodnika i razdvojene su tačkom i zarezom. Na primer, možda ćete videti listu poput ove: „Dobro“;„Zadovoljavajuće“;„Loše“.

 4. Pređite na sledeći skup koraka ako svojstvo Izvor reda obuhvata upit (nisku teksta koja počinje sa SELECT).

 5. U polje za svojstvo Podrazumevana vrednost upišite sledeće:

  [control_name].ItemData(n)

  U ovom slučaju, control_name je ime kontrole okvira sa listom opcija ili kombinovanog okvira, a n je broj stavke sa liste koju želite da postavite za podrazumevanu. Pogledajte vrednost u svojstvu Ime koje se nalazi pri vrhu lista sa svojstvima ako ne znate ime kontrole.

  Na primer, pretpostavimo da imate kontrolu kombinovanog okvira koja se zove Vlasnik i želite da koristite treću vrednost na listi kao podrazumevanu vrednost. U polje za svojstvo Podrazumevana vrednost upišite sledeće:

  [Vlasnik].ItemData(2)

  Upišite 2 umesto 3 zato što je svojstvo ItemData zasnovano na nuli, što znači da počinje računanje od nule, a ne od jedan.

 6. Sačuvajte promene, a zatim se vratite na prikaz obrasca. Izabrana podrazumevana vrednost trebalo bi da se prikaže u okviru sa listom opcija ili kombinovanom okviru kada dodate zapis u bazu podataka.

Postavljanje podrazumevane vrednosti za listu za pronalaženje

 1. Otvorite tabelu u kojoj se nalaze izvorni podaci za polje za pronalaženje u prikazu lista sa podacima.

 2. Pronađite ključnu vrednost koja je pridružena stavci koju želite da postavite za podrazumevanu vrednost.

  Napomena   Office Access 2007 podrazumevano skriva polja primarnog i sporednog ključa. Ako ne vidite polje ključa, kliknite desnim tasterom miša na bilo koju ćeliju u redu zaglavlja tabele, izaberite stavku Otkrij kolone, zatim u dijalogu Otkrivanje kolona izaberite polje ključa i kliknite na dugme Zatvori.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u kojoj se nalazi polje za pronalaženje, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Izaberite polje za pronalaženje i na kartici Opšte postavke, u polje za svojstvo Podrazumevana vrednost upišite ključnu vrednost koju ste pronašli u 1. i 2. koraku. To je vrednost koja odgovara stavci na listi koju želite da postavite za podrazumevanu vrednost.

  Na primer, pretpostavimo da imate 10 dobavljača i želite da se ime najčešće korišćenog dobavljača podrazumevano prikazuje. Da biste to uradili, pronađite ključnu vrednost koja jedinstveno identifikuje dobavljača i unesite ključnu vrednost u polje za svojstvo Podrazumevana vrednost polja sporednog ključa.

 5. Sačuvajte promene, prebacite se u prikaz lista sa podacima i unesite novi zapis. Podrazumevana vrednost prikazaće se u polju za pronalaženje kada dodate zapis.

Vrh stranice

Primeri podrazumevanih vrednosti

Sledeća tabela navodi i opisuje neke podrazumevane vrednosti. Ove primere možete prilagoditi za korišćenje sa svojim podacima.

Izraz

Podrazumevana vrednost polja

1

1

"MT"

MT

"Novi Sad, Vojvodina"

Novi Sad, Vojvodina (imajte na umu da vrednost morate staviti pod znakove navoda ako sadrži znakove interpunkcije.)

""

niska dužine nula

Date( )

Današnji datum

=Yes

„Yes“ se prikazuje na lokalnom jeziku računara

Vrh stranice

Primenjuje se na: Access 2013, Access 2007, Access 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik