Poslovne informacije, kontrolor dizajna i postavke komercijalne štampe

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Prikaz „Backstage“ od Microsoft Publisher 2010 obuhvata informacije o Poslovne informacije, Kontrolor dizajnai Postavke komercijalne štampanja za publikaciju. Možete da kreirate, prikažete i uredite na skupa poslovnih informacija u publikaciji. Možete da pokrenete Kontrolor dizajna da biste videli potencijalne probleme i ispravke za publikaciju. Možete prikazati i podešavanje model boje, ugrađivanje fontova i zamena i boja registracija postavke za uzimanje publikacije u komercijalnu štampariju. Trenutni poslovne informacije i informacije modela boje za publikaciju se prikazuju na kartici informacije o Prikaz „Backstage“.

Ovaj članak sadrži:

Poslovne informacije

Kreiranje skupa poslovnih informacija

Uređivanje ili brisanje skup poslovnih informacija

Kontrolor dizajna

Postavke komercijalne štampe

Modeli u boji

Bilo koje boje (RGB)

Jedne boje

Spot boje

Procesne boje

Procesne i spot boje

Izbor modela boje

Upravljanje ugrađenim fontovima

Ugrađivanje svih TrueType fontovi

Registracija postavke

Poslovne informacije

Skupovi poslovnih informacija su prilagođene grupe informacija o ili pojedinac ili organizacija koja se može koristiti za brzo popunjavanje odgovarajućih mesta u publikacijama, kao što su vizitkarte i letke.

Skup poslovnih informacija može da sadrži komponente kao što su ime neke osobe, radno mesto ili titula, naziv organizacije, adresa, brojevi telefona i faksa, e-adrese, slogan ili moto i logotip. Možete da kreirate onoliko skupova poslovnih informacija koliko vam je potrebno.

Kada kreirate publikaciju, skup poslovnih informacija koje ste koristili nedavno služi za popunjavanje nove publikacije. Trenutni poslovne informacije za publikaciju se prikazuje na kartici informacije o Prikaz „Backstage“.

Poslovne informacije u prikazu „Backstage“ programa Publisher 2010

Kreiranje skupa poslovnih informacija

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite stavku informacije , a zatim izaberite stavku Uredi poslovne informacije.

  Napomena : Ako već nemate skupa poslovnih informacija će ići direktno na korak 4.

 3. U dijalogu Poslovne informacije , kliknite na dugme novo.
  Uređivanje skupa poslovnih informacija u programu Publisher 2010

 4. U dijalogu Kreiranje novog skupa poslovnih informacija , unesite informacije koje želite u okvir za tekst ime skupa poslovnih informacija unesite ime i kliknite na dugme Sačuvaj.
  Kreiranje novog skupa poslovnih informacija u programu Publisher 2010

 5. Ako želite da odmah da koristite nove informacije koje postavite u publikaciji, kliknite na dugme Ažuriraj publikaciju u dijalogu Poslovnih informacija koji dolazi gore desno nakon što kliknete na dugme Sačuvaj .

Uređivanje ili brisanje skup poslovnih informacija

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite stavku informacije , a zatim izaberite stavku Uredi poslovne informacije.

 3. U dijalogu Poslovnih informacija izaberite željeni skup informacija koje želite da uredite ili izbrišete.

 4. Da biste uredili skup informacija, kliknite na dugme Uredi , a zatim u Uređivanje skupa poslovnih informacija uredite polja koja želite da promenite i kliknite na dugme Sačuvaj.

 5. Da biste izbrisali informacije skup izaberite stavku Izbriši , a zatim da.

Vrh stranice

Kontrolor dizajna

U oknu zadataka Kontrolor dizajna biće navedeni svi problemi otkriveni u dizajnu publikacije, poput elemenata dizajna koji su delimično izvan stranice, višak teksta u priča ili slike čija veličina nije promenjena proporcionalno (nije sačuvan odnos širina/visina originala). U nekim slučajevima, biće vam ponuđeno da odaberete automatsko otklanjanje ovih problema, a u drugima ćete to morati da uradite ručno.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite stavku informacije , a zatim izaberite stavku Pokreni Kontrolor dizajna.

Više informacija o Kontrolor dizajna potražite u članku: Kontrolor dizajna.

Postavke komercijalne štampe

OFFSET štampa zahteva da profesionalni operater podesili i pokrenuli proces štampanja. Obično, svaki zapis koji je potreban za štampanje publikacije zahteva više podešavanje za operatora i povećava cene. Broj mastila koja vam je potrebna zavisi od model boje koje ste odabrali. Trenutne informacije o modela boje za publikaciju se prikazuje na kartici informacije o Prikaz „Backstage“

Postavke komercijalne štampe u programu Publisher 2010

Modeli u boji

Kada podesite štampa u boji za publikaciju, možete odabrati iz sledećih modela boje. Obratite se komercijalnoj štampariji da biste pronašli željenu boju modela.:

 • Bilo koja boja (RGB)

 • Jedna boja

 • Spot boje

 • Procesne boje (CMYK)

 • Procesne i spot boje

Bilo koja boja (RGB)

Ukoliko štampate na digitalnom kolor štampaču (poput stonog kolor štampača), onda koristite RGB (crvena, zelena, plava) model boje. Ako štampate mali broj kopija, ovo je najekonomičniji model boje za štampanje. Međutim, od svih modela boje, RGB boje imaju najveći stepen odstupanja što otežava usklađivanje boja između dva procesa štampanja.

Jedna boja

Ukoliko koristite jednobojnu štampu, ceo sadržaj publikacije biće odštampan u nijansi jedne boje, obično crne. Ovo je najekonomičniji model boje za štampanje na ofset štamparskoj mašini pošto se koristi samo jedna boja.

Spot boje

Ako štampate pomoću spot boja, sve u vašoj publikaciji se štampa kao nijanse jedne boje – obično crne – i nijansom dodatne boje, spot boje, koja se obično koristi za naglašavanje. Publisher nudi opciju korišćenja Pantone® boja spot boje.

Za korišćenje ovog modela boje potrebna su najmanje dva mastila, a sa svakim dodatnim mastilom povećavaju se i troškovi štampanja na ofset štamparskoj mašini.

Napomena : Troškovi štampanja upotrebom spot boja u nekim slučajevima mogu biti veći od štampanja procesnim bojama. To se obično dešava ukoliko su rokovi za isporuku štampanog materijala kratki.

Procesne boje

Ukoliko za štampanje publikacije koristite ovaj model boje, ona će biti odštampana u punom koloru kombinovanjem određenih količina cijan, magente, žute i crne, odnosno CMYK (cijan, magenta, žuta, crna) mastila procesnih boja. Iako se kombinovanjem ova četiri mastila može dobiti gotovo ceo spektar boja, neke boje nije moguće reprodukovati. Na primer, upotrebom CMYK modela boje nije moguće reprodukovati metalik i visoko zasićene boje.

Štampanje upotrebom procesnih boja zahteva da se štamparska mašina uvek pripremi za upotrebu CMYK mastila, a potrebno je i da proces štampanja nadgleda obučeni operater koji će otisak nastao korišćenjem jednog mastila uskladiti sa otiscima nastalim korišćenjem preostala tri mastila, što se naziva registracija. Zbog toga štampanje procesnim bojama iziskuje više troškova od štampanja spot bojama.

Procesne i spot boje

Štampanje korišćenjem ovog modela boje je najskuplje pošto ono zahteva kombinovanje procesnih boja (četiri mastila) sa nekim od spot mastila. Ovaj model boje koristi se samo ukoliko želite da štampate u punom koloru i pri tom želite da koristite zasićene ili metalik boje koje nije moguće reprodukovati korišćenjem CMYK modela boje.

Biranje modela boje

Kada odaberete model boje u programu Publisher, birač boje prikazuje samo one boje koje su dostupne u model boje koje ste odabrali. Na primer, ako postavite model boje jedne boje, možete da odaberete samo linija, popunjavanje i boju teksta možete da izvršite sa te jedne boje. Ako podesite model boje Spot boje, možete da odaberete samo linija, popunjavanje i boju teksta koje možete izvršiti pomoću boja spot mastila.

Postupite na sledeći način da biste odabrali model boje za vašu publikaciju:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite stavku informacije, izaberite stavku Komercijalno štampanje postavke, a zatim izaberite stavku Odaberite Model boje.

 3. U dijalogu Model boje u okviru Definiši sve boje kao, kliknite na dugme model boje koje želite da koristite.
  Izbor modela boje za štampanje u programu Publisher 2010

 4. Ukoliko ste izabrali opciju Spot boje ili Procesne boje i spot boje, u mogućnosti ste da kliknete na dugme Novo mastilo da biste odabrali dodatna mastila spot boje.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Upravljanje ugrađenim fontovima

Ugrađivanje fontova u publikaciju je jedan od najboljih načina da osigurate njihovu stalnu dostupnost, čak i kada publikaciju premestite na novi računar ili je odnesete u komercijalnu štamparsku ustanovu.

Možete da ugradite samo TrueType fontovi, a zatim samo ako njihova licenca dopušta ugrađivanje. Svi TrueType fontovi koje su uključene u programu Publisher dozvoljavaju ugrađivanje.

Ugrađeni fontovi povećavaju veličinu datoteke publikacije, tako da ćete možda želeti da ograničite broj fontova koje ugrađujete. Možete da odaberete ugrađivanje svih fontova (sa ili bez sistemskih fontova), samo određene pojedinačne fontove ili podskupove određenih fontova.

Napomena : Kada u pripremi publikacije za komercijalno štampanje koristite čarobnjak „Zapakuj za prenos“, Publisher podrazumevano ugrađuje TrueType fontove. U dijalogu Fontovi ovu opciju ne morate da birate pre pokretanja čarobnjaka.

Ugrađivanje svih TrueType fontova

Pri ugrađivanju fontova u publikaciju, zajednički sistemski fontovi nisu obuhvaćeni ugrađenim fontovima jer su verovatno instalirani na većini drugih računara. Možete da odaberete da li ćete ugraditi sistemske fontove. (Na primer, možda ćete odabrati da ih ugradite onda kada znate da neko ko radi sa vašom publikacijom nema pristup tim fontovima.)

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite stavku informacije, izaberite stavku Postavke komercijalne štampanje, i izaberite stavkuUpravljanje ugrađenim fontovima.

 3. U dijalogu Fontovi potvrdite izbor Ugradi TrueType fontove pri čuvanju publikacije.

 4. Da biste ugradili sistemske fontove, opozovite izbor u polju za potvrdu da ugradite zajedničke sistemske fontove .
  Upravljanje ugrađenim fontovima u programu Publisher 2010

  Napomena : Ako Publisher će vas obavestiti da koristite fontove koji nije moguće ugraditi, kliknite na dugme u redu. Obratite se komercijalnoj štampariji da biste se uverili da je usluga ima pristup fontove koji nisu ugrađeni. Ako štamparska nema pristup ove fontove, moraćete da razmotrite korišćenje rezervnih fontova u publikaciji.

Registracija postavke

Registracija je proces štampanja preklopne boja na jednu sliku. Ovaj proces možete da kreirate razmaci između boja. Hvatanje je sredstva za preklapanje susednih boja da biste izbegli razmake pri štampanju uzrokovane registraciju loš boja. Posavetujte se sa komercijalno štampanje operatora u vezi sa korišćenjem registraciju postavke.

Za više informacija o preklapanje, pogledajte članak O preklapanje za štampanje.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×