Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme sa uslugom Outlook.com

Ovaj članak se odnosi na Outlook.com. Ako koristite Outlook za Windows, pogledajte odeljak </c0>Popravke ili privremena rešenja za nedavne probleme u programu Outlook za Windows</c0>.

Ako imate problema sa pristupom Outlook.com, možete da vidite status Microsoft Office Online usluga na Service Health portalu.

Ako imate problema sa slanjem ili primanjem e-pošte, pročitajte kako da Rešite Outlook.com probleme sa sinhronizacijom e-pošte.

Poslednji put ažurirano: 8. jula 2019.

Problemi sa programom Outlook.com koji utiču na e-poruke, priloge i funkcije

PROBLEM

Neki klijenti nisu u mogućnosti da šalju ili primaju e-poruke kada koriste Outlook na mobilnom uređaju.

PRIVREMENO REŠENJE

Problem je rešen. Ako problem i dalje postoji, idite na www.outlook.com da biste poslali i pročitali Vaše Outlook.com poruke.

PROBLEM

Neki klijenti nisu u mogućnosti da šalju Outlook.com e-poruke kada koristite Outlook na PC ili Mac računaru.

PRIVREMENO REŠENJE

Znamo za ovaj problem i radimo na njegovom rešavanju.

Do tada, idite na www.outlook.com da pošaljete poruku.

PROBLEM

Neki klijenti ne mogu da otvore meni "Postavke" u Outlook.com.

PRIVREMENO REŠENJE

Ako ne možete da otvorite postavke Outlook.com, kliknite ovde da biste.

Neke direktne veze se ne mogu otvoriti u ovom trenutku, radimo na tome!

PROBLEM

Neki klijenti nisu u stanju da se odjave se veb lokacije Outlook.com.

PRIVREMENO REŠENJE

Izaberite https://login.live.com/logout.srf zatim zatvorite sve prozore pregledača.

PROBLEM

Neki pregledači će imati problema sa učitavanjem e-poruka, isticanjem ili sporim pokretanjem ako su omogućeni blokatori reklama i iskačućih prozora, konkretno:

 • AdBlock

 • Ublock

ZAOBILAZNO REŠENJE

Uklonite problematične blokatore reklama tako što ćete upravljati proširenjima pregledača u programu Microsoft EdgeInternet ExplorerFirefoxChrome. ili Safari.

PROBLEM

NekI programskI dodaci u pregledaču Firefox mogu da spreče učitavanje vašeg prijemnog poštanskog sandučeta na sajtu Outlook.com.

PRIVREMENO REŠENJE

Posetite podršku programa Firefox da biste saznali kako da sprovedete opciju Onemogući ili ukloni dodatke.

PROBLEM

Ako imate problema da vidite fascikle vaše e-pošte, proverite da li su "pale" u prikazu. 

Takođe postoji problem gde neke fascikle možda neće biti vidljive na listi fascikla

ZAOBILAZNO REŠENJE

 1. Izaberite > Fascikle da biste proširili.

  Prikaz fascikle Outlook.com

 2. Možete da pronađete stavke sačuvane u fasciklama koje nedostaju pomoću pretrage. Znamo za ovaj problem i radimo na njegovom rešavanju.

Pročitajte više o Rad sa fasciklama za poruke u Outlook.com

PROBLEM

Neki korisnici vide poruku o grešci kada pokušavaju da se prijave pomoću pretraživača Safari na Mac računaru:

Something went wrong
We can't get that information right now. Please try again later.
cId: 01234567890ABCDEF01234567890ABCDEF
app: Mail
st: 500
reqid: undefined
wsver: undefined
efe: undefined
ebe: undefined
et: ClientError
esrc: Bootstrap
err: TypeError: undefined is not an object (evaluating 'Owa.mail.bootstrapMailModule')

PRIVREMENO REŠENJE

 1. Uverite se da imate najnovija ažuriranja za macOS i Safari. Više informacija o tome kako da ažurirate macOS, pronaći ćete na Apple podrška.

 2. Koristite drugi pretraživač.

Ako i dalje ne možete da se prijavite, pročitajte Kako da se prijavite ili odjavite iz servisa Outlook.com.

Kada pregledate poslane ili sačuvane fotografije na https://outlook.live.com/photos, izgleda kao da ne možete da izbrišete datoteke ili fotografije jer nema dugmeta za brisanje. 

Outlook.com datoteke je još jedan prikaz poštanskog sandučeta, gde se prikazuju samo prilozi, tako da ne možete izbrisati samo prilog ili fotografiju bez prethodnog brisanja e-pošte.

Da biste izbrisali datoteku ili sliku, morate da izbrišete izvornu e-poštu.

Za više informacija, pročitajte Kako da izbrišete datoteke ili fotografije u programu Outlook.com.

PROBLEM

Ako imate problema sa slanjem e-pošte, to može biti zbog problema sa proverom valjanosti vašeg Microsoft naloga.

ZAOBILAZNO REŠENJE

 1. Idite na https://account.live.com/reputationcheck da biste proverili valjanost Microsoft naloga.

 2. Uverite se da je vaš Microsoft Account profil ažuriran i potpun. Obavezno prihvatite uslove korišćenja, ako je zatraženo.

Ako i dalje ne možete da šaljete ili primate e-poštu, pročitajte kako da rešite Outlook.com probleme sa sinhronizacijom e-pošte.

PROBLEM

Klijenti trenutno nisu u mogućnosti da ažuriraju imena za Microsoft Nalog. Prikazuje se poruka o grešci „Žao nam je, to ime sadrži nedozvoljenu reč ili frazu”.

STATUS: REŠENO

Pogledajte Imajte na umu da neka imena možda i dalje bude dozvoljeno ako sadrže blokirane reči ili fraze. Ako dobijete grešku kada unesete svoje ime, isprobajte nadimak. 

Dodatnu pomoć, pročitajte kako da promenite ime za prikaz na Microsoft nalog

PROBLEM

E-poruka poslata sa povezanog naloga prikazuje se kao poslata u ime vašeg Microsoft naloga.

PRIVREMENO REŠENJE

Ovo je poznat problem i biće rešen u budućem izdanju. Do tada možete da promenite adresu „Od“ da bude ista kao primarni pseudonim Microsoft naloga.

Za više informacija pročitajte kako da popravite grešku Outlook.com šalje e-poruku „u ime“ moje adrese e-pošte.

PROBLEM

Čišćenje velikog broja dupliranih ili slične kontakte ne funkcioniše.

PRIVREMENO REŠENJE

Ovo je poznat problem i biće rešen u budućem izdanju. Do tada i dalje možete da čistite kontakte, ali preporučujemo čišćenje u paketima manjim od 50 kontakata odjednom.

Više informacija potražite u članku Čišćenje ili uklanjanje dupliranih kontakata u usluzi Outlook.com.

PROBLEM

Poslednja osoba koja je član porodičnog kalendara ne može da otkaže pretplatu ili izbriše Kalendar.

STATUS: NA ČEKANJU

Ovo je poznat problem i biće rešen u budućem izdanju.

PROBLEM

Neki korisnici trenutno nailaze na probleme prilikom čitanja e-poruke kada koriste Google Chrome sa proširenjem AdBlock. 

PRIVREMENA REŠENJA

 1. Koristite Microsoft Edge ili neki drugi veb pregledač.

 2. Isključite Outlook.com iz AdBlock postavki. U gornjem desnom uglu programa Google Chrome izaberite AdBlock i zatim izaberite stavku Ne pokreći na stranicama na ovom domenu. Osvežite pregledač da biste ponovo učitali Outlook.com.

Problemi sa programom Outlook posle povezivanja programa Outlook sa uslugom Outlook.com

PROBLEM

Kada Outlook za Windows (verzije Outlook 2016, 2013, 2010) povežete sa nalogom e-pošte usluge Outlook.com, može doći do sledećeg:

 • Ime naloga e-pošte prikazivaće se kao outlook_ [dugi niz slova i brojeva]@outlook.com u oknu sa fasciklama, kao i prilikom sastavljanja e-poruka pomoću programa Outlook za Windows.

 • Primaoci će takođe dobiti e-poruku od pošiljaoca sa formatom outlook_ [dugi niz slova i brojeva]@outlook.com.

 • Kada primaoci odgovore na e-poruku, e-poruka će biti vraćena, a vi možete da dobijete poruku „Poruku nije moguće isporučiti kada šaljete internet poštu u programu Outlook“.

Ovaj problem utiče samo na klijente koji koriste Outlook za Windows. E-poruke poslate putem usluge Outlook.com na vebu ispravno funkcionišu i one će biti poslate sa tačne adrese e-pošte.

STATUS

Outlook klijent trenutno ne podržava primarni pseudonim koji ne pripada Microsoft domenu. Da bi nalog privremeno radio u programu Outlook, treba da promenite primarni pseudonim na nalog na Microsoft domenu, kao što su @outlook.com ili @hotmail.com. Outlook tim radi pokušava da omogući podržanu upotrebu pseudonima u bliskoj budućnosti. Ažuriraćemo ovu temu čim funkcionalnost postane dostupna.

PRIVREMENO REŠENJE

Ovaj problem se javlja kod korisnika sa više pseudonima naloga. Aktivno radimo na ispravci. U međuvremenu, da biste rešili ovaj problem, uradite sledeće:

Napomena: Ako nemate drugi pseudonim, kliknite na vezu na stranici da biste ga kreirali „Kliknite na dugme Dodaj adresu e-pošte i novi pseudonim“. Zatim odaberite opciju „Kreiranje nove adrese e-pošte i njeno dodavanje kao pseudonima“

 1. Idite na https://account.live.com/names/Manage i prijavite se na Outlook.com nalog.

 2. Podesite adresu e-pošte za Outlook.com kao primarni pseudonim.

 3. U programu Outlook za Windows uklonite i ponovo dodajte nalog. Pogledajte korake iz ovog članka: Dodavanje Outlook.com naloga u Outlook za Windows

Poslednji put ažurirano: 8. februar 2017.

PROBLEM

Ako je Outlook povezan sa primarnim Outlook.com nalogom koji je povezan i sa drugim sekundarnim nalozima koji ne pripadaju korporaciji Microsoft (na primer, Gmail, Yahoo itd.), prilikom slanja e-poruke u programu Outlook, ne možete da odaberete drugi sekundarni povezani nalog kao nalog za slanje u polju „Od“.

Ako ručno otkucate adresu e-pošte sekundarnog povezanog naloga u polju „Od“, e-poruka se šalje sa naznakom „U ime“ primarnog Outlook.com naloga.

STATUS: PRIVREMENO REŠENJE

Outlook podržava slanje sa sekundarnog povezanog naloga za domene u vlasništvu korporacije Microsoft kao što su @outlook.com, @live.com i @hotmail.com, ali nije primenio tu funkcionalnost za domene nezavisnih proizvođača.

Outlook tim sluša vaše povratne informacije i razmatra dodavanje ove funkcionalnosti u buduće ispravke. Glasajte za ovaj zahtev i dodajte povratne informacije u okviru usluge UserVoice: Opcija da Microsoft Outlook 2016 funkcioniše sa povezanom uslugom Outlook.com. U međuvremenu, koristite sledeće rešenje:

PRIVREMENO REŠENJE

Možete i da dodate sekundarne povezane naloge (Gmail, Yahoo itd.) u usluzi Outlook.com kao dodatne naloge na Outlook profilu.

 1. U programu Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Snimak ekrana levog odeljka trake programa Outlook sa izabranom karticom „Datoteka“
 2. U okviru Informacije o nalogu odaberite stavku Dodaj nalog.

  Komanda „Dodavanje naloga“ u prikazu „Backstage“
 3. Na stranici Automatsko podešavanje naloga unesite ime, adresu e-pošte i lozinku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena: Ako dobijete poruku o grešci kada kliknete na dugme Dalje, ponovo proverite adresu e-pošte i lozinku. Ako su obe ispravne, pročitajte sledeći odeljak.

 4. Odaberite stavku Završi.

Dodatne informacije potražite u članku Podešavanje e-pošte u programu Outlook.

Poslednji put ažurirano: 2. maj 2017.

Trenutno ne možete da koristite Outlook u operativnom sistemu Windows da biste uredili kalendare koji se dele sa vašim Outlook.com nalogom, čak i ako ste ponovo povezali Outlook.com nalog sa Outlook. Radimo na omogućavanju uređivanja deljenih kalendara u Outlook 2016 za Windows.

Da biste uredili deljeni kalendar, idite na mrežu u svoj Outlook.com kalendar otvorite kalendar za Windows 10 ili koristite mobilni uređaj. Pročitajte članak Dodavanje Outlook.com naloga drugoj aplikaciji za poštu.

Poslednji put ažurirano: 2. maj 2017.

PROBLEM

Kada pokušate da prihvatite deljeni Outlook.com kalendar pomoću Office 365 for business naloga u Outlook 2016, možete dobiti grešku „Došlo je do greške“ ili prijavljivanje neće uspeti.

STATUS: PRIVREMENO REŠENJE

Da biste pristupili kalendaru koji se deli sa nalogom usluge Office 365, moraćete da prihvati poziv sa sajta Outlook na vebu, iz operativnog sistema iOS ili Android. Ako ste već ste kliknuli na dugme „Prihvati“ u Outlook 2016, nećete moći da ponovo prihvatite poziv iz druge Outlook aplikacije. Osoba koja je poslala poziv moraće da ukloni vaše dozvole, a zatim da pošalje novi poziv.

Outlook.com kôd greške 500 „Nešto nije u redu“

I dalje vam je potrebna pomoć?

Community Forum button Dugme „Obratite se podršci“

Imate zahtev za funkciju?

Sijalica – Ideja

Volimo da čitamo vaše predloge za nove funkcije i povratne informacije o tome na koji način koristite naše proizvode! Podelite svoje mišljenje na sajtu Outlook.com UserVoice. Slušamo vas.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×