Ponovno izračunavanje formula u programskom dodatku Power Pivot

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada radite sa podacima u programskom dodatku Power Pivot, s vremena na vreme ćete možda morati da osvežite podatke iz izvora, ponovo izračunate formule koje ste kreirali u izračunatim kolonama ili da se uverite da su podaci prikazani u izvedenoj tabeli ažurni.

Ova tema objašnjava razliku između osvežavanje podataka u odnosu na ponovno izračunavanje podataka, pruža pregled kako se aktivira ponovnog izračunavanja i opisuje opcije za kontrolisanje ponovnog izračunavanja.

Razumevanje osvežavanja podataka i ponovnog izračunavanja

Power Pivot koristi i osvežavanje i ponovno izračunavanje podataka:

Osvežavanje podataka znači dobijanje ažurirane podatke iz spoljnih izvora podataka. Power Pivot ne automatski otkriva promene u spoljnim izvorima podataka, ali podataka može da se Osveži ručno iz prozora Power Pivot ili automatski ako deljenje radne sveske na SharePoint lokaciji.

Ponovno izračunavanje znači da ažurirate sve kolone, tabele, grafikoni i izvedene tabele u radnoj svesci koje sadrže formule. Zato što ponovno izračunavanje formule izaziva performansi troškova, važno je da razumete zavisnosti povezan sa svakom izračunavanja.

Važno: Ne bi trebalo da sačuvate ili objavljujete radnu svesku dok se formule ne izračunaju ponovo.

Ručno i automatsko ponovno izračunavanje

Power Pivot podrazumevano automatski ponovo obavlja izračunavanja po potrebi i pritom optimizuje vreme neophodno za obradu. Iako ponovno izračunavanje može da potraje, to je važan zadatak jer se tokom ponovnog izračunavanja proveravaju zavisnosti kolona i bićete obavešteni ako je kolona promenjena, ako podaci nisu važeći ili ako je došlo do greške u formuli koja je prethodno funkcionisala. Međutim, možete da odaberete da preskočite proveru valjanosti i ručno ažurirate izračunavanja, posebno ako radite sa kompleksnim formulama ili velikim skupovima podataka i želite da kontrolišete vreme ažuriranja.

I ručni i automatski režim imaju prednosti, ali izričito preporučujemo da koristite automatski režim ponovnog izračunavanja. Ovaj režim održava sinhronizaciju Power Pivot metapodataka i sprečava probleme prouzrokovane brisanjem podataka, promenom imena ili tipova podataka ili probleme sa zavisnostima koje nedostaju. 

Korišćenje automatskog ponovnog izračunavanja

Kada koristite režim automatskog izračunavanja, svaka promena podataka koja bi prouzrokovala promenu rezultata bilo koje formule pokrenuće ponovno izračunavanje cele kolone koja sadrži formulu. Sledeće promene uvek zahtevaju ponovno izračunavanje formula:

 • Vrednosti iz spoljnog izvora podataka su osvežene.

 • Definicija formule je promenjena.

 • Promenjena su imena tabela ili kolona koje imaju reference u formulama.

 • Relacije između tabela su dodate, izmenjene ili izbrisane.

 • Dodate su nove mere ili izračunate kolone.

 • Izvršene su promene na drugim formulama unutar radne sveske tako da kolone ili izračunavanja koja zavise od tog izračunavanja treba da se osveže.

 • Redovi su umetnuti ili izbrisani.

 • Primenili ste filter koji zahteva izvršavanje upita za ažuriranje skupa podataka. Filter je primenjen u formuli ili kao deo izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

Korišćenje ručnog ponovnog izračunavanja

Možete da koristite ručno ponovno izračunavanje da biste izbegli izračunavanje rezultata formule dok ne budete spremni. Ručni režim je posebno koristan u sledećim situacijama:

 • Oblikujete formulu koristeći šablon i želite da promenite imena kolona i tabela koje se koriste u formuli pre nego što proverite valjanost.

 • Znate da su se neki podaci u radnoj svesci promenili, ali radite sa drugom kolonom koja se nije promenila i zato želite da odložite ponovno izračunavanje.

 • Radite u radnoj svesci koja ima mnogo zavisnosti i želite da odložite ponovno izračunavanje dok ne budete bili sigurni da su izvršene sve neophodne promene.

Imajte u vidu da dokle god je radna sveska postavljena na režim ručnog ponovnog izračunavanja, Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 neće izvršiti proveru valjanosti ili proveru formula sa sledećim rezultatima:

 • Svaka nova formula koju budete dodali u radnu svesku biće označena kao da sadrži grešku.

 • Neće se pojaviti rezultati u novoj izračunatoj koloni.

Konfigurisanje radne sveske za ručno ponovno izračunavanje

 1. U Power Pivot, izaberite stavke Dizajn> izračunavanja> Opcije izračunavanja> Režim ručnog izračunavanja.

 2. Da biste ponovo izračunali sve tabele, izaberite stavke Opcije izračunavanja> Izračunaj odmah.

  Proverava se da li formule u radnoj svesci sadrže grešku, a rezultati tabela se ažuriraju ukoliko postoje. U zavisnosti od količine podataka i broja izračunavanja, može da se dogodi da radna sveska neko vreme ne reaguje.

Važno: Pre nego što objavite radnu svesku, treba uvek da vratite režim izračunavanja na automatski. To će vam pomoći u sprečavanju problema prilikom oblikovanja formula.

Rešavanje problema sa ponovnim izračunavanjem

Zavisnosti

Kada kolona zavisi od druge kolone i sadržaj te druge kolone se promeni na bilo koji način, svim povezanim kolonama će možda biti potrebno ponovno izračunavanje. Svaki put kada se izvrše promene na Power Pivot radnoj svesci, Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 izvršava analizu postojećih Power Pivot podataka da bi odredio da li je neophodno ponovno izračunavanje i izvršava ažuriranje na najefikasniji mogući način.

Na primer, pretpostavimo da imate tabelu, prodaje, koja je povezana sa tabelama, proizvoda i ProductCategory; i formule u tabeli " Prodaja " zavise od druge tabele. Izmena u proizvodu ili ProductCategory tabele će uzrokovati sve izračunate kolone u tabeli " Prodaja " da biste se ponovo izračunava. Ovo ima smisla kada smatrate da imate formule koje bi prenosili prodaja po kategorijama ili po proizvodu. Stoga, da biste bili sigurni rezultati nisu ispravne; Formula na osnovu podataka mora se ponovo izračunava.

Power Pivot uvek izvršava potpuno ponovno izračunavanje tabele jer je potpuno ponovno izračunavanje efikasnije od provere promenjenih vrednosti. Promene koje pokreću ponovno izračunavanje mogu da obuhvataju velike promene, kao što je brisanje kolone, promena numeričkog tipa podataka kolone ili dodavanje nove kolone. Međutim, naizgled beznačajne promene, kao što je preimenovanje kolone, takođe mogu da pokrenu ponovno izračunavanje. Do toga dolazi zato što se imena kolona koriste kao identifikatori u formulama.

U nekim slučajevima, Power Pivot može da utvrdite da kolone mogu biti isključene iz ponovnog izračunavanja. Na primer, ako imate formulu koja traži vrednost kao što su [Proizvoda boja] iz tabele proizvodi i kolonu koja je promenjen je [Količina] u tabeli " Prodaja ", formula ne mora da bude ponovo izračunat iako na povezana tabela proizvodi i prodaje . Međutim, ako imate formule koje se oslanjaju na Prodaja [Količina], ponovno izračunavanje potreban je.

Redosled ponovnog izračunavanja za zavisne kolone

Zavisnosti se izračunavaju pre bilo kog ponovnog izračunavanja. Ako postoji više kolona koje zavise jedna od druge, Power Pivot prati redosled zavisnosti. To osigurava da se kolone obrađuju pravim redosledom i najbrže moguće.

Transakcije

Ponovno izračunavanje ili osvežavanje podataka se odvijaju operacije kao transakcija. To znači da ako bilo koji deo operacije osvežavanja ne uspe, preostale operacije su vraćena. Ovo je da biste se uverili da se podaci nije ostavljena u delimično obrađene stanju. Ne možete da upravljate transakcije dok radite u relacionoj bazi podataka ili kreiranje kontrole.

Ponovno izračunavanje promenljivih funkcija

Neke funkcije, kao što su NOW, RAND ili TODAY, nemaju fiksne vrednosti. Da bi se izbegli problemi sa performansama, izvršavanje upita ili filtriranje obično neće prouzrokovati ponovnu procenu tih funkcija ako se koriste u izračunatoj koloni. Rezultati ovih funkcija se ponovno izračunavaju samo kada se cela kolona ponovo izračunava. Ove situacije obuhvataju osvežavanje spoljnog izvora podataka ili ručno uređivanje podataka što dovodi do ponovne procene formula koje sadrže te funkcije. Međutim, promenljive funkcije kao što su NOW, RAND ili TODAY uvek će se ponovo izračunavati ako se koriste u definiciji izračunatog polja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×