Ponovna upotreba teksta i drugih delova dokumenta: uvod u sastavne blokove

Pregled

Pravljenje dokumenta pomoću delova dokumenta

Delovi dokumenta ili sastavni blokovi omogućavaju jednostavno ponovno korišćenje teksta, elemenata dizajna i drugih delova dokumenta.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Locate and identify document parts in Microsoft Office Word 2007.

 • Create a document part and add it to a gallery.

 • Create boilerplate text and add it to a gallery.

 • Make formatting changes to a document part.

 • Swap one document part for another.

 • Find a document part to add to your document.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Three self-paced lessons and three practice sessions for hands-on experience. Practices require Word 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Delovi dokumenta, kao što su zaglavlja i podnožja stranica, naslovne stranice i standardni tekst predstavljaju osnovu izrade dokumenta profesionalnog izgleda. U programu Word 2007 možete ponavljano vršiti odabir iz brojnih galerija ugrađenih delova dokumenta svaki put kada su vam ti delovi potrebni.

Uz Word 2007 nikada više nećete doći u situaciju da se mučite praveći naslovnu stranicu ili bilo koji drugi važan deo dokumenta u poslednjem trenutku.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Upoznajte se sa sastavnim blokovima u programu Word 2007

[Untitled] Delovi dokumenta

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste prikazali animaciju o tome kako se kreiraju dokumenti profesionalnog izgleda pomoću sastavnih blokova, kao što su zaglavlja i podnožja stranica, brojevi stranica, vodeni žigovi i okviri za tekst.

Da li ste se ikada suočili sa praznim Word dokumentom i vremenskim rokom koji se brzo približava? Svi smo iskusili dramu prazne stranice. Znamo šta treba da se nalazi u dokumentu, ali ne znamo uvek i kako da brzo pripremimo njegove delove i napravimo dokument odličnog izgleda.

Word 2007 obezbeđuje neke poznate delove dokumenata – kao što su zaglavlja i podnožja stranica, naslovne stranice i sadržaji – pomoću galerija dobro dizajniranih i oblikovanih delova koje možete da umetnete u dokument pomoću samo jednog ili dva klika.

Budući da su se delovi dokumenta koje ste znali značajno promenili u programu Word 2007, nazovimo te nedavno poboljšane delove dokumenta sastavnim blokovima. Dovršeni Word dokument možete zamisliti kao datoteku koja se sastoji od uobičajenog sadržaja, kao što je čisti tekst, stranice i fotografije ili drugi objekti dokumenta, kao i opcionalnih sastavnih blokova koje možete dodati da biste dovršili dokument.

Pronalaženje delova dokumenata u galerijama

[Untitled] Galerije sastavnih delova

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli animaciju koja prikazuje nekoliko galerija sastavnih blokova koje možete pronaći na traci.

Delove dokumenta ili sastavne blokove, kako ih mi zovemo, možete pronaći u galerijama. Na karticama trake možete pronaći galerije u kojima se nalaze zaglavlja i podnožja stranice, vodeni žigovi, sadržaji, naslovne stranice, čak i standardni tekst. Svaka galerija sadrži brojne ugrađene vrste dizajna. Na primer, ako dokumentu želite da dodate naslovnu stranicu, otvorite galeriju naslovnih stranica i odaberite dizajn koji odgovara poslovnom planu koji kreirate.

Ugrađene vrste dizajna doprinose uštedi vremena jer je dovoljno da odaberete dizajn, zamenite tekst čuvara mesta svojim tekstom i završili ste.

Pronalaženje svih sastavnih blokova u programu Word na jednom mestu

Organizovanje sastavnih blokova

Sve dostupne sastavne blokove možete pronaći u okviru opcije Organizovanje sastavnih blokova.

Različite vrste sastavnih blokova pronaći ćete u pojedinačnim galerijama, ali Organizovanje sastavnih blokova predstavlja jedno mesto na kojem možete pregledati sve sastavne blokove koji su dostupni u programu Word, kao i upravljati njima.

Opciju organizovanja možete upotrebiti i da biste saznali više o određenom sastavnom bloku ili da biste sastavne blokove umetnuli u dokumente. U nastavku ovog kursa saznaćete više o korišćenju opcije Organizovanje sastavnih blokova.

Čuvanje sastavnih blokova

Čuvanje sastavnih blokova

Kliknite na dugme Da na kraju Word sesije da biste sačuvali promene koje ste napravili na sastavnim blokovima.

Sačuvajte dokument koji sadrži sastavni blok, kao što ja zaglavlje ili podnožje stranice, kao što biste to radili u bilo kom drugom dokumentu tako što ćete kliknuti na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta a zatim izabrati stavku Sačuvaj ili Sačuvaj kao.

Kada napustite sesiju programa Word 2007 nakon što napravite promene u ugrađenom sastavnom bloku ili nakon što kreirate ili izbrišete sastavni blok, bićete upitani da li želite da sačuvate promene. Obavezno kliknite na dugme Da.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Word“ da bi se otvorio prozor programa Word i uputstva za vežbanje

Veličina preuzimanja: 157 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Word

Hajde da sada vežbamo identifikovanje sastavnih blokova i dodavanje sastavnih blokova u dokument.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Šta od navedenog spada u sastavne blokove?

Tekst i slike.

Ne, iako tekst i slike mogu da se nalaze unutar sastavnih blokova. Pokušajte ponovo.

Oblici, SmartArt grafike i grafikoni.

Netačno. Oblici, SmartArt grafike i grafikoni nisu sastavni blokovi. Pokušajte ponovo.

Zaglavlja stranice, podnožja stranice i naslovne stranice.

Tačno. Dobar odgovor! Postoji mnogo tipova sastavnih blokova, uključujući zaglavlja stranice, podnožja stranice, naslovne stranice, standardni tekst i mnoge druge.

Gde možete pronaći sastavne blokove dokumenta?

U galerijama na traci.

Tačno! Galerije sadrže mnoštvo ugrađenih sastavnih blokova koji su dizajnirani tako da vi kliknete na njih i upotrebite ih.

Na kartici Reference u grupi sastavnih blokova.

Ne. Na tom mestu nećete pronaći sastavne blokove. Pokušajte ponovo.

Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim na dugme Word opcije.

Netačno. Ovde možete naći mnoštvo korisnih opcija dokumenta, ali ne i sastavne blokove. Pokušajte ponovo.

Od čega navedenog se sastoji profesionalno dizajnirani dokument:

Teksta, fotografija, zaglavlja i podnožja stranica.

Blizu ste, ali postoji još nešto.

Teksta, sadržaja i naslovne stranice.

Blizu ste, ali postoji još nešto.

Teksta, brzih stilova i okvira za tekst.

Blizu ste, ali postoji još nešto.

Svega što je navedeno.

Da. Sastavne blokove, tekst, fotografije i druge delove dokumenta trebalo bi da koristite da biste kreirali dobro dizajnirani dokument koji izgleda profesionalno.

Zamena, oblikovanje i uklanjanje sastavnih blokova dokumenta

[Untitled] Zamena sastavnih blokova

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste prikazali animaciju o tome kako se dizajn sastavnog bloka zamenjuje jednim klikom.

Dokumentu ste dodali naslovnu stranicu. Šta da uradite ako u poslednjem trenutku odlučite da želite drugačiji dizajn naslovne stranice? Možete u bilo kom trenutku da kliknete na novi dizajn sastavnog bloka da biste videli kako taj sastavni blok izgleda u dokumentu. Ako ste tekst čuvara mesta već zamenili sopstvenim tekstom, dizajn naslovne stranice ipak možete promeniti jednim klikom. Novi dizajn će uključivati tekst koji ste otkucali na prvom dizajnu koji ste koristili.

Svaki sastavni blok sastoji se od različitih polja koja se zovu kontrole sadržaja. Na primer, kontrola sadržaja u sastavnom bloku naslovne stranice može da uključuje kontrolu sadržaja naslova i možda kontrolu sadržaja datuma. Važno je da imate u vidu da kontrola sadržaja uključuje informacije koje možete da zamenite sopstvenim tekstom ili sadržajem.

Kreiranje i čuvanje standardnog teksta

Sačuvaj automatski tekst u galeriji brzih delova

Sačuvajte standardni tekst u galeriji da biste ga ponovo koristili u budućnosti.

Koliko često vam se dešava da ponovo kreirate tekst u dokumentima koje pravite? Poput naslovnih stranica i brojeva stranica, standardni tekst ili automatski tekst, kako se on zove u starijim verzijama programa Word, predstavlja uobičajeni deo dokumenta koji biste možda želeli da kreirate u jednom dokumentu i ponovo koristite u tom dokumentu i drugim dokumentima.

U programu Word 2007 izbor teksta možete sačuvati u galeriji sastavnih blokova koja se zove Galerija brzih delova u kojoj na jednostavan način možete da pronađete tekst i ponovo ga koristite. Pokazaćemo vam kako se to radi u vežbi koja sledi.

Oblikovanje teksta sastavnog bloka

Ponovno oblikovani standardni tekst

Napravite promene u sastavnim blokovima i sačuvajte ih u galeriji.

Pretpostavimo da želite da napravite određene promene u standardnom tekstu koji ste već kreirali i sačuvali u galeriji brzih delova. Možete promeniti font, boju i poravnavanje teksta. Stavku čak možete ponovno definisati za galeriju sastavnih blokova da biste je kasnije lako pronašli. Pokazaćemo vam kako da napravite promene u oblikovanju teksta u vežbi za ovaj odeljak.

Nakon što dovršite promene, možete izabrati tekst i stavku Sačuvaj izbor u galeriji brzih delova. Prilagođeni standardni tekst biće dostupan za ponovnu upotrebu kad god vam bude potreban.

Uklanjanje sastavnog bloka iz dokumenta

[Untitled] Uklanjanje sastavnog bloka iz dokumenta

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste prikazali animaciju o tome kako se sastavni blokovi uklanjaju iz dokumenta.

Ako odlučite da neki sastavni blok više ne želite u dokumentu, možete ga iz dokumenta ukloniti istom brzinom kojom ste ga dodali. Većina galerija ima opciju za uklanjanje trenutnog sastavnog bloka iz dokumenta. Na primer, ako je dizajn zaglavlja stranice dodat iz galerija zaglavlja stranice, možete u dnu galerije izabrati komandu Ukloni zaglavlje stranice i zaglavlja će biti uklonjena iz svih stranica.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Word“ da bi se otvorio prozor programa Word i uputstva za vežbanje

Veličina preuzimanja: 151 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Word

U ovoj ćemo vežbi jedan sastavni blok zameniti drugim, sačuvaćemo tekst kao standardni da bismo ga kasnije ponovo upotrebili i promenićemo i sačuvati oblikovanje standardnog teksta.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Zaključili ste da naslovna stranica koju ste odabrali nije u potpunosti odgovarajuća za vaš dokument. Šta bi trebalo da uradite?

Trebalo bi da izbrišem naslovnu stranicu.

Netačno. Mogli biste da uklonite naslovnu stranicu, ali to je drastičan korak. Pokušajte ponovo.

Trebalo bi da izaberem novi dizajn naslovne stranice u galeriji naslovnih stranica.

Da! Postoji mnoštvo lepo dizajniranih naslovnih stranica koje možete odabrati u galeriji naslovnih stranica.

Trebalo bi da uredim postojeći dizajn naslovne stranice.

Blizu ste. Možete urediti vrste dizajna naslovnih stranica, ali lakše je odabrati novi dizajn naslovne stranice u galeriji. Pokušajte ponovo.

Postoji odricanje odgovornosti koje redovno koristite u dokumentima. Kako možete izbeći ponovno kucanje tog teksta svaki put kada ga koristite?

Kopiranjem teksta iz jednog dokumenta i lepljenjem u drugi.

Ne. Ne činite to! Postoji jednostavniji način. Pokušajte ponovo.

To nije moguće. Odricanje odgovornosti morate ponovo otkucati svaki put kada želite da ga upotrebite.

Ne. Naravno da ne morate. Postoji mnogo bolji način.

Biranjem teksta koji ponovo želite da koristite i čuvanjem tog teksta u galeriji brzih delova.

Tačno. Tekst koji ste izabrali biće dostupan u galeriji za ponovnu upotrebu koliko god često to želite.

Font postojećeg sastavnog bloka možete da promenite i ponovo sačuvate u galeriji da biste ga kasnije opet koristili.

Tačno.

Dobar odgovor. Sastavni blok je moguće ponovo oblikovati i sačuvati.

Netačno.

Netačno. Sastavni blok je moguće ponovo oblikovati i sačuvati.

Kako ćete iz dokumenta ukloniti sastavni blok zaglavlja ili podnožja stranice?

Ako ste zaglavlje ili podnožje stranice dodali iz galerije sastavnih blokova, u dnu galerije ćete izabrati stavku Ukloni zaglavlje stranice ili Ukloni podnožje stranice.

Tačno. Iz dokumenta možete da uklonite sva zaglavlja ili podnožja stranica tako što ćete u dnu galerije izabrati stavku „Ukloni“.

Proći ćete kroz dokument, izabrati svako zaglavlje ili podnožje stranice i izbrisati ga jedno po jedno.

Netačno. Postoji mnogo brži način da se iz dokumenta uklone zaglavlja i podnožja stranica. Pokušajte ponovo.

Nije moguće ukloniti zaglavlja i podnožja stranica iz dokumenta.

Netačno. Postoji efikasan način uklanjanja svih zaglavlja i podnožja stranica u dokumentu. Pokušajte ponovo.

Pronalaženje i upotreba sastavnih blokova dokumenta

Organizovanje sastavnih blokova

Pregledajte bilo koji sastavni blok u okviru opcije Organizovanje sastavnih blokova.

Kada budete spremni da ponovo koristite sastavni blok, možete pregledati galerije da biste pronašli željeni sastavni blok ili sve dostupne sastavne blokove u programu Word možete pronaći na jednom mestu koje se zove Organizovanje sastavnih blokova. Organizovanje sastavnih blokova možete otvoriti tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koji sastavni blok u galeriji, a zatim izabrati stavku Organizuj i izbriši da bi se pojavio prozor Organizovanje sastavnih blokova.

Kada na listi organizovanja kliknete na bilo koji sastavni blok, sa desne strane pojavljuje se pregled tako da na jednostavan način možete utvrditi da li je to sastavni blok koji tražite.

Sortiranje svih sastavnih blokova u programu Word

Sortiranje sastavnih blokova

1. Kliknite na naslov kolone da biste je sortirali abecednim redom.

Sortiranje olakšava pronalaženje željenog sastavnog bloka. Sortiranje na jednostavan način možete izvršiti u okviru opcije Organizovanje sastavnih blokova. Dovoljno je da kliknete na naslov kolone. Ako, na primer, imate mnogo standardnog teksta, a znate ime željenog teksta, možete ga brzo pronaći tako što ćete na vrhu kolone kliknuti na naslov Ime da biste videli sve sastavne blokove koji su navedeni abecednim redom.

Brisanje sastavnih blokova dokumenta iz programa Word

Brisanje iz opcije „Organizovanje sastavnih blokova“

1. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koji sastavni blok, a zatim izaberite stavkuOrganizuj i izbriši.

2. Kliknite na dugme Izbriši da biste taj sastavni blok uklonili iz programa Word.

Sastavni blok možete izbrisati iz dokumenta, a vrste dizajna sastavnih blokova možete i trajno da uklonite iz programa Word. Word jednostavno možete osloboditi od suvišnih sastavnih blokova. Da biste izbrisali određeni sastavni blok iz programa Word, kliknite desnim tasterom miša na dizajn sastavnog bloka u galeriji, izaberite komandu Organizuj i izbriši, a zatim u prozoru Organizovanje sastavnih blokova kliknite na dugme Izbriši.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Word“ da bi se otvorio prozor programa Word i uputstva za vežbanje

Veličina preuzimanja: 12 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Word

Za ovu vežbu koristićemo opciju Organizovanje sastavnih blokova da bismo pronašli sastavni blok, umetnuli ga u dokument, a zatim ga trajno izbrisali iz zbirke sastavnih blokova programa Word.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Do sastavnih blokova možete doći putem galerija na traci ili koristeći opciju Organizovanje sastavnih blokova.

Tačno.

Dobar odgovor. Sastavne blokove možete pronaći u galerijama, kao i u okviru opcije „Organizovanje sastavnih blokova“ koja je dostupna ako kliknete desnim tasterom miša na bilo koji sastavni blok u galeriji, a zatim izaberete stavku Organizuj i izbriši.

Netačno.

Netačno. Sastavne blokove možete pronaći u galerijama, kao i u okviru opcije „Organizovanje sastavnih blokova“ koja je dostupna ako kliknete desnim tasterom miša na bilo koji sastavni blok u galeriji, a zatim izaberete stavku Organizuj i izbriši.

Šta od navedenog možete da uradite u okviru opcije „Organizovanje sastavnih blokova“?

Sortirati, umetati i brisati sastavne blokove.

Tačno. Sve te funkcije možete izvršiti u okviru opcije „Organizovanje sastavnih blokova“. Međutim, nije u pitanju samo to.

Uređivati svojstva sastavnih blokova u programu Word.

Tačno. U okviru opcije „Organizovanje sastavnih blokova“ možete urediti ime, galeriju, opis, kao i druga svojstva. Međutim, nije u pitanju samo to.

Praviti promene u kontrolama sadržaja u sastavnom bloku.

Netačno. Promene u kontroli sadržaja možete da pravite u sastavnom bloku, ali opcija „Organizovanje sastavnih blokova“ nije mesto za izvršavanje tog zadataka. Pokušajte ponovo.

Sve navedeno pod prvim i drugim odgovorom.

Tačno! Otkrili ste kompletnu funkcionalnost opcije „Organizovanje sastavnih blokova“.

Kako iz programa Word možete izbrisati sastavni blok?

Nije moguće izbrisati ugrađene sastavne blokove niti sastavne blokove koje ste kreirali.

Ne. Moguće je izbrisati sastavni blok iz programa Word. Pokušajte ponovo.

Tako što se klikne desnim tasterom miša na sastavni blok, a zatim izabere stavka Izbriši.

Netačno. Ovaj metod će vam omogućiti da sastavni blok uklonite iz dokumenta, ali neće ga izbrisati u potpunosti.

Tako što se u opciji Organizovanje sastavnih blokova izabere sastavni blok koji želimo izbrisati, a zatim se klikne na dugme Izbriši.

Tačno! To je najjednostavniji metod za brisanje sastavnog bloka iz zbirke sastavnih blokova programa Word.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Lista galerija sastavnih blokova

Delove dokumenta ili sastavne blokove, kako ih mi zovemo, možete pronaći u galerijama. Na karticama trake možete pronaći galerije u kojima se nalaze zaglavlja i podnožja stranice, vodeni žigovi, sadržaji, naslovne stranice, čak i standardni tekst. Svaka galerija sadrži brojne ugrađene vrste dizajna.

Ovde je navedena kompletna lista galerija sastavnih blokova koje možete pronaći u programu Microsoft® Office Word 2007:

 • Naslovna stranica

 • Zaglavlje stranice

 • Podnožje stranice

 • Broj stranice

 • Okvir za tekst

 • Brzi deo

 • Vodeni žig

 • Sadržaj

 • Bibliografija

Jednostavan rad uz sastavne blokove

Dovršeni Word dokument možete zamisliti kao datoteku koja se sastoji od uobičajenog sadržaja, kao što je čisti tekst, stranice i fotografije ili drugi objekti dokumenta, kao i opcionalnih sastavnih blokova koje možete dodati da biste dovršili dokument profesionalnog izgleda. Dodavanje i promena sastavnih blokova, kao i upravljanje njima može da se savlada uz nekoliko osnovnih procedura.

Dodavanje sastavnog bloka u dokument

 1. Dvaput kliknite unutar dokumenta.

 2. Izaberite karticu i ime dela dokumenta koji želite da dodate u dokument. Na primer, na kartici Umetanje, u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite na dugme Broj stranice.

 3. Izaberite dizajn koji želite da dodate u dokument.

  Obratite pažnju na to da je sastavni blok koji ste izabrali dodat u dokument.

Savet    Na jednostavan način jedan dizajn sastavnog bloka možete zameniti drugim tako što ćete izabrati novi dizajn koji želite da dodate u dokument. Novi sastavni blok koji ste izabrali zameniće prethodni dizajn sastavnog bloka u dokumentu.

Dodavanje standardnog teksta u galeriju

 1. Dvaput kliknite unutar dokumenta.

 2. Izaberite tekst koji želite da sačuvate u galeriji tako što ćete kliknuti sa leve strane teksta.

 3. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Brzi delovi, a zatim izaberite stavku Sačuvaj izbor u galeriji brzih delova .

 4. Otvoriće se dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka. U njemu ćete definisati ovaj sastavni blok za buduću referencu i upotrebu.

  • Počnite tako što ćete sastavnom bloku dati ime koje za vas nosi odgovarajuće značenje. Ime sastavnog bloka će se pojavljivati u galeriji, kao i u okviru opcije Organizovanje sastavnih blokova gde možete vršiti sortiranje po njemu.

  • Sastavni blok možete da sačuvate u bilo kojoj galeriji u kojoj želite.

  • Naslov kategorije predstavlja organizacioni element u galerijama. Galerija brzih delova ima samo kategoriju Opšte. Možda ćete želeti da imate celu galeriju za tekst koji može ponovo da se koristi, tako da možete dodati kategoriju standardnog teksta tako što ćete izabrati stavku Kreiraj novu kategoriju i otkucati ime Standardni tekst. Kliknite na dugme „U redu“.

  • Otkucajte opis ako želite. Na primer, možete da obezbedite smernice za korišćenje teksta.

  • Sa liste Sačuvaj u izaberite stavku Sastavni blokovi.dotx.

  • Na kraju, ako želite da se ovaj tekst pojavljuje isključivo u zasebnom pasusu uvek kada ga odaberete u galeriji, izaberite stavku Umetni sadržaj u njegov sopstveni pasus.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Izaberite galeriju sastavnih blokova koju ste odredili pri kreiranju standardnog teksta. Izabrani tekst će se pojaviti na vrhu galerije u okviru kategorije Standardni tekst.

Važno : Da bi se promene sastavnog bloka zadržale nakon što zatvorite Word dokument, morate kliknuti na dugme Da kada vas Word upita da li želite da sačuvate promene u datoteci „Sastavni blokovi.dotx“.

Promena oblikovanja sastavnog bloka

Ova procedura rezimira korake za ponovno oblikovanje standardnog teksta koji ste već oblikovali i sačuvali u galeriji brzih delova. Bilo koji sastavni blok možete ponovo oblikovati i sačuvati u galeriji.

 1. Izaberite tekst koji želite ponovo da oblikujete.

 2. Na plutajućoj maloj traci sa alatkama koja se pojavljuje pored izbora teksta kliknite na opcije oblikovanja koje želite da promenite. Na primer, kliknite na strelicu pored dugmeta Boja fonta i izaberite neku boju da biste promenili boju teksta.

  Pravljenje promena u oblikovanju na maloj traci sa alatkama

 3. Dok je tekst još uvek izabran, izaberite karticu Umetanje, a zatim u grupi Tekst kliknite na dugme Brzi delovi.

 4. Izaberite stavku Sačuvaj izbor u galeriji brzih delova.

 5. Otvoriće se dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka. U njemu ćete definisati ovaj sastavni blok za buduću referencu i upotrebu.

  • Sastavnom bloku dajte ime koje za vas nosi odgovarajuće značenje. Budući da želite da ovaj ponovno oblikovani tekst zameni prethodni standardni tekst koji ste kreirali, dajte mu isto ime kao i tekstu koji ste ranije sačuvali.

  • Sastavni blok možete da sačuvate u bilo kojoj galeriji u kojoj želite. U ovom slučaju ovaj izbor želite da sačuvate u galeriji koju možete prikazati, pa ćete sa liste Galerija izabrati stavku Brzi delovi.

  • Naslov kategorije predstavlja organizacioni element u galerijama. Prethodno ste tekst sačuvali u galeriji koja se zove Standardni tekst. Možete dodati i kategoriju standardnog teksta tako što ćete izabrati stavku Kreiraj novu kategoriju i otkucati Standardni tekst.

  • Otkucajte opis ako želite. Na primer, u opisu možete da obezbedite smernice za korišćenje teksta.

  • Sa liste Sačuvaj u izaberite stavku Sastavni blokovi.dotx.

  • Na kraju, budući da želite da se ovaj tekst pojavljuje isključivo u zasebnom pasusu uvek kada ga odaberete u galeriji brzih delova, sa liste Opcije izaberite stavku Umetni sadržaj u njegov sopstveni pasus.

 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Da da biste ponovo definisali stavku sastavnog bloka koju ste prethodno kreirali.

  U grupi Tekst kliknite na dugme Brzi delovi gde ćete pronaći predstavu novooblikovanog teksta.

Važno : Da bi se promene sastavnog bloka zadržale nakon što zatvorite Word dokument, morate kliknuti na dugme Da kada vas Word upita da li želite da sačuvate promene u datoteci „Sastavni blokovi.dotx“.

Pronalaženje, umetanje ili brisanje sastavnog bloka u okviru opcije „Organizovanje sastavnih blokova“

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Brzi delovi, a zatim izaberite stavku Organizovanje sastavnih blokova.

  Organizovanje sastavnih blokova možete otvoriti i tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koji sastavni blok u galeriji i izabrati stavku Organizuj i izbriši da bi se pojavio prozor Organizovanje sastavnih blokova.

 2. Pomerajte se kroz dostupne sastavne blokove ili kliknite na naslov kolone da biste sortirali i pronašli određeni sastavni blok. Izaberite bilo koju stavku u prozoru Organizovanje sastavnih blokova da biste sa desne strane prikazali pregled.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na dugme Umetni na dnu liste Sastavni blokovi da biste taj sastavni blok umetnuli u dokument.

   Umetanje iz opcije „Organizovanje sastavnih blokova“

  • Kliknite na dugme Izbriši na dnu liste Sastavni blokovi, kliknite na dugme Da, a zatim na dugme Zatvori da biste sastavni blok izbrisali iz programa Word.

   Sastavni blok koji ste izbrisali više nije dostupan u galeriji niti u okviru opcije Organizovanje sastavnih blokova.

Važno : Da bi se promene sastavnog bloka zadržale nakon što zatvorite Word dokument, morate kliknuti na dugme Da kada vas Word upita da li želite da sačuvate promene u datoteci „Sastavni blokovi.dotx“.

Napredni saveti

Ako želite da se uverite da će se novi sastavni blok koji ste kreirali pojaviti na vrhu liste u prozoru Organizovanje sastavnih blokova, upotrebite simbol ili razmak na početku imena da biste ga poslali na vrh liste.

Da biste napravili promene u svojstvima sastavnih blokova, uključujući ime, galeriju, kategoriju i opis, kliknite desnim tasterom miša na neki sastavni blok u bilo kojoj galeriji i izaberite stavku Uredi svojstva.

Kada zamenite sastavne blokove, možete izgubiti određeni sadržaj ako novi dizajn uključuje drugačije kontrole sadržaja. Na primer, ako ste koristili dizajn naslovne stranice sa sažetkom, a novi dizajn naslove stranice ne uključuje sažetak, sadržaj sažetka neće se pojaviti na novoj naslovnoj stranici.

Da biste pronašli još sastavnih blokova dokumenta, na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Brzi delovi, a zatim izaberite stavku Preuzmi više na lokaciji Office Online. Pored toga, možete ponovo koristiti elemente u predlošcima koje pronađete na mreži tako što ćete te delove predloška sačuvati u galeriji koju odaberete.

Neke galerije sastavnih blokova, kao što su sadržaji, bibliografije i naslovne stranice, dizajnirane su uz vođenje računa o mestu u dokumentu. Na primer, naslovne stranice se automatski umeću na početak dokumenta, osim ako vi ne odredite drugu opciju kliknuvši desnim tasterom miša na sastavni blok naslovne stranice koji želite da upotrebite.

Galerija brzih delova ne uključuje opciju za uklanjanje sastavnog bloka brzih delova iz dokumenta. Da biste uklonili sastavni blok koji ste dodali iz galerije brzih delova, sastavni blok morate ručno ukloniti iz dokumenta tako što ćete izabrati svako pojavljivanje sastavnog bloka u dokumentu, kliknuti desnim tasterom miša na izbor, a zatim izabrati stavku Izbriši.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×