Pomoć za Microsoft Office Excel Viewer

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.


Prikaz ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Koristite Microsoft Office Excel Viewer, možete da otvorite, prikaz, rad sa i štampanje Microsoft Office Excel radne sveske, čak i ako nemate instaliran Excel. Možete i da kopirate podatke iz programa Excel Viewer u drugi program. Međutim, ne možete da kreirate novu radnu svesku, uređivanje podataka ili čuvanje radne sveske u Excel Viewer.

Napomena : Neke funkcije programa Excel Viewer 2003 više nisu podržani u programu Excel Viewer.

Ovaj članak sadrži:

Za pomoć za Excel Viewer

Otvaranje radne sveske

Prikazivanje radnog lista

Rad sa podacima

Štampanje

Funkcije programa Excel Viewer 2003 koje više nisu podržani u programu Excel Viewer

Za pomoć za Excel Viewer

Ovaj članak je dostupna samo kada ste povezani sa Internetom. Ako planirate da radite van mreže, možda ćete želeti da biste odštampali ovog članka. Kliknite na dugme Verzija za štampu, a zatim kliknite na dugme Prikaži sve (gornjem desnom uglu) da biste razvili sve odeljke članka. Da biste odštampali u članku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Za tehničke detalje o Excel Viewer, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Osnovni podaci o programu Microsoft Excel Viewer.

Za informacije o ispravkama za Excel Viewer, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Vrh stranice

Otvaranje radne sveske

U programu Excel Viewer, možete da otvorite radne sveske koje su kreirane u Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel za Windows (verzije 95 i novije verzije) i Microsoft Excel za Macintosh (verzije 2.2 i novije verzije). Ne možete da otvorite radnu svesku koja je sačuvana u formatu zarez razgraničenu tekstualnu nisku (CSV) ili Hypertext Markup Language (HTML) formatu datoteke.

Ako imate Excel instaliran na vašem računaru, možete da otvorite radnu svesku za uređivanje u programu Excel nakon što ste ga otvorili u programu Excel Viewer.

U ovom odeljku:

Otvaranje radne sveske za prikazivanje

Otvorite radnu svesku za uređivanje

Proverite certifikat digitalno potpisanu radne sveske

Otvorili radnu svesku i pregledali je

Možete da otvorite samo Excel datoteke (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm i .xlw). Iako možete da otvorite datoteke sa makroima (.xlsm, .xltm i .xlm), nećete moći da biste pokrenuli makroe. Ne možete da otvorite Hypertext Markup Language (HTML) datoteke (.mht, .mhtml, .htm i .html) ili razgraničen zarezima (CSV) txt (.csv). Takođe nije datoteke možete da otvorite Excel grafikon (.xlc) u trenutnoj verziji programa Excel Viewer.

 1. Na kartici Početak , u grupi " datoteka ", kliknite na dugme Otvori.

  Tasterska prečica takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + O.

  Savet    Da biste otvorili radnu svesku koju ste nedavno koristili, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim u okviru Nedavnih dokumenata, kliknite na ime datoteke radne sveske koju želite da otvorite.

 2. Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista   

  • Na traci adresa, kliknite na disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju koja sadrži radnu svesku koju želite da otvorite.

   Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP   

  • U polju Pogledaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu, mrežom ili Internet lokaciju koja sadrži radnu svesku koju želite da otvorite.

 3. U listi fascikli pronađite fasciklu koja sadrži tu radnu svesku i otvorite je.

 4. Izaberite radnu svesku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  • U programu Excel Viewer, možete da otvorite radnu svesku koja je ograničen sa Information Rights Management (IRM), dokle god imate dozvolu da pregledate tu radnu svesku. Takođe možete da odštampate ili kopiranje sadržaja sa ograničenu radnu svesku ako vam je data određene štampanje i kopiranje dozvole.

  • Pri pokretanju programa Excel Viewer iz Start menija ili tako što ćete kliknuti na ikonu na radnoj površini, prikazuje se dijalog Otvaranje . Da biste pokrenuli Excel Viewer i otvorite određenu radnu svesku, kliknite dvaput na tu radnu svesku.

  • Kada otvorite više od jedne radne sveske u Excel Viewer, možete se prebacivati između njih. Na kartici Početak , u grupi prozor kliknite na dugme Zameni prozore, a zatim izaberite radnu svesku koju želite da aktivirate.

  • Kada otvorite radnu svesku koja sadrži podatke u Excel tabeli koja je povezana sa listom na lokaciji Windows SharePoint Services , ne možete da ažurirate podatke na radnom listu sa podacima na SharePoint lokaciji. Excel Viewer ne možete da osvežite spoljne podatke za povezivanje ni u izvedenim tabelama.

  • Radne sveske koja je prethodno sačuvana u prelom stranice prikaz pregleda u programu Excel će se otvoriti u tom prikazu i možda neće biti prikazana ceo sadržaj radne sveske u Excel Viewer. Da biste se prebacili u normalan prikaz, kliknite na dugme normalno Slika dugmeta na statusnoj traci.

Otvorite radnu svesku za uređivanje

 1. U programu Excel Viewer, otvorite radnu svesku koju želite da prikažete.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori za uređivanje.

  Radne sveske u Excel Viewer zatvara i zatim se otvara u programu Excel tako da možete da ga uredite.

Proverite certifikat digitalno potpisanu radne sveske

Kada otvorite radnu svesku koja je digitalno potpisan iz bezbednosnih razloga, možda ćete želeti da pregledate detalje o digitalni certifikat i proverite autentičnost digitalni potpis da biste se uverili da je digitalni potpis pouzdan.

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Prikaži potpise.

  Prikaži potpise je dostupna samo kada radnu svesku koju otvorite u programu Excel Viewer je digitalno potpisan.

 2. Da biste prikazali detalje o određenom certifikatu, u oknu zadatka potpisa , u okviru Važeće potpise, kliknite na strelicu pored imena potpisnika, a zatim izaberite stavku Detalji potpisa.

 3. Izaberite stavku Prikaz, a zatim uradite sledeće:

  • Da biste utvrdili da li imate poverenja izvor digitalni certifikat, pogledajte Izdato i izdao polja.

  • Da biste utvrdili da li je trenutni certifikat, pogledajte polje važeće od .

Vrh stranice

Prikazivanje radnog lista

U programu Excel Viewer, možete da koristite bilo koju od sledećih funkcija da biste prikazali podatke radnog lista.

U ovom odeljku:

Pomerajte se kroz radni list

Pomeranje i zumiranje pomoću miša

Prikaz različite delove radnog lista u isto vreme

Smanjivanje glavne trake

Povećate ili smanjite prikaz

Prebacivanje na drugi radni list

Pomeranje sadržaja na radnom listu

Za premeštanje između ćelija na radnom listu, kliknite na bilo koju ćeliju ili koristite tastere sa strelicama. Kada kliknete na ćeliju, ona postaje aktivna ćelija.

Da biste videli različite oblasti radnog lista, koristite trake za pomeranje, kao što je opisano u sledećoj tabeli.

Za pomeranje

Postupite na sledeći način:

Jedan red nagore ili nadole

Kliknite na strelice na vertikalnoj traci za pomeranje.

Jednu kolonu nalevo ili nadesno

Kliknite na strelice na horizontalnoj traci za pomeranje.

Jedan prozor nagore ili nadole

Kliknite iznad ili ispod klizača na vertikalnoj traci za pomeranje.

Jedan prozor nalevo ili nadesno

Kliknite s leve ili desne strane klizača na horizontalnoj traci za pomeranje.

Veći prostor

Prevucite klizač. Na veoma velikim radnim listom, držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite.

 • Takođe možete da kliknite desnim tasterom miša na traku za pomeranje i izaberite opciju za pomeranje.

 • Veličina klizača označava proporcionalnih iznos korišćenih radnog lista oblasti koja je vidljiva u prozoru. Položaj klizača označava relativnu lokaciju vidljive oblasti na radnom listu.

Pomeranje sadržaja i zumiranje pomoću miša

Možete da pomerite na radnom listu i Povećavanje i smanjivanje pomoću Microsoft IntelliMouse® pokazivačkog uređaja.

Za

Postupite na sledeći način:

Pomeranje nagore ili nadole nekoliko redova odjednom

Pomerite točkić napred ili nazad.

Kretanja kroz radni list

Držite pritisnut taster sa točkićem i prevucite pokazivač od prvobitne oznake u smeru u kojem želite da se pomerate. Da biste ubrzali pomeranje, prevucite izvan prvobitnoj oznaci. da biste usporili, prevucite prema prvobitnoj oznaci.

Automatskog kretanja kroz radni list

Kliknite na dugme paleta, a zatim Pomerite pokazivač miša u smeru u kojem želite da se pomerate. Da biste ubrzali pomeranje, prevucite izvan prvobitnoj oznaci. da biste usporili, prevucite prema prvobitnoj oznaci. Da biste zaustavili automatsko pomeranja, kliknite na bilo koji taster miša.

Povećavanje ili smanjivanje prikaza

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim okrećite točkić na mišu IntelliMouse unapred ili unazad.

Prikaz različite delove radnog lista u isto vreme

Za prikaz i pomerite se nezavisno po različite delove radnog lista, možete da razdelite radni list horizontalno i vertikalno u posebnim oknima.

 1. Na vrhu vertikalne trake za pomeranje ili sa desne strane horizontalne trake za pomeranje, postavite pokazivač na okvir za razdeljivanje.

  okvir za razdeljivanje

  Napomena : Razdelnik nije vidljiva ako radni list sadrži zamrznuti okna.

 2. Kada se pokazivač promeni u pokazivač razdeljivanje Horizontalna strelica sa dve glave ili Vertikalni razdelni pokazivač (dvosmerna strelica) , prevucite okvir za razdeljivanje željeni položaj.

 • Da biste uklonili Razdeljivanje, dvaput kliknite na razdelnik.

 • Razdeljivanje okana ne prikazuj kada se odštampa radnog lista.

Smanjivanje glavne trake

Na traci, što predstavlja Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent, je dizajniran da biste brže pronašli komande koje su vam potrebne za dovršavanje zadatka. Postoji način da biste izbrisali ili zamenite na traci sa alatkama i menijima iz prethodnih verzija programa Excel Viewer. Međutim, možete da smanjite traci da biste oslobodili prostor na ekranu.

 • Da umanjite traku, kliknite dvaput na kartici Početak kliknite dvaput na kartici Početak ponovo da vratite na traci.

  Tasterska prečica da biste umanjili ili vraćanje u prethodno stanje na traci, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F1.

  I dalje možete da koristite tasterske prečice dok je umanjeno trake.

Povećate ili smanjite prikaz

 • Na statusnoj traci, prevucite klizač na procenat između 10 i 400 ili kliknite na Umanji ili Uvećaj dugme Klizač za zumiranje dok ne dođete do procenat uvećanja koji želite.

Promena uvećanje ne utiče na štampanje. Radni listovi se štampaju na 100% (normalnu veličinu), osim ako ne promenite podešavanje razmere na kartici " stranica " u dijalogu Podešavanje stranice (karticaPočetak , grupa Podešavanje stranice , dugme " Podešavanje stranice ").

Prebacivanje na drugi radni list

Uradite sledeće:

 • Ako karticu radnog lista koji želite da se prebacite nije vidljiv, kliknite na kartice.

 • Ako ne vidite karticu radnog lista, kliknite na karticu dugmad za pomeranje dok se ne prikazuje se na karticu, a zatim kliknite na karticu.

  Dugmad za pomeranje jezičaka

Vrh stranice

Rad sa podacima

U programu Excel Viewer, možete da koristite bilo koju od sledećih funkcija za rad sa podacima na radnom listu.

U ovom odeljku:

Izaberite ćelije, opsega, redova ili kolona

Pronalaženje teksta ili brojeva na radnom listu

Pronađite i izaberite određene ćelije na radnom listu

Kopiranje podataka radnog lista u drugi program

Izaberite ćelije, opsega, redova ili kolona

Želite da izaberete:

Postupite na sledeći način:

Jednu ćeliju

Kliknite na ćeliju ili pređite na ćeliju pritiskanjem tastera sa strelicama.

Izbor opsega ćelija

Kliknite na prvu ćeliju opseg, a zatim prevucite do poslednje ćelije.

Možete takođe da držite pritisnut taster SHIFT i zatim koristite tastere sa strelicama da biste otišli do poslednje ćelije.

Izbor svih ćelija u radnom listu

Kliknite na dugme Izaberi sve , ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

Dugme „Izaberi sve“

Izbor nesusednih ćelija ili opsega ćelija

Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, držite pritisnut taster CTRL, a zatim izaberite ostale ćelije ili opsege.

Izbor velikog opsega ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, držite pritisnut taster SHIFT i zatim kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se krećete da biste učinili vidljivom do poslednje ćelije.

Ceo red

Kliknite na zaglavlje reda.

Celu kolonu

Kliknite na naslov kolone.

Izbor susednih redova ili kolona

Prevucite preko naslova redova ili naslove kolona. Ili, izaberite prvi naslov reda ili kolone, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju naslov reda ili kolone.

Izbor nesusednih redova ili kolona

Izaberite prvi naslov reda ili kolone, držite pritisnut taster CTRL, a zatim izaberite drugi red ili kolonu naslove.

Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom (NADESNO ili NALEVO za redove, NAGORE ili NADOLE za kolone).

Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

Izbor većeg ili manjeg broja ćelija od aktivnog izbora

Držite pritisnut taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednju ćeliju koju želite da uključite u novu selekciju. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i kliknete na dugme izabrane ćelije postaje novi izbor.

Kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu da biste otkazali izbor ćelija.

Pronalaženje teksta ili brojeva na radnom listu

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste pronašli tekst ili brojeve u opsegu ćelija, izaberite taj opseg ćelija.

  • Da biste pronašli tekst ili brojeve na ceo radni list, kliknite na bilo koju ćeliju.

 2. Na kartici Početak , u grupi Uređivanje izaberite stavku Pronađi.

  Tasterska prečica takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + F.

 3. U polju Pronađi sledeće otkucajte tekst ili broj koji želite da tražite.

 4. Podrazumevano, podaci će se pretražuje red po red. Da biste pretražili kolonu po kolonu, kliknite na dugme Opcijei izaberite stavku Po kolonama , u polje za pretragu .

 5. U polju Pogledaj u izaberite tip sadržaja koji želite da pretražujete.

 6. Kliknite na dugme Pronađi sledeće da biste pronašli prvo pojavljivanje teksta ili broja.

  Možete da nastavite da kliknete na dugme Pronađi sledeće dok ne pronađete sva pojavljivanja.

Pritisnite taster ESC da biste prekinuli pretragu.

Pronađite i izaberite određene ćelije na radnom listu

 1. Na kartici Početak , u grupi Uređivanje izaberite stavku Idi na.

  Tasterska prečica takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + G.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste pronašli i izabrali reference na imenovane ćelije ili opsege, kliknite na dugme referenca imenovanu ćeliju ili opseg koji želite u okviru stavke .

   Da biste pronašli i izabrali reference na neimenovanu ćelije ili opsege, otkucajte referencu na ćeliju u polje Referenca .

  • Da biste brzo Pronađite i izaberite sve ćelije koje sadrže određene podatke ili samo onih ćelija koje ispunjavaju određene kriterijume, kliknite na dugme Specijalno, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija.

Izaberite opciju

Želite da izaberete:

Komentari

Ćelije koje sadrže komentare.

Konstante

Ćelije koje sadrže konstante. U poljima za potvrdu ispod formula će biti dostupne kada kliknete na dugme konstanti.

Formule

Formula je nisu dostupne u programu Excel Viewer.

Prazno

Prazne ćelije.

Trenutna oblast

trenutna oblast, na primer cela lista.

Trenutni niz

Za ceo niz ukoliko se aktivna ćelija nalazi u nizu.

Objekti

Grafičke objekte, uključujući grafikone i dugmad, na radnom listu i u okvirima za tekst.

Razlike među redovima

Sve ćelije na koje se razlikuju od aktivne ćelije u izabranog reda. Ako je izabrano više od jednog reda, poređenje se vrši za svaki pojedinačni red ovu selekciju, a na ćeliju koja se koristi za upoređivanje za svaki dodatni red se nalazi u istoj koloni kao aktivne ćelije.

Razlike među kolonama

Sve ćelije na koje se razlikuju od aktivne ćelije u izabranoj koloni. Ako je izabrano više od jedne kolone, poređenje se vrši za svaku pojedinačnu kolonu ovu selekciju, a ćeliju koja se koristi za upoređivanje za svaku dodatnu kolonu se nalazi u istom redu kao aktivne ćelije.

Prethodne ćelije

Prethodne ćelije nije dostupna u programu Excel Viewer.

Zavisne ćelije

Zavisne ćelije i opcije ispod zavisne ćelije nisu dostupne u programu Excel Viewer.

Poslednja ćelija

Poslednju ćeliju na radnom listu koja sadrži podatke ili oblikovanje.

Samo vidljive ćelije.

Samo ćelije koje su vidljive u opsegu koji se ukršta sa skrivenim redovima ili kolonama.

Uslovna oblikovanja

Samo ćelije koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

 • Izaberite stavku Sve da biste pronašli sve ćelije na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

 • Izaberite stavku iste da biste pronašli ćelije koje imaju ista uslovna oblikovanja kao izabrane ćelije.

Validacija podataka

Samo ćelije na koje su primenjena pravila za validaciju podataka.

 • Izaberite stavku Sve da biste pronašli sve ćelije na koje je primenjena validacija podataka.

 • Izaberite stavku iste da biste pronašli ćelije koje imaju istu validaciju podataka kao izabrane ćelije.

Kopiranje podataka radnog lista u drugi program

Možete da kopirate podatke iz radnog lista u programu Excel Viewer i zatim je nalepite u drugi program. Međutim, ne možete da nalepite podatke iz radnog lista u radnu svesku koja je otvorena u programu Excel Viewer. Uređivanje radne sveske, morate imati instaliran na vašem računaru Excel.

Napomena : Ne možete da kopirate podatke na list sa grafikonom.

 1. Na radnom listu izaberite podatke koje želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak , u grupi Uređivanje izaberite stavku Kopiraj.

  Tasterska prečica  Možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+C.

 3. Prebacite se na program koji želite da kopirate podatke, a zatim koristite taj program komanda "Nalepi".

Ako je izabrana oblast kopiranja sadrži skrivene ćelije, Excel Viewer takođe kopira skrivene ćelije.

Vrh stranice

Štampanje

U programu Excel Viewer, možete da koristite bilo koju od sledećih funkcija za štampanje podataka radnog lista.

U ovom odeljku:

Postavljanje ili uklanjanje oblasti štampanja

Promena položaja stranice, Podešavanje veličine i veličine papira

Podešavanje margina stranice i centar podataka na svakoj stranici

Štampanje određenih redova ili kolona na svakoj stranici

Uključite linije koordinatne mreže ili redova i kolona nalepnice na svakoj odštampanoj stranici

Prikazivanje preloma stranice.

Pregled stranice pre štampanja

Štampanje aktivnog radnog lista, izabranog opsega ili celoj radnoj svesci

Štampanje nekoliko radnih listova odjednom

Postavljanje ili uklanjanje oblasti štampanja

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje želite da odštampate.

 2. Na kartici Početak , u grupi Podešavanje stranice kliknite na dugme Područje za štampanje.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste podesili područje za štampanje, kliknite na dugme Podesi oblast štampanja.

  • Da biste obrisali područje za štampanje koje ste podesili, izaberite stavku Obriši oblast štampanja.

Promena položaja stranice, Podešavanje veličine i veličine papira

Ako rad ne uklapa tačno u broj odštampane stranice koje želite, možete prilagoditi (ili skala) radnog lista tako da se uklopi na stranicama sa više ili manje od njega od normalne veličine. Takođe možete navesti da želite da odštampate rad na određeni broj stranica i odaberite neku drugu veličinu papira.

 1. Na kartici Početak , u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Na kartici Stranica, u okviru za grupisanje Položaj izaberite opciju Položeno ili Uspravno.

 3. Da biste promenili razmeru stranice, u okviru Podešavanje razmere, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste smanjili ili povećali radnog lista tako što ćete određeno, otkucajte procenat veličinu u polju Prilagodi na .

  • Da biste smanjili ili povećali radnog lista tako da se uklopi na određeni broj stranica, kliknite na dugme da, a zatim otkucajte broj stranice na kojoj želite da odštampate radni list.

 4. Da biste naveli veličinu papira, izaberite veličinu koju želite u polju Veličina papira .

 5. Da biste naveli kvalitet štampanja, izaberite kvalitet koji želite u okviru kvalitet štampanja .

 6. Ako želite da navedete početni broj stranice koji je različit od 1, možete da upišete broj koji želite u polju broj prve stranice .

Podešavanje margina stranice i centar podataka na svakoj stranici

 1. Izaberite radni list.

 2. Na stranici " Početak ", u grupi Podešavanje stranice , izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Izaberite karticu " margine ".

 4. U na vrh, dno, levoi desno polja, unesite željene veličine margina.

  Ove postavke bi trebalo da bude veći od minimalne margine koje su neophodne za štampač.

 5. U okviru Postavi u centar stranice, uradite jednu ili obe sledeće:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Horizontalno ako želite da biste centrirali podatke radnog lista između leve i desne margine.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vertikalno ako želite da biste centrirali podatke radnog lista između gornje i donje margine.

Štampanje određenih redova ili kolona na svakoj stranici

 1. Kliknite na radni list koji želite da odštampate.

 2. Na kartici Početak , u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Izaberite karticu List.

 4. U okviru Naslovi za štampanje, kliknite u polje Redovi koje treba ponoviti na vrhu ili kolone koje treba ponoviti sa leve strane , a zatim izaberite redove ili kolone koje želite da se pojavi na svakoj odštampanoj stranici.

Uključite linije koordinatne mreže ili redova i kolona nalepnice na svakoj odštampanoj stranici

 1. Kliknite na radni list koji želite da odštampate.

 2. Na kartici Početak , u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Izaberite karticu List.

 4. Da biste odštampali koordinatne linije, potvrdite izbor u polju za potvrdu linije koordinatne mreže .

 5. Da biste odštampali na brojevima i pojave oznake redova i kolona, potvrdite izbor u polju za potvrdu naslova redova i kolona .

Prikazivanje preloma stranica

 1. Na statusnoj traci kliknite na dugme Pregled preloma stranice Slika dugmeta .

 2. Da biste se vratili u normalan prikaz, na statusnoj traci kliknite na dugme normalno Slika dugmeta .

Prelome stranica koje ste ručno umetnuli se pojavljuju kao pune linije. Isprekidane linije ukazuju na to automatski prelomi stranica. Možete da premestite prelom stranice, ali ne možete da dodate ili izbrišite ih.

Pregledanje stranice pre štampanja

 1. Na kartici Početak , u grupi " datoteka ", kliknite na dugme Pregled pre štampanja.

  Tasterska prečica takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + F2.

 2. Koristite sledeću dugmad trake sa alatkama za pregled stranice i napravite podešavanja pre štampanja.

Dugme

Radnja

Sledeća stranica

Prikazuje sledeću stranicu koja će biti odštampana. Ako imate više izabranih radnih listova i kliknite na Sledeću stranicu kada se pojavi na poslednju stranicu izabranog radnog lista, Excel Viewer prikazuje prva stranica sledeći izabranog radnog lista.

Ova opcija nije dostupna kada je radni list sadrži samo jednu stranicu.

Prethodna stranica

Prikazuje na prethodnu stranicu za štampanje. Ako imate više radnih listova izabrana i kliknite na Prethodnu stranicu kada se pojavi na prvoj stranici izabranog radnog lista, Excel Viewer prikazuje poslednju stranicu prethodnog izabranog radnog lista.

Ova opcija nije dostupna kada je radni list sadrži samo jednu stranicu.

Zum

Prebacivanje između prikaza cele stranice radnog lista i uvećani prikaz. Funkciju zumiranja ne utiče na veličinu štampanja. Takođe možete da se prebacivanje između prikaza cele stranice i uvećani prikaz radnog lista tako što ćete kliknuti na bilo koju drugu oblast radnog lista.

U zavisnosti od rezolucije monitora možda u prikazu cele stranice nećete moći da vidite neke oblike grafike, kao što su tanke ivice.

Odštampaj

Prikazuje dijalog Štampanje gde možete da podesite opcije štampanja i zatim štampanje izabrani radni list.

Podesi stranicu

Prikazuje dijalog Podešavanje stranice gde možete da postavite opcije koje kontrolišu izgled odštampane radnih listova.

Prikaži margine

Prikazuje ili sakriva regulatore margina koje možete da prevučete podesite margine stranice, zaglavlja i podnožja margine i širine kolona.

Zatvaranje pregleda pre štampanja

Zatvara prozor pregleda pre štampanja i vraća aktivni radni list u prethodni prikaz.

Način na koji se stranica se pojavljuju u oknu za pregled zavisi od dostupnih fontova, dostupnih boja i rezolucije štampača.

Štampanje aktivnog radnog lista, izabranog opsega ili celoj radnoj svesci

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U okviru Odštampaj, kliknite na jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite stavku Izbor da biste odštampali izabranog opsega.

  • Kliknite na dugme aktivne listove da biste odštampali aktivni radni list ili svih izabranih radnih listova.

  • Izaberite celu radnu svesku da biste odštampali sve radne listove.

  • Kliknite na tabelu za štampanje Excel tabele podataka. Ova opcija je dostupna samo kada radni list sadrži podatke u format Excel tabele, a zatim ove podatke je izabran za štampanje.

Ako radni list ima definisanu oblast štampanja, Excel Viewer štampa samo oblast štampanja. Ako izaberete opseg ćelija za štampanje, a zatim izaberite stavku Izbor, Excel Viewer štampa selekciju i ignoriše sve oblasti štampanja koje su definisane za radni list.

Štampanje nekoliko radnih listova odjednom

 1. Da biste izabrali radne listove koje želite da odštampate, uradite nešto od sledećeg.

Želite da izaberete:

Postupite na sledeći način:

Dva ili više susednih listova

Izaberite karticu prvog radnog lista, pritisnite i držite taster SHIFT i zatim izaberite karticu poslednjeg radnog lista.

Dva ili više nesusednih listova

Izaberite karticu prvog radnog lista, držite pritisnut taster CTRL i zatim kliknite na kartice drugih listova.

 1. Na kartici Početak , u grupi " datoteka ", kliknite na dugme Brzo štampanje.

  Brzo štampanje šalje radnih listova na podrazumevanom štampaču bez pravljenja promene trenutne postavke štampanja. Ako želite da navedete štampač, broj kopija i druge opcije štampanja pre nego što odštampate, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Vrh stranice

Funkcije programa Excel Viewer 2003 koje više nisu podržani u programu Excel Viewer

Sledeće funkcije programa Excel Viewer 2003 više nisu podržane u ovoj verziji programa Excel Viewer.

Funkcija

Komentari

Otvaranje datoteka koje su grafikona

Ne možete da otvorite datoteku koja je sačuvana u formatu datoteke grafikon (.xlc).

Raspoređivanje prozora

Rasporedi sve komande nije dostupan. Ne možete da ga koristite za prikaz radnih listova iz više radnih svezaka u isto vreme. Umesto toga, možete ručno da uredite operativnog sistema windows.

Zamrzavanje okana

Komanda " Zamrzni okna " nije dostupan. Ne možete da ga koristite da bi oznake kolone ili reda ili drugih podataka ostala vidljiva dok se pomerate kroz radni list.

Filtriranje podataka

Komanda " Automatski filter " nije dostupan. Ne možete da primenite filter da se fokusirate na određene podatke.

Promena veličine redova i kolona

Više ne možete prevucite granice naslova redova i kolona ili kliknite dvaput na stavku granice da biste promenili veličinu redova i kolona.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×