Podvlačenje sadržaja ćelije, cele ćelije ili redove na radnom listu

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Postoji nekoliko načina da biste dodali podatke na radni listpodvlačenja. Možete da sve podvlačenje ili izabranog teksta u ćelijama, primenite donja ivica ćelije ili redove ili nacrtali liniju za podvlačenje ćelije.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Podvlačenje sve ili izabrane sadržaja ćelije

Koristite donju ivicu da biste podvlačenje cele ćelije ili redova

Crtanje linije za podvlačenje ćelija

Podvlačenje sve ili izabrane sadržaja ćelije

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste podvlačenje celog teksta ili brojeva u ćeliji ili opseg ćelija, izaberite tu ćeliju ili opseg ćelija.

   Kako izabrati ćeliju ili opseg

   Da biste izabrali

   Uradite sledeće

   Jednu ćeliju

   Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

   Opseg ćelija

   Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

   Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

   Veliki opseg ćelija

   Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

   Sve ćelije na radnom listu

   Kliknite na dugme Izaberi sve.

   Dugme „Izaberi sve“

   Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

   Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

   Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

   Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

   Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

   Napomena : Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

   Ceo red ili celu kolonu

   Kliknite na naslov reda ili kolone.

   Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

   1. Naslov reda

   2. Naslov kolone

   Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

   Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate ceo red ili kolonu.

   Susedne redove ili kolone

   Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i izaberite poslednji red ili kolonu.

   Nesusedne redove ili kolone

   Izaberite naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

   Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

   Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

   Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

   Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

   Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

   Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

   Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (donji desni ugao).

   Ćelije na početku radnog lista

   Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

   Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

   Držite pritisnut taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

   Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

  • Da biste podvlačenje deo sadržaja u ćeliji, kliknite dvaput na tu ćeliju, a zatim izaberite tekst ili brojeve koje želite da podvlačenje.

   Ako je uključeno uređivanje u ćeliji, možete izabrati sadržaj ćelije tako što ćete kliknuti dvaput na ćeliju. Ako za uređivanje u ćeliji isključeno, možete da kliknite na ćeliju, a zatim izaberite tekst ili brojeve koje želite da podvlačenje u polje za formulu. Takođe možete da pritisnete F2 da biste uredili aktivnu ćeliju, koristite tastere sa strelicama da biste postavili mesto umetanja, a zatim koristite taster SHIFT + tasteri sa strelicama da biste izabrali sadržaj.

 2. Na kartici Početak, u grupi Font uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili jedan podvučeni tekst, kliknite na dugme podvlačenja Slika dugmeta .

  • Da biste primenili različite stilove podvlačenja, na primer dvostrukog podvlačenja ili jednostrukih ili dvostrukih računovodstveni podvlačenje (podvlačenja koja unosi širine ćelije), kliknite na pokretač dijaloga Slika dugmeta pored stavke Font , a zatim u polju Podvučeno izaberite stil koji želite da koristite.

   Slika glavne trake programa Excel

Vrh stranice

Koristite donja ivica da biste podvlačenje celu ćelije ili redove

 1. Izaberite ćeliju, opseg ćelija ili redove koje želite da podvlačenje.

  Kako izabrati ćeliju ili opseg

  Da biste izabrali

  Uradite sledeće

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije na radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

  Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

  Napomena : Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

  Ceo red ili celu kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate ceo red ili kolonu.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i izaberite poslednji red ili kolonu.

  Nesusedne redove ili kolone

  Izaberite naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (donji desni ugao).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

  Držite pritisnut taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. Na kartici Početak , u grupi Font kliknite na strelicu pored Donja ivica Slika dugmeta , a zatim izaberite stil ivice dno na paleti.

  Slika glavne trake programa Excel

Vrh stranice

Crtanje linije za podvlačenje ćelija

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici.

  Grupa „Ilustracije“ na kartici „Umetanje“

 2. U okviru linija, kliknite na dugme Slika dugmeta .

 3. Prevucite da biste nacrtali liniju ispod ćelije koje želite da podvlačenje.

  Da biste nacrtali savršeno pravu liniju, držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite da biste nacrtali liniju.

 4. Da biste promenili oblikovanje linije, kliknite na dugme u redu da biste ga izabrali.

  Ovo prikazuje Alatke za crtanje, dodavanjem kartice Oblikovanje .

 5. Na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite željene opcije oblikovanja.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×