Podesite prilagođeni predložak za SharePoint biblioteku

Podesite prilagođeni predložak za SharePoint biblioteku

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Prilikom kreiranja biblioteke dokumenata SharePoint , možete da podesite podrazumevani tip datoteke da biste otvorili kada se kreira novu datoteku (na primer, možete da podesite PowerPoint datoteke kao podrazumevani tip datoteke da biste otvorili). Takođe možete da prilagodite podrazumevani predložak datoteke za biblioteku. Na primer, možete da kreirate Microsoft Word predložak sa prilagođenim zaglavlja i podnožja ili druge prilagođene funkcije i da bi podrazumevanog predloška za biblioteku. Zatim, kada vi ili vaši korisnici kreiraju nove datoteke, on otvara u odgovarajućem programu sa vaše prilagođene funkcije.

Napomena : Morate imati dozvole puna kontrola za biblioteku da biste podesili predložak.

Podešavanje podrazumevanog tipa datoteke prilikom kreiranja biblioteke

Sledite ovu proceduru da biste podesili tip datoteke da biste otvorili prazne datoteke u odgovarajućem programu.

 1. Idite na lokaciju na kojoj želite da kreirate biblioteku.

 2. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika i zatim kliknite na dugme Dodaj aplikaciju

 3. Odaberite biblioteke dokumenata.

 4. Izaberite stavku Dodatne opcije.

 5. Dodavanje imena, opcionalni opis, kreiranje verzija, i ako je primenljiva, da li želite biblioteku da prima e-poštu.

 6. Izaberite podrazumevani format datoteke aplikacije i verziju sa padajuće Predložak dokumenta .

  Izbor predloška

 7. Kliknite na dugme Kreiraj.

Prilagođavanje podrazumevanog predloška za biblioteku dokumenata

Koristite ovu proceduru da biste prilagodili podrazumevani predložak. Postoje dva načina možete da promenite podrazumevani predložak:

 • Ako biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke za program kompatibilan sa SharePoint, možete da uredite podrazumevani predložak.

 • Za ostale programe ne možete direktno urediti podrazumevani predložak, ali možete kopirati datoteku novog predloška u fasciklu Obrasci u biblioteci da biste naveli prilagođeni predložak.

Uređivanje podrazumevanog predloška datoteke

 1. Idite na lokaciju gde se nalazi u biblioteci.

 2. U SharePoint Server, na traci izaberite karticu Biblioteka , a zatim izaberite stavku Postavke biblioteke.

  Za SharePoint Online, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika , a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

  Kliknite na dugme više opcija za postavke u prozoru postavke
 4. U odeljku Predložak dokumenta, ispod polja URL adresa predloška kliknite na Uredi predložak. Dogodiće se nešto od sledećeg:

  Ako je vaša lokacija deo Office 365 pretplate, onda će od vas u ovom trenutku možda biti zatraženo da unesete korisničko ime i lozinku za Office 365 pretplatu.

  • Biblioteke dokumenata    Predložak se otvara u aplikaciji koji je kompatibilan sa SharePoint i koji je povezan sa tip datoteke trenutnog predloška. Na primer, Word će otvoriti ako podrazumevani predložak Word predložak ili Excel otvara ako je podrazumevani predložak u Excel radni list.

  • Biblioteka obrazaca    Predložak se otvara u programu kompatibilnom sa SharePoint, ili na zasnovanih na XML-programa za dizajniranje obrazaca, kao što je InfoPath ili u XML uređivaču.

   Uređivanje predloška
   Uređivanje podrazumevanog predloška biblioteke

  Napomena : Ako su osobe na vašoj lokaciji već popunile obrasce zasnovane na originalnom predlošku, razmotrite kako sve promene predloška mogu uticati na te obrasce. Na primer, dodavanje polja koje korisnici moraju da popune može dovesti do grešaka u originalnim obrascima popunjenim pre dodavanja polja.

 5. Unesite željene promene, a zatim sačuvajte predložak. Zatvorite program ako vam više nije potreban ili se prebacite na lokaciju.

 6. U zavisnosti od programa za dizajniranje obrazaca, možda ćete iz njega morati ponovo da objavite predložak u biblioteci na lokaciji.

 7. Na lokaciji, na dnu stranice „Više opcija za postavke biblioteke dokumenata ili obrazaca“, kliknite na dugme U redu.

Navođenje prilagođenog predloška datoteke

 1. Kreirajte i sačuvajte prilagođeni predložak u programu koji je kompatibilan sa SharePoint. Zabeležite njenu lokaciju, a zatim prebacite na SharePoint.

  Napomena : Ako podrazumevani predložak dokumenta se zove sve osim template.dotx, prikazaće se nijedan podrazumevani predložak u listi ili u biblioteci.

 2. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku za koju želite da navedete prilagođeni predložak.

 3. Morate da koristite Internet Explorer za ovaj korak. U SharePoint Online, izaberite stavku Svi dokumenti na vrhu, desno, a zatim izaberite stavku prikaz u istraživaču datoteka.

  Za SharePoint Server, izaberite karticu Biblioteka na traci, a zatim u grupi Povezivanje i izvoz izaberite stavku Otvori pomoću programa Explorer.

  Važno : Ako istraživač datoteka ne otvori ili vidite poruku o grešci, možda ćete morati da dodate svoju lokaciju na listu pouzdanih lokacija u postavkama pregledača. Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje u programu Explorer ili prikazu pomoću istraživača datoteka u sistemu SharePoint. .

 4. U programu „Istraživač datoteka“ potražite prilagođeni predložak koji ste kreirali.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

 6. Kliknite na dugme Nazad dok se ne vratite u biblioteku, a zatim izaberite fasciklu Obrasci da biste je otvorili.

 7. Kliknite desnim tasterom miša u praznu oblast u prozoru fascikle i u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

 8. Zatvorite istraživač datoteka i vratili se na lokaciju.

 9. Izaberite stavku Sadržaj lokacije na levoj strani.

 10. Pronađite biblioteku dokumenata u okviru sadržaj, zadržite pokazivač iznad njegovog imena, kliknite na tri tačke (...) i zatim kliknite na dugme postavke.

  Ako ne vidite komande iznad, možda ćete biti u klasičnom SharePoint. U tom slučaju, idite u biblioteku dokumenata, a zatim na traci, izaberite karticu Biblioteka , a zatim Postavke biblioteke.

 11. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 12. U odeljku Predložak dokumenta uradite nešto od sledećeg:

  Biblioteka dokumenata    U polju URL adresa predloška otkucajte adresu prilagođenog predloška. Ta lokacija predstavlja veb adresu predloška na lokaciji i odnosi se na ime lokacije. Na primer, ako se predložak zove „Vodeni žig.dotx“ i dodate ga u fasciklu Obrasci u biblioteci dokumenata Deljeni dokumenti, otkucaćete sledeće:

  Deljene Documents/Forms/Watermark.dotx

  Biblioteka obrazaca    U polju URL adresa predloška otkucajte adresu prilagođenog predloška koji želite da koristite. Ta lokacija predstavlja veb adresu predloška na lokaciji i odnosi se na ime lokacije. Na primer, ako se predložak zove „Porudžbine.xml“ i dodate ga u fasciklu Obrasci u biblioteci obrazaca Kupovine, otkucaćete sledeće:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Napomena :  Ako postavke u polju Predložak dokumenta nisu dostupne, administrator je možda podesio više tipova sadržaja. Da biste videli da li je omogućeno više tipova sadržaja, proverite da li je u okviru Želite li da dozvolite upravljanje tipovima sadržaja? izabrana opcija Da u odeljku Tipovi sadržaja odmah iznad odeljka Predlošci dokumenata. Ako jeste, morate urediti predložak za tip sadržaja.

Više informacija o predlošcima datoteka u biblioteci dokumenata ili obrazaca

Evo nekih saveta i uputstva za kreiranje i korišćenje predložaka.

Tipovi datoteka koji se mogu i ne mogu uskladištiti u SharePoint biblioteci

U zavisnosti od datoteke koju imate u biblioteci, može doći do neke od sledećih situacija:

Datoteke kompatibilne sa SharePoint tehnologijama    za korisnika da biste kreirali datoteku pomoću komande " novo " u biblioteci dokumenata, datoteku predloška mora biti kreirana iz programa koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što je Microsoft Office Word. Kada kreirate novu datoteku u biblioteci obrazaca, podrazumevani program može biti programu za dizajniranje obrazaca zasnovanom na XML koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što je Microsoft InfoPath.

Ostale programske datoteke    Za većinu drugih programa, datoteku i dalje možete da uskladištite u biblioteci i da upravljate njom. Međutim, umesto direktnog kreiranja datoteke iz biblioteke dokumenata, datoteku možete kreirati u svom programu i kasnije je otpremiti u biblioteku.

Blokirani programske datoteke    Iz bezbednosnih razloga, nekim tipovima programskih datoteka, kao što je .exe, su blokirani iz koji se skladišti u biblioteci. Za više informacija pogledajte članak Tipovi datoteka koje ne mogu dodati na listu ili biblioteku.

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške datoteka

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške su biblioteke dokumenata i biblioteke obrazaca.

Biblioteke dokumenata    Biblioteku dokumenata koristite za skladištenje mnogih različitih tipova datoteka, uključujući dokumente, unakrsne tabele, prezentacije, tekstualne datoteke i druge tipove datoteka, kao i upravljanje njima. Biblioteka dokumenata često predstavlja najčešće mesto na lokaciji na kom možete kreirati, prikupljati, ažurirati datoteke i upravljati njima sa članovima tima, kao i deliti ih sa ostalim kolegama u celom manjem ili većem preduzeću. Biblioteku dokumenata možete koristiti kao spremište datoteka opšte namene ili za određenu namenu. Na primer, marketinški tim možda ima sopstvenu biblioteku dokumenata za planiranje materijala, objave novosti i publikacije.

Biblioteke obrazaca    Biblioteka obrazaca obezbeđuje jednostavan način za deljenje i praćenje obrazaca zasnovanih na XML-u koji se koriste za prikupljanje informacija. Na primer, biblioteku obrazaca možete kreirati za obrasce izveštaja o troškovima svog sektora. Predložak obrasca izveštaja o troškovima skladišti se kao podrazumevani predložak datoteke u biblioteci obrazaca. Svaki put kada neko kreira izveštaj o troškovima, otvara se predložak kao prazan obrazac koji sadrži raspored, polja i izračunavanja izveštaja o troškovima. Kada neko popuni obrazac, podaci izveštaja o troškovima (samo podaci) čuvaju se kao XML datoteka u biblioteci obrazaca. Odvajanjem podataka iz obrasca drugim sistemima je lakše da odvojeno obrade svaki izveštaj o troškovima, objedine podatke ili ga izvezu radi dalje obrade i analize.

Mesto skladištenja predložaka datoteka u biblioteci

Kada biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke, on se skladišti u fascikli „Obrasci“ u biblioteci.

Otvorite biblioteku u istraživaču datoteka da biste videli fasciklu Obrasci koji sadrži predložak datoteke za biblioteku.

Obrazac fascikle za skladištenje predložaka

Podrazumevano, biblioteke dokumenata ima predloška datoteke koja se zove template.dotx, ali možete da promenite ovu datoteku ako treba da. Da biste naveli drugi predložak, potrebno je da prvo kreirate u programu koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što su Word, a zatim je sačuvajte u fasciklu obrasci biblioteke. Zatim iz biblioteke, možete da navedete adresu prilagođeni predložak.

Biblioteka obrazaca podrazumevano se dobija uz datoteku čuvara mesta koja se zove template.xml koju morate zameniti predloškom obrasca koji kreirate.

Kreiranje predloška datoteke za biblioteku obrazaca

Da biste kreirali ili prilagoditi predložak u biblioteci obrazaca, možete da koristite program za dizajniranje obrazaca zasnovanom na XML-koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što je InfoPath. Može da bude dodatne prednosti korišćenja programa za dizajniranje obrazaca. Na primer, kada koristite InfoPath, možete da uradite sledeće:

 • Kreirati biblioteku obrazaca i predložak direktno iz programa InfoPath.

 • Prikladno urediti i ponovo objaviti predložak obrasca u biblioteci obrazaca.

 • Objediniti pojedinačne XML datoteke sa podacima kreirane iz nekih drugih predložaka obrazaca radi dalje obrade.

 • Unaprediti polja XML podataka u kolone biblioteke u biblioteci obrazaca.

Kada korisnik kreira obrazac, on se podrazumevano otvara u programu za uređivanje obrasca koji je kompatibilan sa SharePoint na računar klijenta. Ako nijedan kompatibilni program nije instaliran, obrazac, ako ga je dizajniran da biste otvorili u pregledaču možete otvoriti u pregledaču. Ako želite, možete da navedete obrasca dizajnirani da biste otvorili u pregledaču, uvek se otvara u pregledaču. Možete da promenite podrazumevano ponašanje u postavci Otvaranje dokumenata u pregledaču u više opcija za postavke biblioteke.

Idite na postavke i postavke biblioteke
U sistemu SharePoint online, izaberite stavku postavke, a zatim postavke biblioteke
Postavke liste na traci
U sistemu SharePoint server, kliknite na dugme postavke biblioteke na kartici "Biblioteka" na traci

Kliknite na dugme više opcija za postavke u prozoru postavke

Postavke za biblioteku dokumenata

Snimak ekrana stranice sa više opcija za postavke biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint

Otvorite dokumente u postavci pregledača

Ako je omogućeno više tipova sadržaja i su navedeni predlošci za te tipove sadržaja, biblioteka koristi predloške koji su određeni pomoću tipova sadržaja, a ne podrazumevani predložak datoteke. U ovom slučaju, ako želite da prilagodite predloške za biblioteku, morate da promenite tipove sadržaja. Za više informacija o tipovima sadržaja potražite u članku Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×