Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Office centar za pristupačnost

Office aplikacije za rad sa pristupačnosti postavki i funkcija većina uređaja. Ove postavke vam mogu pomoći da biste ih lakše da koristite. Na primer, možete Obrni boje ili promeniti kontrast boje da biste lakše da vidite na ekranu. Ili, možete da kontrolišete uređaj sa tastature umesto miša i tako dalje.

Kako da odaberete ove postavke zavisi od toga koju vrstu uređaja imate: Windows, Mac, iOS ili Android.

Windows 10 nudi centru za Jednostavan pristup sa mnogo ugrađene funkcije koje olakšavaju osobama sa umanjenim sposobnostima. Možete da pronađete glavnog pristupačnosti srodne postavke na meniju jednostavan pristup u okviru postavke. Takođe možete pokrenuti funkcije pristupačnosti kao što su naratora ili Lupe u postavkama jednostavan pristup.

Da biste brzo otvorili okno Jednostavan pristup , pritisnite taster sa Windows logotipom ključnih + U. Ili, u polju za pretragu otkucajte jednostavan pristup.

Korišćenje naratora

Narator je ugrađena u operativnom sistemu Windows 10 aplikacija čitanje sa ekrana, a Office 365 aplikacije su optimizovani za narator. Da biste počeli, idite na Prvi koraci uz narator.

Koristite visokog kontrasta boja

Ako želite više kontrasta boja da biste videli teksta i stavki na ekranu bolje i Olakšajte na vaše oči, možete da uključite u režimu visokog kontrasta. Za dalja uputstva, pogledajte uputstva za koristi visoki kontrast u operativnom sistemu Windows

Uvećavanje sadržaja ekrana

Povećate delove sadržaja pomoću alatke za Lupe ekrana. Možete da podesite Lupe za preko celog ekrana ili Lens okno.

 • Da biste brzo započeli lupa, taster sa Windows logotipom taster plus (+).

 • Da biste uvećali, pritisnite taster sa Windows logotipom + od ključnih i key(+). Da biste umanjili, taster sa Windows logotipom + od ključnih znaka minus (-).

 • Kada je fokus na lupu, možete da promenite postavke na traci sa alatkama Lupe. Pritisnite taster Tab ili Shift + Tab da biste se premestili na traci sa alatkama Lupe. Da biste izabrali opciju ili opcije lista, pritisnite taster RAZMAKNICA. Da biste napustili na opciju ili opcije lista, pritisnite taster Esc.

 • Da biste izašli iz lupe i zatvorili alatku, pritisnite taster sa Windows logotipom+Esc.

Više informacija potražite u Korišćenje Lupe za gledanje stavki na ekranu.

Promena veličine teksta

Možete da promenite veličinu teksta na ekranu bez Prilagođavanje rezoluciju ekrana.

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom da biste otišli na polje za pretragu.

 2. U polju za pretragu otkucajte: "Uvećati i tekst." Pritisnite taster Enter da biste otvorili stranicu Prilagođavanje prikaza .

 3. Premeštanje indikator kartice u smeru u desnom na klizač za promenu veličine teksta, aplikacije i drugih stavki .

 4. Takođe možete prilagoditi veličinu teksta u menijima, naslove i tako dalje. Da biste otišli na te kontrole iz prikaza stranici, prilagođavanje kliknite na vezu postavke prikaza više opcija , a zatim odaberite stavku Napredno podešavanje veličine teksta i drugih stavki.

Promena veličine pokazivača miša

Možete da promenite veličinu pokazivača miša i boja da biste olakšali da koristite miš.

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom.

 2. U polju za pretragu otkucajte "miš".

 3. Kliknite na vezu Opcije dodatne miša .

 4. U dijalogu Svojstva miša odaberite karticu za tu postavku koju želite da promenite, a zatim izabrati opcije iz tog okna.

Korišćenje aplikacije Cortana

Korišćenje Cortana virtuelna glas kontroliše pomoćnika da izvršite osnovne zadatke. Da biste saznali više o Cortana i kako da ga podesite, pogledajte Šta je to Cortana. Cortana je dostupna samo u određenim zemalja i regiona.

Savet : Ako po prvi put uz govor koristite aplikaciju Cortana, ona će vam tražiti dozvolu da vam postavi nekoliko pitanja kako bi razumela šta vam je važno. Ako prihvatate ovo, pritiskajte Tab dok ne čujete „Prihvati“, a zatim pritisnite Enter. Ako ne želite da odgovorite na pitanja, pritiskajte Tab dok ne čujete „Ne, hvala“ i pritisnite Enter.

Koristite Windows prepoznavanje govora

Ako prvi put koristite prepoznavanje govora, morate da ga podesite.

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom.

 2. U polju za pretragu otkucajte "govor". Pritisnite taster Enter da biste otvorili čarobnjak za podešavanje.

 3. Pratite uputstva u čarobnjaku.

 4. Kada dovršite podešavanje, možete da koristite za uputstvo da biste saznali glasovne komande i obučavanja Računaru da biste prepoznati glas.

 5. Da biste saznali više o prepoznavanje govora komande, pogledajte članak Windows prepoznavanje govora

Kada koristite Office za Mac, možete da iskoristite prednost funkcija univerzalnog pristupa operativnog sistema Mac OS X. Univerzalnog pristupa funkcije omogućavaju da biste uvećali, koristite tasterske prečice i čuli komande menija ili tekst u dokumentima čita naglas.

Za više informacija pogledajte uputstva za Pristupačnosti Mac/iPad/iPhone/praćenje/TV

Uključivanje potpunog pristupa sa tastature

Kada je uključen potpuni pristup sa Tastature , možete da pritisnite taster TAB da biste premestili fokus tastature između svih kontrola u prozorima i dijalozima.

 1. Iz menija Apple izaberite stavku željene postavke sistema.

 2. U okviru hardverizaberite stavku Tastatura.

 3. Na kartici Tasterske prečice, u okviru Potpuni pristup sa tastature izaberite stavku Sve kontrole.

Korišćenje tasterskih prečica za kretanje u okviru Office aplikaciju

Iz unutar bilo koju Office aplikaciju, možete da koristite ove prečice:

 • Da biste aktivirali traku sa menijima, pritisnite kontrola + F2.

 • Da biste aktivirali traku sa alatkama, pritisnite kontrola + F10.

Koristite F1, F2, i tako dalje kao Office funkcijski tasteri

Na Mac računaru, ikona odštampati gornji red funkcijski tasteri izvršavanje specijalne funkcije (vezanih za hardver). Međutim, takođe rade kao standardne funkcijski tasteri u sistemu Office 2016 za Mac kada pritisnete taster Fn (funkcija) zajedno sa funkcijskim tasterom.

Ako ne želite da pritisnete taster Fn svaki put kada koristite funkcijski taster, možete da promenite željene postavke sistema Apple.

Napomena : Pre nego što možete da promenite ovu postavku pomoću tastature, najpre uključite potpuni pristup sa tastature i Uključivanje funkcije VoiceOver (pritisnite komandu + F5).

 1. Iz menija Apple pritisnite željene postavke sistema.

 2. Izaberite stavku Tastatura.

 3. Na kartici Tastatura , potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi sve F1, F2, itd. tastere kao standardni funkcijski tasteri .

Promenite željene opcije prečica

Neke tasterske prečice upućuje tasterskih prečica teme za pojedinačne Office 2016 for Mac proizvoda mogu biti neusaglašene sa podrazumevane Mac OS ključeve. Da biste koristili ove prečice, možda ćete morati da promenite postavke Mac tastature.

Napomena : Pre nego što možete da promenite ovu postavku pomoću tastature, najpre uključite potpuni pristup sa tastature i Uključivanje funkcije VoiceOver (pritisnite komandu + F5).

 1. Pritisnite komandu + RAZMAKNICA.

 2. Otkucajte sistemima, a zatim pritisnite Return.

 3. Tip, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste otvorili prozor za pristupačnost , gde možete da postavite željene opcije.

 4. Izaberite stavku tastatura > željene postavke tastature.

 5. Izaberite karticu prečica .

 6. U tabeli prečice kategoriji, izaberite stavku kontrola.

 7. Pronađite dodeljene prečicu koju želite da zamenite.

 8. Da biste zatvorili dijalog, pritisnite tastere komanda + W.

Uključivanje drugih funkcija univerzalnog pristupa operativnog sistema Mac OS X

Možete da promenite postavke za kontrast, uvećanje i druge funkcije.

U okviru Sistem i željene opcije, izaberite stavku postavke iz sledeće tabele:

Da biste podesili ovaj izbor

Uradite sledeće

Kontrast: Promena ekrana u crno na belom ili belo na crnom ili pravljenje drugih prilagođavanja kontrasta

Na kartici Gledanje, u okviru stavke Ekran kliknite na željene opcije.

Obaveštenja: Bleskanje ekrana kada se pojavi zvuk upozorenja.

Na kartici Slušanje potvrdite Bleskanje ekrana kada zvuk upozorenja se javlja za potvrdu.

Lepljivi tasteri: Uključivanje lepljivih tastera će vam pomoći da pritiskanju više tastera i prikazivanju pritisnutih tastera na ekranu

Na kartici Tastatura, pored stavke Lepljivi tasteri izaberite stavku Uključeno.

Sporo tasteri: Uključivanje tasteri za usporavanje da biste podesili vremenski period između kada pritisnete taster i kada je aktiviran

Na kartici Tastatura, pored stavke Tasteri za usporavanje izaberite stavku Uključeno.

Pokazivač tasteri: Uključivanje tastera miša za kontrolisanje pokazivača pomoću numeričke tastature

Na kartici Miš, pored stavke Tasteri miša izaberite stavku Uključeno.

Veličinu pokazivača Povećavanje pokazivača radi povećane vidljivosti

Na kartici miš , pored stavke Veličina kursora pomerite klizač nadesno da biste povećali veličinu pokazivača.

Zumiranje: se stavke na ekranu povećali ili smanjili.

 1. Iz menija Apple izaberite stavku željene postavke sistema.

 2. U okviru sistemizaberite stavku Univerzalni pristup .

 3. Na kartici Gledanje, u okviru Zumiranje kliknite na dugme Uključeno.

Uključivanje funkcije VoiceOver

Funkcije voiceOver je čitač ekrana ugrađenih na Mac, iPad i iPhone. Možete čuti većine komande menija opcija u dijalozima i drugim elementima na ekranu računara.

Napomena : Funkcije voiceOver ne radi sa sadržajem prozora glavnog dokumenta (kao što su tekst u dokumentu) ili na traci.

 1. Iz menija Apple izaberite stavku željene postavke sistema.

 2. U okviru sistemizaberite stavku Univerzalni pristup .

 3. Na kartici Gledanje, u okviru VoiceOver kliknite na dugme Uključeno.

Koristite funkciju Čitaj da biste preslušali izabrani tekst

Možete da koristite funkciju Čitaj na slušanje izabranog teksta, kao što su naslov dokumenta. Međutim, da biste čuli većine komande menija, opcija u dijalozima i drugim elementima na ekranu računara koristite glas preko

 1. Iz menija Apple izaberite stavku željene postavke sistema.

 2. U okviru sistemizaberite stavku govor .

 3. Na kartici tekst u govor , potvrdite izbor u polju za potvrdu Čitaj izabrani tekst kada se pritisne .

 4. Izaberite stavku Postavljanje tastera, a zatim pritisnite kombinaciju tastera koju želite da koristite da biste čuli naglas tekst naglas i kliknite na dugme u redu.

 5. Izaberite tekst u bilo kojoj Office aplikaciji, a zatim pritisnite tastersku prečicu da biste čuli naglas pročitan tekst.

Office za iOS radi sa funkcijama pristupačnosti vašeg uređaja, kao što su VoiceOver, pričajte ekrana, otkucate, zumiranje, Obrni boje i dinamičke tip. Možete da koristite čak i Siri. Na primer, možete da vidite Siri da biste pokrenuli aplikaciju, kao u "Hej Siri, pokrenite Excel." Ako imate spoljne tastature, Office aplikacije takođe podržavaju korišćenje tasterskih prečica za kretanje po ekranu.

Možete da kreirate prečicu za funkcije koje najčešće koristite uz Office aplikacije, kao što su funkcije VoiceOver. Da biste naveli prečica

 1. U okviru postavketapnite na stavku Opšte, dodirnite stavku Pristupačnosti tapnite na stavku Prečica za pristupačnost.

 2. Da biste aktivirali prečicu, dodirnite triput dugmeta Matična stranica .

Uveličavanje ekrana sa zumiranja

Da biste koristili na ekranu lupa sa Office aplikacije, uključivanje zumiranja.

 1. Pritisnite taster Home .

 2. Dodirnite stavku postavke, dodirnite stavku Opšte postavke, dodirnite stavku Pristupačnost, a zatim dodirnite Zum.

 3. Da biste prikazali ili sakrili lupu, dvaput dodirnite korišćenjem tri prsta.

Povećavanje teksta sa dinamičkim tip

Da biste videli veći tekst u Office meniji, uključite dinamičku tip. U programu Outlook, celu prijemno poštansko sanduče je uvećali. U programu Excel, OneNote, PowerPoint i Word, samo meniji su uvećanim, ali možete da primaknete i umanjite da biste promenili zumiranje dokumenta.

 1. Pritisnite taster Home .

 2. Dodirnite stavku postavke, dodirnite stavku Opšte postavke, dodirnite stavku Pristupačnost, a zatim dodirnite Veće tip.

 3. Uključivanje veće veličine pristupačnosti.

Obrni boja da biste poboljšali kontrast

Radi bolje vidljivosti, možete da Obrni boja na uređaju. Na primer, u programu Excel i Word, možete da prikažete beli tekst na crnoj pozadini.

 1. Pritisnite taster Home .

 2. Dodirnite stavku postavke, dodirnite stavku Opšte postavke, dodirnite stavku Pristupačnost.

 3. Uključivanje Obrni boje.

Koristite otkucate za unos teksta

Napomena : Ako taster mikrofon ne pojavi na tastaturi, oblast teksta ne podržava otkucate.

Možete da određuju teksta u Office aplikacijama.

 • Kada se mesto umetanja nalazi u oblasti teksta u programu Excel, OneNote, PowerPoint ili Word, možete da dodirnete dugme mikrofona sa leve strane razmaknicu na na tastaturu na ekranu i zatim Pričajte tekst.

 • Kada završite diktirate, u donjem centru ekrana, dodirnite ikonu gotovo. Ako VoiceOver je takođe na, dvaput dodirnite gotovo.

Koristite funkcije VoiceOver

Funkcije voiceOver je čitač ekrana ugrađenih na iPhone i iPad.

Uključivanje funkcije VoiceOver

Uključivanje funkcije VoiceOver triput kliknite na dugme "Početak". Ako to ne uspe, zatražite od Siri. ("Zdravo Siri, Uključivanje funkcije VoiceOver.") Ili uradite sledeće:

 1. Pritisnite taster Home .

 2. Dodirnite stavku postavke, dodirnite stavku Opšte postavke, dodirnite stavku Pristupačnost, a zatim dodirnite VoiceOver.

 3. Uključivanje funkcije VoiceOver.

Otvorite Office aplikaciju sa VoiceOver

Prevucite prstom preko aplikacije, brzo prevući po potrebi da biste premestili između ekrana. Funkcije voiceOver imena aplikacije i dodirnete ikonama. Kada čujete ime aplikacije koju želite da otvorite, dodirnite dvaput.

Navigacija pomoću funkcije VoiceOver u sistemu Office for iPad aplikacija

Kada koristite glasovni za kretanje u Office aplikaciji, možete da koristite pokrete samo ili kombinacija dodirom i tasterske prečice (ako imate spoljne tastature).

Koristite traku sa VoiceOver na

Pri vrhu većine Office centar za iOS aplikacije ekranima je traka koja sadrži dugmad komande. Kada slajda prsta iznad trake ili pritisnite JAČINA + strelica nalevo ili strelica nadesno, čujete ime kartice, kao što su "Početak". Ako možete čuti i "Izabrani", kao što su "Kartica" Početak "izabrana," prikazuju se dugmad na traci.

 • Da biste prikazali na kartici dugmad na traci, dodirnite dvaput bilo gde na ekranu ili pritisnite taster JAČINA + RAZMAKNICA.

 • Da biste se premestili na drugu karticu, prevucite prstom nadesno ili nalevo ili pritisnite JAČINA + strelica nalevo ili strelica nadesno, dok ne čujete ime na karticu koju želite, kao što je "Umetanje kartica". Dodirnite dvaput ili pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA.

 • Da biste izabrali dugme ispod otvorenoj kartici, prevucite nadole da biste čuli imena dugmadi. Kada čujete na željenu opciju, dodirnite dvaput na dugme. Ili pritiskajte JAČINA + strelica nalevo, dok ne čujete opcije.

 • Da biste sakrili i prikazali dugmad na traci, dodirnite dvaput na traci ili tabulator.

Office za Android radi sa ugrađena pristupačnost postavkama za Android uređaje, čitač ekrana TalkBack i Android prepoznavanje govora.

Uključivanje TalkBack

Kada TalkBack uključena, čujete izgovoren opis toga potvrdite ili aktivirate na uređaju. Ovo obuhvata komande, lokacije, liste i dugmad pored sadržaj ekranima, menije i iskačućih prozora.

Da biste uključili TalkBack

 1. Idite na postavke > pristupačnost > TalkBack.

 2. Izaberite opciju Uključi/isključi prebacivanje ON poziciju.

 3. Izaberite stavku U redu.

 4. Da biste se vratili na ekran Home , dodirnite dugme Početak i zatim dodirnite dvaput na ekranu.

Napomene : 

Navigacija sa funkcijom TalkBack pomoću pokreta

 • Kada TalkBack uključena, možete da prevučete prst duž ekrana da biste pronašli komande, lokacijama i sadržaju. TalkBack objavljuje ikone, dugmad i drugih stavki dok prevlačite prsta iznad njih.

 • Da biste se pomerali nagore, nadole, nalevo ili nadesno, koristite dva prsta da biste brzo prevucite u tom pravcu.

 • Da biste izabrali ili aktiviranje trenutne komande ili druge elemente ekrana, dvaput dodirnite ekran.

 • Takođe možete da brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku na ekranu.

Koristite pokrete TalkBack

Upoznajte kompletnu listu prečica pokrete možete da koristite kada TalkBack uključena, zajedno sa mnoge druge opcije za prilagođavanje kako uređaj funkcioniše sa TalkBack.

 • Na početnom ekranu uređaja, prevucite prstom duž dna ekrana sve dok ne čujete "Aplikacije, dodirnite dvaput da biste aktivirali" i zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Prevucite nagore sa dva prsta da biste došli na kraj liste po abecednom redu sortirane aplikacija, a zatim prevucite prstom po ekranu dok ne čujete: "Postavke".

 • Prevucite nadesno dok ne čujete "Postavke", a dvaput dodirnite ekran.

 • Brzo prevucite nagore sa dva prsta da biste se pomerali otprilike na pola nadole na listi. TalkBack vam pokazuje gde se nalazite kada zaustavite brzo prevući. Brzo prevucite do čujete: "Upravljaj pokreta." Dodirnite dvaput ekrana.

 • Prevucite udesno da biste istražili listu dostupnih pokrete. TalkBack objavljuje svaki pokret, praćeno šta radi. Da biste se vratili na meni postavke TalkBack, prevucite prstom duž ekrana dok ne čujete "Dugme" nazad"", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Isključivanje funkcije TalkBack

 1. Da biste se vratili na početnom ekranu, dodirnite stavku i zatim dvaput dodirnite dugme Android kod kuće .

 2. Na početnom ekranu, premestite fokus na dugme postavke i dodirnite dvaput.

 3. Pomeranje nadole ekrana oblasti sistema dok ne čujete "Pristupačnost", a dodirnuti.

 4. Premeštanje fokusa na TalkBack na ekranu za Pristupačnost . Čujete "TalkBack,." Dodirnite dvaput.

 5. Premeštanje prekidač Uključivanja ili isključivanja i dodirnuti. Čujete "Sa obaveštenjem, zaustavi TalkBack".

 6. Prebacivanje na dugme u redu i dodirnuti.

Koristite postavke Android pristupačnosti

Da biste rad sa Android uređajem pristupačnijim pored uključivanje TalkBack, možete da podesite druge funkcije na ekranu za pristupačnost.

 1. Dodirnite, a zatim dvaput dodirnite dugme Android Početak .

 2. Na početnom ekranu, premestite fokus na dugme postavke i dodirnite dvaput.

 3. Premeštanje fokusa na Pristupačnost i dodirnuti u okviru željene postavke.

 4. Na ekranu za pristupačnost , premestite oblast sistema i odaberite neku od ovih opcija:

  • Natpisi dodaje natpisa dole centar svih slika. Možete da promenite veličinu i natpis stil teksta.

  • Uvećanje pokreti omogućava funkciju tako da možete da uvećate i odjavljivanje prikaz sa određenim pokrete. Prevucite nadesno pored preklopnik da biste čuli objašnjenje pokreta.

  • Veličina fonta omogućava vam da povećate sav tekst na uređaj za veću veličinu fonta.

  • Veličina prikaza omogućava vam da biste povećali veličinu elemenata u datoteci.

  • Čitaj lozinke vam omogućava da pričate lozinke, umesto da ih unesete.

Obrni boja da biste poboljšali kontrast

Da bi se sadržaj lakši za čitanje i izaberite stavku, možete da biste povećali kontrast ili Preokreni boje u uređaj.

Napomena : Menjanje kontrasta boje i okretanjem boja su eksperimentalni funkcije. Oni se ne garantuje da radite sa sva dugmad i površina.

 • Otvorite aplikaciju. U oblasti naslova, premestite fokus na dugme postavke i dodirnite dvaput.

 • Da se pomerite nadole na ekranu brzo prevucite nagore sa dva prsta. Premeštanje fokusa na Pristupačnost i dodirnuti u okviru željene postavke.

 • Na ekranu za Pristupačnost premeštanje prekidač na pored Povećali kontrast komande i dodirnuti.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×