Podešavanje stavki navigacije

Veze za navigaciju (nazvane još i stavke navigacije) prikazuju se na traci sa vezama na vrhu stranica, kao i u traci za brzo pokretanje na levoj strani stranica. Na stranici „Postavke pretrage lokacije“ možete podesiti koje stavke navigacije će se pojaviti, u okviru kojih naslova i kojim redosledom. Postupite na sledeći način:

 • U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta postavite pokazivač na vezu Postavke lokacije, a zatim izaberite vezu Izmeni navigaciju.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Upravljanje podlokacijom i vidljivošću stavki navigacije stranice

Podešavanje sortiranja

Promena redosleda stavki navigacije

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova ili veze

Upravljanje vidljivošću stavki navigacije

Upravljanje podlokacijom i vidljivošću stavki navigacije stranice

Vaša lokacija može da izgleda pretrpano ako prikažete stavke navigacije za sve podlokacije ili stranice, posebno u slučaju kada imate veliki broj podlokacija ili stranica.

 • Ako želite da sakrijete stavke navigacije podlokacije, u odeljku Podlokacije i stranice opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži podlokacije.

 • Ako želite da sakrijete stavke navigacije stranice, u odeljku Podlokacije i stranice opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stranice.

Napomena: Stavke navigacije možete da sakrijete i pojedinačno. Više informacija potražite u ovom članku, u odeljku Upravljanje vidljivošću stavki navigacije.

Vrh stranice

Podešavanje sortiranja

Stavke navigacije možete da sortirate automatski, ručno ili kombinacijom oba metoda. Na stranici „Postavke pretrage lokacije“ postupite na sledeći način:

 1. U odeljku Sortiranje izaberite neku od sledećih opcija:

  • Automatski sortiraj. Izaberite ovu opciju ako želite da se podlokacije, veze za navigaciju i stranice automatski sortiraju u skladu sa postavkama koje su podešene u odeljku Automatsko sortiranje.

  • Ručno sortiraj. Izaberite ovu opciju ako želite da sve stavke navigacije ručno sortirate. Više informacija o ručnom sortiranju stavki navigacije potražite u odeljku Promena redosleda stavki navigacije.

   Napomena: Ako želite da ručno sortirate sve stavke navigacije izuzev stavki navigacije stranica, izaberite opciju Ručno sortiraj, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski sortiraj stranice. Stranice će se sortirati u skladu sa postavkama koje su podešene u odeljku Automatsko sortiranje.

 2. U odeljku Automatsko sortiranje (odeljak Automatsko sortiranje prikazaće se samo ako ste izabrali opciju Automatsko sortiranje ili ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Automatski sortiraj stranice), sa liste Sortiraj po izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Naslov. Izaberite ovu opciju ako želite da sortirate stavke navigacije u skladu sa naslovom. Nakon toga odredite redosled sortiranja izborom opcije u rastućem redosledu (A,B,C ili 1,2,3) ili u opadajućem redosledu (C,B,A ili 3,2,1).

  • Datum kreiranja. Izaberite ovu opciju ako želite da sortirate stavke navigacije prema tome kada su kreirane. Nakon toga odredite redosled izborom opcije u rastućem redosledu (A,B,C ili 1,2,3) ili u opadajućem redosledu (C,B,A ili 3,2,1).

  • Datum poslednje izmene. Izaberite ovu opciju ako želite da sortirate stavke navigacije prema tome kada su poslednji put izmenjene. Nakon toga odredite redosled sortiranja izborom opcije u rastućem redosledu (A,B,C ili 1,2,3) ili u opadajućem redosledu (C,B,A ili 3,2,1).

Vrh stranice

Promena redosleda stavki navigacije

Da biste promenili redosled stavki navigacije i grupisali stavke unutar naslova, možete da koristite dugmad Premesti nagore i Premesti nadole u odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije.

Dostupnost i funkcija dugmadi Premesti nagore i Premesti nadole zavisi od podešavanja sortiranja, odabranog tipa stavke i izabrane pozicije stavke.

Sledeća tabela prikazuje kako će se dugmad Premesti nagore ili Premesti nadole ponašati kada izaberete opciju Ručno sortiraj.

Stavka navigacije

Radnja

Pozicija stavke navigacije

Rezultat

stavka koja nije naslov

Klik na dugme Premesti nagore

Nije na vrhu lokalne liste

Stavka se pomera za jedno mesto naviše u lokalnoj listi.

stavka koja nije naslov

Klik na dugme Premesti nagore

Na vrhu lokalne liste

 • Ako je stavka ugneždena, pomera se iznad naslova u kome je ugneždena i prestaje da bude ugneždena.

 • Ako stavka nije ugneždena, ugnežđuje se direktno u naslov iznad nje.

stavka koja nije naslov

Klik na dugme Premesti nadole

Nije na dnu lokalne liste

Stavka se pomera za jedno mesto naniže u lokalnoj listi.

stavka koja nije naslov

Klik na dugme Premesti nadole

Na dnu lokalne liste

 • Ako je stavka ugneždena, prestaje da bude ugneždena.

 • Ako stavka nije ugneždena, ugnežđuje se u naslov direktno ispod nje.

Stavka naslova

Klik na dugme Premesti nagore

Nevažno

Stavka se pomera za jedno mesto naviše. Sve njene ugneždene stavke pomeraju se sa njom.

Stavka naslova

Klik na dugme Premesti nadole

Nevažno

Stavka se pomera za jedno mesto naniže. Sve njene ugneždene stavke pomeraju se sa njom.

Sledeća tabela prikazuje kako će se dugmad Premesti nagore ili Premesti nadole ponašati kada izaberete opciju Automatski sortiraj.

Stavka navigacije

Radnja

Rezultat

stavka koja nije naslov

Klik na dugme Premesti nagore

 • Ugneždena stavka postaje ugneždena u naslovu iznad naslova u kome je trenutno ugneždena.

 • Ako stavka nije ugneždena, ugnežđuje se u prvi naslov iznad nje.

stavka koja nije naslov

Klik na dugme Premesti nadole

 • Ako ispod stavke postoji naslov, stavka se ugnežđuje u naslov ispod nje.

 • Ako ispod stavke ne postoji naslov, stavka prestaje da bude ugneždena.

Vrh stranice

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova ili veze

Da biste dodali novi naslov ili vezu ili uređivali postojeći naslov ili vezu, postupite na sledeći način:

 1. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite naslov ili vezu koju želite da uređujete, a nakon toga kliknite na vezu Uredi.

  • Ako želite da dodate novi naslov, kliknite na vezu Dodaj naslov.

  • Kliknite na vezu Dodaj vezu ako želite da dodate novu vezu.

   Napomena: Ako ste izabrali naslov, veza će biti dodata pod taj naslov. Ako ste izabrali stavku, veza će biti dodata istom nivou na kome je izabrana stavka.

 2. U Web dijalogu koji će se pojaviti podesite sledeće:

  • Naslov. Upišite naslov stavke navigacije koji želite da bude prikazan.

  • URL adresa. Upišite URL adresu za naslov ili vezu. URL adresa je neophodna za veze, ali je opcionalna za naslove.

   Ako želite da otvorite URL adresu koju ste odredili da biste potvrdili da je to ispravna URL adresa, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori vezu u novom prozoru. Kada kliknete na dugme U redu, URL adresa će se otvoriti u novom prozoru.

  • Opis. Upišite opis za naslov ili vezu.

  • Korisnici lokacije. Ako želite da ograničite vidljivost, za naslov ili vezu unesite korisnike lokacije. Samo korisnici lokacije koje ste uneli mogu da vide vezu ili naslov (i sve ispod naslova). Ako ne unesete korisnike lokacije, svi korisnici lokacije mogu da vide vezu.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Ako želite da izbrišete naslov ili vezu, u odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije izaberite vezu ili naslov koji želite da izbrišete i kliknite na vezu Izbriši.

Vrh stranice

Upravljanje vidljivošću stavki navigacije

U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije možete da sakrijete pojedinačne stavki navigacije.

 • Ako želite da sakrijete stavku koja je trenutno vidljiva, izaberite stavku, a zatim kliknite na vezu Sakrij.

 • Ako želite da prikažete stavku koja je trenutno skrivena, izaberite stavku, a zatim kliknite na vezu Prikaži.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×