Podešavanje opcija reprodukcije za video zapis u prezentaciji

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite opcije reprodukcije u PowerPoint da biste kontrolisali kako i kada se pojavi video zapisa u prezentaciji. Možete reprodukovanje video zapisa u režimu celog ekrana ili mu promenili veličinu na dimenzije koje ste naveli. Takođe, možete da kontrolišete jačinu zvuka, reprodukovali video zapis više puta (u toku) i prikazali kontrole za medije.

Da biste kontrolisali kako se video zapis reprodukuje, koristite opcije na kartici ReprodukcijaPowerPoint trake. Ova kartica se pojavljuje na traci kada izaberete video zapisa na slajdu.

Karticu reprodukcija video zapisa alatke na traci programa PowerPoint 2016

(Ove opcije za video su dostupne nakon što ste ugrađivanje ili povezivanje sa video datoteku sa računara.)

Reprodukovanje video zapisa u redosled izaberite stavku automatski ili kada se klikne na njega

Savet:    Podesite ovu opciju pre nego što dodate sve animacije ili okidača u video zapis. Promena ove opcije uklanja sve animacije koje su povezane sa video zapisom.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu.

  Opcije reprodukcije za video zapis sa računara su: U kliknite na dugme niz, automatski ili kada se klikne na njega na
  Navođenje načina na koji želite da se video zapis pokreće tokom prezentacije
 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, na listi Pokretanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste reprodukovali video zapis u nizu kliknite na dugme, potvrdite izbor U kliknite na dugme niz.

  • Da biste video reprodukovali kada se slajd koji ga sadrži pojavi u prikazu Projekcija slajdova, izaberite stavku Automatski.

  • Da biste kontrolisali kada želite da započnete video klikom miša, izaberite stavku Na klik. (Zatim kada predstavljate u prikazu projekcije slajdova , možete ćete jednostavno kliknite na okvir video zapisa kada budete spremni da biste reprodukovali video zapis.)

   Savet:    Da biste dok se reprodukuje, postavite pokazivač miša na video zapis, kliknite na nju. Da biste nastavili reprodukcije video zapisa, ponovo kliknite.

Reprodukovanje video zapisa preko celog ekrana

Dok vodite prezentaciju, video zapis možete da reprodukujete tako da popuni ceo slajd (ekran). U zavisnosti od rezolucije originalne datoteke video zapisa, on će možda izgledati izobličeno kada ga uvećate. Uvek pregledajte video zapis pre nego što ga uključite u prezentaciju kako biste mogli da opozovete opciju celog ekrana ako video zapis izgleda izobličeno ili mutno.

Ako podesite da se video zapis prikazuje preko celog ekrana, a podešen je i da se pokreće automatski, možete da prevučete okvir video zapisa sa slajda u sivu oblast kako ne bi bio vidljiv na slajdu ili da bi nakratko zasvetleo pre nego što se video zapis prikaže preko celog ekrana.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu koji želite da reprodukujete preko celog ekrana.

 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj preko celog ekrana.

Promena veličine video zapisa

Film možete smanjiti na željene dimenzije ako ne želite da ga reprodukujete na celom ekranu.

 1. U normalnom prikazu, izaberite video zapis koji želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste podesili oblikovanje:

  • Izaberite ugao regulatora veličine dok ne ugledate dvosmernu strelicu, a zatim prevucite da biste prilagodili veličinu okvira.

   Regulator veličine je dvosmerna strelica
   • Da biste zadržali centar video zapisa na istom mestu, držite pritisnut taster Ctrl dok prevlačite. Podrazumevano ovo održava proporcije (zaključava odnos širina/visina) video zapisa tokom prevlačenja.

   • Obično, većina video zapise sa rezolucijom 640 x 480 imaju u 4:3 Fiksiraj odnos širina/visina, što je takođe podrazumevana širina/visina za PowerPoint 2010 prezentacije. Podrazumevana širina/visina za PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 prezentacije je 16:9. Ako odnos kompresije prezentaciju i video differ, video će izgledati izobličena kada se reprodukuje.

  Da biste naveli precizne proporcije širine i visine video zapisa:

  1. U okviru Alatke za Video zapise, na kartici Oblikovanje (PowerPoint 2013 ili PowerPoint 2016) ili na kartici Opcije (PowerPoint 2010), u grupi Veličina kliknite na pokretač dijaloga Slika ikone .

  2. Izaberite stavku Veličina, a zatim u okviru Razmera, potvrdite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

  3. U okviru veličine i rotacijaUnesite veličinu u poljima Visina i Širina ili u okviru Razmerau poljima Skale visinu i Širinu razmera unesite procenat željenu veličinu, jedan u odnosu na video zapis originalne veličine.

Savet:    Da biste sprečili preskakanje prilikom reprodukovanja, u okviru Razmeravideo zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Najbolja razmera za projekciju slajdova .

Pregled video zapisa

 • U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa

 • Kliknite na dugme Reprodukuj.

  Opcija Reprodukuj postoji i u grupi Pregled na karticama Oblikovanje i Reprodukcija, u okviru Alatke za video zapise.

Podešavanje jačine zvuka video zapisa

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, kliknite na dugme Jačina zvuka, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  • Niska

  • Srednja

  • Visoka

  • Privremeno isključi

Savet:    Jačinu zvuka možete da postavite i pomoću klizača za jačinu zvuka na kontrolnoj traci reprodukcije.

Sakrivanje video zapisa kada se ne reprodukuje

Dok držite prezentaciju, možete da sakrijete video dok ne budete spremni da ga reprodukujete. Međutim, trebalo bi da kreirate automatski ili aktiviran animaciju da biste pokrenuli reprodukciju ili nikada nećete videti video reprodukcija tokom na projekcije slajdova. Više informacija o kreiranju automatski ili aktivirane animacije potražite u članku Animiranje teksta ili objekata.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij kad se ne reprodukuje.

Ponavljanje video zapisa

Da bi se video zapis neprestano ponavljao tokom prezentacije, možete da koristite funkciju ponavljanja.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

Premotavanje video zapisa unazad nakon reprodukcije

Da biste premotali video zapis unazad nakon reprodukcije za vreme prezentacije, izvršite sledeće radnje:

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Premotaj unazad nakon reprodukcije.

Prikaz kontrola medija

Da biste prikazali kontrole medija tokom prezentacije, izvršite sledeće radnje:

 • Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kontrole medija.

Da biste kontrolisali kako se video zapis reprodukuje, koristite opcije na kartici ReprodukcijaPowerPoint trake. Ova kartica se pojavljuje na traci kada izaberete video zapisa na slajdu.

Kontrola za reprodukciju za video datoteku umetnuti sa računara

(Ove opcije za video su dostupne nakon što ste ugrađivanje ili povezivanje sa video datoteku sa računara.)

Reprodukovanje video zapisa automatski ili kada se klikne na njega

Savet:    Podesite ovu opciju pre nego što dodate sve animacije ili okidača u video zapis. Promena ove opcije uklanja sve animacije koje su povezane sa video zapisom.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu.

  Opcije video zapisa
  Navođenje načina na koji želite da se video zapis pokreće tokom prezentacije
 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, na listi Pokretanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste video reprodukovali kada se slajd koji ga sadrži pojavi u prikazu Projekcija slajdova, izaberite stavku Automatski.

  • Da biste kontrolisali kada želite da započnete video klikom miša, izaberite stavku Na klik. (Zatim kada predstavljate u prikazu projekcije slajdova , možete ćete jednostavno kliknite na okvir video zapisa kada budete spremni da biste reprodukovali video zapis.)

   Savet:    Video zapisa možete da zaustavite dok se reprodukuje kada kliknete na njega. Da biste nastavili reprodukcije video zapisa, ponovo kliknite.

Reprodukovanje video zapisa preko celog ekrana

Dok vodite prezentaciju, video zapis možete da reprodukujete tako da popuni ceo slajd (ekran). U zavisnosti od rezolucije originalne datoteke video zapisa, on će možda izgledati izobličeno kada ga uvećate. Uvek pregledajte video zapis pre nego što ga uključite u prezentaciju kako biste mogli da opozovete opciju celog ekrana ako video zapis izgleda izobličeno ili mutno.

Ako podesite da se video zapis prikazuje preko celog ekrana, a podešen je i da se pokreće automatski, možete da prevučete okvir video zapisa sa slajda u sivu oblast kako ne bi bio vidljiv na slajdu ili da bi nakratko zasvetleo pre nego što se video zapis prikaže preko celog ekrana.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu koji želite da reprodukujete preko celog ekrana.

 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj preko celog ekrana.

Promena veličine video zapisa

Film možete smanjiti na željene dimenzije ako ne želite da ga reprodukujete na celom ekranu.

 1. U normalnom prikazu, izaberite video zapis koji želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste podesili oblikovanje:

  • Izaberite ugao regulatora veličine dok ne ugledate dvosmernu strelicu, a zatim prevucite da biste prilagodili veličinu okvira.

   Regulator veličine je dvosmerna strelica
   • Da biste zadržali centar video zapisa na istom mestu, držite pritisnut taster Ctrl dok prevlačite. Podrazumevano ovo održava proporcije (zaključava odnos širina/visina) video zapisa tokom prevlačenja.

   • Obično, većina video zapise sa rezolucijom 640 x 480 imaju u 4:3 Fiksiraj odnos širina/visina, što je takođe podrazumevana širina/visina za PowerPoint 2010 prezentacije. Podrazumevana širina/visina za PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 prezentacije je 16:9. Ako odnos kompresije prezentaciju i video differ, video će izgledati izobličena kada se reprodukuje.

  Da biste naveli precizne proporcije širine i visine video zapisa:

  1. U okviru Alatke za Video zapise, na kartici Oblikovanje (PowerPoint 2013 ili PowerPoint 2016) ili na kartici Opcije (PowerPoint 2010), u grupi Veličina kliknite na pokretač dijaloga Slika ikone .

  2. Izaberite stavku Veličina, a zatim u okviru Razmera, potvrdite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

  3. U okviru veličine i rotacijaUnesite veličinu u poljima Visina i Širina ili u okviru Razmerau poljima Skale visinu i Širinu razmera unesite procenat željenu veličinu, jedan u odnosu na video zapis originalne veličine.

Savet:    Da biste sprečili preskakanje prilikom reprodukovanja, u okviru Razmeravideo zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Najbolja razmera za projekciju slajdova .

Pregled video zapisa

 • U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa

 • Kliknite na dugme Reprodukuj.

  Opcija Reprodukuj postoji i u grupi Pregled na karticama Oblikovanje i Reprodukcija, u okviru Alatke za video zapise.

Podešavanje jačine zvuka video zapisa

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, kliknite na dugme Jačina zvuka, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  • Niska

  • Srednja

  • Visoka

  • Privremeno isključi

Savet:    Jačinu zvuka možete da postavite i pomoću klizača za jačinu zvuka na kontrolnoj traci reprodukcije.

Sakrivanje video zapisa kada se ne reprodukuje

Dok držite prezentaciju, možete da sakrijete video dok ne budete spremni da ga reprodukujete. Međutim, trebalo bi da kreirate automatski ili aktiviran animaciju da biste pokrenuli reprodukciju ili nikada nećete videti video reprodukcija tokom na projekcije slajdova. Više informacija o kreiranju automatski ili aktivirane animacije potražite u članku Animiranje teksta ili objekata.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij kad se ne reprodukuje.

Ponavljanje video zapisa

Da bi se video zapis neprestano ponavljao tokom prezentacije, možete da koristite funkciju ponavljanja.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

Premotavanje video zapisa unazad nakon reprodukcije

Da biste premotali video zapis unazad nakon reprodukcije za vreme prezentacije, izvršite sledeće radnje:

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Premotaj unazad nakon reprodukcije.

Prikaz kontrola medija

Da biste prikazali kontrole medija tokom prezentacije, izvršite sledeće radnje:

 • Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kontrole medija.

Promena veličine filma

Film možete smanjiti na željene dimenzije ako ne želite da ga reprodukujete na celom ekranu.

 1. U normalnom prikazu kliknite na film čiju veličinu želite da promenite.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije , u grupi Veličina kliknite na pokretač dijaloga Slika ikone .

  Kartica „Opcije“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za film“

 3. Da biste sačuvali odnos visine i širine filma, izaberite karticu Veličina, a zatim u grupi Razmera potvrdite izbor Fiksiraj odnos širina/visina.

 4. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • U grupi Određivanje veličine i rotiranje unesite veličine u polja Visina i Širina.

  • U grupi Razmera unesite veličinu kao procenat prvobitne veličine filma u polja Visina i Širina.

Saveti    

 • Da biste sprečili preskakanje filmova prilikom reprodukcije, potvrdite izbor Najbolja razmera za projekciju slajdova.

 • Veličinu filma takođe možete promeniti prevlačenjem njegovih ivica mišem. Tokom prevlačenja držite pritisnut taster CTRL da bi centar filma ostao na istom mestu. Po podrazumevanoj postavci, program Office PowerPoint 2007 tokom prevlačenja čuva proporcije filma (fiksira odnos visina/širina). Većina filmova u rezoluciji 640 x 480 ima odnos visina/širina 4:3, što je istovremeno i odnos visina/širina većine PowerPoint prezentacija. Ako se odnosi visina/širina prezentacije i filma razlikuju, vaš film će izgledati izobličeno prilikom reprodukcije.

Skrivanje okvira filma

Možda želite da učinite okvira filma nevidljivi da biste sprečili da prikazuju tokom prezentacije, a da nestane sa slajda posle prezentacije. Ako podesite ovu opciju i Reprodukuj preko celog ekrana opcija, film se neće pojaviti uopšte se na slajdu (iako možete videti je brza na slajdu, pre nego što se reprodukuje preko celog ekrana). Da biste sprečili kratak flash, prevucite okvir filma sa slajda.

Važno     Ako odvučete okvir filma sa slajda ili ga sakrijete, morate podesiti da se film reprodukuje automatski ili pomoću druge vrste kontrole, poput okidača. Okidač je nešto na slajdu što pokreće radnju kada kliknete na njega, na primer neka slika, oblik, dugme, pasus, tekst ili okvir za tekst.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. Na kontekstualnoj kartici Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Opcije filma potvrdite izbor Sakrij tokom projekcije.

  Kartica „Opcije“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za film“

Iako je okvir filma uvek vidljiv u normalnom prikazu, možete ga odvući sa slajda i tako ga sakriti.

Odlaganje početka filma

Postavke za reprodukciju filma je moguće prilagoditi. Na primer, možda ćete želeti da započnete reprodukciju pet sekundi od početka filma, a ne od samog početka.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika kartice „Animacije“

 3. U okno zadatakaPrilagođena animacija kliknite na strelicu desno od izabranog filma, a zatim izaberite stavku Opcije efekta.

  Iznad trake okidača pojavljuje se ikona filma koja izgleda slično kao simbol na dugmetu za reprodukciju na video rekorderu ili DVD uređaju.

  Filmski efekti u listi okna zadatka

 4. Kliknite na karticu Efekat, a zatim u okviru Početak reprodukcije izaberite opciju Od vremena, a zatim unesite trajanje odlaganja u sekundama.

Premotavanje filma po završetku reprodukcije

Kada podesite da se premota, film se posle jedne reprodukcije automatski vraća na prvi kadar i zaustavlja.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. Ispod kontekstualne kartice Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Opcije filma potvrdite izbor Premotaj film nakon reprodukcije.

  Kartica „Opcije“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za film“

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Pretvaranje prezentacije u video zapisa

Dodavanje i reprodukcija zvuka u prezentaciji

Podešavanje vremena i brzine prelaza

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×