Podešavanje margina stranice u programu Word

Podešavanje margina stranice u programu Word

U programu Word, možete da prilagodite ili da izaberete unapred definisane postavke margine. Word automatski postavlja marginu stranice od jednog inča oko svake stranice. Takođe možete da postavite margine za susedne stranice, pružite dodatni prostor za margine kako biste omogućili koričenje dokumenta i promenite način merenja margina.

Šta želite da uradite?

 1. Izaberite stavke Raspored > Margine.

  Opcija „Margine“ je markirana na kartici „Raspored“.

  Napomena: Pojavljuje se galerija Margine sa već izabranom marginom Normalno od jedan inč.

 2. Izaberite neku od drugih opcija u galeriji Margine da biste promenili margine; svaka prikazuje mere margine.

  Na kartici „Raspored“ prikazuje opcije za margine,

Napomene: 

 • Ako dokument sadrži više odeljaka, nova margina će se primeniti samo na odeljak u kom ste ili na onoliko odeljaka koliko ste izabrali.

 • Ako želite da nova margina bude podrazumevana svaki put kada otvorite Word, izaberite stavke Margine > Prilagođene margine. U okviru dijaloga Podešavanje stranice, na kartici Margine izaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

Ako nijedna od standardnih margina ne predstavlja ono što želite, postavite sopstvenu.

 1. Izaberite stavke Raspored > Margine > Prilagođene margine.

 2. U okviru Podešavanje stranice, u opciji Margine unesite željene vrednosti.

  Napomena: Ako želite da nove margine budu podrazumevane svaki put kada otvorite Word, izaberite stavke Margine > Prilagođene margine. U okviru Podešavanje stranice, na kartici Margine izaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

Koristite preslikane margine za podešavanje susednih stranica za dokumente koji se štampaju dvostrano, kao što su knjige ili časopisi, tako da margine na levoj stranici budu obrnuta slika margina sa desne.

 • Izaberite stavke Raspored > Margine >Preslikano.

  Napomena: Da biste izmenili širine margina, odaberite stavku Margine > Prilagođene margine i u dijalogu Raspored na stranici unesite nove vrednosti u polja Unutrašnje i Spolja.

Knjigovezačka margina dodaje prostor sa strane, gornjoj margini ili unutrašnjim marginama dokumenta koji planirate da koričite. Time se osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

 1. Izaberite stavke Raspored > Margine > Prilagođene margine.

 2. U dijalogu Raspored na stranici, pod stavkom Margine, u polju Knjigovezačke margine, unesite širinu knjigovezačke margine.

  Napomena: Polje Položaj knjigovezačke margine nije dostupno ukoliko je pod stavkom Stranice, stavka Više stranica postavljena na opciju Preslikane margine, opciju 2 stranice po listu ili opciju Knjiški format. Položaj knjigovezačkih margina za ovu opciju se postavlja automatski.

 3. U okviru Položaj knjigovezačke margine odaberite stavku Levo ili stavku Vrh.

Podesite jedinice mere za margine na onu meru koja vam je najkorisnija: inč, centimetar, milimetar, tačka, ili pajk.

 1. Odaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

 2. U okviru Prikaz, u polju Prikaži mere koristeći kao jedinicu izaberite željenu jedinicu.

 • Ako želite da nova margina bude podrazumevana svaki put kada otvorite Word, nakon što izaberete novu marginu odaberite stavke Margine > Prilagođene margine. U okviru dijaloga Podešavanje stranice, na kartici Margina izaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

 • Da biste izmenili margine za deo dokumenta, izaberite tekst, odaberite stavke Margine > Prilagođene margine. U dijalogu Podešavanje stranice, postavite željene margine. Pod stavkom Pregled, u okviru Primeni na odaberite Od ovog mesta. Word automatski unosi prelome odeljka pre i posle teksta koji sadrži nove postavke margina. Ako je dokument već izdeljen na odeljke, možete da izaberete jedan ili više odeljaka, a zatim promenite margine.

 • Većina štampača, usled činjenice da ne mogu da štampaju do ivice stranice, zahteva najmanju širinu za postavke margina. Ako pokušavate da postavite margine koje su preuske, Word prikazuje poruku Jedna ili više margina su postavljene izvan dela stranice koji će biti odštampan. Izaberite dugme Popravi da biste automatski povećali marginu. Najmanje postavke margina zavise od štampača, upravljačkog programa za štampač i veličine papira. Da biste saznali više o najmanjim postavkama margina, proverite uputstvo za upotrebu štampača.

Šta želite da uradite?


Pogledajte video

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice, odaberite Margine i pojaviće se galerija „Margine“.

  Galerija margina na kartici „Raspored na stranici“, u grupi „Podešavanje stranice“

 2. Odaberite tip margine koji želite da primenite.

  Napomena: Ako dokument sadrži više odeljaka, novi tip margine će se primeniti samo na trenutni odeljak. Ako dokument sadrži više odeljaka i ako je izabrano više odeljaka, novi tip margine će se primeniti na svaki izabrani odeljak.

Možete jednostavno da promenite podrazumevane margine. A kada to uradite, nove podrazumevane postavke se čuvaju u predlošku na kojem je dokument zasnovan. Nakon toga, svaki novi dokument zasnovan na tom predlošku automatski će koristiti nove postavke margina.

 1. Odaberite stavku Margine kada izaberete novu marginu, a zatim odaberite stavku Prilagođene margine.

 2. U dijalogu Podešavanje stranice odaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice, odaberite Margine i pojaviće se galerija „Margine“.

  Galerija margina na kartici „Raspored na stranici“, u grupi „Podešavanje stranice“

 2. Na dnu galerije „Margine“ kliknite na Prilagođene margine.

  Dijalog „Podešavanje stranice“

 3. U dijalogu Podešavanje stranice unesite nove vrednosti za margine.

Više saveta o marginama

 • Da biste promenili podrazumevane margine, kliknite na stavku Margine nakon što izaberete novu marginu, a zatim kliknite na stavku Prilagođene margine. U dijalogu Podešavanje stranice kliknite na stavku Postavi kao podrazumevano. Nove podrazumevane postavke se čuvaju u predlošku na kojem je dokument zasnovan. Svaki novi dokument zasnovan na tom predlošku automatski koristi nove postavke margina.

 • Da biste izmenili margine za deo dokumenta, izaberite tekst, a zatim postavite željene margine unošenjem novih margina u dijalogu Podešavanje stranice. U polju Primeni na kliknite na stavku Izabrani tekst. Microsoft Word automatski unosi prelome odeljka pre i posle teksta koji sadrži nove postavke margina. Ako je dokument već izdeljen na odeljke, možete da kliknete u odeljak ili izaberete više odeljaka, a zatim promenite margine.

 • Većina štampača, usled činjenice da ne mogu da štampaju do ivice stranice, zahteva najmanju širinu za postavke margina. Ako pokušavate da postavite margine koje su preuske, Microsoft Word prikazuje poruku Jedna ili više margina su postavljene izvan dela stranice koji će biti odštampan.

  Da biste sprečili da tekst bude isečen, kliknite na dugme Popravi da biste automatski povećali širinu margine. Ako zanemarite poruku i probate da odštampate dokument tako kakav jeste, Word prikazuje sledeću poruku u kojoj pita da li želite da nastavite.

  Najmanje postavke margina zavise od štampača, upravljačkog programa za štampač i veličine papira. Da biste saznali više o najmanjim postavkama margina, proverite uputstvo za upotrebu štampača.

Preslikane margine koriste se za podešavanje naporednih stranica za dvostrano odštampane dokumente, poput knjiga i časopisa. Kada odaberete preslikane margine, margine na levoj strani su obrnuta slika margina na desnoj strani. To znači da su unutrašnje margine iste širine i da su spoljašnje margine iste širine.

 • Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na stavkeMargine >Preslikano.

  Galerija margina sa istaknutom opcijom „Preslikano“

Napomena: Da biste izmenili širine margina, izaberite stavku Prilagođene margine na dnu galerije „Margine“. Unesite nove vrednosti u polja Unutrašnje i Spolja.

Knjigovezačka margina dodaje prostor bočnoj margini, gornjoj margini ili unutrašnjim marginama dokumenta koji planirate da koričite. Knjigovezačka margina osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

Ilustracija preslikanih i knjigovezačkih margina

1. Knjigovezačke margine za koričenje

2. Preslikane margine za naporedne stranice

Da biste postavili knjigovezačku marginu

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Margine.

 2. Kliknite na stavku Prilagođene margine.

 3. U polje Knjigovezačke margine unesite širinu knjigovezačke margine.

 4. Sa liste Položaj knjigovezačke margine izaberite stavku Levo ili stavku Vrh.

  Napomena: Okvir Položaj knjigovezačke margine nije dostupan kada koristite opciju Preslikane margine, opciju 2 stranice po listu ili opciju Knjiški format. Položaj knjigovezačke margine se za te opcije određuje automatski.

Word može da prikaže linije u dokumentu kako bi predstavio granice teksta.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Kliknite na stavku Više opcija, a zatim izaberite polje za potvrdu Prikaži granice teksta u okviru Prikazivanje sadržaja dokumenta.

  Margine stranice se u dokumentu pojavljuju kao isprekidane linije.

Napomena: Možete da vidite margine stranice bilo u prikazu rasporeda za štampanje ili u prikazu veb rasporeda, a granice teksta se ne pojavljuju na odštampanoj stranici.

Šta želite da uradite?

Microsoft Word nudi nekoliko opcija margine stranice. Možete da koristite podrazumevano margine stranice ili možete da navedete sopstvene.

 • Dodavanje margina za koričenje     Upotrebite knjigovezačku marginu da biste dodali dodatni prostor bočnoj ili gornjoj margini dokumenta koji planirate da koričite. Knjigovezačka margina osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

Ilustracija preslikanih i knjigovezačkih margina

1. Knjigovezačke margine za koričenje

2. Preslikane margine za naporedne stranice

 • Postavljanje margina za naporedne stranice     Preslikane margine koriste se za podešavanje naporednih stranica za dvostrano odštampane dokumente, poput knjiga i časopisa. U tom slučaju, margine na levoj strani su obrnuta slika margina na desnoj strani (to znači da su unutrašnje margine iste širine i da su spoljašnje margine iste širine).

  Napomena: Možete da postavite knjigovezačke margine za dokument koji ima preslikane margine ako je dokumentu potreban dodatni prostor za koričenje.

 • Dodavanje knjiškog formata     Pomoću opcije Knjiški format u dijalogu Podešavanje stranice, možete da napravite knjižicu. Možete da upotrebite istu opciju za pravljenje menija, pozivnice, programa događaja ili bilo kojeg drugog tipa dokumenta koji ima jedan centralni preklop.

Knjižica sa jednim centralnim preklopom

1. Word ubacuje jedan centralni knjiški preklop

Kapa postavite dokument kao knjižicu, na njemu radite kao na bilo kom drugom dokumentu i ubacujete tekst, grafike i druge vizuelne elemente.

 • Većina štampača, usled činjenice da ne mogu da štampaju do ivice stranice, zahteva najmanju širinu za postavke margina. Ako pokušavate da postavite margine koje su preuske, Microsoft Word prikazuje poruku Jedna ili više margina su postavljene izvan dela stranice koji će biti odštampan.

  Da biste sprečili da tekst bude isečen, kliknite na dugme Popravi da biste automatski povećali širinu margine. Ako zanemarite poruku i probate da odštampate dokument tako kakav jeste, Word prikazuje sledeću poruku u kojoj pita da li želite da nastavite.

 • Najmanje postavke margina zavise od štampača, upravljačkog programa za štampač i veličine papira. Da biste saznali više o najmanjim postavkama margina, proverite uputstvo za upotrebu štampača.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Margine.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na željeni tip margine. Za najčešću širinu margine kliknite na stavku Normalno.

  Napomena: Kada kliknete na željeni tip margine, vaš ceo dokument se automatski menja u tip margine koji ste izabrali.

 3. Takođe možete da navedete sopstvenu postavku margine. Kliknite na stavku Margine, potom kliknite na stavku Prilagođene margine, a zatim u polja Gore, Dole, Levo i Desno unesite nove vrednosti margina.

 • Da biste promenili podrazumevane margine, kliknite na stavku Margine nakon što izaberete novu marginu, a zatim kliknite na stavku Prilagođene margine. U dijalogu Podešavanje stranice, kliknite na stavku Podrazumevano, a zatim kliknite na dugme Da. Nove podrazumevane postavke se čuvaju u predlošku na kojem je dokument zasnovan. Svaki novi dokument zasnovan na tom predlošku automatski koristi nove postavke margina.

 • Da biste vratili originalne postavke margina, kliknite na stavku Margina, a zatim kliknite na stavku Prilagođene margine. Promenite margine za Gore, Dole, Levo i Desno na 1". Zatim kliknite na dugme Podrazumevano i kliknite na dugme Da.

 • Da biste izmenili margine za deo dokumenta, izaberite tekst, a zatim postavite željene margine unošenjem novih margina u dijalogu Podešavanje stranice. U polju Primeni na kliknite na stavku Izabrani tekst. Microsoft Word automatski unosi prelome odeljka pre i posle teksta koji sadrži nove postavke margina. Ako je dokument već izdeljen na odeljke, možete da kliknete u odeljak ili izaberete više odeljaka, a zatim promenite margine.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Kliknite na stavku Više opcija, a zatim izaberite polje za potvrdu Prikaži granice teksta u okviru Prikazivanje sadržaja dokumenta.

  Margine stranice se u dokumentu pojavljuju kao isprekidane linije.

Napomena: Možete da vidite margine stranice bilo u prikazu rasporeda za štampanje ili u prikazu veb rasporeda, a granice teksta se ne pojavljuju na odštampanoj stranici.

Kada odaberete preslikane margine, margine na levoj strani su obrnuta slika margina na desnoj strani. To znači da su unutrašnje margine iste širine i da su spoljašnje margine iste širine.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na stavkeMargine >Preslikano.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na stavke Margine > Prilagođene margine i u poljima Unutrašnje i spolja unesite željene širine.

Postavka knjigovezačke margine dodaje dodatni prostor bočnoj margini ili gornjoj margini dokumenta koji planirate da koričite. Knjigovezačka margina osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na stavkeMargine >Prilagođene margine.

  Slika trake u programu Word

 2. U listi Više stranica kliknite na stavku Normalno.

 3. U polje Knjigovezačke margine unesite širinu knjigovezačke margine.

 4. Sa liste Položaj knjigovezačke margine izaberite stavku Levo ili stavku Vrh.

  Napomena: Okvir Položaj knjigovezačke margine nije dostupan kada koristite opciju Preslikane margine, opciju 2 stranice po listu ili opciju Knjiški format. Položaj knjigovezačke margine se za te opcije određuje automatski.

 1. Kliknite na okvir za tekst koji ste napravili da biste ga markirali.

 2. Kliknite na karticu Oblikovanje u traci.

 3. Kliknite na malo dugme u donjem levom uglu grupe Veličina.

 4. U prozoru Oblikovanje okvira za tekst kliknite na karticu Okvir za tekst.

 5. U odeljku Unutrašnja margina, možete da prilagodite margine željenoj veličini.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Ako ovaj članak nije odgovorio na vaše pitanje, možete da u bilo kom trenutku ćaskate sa virtuelnim agentom korporacije Microsoft ili sa osobom

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×