Podešavanje e-pošte u programu Outlook

Podešavanje e-pošte u programu Outlook

Kad instalirate Outlook – iz usluge Office 365 ili nekog od Microsoft Office programskih paketa – možete da dodate jedan ili više naloga e-pošte. Na primer, ako ste korisnik usluge Office 365, možete da dodate Office 365 e-poštu u Outlook. Možete da dodate i lične naloge e-pošte, kao što su Outlook.com, Hotmail.com, Live.com, Gmail ili Yahoo nalozi, kao i da proveravate e-poštu od dobavljača internet usluga (ISP), kao što su Xfinity ili Verizon.

Simbol pomoći Imate problema pri podešavanju e-pošte ili su vam potrebni koraci za ručno podešavanje? Pogledajte članak Rešavanje problema pri podešavanju Outlook e-pošte.

Izaberite tip naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2016. Ove korake možete da koristite da biste dodali prvi nalog, kao i dodatne naloge.

Većina naloga e-pošte, uključujući Office 365, Exchange Server naloge, Outlook.com, Hotmail.com i Live.com naloge, može se podesiti u nekoliko brzih koraka.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2016.

Outlook za Android

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog

Red

3. korak
Unesite adresu e-pošte, pa izaberite stavku Poveži ili, ako vaš ekran izgleda drugačije, unesite ime, adresu e-pošte i lozinku, a zatim izaberite stavku Dalje.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

4. korak
Ako vam bude zatraženo, unesite lozinku i kliknite na dugme U redu.

Unos lozinke

Red

5. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook 2016.

Znak potvrde

Da biste mogli da dodate Gmail nalog u Outlook, moraćete da uključite dvostruku potvrdu identiteta za Gmail i da generišete lozinku aplikacije na Gmail veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate Gmail nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke za Gmail e-poštu. Ona omogućava usluzi Gmail da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge Gmail

Red

1. korak
U pregledaču idite na Gmail i izaberite ikonu Google aplikacija u gornjem desnom uglu ekrana.

Izaberite postavke usluge Google apps

Red

2. korak
Izaberite stavke Moj nalog > Prijavljivanje i bezbednost > Prijavljivanje u Google.

Prijavite se u Google

Red

3. korak
U okviru Lozinka i metod prijavljivanja, ako je opcija Verifikacija u dva korakaUKLJUČENA, pređite na sledeći korak. U suprotnom, izaberite stavku Verifikacija u dva koraka i sledite odzive. Kad završite, izaberite strelicu unazad u vrhu ekrana.

Izaberite strelicu unazad da biste nastavili

Red

4. korak
U okviru Lozinka i metod prijavljivanja izaberite stavku Lozinke za aplikacije.

Odaberite aplikacije

Red

5. korak
Unesite Google lozinku > Prijavi se. U dnu sledećeg ekrana izaberite stavke Pošta i Windows računar sa padajućih lista > Generiši.

Odaberite aplikaciju i uređaj za lozinku za aplikaciju

Red

6. korak
Google će prikazati lozinku za aplikacije za vas. Zabeležite tu lozinku (bez razmaka).

Kopirajte lozinku za aplikaciju bez razmaka

2. korak: Dodajte Gmail nalog u Outlook 2016

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2016.

Outlook za Android

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog

Red

3. korak
Unesite adresu e-pošte, pa izaberite stavku Poveži ili, ako vaš ekran izgleda drugačije, unesite ime, Gmail adresu i lozinku aplikacije iz 6. koraka iznad, a zatim izaberite stavku Dalje.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

4. korak
Ako vam bude zatraženo, unesite lozinku aplikacije koju ste generisali u 6. koraku iznad > U redu.

Unos lozinke
Red

5. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Da biste mogli da dodate iCloud, Apple ili @me.com nalog u Outlook, moraćete da uključite dvostruku potvrdu identiteta za iCloud i da generišete lozinku aplikacije na iCloud veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke. Ona omogućava usluzi iCloud da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge iCloud

Red

1. korak
Idite na Apple ID veb sajt iz pregledača i unesite Apple ID i lozinku.

Prijavite se pomoću iCloud korisničkog imena i lozinke

Red

2. korak
Ako ste već uključili dvostruku potvrdu identiteta, primićete kôd na jednom od uređaja. Unesite ovaj kôd da biste nastavili. U suprotnom, uključite dvostruku potvrdu identiteta.

Unesite kôd dvostruke potvrde identiteta

Red

3. korak
U odeljku Bezbednost odeljku, u okviru LOZINKE ZA APLIKACIJU izaberite stavku Generiši lozinku...

Red

4. korak
Unesite ime, na primer Outlook, i izaberite stavku Kreiraj.

Unesite ime za lozinku aplikacije

Red

5. korak
Kopirajte lozinku aplikacije koja je prikazana. Zabeležite ovu lozinku.

Kopirajte lozinku za aplikaciju

Red

2. korak: Dodajte iCloud nalog u Outlook 2016

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2016.

Outlook za Android

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog

Red

3. korak
Unesite adresu e-pošte, pa izaberite stavku Poveži ili, ako vaš ekran izgleda drugačije, unesite ime, iCloud, Apple ili @me.com adresu i lozinku aplikacije iz 5. koraka iznad, a zatim izaberite stavku Dalje.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

4. korak
Ako vam bude zatraženo, ponovo unesite lozinku aplikacije koju ste generisali u 5. koraku iznad > U redu.

Unos lozinke
Red

5. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Da biste mogli da dodate Yahoo nalog u Outlook 2016, moraćete da generišete lozinku aplikacije na Yahoo veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate Yahoo nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke za Yahoo e-poštu. Ona omogućava usluzi Yahoo da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge Yahoo

Red

1. korak
U pregledaču idite na Yahoo i izaberite ikonu postavki u gornjem desnom uglu ekrana.

Odaberite ikonu postavki

Red

2. korak
Izaberite stavku Informacije o nalogu > Bezbednost naloga. Možda ćete morati da se ponovo prijavite.

Promenite postavke bezbednosti za Yahoo nalog

Red

3. korak
Po potrebi uključite verifikaciju u dva koraka. U suprotnom, izaberite Upravljanje lozinkama aplikacija.

Možete da verifikujete Yahoo nalog

Red

4. korak
Izaberite stavku Outlook za računare sa padajuće liste, a zatim izaberite stavku Generiši.

Odaberite aplikaciju

Red

5. korak
Yahoo će vam prikazati lozinku aplikacije. Zabeležite tu lozinku (bez razmaka).

Zabeležite lozinku za aplikaciju

2. korak: Dodajte Yahoo nalog u Outlook 2016

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2016.

Outlook za Android

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog

Red

3. korak
Unesite adresu e-pošte, pa izaberite stavku Poveži ili, ako vaš ekran izgleda drugačije, unesite ime, adresu e-pošte i lozinku aplikacije iz 5. koraka iznad > Dalje.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

4. korak
Ako vam opet bude zatraženo, unesite lozinku aplikacije koju ste generisali u 5. koraku iznad i izaberite stavku U redu.

Unos lozinke
Red

5. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Ako imate naloga preko dobavljača internet usluga, mobilnog operatera ili preduzeća koje ne koristi Exchange server, Outlook će pokušati da pronađe postavke za vas. Međutim, ako Outlook ne može da pronađe postavke, možete ih potražiti u referencama postavkama dobavljača e-pošte. Izaberite tip naloga koji imate i zabeležite postavke koje će vam biti potrebne za Outlook 2016.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2016.

Outlook za Android

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog

Red

3. korak
Unesite adresu e-pošte, pa izaberite stavku Poveži ili, ako vaš ekran izgleda drugačije, unesite ime, adresu e-pošte i lozinku, a zatim izaberite stavku Dalje.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

4. korak
Unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu. Možda ćete morati uneti lozinku više puta.

Unos lozinke

Red

5. korak
Outlook može prikazati ekran sa svim postavkama servera e-pošte. Izaberite stavku Poveži se.

Potvrda postavki naloga e-pošte
Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Ponekad automatsko Outlook podešavanje ne uspeva. Ako se to desi, većinu tipova naloga možete dodati automatski. Nalog Exchange servera nemožete da dodate ručno. Ako želite ručno da dodate nalog Office 365 e-pošte, moraćete ga dodati kao IMAP nalog. Da biste pronašli ručne postavke servera za svoj nalog e-pošte, posetite reference postavki dobavljača e-pošte. Izaberite tip naloga koji imate i zabeležite postavke koje će vam biti potrebne za Outlook 2016.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2016.

Outlook za Android

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog

Red

3. korak
Izaberite stavke Napredno podešavanje > Podesiću ručno moj nalog > Poveži se.

Podesiću nalog ručno

Red

4. korak
Izaberite tip naloga, obično POP ili IMAP.

Izaberite tip naloga koji želite da dodate.

Red

5. korak
Možete pronaći stavke Dolazna pošta i Server odlazne pošte, Port, Metod šifrovanja i Bezbedna potvrda lozinke u temi Postavke POP i IMAP naloga. Izaberite stavku Poveži se.

Unesite informacije o serveru e-pošte

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Ako imate problema pri dodavanju naloga u program Outlook 2016, još jednom proverite sledeće postavke:

  • Korisničko ime je vaša puna adresa e-pošte.

  • Port servera dolazne pošte obično je 993.

  • Port servera odlazne pošte obično je 465.

Izaberite tip adrese e-pošte koju želite da dodate u Outlook 2013. Ove korake možete da koristite da biste dodali prvi nalog, kao i dodatne naloge.

Većina naloga e-pošte, uključujući Office 365, Exchange Server naloge, Outlook.com, Hotmail.com i Live.com naloge, može se podesiti u nekoliko brzih koraka.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2013.

Outlook 2013

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

3. korak
Unesite ime, adresu e-pošte i lozinku. Zatim izaberite stavke Dalje > Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Postavke za Outlook

Da biste mogli da dodate Gmail nalog u Outlook, moraćete da generišete lozinku aplikacije na Gmail veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate Gmail nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke za Gmail e-poštu. Ona omogućava usluzi Gmail da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge Gmail

Red

1. korak
U pregledaču idite na Gmail i izaberite ikonu Google aplikacija u gornjem desnom uglu ekrana.

Izaberite postavke usluge Google apps

Red

2. korak
Izaberite stavke Moj nalog > Prijavljivanje i bezbednost > Prijavljivanje u Google.

Prijavite se u Google

Red

3. korak
U okviru Lozinka i metod prijavljivanja, ako je opcija Verifikacija u dva korakaUKLJUČENA, pređite na sledeći korak. U suprotnom, izaberite stavku Verifikacija u dva koraka i sledite odzive. Kad završite, izaberite strelicu unazad u vrhu ekrana.

Izaberite strelicu unazad da biste nastavili

Red

4. korak
U okviru Lozinka i metod prijavljivanja izaberite stavku Lozinke za aplikacije.

Odaberite aplikacije

Red

5. korak
Unesite Google lozinku > Prijavi se. U dnu sledećeg ekrana izaberite stavke Pošta i Windows računar sa padajućih lista > Generiši.

Odaberite aplikaciju i uređaj za lozinku za aplikaciju

Red

6. korak
Google će prikazati lozinku za aplikacije za vas. Zabeležite tu lozinku (bez razmaka).

Kopirajte lozinku za aplikaciju bez razmaka

2. korak: Dodajte Gmail nalog u Outlook 2013

Red

1. korak
Otvorite Outlook.

Outlook 2013

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

3. korak
Unesite ime, Gmail adresu e-pošte i lozinku aplikacije koju ste generisali u 5. koraku iznad. Zatim izaberite stavke Dalje > Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Unesite adresu e-pošte i lozinku

Da biste mogli da dodate iCloud, Apple ili @me.com nalog u Outlook, moraćete da uključite dvostruku potvrdu identiteta za iCloud i da generišete lozinku aplikacije na iCloud veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke. Ona omogućava usluzi iCloud da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge iCloud

Red

1. korak
Idite na Apple ID veb sajt iz pregledača i unesite Apple ID i lozinku.

Prijavite se pomoću iCloud korisničkog imena i lozinke

Red

2. korak
Ako ste već uključili dvostruku potvrdu identiteta, primićete kôd na jednom od uređaja. Unesite ovaj kôd da biste nastavili. U suprotnom, uključite dvostruku potvrdu identiteta.

Unesite kôd dvostruke potvrde identiteta

Red

3. korak
U odeljku Bezbednost odeljku, u okviru LOZINKE ZA APLIKACIJU izaberite stavku Generiši lozinku...

Red

4. korak
Unesite ime, na primer Outlook, i izaberite stavku Kreiraj.

Unesite ime za lozinku aplikacije

Red

5. korak
Kopirajte lozinku aplikacije koja je prikazana. Zabeležite ovu lozinku.

Kopirajte lozinku za aplikaciju

Red

2. korak: Dodajte iCloud nalog u Outlook 2013

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2013.

Outlook 2013

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

3. korak
Unesite ime, iCloud, Apple ili @me.com adresu e-pošte i lozinku aplikacije koju ste generisali u 5. koraku iznad. Zatim izaberite stavke Dalje > Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Unesite adresu e-pošte i lozinku

Da biste mogli da dodate Yahoo nalog u Outlook, moraćete da generišete lozinku aplikacije na Yahoo veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate Yahoo nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke za Yahoo e-poštu. Ona omogućava usluzi Yahoo da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge Yahoo

Red

1. korak
U pregledaču idite na Yahoo i izaberite ikonu postavki u gornjem desnom uglu ekrana.

Odaberite ikonu postavki

Red

2. korak
Izaberite stavku Informacije o nalogu > Bezbednost naloga. Možda ćete morati da se ponovo prijavite.

Promenite postavke bezbednosti za Yahoo nalog

Red

3. korak
Po potrebi uključite verifikaciju u dva koraka. U suprotnom, izaberite Upravljanje lozinkama aplikacija.

Možete da verifikujete Yahoo nalog

Red

4. korak
Izaberite stavku Outlook za računare sa padajuće liste, a zatim izaberite stavku Generiši.

Odaberite aplikaciju

Red

5. korak
Yahoo će vam prikazati lozinku aplikacije. Zabeležite tu lozinku (bez razmaka).

Zabeležite lozinku za aplikaciju

2. korak: Dodajte Yahoo nalog u Outlook 2013

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2013.

Outlook 2013

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

3. korak
Unesite ime, Yahoo adresu e-pošte i lozinku aplikacije koju ste generisali u 5. koraku iznad. Zatim izaberite stavke Dalje > Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Unesite adresu e-pošte i lozinku

Ako imate nalog preko dobavljača internet usluga, mobilnog operatera ili preduzeća koje ne koristi Exchange Server, treba da znate tip naloga, imena servera dolazne i odlazne pošte, kao i bezbednosne postavke da biste mogli da dodate taj nalog u Outlook.

Za mnoge popularne naloge e-pošte prikupili smo te informacije u članku Referentni materijal za postavke dobavljača e-pošte. Izaberite tip naloga koji imate i zabeležite postavke koje će vam biti potrebne za Outlook 2013.

Red

1. korak
Otvorite Outlook.

Outlook 2013

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodavanje novog naloga e-pošte

Red

3. korak
Izaberite stavke Ručno podešavanje ili dodatni tipovi servera > Dalje, a zatim POP ili IMAP > Dalje.

Odaberite ručnu instalaciju

Red

4. korak
U polja unesite informacije koje ste dobili od dobavljača e-pošte. Korisničko ime je vaša puna adresa e-pošte. Izaberite stavku Još postavki.

Unesite postavke za IMAP nalog

Red

5. korak
Na kartici Server odlazne pošte označite polje Moj server odlazne pošte zahteva potvrdu identiteta. Na kartici Više opcija unesite brojeve portova i opcije šifrovanja koje ste dobili od dobavljača e-pošte. Izaberite stavke U redu > Sačuvaj.

Uđite u napredne postavke

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Izaberite tip adrese e-pošte koju želite da dodate u Outlook 2010. Ovi koraci funkcionišu za dodavanje prvog naloga , kao i za dodavanje ostalih naloga. Možete da dodate više naloga e-pošte, ali samo jedan Exchange Server nalog. Da biste dodali drugi Exchange nalog, prvo ćete morati da napravite novi profil.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2010.

Outlook 2010

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog e-pošte u Outlook 2010

Red

3. korak
Unesite ime, adresu e-pošte i lozinku. Kad ponovo unesete lozinku, izaberite stavke Dalje > Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Unesite adresu e-pošte i lozinku za Exchange

Da biste mogli da dodate Gmail nalog u Outlook, moraćete da generišete lozinku aplikacije na Gmail veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate Gmail nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke za Gmail e-poštu. Ona omogućava usluzi Gmail da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge Gmail

Red

1. korak
U pregledaču idite na Gmail i izaberite ikonu Google aplikacija u gornjem desnom uglu ekrana.

Izaberite postavke usluge Google apps

Red

2. korak
Izaberite stavke Moj nalog > Prijavljivanje i bezbednost > Prijavljivanje u Google.

Prijavite se u Google

Red

3. korak
U okviru Lozinka i metod prijavljivanja, ako je opcija Verifikacija u dva korakaUKLJUČENA, pređite na sledeći korak. U suprotnom, izaberite stavku Verifikacija u dva koraka i sledite odzive. Kad završite, izaberite strelicu unazad u vrhu ekrana.

Izaberite strelicu unazad da biste nastavili

Red

4. korak
U okviru Lozinka i metod prijavljivanja izaberite stavku Lozinke za aplikacije.

Odaberite aplikacije

Red

5. korak
Unesite Google lozinku > Prijavi se. U dnu sledećeg ekrana izaberite stavke Pošta i Windows računar sa padajućih lista > Generiši.

Odaberite aplikaciju i uređaj za lozinku za aplikaciju

Red

6. korak
Google će prikazati lozinku za aplikacije za vas. Zabeležite tu lozinku (bez razmaka).

Kopirajte lozinku za aplikaciju bez razmaka

2. korak: Dodajte Gmail nalog u Outlook 2010

Sada ste spremni za dodavanje Gmail naloga u Outlook 2010.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2010.

Outlook 2010

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog e-pošte u Outlook 2010

Red

3. korak
Izaberite stavke Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Unesite adresu e-pošte i lozinku za Exchange

Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje.

Red

4. korak
Izaberite IMAP nalog, imap.gmail.com za server dolazne pošte, smtp.gmail.com za server odlazne pošte, punu adresu e-pošte kao korisničko ime i lozinku aplikacije iz 5. koraka iznad. Izaberite stavku Još postavki.

Unesite postavke Gmail servera

Red

5. korak
Na kartici Server odlazne pošte izaberite stavku Moj server odlazne pošte (SMTP) zahteva potvrdu identiteta. Na kartici Više opcija server dolazne pošte je 993, server odlazne pošte je 465 i izaberite SSL u obe padajuće liste. Zatim izaberite stavke U redu > Dalje.

Unesite brojeve porta servera

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Da biste mogli da dodate iCloud, Apple ili @me.com nalog u Outlook, moraćete da uključite dvostruku potvrdu identiteta za iCloud i da generišete lozinku aplikacije na iCloud veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke. Ona omogućava usluzi iCloud da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge iCloud

Red

1. korak
Idite na Apple ID veb sajt iz pregledača i unesite Apple ID i lozinku.

Prijavite se pomoću iCloud korisničkog imena i lozinke

Red

2. korak
Ako ste već uključili dvostruku potvrdu identiteta, primićete kôd na jednom od uređaja. Unesite ovaj kôd da biste nastavili. U suprotnom, uključite dvostruku potvrdu identiteta.

Unesite kôd dvostruke potvrde identiteta

Red

3. korak
U odeljku Bezbednost odeljku, u okviru LOZINKE ZA APLIKACIJU izaberite stavku Generiši lozinku...

Red

4. korak
Unesite ime, na primer Outlook, i izaberite stavku Kreiraj.

Unesite ime za lozinku aplikacije

Red

5. korak
Kopirajte lozinku aplikacije koja je prikazana. Zabeležite ovu lozinku.

Kopirajte lozinku za aplikaciju

Red

2. korak: Dodajte iCloud nalog u Outlook 2010

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2010.

Outlook 2010

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog e-pošte u Outlook 2010

Red

3. korak
Izaberite stavke Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Unesite adresu e-pošte i lozinku za Exchange

Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje.

Red

4. korak
Izaberite IMAP nalog, imap.mail.me.com za server dolazne pošte, smtp.mail.me.com za server odlazne pošte, punu adresu e-pošte kao korisničko ime i lozinku aplikacije iz 5. koraka iznad. Izaberite stavku Još postavki.

Unesite postavke Gmail servera

Red

5. korak
Na kartici Server odlazne pošte izaberite stavku Moj server odlazne pošte (SMTP) zahteva potvrdu identiteta. Na kartici Više opcija server dolazne pošte je 993, server odlazne pošte je 587 i izaberite SSL u obe padajuće liste. Zatim izaberite stavke U redu > Dalje.

Unesite brojeve porta servera

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Da biste mogli da dodate Yahoo nalog u Outlook, moraćete da generišete lozinku aplikacije na Yahoo veb sajtu. Kad napravite lozinku aplikacije, možete da dodate Yahoo nalog u Outlook.

Lozinka aplikacije je jednokratna lozinka koju ćete koristiti umesto redovne lozinke za Yahoo e-poštu. Ona omogućava usluzi Yahoo da potvrdi da ste vi osoba koja pristupa e-pošti.

1. korak: Generišite lozinku aplikacije iz usluge Yahoo

Red

1. korak
U pregledaču idite na Yahoo i izaberite ikonu postavki u gornjem desnom uglu ekrana.

Odaberite ikonu postavki

Red

2. korak
Izaberite stavku Informacije o nalogu > Bezbednost naloga. Možda ćete morati da se ponovo prijavite.

Promenite postavke bezbednosti za Yahoo nalog

Red

3. korak
Uključite verifikaciju u dva koraka. Možda ćete morati da se ponovo prijavite. Unesite broj telefona da biste dobili tekstualnu poruku sa verifikacionim kodom. Unesite kôd, a zatim izaberite stavku Kreiranje lozinki aplikacija.

Možete da verifikujete Yahoo nalog

Red

4. korak
Izaberite stavku Upravljanje lozinkama za aplikacije, zatim stavku Outlook za računare sa padajuće liste, a zatim stavku Generiši.

Odaberite aplikaciju

Red

5. korak
Yahoo će vam prikazati lozinku aplikacije. Zabeležite tu lozinku (bez razmaka).

Zabeležite lozinku za aplikaciju

2. korak: Dodajte Yahoo nalog u Outlook 2010

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2010.

Otvorite Outlook 2007

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog e-pošte u Outlook 2010

Red

3. korak
Izaberite stavke Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Unesite adresu e-pošte i lozinku za Exchange

Red

4. korak
Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje. Izaberite IMAP nalog. Server dolazne pošte je imap.mail.yahoo.com, a odlazne smtp.mail.yahoo.com. Korisničko ime je vaša puna adresa e-pošte. Koristite lozinku aplikacije iz 5. koraka iznad. Zatim izaberite stavku Još postavki.

Unesite informacije o serveru za Yahoo

Red

5. korak
Na kartici Server odlazne pošte izaberite stavku Moj server odlazne pošte (SMTP) zahteva potvrdu identiteta. Na kartici Više opcija unesite 993 kao server dolazne pošte, izaberite SSL iz obe padajuće liste i unesite 465 kao server odlazne pošte. Izaberite stavke U redu > Dalje.

Unesite brojeve porta servera

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Ako imate nalog preko dobavljača internet usluga, mobilnog operatera ili preduzeća koje ne koristi Exchange Server, treba da znate tip naloga, imena servera dolazne i odlazne pošte, kao i bezbednosne postavke da biste mogli da dodate taj nalog u Outlook.

Za mnoge popularne naloge e-pošte prikupili smo te informacije u članku Referentni materijal za postavke dobavljača e-pošte. Izaberite tip naloga koji imate i zabeležite postavke koje će vam biti potrebne za Outlook 2010.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2010.

Otvorite Outlook 2007

Red

2. korak
Izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

Dodajte novi nalog e-pošte u Outlook 2010

Red

3. korak
Izaberite stavke Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Unesite adresu e-pošte i lozinku za Exchange

Red

4. korak
Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje. Izaberite IMAP nalog. Unesite postavke servera koje ste dobili od dobavljača naloga. Korisničko ime je vaša puna adresa e-pošte. Izaberite stavku Još postavki.

Unesite informacije o serveru za Yahoo

Red

5. korak
Na kartici Server odlazne pošte izaberite stavku Moj server odlazne pošte (SMTP) zahteva potvrdu identiteta. Na kartici Više opcija unesite 993 kao server dolazne pošte, izaberite SSL iz obe padajuće liste i unesite 465 kao server odlazne pošte. Izaberite stavke U redu > Dalje.

Unesite brojeve porta servera
Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Izaberite tip adrese e-pošte koju želite da dodate u Outlook 2007. Ovi koraci funkcionišu za dodavanje prvog naloga e-pošte, kao i za dodavanje ostalih naloga e-pošte. Možete da dodate više naloga e-pošte, ali samo jedan Exchange Server nalog. Da biste dodali drugi Exchange nalog, prvo ćete morati da napravite Outlook profil.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2007.

Otvorite Outlook 2007

Red

2. korak
Izaberite stavke Alatke > Postavke naloga. Na kartici „E-pošta“ izaberite stavku Novo.

Dodajte novi nalog u okviru „Postavke naloga“

Red

3. korak
Izaberite stavke Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP > Dalje.

Odaberite tip naloga koji želite da dodate

Red

4. korak
Unesite ime, adresu e-pošte i lozinku. Ponovo unesite lozinku, a zatim izaberite stavku Dalje.

Unesite adresu e-pošte i lozinku

Red

5. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Možete da dodate Gmail nalog kao POP ili IMAP nalog. Pre nego što to uradite, moraćete da omogućite POP ili IMAP pristup Gmail nalogu. Idite u Gmail u pregledaču i izaberite ikonu postavki > Postavke > Prosleđivanje i POP/IMAP. Izaberite stavku Omogući POP za svu poštu ili Omogući IMAP. Preporučuje se IMAP.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2007.

Otvorite Outlook 2007

Red

2. korak
Izaberite stavke Alatke > Postavke naloga. Na kartici „E-pošta“ izaberite stavku Novo.

Dodajte novi nalog u okviru „Postavke naloga“

Red

3. korak
Izaberite stavke Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP > Dalje > Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Odaberite ručno podešavanje za Gmail e-poštu

Red

4. korak
Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje.

Odaberite stavku „Internet e-pošta“

Red

5. korak
Izaberite IMAP nalog. Server dolazne pošte je imap.gmail.com, a odlazne smtp.gmail.com. Korisničko ime je vaša puna adresa e-pošte. Izaberite stavku Dalje.

Unesite detalje za Gmail nalog

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Kad dodate Yahoo nalog u Outlook 2007, moraćete da odaberete IMAP nalog.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2007.

Otvorite Outlook 2007

Red

2. korak
Izaberite stavke Alatke > Postavke naloga. Na kartici „E-pošta“ izaberite stavku Novo.

Dodajte novi nalog u okviru „Postavke naloga“

Red

3. korak
Izaberite stavke Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP > Dalje > Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Odaberite ručno podešavanje za Yahoo e-poštu

Red

4. korak
Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje.

Odaberite stavku „Internet e-pošta“

Red

5. korak
Izaberite IMAP nalog. Server dolazne pošte je imap.mail.yahoo.com, a odlazne smtp.mail.yahoo.com. Korisničko ime je vaša puna adresa e-pošte. Izaberite stavku Dalje.

Uredite različite postavke naloga

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Ako imate nalog preko dobavljača internet usluga, mobilnog operatera ili preduzeća koje ne koristi Exchange Server, treba da znate tip naloga, imena servera dolazne i odlazne pošte, kao i bezbednosne postavke da biste mogli da dodate taj nalog u Outlook.

Za mnoge popularne naloge e-pošte prikupili smo te informacije u članku Referentni materijal za postavke dobavljača e-pošte. Izaberite tip naloga koji imate i zabeležite postavke koje će vam biti potrebne za Outlook 2007.

Red

1. korak
Otvorite Outlook 2007.

Otvorite Outlook 2007

Red

2. korak
Izaberite stavke Alatke > Postavke naloga. Na kartici „E-pošta“ izaberite stavku Novo.

Dodajte novi nalog u okviru „Postavke naloga“

Red

3. korak
Izaberite stavke Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP > Dalje > Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera > Dalje.

Odaberite ručno podešavanje za Yahoo e-poštu

Red

4. korak
Izaberite stavke Internet e-pošta > Dalje.

Odaberite stavku „Internet e-pošta“

Red

5. korak
Unesite potrebne informacije i koristite punu adresu e-pošte kao korisničko ime. Zatim izaberite stavku Dalje.

Uredite različite postavke naloga

Red

6. korak
To je to. Izaberite stavku Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Znak potvrde

Imate problema pri podešavanju e-pošte ili su vam potrebni koraci za ručno podešavanje? Pogledajte članak Rešavanje problema pri podešavanju Outlook e-pošte.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×