Podešavanje, brisanje ili uklanjanje tabulatorskih razmaka

Podešavanje, brisanje ili uklanjanje tabulatorskih razmaka

Da biste napravili dokumente koji se jednostavno oblikuju možete da koristite tabulatorske razmake. Pomoću opcija rasporeda dokumenta u programu Word, možete da napravite, na primer, sadržaj ili indeks bez postavljanja ijednog tabulatora.

Word takođe obezbeđuje unapred dizajniranu tabelu, zaglavlje i podnožje, naslovnu stranicu i druge opcije rasporeda na stranici. Ove opcije čine dodavanje tabulatora nepotrebnim.

Savet : Da bi odgovarale različitim verzijama programa Word, većina procedura upućuju na stavku „na kartici Početak“. Za Word 2016, takođe možete da koristite i karticu Raspored. Za Word 2013, Word 2010 i Word 2007, takođe možete da koristite karticu Raspored na stranici.

Bez obzira na to koju verziju programa Word koristite, procedura za podešavanje (dodavanje) tabulatora na horizontalnom lenjiru je ista. Podrazumevano, na lenjiru nema tabulatorskih razmaka kada otvorite novi prazan dokument. Međutim, postoji podrazumevani tabulatorski razmak podešen na svakih pola inča (1,3 cm).

Pre nego što počnete da podešavate (dodajete) tabulatorske razmake, možda ćete želeti da se upoznate sa biračem tabulatora i dostupnim tabulatorskim razmacima.

U okviru „Birač kartica“ odaberite jedan od sedam tabulatora – „Levo“, „Centar“, „Desno“, „Decimalni broj“, „Traka“, „Uvlačenje prvog reda“, „Prvi red bez uvlačenja“ – da biste ga postavili na lenjir.

Birač tabulatora je malo polje na krajnjoj levoj ivici lenjira. Možete da prođete klikom kroz birač tabulatora za otkrivanje opisa svakog tabulatora.

Slika tabulatora

Levi tabulator

Tekst je poravnat desno od tabulatorskog razmaka.

Dugme „Centralni tabulator“

Centralni tabulator

Tekst je centriran dok kucate.

Slika tabulatora

Desni tabulator

Tekst je poravnat sa desne strane i proširuje se na levu stranu.

Slika tabulatora

Decimalni tabulator

Brojevi su poravnati sa leve strane decimalnog zareza. Ne možete da koristite decimalni tabulator za poravnavanje brojeva oko nekog drugog znaka, kao što je crtica ili ampersand.

Dugme „Trakasti tabulator“

Trakasti tabulator

Tekst se ne postavlja pomoću trakastog tabulatora. Umesto toga se postavlja vertikalni tabulator na poziciji tabulatora.

Slika dugmeta

Uvlačenje prvog reda

Opcija Uvlačenje prvog reda koja se nalazi na vrhu lenjira omogućava vam da uvučete tekst u prvom redu pasusa.

Slika dugmeta

Prvi red bez uvlačenja

Opcija Prvi red bez uvlačenja koja se nalazi na dnu lenjira omogućava vam da uvučete tekst u drugom redu pasusa kao i u svim narednim redovima.

Brz način da postavite tabulatorski razmak u dokumentu je da odaberete tabulatorski razmak i da kliknete na mesto na lenjiru gde želite da se pojavi tabulator.

Lenjir u Word dokumentu prikazan je sa tabulatorima.

 • Na krajnjoj levoj ivici lenjira kliknite na željeni tabulatorski razmak u biraču tabulatora, a zatim kliknite na mesto na lenjiru gde želite da postavite tabulator.

  Napomena : Ne vidite lenjir na vrhu dokumenta? Kliknite na stavke Prikaz > Lenjir. A ako želite da vidite znakove tabulatorskih razmaka u dokumentu, na kartici Početak odaberite stavku Prikaži/Sakrij Slika dugmeta .

Saveti

 • Da biste premestili tabulator koji ste postavili, prevucite ga na novo mesto na lenjiru.

 • Da biste identifikovali tačnu lokaciju gde ste postavili tabulatorski razmak, kliknite dvaput na tabulator. Otvara se dijalog Tabulatori koji prikazuje preciznu lokaciju u polju pozicije tabulatora.

 • Da biste potvrdili poravnanje teksta koje ste napravili pomoću postavljanja tabulatorskih razmaka, pritisnite taster Tab.

 • Kada je izabrano više pasusa, na lenjiru se prikazuju samo tabulatori iz prvog pasusa.

Možete brzo da uklonite sve tabulatorske razmake koje ste podesili na horizontalnom lenjiru.

Napomena :  Ako ne vidite lenjir na vrhu dokumenta, kliknite na stavke Prikaz > Lenjir. Ako u dokumentu ne vidite znak tabulatorskog razmaka, na kartici Početak, u in grupi Pasus kliknite na stavku Prikaži/Sakrij Slika dugmeta .

 • Prevucite tabulatorski razmak sa lenjira da biste ga uklonili.

  Tabulator je markiran na lenjiru.

  Napomena : Kada otpustite taster miša, tabulatorski razmak nestaje i tekst se pomera na sledeću lokaciju tabulatora ili na podrazumevani tabulatorski razmak, postavljen na svakih pola inča (1,3 cm).

Dolenavedena slika prikazuje tekst poravnat sa tabulatorskim razmacima koji su dodati u dokument – desno poravnati tabulatorski razmak na 0,75 inča (1,9 cm) i levo poravnati tabulatorski razmak na 1,25 inča (3,2 cm).

Primer prikazuje tekst poravnat sa tabulatorskim razmacima na lenjiru.

Kada se uklone tabulatorski razmaci, tekst se pomera na podrazumevane lokacije tabulatora na svakih pola inča (1,3 cm) kao što je prikazano na sledećoj slici.

Primer prikazuje tekst nakon uklanjanja tabulatorskih razmaka. .

Tabulatore možete da podesite korišćenjem dijaloga Tabulatori. Korišćenjem dijaloga Tabulatori dobijate preciznije pozicije tabulatora, a takođe možete da umetnete poseban znak (vodilju) pre tabulatora.

 1. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite pokretanje dijaloga Pasus, a zatim kliknite na stavku Tabulatori.

  Grupa „Pasus“ na kartici „Raspored na stranici“

 2. U polju Pozicija tabulatora unesite poziciju (mere) na lenjiru gde želite da postavite tabulatorski razmak.

  Dijalog „Tabulatori“

 3. U okviru Poravnanje odaberite stavku Levo, Centrirano, Desno, Decimalno ili Trakasto.

 4. U okviru Vodilja odaberite stavku 1 Nijedan, 2 Tačke, 3 Crtice ili 4 Podvlačenje da biste podesili – u slučaju opcija 2, 3 i 4 – niz znakova koji povezuju, na primer, naslov odeljka sa brojem stranice.

  Primer korišćenja tačkaste linije vodilje

 5. Kliknite na stavke Postavi > U redu.

Možete da obrišete sve tabulatore koje ste postavili ili samo da obrišete jedan ili više njih.

 1. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite pokretanje dijaloga Pasus, a zatim kliknite na stavku Tabulatori.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Da biste obrisali pojedinačni tabulatorski razmak, sa liste Pozicija tabulatora izaberite poziciju tabulatorskog razmaka, kliknite na dugme Obriši, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Prikazane su opcije u dijalogu „Tabulatori“.

  • Da biste obrisali sve tabulatorske razmake, kliknite na stavke Obriši sve > U redu.

Takođe možete da koristite opcije Pronađi i Zameni da biste obrisali tabulatore. Detalje potražite u članku Uklanjanje podrazumevanog tabulatorskog razmaka.

Možete da dodate uvlačenje prvog reda ili prvi red bez uvlačenja. Korišćenjem uvlačenja prvog reda možete da započnete prvi red teksta u pasusu i da pustite da sve linije koje slede budu poravnate levo. Kod prvog reda bez uvlačenja, drugi red teksta u pasusu i svi sledeći redovi uvučeni su više od prvog reda.

Primer izvučenog pasusa

 • Uradite nešto od sledećeg:

  • Prevucite Uvlačenje prvog reda Slika dugmeta na vrhu lenjira na mesto gde želite da počne prvi red pasusa.

  • Prevucite Prvi red bez uvlačenja Slika dugmeta na dnu lenjira na mesto gde želite da počne drugi red pasusa i svi redovi nakon njega.

  Napomena : Ako ne vidite lenjir na vrhu dokumenta, izaberite stavke Prikaz > Lenjir.

Vodilje su ti specijalni znakovi – tačke, crtice, podvučene linije – koje kreiraju vizuelnu vezu između tabulatorskih razmaka. Vodilje se najčešće koriste u sadržaju ili indeksu.

Napomena : Ako želite da upotrebite tabulatorske razmake i vodilje da biste oblikovali sadržaj, razmislite o korišćenju funkcije Word da automatski kreirate sadržaj.

 1. Otkucajte tekst koji želite da se pojavi pre vodilje.

 2. Na horizontalnom lenjiru postavite željeni tabulatorski razmak, a zatim kliknite dvaput na njega.

 3. U dijalogu Tabulatori, u okviru Vodilja, odaberite 1 Nijedan, 2 Tačke, 3 Crtice ili 4 Podvlačenje da biste podesili niz znakova – u slučaju opcije 2, 3 i 4 – za pravljenje veze između tabulatorskih razmaka.

  Primer korišćenja tačkaste linije vodilje

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Tab.

Savet : Kada pritisnete taster Enter za započinjanje novog reda, dostupan je oblikovani tabulatorski razmak.

Ako postavite ručne tabulatorske razmake, podrazumevani tabulatorski razmaci prekinuti su ručnim tabulatorskim razmacima koje ste postavili. Ručni tabulatorski razmaci koji su postavljeni na lenjir zamenjuju podrazumevane postavke tabulatorskih razmaka. Ne zaboravite da su podrazumevani tabulatorski razmaci postavljeni na svakih pola inča (1,3 cm).

 1. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite pokretanje dijaloga Pasus.

 2. U dijalogu Pasus izaberite stavku Tabulatori.

 3. U dijalogu Tabulatori, u polju Podrazumevani tabulatori.

  • Unesite količinu (jedinica mere) prostora koji želite između tabulatorskih razmaka.

  • Kliknite na strelicu nagore ili nadole i izaberite standardnu jedinicu mere (na primer, 0,4 inča).

 4. Kliknite na dugme U redu.

Možete da uklonite podrazumevani tabulatorski razmak i da izbrišete znakove tabulatorskih razmaka u dokumentu tako što ćete ručno izabrati i izbrisati ih. Ili možete da koristite funkciju Pronađi i Zameni da biste uklonili nekoliko tabulatorskih razmaka ili sve tabulatorske razmake.

 1. Na kartici Početak kliknite na stavku Zameni.

 2. Otkucajte ^t u polju Pronađi sledeće, a polje Zameni sa ostavite prazno.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste brisali po jedan tabulator, kliknite na dugme Pronađi sledeće, a zatim na Zameni da biste se pomerali kroz dokument.

  • Da biste obrisali sve tabulatore odjednom, kliknite na dugme Zameni sve.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×