Počnite da koristite čitač ekrana sa OneDrive aplikaciju za Windows 10

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pomoću čitača ekrana i tasterske prečice, možete da koristite aplikaciju OneDrive za Windows 10 za skladištenje i deljenje datoteka svim uređajima. OneDrive aplikacija je ugrađena u Windows 10 i automatski se pojavljuje u istraživaču datoteka i kao lokaciju za čuvanje datoteke. Datoteke koje čuvate u OneDrive su dostupne na mreži na lokaciji OneDrive.com i van mreže na Računaru, tako da ih možete koristiti bilo koje vreme – čak i kada niste povezani sa Internetom. Kada se ponovo povežete, OneDrive sinhronizuje datoteke na mreži sa datotekama na računaru ili uređaju.

Napomena : Ova tema pretpostavlja da su korisnici JAWS isključili funkciju virtuelne meni trake.

U ovoj temi

Prvi koraci

Sa Windows 10, možete da otvorite aplikaciju OneDrive pomoću Cortana ili istraživača datoteka.

Otvorite aplikaciju sa trake za pretragu Cortana

 1. Da biste izabrali traku Cortana pretragu, pritisnite taster sa Windows logotipom.

 2. Kada čujete "Uređivanje tipa i tekst za pretragu", otkucajte OneDrive. (U naratoru, čujete "Cortana prozor, polje za pretragu".)

 3. Kada čujete "Microsoft OneDrive aplikaciju za stone računare", pritisnite taster Enter. OneDrive aplikacije se otvara sa fokusom na prikaz stavke . Da biste premestili fasciklu ili datoteku koju želite, koristite strelice nagore ili strelica nadole.

Otvorite aplikaciju OneDrive iz istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom i taster E. istraživača datoteka se otvara sa fokusom na prikaz stavki na listi čestih fascikle .

 2. Koristite tastere sa strelicama dok ne čujete "OneDrive", a zatim pritisnite taster Enter. Da biste premestili fasciklu ili datoteku koju želite, koristite tastere sa strelicama.

Savet : Ako fasciklu OneDrive nije naveden u prikazu stavki u česti fascikle, premestite u oknu za navigaciju. Pritisnite taster Shift + F6, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "OneDrive", a zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje stavke

Izaberite stavku koju želite da otvorite, a zatim pritisnite taster Enter.

Otpremanje (Dodaj) je fascikla ili datoteka

Otpremite fascikle ili datoteke iz istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E.

 2. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da otpremite OneDrivei pritisnite tastere Shift + F10. Kontekstualni meni se otvara i čujete "Kontekstualni meni".

 3. Pritisnite taster N, unesite. Otvara se poslati podmenija i čujete "Slanja u podmeniju, Bluetooth uređaja". (U naratoru, čujete "Bluetooth uređaja, stavku menija".)

 4. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "OneDrive", a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se otprema na OneDrive.

Otpremanje datoteke dok je datoteka otvorena

 1. Otvorite datoteku koju želite da otpremite i pritisnite taster Alt + F. Backstage prikaz se otvara i čujete "prikazu" Backstage ", kartica" informacije"." (U naratoru, čujete "Izabrana, kartica" informacije".")

 2. Da biste izabrali karticu " Sačuvaj kao ", pritisnite taster A, A.

 3. Kada čujete "Sačuvaj kao funkcija, dodavanje mesta kartice", pritisnite K ili koristite strelice nagore i nadole tastere sa strelicama sve dok ne čujete"OneDrivecrticu lično" i pritisnite taster Enter. (U naratoru, čujete "Dodaj mesto.")

 4. Na listi fascikli OneDrive , da biste izabrali fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, koristite strelice nagore i nadole taster sa strelicom. Otvara se dijalog Čuvanje kao sa fokusom na polju ime datoteke .

 5. Otkucajte ime za datoteku ili da biste izabrali ime, koristite taster strelica nadole.

 6. Da biste sačuvali datoteku, pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme Sačuvaj , a zatim pritisnite taster Enter ili Alt + S.

Preuzimanje datoteka iz OneDrive uređaja

Podrazumevano, sve fascikle u fascikliOneDrive su dostupne na mreži i van mreže na uređaju. Ako koristite OneDrive aplikacija na uređaju i želite da preuzmete stavke sa OneDrive na uređaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + C, premesti u fasciklu gde da ga preuzmete i nalepite ga (pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + V).

Deljenje stavki korišćenjem kontekstualnog menija

Odaberite neku od sledećih scenariji za više informacija:

Deljenje stavke i dozvolite drugima da biste prikazali samo stavke

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite tastere Shift + F10.

 2. Kontekstualni meni se otvara i čujete "Kontekstualni meni otvoren."

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "Deliti OneDrive veze", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se Ekranska i čujete "veza je spremna da biste nalepili" ili zvuk koji označava alatka savet iskačući prozor. Vezu do datoteke se lepi u ostavu.

 4. Kopirajte vezu iz ostave. (Da biste otišli u ostavu u datoteku koju želite da delite, pritisnite tastere Alt + H, F + O.)

Svaka osoba koje šaljete ovu vezu da biste će moći da biste prikazali datoteku.

Delite vezu stavke

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite tastere Shift + F10.

 2. Kontekstualni meni se otvara i čujete "Kontekstualni meni otvoren."

 3. Pritisnite taster M, ili pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole dok ne čujete "više OneDrive Opcije deljenja" i pritisnite taster Enter. OneDrive na Vebu se otvara sa fokusom na polju prozor za Deljenje i čujete "Deljenje" i ime datoteke.

 4. Da biste dobili vezu ka datoteci, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Preuzimanje veze", a zatim pritisnite taster Enter. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme Kopiraj , a zatim pritisnite taster Enter.

Svaka osoba koje šaljete ovu vezu da biste će moći da otvorite, pročitajte i urediti datoteku.

Delite vezu stavke i postavljanje nivoa dozvole

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite tastere Shift + F10.

 2. Kontekstualni meni se otvara i čujete "Kontekstualni meni otvoren."

 3. Pritisnite taster M, ili pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole dok ne čujete "više OneDrive Opcije deljenja" i pritisnite taster Enter. OneDrive na Vebu se otvara sa fokusom na polju prozor za Deljenje i čujete "Deljenje" i ime datoteke.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Za e-poštu vezu", a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Kada čujete "Unesite ime ili e-adresa", otkucajte ime ili e-adresu. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje Odaberite nivo dozvole . Podrazumevana postavka u polju Izbor nivoa dozvole je možete urediti. Da biste izabrali opciju možete prikazati , pritisnite taster strelica nadole.

 6. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje Uključi poruku i, ako želite, otkucajte poruku.

 7. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme deli , a zatim pritisnite taster Enter.

Upravljanje dozvolama

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite tastere Shift + F10.

 2. Kontekstualni meni se otvara i čujete "Kontekstualni meni otvoren."

 3. Pritisnite taster M, ili pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole dok ne čujete "više OneDrive Opcije deljenja" i pritisnite taster Enter. OneDrive na Vebu se otvara sa fokusom na polju prozor za Deljenje i čujete "Deljenje" i ime datoteke.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Upravljanje dozvolama", a zatim pritisnite taster Enter. Okno " deli " se pojavljuje sa fokusom na vezu Dodavanje osoba i čujete "Dodaj osobe veza". Okno " Deljenje " takođe navodi osobe koje dele datoteke sa vezu koju možete da delite sa drugim osobama koje bi trebalo da budu u mogućnosti da biste uredili datoteku, više informacija i komentari (ako je dostupno).

 5. Da biste delili sa više osoba, pritisnite taster Enter. Otvara se prozor za Dodavanje osoba i čujete "Unesite ime ili e-adresu Uredi". Otkucajte ime ili e-adresu. Ako postoji više od jednog podudaranja, čujete "Predlozi nisu dostupne." Da biste izabrali ispravnu adresu, koristite strelice nagore i nadole tastere sa strelicama i pritisnite taster Enter.

 6. Da biste premestili izbor u polju za Izbor nivoa dozvole , pritisnite taster Tab.

 7. Podrazumevana postavka u polju Izbor nivoa dozvole je možete urediti. Da biste izabrali opciju možete prikazati , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "Može da prikaže."

 8. Da biste uključili ličnu poruku da biste poziv za deljenje, pritisnite taster Tab. Kada čujete "Uključi ličnu poruku za ovaj poziv, opcionalno," Otkucajte poruku.

 9. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme deli , a zatim pritisnite taster Enter. E-poruku sa vezom se šalje osobi.

Deljenje stavke pomoću OneDrive trake

 1. U aplikaciji OneDrive koja prikazuje spisak datoteka, izaberite stavku koju želite da delite.

 2. Pritisnite tastere Alt + S W. Kada čujete "Određene osobe", pritisnite taster Enter. (Da biste izabrali opciju određenim osobama, možda ćete morati da pritisnete taster sa strelicom nadole.) Otvara se dijalog u Deljenje datoteka sa fokusom na kombinovani okvir za uređivanje i čujete "Datoteka za deljenje, otkucajte ime i zatim kliknite na dugme Dodaj."

 3. Izaberite osobe koje želite da delite datoteku:

  • Za deljenje sa određenim osobama, otkucajte ime ili, da biste premestili na listu kontakata, pritisnite taster Tab i zatim koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali kontakta sa liste.

  • Da biste delili sa svima, pritisnite tastere Alt + strelica nadole, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "Svi", a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste pronašli osobe, pritisnite tastere Alt + strelica nadole, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "Pronalaženje osoba", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Izbor korisnika ili grupa kojima možete navesti gde želite da izgledaju.

 4. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme Dodaj , a zatim pritisnite taster Enter. Ime se dodaje na listu.

 5. Da biste se premestili na listi imena da biste podesili dozvole, pritisnite taster Tab i koristite taster STRELICA NADOLE da biste premestili na ime.

 6. Podrazumevani nivo dozvola je čitanje.

 7. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme deli , a zatim pritisnite taster Enter.

Zaustavljanje deljenja stavke

 1. Izaberite stavku koju želite da delite.

 2. Pritisnite tastere Alt + S, S + S, a zatim unesite.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×