Početni koraci za korišćenje funkcije TalkBack sa programom Skype za posao za Android

Skype za posao za Android funkcioniše uz TalkBack, ugrađeni čitač ekrana na Android telefonima i tabletima. Ova tema je namenjena korisnicima sa oštećenim vidom koji žele da koriste Skype za posao za Android za upućivanje i prijem audio i video poziva, razmenu trenutnih poruka i održavanje sastanaka na mreži.

Napomene : 

U ovoj temi

Prvo otvaranje programa Skype za posao za Android

Kada prvi put otvorite aplikaciju Skype za posao za Android, unosite informacije o profilu i lične željene postavke.

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja dođite do ekrana sa ikonom za Skype za posao za Android i pomerite fokus na nju. Dvaput dodirnite.

 2. Na ekranu za prijavljivanje pomerite fokus na polje za uređivanje Adresa organizacije za prijavu. Dvaput dodirnite ovo polje i unesite adresu za prijavljivanje, a to je obično vaša e-adresa.

 3. Prevucite nadole ka centru ekrana dok ne pronađete dugme Nastavi. Dvaput dodirnite.

 4. Na sledećem ekranu fokus je na polju za uređivanje Lozinka. Dvaput dodirnite ovo polje i unesite lozinku. Prevucite nadole ka centru ekrana dok ne pronađete dugme Nastavi. Dvaput dodirnite.

 5. Na sledećem ekranu, pod stavkom Koji je vaš broj telefona?, otkucajte broj telefona koji želite da koristite za upućivanje i prijem poslovnih poziva i za pridruživanje sastancima iz aplikacije Skype za posao za Android.

 6. Na istom ekranu se uverite da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Sinhronizuj kontakte. Time će se vaši kontakti u programu Skype za posao za Android objediniti sa listom kontakata na mobilnom uređaju.

 7. Pomerite fokus na dugme Nastavi i dvaput ga dodirnite.

 8. Da biste čuli informacije o Skype kontaktima, predstojećim sastancima i razgovorima, prevucite ekran nadole sa vrha ka dnu. Da biste prešli na sledeći ekran, prevucite zdesna nalevo pomoću dva prsta.

 9. Da biste čuli više informacija o radu sa kontaktima, prevucite ovaj ekran nadole. Da biste prešli na sledeći ekran, prevucite zdesna nalevo pomoću dva prsta.

 10. Da biste čuli informacije o radu sa kalendarom, prevucite ovaj ekran nadole. Da biste prešli na sledeći ekran, u donjem desnom uglu se pomerite na dugme Nastavi i dvaput ga dodirnite.
  Pojaviće se ekran programa Skype za posao za Android na kom će biti prikazano polje za pretragu za kontakte u direktorijumu preduzeća, predstojeće zakazane obaveze i nedavne razgovore.

Otvorite Skype za posao za Android i prijavite se

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja dođite do ekrana sa ikonom za Skype za posao za Android i pomerite fokus na nju. Dvaput dodirnite.

 2. Prevlačite ekran nadole dok ne čujete svoje ime i adresu za prijavljivanje. Dvaput dodirnite.
  Otvara se Skype za posao za Android.

  Savet : Ako se niste odjavili iz aplikacije Skype za posao za Android kada ste je poslednji put koristili, ona će se otvoriti bez zahteva za prijavljivanjem.

Istražite korisnički interfejs programa Skype za posao za Android

Ekran programa Skype za posao za Android ima četiri odeljka.

Prvi odeljak je zaglavlje pri vrhu ekrana. Na levoj ivici tog zaglavlja je vaš profil. Kada pomerite fokus na svoj profil, čujete „Prikaži meni sa postavkama profila, dugme“. Da biste otvorili profil, dvaput dodirnite ovo dugme. Otvara se meni u kom možete da podesite status dostupnosti, promenite postavke programa Skype za posao za Android, zatražite pomoć, pružite povratne informacije i odjavite se. Da biste odbacili ovaj meni, prevucite zdesna nalevo pomoću dva prsta.

Na desnoj ivici zaglavlja je dugmad Sastanak i Kontakti. Da biste videli listu sastanaka ili upravljali kontaktima, dodirnite dugme, a zatim dvaput dodirnite. Da biste odbacili ekran Sastanci ili Kontakti, u gornjem levom uglu pomerite fokus na dugme Idi nazad i dvaput ga dodirnite.

Neposredno ispod zaglavlja se nalazi drugi odeljak: polje za pretragu u kom možete da tražite osobe u direktorijumu preduzeća. Pomerite fokus na polje za pretragu i dvaput ga dodirnite. Otvara se tastatura na ekranu. Otkucajte ili izgovorite ime osobe koju želite da pronađete.

Ispod polja za pretragu se nalazi treći odeljak: predstojeći događaji i zakazane obaveze.

Ispod njega je četvrti odeljak: lista nedavno korišćenih kontakata. Ova lista sadrži imena kontakata sa datumima nedavnih razgovora ili sastanaka.

Rad sa čitačem ekrana TalkBack

Skype za posao za Android funkcioniše uz ugrađeni čitač ekrana, TalkBack. Kada je Android TalkBack uključen, čujete glasovni opis svega što dodirujete, birate ili aktivirate na uređaju. To obuhvata komande, lokacije, alternativni tekt i sadržaj ekrana i menija u programu Skype za posao.

Uključivanje funkcije TalkBack

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja dođite do ekrana na kom se nalazi dugme Postavke i dodirnite da biste ih otvorili.

 2. Dodirnite Pristupačnost.

 3. Dodirnite TalkBack.

 4. Dodirnite klizač da biste ga prebacili u položaj Uključeno.

 5. Dodirnite dugme U redu.

Navigacija sa funkcijom TalkBack pomoću pokreta

Kada je funkcija TalkBack uključena, prevlačenjem prsta preko ekrana možete da pronađete komande, lokacije i sadržaj. Da biste izabrali ili aktivirali komandu ili neki drugi element na ekranu, dodirnite dvaput. Da biste se pomerili nagore, nadole, nalevo ili nadesno, prevucite u tom smeru pomoću dva prsta.

Podešavanje željenih postavki za TalkBack

Pogledajte kompletnu listu pokreta za prečice koje možete da koristite kada je funkcija TalkBack uključena, zajedno sa mnogim drugim opcijama za prilagođavanje načina funkcionisanja uređaja sa funkcijom TalkBack.

 1. Da biste se vratili na početni ekran, dodirnite i potom dvaput dodirnite dugme Početak u sistemu Android.

 2. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja dođite do ekrana na kom se nalazi dugme Postavke i pomerite fokus na njega. Dvaput dodirnite.

 3. Pomerajte se nadole na ekranu do oblasti Sistem dok ne čujete „Pristupačnost“ i dodirnite dvaput.

 4. Na ekranu Pristupačnost pomerite fokus na TalkBack, što je obično prva komanda. Čućete „TalkBack, uključeno“. Dvaput dodirnite.

 5. Na ekranu TalkBack, u blizini gornjeg desnog ugla ekrana, pomerite fokus na meni Postavke i dvaput dodirnite. Čućete nešto poput „TalkBack postavke, prikazano je trinaest stavki od trideset“.

 6. Pomerajte se nadole na ekranu dok Upravljanje pokretima ne bude u fokusu. Dvaput dodirnite.

 7. Pomerite se nadole na ekranu da biste istražili listu dostupnih pokreta koje možete da uključite ili prilagodite.

 8. Da biste aktivirali neki pokret, dvaput ga dodirnite. Na sledećem ekranu se pomerite nadole do opcija za tumačenje pokreta.

 9. Istražite neke od drugih dostupnih opcija u meniju Postavke:

  • Jačina zvuka govora

  • Koristi promene visine

  • Eho tastature

  • Protresanje započinje neprekidno čitanje

  • Povratni zvuk

  • Istraživanje dodirom

  • Prikaži kontekstualni meni kao listu

  • Prečica za obustavljanje i nastavljanje funkcije TalkBack

 10. Da biste dobili više informacija o nekoj dostupnoj opciji, dvaput je dodirnite. Da biste uključili ili isključili neku opciju, pomerite prekidač Uključeno/isključeno i dodirnite dvaput.

Isključivanje funkcije TalkBack

 1. Da biste se vratili na početni ekran, dodirnite i potom dvaput dodirnite dugme Početak u sistemu Android.

 2. Sa početnog ekrana dođite do ekrana na kom se nalazi dugme Postavke. Pomerite fokus na njega i dvaput ga dodirnite.

 3. Pomerajte se nadole na ekranu do oblasti Sistem dok ne čujete „Pristupačnost“ i dodirnite dvaput.

 4. Na ekranu Pristupačnost pomerite fokus na TalkBack, što je obično prva komanda. Čućete „TalkBack, uključeno“. Dvaput dodirnite.

 5. Pređite na prekidač Uključeno/isključeno i dvaput ga dodirnite. Čućete „Upozorenje, zaustavi TalkBack“.

 6. Pređite na dugme U redu i dvaput ga dodirnite.

Da biste saznali više pogledajte članak Početni koraci u sistemu Android sa funkcijom TalkBack.

Rad sa drugim funkcijama pristupačnosti

Da bi vam rad sa Android uređajem bio pristupačniji, osim uključivanja funkcije TalkBack, na ekranu Pristupačnost možete da podesite druge funkcije.

 1. Dodirnite dugme Home u sistemu Android, a zatim ga dvaput dodirnite.

 2. Sa početnog ekrana dođite do ekrana na kom se nalazi dugme Postavke. Pomerite fokus na njega i dvaput ga dodirnite.

 3. Pomerajte se nadole na ekranu do oblasti Sistem dok ne čujete „Pristupačnost“ i dodirnite dvaput.

 4. Na ekranu Pristupačnost pomerite se nadole na ekranu do oblasti Sistem. Evo nekih dostupnih opcija:

  • Opcija Natpisi dodaje natpise u donji središnji deo svih slika. Možete da promenite veličinu teksta natpisa. Možete da podesite i stil natpisa, npr. belo na crnom il žuto na plavom.

  • Opcija Pokreti uvećavanja omogućava funkciju uvećanja i umanjenja ekrana pomoću određenih pokreta koji su objašnjeni.

  • Opcija Veliki tekst povećava celokupan tekst na uređaju na veći font.

  • Opcija Tekst visokog kontrasta prikazuje tekst, naročito na dugmadi, sa visokim kontrastom.

  • Opcija Izgovaranje lozinki omogućava funkciju izgovaranja lozinki umesto kucanja.

Pronađite tasterske prečice u usluzi TalkBack

Ako sa programom Skype za posao za Android koristite spoljnu tastaturu, u aplikaciji možete da se krećete pomoću tastera Tab, Shift+Tab, tastera sa strelicama, tastera Esc ili Back i Enter. (Više informacija potražite u članku „Tasterske prečice za Skype za posao za Android“.) Osim toga, kada koristite TalkBack sa Android uređajem, postaje vam dostupno još 15-ak tasterskih prečica.

 1. Da biste se vratili na početni ekran, dodirnite i potom dvaput dodirnite dugme Početak u sistemu Android.

 2. Sa početnog ekrana dođite do ekrana na kom se nalazi dugme Postavke, pomerite fokus na njega i dvaput ga dodirnite.

 3. Pomerajte se nadole na ekranu do oblasti Sistem dok ne čujete „Pristupačnost“ i dodirnite dvaput.

 4. Na ekranu Pristupačnost pomerite fokus na TalkBack, što je obično prva komanda. Čućete „TalkBack, uključeno“. Dvaput dodirnite.

 5. Na ekranu TalkBack pomerite fokus na meni Postavke i dvaput ga dodirnite. Čućete nešto poput „TalkBack postavke, prikazano je od jedan do trinaest stavki od trideset dve“.

 6. Da biste se pomerali na listi, prevlačite pomoću dva prsta po ekranu. Pomerajte se nadole na ekranu dok Upravljanje tasterskim prečicama ne bude u fokusu. Dvaput dodirnite.

 7. Pomerite se nadole na ekranu da biste istražili listu dostupnih tasterskih prečica koje možete da koristite kada je funkcija TalkBack uključena. Da biste se pomerali na listi, prevlačite pomoću dva prsta po ekranu.

 8. Da biste čuli tastersku prečicu, prevucite do nje po ekranu. Čućete nešto poput „Početak, Alt+Shift+H“ ili „Pauziranje ili nastavljanje funkcije TalkBack, Alt+Shift+Z“.

 9. Da biste izašli sa ekrana Upravljanje tasterskim prečicama, pritisnite taster Esc ili Back. Druga opcija je da na uređaju pomerite fokus na dugme Početak i dvaput ga dodirnete.

Odjavite se iz programa Skype za posao za Android

 1. U programu Skype za posao za Android, u gornjem levom uglu, pomerite fokus na svoj profil u gornjem levom uglu ekrana. Čućete „Prikaži meni sa postavkama profila, dugme“. Dvaput dodirnite.

 2. Pomerajte se nadole kroz profil dok ne čujete „Odjavi se“. Dvaput dodirnite. Čućete „Odjavljivanje iz programa Skype za posao“.

Saznajte više

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×