Planiranje sastanka sa drugim osobama

Pošaljite poziv za sastanak da biste postavili vreme za sastanak sa drugima i pratili ko prihvata poziv.

 1. U prikazu „Kalendar“ izaberite stavku Novi sastanak.

  Komanda „Novi sastanak“ na traci

 2. U polju Tema saopštite primaocima kakav je sastanak u pitanju.

 3. U polju Lokacija saopštite primaocima gde će se sastanak održati. Ako koristite Microsoft Exchange nalog, izaberite stavku Prostorije da biste proverili dostupnost prostorija i rezervisali ih.

 4. Sa lista Vreme početka i Vreme završetka izaberite vreme početka i završetka sastanka. Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj, događaj će biti prikazan kao događaj koji traje 24 časa, od ponoći do ponoći.

 5. U pozivu za sastanak otkucajte sve informacije koje želite da delite sa primaocima. Možete takođe priložiti datoteke.

 6. Kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje. Pomoćnik za planiranje za Exchange naloge pomaže vam da pronađete najbolje vreme za sastanak putem analiziranja vremena dostupnosti primaoca i resursa za sastanke, na primer prostorija.

  Ako ne koristite Exchange nalog, kliknite na dugme Planiranje.

 7. Kliknite na dugme Dodaj učesnike, a zatim u polja Obavezno, Opcionalni ili Resursiotkucajte imena primalaca, e-adrese ili imena resursa (odvojene tačkom i zarezom).

  Ako ne koristite Exchange nalog, izaberite stavku Dodaj druge >Dodaj iz adresara.

  Učesnike možete potražiti tako što ćete kucati u polju Pretraga, a zatim kliknuti na dugme Idi. Sa liste rezultata izaberite ime i kliknite na dugme Obavezno, Opcionalni ili Resursi.

  Vertikalne linije predstavljaju vremena početka i završetka sastanka. Možete da kliknete na te linije i prevučete ih na novo vreme početka i završetka. Za Exchange naloge, koordinatna mreža o zauzetosti prikazuje dostupnost učesnika.

 8. Za Exchange naloge, okno Predlozi za sastanke sadrži predložena najbolja vremena za sastanak (kada je većina učesnika dostupna). Da biste izabrali vreme za sastanak, u oknu Predlozi za sastanke, u odeljku Predložena vremena kliknite na predlog vremena ili izaberite vreme u koordinatnoj mreži zauzetosti.

 9. Kada dodate primaoce, da biste se vratili u poziv za sastanak, na traci izaberite stavku Zakazana obaveza.

 10. Ukoliko ne želite da taj sastanak bude periodični sastanak, kliknite na dugme Pošalji.

Kreiranje periodičnog sastanka

 1. Izaberite stavku Sastanak > Ponavljanje.

  Komanda „Ponavljanje“ na traci

  Tasterska prečica    Da biste zakazali sastanak tako da se redovno ponavlja, pritisnite tastere Ctrl+G.

 2. Odaberite opcije željenog obrasca ponavljanja i kliknite na dugme U redu.

  Kada pozivu za sastanak dodate obrazac ponavljanja, kartica Sastanak će se promeniti na Grupa sastanaka.

 3. Da biste poslali poziv za sastanak, kliknite na dugme Pošalji.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×