Planiranje sastanka sa drugim osobama

Planiranje sastanka sa drugim osobama

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Poziv za sastanak možete da pošaljete jednoj osobi ili više njih. Outlook prati ko prihvata poziv i blokira vreme u kalendaru za sastanak. Kada pravite poziv za sastanak, možete da dodate priloge, podesite lokaciju i da koristite pomoćnik za planiranje da biste izabrali najbolje vreme za sastanak.

Šta želite da uradite?

Zakazivanje sastanka

Kada zakazujete sastanak, možete da postavite temu sastanka, da odaberete učesnike i da navedete kada i gde će se sastanak održati. Odgovori na pozive za sastanak pojavljuju se u vašem Prijemnom poštanskom sandučetu.

 1. U glavnom prozoru programa Outlook, u grupi " novo ", uradite nešto od sledećeg:

  • Iz prijemnog poštanskog sandučeta, odaberite Stavke nove stavke > sastanak.

   Da biste zakazali sastanak na kartici „Početak“, u grupi „Novo“ odaberite stavku „Nove stavke“, a zatim stavku „Sastanak“.

  • U prikazu „Kalendar“ izaberite stavku Novi sastanak.

   Komanda „Novi sastanak“ na traci

  Savet : Takođe možete da koristite tastersku prečicu Ctrl+Shift+Q da biste kreirali novi poziv za sastanak.

 2. Dodaj učesnike u polju .

  Napomena : Takođe možete da dodate – ili uklanjanje – učesnicima kada kliknete na dugme za Pomoćnik za planiranje na traci.

 3. U polju Tema saopštite primaocima kakav je sastanak u pitanju.

 4. U polje lokacija saopštite primaocima gde će biti održani ovog sastanka. U programu Outlook 2016 da počnete da kucate ime na lokaciji, na primer četvrti kafiću ili 23 sobe za konferencije, i Outlook će potražite lokaciju podudaranja. Izaberite jedan od predloga da biste odabrali tu lokaciju ili nastavite sa kucanjem da unesete drugu lokaciju.

  Savet : Ako koristite Microsoft Exchange nalog ili Office 365 nalog e-pošte, kliknite na dugme sobe da Proveri dostupnost i Rezervišite sobe. Više informacija potražite u članku Korišćenje pomoćnika za planiranje i predlozi.

 5. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Za određeno vreme početka i završetka, u listama Vreme početka i Vreme završetka kliknite na vreme početka i završetka sastanka.

  • Za celodnevni događaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj i događaj se prikazuje kao puni 24-časovni događaj koji traje od ponoći do ponoći.

  Napomena : Ako želite da planirate sastanke na osnovu alternativne vremenske zone, na kartici sastanak , u grupi " Opcije " na traci, kliknite na dugme vremenske zone.

 6. U okviru poziva za sastanak otkucajte sve informacije koje želite da delite sa primaocima.

 7. Da priložite datoteku pozivu za sastanak, na kartici Umetanje izaberite stavku Priloži datoteku, a zatim odaberite datoteku koju želite da dodate.

 8. Kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje i pomoćnik za planiranje za Exchange naloge vam pomaže da pronađete najbolje vreme za sastanak tako što analizira kada su dostupni primaoci i resursi, na primer prostorija.

  Savet : Ako ne koristite Exchange nalog, kliknite na dugme Planiranje.

 9. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Dodaj učesnike, a zatim u polja Obavezno, Opcionalni ili Resursiotkucajte imena primalaca, e-adrese ili imena resursa (odvojene tačkom i zarezom).

   Savet : Ako ne koristite Exchange nalog, kliknite na dugme Dodaj druge > Dodaj iz adresara.

  • U polju za pretragu otkucajte ime potencijalne učesnika, kliknite na dugme Idi, odaberite ime liste rezultata i izaberite stavku obavezno, Opcionalniili Resursi.

  Napomene : 

  • Vertikalne linije predstavljaju vremena početka i završetka sastanka. Možete da kliknete na te linije i prevučete ih na novo vreme početka i završetka.

  • Za Exchange naloge, koordinatna mreža zauzetosti prikazuje dostupnost učesnika. Vertikalna zelena linija predstavlja početak sastanka. Vertikalna crvena linija predstavlja kraj sastanka.

   Outlook koordinatna mreža zauzetosti

 10. Za Exchange naloge, okno Predlozi za sastanke sadrži predložena najbolja vremena za sastanak (kada je većina učesnika dostupna). Da biste izabrali vreme za sastanak, u oknu Predlozi za sastanke, u odeljku Predložena vremena kliknite na predlog vremena ili izaberite vreme u koordinatnoj mreži zauzetosti.

 11. Kada dodate primaoce, da biste se vratili u poziv za sastanak, na traci izaberite stavku Zakazana obaveza.

 12. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Ukoliko ne želite da taj sastanak bude periodični sastanak, kliknite na dugme Pošalji.

  • Ako želite da taj sastanak bude periodični sastanak, idite na Pravljenje periodičnog sastanka.

 1. Izaberite stavku Sastanak > Ponavljanje.

  Komanda „Ponavljanje“ na traci

  Napomena : Koristite tastersku prečicu Ctrl+G da biste zakazali sastanak tako da se redovno ponavlja.

 2. Odaberite opcije željenog obrasca ponavljanja i kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Kada pozivu za sastanak dodate obrazac ponavljanja, kartica Sastanak će se promeniti na Grupa sastanaka.

 3. Da biste poslali poziv za sastanak, kliknite na dugme Pošalji.

Dodavanje osobe na postojećeg sastanka

Možete da dodate drugi učesnik za postojeći sastanak.

Ako ste vi vlasnik sastanka:

 1. Kliknite dvaput da biste otvorili sastanak, a zatim koristite red za ili pomoćnik za planiranje da biste dodali jedan ili više osoba na sastanak.

 2. Kliknite na dugme Pošalji , a zatim izaberite nešto od sledećeg:

 • Pošalji ažurirane informacije samo dodatim ili izbrisanim učesnicima.

 • Pošalji ispravke svim učesnicima.

Ako niste vlasnik sastanka

 1. Otvorite poziv za sastanak. U grupi odgovor na traci izaberite stavku Odgovori, izaberite Prosledi. Dodajte jednog ili više primalaca u poziv za sastanak.

 2. Kliknite na dugme Pošalji. Vlasnik sastanak će primiti obaveštenje da ste prosleđuje zahtev za sastanak na drugu osobu.

Šta želite da uradite?

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Poziv za sastanak.

  Napomena : Koristite tastersku prečicu Ctrl+Shift+Q da biste kreirali novi poziv za sastanak.

 2. U polju Tema otkucajte opis.

 3. U polju Lokacija otkucajte opis ili kliknite na dugme Sobe da biste odabrali neku od dostupnih soba dostupnih za automatsko planiranje pomoću sistema Microsoft Exchange .

 4. U listama Vreme početka i Vreme završetka izaberite vreme početka i završetka sastanka. Ako je to celodnevni događaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj.

  Celodnevni događaj je pun 24-časovni događaj koji traje od ponoći do ponoći.

  Napomena : Prema podrazumevanim postavkama, za planiranje sastanaka koristi se trenutna postavka vremenske zone na sistemu računara. Ako želite da planirate sastanke na osnovu alternativne vremenske zone, na kartici Sastanak u grupi Opcije kliknite na stavku Vremenske zone.

 5. Otkucajte sve informacije koje želite da delite sa primaocima, priložite datoteke ili napravite radni prostor sastanka.

  Dodatne informacije o radnom prostoru sastanka potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 6. Na kartici Sastanak, u grupi Prikazivanje kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje.

  Pomoćnik za planiranje pomaže da pronađete najbolje vreme za sastanak.

 7. Kliknite na dugme Dodaj druge, a zatim izaberite stavku Dodaj iz adresara.

 8. U dijalogu Izbor učesnika i resursa, u polje Pretraga unesite ime osobe ili resursa koje želite da uključite u sastanak. Ako pretragu vršite pomoću opcije Više kolona, onda kliknite na dugme Idi.

 9. Sa liste rezultata izaberite ime, kliknite na dugme Obavezno, Opcionalno ili Resursi, a zatim na dugme U redu.

  Obavezni i opcionalni učesnici pojaviće se u polju Za na kartici Sastanak, dok će se Resursi pojaviti u polju Lokacija.

  Koordinatna mreža o zauzetosti prikazuje dostupnost učesnika. Vertikalna zelena linija predstavlja početak sastanka. Vertikalna crvena linija predstavlja kraj sastanka.

  Koordinatna mreža o zauzetosti

  Okno Predložena vremena pronalazi najbolje vreme za sastanak, koje se definiše kao vreme kada je najveći broj učesnika dostupan. Najbolje vreme za sastanak pojavljuje se na vrhu okna. Da biste izabrali neko od predloženih vremena, kliknite na predloženo vreme u oknu Predložena vremena. Takođe možete i ručno da izaberete vreme na koordinatnoj mreži zauzetosti.

  Okno „Predložena vremena“

 10. Ako želite da sastanak bude periodični, na kartici Sastanak, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje, izaberite obrazac ponavljanja i kliknite na dugme U redu.

  Kada dodate obrazac ponavljanja pozivu za sastanak, naziv kartice Sastanak će se promeniti u Periodični sastanak.

 11. Na kartici Sastanak, u grupi Prikazivanje kliknite na dugme Zakazana obaveza.

 12. Kliknite na dugme Pošalji.

 1. Otvorite sastanak koji želite da promenite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Menjanje opcija za sastanak koji nije deo serije   

   • Promenite željene opcije, kao što su tema, lokacija i vreme.

   • Kliknite na dugme Pošalji ažurirano.

  • Menjanje opcija za sve sastanke u seriji   

   • Kliknite na dugme Otvori seriju.

   • Promenite sve željene opcije, kao što su tema, lokacija i vreme.

   • Da biste promenili opcije ponavljanja, na kartici Periodični sastanak u grupi Opcije kliknite na stavku Ponavljanje, promenite opcije kao što su vreme, obrazac ponavljanja ili opseg ponavljanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

   • Kliknite na dugme Pošalji ažurirano.

  • Menjanje opcija za jedan sastanak koji je deo serije   

   • Kliknite na stavku Otvori ovaj događaj.

   • Na kartici Periodični sastanak, promenite željene opcije, kao što su tema, lokacija i vreme.

   • Kliknite na dugme Pošalji ažurirano.

Savet : U modulu Kalendar zakazani sastanak možete da prevučete na drugi datum i takođe možete urediti temu tako što ćete izabrati tekst opisa, pritisnuti taster F2 i otkucati promene.

 1. Otvorite sastanak koji želite da napravite da bude periodični.

 2. Na kartici Sastanak, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje.

 3. Izaberite željenu učestalost ponavljanja sastanka – Dnevno, Sedmično, Mesečno ili Godišnje – potom izaberite opcije za učestalost, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Kliknite na dugme Pošalji ažurirano.

 1. Napravite ili otvorite sastanak koji želite da učinite privatnim.

 2. Na kartici Sastanak, u grupi Opcije kliknite na stavku Opcije, a zatim Privatno.

Važno : Ne bi trebalo da se oslanjate na funkciju „Privatno“ da biste sprečili druge osobe da pristupe detaljima sastanka, kontakta ili zadatka. Da biste bili sigurni da drugi ne mogu da pročitaju stavku koju ste označili kao privatnu, nemojte im dodeljivati dozvolu za čitanje fascikli Kalendar, Kontakti ili Zadaci. Osoba sa dozvolom za čitanje pri pristupu vašim fasciklama može da koristi programske metode ili druge aplikacije za e-poštu da bi pregledala detalje privatne stavke. Funkciju „Privatno“ koristite samo kada delite fascikle sa osobama u koje imate poverenja.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Za sve nove sastanke koje ćete kreirati    

  • U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  • Da bi se podsetnik automatski uključivao ili isključivao za nove sastanke, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Podrazumevani podsetnik.

  • Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu, unesite koliko vremena pre sastanka želite da se pojavi podsetnik.

 • Za postojeće sastanke    

  • Otvorite sastanak ili seriju, ako je sastanak periodičan.

  • Da biste podsetnik uključili ili isključili, na kartici Sastanak, u grupi Opcije, izaberite stavku Nijedno ili navedeno vreme podsetnika.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×