Planiranje popisivanja sadržaja

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Napomena : Ovaj sadržaj je preliminarna sadržaja za preliminarnu softver izdanje. To može biti nepotpuna i podleže promena.

Ovaj članak sadrži

O popisivanju sadržaja

Planiranje izvora sadržaja

Razmatranje planiranja popisivanja za dobavljače deljenih usluga

Razmatranje planiranja popisivanja za farme servera

Koristite funkcije search planiranje radnog lista

Pre nego što možete da koristite funkciju globalnog pretraživanja u Microsoft Office SharePoint Server 2007 da biste pretražili sadržaj u vašoj organizaciji, morate da odlučite koji sadržaj da uključite u pretragu, a plan za popisivanje sadržaja tako da sadržaj i njena svojstva možete koristiti u upitima za pretraživanje.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 koristi izvore sadržaja za popisivanje sadržaja u vašim kolekcijama lokacija ili na povezanim spoljnim lokacijama i aplikacijama poslovnih podataka tako da relevantan sadržaj i podaci pojavljuju u rezultatima pretrage. Druge funkcije pretraživanja filtriraju ili menjaju sadržaj nakon popisivanja. Dobro Planiranje izvora sadržaja vam pomaže da razvijete mogućnost pretraživanja tokom početnog raspoređivanja koji vam omogućava da konfigurišete i upravljanje sadržajem širom organizacije na osnovu ključnih podskupova sadržaja i podataka, sadržaj i podatke spoljna u odnosu na raspoređivanje Office servera ili sadržaj i podatke iz vaše organizacije. Možete da planirate rasporede popisivanja, pravila za popisivanje, upravljanje svojstvima i postavke važnosti za svaki izvor sadržaja.

O popisivanju sadržaja

Popisivanje je proces indeksiranja sadržaja, podataka i metapodataka tako da upiti pretrage obezbeđuju značajnih rezultata pretrage. Izvoru sadržaja je početna tačka koristi Office SharePoint Server 2007 za popisivanje sadržaja kako bi bio dostupan za upite pretrage. Izvorima sadržaja se sastoji se od jednog ili više početnih adresa, koja su URL adrese koje sadrže sadržaj ili podatke koje želite da uključite u pretrage u vašoj organizaciji. Sadržaj je uključena ili isključena u indeks sadržaja na osnovu pravila koja su izabrani od strane administratora dobavljača deljenih usluga (Deljenih) za pretragu. Nakon popisivanja sadržaja i podataka u izvoru sadržaja, upit servere obradu upita na osnovu upravljanih svojstava pretrage i mogućnosti usluge pretrage i obezbedite značajnih rezultata pretrage. Podrazumevano, sav sadržaj na svaku Veb aplikaciju koja koristi na Deljenih i podatke u izvoru sadržaja.

Administratori deljenih usluga za pretragu možete da kreirate dodatne izvore sadržaja za ključne podskupova sadržaja. Oni mogu da izaberu pravila popisivanja za početne adrese koja se primenjuju na sve izvore sadržaja u Deljenih na osnovu toga koji sadržaj i podaci sa svake početne adrese značaja za organizaciju i Konfigurisanje postavki za svaki izvor sadržaja.

Sa prethodnim verzijama programa Microsoft SharePoint Portal Server, administratori upravlja sadržaj indeksa, koje su osnovne kolekcije celokupnog sadržaja popisivanja po izvorima sadržaja. Sa Microsoft Office SharePoint Server 2007, to nije potrebno. Jedan indeks sadržaja za svaku Deljenih automatski kreira na osnovu postavki koje su izabrane za svaki izvor sadržaja, a indeksi sadržaja više se ne prikazuju administratorima.

Vrh stranice

Planiranje izvora sadržaja

Podrazumevani izvor sadržaja za dobavljač deljenih usluga popisuje sadržaj na sve Veb aplikacije koje koriste dobavljača deljenih usluga. Početne adrese za sve Web aplikacije u polju Deljenih automatski se dodaju na izvoru sadržaja, tako da je sav sadržaj u polju deljenih usluga je dostupna za pretraživanje nakon prvog potpunog popisivanja izvora sadržaja.

Arhitektura informacija takođe treba da pokazuju dodatne izvore sadržaja da biste kreirali za svaku kolekciju lokacija u svakoj Veb aplikacija. Da biste popisivanja zakazali nezavisno i upravljanje, možete da kreirate izvore sadržaja koji popisuju podskup sadržaja u celoj dobavljač deljenih usluga. Ovo je korisno za popisivanje visokog prioriteta ili brzo menja češće bez potrebe da popiše sav sadržaj.

Primeri sadržaj, možda ćete želeti da planirate dodatne izvore sadržaja obuhvataju:

 • Sadržaj resursa deljenih datoteka u vašoj organizaciji.

 • Sadržaj Exchange servera.

 • Sadržaj na Lotus Notes serverima.

 • Lokacija u kolekciji lokacija.

 • Drugi sadržaj u vašoj organizaciji ne nalaze na SharePoint lokacijama.

 • Sadržaj izvan vaše Deljenih ili izvan vaše organizacije.

 • Poslovni podaci uskladišteni u nizu poslovnih aplikacija.

Svaki izvor sadržaja može da sadrži jednu ili više početnim adresama koje ukazuju na lokacije za bilo koju kombinaciju ove tipove sadržaja. Da li sadržaj grupisati u izvoru sadržaja ili kreirajte dodatne izvore sadržaja uglavnom zavisi od mere za administraciju. Administratori često prave promene koje zahtevaju potpuno ažuriranje određenog izvora sadržaja. Promene popisivanja pravila, popisivanje naloga za pristup ili upravljana svojstva zahtevaju potpuno ažuriranje. Da biste olakšali administraciju, organizovanje izvore sadržaja tako da ažuriranje tog sadržaja u isto vreme je pogodno za administratore i njihove ostale planirane administrativne zadatke.

Sadržaj na deljenim datotekama i serverima izvan farme servera kao što su serveri pošte, Veb serverima koji ne sadrže SharePoint lokacije ili serveri aplikacije poslovnih podataka bi trebalo da bude organizovane prema dostupnosti. Ako su serveri sa sadržajem su dostupne u isto vreme, spremni ste verovatnije da uspešno popiše sav sadržaj u izvoru sadržaja sa manje potrebe za pokretanje potpunog ažuriranja kasnije.

Pored ovih razmatranja, da biste efikasno popiše sav sadržaj potrebno za svaku kolekciju lokacija u vašoj organizaciji, koristite kao nekoliko izvora sadržaja kao. Koristite radni list "Plan za popisivanje i upite funkcije pretrage" da biste snimili odluke o izvore sadržaja za početnog raspoređivanja.

Planiranje spoljnih izvora sadržaja

Spoljni sadržaj se odnosi na dva tipa sadržaja za osobe u vašoj organizaciji:

 • Sadržaj u Web aplikaciji koja koristi drugi dobavljač deljenih usluga koje želite da popiše pomoću ovog dobavljača deljenih usluga

 • Internet ili vanmrežni sadržaj koji nije kreiran ili kontroliše osobe u vašoj organizaciji.

Obično ako sadržaja na Veb aplikaciju je važno biti uključeni u izvoru sadržaja, te Web aplikacije bi trebalo da verovatno koristite isti Deljenih kao druge Web aplikacije u početnim adresama iz izvora sadržaja. U nekim slučajevima, možda ćete želeti da uključite podskup sadržaja iz vaše organizacije sa Web aplikaciju koja koristi različite deljene usluge. Ako možete, izbegli ovaj problem tako što ćete pažljivo planiranje arhitekture informacija, dobavljača deljenih usluga i struktura lokacije. Ako morate popisivanja sadržaja na Veb aplikaciju koja koristi drugi dobavljač deljenih usluga, uverite se da odgovarajući nalog za popisivanje ima dozvolu za sadržaj "čitanje" i pokušajte da grupišete početne adrese u izvoru sadržaja koji ima drugi sadržaj koji je dostupan u približno isto vreme ili koji su konceptualno povezani.

Uobičajeni scenario obuhvata sadržaj izvan kontrole organizacije, koji se odnosi na sadržaj na SharePoint lokacijama. Možete da dodate početnim adresama ovaj sadržaj u postojeći izvor sadržaja ili da kreirate novi izvor sadržaja za spoljnog sadržaja. Zbog toga što velikoj meri razlikuje dostupnost spoljnim lokacijama, korisno je da dodate posebne izvore sadržaja za različite spoljnog sadržaja. Zatim možete da ažurirate svaki skup spoljnog sadržaja na rasporedu popisivanja koji ima smisla za dostupnost svake lokacije.

Popisivanje su posebno važna za popisivanje spoljnih izvora sadržaja zato što popisivanje koristi resurse sa popisanih servera. Zahtevanje previše sadržaja sa spoljnih servera ili pravljenje zahteva često mogu da dovedu do administratore tih lokacija da vam ograniče budući pristup ako popisivanje koristi previše resursa ili previše propusni opseg. Takođe, možete da koristite postavke popisivanja za svaki izvor i popisivanja pravila sadržaja za dobavljač deljenih usluga da biste ograničili uticaj na spoljne servere.

Planiranje izvora sadržaja za poslovne podatke

Sadržaja izvora zahtevaju da su smešteni podaci aplikacije prvi poslovnih podataka registrovani u katalog poslovnih podataka i svojstva mapirana u upravljana svojstva koja su u skladu sa šemi pretrage. Početne adrese poslovnih podataka ne može kombinovati sa početnim adresama ostalih sadržaja, tako da morate da pojedinačno upravljate izvorima sadržaja poslovnih podataka.

Često osobe koje planiraju za integraciju poslovnih podataka u kolekcije lokacija neće biti isti osobe koje se bave kompletna procesa planiranja sadržaja. Uključite administratore poslovnih aplikacija u sadržaju timova za planiranje tako da su vam kako da integrišete njihove podatke u drugi sadržaj i efikasno prikažete na kolekcijama lokacija.

Planiranje postavki za popisivanje

Za svaki izvor sadržaja, možete da izaberete i kako da se Meri početne adrese u tom izvoru sadržaja. Opcije dostupne u svojstvima za svaki izvor sadržaja su:

 • Popiši sve pod imenom hosta za svaku početnu adresu.

 • Popisivanje samo na SharePoint lokaciju svih početnih adresa.

Kao sa odluke o izvoru sadržaja, najvažniji faktori koje treba uzeti u obzir pri planiranju postavki za popisivanja izvora sadržaja su značaj informacije i uticaj na performanse. Za najbolje rezultate:

 • Popisivanje samo na SharePoint lokaciji ako sadržaj dostupan na povezanim lokacijama nije verovatno biti relevantne i sadržaj na samom lokacijom je važno.

 • Popiši sve ako veze na početnim adresama skloni da biste ukazali na bitan sadržaj.

Planiranje rasporeda popisivanja

Svaki izvor sadržaja može se nezavisno ažurirati na osnovu rasporeda popisivanja za taj izvor sadržaja. Rasporedi popisivanja treba da se planiraju na osnovu dostupnosti, performanse i propusnog opsega razmatranja servere koji koriste usluge pretrage i serverima na kojima se nalaze popisanog sadržaja.

Za najbolje rezultate, rasporede popisivanja planirajte na osnovu u obzir sledeće:

 • Grupa početnim adresama iz izvora sadržaja zasnovana na sličan dostupnost i sa prihvatljivi kompletna upotrebe resursa za servere smešten sadržaj.

 • Zakažite postepena popisivanja za svaki izvor sadržaja tokom vremena kada serverima na kojima se nalaze sadržaj su dostupni, ali zahtev resursa servera su niske.

 • Uskladite rasporede popisivanja tako da se opterećenje na serverima u farmi distribuira tokom vremena.

 • Potpuno popisivanje zakazujte ređe.

 • Planirajte administrativne promene koje zahtevaju potpuno popisivanje tako da se pojavljuju neposredno pre planiranog rasporeda za potpuno popisivanje.

Rasporede možete da podesite posle početnog raspoređivanja zasnovana na performanse i kapacitet serverima u farmi i serverima na kojima se nalaze sadržaj.

Vrh stranice

Razmatranje planiranja popisivanja za dobavljače deljenih usluga

Nakon što ste identifikovali izvore sadržaja za planiranje početnog raspoređivanja, razmislite o planiranju deljenih usluga. Postavke za popisivanje na stranicama za administraciju deljenih usluga za dobavljača deljenih usluga utiču na popisivanje sve izvore sadržaja u dobavljaču deljenih usluga. U većini organizacija, samo jedan Deljenih se koristi za popisivanje i sav sadržaj, tako da ove postavke se primenjuju na sve izvore sadržaja u organizaciji.

Tokom raspoređivanja će kreirati dobavljača deljenih usluga i zatim kreirate izvore sadržaja za svakog od njih Tokom planiranja zapravo može da pomogne da planirate izvore sadržaja prvi put. U malim brojem slučajeva gde su potrebne dodatni dobavljači deljenih usluga, Planiranje izvora sadržaja može da pomogne identifikujete potrebe za više dobavljača deljenih usluga. Planiranje izvora sadržaja takođe pomaže vam identifikovanje sadržaja koji mogu imati koristi pravila za popisivanje i novi tipovi datoteka.

Deljenih postavke koje utiču na popisanog sadržaja uključuju:

 • Podešavanje podrazumevanog naloga za pristup sadržaju.

 • Konfigurisanje pravila za popisivanje za određenim početnim adresama koje koristi bilo koju od izvora sadržaja.

 • Uključivanje tipova datoteka.

Planiranje podrazumevanog naloga za pristup sadržaju

Podrazumevani nalog za pristup sadržaju je nalog koji se podrazumevano koristi prilikom popisivanja izvora sadržaja. Ovo je izabrana opcija nalog administrator deljenih usluga tokom konfigurisanja nakon. Podrazumevani nalog za pristup morate da imate pristup za čitanje na sav sadržaj koji je popisanih ili sadržaj će se popisuju i neće biti dostupan tokom upita pretrage. Za pojedinačne lokacije u izvoru sadržaja, možete da koristite pravila za popisivanje da biste koristili različit nalog za pristup. Najbolja praksa je da biste izabrali podrazumevani nalog pristup sadržaju koji ima na pristup većini popisanog sadržaja i koristite druge naloge za pristup samo kada bezbednosnih razloga zahtevaju odvojene naloge. Za svaki izvor sadržaja koji planirate Identifikujte početne adrese koje se ne mogu da pristupe podrazumevani sadržaj pristup nalogu i planirajte da dodate naloge za pristup za one početnim adresama. Administratori mogu konfigurisati dodatne naloge za pristup u pravilima popisivanja za odgovarajuće početne adrese. više informacija o razmatranju planiranja za naloge za pristup, pogledajte sledeći odeljak o pravilima popisivanja.

Planiranje pravila za popisivanje

Pravila za popisivanje se koriste za ograničavanje sadržaja popisivanja po izvorima sadržaja da biste umanjili upotrebe resursa servera i mrežni saobraćaj, a da biste povećali važnost rezultata pretrage. Pravila za popisivanje se istovremeno primenjuju na sve izvore sadržaja. Kreirate pravila za popisivanje da biste izuzeli određenoj lokaciji ili lokaciji iz popisivanja, da biste konfigurisali kako se popisuje određenoj lokaciji ili da biste promenili nalog za popisivanje da budu drugačiji od podrazumevanog naloga za pristup sadržaju.

Svako pravilo za popisivanje uključuje URL adresu ili skup URL adrese predstavljene džoker znakove, uključivanju ili izuzetaka pravilo i nalog za popisivanje.

Možete da koristite izuzetaka pravila da biste izbegli popisivanje nebitna sadržaj. Često najveći deo sadržaja za određenu lokaciju adresa je važno, ali određene podlokaciju ili opseg lokacija nije. Izborom fokusirane kombinacije početnih adresa i pravilima popisivanja izuzetaka, administratori deljenih usluga možete da uvećate popisanog sadržaja istovremeno smanje uticaj na popisivanje performanse i veličine baze podataka sadržaja. Izuzetaka pravila su posebno korisni prilikom planiranja početnim adresama spoljnog sadržaja, gde uticaj na upotrebu resursa nije pod kontrolu osobe u vašoj organizaciji.

Možete da koristite uključivanje pravila možete da uključite sadržaj za određeni URL ili opsega od URL adrese, sa opcijama da biste promenili način na koji se taj sadržaj popisuje. Dostupni su bilo koju kombinaciju tri opcije za uključivanje pravila:

 • Pratite veze i ne sadržaj na URL adresu početak. Ova opcija je korisna za lokacije sa vezama ka važnom sadržaju kada stranicu koja sadrži veze sadrži nebitna informacije.

 • Popisivanje složene URL adrese. Ova opcija popisuje URL adrese koje sadrže složene znakove. U zavisnosti od lokacije, ove URL adrese mogu ili ne mogu da uključuju relevantan sadržaj. Pošto složene URL adrese često mogu da biste preusmerili nebitna lokacijama, preporučuje se da omogućite samo ova opcija na lokacijama kojima poznate biti relevantan sadržaj koji je dostupan sa složenih URL.

 • Popisivanje sadržaja na SharePoint lokacijama kao HTTP.

Bez obzira na to da li pravilo za popisivanje uključuje ili isključuje sadržaj, administratori imaju mogućnost da promenite nalog za popisivanje za pravilo. Podrazumevani nalog za pristup sadržaju se koristi osim ako drugi nalog naveden u pravilu za popisivanje. Glavni razlog za korišćenje različitog naloga za popisivanje pravilo je to podrazumevani sadržaj nalog za pristup nema pristup svim početnim adresama. Za te početne adrese, možete da kreirate pravilo za popisivanje i izaberite nalog koji ima pristup.

Preporučuje se da početnog raspoređivanja je da koristite pravila za popisivanje da fokus popisanog sadržaja na ono što je najbitnije prema koncepata i poslovnim procesima koji su najbitniji za vašu organizaciju, dok su identifikovane arhitekture informacija. Zato što sadržaj za popisivanje koristi resurse i propusni opseg, je bolje da uključite manje količinu sadržaja koje znate da je važno od veće količine sadržaja koji mogu biti nebitna. Posle početnog raspoređivanja, možete da pregledate evidencije upita i popisivanja i da podesite izvore sadržaja i pravila treba više važnih i uključite više sadržaj za popisivanje.

Planiranje uključivanja tipova datoteka

Sadržaj se popisuje samo ako je odgovarajuća oznaka tipa datoteke je uključeno u listi uključivanja tip datoteke. Nekoliko tipova datoteka se automatski uključuju tokom početne instalacije. Pri planiranju izvora sadržaja u početnog raspoređivanja, preporučuje se da biste proverili da li glavni sadržaj koristi tipove datoteka koji nisu uključeni. Ako je tako, dodajte te tipove sadržaja. Ako određeni tipovi datoteka sadrži uglavnom nebitna sadržaj, možete da odlučite da izbrišete uključivanje tipa datoteke za tu oznaku, čime će isključiti imena datoteka tom oznakom tipa datoteke iz popisivanja.

Kada dodate tipove datoteka, takođe morate proveriti da imate jedan filter za koje se mogu koristiti za popisivanje tip datoteke i. IFiltere za nekoliko tipova datoteka su dostupne sa nezavisnih dobavljača i neophodan softver projektanti mogu da kreiraju IFiltere za nove tipove datoteka.

Vrh stranice

Razmatranje planiranja popisivanja za farme servera

Pored postavke koje su konfigurisane na nivou Deljenih nekoliko postavki upravlja server farmu administratori sadržaja utiče popisivanje. Razmotrite ove postavke tokom planiranja popisivanja.

Postavke na nivou farme koje utiču na popisivanje uključuju:

 • Postavke pretrage na nivou farme.

 • Popisivanje.

 • Usluga farme.

 • Deljene usluge za raspoređivanje više farmi.

Planiranje postavki pretrage na nivou farme

Postavke pretrage na nivou farme uključuju sledeće postavke:

 • E-adresa kontakta

 • Postavke proxy servera

 • Postavke vremenskog ograničenja

 • SSL postavke

Kontakt e-adresa je adresa kontakt koji je kreirao popisivanja izvora sadržaja uticaj na osobe. Ovu adresu se prikazuju u evidencijama za administratore servera koje sadrže početne adrese, tako da oni mogu da se obratite neko ako je uticaj na performanse i propusnog opsega popisivanja prevelika ili drugi problemi se javljaju. Trebalo bi da kontakt e-adresu osobe ili prilično praćenih pseudonim sa neophodno znanje i dostupnost da brzo odgovori na zahteve. Bez obzira na to da li je popisani sadržaj interno uskladišten u organizaciji ili ne, važno je brz odgovor vremena.

Proxy postavke uključuju proxy server da biste koristili pri popisivanju sadržaja. Proxy server da biste koristili zavisi od topologije SharePoint raspoređivanja i arhitekture ostalih servera u vašoj organizaciji. Postavke vremenskog ograničenja se koriste za ograničavanje vremena koje server za pretraživanje čeka pri povezivanju sa drugim uslugama. SSL postavke određuju da li SSL certifikat mora tačno da odgovara kako biste popisivanja sadržaja.

Planiranje popisivanje

Popisivanje koristite da biste upravljali opterećenje na popisanim serverima. Popisivanje da ograničite koliko često zatražite dokumenata sa lokacije prilikom popisivanja ili koliko dokumente zahtevanja odjednom.

Za sadržaj unutar vaše organizacije, možete koordinaciji sa administratorima druge lokacije da biste podesili popisivanje pravila zasnovana na performanse i kapacitet serverima. Za većinu spoljnih lokacija ova koordinaciji nije moguće, tako da je najbolja praksa za popisuje premalo umesto previše i izgubim pristup za popisivanje relevantan sadržaj.

Tokom početnog raspoređivanja postavljen za popisivanje utiču na pravila da biste mali uticaj na drugim serverima moguće dok je i dalje popisivanje dovoljno sadržaja često na.

Tokom operacije, možete da podesite popisivanje pravila zasnovana na iskustva i podacima iz evidencije popisivanja.

Plan za više raspoređivanja farme servera

Veće organizacije često planiraju raspoređivanje više farmi servera na osnovu razmatranja bezbednosti i arhitekture. Na primer, organizacija može da koristi jednu farmu za formiranje sadržaja i druge farme za objavljivanje sadržaja na internetu. Ostali primeri obuhvataju geografski raspoređen raspored sa farmama za svaku glavnu podružnicu ili dodatnih farme za poverljiv ili osetljiv projekat koji morate zadržati razlikuju od drugih projekata.

Ako imate više od jedne farme, moraćete da planirate za kako deljenim uslugama su konfigurisane u različitim farmama. Na stranici upravljanje aplikacijama za centralnu administraciju za svaku farmu, u odeljku deljene usluge Office SharePoint Server, možete izabrati opciju da biste dodelili ili konfigurisanje deljenim uslugama između farmi. Možete da konfigurišete svaku farmu da koristite jednu od tri opcije:

 • Ne učestvuje u deljenim uslugama između farmi    Farme koje koriste ovu opciju ne učestvuju u deljenju uslugama i zavise od dobavljača deljenih usluga na istoj farmi deljenih usluga. Ovo je tipična konfiguracija za mala i srednja preduzeća koja ima malo raspoređivanje pomoću jedne farme servera.

 • Obezbeđuje deljene usluge drugim farmama    Farme koje pružaju usluge drugim farmama su dizajnirani za upravljanje deljenim uslugama među farmama u velikim organizacijama i obično imaju veći kapacitet od farmi za manje odseke ili organizacije.

 • Koristi deljene usluge iz druge farme    Farme koje koriste deljene usluge su obično odseka farmama pod portalima ili manjeg poslovnih aplikacija. Ove farme takođe mogu imati svoj dobavljač deljenih usluga, tako da kada centralnoj deljenih usluga nije dostupna, mogu da koriste usluge koje su dostupne na lokalnoj farmi.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×