Planiranje mreže sa ExpressRoute za Office 365

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pre nego što dodate Azure ExpressRoute za vaše mreže arhitekture, preporučuje se da plan za kako se zahtevi za aplikacije će prevedete mrežni saobraćaj.

ExpressRoute za Office 365 pruža layer 3 vezu između klijenta mreže i Microsoft centrima podataka. Layer 3 povezivanja je obezbeđen preko usmeravanje oglasi ivice mrežnog prolaza Protocol (BGP) koji nude direktne usmerava na Office 365 izloženi servere. Iz perspektive na uređajima lokalno, Azure ExpressRoute je video alternativu sa Internetom prilikom procene ispravne TCP/IP putanju do Office 365.

Azure ExpressRoute dodaje direktne putanje određeni skup podržane funkcije i usluge koje nude Office 365 servera u okviru Microsoft centrima podataka. Azure ExpressRoute ne zamenjuje internet vezu sa Microsoft centrima podataka ili osnovni internet usluge kao što je razrešavanje imena domena.

Sledeća tabela ističe neke razlike između internet i Azure ExpressRoute veze u kontekstu od Office 365.

Razlike u planiranje mreže

Internet mrežna veza

ExpressRoute mrežna veza

Pristup potrebne internet usluga, uključujući;

 • Razrešavanje DNS imena

 • Provera opoziva certifikata

 • Mreže za isporuku sadržaja

Da

Zahtevi za Microsoft vlasnik DNS i/ili CDN infrastruktura može da koristi ExpressRoute mreže.

Pristup Office 365 , uključujući;

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • Skype za posao online

 • Office Online

 • Office 365 Portal i potvrdu identiteta

Da, sve aplikacije i funkcije

Da, određene aplikacije i funkcije

Lokalna bezbednosti kod obim.

Da

Da

Dostupnost planiranja.

Preuzimanje za alternativne internet mrežna veza

Preuzimanje da biste na alternativne ExpressRoute za povezivanje *

Direktno je povezan sa predvidivi mrežni profil.

Ne

Da

IPv6 povezivanja.

Da

Ne

* Preuzimanje sa internet vezom se preporučuje samo za jednostavne mreže topologija.

Sledeći resursi su ovde da pomogne planiranje. Takođe smo snimili 10 deo Azure ExpressRoute za Office 365 obuka grupu sa kanala 9 da biste objasnili koncepte više detaljno.

Ako koristite na postojeći krug Azure ExpressRoute i želite da omogućite mogućnost povezivanja sa Office 365 preko ovog spoja, prvi put da se prevedu ako vaš postojeći broj kolo, izlazne lokacije i veličinu sklopove su prikladne za proširivanje da Office 365. Većina klijenata zahtevati dodatni propusni opseg i većina zahteva dodatne sklopove.

Dodavanje povezivanja Office 365 iznad postojećih Azure ExpressRoute kolo vrši se putem konfigurisanja Microsoft Public viri uz Azure privatnu ili javnu Azure planinske konfiguracija na kolo. Jedan krug može da pruži svo troje ove planinske relacije.

Azure ExpressRoute pretplata je klijenta kako bi pružila, pretplate vezani za klijente, klijenti mogu da imaju više Azure ExpressRoute kolo i mogu da pristupe mnogo Microsoft oblaku resursi preko te linije. Na primer, možete odabrati jedan klijenta za pristup za Azure hostuje virtuelne mašine na Office 365 testiranje zakupca i na Office 365 proizvodnje zakupca preko par Azure ExpressRoute kolo.

Ako koristite Azure ExpressRoute danas sa Azure, postoji nekoliko razlika koje treba da znate o.

Planinske relacije

Azure privatno

Azure javnosti

Microsoft

Usluga

IaaS: Azure virtuelnim mašinama

PaaS: Azure javne

SaaS: Office 365 i CRM Online

Connection initiation

Klijent za Microsoft

Microsoft za kupca

Klijent za Microsoft

Klijent za Microsoft

Microsoft za kupca

Podrška za QoS

Nema QoS

Nema QoS

QoS1

1 QoS podržava Skype za posao samo u ovom trenutku.

Svaki Office 365 kupac ima jedinstvene propusnog opsega potrebe, u zavisnosti od broja korisnika na svakoj od office lokacija, kako aktivni te korisnike su sa svaku Office 365 aplikaciju, a drugi faktori kao što su upotreba lokalnog ili hibridni opreme i mrežne bezbednosti konfiguracije.

Imate previše mala propusnog opsega dovešće gužve ponovljenih podataka i nepredvidiv odlaganja. Imate previše propusni opseg će dovesti do nepotrebne cena. Na postojeće mreže propusnog opsega se često nazivaju terminima količinu dostupne mesta u procenat. Imate 10% mesta će verovatno rezultat u gužve i imate 80% mesta obično znači da nepotrebne cena. Tipična mesta ciljne dodele su 20% do 50%.

Da biste pronašli odgovarajući nivo propusnog opsega, mehanizam za najbolje je da biste testirali vaš postojeće mreže potrošnju. Ovo je jedini način da se tačno mera upotrebe i treba kao svaki konfiguraciju mreže i aplikacije su neke načine jedinstveni. Nudimo nekoliko kalkulatori propusnog opsega da biste dobili procenu za Exchange Online, OneDrive for Business i Skype za posao Online propusnog opsega potrebe; Međutim, ove kalkulatori neće naloga za drugi mrežni saobraćaj koji možda Pređi Azure ExpressRoute štampane kao što je CRM Online, identitet sinhronizaciju, i tako dalje.

Kada imate procenjena osnovnih linija koja uključuje sve mrežne aplikacije, pilot Office 365 sa malom grupom koja se sastoji od različitih profila krajnji korisnici u vašoj organizaciji da biste utvrdili stvarnu upotrebu i koristite dva mere za procenu količinu propusnog opsega zahtevate za svaku lokaciju sistema office.

Takođe je važno da obratite pažnju regulisanja mehanizme za Exchange Online i SharePoint Online su Azure ExpressRoute ne utiče na, sve uputstva za podešavanje lokacije Office 365 performansi Primena klijentima bez obzira na njihovu upotrebu ExpressRoute.

Kada vaše potrebe propusnog opsega određuju po lokaciji, možete da odredite broj i veličinu kolo da preuzmete. Pogledajte Azure sadržaja za više detalja o različitim štampane veličine i naplati modela koje su dostupne vašim potrebama.

Obezbeđivanje Azure ExpressRoute povezivanja počinje sa istom principa kao obezbeđivanje internet vezu. Mnogim klijentima da odaberete da primenite mreže i obim kontrole ExpressRoute putem povezivanja njihove lokalne mreže sa Office 365 i druge Microsoft oblaka. Ove kontrole može da sadrži zaštitni zidovi, proxy serveri aplikacija, sprečavanje curenje podataka, smetnje za otkrivanje, ometanja sprečavanja sistemi i tako dalje. U mnogim slučajevima korisnici primene različitih nivoa kontrole za saobraćaj pokrenuti iz lokalnog će korporaciji Microsoft, u odnosu na saobraćaj pokrenuo korporacije Microsoft da klijent lokalnu mrežu.

Kada razmatrate opcije i topologije rešenja za održavanje željeni nivo mreže i obim kontrole za ExpressRoute za Office 365 veze, važno je da razumete da blisko povezano kompletna mrežna topologija i ExpressRoute povezivanja modela koje ste odabrali da primenite. Sledeća tabela sadrži primere:

ExpressRoute integracija opcija

Model obim bezbednosti mreže

Zajedničko koja se nalazi na oblaku exchange

Instaliranje nove ili iskoristite postojeće bezbednost/obim infrastrukture u objektu saradnji lokaciju gde je uspostaviti ExpressRoute vezu.

Prednost saradnji lokaciju objekat čisto za usmeravanje/interconnect svrhe i nazad Hol veze iz saradnje lokaciju objekta u lokalnom bezbednost/obim infrastruktura.

Point-to-Point Ethernet

Obustavljanje Point-to-Point ExpressRoute vezu na postojećoj lokaciji infrastruktura bezbednost/obim lokalno.

Instaliranje nove bezbednost/obim infrastrukture određene ExpressRoute putanju i obustavljanje Point-to-Point vezu tamo.

Bilo da svaka IPVPN

Iskoristite postojeće infrastrukture bezbednost/obim lokalno na svim lokacijama koje izlaska u IPVPN koristi za ExpressRoute za Office 365 povezivanja.

Ukosnica IPVPN koristi za ExpressRoute za Office 365 za određene lokalnog lokacija koju je odredio će služiti kao bezbednost/obim.

Pored gorenavedenih opcija, neki dobavljači usluga može da ponudi kontrolisane bezbednost/obim funkcionalnost kao deo njihovih rešenja za integraciju sa Azure ExpressRoute.

Kada razmatrate topologije položaj mreže/bezbednosne opcije parametar koristi za ExpressRoute za Office 365 veze, slede dodatna razmatranja

 • Kontrole bezbednosti mreže/dubinske i tip može da utiče na performanse i upotrebljivost Office 365 korisničkog iskustva.

 • Izlazni (na-lokalni -> Microsoft) i ulazni (Microsoft -> lokalne) [Ako je omogućeno] tokova može imati različite zahteve.

 • Office 365 zahtevi za portovi/protokoli i neophodne IP podmreže su iste da li saobraćaj je usmerena kroz ExpressRoute za Office 365 ili preko Interneta.

 • Topološke položaj kontrole bezbednosti mreže/klijent određuje krajnji do kraja mreže između korisnika i Office 365 usluge i mogu imati značajan efekat na mreži kašnjenje.

 • Klijenti koji su da dizajnirate njihove bezbednosti/obim topologije za upotrebu sa ExpressRoute za Office 365 u skladu sa najbolje prakse za redundantnost, dostupnost i oporavka u slučaju.

U sledećem primeru, Beograd poredi različite opcije povezivanja Azure ExpressRoute pored na oblast modela zaštite opisane.

Primer 1: Obezbeđivanje Azure ExpressRoute

Beograd razmatraju sprovođenje Azure ExpressRoute i nakon planiranje optimalne arhitektura za usmeravanje sa ExpressRoute za Office 365 i pomoću gorenavedenih uputstva da biste razumeli zahteva za propusni opseg, oni su određivanje najbolji metod za svoje ke.

Za Woodgrove, internacionalne organizacije sa lokacije u više kontinenta, bezbednost mora da obuhvate cela oblast. Optimalne povezivanja opcija za Woodgrove je sa više mesta veze sa više planinske lokacija širom sveta da usluge potrebe zaposlenih u svakom kontinent. Svaki kontinent uključuje suvišne Azure ExpressRoute kolo unutar kontinenta i bezbednosti mora da obuhvate sve ove.

Postojeće infrastrukture koji već ima Woodgrove pouzdane i može da upravlja dodatnog posla, kao rezultat, Beograd je u mogućnosti da koriste infrastrukture za Azure ExpressRoute i internet obim sigurnost. Ako to nije slučaj, Woodgrove može odabrati da kupite dodatne opreme dodatak postojeće opremom ili rukovanja drugi tip veze.

Kada uzmete u obzir dostupnost, razmislite o iz iskustva osobe pomoću usluge. Ovo se odnosi na lokalnu infrastruktura usluge i aplikacije kao što se primenjuje na internet na osnovu usluge kao što su Office 365. Postoji mnogo faktora koji mogu da utiču osobe dostupnost iskustvo, počev od komponente Office 365 usluge samom do lokalnog komponente osobe moraju se oslanjaju na korišćenje Office 365i sve izmeрu.

Često mreže putanju do Office 365 uključuje mnogo lokalnog komponente koje nisu suvišne ili dizajnirani tako da budu izuzetno dostupna. Mnogim klijentima prošli loš dostupnost kada koristite Office 365 zbog nedostatka dostupnost iz ove posredno komponente, čak i kad je Office 365 dostupan za sve ostale.

Ako planirate da koristite ExpressRoute za Office 365 za mrežni saobraćaj na proizvodnje, veoma je važno da procenite svi faktori umrežavanja topologije, ExpressRoute za povezivanje i povezane lokalne infrastrukture pojedinačne krajnjeg korisnika iskustvo u vidu. Počevši sa uslugom Office 365 samu i ide ka krajnjeg korisnika, Evo nekoliko razmatranja treba da uzmete u obzir prilikom planiranja povezivanja i dostupnosti strategija za Office 365.

Usluga dostupnosti

 • Office 365 usluge su prekriveni oblikovani ugovore na nivou usluge, koji uključuju rada i dostupnost metrika za pojedinačne usluge. Jedan razlog Office 365 možete da održite kao što je visoko usluga dostupnosti je mogućnost za pojedinačnih komponenti za preuzimanje bez teškoća između na mnogim centrima podataka Microsoft, korišćenje globalnog mreže Microsoft. Ovaj preuzimanje proširuje sa centrom podataka i mreža za više izlazne Internet tačke i omogućava preuzimanje nesmetano iz perspektive osobe koje koriste uslugu.

 • ExpressRoute pruža 99.9% dostupnost SLA na pojedinačne namensku linije između Microsoft Edge mreže i infrastrukturu ExpressRoute dobavljač ili partnera. Ova usluga nivoa se primenjuju na nivou ExpressRoute krug koji se sastoji od dve nezavisne interconnects između suvišne Microsoft opreme i mrežna oprema dobavljača na svakoj planinske lokaciji.

Usluga dostupnosti

 • Microsoft usluga nivoa pripreme zaustaviti ExpressRoute dobavljač ili partnera. Ovo je takođe na prvom mestu možete da birate opcije koje će uticati na dostupnost nivo. Trebalo bi da blisko da procenite arhitekturi, dostupnost i postojanost karakteristike dobavljač ExpressRoute nudi između obim vaše mreže i dobavljače vezu na svakoj lokaciji planinske Microsoft. Pažnju na obe na logičku i fizička aspekte redundantnost, viri opreme, kompanija obezbeđene WAN kolo i sve dodatne vrednost dodate usluge kao što su NAT usluga ili upravlja zaštitni zidovi.

Dostupnost klijenta

 • Na lokalnu mrežu obim i ExpressRoute izlazne zahteva duboke pregled. Iz WAN infrastrukture, opreme u izlazne tačke, da biste perimetarskih mreža koje povezuju u ExpressRoute krugova, redigovanja trebalo bi da ispitate kako dostupnost i postojanost utiče mrežna topologija. Ove delove vaše povezivanja scenariji ne pokriva ExpressRoute ili Office 365 SLAs, ali oni ulogu kritičnih do kraja usluga dostupnosti kao predviđenim tako što ćete krajnjim korisnicima.

 • Internet dostupnosti je i dalje kritično. Svako mesto gde ljudi će koristiti Office 365 morate da imate pristup Internetu, bez obzira na to ExpressRoute povezivanja. Office 365 zasniva se na broj zavisnih sistem kao što je razrešavanje imena domena, za proveru valjanosti certifikata, mreže za isporuku sadržaja, kao i pristupa krajnje tačke usluge neke Office 365 koji nisu dostupni preko ExpressRoute za povezivanje.

 • Fokus na osobe pomoću i u funkciji Office 365, ako neuspeha jedan komponenta utiču na utisak pri radu ljudi pomoću usluge, potražite načina za ograničavanje ukupni procenat ljudi utiče na. Ako je preuzimanje režim operativno složene, uzmite u obzir iskustva na ljudi dugo oporavka i potražite operativno jednostavan i automatsko preuzimanje režima.

Dizajniranje dostupnost plana

Preporučujemo da planiranje i dizajniranje dostupnost i postojanost u vaš do kraja povezivanja slučajevi Office 365. Dizajn treba da sadrži;

 • Nema jedne tačke otkazivanja.

 • Smanjite broj osoba koje utiče i trajanje taj uticaj za biti otkazivanje režima.

 • Optimizacija za jednostavne ponovljenih i automatsko spasavanje proces od najviše očekivanog otkazivanje režima.

 • puna zahtevima mrežni saobraćaj i funkcionalnost kroz suvišne putanje, bez značajnog narušen kvalitet za podršku.

Vaš slučajevi povezivanja trebalo bi da uključuju mrežna topologija koja je optimizovana za više nezavisnih i aktivni mrežne putanje za Office 365. Ovo će dobit bolje "do kraja" dostupnost od topologije koja je optimizovana za redundantnost nivou pojedinačnih uređaja ili oprema.

Savet : Ako korisnici se distribuiraju širom više kontinenta ili geografskim oblastima i svaki od ovih lokacija povezuje preko suvišne WAN sklopove na jednom lokalnog lokaciju u kojoj se nalazi jedan ExpressRoute štampane, korisnici će iskustvo manje do kraja usluga dostupnosti od dizajn topologije mreže koja uključuje nezavisni ExpressRoute sklopove koji se povezuju najbliži viri različite regione lokaciju.

Preporučujemo da obezbeđujete ExpressRoute kolo u različitim geo suvišne planinske lokacijama za svaku oblast kojima će se koristi ExpressRoute povezivanja za Office 365 usluge. Omogućava svaku oblast da ostanu povezani tokom ovo utiče na glavnu lokaciji kao što je centrom podataka ili planinske lokaciju. Takođe se preporučuje ove veze konfigurisati na aktivno/aktivno način dozvoljavanja saobraćaj krajnjeg korisnika da se distribuiraju širom više mrežne putanje. Ovo smanjuje opseg osobe važi tokom opreme ili komponente nivoa nestanke.

Sve preuzimanje scenarije diskutuje sada bilo između ExpressRoute kolo i potpuno nezavisno od izlazne internet i dostupnosti internet mrežnu putanju. Neki korisnici imaju smatra koristeći internet kao mreža putanju za preuzimanje da biste u slučaju da ExpressRoute nije dostupna. U jednostavne mreže topologija, to bi trebalo da budu dizajnirane u preuzimanje plan. Kad je mrežna topologija počinje da biste uključili različite propusni opseg mogućnosti na različitim lokacijama, složene saobraćaj usmeravanje ili aplikacije kroz use od nivoa konfiguracije. PAC ili WPAD konfiguracije automatsko preuzimanje iz na ExpressRoute mrežna putanja putanju mreže na internet postaje nepraktiиan. Ako vaša mrežna topologija uključuje ove složeniju komponente, preporučujemo da složene testiranje da biste razumeli preuzimanje proces i iskustva.

Primer 2: Preuzimanje i velika dostupnost

Višestruki geografski dizajn Beograd je prošla pregled usmeravanje, propusnog opsega, bezbednost, a sada, morate da prođete kroz dostupnost pregled. Woodgrove misli o dostupnost kao prekrivaju tri kategorije; postojanost, pouzdanost i redundantnost.

Postojanost omogućava Woodgrove da se brzo oporavi od otkazivanja. Pouzdanost omogućava Woodgrove da nude dosledne izgledom unutar sistema. Redundantnost omogućava Woodgrove za kretanje kroz jedan ili više slika u ogledalu instance infrastrukturu.

U okviru svake ivice konfiguracija, Woodgrove ima suvišne zaštitni zidovi proxy serveri i ID-ove. Za Severnu Ameriku, Woodgrove ima jedne konfiguracije ivice u njihove Dalasa podataka i drugu ivicu konfiguracije u njihove Virginia podataka. Suvišne oprema na svakoj lokaciji nudi postojanost na tu lokaciju.

Konfiguracija mreže na Beograd se zasniva na osnovu nekoliko ključnih principa:

 • U okviru svake geografski region, postoji više Azure ExpressRoute kolo.

 • Svaki spoj unutar oblasti podržavaju svih mrežni saobraćaj u toj oblasti.

 • Usmeravanje će jasno radije nešto ili putanju u zavisnosti od dostupnosti, lokaciju, i tako dalje.

 • Preuzimanje između Azure ExpressRoute kolo se automatski bez dodatnih konfiguracija ili radnju koju Woodgrove zahteva.

 • Preuzimanje između Internet kolo se automatski bez dodatnih konfiguracije ili radnju koju Woodgrove zahteva.

U ovoj konfiguraciji sa redundantnost na nivou fizičke i virtuelne Beograd je u stanju da nude lokalne postojanost, regionalni postojanost i globalnog postojanost pouzdan način. Woodgrove izabran ove konfiguracije nakon procene jedan Azure ExpressRoute štampane po regionu, kao i mogućnost otkazuje preko sa Internetom.

Ako Woodgrove nije mogla da imate više Azure ExpressRoute kolo po regionu, usmeravanje saobraćaja koji putuje u Severnoj Americi da Azure ExpressRoute spoj na Azijsko-Pacifičke treba da dodate neprihvatljiv kašnjenje i potrebne DNS љpeditera konfiguracije dodaje složenosti.

Korišćenje internet kao rezervnu kopiju konfiguracije uklanja predvidivi dosledne veze nude Azure ExpressRoute. Ovo prelome Woodgrove je pouzdanosti princip, rezultira nedosledan utisak pri radu pomoću veze. Pored toga, Ručna konfiguracija će biti potrebna za preuzimanje razmatrate BGP reklame koje su konfigurisane, NAT konfiguraciju, DNS konfiguracijom i konfiguraciju proxy servera.

Imate još pitanja o tome kako da planiranje i primena upravljanja saobraćaj ili Azure ExpressRoute? Pročitajte ostatak naše mrežom i performansama vodič ili Azure ExpressRoute najčešća pitanja o.

Postoji mnogo različitih tipova Azure ExpressRoute dobavljača. Dizajn Azure ExpressRoute klijentima omogućava da izaberete i odaberete pravu dobavljač za svaku lokaciju gde se dodeljuje je Azure ExpressRoute štampane. Za neke klijente, to znači da sve nove mreže dobavljače i za druge to znači još funkcionalnosti iz postojećeg dobavljača.

Pri izboru dobavljača usluga Azure ExpressRoute bi trebalo da se prevedu na lokaciju koju očekuju da imaju štampane sve prethodne planiranje oko usmeravanje propusnog opsega, bezbednost i dostupnost na osnovu. Kada ste utvrdili optimalne lokacijama, procene povezivanja opciju, point-to-point, sa više tačka ili hostovanu. Ne zaboravite, možete da zamešajte i odgovaraju opcije povezivanja dokle god propusni opseg i druge suvišne komponente podršku za usmeravanje i velika dostupnost dizajna.

Pomoću ove dve promenljive tip lokacija i povezivanja identifikovati, Pregledajte trenutnu listu dobavljača po regionu.

Evo kratke veze možete koristiti da se vrati: https://aka.ms/planningexpressroute365

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Mrežno povezivanje u Office 365

Azure ExpressRoute za Office 365

Upravljanje ExpressRoute za Office 365 povezivanja

Usmeravanje sa ExpressRoute za Office 365

Sprovođenje ExpressRoute za Office 365

Korišćenje BGP zajednica u ExpressRoute za Office 365 slučajeve (pregled)

Mediji kvaliteta i performansi mreže povezivanja u programu Skype za posao Online

Optimizacija mreže za Skype za posao Online

ExpressRoute i QoS u programu Skype za posao Online

Pozivanje toka pomoću ExpressRoute

Podešavanje Office 365 performansi pomoću osnovne podatke i performansi istorije

Planiranje za Office 365 rešavanja problema sa performansama

Office 365 URL adrese i opsezi IP adresa

Office 365 mreže i podešavanje performansi

Rešavanje problema sa Office 365 povezivanja

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×