Plan za upite za pretragu

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Napomena : Ovaj sadržaj je preliminarna sadržaja za preliminarnu softver izdanje. To može biti nepotpuna i podleže promena.

U ovom članku

Planiranje opsega pretraživanja

Planiranje postavki važnosti

Planiranje svojstava za pretraživanje

Planiranje podataka o korišćenju pretraga upita

Planiranje mapiranja imena servera

Planiranje obaveštenja o pretrazi

Planiranje ključnih reči

Koristite pretragu planiranje radnih listova

Administratori mogu da poboljšaju važnost i rezultata pretrage planiranjem desnom konfiguracije administrativnih postavki koje utiču na upite pretrage. Dok efikasnost upita pretrage stalno proverava u standardnim operacijama pri svakoj primeni SharePoint proizvoda i tehnologija, dobrim planiranjem pre početnog raspoređivanja možete da kreirate upita za efikasno pretraživanje od početka i doprinose Smanjivanje budućih troškova administracije. Administratori za dobavljačima deljenih usluga (dobavljača deljenih usluga) mogu da planiraju upravljana svojstva za pretraživanje da biste koristili preko dobavljača deljenih usluga, postavke važnosti za određene lokacije i Opsezi pretrage koje korisnici na lokacijama celom dobavljaču koristite da biste suzili sadržaj uključene u svaki upit za pretragu. Takođe mogu da promene prikaz rezultata putem mapiranjem imena servera i za prilagođavanje lokacija centra za pretraživanje, polja za pretragu i druge funkcije pretrage prezentacije. Administratori kolekcije lokacija mogu dodatak ove planove planiranjem specifiиna lokalna pretraživanja i ključne reči.

Planiranje opsega pretraživanja

Filterima primenjenim na rezultate pretrage da biste suzili rezultate pretrage na osnovu podskupova sadržaja za opsege administratori su Opsezi pretrage. Opsezi pretrage Omogući osobama koje koriste Microsoft Office SharePoint Server 2007 da učine njihove pretrage više važnih pretraživanjem unutar određenih podskupova sadržaja u kolekciji lokacija.

Deljeni opsezi pretraživanja se kreiraju na nivou deljenih usluga. Te Opsezi pretrage su dizajnirani da budu od značaja svim kolekcijama lokacija u istom Deljenih i koje se dele sa svim kolekcijama lokacija.

Administratori kolekcije lokacija odlučite koje dele opsezi koristiti i kako da ih prikažete, a možete da kreirate kolekciju lokacija Opsezi pretrage koji se koriste samo u kolekciji lokacija.

Kada planirate da koristite Opsezi pretrage, pogledajte vaše arhitekture informacija da biste identifikovali širi skupovi sadržaja koji ljudi su verovatno želite da pretražite. Neki od ovih skupova će obuhvatati arhitekturu informacija kolekcija lokacija, a neki će obuhvatati podskupova informacije u okviru kolekcije lokacija. Odlučite da li da primene deljene opsege pretraživanja ili opsege pretraživanja kolekcije lokacija na osnovu gde se sadržaj nalazi u arhitekturi informacija.

Planiranje deljenih opsega

Deljenih administrator upravlja deljenim opsezima pretraživanja na svim lokacijama koje koriste iste deljene usluge. Deljenih administrator takođe možete da upravljate opsezima pretraživanja za kolekcije lokacija.

Administratori deljenih usluga možete da izvršite sledeće zadatke:

 • Kreiranje i uređivanje deljenih Opsezi pretrage.

 • Brisanje opsega pretraživanja.

 • Upravljanje i zakazivanje kompilacije opsega pretraživanja.

Deljeni opsezi su Opsezi pretrage koje su vidljive i dostupne za upotrebu administratori za sve kolekcije lokacija koje koriste isti skup deljenih usluga. Deljene pretrage opsega treba da se primenjuju za delove sadržaja na osnovu koncepte iz arhitekture informacija, strukturu lokacije i planiranje sadržaja potrebe koje su važne za svakoga u deljenih usluga sadržaja koji je samo značaja za određene kolekcije lokacija Treba da ostane pretraživanja na nivou kolekcije lokacija.

Na primer, velike organizacija može da kreira deljeni opseg za sadržaj koji se odnose na ljudskih resursa, zato što je ljudski resursi velike deljenja sa sadržajem značaja za sve zaposlene na nekoliko SharePoint lokacijama i u nizu poslovnih aplikacija koje su identifikovane sadržaj i tokom planiranja strukture lokacije. Administrator kolekcije lokacija ljudski resursi lokacije možete da koristite taj deljeni opseg i da kreirate dodatne opsege za kolekciju lokacija za smernice za preduzeća i informacije o zapošljavanju novih jer su osnovnih koncepata koje su identifikovane kao relevantne za lokaciju kolekcija. Opsezi kolekcije lokacija nije smisla kao deljeni opsezi, zato što su verovatno želeti opsege koji su tako određene osobe pretraživanje u drugim lokacijama.

Administratori Deljenih odlučite da li deljeni opsezi oni kreiraju moraju da se pojavljuju u prikazanim grupama koje kreiraju administratori portala, kao što su pretrage okvir padajuće liste i na stranicu Napredna pretraga. Da biste prikazali grupe po želji Administratori kolekcije lokacija mogu biti dodati deljene opsege pretraživanja koji nisu potrebne.

Na sledeći deljeni opsezi pretraživanja podrazumevano se kreiraju za svaku deljenih usluga:

 • Osobe

 • Sve lokacije

Planiranje opsega pretraživanja za kolekcije lokacija

Za svaku kolekciju lokacija, administrator kolekcije lokacija možete da izvršite sledeće zadatke koji su povezani sa opsezima pretraživanja:

 • Korišćenje deljene opsege kreirane od strane administratora deljenih usluga.

 • Kopiranje i menjanje deljen da koristite kao opseg pretrage za kolekciju lokacija.

 • Kreiranje, uređivanje i brisanje opsega pretrage za kolekciju lokacija.

 • Odaberite kako da prikažete Opsezi pretrage.

 • Nadgledanje statusa Opsezi pretrage.

Administratori kolekcije lokacija nije moguće kreirati ili dodaju pravila podudaranja u deljene opsege koje Deljenih administrator, mada može da duplirate deljen i izmenite kopiju. Oni možete dodati nova pravila podudaranja za opsege kolekcije lokacija.

Deljenih administratori mogu da izvrše sve administrativne zadatke koje Administratori kolekcije lokacija može da se izvrši.

Tokom planiranja, svaki administrator kolekcije lokacija će biti potrebno da biste kreirali opsege pretrage na osnovu arhitekturi informacija u okviru lokacije. Podrazumevano, svaku kolekciju lokacija ima pristup osobama i sve lokacije deljenim opsezima. Administratori mogu da dodaju opsege tako što će izabrati deljene opsege koji su korisna osobama koje koriste njihovu kolekciju lokacija, a zatim proširiti te opsege kreiranjem opsega pretraživanja za kolekciju lokacija.

Administratori kolekcije lokacija možete da koristite prikaz grupe da biste organizovali grupe opsega pretraživanja tako što ćete kako se pojavljuju na lokaciji. Podrazumevano, Office SharePoint Server 2007 obezbeđuje prikazane grupe za padajući meni za polje za pretragu i stranica na više opcija pretraživanja.

Planiranje pravila opsega pretrage

Pravila za opseg pretraživanja se dodaju opsezima pretraživanja da definišete obim svaki opseg.

Pravila zasnovana na svojstva, lokacije i izvorima sadržaja. Svako pravilo testira celokupan sadržaj za jednu svojstvo, lokaciju ili izvoru sadržaja. Svako pravilo utiče na rezultate pretrage za Opsezi pretrage koje sadrže ga na jedan od tri načina:

 • Uključite    Stavke koje se podudaraju ovo pravilo pojavi u rezultatima pretrage, osim ako ih je neko drugo pravilo uklanja. Ovo je jednaka logički operator OR.

 • Zahtevanje    Stavke koje se podudaraju sa ostalim pravilima takođe mora da odgovara ovo pravilo da se pojavi u rezultatima pretrage. Ovo je jednaka i logički operator.

 • Isključivanje    Stavke koje se podudaraju ovo pravilo isključenih iz rezultata pretrage čak i ako se podudaraju sa ostalim pravilima. Ovo je jednaka AND NOT logički operator.

Opsezi pretrage sadrži jednu ili više pravila, a sadržaj mora da se podudara sva pravila za trenutno izabranu pretraživanja će biti uključeni u rezultate pretrage.

Upotreba pravila zasnovanih na upravljanim svojstvima

Pravila za opseg pretrage mogu biti zasnovana na određenoj vrednosti za jedno upravljano svojstvo u šemi pretrage. Svaka stavka sadržaja se testira protiv određenu vrednost i uključene ili na osnovu pravila. Pravila zasnovana na svojstvima mogu se testirati isključivo protiv operator upravo i ne druge hipotetičke operatore kao što je sadrži.

Na primer, portal prodaje možete da kreirate kolekciju lokacija opsega pretraživanja za svaku od njene prodaje kancelarija pomoću prodaje kancelarije upravljana svojstva i Postavljanje vrednosti za pravilo u svakom opsegu vrednost za odgovarajući office. Zato što ovaj upravljano svojstvo se zasniva na podacima iz aplikacije za praćenje prodaje, rezultati pretrage će uključivati samo rezultate pretrage poslovnih podataka odseka prodaje za izabrani opseg.

Pri planiranju upravljanih svojstava za dobavljača deljenih usluga, korisno je da razmislite o opsezima pretraživanja u isto vreme. Da biste kreirali opseg pretrage za određeni skup sadržaja, morate se uveriti da postoje svojstva tog sadržaja koji mogu biti uključeni u pravila podudaranja.

Svako upravljano svojstvo u dobavljaču deljenih usluga može da postane dostupan kao svojstvo pravila za opseg pretrage, za deljene opsege i opsege kolekcije lokacija. Samo upravljana svojstva posebno su izvršene dostupne za Opsezi pretrage mogu koristiti u pravilima opsega pretrage.

Korišćenje pravila na osnovu lokacije

Možete da kreirate pravila podudaranja na osnovu lokacije sadržaja. Nekoliko scenarija upotrebe zahtevaju pravila ove vrste, uključujući:

 • Pretraživanje različitih grupa biblioteka dokumenata.

 • Pretraživanje unutar skupa fascikli u spremište velike jedan dokument, kao prilikom pretraživanja arhiva kompanije.

 • Traženje sadržaja na spoljnim lokacijama za određenu temu.

 • Traženje sadržaja u drugim serverima u vašoj organizaciji.

Svako pravilo sadrži samo jednu lokaciju koja definiše jednu fasciklu, ime domena ili ime servera. U zavisnosti od toga koji skup sadržaja koji želite da učinite dostupnim u opseg pretrage, treba da dodate jednu ili više pravila podudaranja sve dok sve relevantne lokacije su uključene u opseg pretrage. Arhitektura informacija i planiranje strukturu lokacije će vam da odlučite koje ćete lokacije da biste uključili u svaki opseg pretrage.

Upotreba pravila zasnovanih na izvorima sadržaja

Opsezi pretrage može da sadrži pravila zasnovana na sadržaj iz određenih izvora sadržaja. Planiranjem izvora sadržaja će identifikovati skupovi sadržaja koji su lakši za administriranje kada su u različitim izvorima sadržaja.

Za svaki izvor sadržaja koji planirate, razmislite o tome da li sadržaj indeksiranih po tom izvoru sadržaja je nešto što ima smisla grupisane u opseg pretrage za osobe koje koriste kolekciju lokacija. Ako je tako, možete da dodate pravilo podudaranja za taj izvor sadržaja.

Takođe razmotrite ako izvora sadržaja može da bude podeljen na manje delove sadržaja osobe koje osobe možda želite da pretražite. Ako je tako, možete da kombinujete izvoru sadržaja koji se podudaraju pravila sa ostalim pravilima podudaranja da biste kreirali uži opseg.

Korišćenjem pravila zasnovana na izvore sadržaja, možete lako da omogućite osoba u centralnu kolekciju lokacija za velike organizacije pretražuju sadržaj na kolekcijama lokacija za manje projekte ili odseke. Da biste to uradili, Deljenih administratori dodaju pravilo podudaranja za odgovarajući izvor sadržaja. Taj opseg pretrage mogu da dele tako da osobe koje koriste svaku kolekciju lokacija u dobavljača deljenih usluga potencijalno mogu da pretražuju sadržaj na bilo koje druge kolekcije lokacija u dobavljaču deljenih usluga Na primer, ovo je korisno je kolekcija lokacija podelom sa meni za polja za pretragu za ljudski resursi kolekcija lokacija.

Korišćenje više pravila

Opsezi pretrage često će biti jednostavni opsezi zasnovana na samo jednom pravilu podudaranja. Ali postoji mnogo dobrih razloga za korišćenje opsega pretrage sa više pravila. Šta su zajednički ovih razloga je da pokušavaju da biste kreirali opsege pretrage koji se zasnivaju na određenoj temi ili konceptualno povezani skup sadržaja. Da biste to uradili, morate da uključite više lokacija, nekoliko svojstava ili kombinaciju lokacija i svojstava koja su konceptualno povezana.

A ne samo da kreirate osnovni jednom pravilu pretraživanja za svaki zamisliti svojstvo ili lokacije koje možda na kraju relevantne, bolja ideja da razmišljate u šire koncepte i one koje koristite za kreiranje kraće liste složenih opsega pretraživanja za svaku lokaciju je kolekcija. Koristite složene opsege sa više pravila koja ciljaju na određene biblioteke dokumenata, deljenja datoteka, servere pošte i izvora podataka, na osnovu procene arhitekture informacija.

Korišćenje pravila izuzetaka

Pravila podudaranja koja isključuju sadržaj kreira i izabran kao i sva druga pravila koja se koriste u opsezima pretraživanja. Međutim, možda ćete želeti da ih implementirate u posebnom koraku. Razlozi za isključivanje sadržaja iz rezultata pretrage mogu se značajno razlikovati od razloga za uključivanje sadržaja.

Sve opseg pretrage lokacije može koristiti kao početnu tačku da biste uključili celokupnog sadržaja kolekcije lokacija. Zatim možete da dodate pravila podudaranja koja isključuju sadržaj da biste kreirali opsege pretraživanja koji su široki, ali ne sadrži skup rezultata pretrage. Ponekad je lakše koristiti na svim lokacijama koje se podudaraju sa pravilo sa izuzetaka pravila koja kreirate složenu pretraživanja koji sadrži pravila za svaki podskup sadržaja na lokaciji.

Primer planiranja opsega pretraživanja

Korporacija contoso ima Odsek za IT usluge, klijent usluge deljenja i prodaja i marketing deljenja. Svaki Odsek ima svoju kolekciju lokacija, a takođe je kolekciju lokacija centralnog portala za vesti i ljudski resursi podaci o preduzeću. Deljenih administrator planira da postavi uslugu pretraživanja na jednom Deljenih za celo preduzeće. Podrazumevano, pretrage u organizaciji uključivaće sadržaj svakog Odseka, zato što je to podrazumevani opseg pretrage. Zbog toga što sadržaja za svaki Odsek razlikuju, sadržaj će biti popisuje u tri odvojene izvore sadržaja tako da ga korisnička služba i prodaja i marketing informacije biti ažurirane na drugi raspored.

Jacky Chen, Deljenih administratora, planove da biste kreirali posebne izvore sadržaja za svaki Odsek, na osnovu pravila obuhvataju te izvore sadržaja. Takođe planira da kreirate izvor sadržaja za ljudski resursi poslovnoj aplikaciji koja prati informacije o svim zaposlenima, pravila zasnovana na izvoru sadržaja poslovnih podataka. Svaki administrator kolekcije lokacija odlučuje da uključite podrazumevani deljeni opseg za celokupan sadržaj u organizaciji, ali nijedan od njih ne planirate da koristite ljudski resursi opseg, čak i ako je deljen. Samo biće dostupne iz padajućeg menija za pretragu u kolekciji lokacija centralnog portala tu opciju. Svaki administrator kolekcije lokacija takođe planira da doda opsege kolekcije lokacija za važne skupove sadržaja iz kolekcije lokacija. Na primer, administrator kolekcije lokacija za prodaja i marketing planove kolekcije lokacija da biste kreirali opsega pretraživanja za sadržaj u vezi sa svakom redu proizvoda, na osnovu upravljanih svojstava poslovnih podataka, marketinga dokumenata i drugi sadržaj i na lokacija lokacija povezane tima i biblioteke dokumenata. Sve ove izvore sadržaja lokacije i svojstva su navedeni na planiranje radnog lista za odgovarajući opseg pretraživanja pretraživanja.

Oba tipa opsega pretrage definiše jedan ili više pravila u vezi sa svojstva i lokaciju dokumenata. Sadržaj možete biti uključen ili isključene iz opsega pretrage pomoću ovih pravila.

Vrh stranice

Planiranje postavki važnosti

Postavke važnosti prioritet Veb lokacije i druge lokacije u izvore sadržaja tako da se rezultati iz te lokacije više ili manje najverovatnije će se pojaviti na vrhu rezultata pretrage. Postavke važnosti predstavljaju jedan faktor u određivanju prioriteta rezultata pretraživanja i nisu važnije od ostalih faktora, kao što su ključne reči kojima upravljaju Administratori kolekcije lokacija, upravljana svojstva za pretraživanje kojima upravlja administrator Deljenih primenjeno automatsko dodeljivanje značaja ili da biste sadržaj tehnologija za pretraživanje. Deljenih administratori primenjuju postavke važnosti na sve upite koji koriste dobavljača deljenih usluga i možete da osvežite postavke važnosti bez ponovnog popisivanja izvora sadržaja. Deljenih administratori mogu da dodele lokacijama u jednom od četiri nivoa važnosti:

 • Tri relevantne nivoa: najčešće relevantne drugog nivoa relevantnih i trećeg nivoa relevantnih.

 • Jedan nivo lokacije.

Pouzdane Veb stranice su pritisnuto kako relevantne su, svaki nivo dobija proporcionalni značaj važnosti na osnovu. Podrazumevano, sve stranice najvišeg nivoa za Web aplikacije se dodaju kao najviše relevantne. Možete da premeštate ove stranice na ostale nivoe važnosti ili ih uklonite iz postavki važnosti potpuno. Lokacije takođe možete dodati u svakoj od nivoa.

Lokacije se spuštaju na niži prioritet sa iste količine od manjeg relevantne lokacijama trećeg nivoa.

Prilikom planiranja postavki važnosti, razmotrite svrhu svake lokacije i pregledajte njenim podlokacijama i lokacije popisane po izvorima sadržaja. Grupisanje pouzdane lokacije u tri nivoa važnosti, snimite planirane postavke važnosti za svaku od tih lokacija u radni list planiranja funkcije pretrage i označite ostale lokacije kao manje važne.

Dobre prakse za korišćenje prilikom planiranja postavki važnosti uključuju:

 • SharePoint lokacija i poslovne aplikacije koje su visokog prioriteta poslovnih procesa biće obično najbolji relevantne.

 • Lokacija na kojima je podstakli saradnju ili radnju su verovatno biti više relevantne od lokacija koje su samo informativno.

 • Sekundarni poslovnih procesa će biti u drugog ili trećeg nivoa pouzdane lokacije.

 • Spoljne lokacije će obično biti manje relevantne jer vaša organizacija ne može da kontroliše sadržaj na tim lokacijama.

 • Ne morate da izvršite grupisanje važnost svake lokacije. To je dobra ideja da biste izabrali važnosti za mali broj lokacija koje znate da su relevantne ili manje važno i prilagodite postavke važnosti tokom normalan operacija na osnovu povratnih informacija od korisnika i informacije u evidencijama popisivanja i evidencija upita.

Rezultati pretrage za svaku kolekciju lokacija možete da izmenite da biste unapredili specifičnog sadržaja tako da se pojavi istaknutije kao odgovor na upite koji koriste određeni termin za pretraživanje. Iako ključne reči koje su planirani primenjena i upravlja na nivou kolekcije lokacija, preporučuje da proverite da li planiranje i primena obavljaju dosledno u celoj organizaciji.

Vrh stranice

Planiranje svojstava za pretraživanje

U Office SharePoint Server 2007, šema koju koristite za organizovanje sadržaja veoma utiče na efikasnost funkcija pretrage u kolekcijama lokacija. Da biste efikasno primenite Office SharePoint Server 2007. Počnite tako što ćete razumevanje arhitekturu informacija vaše organizacije, a zatim primenite taj razumevanje za planiranje upravljanih svojstava za pronalaženje sadržaja kolekcije lokacija i poslovnih podataka bez obzira na tip datoteke, a da biste kreirali Opsezi pretrage.

Funkcionalnost pretrage enterprise Office SharePoint Server 2007 koristi kombinaciju teksta i svojstava za svaki dokument da biste odredili prioritet rezultata pretraživanja. Dobro upravljanje svojstvima za pretraživanje važno je za obezbeđivanje bitnih upita pretrage. Svojstva sadržaja koji se koriste za obradu upita pretrage, primenu opsega pretrage i personalizovanje sadržaja ponekad se nazivaju šemi pretrage. Ako svojstva pretraživanja kao deo organizovane šeme, koje može da planirate da koristite svojstva preko dobavljača deljenih usluga (Deljenih) da biste kreirali dosledno pretraživanje celokupnog sadržaja u vašoj organizaciji.

Prilikom popisivanja sadržaja, popisuju se svojstva povezana sa tim sadržajem. Primeri popisanih svojstava obuhvataju metapodatke klijentskim Office aplikacijama, Veb stranica i dokumenata iz ostalih aplikacija koje koristi organizacija i podatke uskladištene u bazama podataka i u nizu poslovnih aplikacija koje koristi organizacija.

U prethodnim verzijama programa Microsoft SharePoint Portal Server, sva ova svojstva su korišćena za traženje osobe, dokumente ili lokacije. Dupliranje svojstava moguće umanjiti mapiranjem nekih svojstava u drugim zajedničkih svojstava, ali mnogo svojstava mešaju rezultate pretrage zato što nisu relevantne. Stoga, bilo teško pronaći mnogo nebitna svojstva.

Office SharePoint Server 2007 smanjuje ovaj zbunjenost korišćenjem upravljanih svojstava. Upravljana svojstva su skup svojstava koja Deljenih administratori kreirate jer su važne za rezultate pretrage. Administratori Deljenih Mapirajte popisana svojstva sa upravljanim svojstvima koji se koriste upiti pretrage da biste odredili prioritet rezultata pretraživanja preko dobavljača deljenih usluga.

Administratori kolekcije lokacija nije moguće dodati ili prikaz liste upravljanih svojstava, ali ta upravljana svojstva mogu koristiti u nekim administrativnim zadacima za kolekciju lokacija, kao što su administriranje opsega pretraživanja.

Vam može olakšati sadržaja na lokaciji pronađite tako što ćete pažljivo planiranjem šeme i načina primenjivanja upravljanih svojstava

Planiranje upravljanih svojstava zasnovanih na arhitekturi informacija

Kao deo planiranja lokacije, analizirali sadržaj i ključnih poslovnih procesa vaše organizacije i organizovanje ovaj sadržaj i ovi procesi u klasifikaciju koja se naziva arhitekture informacija. Postoji mnogo načina da biste to uradili, a detalji arhitekture informacija i količinu vremena koje je potrebno da ih Pripremite se mogu razlikovati široko organizacijama. Praktičan način za identifikovanje ključnih koncepata je da ispitate postojeći sadržaj i njegove visokog prioriteta metapodataka. Ako imate pristup farmi za testiranje pre aktivni primenu sistema Office SharePoint Server 2007, možete da popiše sadržaj i da vidite popisana svojstva koja se pojavi i ta svojstva koristite da biste identifikovali deo vaše arhitekture informacija. Međutim, većina organizacija će dobiti planiranje arhitekture informacija na papiru pre Pripremanje primeni, zato što može da pomogne da obratite pažnju na planiranju i identifikujete sadržajem i procesima koji nisu tako dobro organizovani mogu da budu.

Arhitektura informacija može da bude korisna za planiranje upravljanih svojstava. Svaki koncept iz arhitekture informacija može biti predstavljena potencijalno upravljanog svojstva. Ako identifikujete upravljana svojstva za sve ključne koncepte iz arhitekture informacija, imaćete kompletnu šemu upravljanih svojstava koja tačno prikazuje najvažnije sadržaje i poslovne procese u vašoj organizaciji. Ključ za kreiranje korisne šeme je određivanje najvažnijih koncepata i pronalaženje svojstava u sadržaju koji možete da dodate u šemi koja vam omogućava da pronađete odgovarajućeg sadržaja prilikom pretraživanja. Preciznije popisana svojstva u upravljana svojstva da biste održali performanse i povećali važnost. Mapiranjem više svojstava povećava veličinu baza podataka sadržaja i smanjuje performanse u skladu sa tim, tako da se preporučuje da mapirate svojstva samo kada ste sasvim sigurni koje zanimaju mapiranja.

Možete da ove koncepte na druge načine tokom primene. Neki koncepti se koriste za predlaganje strukture kolekcije lokacija i sadržaja u okviru kolekcije lokacija. Drugi se koriste za kreiranje posebnih termina, kao što su ključne reči za isticanje značajnih rezultata pretrage.

To je teško se otkrivaju svojstva sadržaja bez prethodnog popisivanja sadržaja. Stoga, sačekajte da planirate upravljana svojstva dok već imate preporučuje sadržaja za svaku kolekciju lokacija. Zatim, na serveru za testiranje možete da popiše taj celokupan sadržaj tako da imate listu popisana svojstva da biste uporedili protiv vaše arhitekture informacija pri kreiranju upravljanih svojstava. Jedna stvar da je to može biti teško da mapirate svojstva čak i nakon popisivanja sadržaja, zato što je to teško identifikovati tip sadržaja ili aplikaciju koja koristi svojstvo. Preporučuje se da mapirate svojstva koja izgledaju povezana, a zatim izvršite odgovarajući pretrage da biste videli ako očekivani rezultati se pojavljuju.

Mnogi od najkorisnijih upravljanih svojstava se automatski kreiraju kada je instaliran Office SharePoint Server 2007 . Koristite ova upravljana svojstva kao početnu tačku kada planiranje ostalih upravljanih svojstava. Ta svojstva uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Autor

 • Sadržaj

 • Opis

 • Container

 • Ime lokacije

 • Tip

 • Veličina datoteke

 • Datum poslednje izmene

 • URL

 • ID dokumenta

 • Naslov

Uklanjanje suvišnih i dupliranih svojstava pomoću mapiranja svojstava

Neka svojstva su osnovna i može da se pojavi kao različita u različitim tipovima sadržaja. Primeri su svojstva autor i naslov za dokumente ili timu ili odeljenju svojstva za osobe. Dodaje svojstvo svakog autora, kao što je posebno upravljano svojstvo smisla, zato što dodaje dodatne upravljanih svojstava u bazi podataka bez povećava važnost. Najvažnije možete da radite sa ovim osnovnim svojstvima tokom planiranja je da biste smanjili dupliranje kreiranjem jedan skup upravljana svojstva i Mapiranje popisanog svojstva sa istom svojstva u skupu upravljanih svojstava. U slučaju svojstvo "Autor" možete da mapirate svako jedinstveno pojavljivanje popisanog svojstva za autore sa jednim upravljanim svojstvom.

Možete da mapirate jedan ili više popisanih svojstava za jednog ili više upravljanih svojstava. Možete odabrati da markirate više popisanih svojstava tako da ako prilikom popisivanja pronađe više od jednog svojstva, koristi se samo vrednost najviši prioritet svojstvo za upite koji koriste upravljanog svojstva ili svojstva. Indeksirano popisanih svojstava, vrednosti za svih popisanih svojstava mapiranih u upravljano svojstvo se koriste za upite, tako da će upravljano svojstvo postati više vrednosti. Razumno pristup za svojstvo sa jednom vrednošću je da odaberite najčešći popisanog svojstva kao upravljano svojstvo, a zatim odredite prioritet mapiranih svojstava po koliko često se oni pojavljuju. Nije uvek lako da biste utvrdili koji svojstvo najčešće popisuje, ali jedna od strategija je da markirate svojstva koja su povezana sa najčešće korišćenim aplikacijama.

Kada mapirate svojstva sa različitim tipovima podataka, tip podataka u upravljano svojstvo koristi pretraga u većini slučajeva.

Budite pažljivi pri mapiranju svojstva koja se neće mapirati loše podudaranje ili svojstva. Neprecizna mapiranja zapravo možete smanjiti važnost rezultata pretrage. Kao i uvek, ako je moguće testirajte traženje upravljanih svojstava pre početnog raspoređivanja i planiranje da biste pregledali podatke o korišćenju za upite za pretragu pri uobičajenim operacijama da biste precizno podesili mapiranih svojstava.

Dodavanje svojstava za prikazivanje ključnih koncepata arhitekture informacija

Neka druga popisana svojstva mogu jasno mapiranje koncepata arhitekture informacija koji još nisu obuhvaćeni postojećim upravljanim svojstvima. Za svaki koncept iz arhitekture informacija, zapitajte se ako postoji popisanog svojstva koja predstavlja ovaj koncept koje možete izvršiti u upravljano svojstvo. Za svako popisano svojstvo pitaj ako postoji mesto za njega u arhitekturi informacija. Ako je tako, ažurirajte arhitekturu informacija i podesite svojstvo upravljanog svojstva.

Na primer, preduzeća mogu da identifikujete korisničku službu kao ključni poslovni proces u arhitekturi informacija. Ključni koncepti povezani sa korisnička služba arhitekture informacija može uključivati klijente, klijent usluge predstavnici i korisnička usluga regione. Postoji niz poslovnih aplikacija koja prati korisnicima i zaposlenima podataka i svojstva tih podataka će najverovatnije postati upravljana svojstva nakon što su registrovani u katalog poslovnih podataka i popisanih kao deo izvora sadržaja poslovnih podataka. Možda ćete takođe da identifikujete popisana svojstva za aplikacije koje treba da budu mapirani sa ovim upravljanim svojstvima, na primer klijent usluge predstavnika ID svojstvo u posebnoj aplikaciji podataka, ili svojstvo "Autor" za tip aplikacije koristi isključivo predstavnici korisničkog servisa. Upit za pretragu koje koristi svojstvo ili termin koji je povezan sa tim svojstvom uključivaće pretrage rezultata za sve stavke koje sadrže bilo koju od popisanih svojstava mapiranih sa korisnička usluga predstavnik ID upravlja svojstvo.

Svaki važan poslovni proces u arhitekturi informacija imaće skup povezane tipove datoteka ili aplikacija poslovnih podataka koje možete koristiti da biste identifikovali verovatno upravljanih svojstava.

Imajte na umu da iako mnoge koncepata arhitekture informacija nisu predstavljeni pomoću svojstava, te koncepti su korisni pri planiranju strukture lokacije i sprovođenje ostalih funkcija pretrage. Arhitektura informacija može da identifikuje upravljanih svojstava koja ste propustili, ali samo zato što je koncept je navedena u arhitekturi informacija ne znači da postoji upravljanog svojstva za taj koncept.

Planiranje svojstava poslovnih podataka u šemi

U okviru planiranja pretraživanja poslovnih podataka, Deljenih administratori moraju da mapiraju svojstva poslovnih aplikacija u svojstava u šemi. Ta svojstva moraju biti izabrana kao upravljana svojstva za poslovne podatke za aplikaciju tako da se pojave u rezultatima pretrage. Primer korisničkog servisa koji je prethodno primer mapiranja svojstva poslovnih podataka u upravljana svojstva koristi pretraga.

Korišćenje upravljanih svojstava u opsezima pretraživanja

Svako upravljano svojstvo može da se pokaže kao svojstvo pravila za opseg pretrage. Više informacija o planiranju opsega pretrage potražite u odeljku o opsezima pretraživanja u ovom članku.

Planiranje integrisanja svojstava za nove tipove datoteka pomoću filtera

Office SharePoint Server 2007 koristi kategorije svojstava za popisivanje svojstava prema dokumenata u okviru svake kategorije. Kategorije svojstava uključuju rukovaoca protokola i filter koji pretraga koristi kada indeksira sadržaj. Pre nego što popisivanja sadržaja, koji želite da ga povežete sa kategorijama svojstava koje će najefikasnije pronaći popisana svojstva treba pre nego što kreirate upravljana svojstva.

Podrazumevano Office SharePoint Server 2007 obezbeđuje sledeće kategorije svojstava:

 • HTML

 • Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • Osobe

 • SharePoint

Ako dodate sadržaj koji koristi različite filtere ili rukovaoce protokola, možete da kreirate novu kategoriju svojstva. U okviru Početna procesa planiranja, trebalo bi da identifikujete sadržaj kojem su potrebni novi filteri i rukovaoce protokola. To će možda zahtevati prilagođeni kôd, ali neke filtere i rukovaoce protokola će biti dostupni.

Vrh stranice

Planiranje podataka o korišćenju pretraga upita

Možete da koristite podataka o korišćenju upita pretrage tokom redovne operacije da biste videli upite koji se najčešće koriste u vašoj organizaciji, tako da koje možete da isplanirate primenu funkcija da biste povećali efikasnosti i važnost rezultata pretrage. Na stranici "administracija deljenih usluga", u odeljku izveštavanje o korišćenju portala, kliknite na dugme izveštaja o korišćenju. Evidencija upita pretrage je jedna od dve postavke na stranici. Možete da koristite podataka o korišćenju tokom probnog raspoređivanja da markirate funkcije pretrage za primenu u fazi početnog raspoređivanja. Možete da koristite i radni listovi planiranja razvili pre početnog raspoređivanja da biste proverili stvarni pretrage upita protiv plana. Ovo vam omogućava da proverite koji upiti pretrage su efikasne i koje treba da se promene, kao i za primenu funkcija prethodno planirano pretrage koje niste koristili kao deo početnog raspoređivanja.

Vrh stranice

Planiranje mapiranja imena servera

Mapiranjem imena servera promeniti način prikazivanja URL adresu lokacije za svaku stavku u rezultatima pretrage. Mapiranjem imena servera se postavljaju na nivou deljenih usluga za sav sadržaj izvora popisanih po tom Deljenih i biće primenjena kada se izvršavaju upiti. Možda ćete želeti da koristite mapiranjem imena servera u sledećim situacijama:

 • Želite da sprečite probleme sa pristupom uzrokovane veze koje se odnose na lokalne adrese tako što ćete ih mapirati u adrese na serveru.

 • Želite da složene URL adrese u rezultatima pretrage, tako da ih zamenite prostija ime na serveru.

 • Iz bezbednosnih razloga, koji želite da sakrijete ime originalnog izvora sadržaja.

Koristite mapiranjem imena servera samo kada imate pristupom ili sa prikazom. Za svaki izvor sadržaja koji planirate, razmislite o tome ako njegove početne adrese sadrže lokalne URL adrese, složene URL adrese koje biste želeli da pojednostavite za korisnike ili da upućuju na lokacije koje želite da više obezbedite. U većini slučajeva, planiranje mapiranja imena servera pre početnog raspoređivanja će biti minimalna.

Vrh stranice

Planiranje obaveštenja o pretrazi

Možete da odlučite da li obaveštenja o pretrazi će biti omogućene za korisnike na svakog od njih Osobe koje koriste obaveštenja o pretrazi mogu da budu obavešteni kada se rezultati sačuvanih pretraga su se promenile. Na omogućavanja omogućava obaveštenja o pretrazi je da obaveštenja o pretrazi koristite resurse servera pošte, a utiču i opterećenje na serverima upita jer upite za svaku obaveštenja svaki put kada je obaveštenje obrađuje. Pri planiranju početnog raspoređivanja, uzmite u obzir resursa dostupnih za obaveštenja i verovatnoću da bi osobe koje koriste lokacije će koristiti obaveštenja produktivan način.

Tokom operacije, obaveštenja o pretrazi su automatski onemogućeni kad god izvora sadržaja budu uspostavljene kako biste izbegli slanje obaveštenja za sve obaveštenja o pretrazi. Administratori tada treba ponovo da omogućite obaveštenja o pretrazi.

Vrh stranice

Planiranje ključnih reči

Ključne reči su metapodaci koji se koriste za određivanje prioriteta sadržaja tokom upita pretrage da biste prikazali sadržaj visoke važnosti istaknutije u rezultatima pretrage. Svaku ključnu reč, predstavljena je ključna fraza sastoji od jednog ili više reči, liste termina sinonim za pretraživanje i definicije termina. Pretrage koje koriste taj tačnu termina ili jedan od sinonima unaprediti specifičnog sadržaja koji su prethodno izabrali Administratori kolekcije lokacija tako da se pojave na vrhu rezultata pretrage. Rezultati povezani sa svakom ključnu reč nazivaju najboljih pokušaja. Ključne reči koje se koriste za isticanje ili podizanje rezultate pretrage koji je administrator utvrdio su više važnih za korisnike za svaku kolekciju lokacija. Ključne reči koje se pojavljuju u veoma pouzdanosti Web segmentu pored rezultata pretrage, a korisnici mogu da kliknu ključnu reč da biste prikazali punu definiciju, sinonime i najboljih pokušaja.

Ključne reči koje se obično ažuriraju i proširuju zbog većeg značaja kao deo tekuće operacije. Međutim, da biste unapredili saradnje za ključne poslovne sadržaje i podatke u vezi sa ključnim poslovnih procesa, to može biti od pomoći da isplanirate mali skup ključnih reči visokog prioriteta pre početka primene. .

Upotreba arhitekture informacija za identifikovanje ključnih reči

Arhitekturu informacija kreirao timova za planiranje sadržaja možete koristiti da biste identifikovali sadržaje visokog prioriteta koje treba primeniti kao ključne reči. Arhitektura informacija je već hijerarhijsku listu termine. Prilično je jednostavno da neke od tih termina i brzo ih povezati sa određenim i izuzetno relevantne sadržaj.

Relevantan sadržaj je ono što želite da druge osobe vide prvi put ili najviše istaknuto kada vrše pretraživanje pomoću određenih termin. Primeri sadržaja od značaja za svaku veliko preduzeće koncept ili oblast sadržaja obuhvataju sledeće:

 • Dokumenti

 • Sajtovi

 • Osobe

 • Definicije

 • Odobrene ili zvanično termina koji isto, ali nisu uključeni u termina za pretragu koristi u upit za pretragu.

Ključne reči za dokumente mogu biti od pomoći da navode osobe da pregledaju ključne dokumente koji su potrebni za saradnju u glavnim poslovnim procesima. Na primer, poslovna možda imate poseban predložak za izveštaje o troškovima i ključnu reč „izveštaji o troškovima” koja podiže taj predložak na vrhu rezultata pretrage. Te ključne reči, svakog zaposlenog možda provesti nekoliko minuta njene kolege traži odgovarajuću URL adresu ili pregledanje Veb lokacije preduzeća. Sa ključnu reč, oni mogu brzo pronađite predložak i unesite svoje troškove.

Ključne reči za lokacije su korisni za identifikovanje lokacija lokacija za relevantne informacije iz velike organizacije. Na primer, „praznici” može biti ključnu reč povezan sa najbolji izbor za ljudski resursi lokacije o plaćene slobodno vreme za zaposlene. Ključna reč pomaže zaposlenima da brzo pronađu kada je određeni praznik planiraju njihove rasporede za rad u skladu sa tim.

Ključne reči koje pomažu osobama da pronađu neke druge osobe podstakli saradnju između osobe u organizaciji koji imaju važne znanja da delite ili jednostavno o važnim osobama u preduzeću. Na primer, naslov „ID” može biti ključnu reč povezan sa načelnika za izvršni za preduzeće ili osoba može biti najbolji izbor za ključne reči koje se odnose na njihove organizacije ili u oblasti stručnosti, kao što su „kako”.

Ključne reči zasnovane na definicijama se preporučuju za koncepte visokog prioriteta za svaku kolekciju lokacija. Za svaku ključnu ideju, administratori kolekcije lokacija možete kreirati ključnu reč tako da se definicija ključne reči pojavi pri vrhu rezultata pretrage. Na primer, portal koji je posvećen prodaji određene linije proizvoda možda pruža definicije za glavne stavke u liniji proizvoda. Ove definicije može se koristiti za pomaže saradnicima u prodaji da bolje razumeju proizvode ili definicije mogu biti prikazane u rezultatima pretrage na javnoj portala za klijente.

Korišćenje svojstava ključnih reči

Ključne reči koje su organizovane u listama ključnih reči koje sadrže liste fraza ključnih reči. Sledeća svojstva ključnih reči u pomoći za isticanje sadržaja:

 • Ključna fraza    Ključna fraza je cela tekstualna niska koja se koristi u upit za pretragu, a on identifikuje ključnu reč. Kada korisnici upisuju ključnu frazu, pojavljuju se rezultati pretrage za ključne reči. Kada se rezultati pojave, ključna fraza se pojavljuje na vrhu rezultata pretrage.

 • Sinonimi    Svaka ključna reč može da ima jedan ili više termina koje su prepoznate kao sinonima i iste rezultate pretrage se pojavljuju za sinonim se prikazivati za ključnu frazu. Ključna fraza se prikazuje na vrhu rezultata pretrage iz bilo kog upita koristeći jedan od sinonimi uslove. Ovo je korisno kada nekoliko termina za pretragu se koriste za isti osnovni koncept i sadržaj, tako da su se rezultati pretrage konsolidovani i ne rasuta preko nekoliko termina za pretragu. Lista ključnu reč koja sadrži sve sinonime poznata je kao rečnik sinonima. Rečnik sinonima za Microsoft Office SharePoint Server 2007 je kompatibilan sa rečnikom sinonima za SharePoint Portal Server 2003.

 • Definicija    Svaku ključnu reč, možete da imate jednu ili više definicije i definicije pored ključne fraze pre druge rezultati pretrage se prikazuju rezultati pretrage za ključne reči. Možete da uključite naslov ili URL adresu izvora definicije, tako da je dobra ideja da izvore definicija identifikujete tokom planiranja. Možda imate čak i u posebnom koraku tokom planiranja da dizajnirate rečnik svih definicija koje koriste ključne reči u svakoj kolekciji lokacija.

 • Najbolji izbor za vas    Najbolji pokušaji po ključnoj reči su unapređeni u vrhu rezultata pretrage za upite koji koriste taj termin za pretragu, odmah ispod definicije za ključnu reč, ako postoji nešto. Određene dokumente, lokacije i osobe koje su stručnjaci za koncept koji je povezan sa termin za pretragu su uobičajeni primeri najboljih pokušaja. Najbolji izbor za vas je samo URL adresa. Važno je da razmotrite naslova i opisa najboljih tokom planiranja da biste povećali njihov značaj i upotrebljivost najboljih sadržaja. Možete da povežete do 25 najboljih pokušaja za svaku ključnu u korisničkom interfejsu administracije, i mnogim drugim u objektnom modelu, ali se preporučuje da ne preveliko korišćenje najboljih pokušaja. Dobro planiranje sadržaja i organizovana arhitektura informacija trebalo bi da vam pomoći da identifikujete odgovarajući broj najboljih pokušaja za svaku ključnu reč koji broj rezultata sa važnost pretrage.

Imajte u vidu da za razliku od u prethodnim verzijama sistema SharePoint Portal Server, ključne reči koje ne utiču bezbednosne postavke i sve čitaoci u kolekciji lokacija mogu da vide sve najboljih pokušaja i ključne reči za tu kolekciju lokacija koje se pojavljuju u rezultatima pretrage. ključne reči koje treba da budu rezultati visokog prioriteta za sve korisnike. Ako želite da Usmeravanje sadržaja ka određenim korisnicima na osnovu svojih dozvola, možete da koristite korisnika i usmeri Veb segmente na odgovarajućim mestima u kolekciji lokacija.

Planiranje ključnih reči

Važno je da planiraju ključne reči unapred kako biste obezbedili doslednost ključnih reči u vašoj organizaciji, čak i ako ključne reči koje se primenjuju na nivou kolekcije lokacija. Pomoću samo jedne arhitekture informacija za identifikovanje ključnih koncepata, povezivanjem određenog sadržaja sa određenim kolekcijama lokacija, a zatim planiranjem ključnih reči za arhitekturu informacija od značaja za svaku kolekciju lokacija, možete da izbegnete dupliranje i mešanje ključne reči i povećali važnost rezultata pretrage u vašoj organizaciji.

Najbolji pokušaji ključne reči se pojavljuju u rezultatima pretraživanja čak i ako sadržaj nije bio popisanih, dokle god osoba koja pregleda rezultate ima pristup sadržaju. Ovo je još jedan razlog za planiranje ključnih reči u fazi početnog raspoređivanja, tako da se sadržaj visokog prioriteta postaje dostupan u prvim fazama primene pre nego što popisivanja sve izvore sadržaja. Retko gde sadržaj ne može da se popisuju jer pretrage nedostaje odgovarajući filter za i ili iz nekog drugog tehničke razloga, možete da koristite najbolji pokušaji ključne reči da biste olakšali pronalaženje iako to nije popisivanja sadržaja.

Kao u ostalim fazama procesa planiranja, imaćete ključne osobe na svakom nivou organizacije koje planiraju ključne reči za kolekcije lokacija. Te osobe će koristiti isti plan ukupni sadržaja, prilagođen za sadržaj u kolekcijama lokacija koje oni planiraju. U svakoj fazi procesa, koji se odvija u talasima tokom određenog vremenskog perioda, sve skupove sadržaja planeri mogli da komuniciraju sa drugima da biste zadržali doslednost u celom planu.

U malim organizacijama, tim za planiranje sadržaja će verovatno biti mali i organizovan oko samo jedne kolekcije lokacija, a Planiranje ključnih reči će možda obavljati samo jedne ili dve osobe. U velikim organizacijama koje želite da uključite poslovni planeri i administratori na svakom nivou da biste se uverili da sve poslovne potrebe su adresirane nešto veći timovi često su korisni.

Planiraju se sve ključne reči pre primene. Uloga timova za planiranje sadržaja je identifikovanje koncepte visokog prioriteta koji su najbitniji za upite pretrage u vašoj organizaciji, tako da upiti pretrage su važne za korisnike iz prvog dana primene. Oni mogu da identifikuju kontakte za svaku ključnu reč, koji mogu ili ne moraju biti osobe iz tima za planiranje. Nakon primene, administratori kolekcije lokacija možete da proširite ključne reči liste za identifikovanje uobičajenih termina za pretragu u evidencijama upita.

U fazi planiranja, menadžeri listi ključnih reči trebalo bi da razmislite o tome kako ključne reči podudaraju sa upitima. Ključne reči mora tačno da odgovara potpunu nisku termina za pretragu i morate koristiti posebnu sintaksu, kao što su + i –. Ovim se sprečava vraćanje više listi ključnih reči za isti upit pretrage, što unapređuje rezultata pretrage. Zbog toga morate pažljivo da razmotrite sinonima tako da se ključne reči zaista podudarale relevantan sadržaj bez sa nepovezanim sadržajem.

Takođe morate razmotriti ključne reči podudaraju u različitim upitima pretrage za svaku kolekciju lokacija i nije moguće izuzeti Opsezi pretrage koji sužava obim rezultata pretrage. Ovo može da utiče na planiranje opsega pretrage, pa će Većina sadržaja planeri i administratori planirate primenu ovih funkcija kao deo istog procesa.

Više planiranja uradi pre primene, biće potrebno manje upravljanje tokom dana u dan operacije.

Planiranje upravljanja ključnim rečima

Detalje o upravljanja ključnim rečima uglavnom su važne za svakodnevne operacije kolekcija lokacija, ali postoje neki aspekti administracije koje treba razmotriti prilikom planiranja.

Svaku ključnu reč za pretragu ima sledeća dodatna svojstva:

 • Kontakt

 • Datume početka, pregled i isteka

Kontakt za svaku ključnu reč je osoba koja treba obratiti kada ističe ključnu reč. Kontakt možda nije direktno odgovoran za upravljanje ključnim rečima. Planeri sadržaja za svaku kolekciju lokacija trebalo bi da razmislite o tome ko će upravljati ključnim rečima nakon početnog raspoređivanja i uključiti bar neke od te osobe u planiranju proces na nivou kolekcije lokacija.

Faze razvoja ključne reči i važno je razmotriti. Ključne reči može zahtevati da se odobre pre nego što oni utiču na rezultate pretrage, a možete da podesite da počne ili da se ističe nakon određenog vremena. Ključne reči visokog prioriteta koje su identifikovane u fazi početnog planiranja su verovatno biti privremene, osim za sadržaj koji je važno osobama pomoću kolekcije lokacija u fazi početnog raspoređivanja. Međutim, deo procesa planiranja je i predviđanje ko će odluke o ključnim rečima u budućnosti. Te odluke tokom procesa planiranja može da poboljša prelaz na redovne operacije u kolekciji lokacija, a podizanje dosledne i efikasno korišćenje ključnih reči u budućnosti.

Zato što su URL adrese za ključne reči koje su povezane sa najbolji izbor za vas, možete da koristite isti najbolji izbor za više od jedne ključne reči. Ako je najbolji izbor za vas već postoji, možete da ga dodate u sve ključne reči bez potrebe da ponovo unesite svojstva i pretrpa predstavi suvišne najboljih pokušaja. Takođe možete da promenite URL adresu za taj najbolji izbor za sve ključne reči koje koristite u isto vreme. To vam omogućava da lako premestite sadržaj na novu lokaciju. Ovo je posebno korisno ako koristite probnu lokaciju tokom planiranja i pre početnog raspoređivanja.

Pomoću objektnog modela, takođe možete da uvezete i da izvezete ključne reči između kolekcija lokacija kao Excel unakrsne tabele, a ukoliko neki najbolji pokušaji primenili na drugim kolekcijama lokacija, možete da planiranje jednom i primenite na svim odgovarajućim kolekcijama. Ova opcija omogućava menadžeri ključnih reči za kolekciju lokacija na odseka ili projekta nivo koja označava najboljih pokušaja za centralnu kolekciju lokacija u okruženju deljenih usluga.

Više informacija o upravljanju ključnim rečima potražite u članku operacije Vodič za Office SharePoint Server 2007.

Vrh stranice

Koristite pretragu planiranje radnih listova

Funkcija pretraživanja radni list za planiranje ima kolone za svaki od glavnih pretrage administrativnih zadataka koje planirate za početnog raspoređivanja. Za svaki opseg pretrage planirate u fazi početnog raspoređivanja, zabeležite odgovarajuća pravila, navodeći svakog svojstva, lokacije i izvora sadržaja koristi bilo koji se podudaraju pravila opsega pretrage. Uverite se da svaki izvor sadržaja je navedena u odeljku izvoru sadržaja pretrage funkcije radnog lista planiranja, da li Svaka lokacija koristi pravila je uključeno u radni list planiranja strukturu lokacije i da svaki svojstvo navedeno je uključeno u pretrage Svojstva radni list planiranja.

Administratori planiranje početnog raspoređivanja Office SharePoint Server 2007 bi trebalo da zapišete početnog skupa upravljanih svojstava planirano za usluge pretrage za svaki Deljenih koristi u primeni. Pretraživanje svojstava radnog lista planiranja uključuje listu upravljanih svojstava za svakog od njih Gde popisana svojstva poznati tokom planiranja, ta svojstva su navedene u koloni pored svakog upravljanog svojstva. Mnoge od ovih popisana svojstva možete pronaći tako što ćete pogledati svojstva aplikacije poslovnih podataka i svojstva prikazuju u aplikacijama za tipove sadržaja kao što su dokumenti programa Microsoft Word ili Excel unakrsne tabele. Ako imate pristup serveru za testiranje, možete da popisivanja sadržaja visokog prioriteta i koristite popisana svojstva koje se pojavljuju da vam pomognemo sa planiranje i snimanje mapiranja na radnom listu planiranja. Radni list koji efikasno odražava dobro planiranje svojstva pretraživanja je vredna referenca kada počnete da primene pretrage.

Na listi ključne reči i fraze, sinonime, opisi i opis izvora i najbolji pokušaji za tu ključnu reč, možete da snimite u odgovarajućem odeljku funkcije pretrage za planiranje radnog lista. Ovaj radni list zatim mogu se koristiti tokom početnog raspoređivanja i konfigurisanja da bi vaše odluke ispravno primenile i tako da možete da markirate između različitih planova. Sve ključne reči koje ne sprovede tokom početnog raspoređivanja i dalje će biti snimljene na radnom listu i mogu da se primene tokom tekuće operacija.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×