Plan za ukidanje alatki Yammer SSO i DSync

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Yammer jedinstveno prijavljivanje (SSO) i sinhronizacija direktorijuma (DSync) su zastarele alatke koje je Yammer razvio pre nego što ga je stekao Microsoft. Kako se Yammer bolje integriše sa Office 365, uklanjamo potrebu da klijenti savladaju i održavaju zasebne alatke za uslugu Yammer. Korisnici umesto toga mogu da koriste poznate Office 365 alatke za podešavanje jedinstvenog prijavljivanja (Office 365 prijavljivanje sa spoljnim identitetom) i sinhronizaciju direktorijuma (Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory). Imajte u vidu da alatku Office 365 za prijavljivanje možete sami konfigurisati za razliku od alatke Yammer SSO koja zahteva da se obratite Yammer timu za podršku.

U ovom članku:

Napomena : Neke administratori su trenutni pokrenut u probleme sa uslužnog programa Yammer DSync. Pomoć za rešavanje problema, potražite u odeljku KB: "neuspešno neočekivane prijavljivanje" kada pokrenete uslužnog programa Yammer sinhronizacija direktorijuma.

Plan ukidanja za Yammer SSO i DSync

Yammer Alatke Yammer SSO i DSync su sada ukinute. Yammer mreže koje trenutno koriste Yammer SSO moraće da pređu na korišćenje Office 365 prijave za Yammer. Mreže koje koristeYammer DSync moraće da pređu na korišćenje Azure Active Directory sinhronizacije.

Važni datumi za ovo ukidanje:

 • 18. novembar 2015.:    Objava ukidanja alatki Yammer SSO i Yammer DSync.

 • 1. april 2016.:   Yammer mrežama neće biti dozvoljeno da podese nove konfiguracije ili naprave značajne promene konfiguracija za SSO ili DSync.

 • 1. decembar 2016.:   Yammer SSO i DSync će prestati sa radom.

Ako ništa ne uradite posle 1. decembra 2016., desiće se sledeće promene:

 • Yammer SSO:   Yammer jedinstveno prijavljivanje će prestati da funkcioniše. Mreža će početi da koristi Office 365 identitet (ako je mreža povezana sa Office 365 zakupcem) ili Yammer identitet (prijava pomoću korisničkog imena i lozinke).

 • Yammer DSync:   Yammer sinhronizacija direktorijuma će prestati da funkcioniše. Dalje promene lokalne usluge Active Directory neće se odraziti na Yammer.

Yammer SSO scenariji i njihova zamena

Ako trenutno koristite Yammer SSO za određene situacije ili ponašanja, možete da pređete na nove metode da biste nastavili sa sličnom funkcionalnošću. Sledeća tabela navodi ove scenarije ili ponašanja i zamenu za to ponašanje.

Yammer SSO scenario

Zamena

Prijavljivanje:    Svi korisnici mreže preusmeravaju se na prijavu pomoću usluge Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS). Korisnici bez Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) akreditiva ne mogu da se prijave.

Koristite prekidač Nametni Office 365 identitet da biste učinili da mreža dozvoljava samo Office 365/Azure Active Directory prijave, zatim konfigurišite Office 365 spoljni identitet. Pročitajte članak Razumevanje Office 365 identiteta i usluge Azure Active Directory.

Prijavljivanje:    Trajna veza mreže i dubinske veze vode korisnika da potvrdi identitet kod Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) dobavljača

Podesite mrežu za korišćenje prekidača Nametni Office 365 identitet da bi se podudarila sa ovim ponašanjem.

Prijavljivanje:    Korisnici bez e-pošte

Korisnici bez e-pošte mogu da se prijave pomoću Office 365 akreditiva, pomoću glavnog korisničkog imena (UPN) umesto imena naloga.

Upisivanje:    Korisnici koji pokušavaju da se upišu u Yammer mreže preusmeravaju se na prijavu kod Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) dobavljača.

Podesite mrežu za korišćenje prekidača Nametni Office 365 identitet da bi se podudarila sa ovim ponašanjem.

Blokiranje korisnika:    Pravila mogu da se konfigurišu na Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) nivou tako da određenim korisnicima ograničavaju pristup usluzi Yammer putem SSO-a.

 • Ograničavanje pristupa korisnika:   Yammer omogućiće licenciranje po korisniku na Azure Active Directory nivou, pomoću istih mehanizama licenciranja koji su podržani danas za druga radna opterećenja, kao što su SharePoint i Exchange. Kao Office 365 administrator možete da koristite polje za potvrdu licence za Yammer za svakog korisnika da biste kontrolisali njegov pristup usluzi Yammer

  Imajte na umu da će se licence nametnuti u mrežama sa omogućenom opcijom Nametni Office 365 identitet. U mrežama koje ne nameću Office 365 identitet, korisnici mogu da se pridruže proverom valjanosti e-adrese, pravljenjem Yammer identiteta i prijavom pomoću korisničkog imena i lozinke.

 • Filtriranje korisnika:   Azure Active Directory mogućnosti možete da koristite da biste kontrolisali koji korisnici se sinhronizuju iz lokalnog direktorijuma. Dodatne informacije potražite na adresi: Azure AD Connect sinhronizacija: Konfigurisanje filtriranja.

Filtriranje je dostupno danas. Licence po korisniku biće dostupne uskoro.

Mreže koje nisu povezane sa Office 365 zakupcima:    Mreže mogu biti povezane sa Office 365 zakupcima, ali Yammer SSO funkcioniše i u zakupcima koji nisu povezani sa Office 365.

Morate da aktivirate Yammer mrežu pomoću usluge Office 365. Od 1. decembra 2016. mreže koje nisu povezane sa Office 365 zakupcem podržavaće samo zastareli Yammer identitet (prijava pomoću e-adrese i lozinke).

Yammer DSync scenariji i njihova zamena

Ako trenutno koristite Yammer DSync za određene situacije ili ponašanja, možete da pređete na nove metode da biste nastavili sa sličnom funkcionalnošću. Sledeća tabela navodi ove scenarije ili ponašanja i zamenu za to ponašanje.

Yammer DSync scenariji

Zamena

Dodeljivanje privilegija:    Korisnici se masovno prave u usluzi Yammer pomoću alatke Yammer DSync. Zatim se svaki korisnik prijavljuje u Yammer usluge pomoću procesa upisivanja u više koraka.

Korisnici se masovno prave u usluzi Office 365 pomoću Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory alatke. Zatim svaki korisnik pristupa Yammer usluzi bez potrebe za odvojenim procesom za prijavu.

Mapiranje:   Yammer korisnici se mapiraju sa Active Directory putem e-adresa, ali u usluzi Yammer se sinhronizuje samo primarna e-adresa.

Korisnici se mapiraju sa Office 365 korisnikom pomoću primarne e-adrese, proxy adresa i glavnog korisničkog imena (UPN), tim redom.

Sinhronizacija svojstva korisnika:    Svojstvo korisnika se menja iz lokalnog Active Directorysinhronizovanog sa uslugom Yammer pomoću alatke Yammer DSync. Mapiranje sinhronizovanja polja može da se konfiguriše.

Svojstvo korisnika se menja iz lokalnog Active Directory odražava se u usluzi Azure Active Directory pomoću alatke Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory. Mapiranje sinhronizovanja polja može da se konfiguriše – dodatne informacije potražite ovde: Menja se u pravila sinhronizacije. Sva ključna svojstva od Azure Active Directory korisnika sinhronizovaće sa uslugom Yammer.

Jednokratno popunjavanje svojstva korisnika za nove korisnike dostupno je danas. Sinhronizovanje svojstva korisnika biće dostupno uskoro.

Životni ciklus korisnika:    Korisnici su obustavljeni u usluzi Yammer kada su obustavljeni ili izbrisani u lokalnoj usluzi Active Directory.

Mogućnost za Upravljanje Yammer korisnicima tokom celog životnog ciklusa iz usluge Office 365 je dostupna danas. Mogućnost blokiranja korisnika iz usluge Yammer kada je korisnik blokiran u usluzi Azure Active Directory biće dostupna uskoro.

Obaveštenja:    Administratori imaju mogućnost da sastave poruku koja se šalje korisnicima kada prvi put naprave nalog u usluzi Yammer.

Ova funkcija neće biti podržana.

Izveštaji:    Administrator može da poseti odeljak za administraciju mreže da bi dobio izveštaj o korisnicima na mreži koji nisu prvobitno napravljeni pomoću sinhronizacije.

Ova funkcija neće biti podržana i neće biti potrebna jer integracija sa uslugama Office 365 i Azure Active Directory uključuje prijavu i sinhronizaciju, što obezbeđuje da mreža označena za Nametanje Office 365 identiteta dozvoljava pristup samo korisnicima u okviru Office 365 direktorijuma i pomoću Yammer licenci.

Mreže nisu povezane sa Office 365:   Yammer DSync funkcioniše u mrežama koje nisu povezane sa Office 365.

Mreže koje nisu povezane sa uslugom Office 365 neće imati podršku za sinhronizaciju direktorijuma.

Kako da pređete na korišćenje Office 365 prijave za Yammer i Azure Active Directory sinhronizaciju

Pratite ovaj proces za prelaz sa korišćenja alatki Yammer SSO i Yammer DSync na korišćenje Office 365 prijave za Yammer i Azure Active Directory sinhronizaciju.

Dijagram koji prikazuje četiri koraka da biste zamenili Yammer SSO i Yammer DSync pomoću Office 365 prijavljivanja za Yammer i Azure Active Directory Connect.
 1. Aktivirajte Yammer u Office 365 zakupcu.

  Dodatne informacije potražite u članku Vodič za aktivaciju za Yammer. Obavezno registrujte sve domene povezane sa Yammer mrežom u usluzi Office 365.

 2. Proverite da li su svi domeni povezani sa Yammer mrežom verifikovani u Office 365 zakupcu.

  Ako imate domene u usluzi Yammer koji nisu u usluzi Office 365, moraćete da ih verifikuje i dodate u Office 365. To je preduslov za sledeći korak. Da biste videli koji domeni su deo Yammer mreže, idite na odeljak Administrator mreže u usluzi Yammer i idite na stranicu Migracija mreže. Prvi korak migracije mreže navodi domene koji su trenutno povezani sa Yammer mrežom i ističe koji od njih su već dodati u Office 365 zakupac. Da biste dodali više domena u Office 365, pročitajte članak Dodavanje TXT ili MX zapisa za verifikaciju.

 3. Proverite da li Office 365 direktorijum sadrži sve korisnike u preduzeću.

  Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory možete da koristite za sinhronizovanje sa lokalnom uslugom Active Directory ili da njima upravljate ručno. Dodatne informacije o usluzi Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory potražite u članku Integracija lokalnih identiteta sa uslugom Azure Active Directory.

 4. Pregledajte Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory i Office 365 i Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) konfiguraciju i proverite da li zadovoljava vaše potrebe.

  Koristite alatku Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory za promenu postavki po potrebi. Dodatne informacije o opcijama prijavljivanja za Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory potražite u članku Prilagođena instalacija usluge Azure AD Connect.

 5. Prebacite Yammer mrežu na Nametanje Office 365 identiteta za potvrdu identiteta i upravljanje.

  Nije potrebno da pozovete podršku da biste prešli sa SSO na nametanje Office 365 identiteta. Prekidač Nametanje Office 365 identiteta zamenjuje bilo koju SSO konfiguraciju.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Yammer SSO i DSync svoja mišljenja i negodovanja - FAQ

Razumevanje Office 365 identiteta i Azure Active Directory

Upravljanje Yammer korisnici preko njihov životni ciklus iz usluge Office 365

Nametanje Office 365 identitetom za Yammer korisnici

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×