Plan za kraj životnog veka sistema SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 10. oktobra 2017. dostiže kraj životnog veka. Ako niste započeli migraciju iz sistema SharePoint Server 2007 u Office 365 ili noviju verziju lokalnog sistema SharePoint Server, sada je vreme da počnete da je planirate. Ovaj članak pruža detaljne resurse kako bi ljudima pomogao da migriraju podatke u SharePoint Online ili da nadograde lokalni SharePoint Server.

Šta znači kraj životnog veka?

SharePoint Server, poput većine Microsoft proizvoda, ima životni ciklus podrške tokom kog pružamo nove funkcije, ispravke grešaka, bezbednosne ispravke i tako dalje. Životni ciklus obično traje 10 godina od datuma prvog izdavanja proizvoda i završetak tog životnog ciklusa poznat je kao kraj životnog veka proizvoda. Na kraju životnog veka Microsoft više ne pruža:

  • Tehničku podršku za probleme do kojih može doći.

  • Ispravke grešaka za probleme koji se otkriju i koji mogu da utiču na stabilnost i upotrebljivost servera.

  • Bezbednosne ispravke za ranjivosti koje se otkriju i zbog kojih server može postati podložan bezbednosnim pretnjama.

  • Ažuriranje vremenskih zona.

Iako će SharePoint Server 2007 farma funkcionisati i posle 10. oktobra 2017, za proizvod se više neće isporučivati ažuriranja, zakrpe ili ispravke (uključujući bezbednosne zakrpe ili ispravke), a Microsoft podrška će se u potpunosti preneti na novije verzije proizvoda. Kako se primiče kraj životnog veka, trebalo bi da nadogradite proizvod ili migrirate važne podatke jer se instalacija više neće podržavati i neće primati ispravke.

Savet : Ako još uvek niste planirali nadogradnju ili migraciju, pročitajte sledeći članak: Opcije migracije sistema SharePoint 2007 koje treba razmotriti da biste dobili neke primere za to odakle treba početi. Možete da potražite i Microsoft partnere koji mogu da vam pomognu prilikom nadogradnje ili migracije u Office 365 (ili u oba slučaja).

Dodatne informacije o Office 2007 serverima za koje se približava završetak podrške potražite u članku Planiranje nadogradnje za Office 2007 servere.

Koje opcije imam?

Prvo bi trebalo da posetite sajt Životni ciklus proizvoda. Ako imate lokalni Microsoft proizvod koji zastareva, trebalo bi da proverite datum kada se završava njegov životni vek kako biste mogli da planirate nadogradnju ili migracije oko godinu dana unapred (ili onoliko vremena koliko vam je obično neophodno za migracije). Prilikom biranja sledećeg koraka može da bude od pomoći da razmislite o tome šta bi bilo zadovoljavajuće, bolje i najbolje kada su u pitanju funkcije proizvoda. Evo primera:

Zadovoljavajuće

Bolje

Najbolje

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Hibridni SharePoint

SharePoint Server 2016

Hibridni SharePoint

Ako odaberete opcije na nižem kraju skale (zadovoljavajuće), imajte na umu da morate da počnete da planirate nadogradnju ubrzo po završetku migracije iz sistema SharePoint Server 2007. (Kraj životnog veka za SharePoint Server 2007 jeste 10. oktobar 2017. Kraj životnog veka za SharePoint Server 2010 planiran je 10. jula 2022. Imajte na umu da ovi datumi mogu da se promene i proveravajte ih na sajtu Životni ciklus proizvoda.)

Šta da radim posle toga?

SharePoint Server možete da instalirate lokalno na svojim serverima ili možete da koristite SharePoint Online, koji predstavlja uslugu na mreži koja je deo usluge Microsoft Office 365. Možete da odaberete da izvršite sledeće:

  • Migriranje u SharePoint Online

  • Nadogradnju lokalnog sistema SharePoint Server

  • Obe gorenavedene opcije

  • Primena rešenja hibridnog sistema SharePoint

Budite svesni skrivenih troškova povezanih sa budućim održavanjem farme servera, održavanjem ili migriranjem prilagođavanja i nadogradnjom hardvera od kog zavisi SharePoint Server. Posedovanje lokalne SharePoint Server farme zahvalno je ako vam je ona neophodna, u suprotnom možete da imate koristi od planirane migracije u SharePoint Online bez prilagođavanja većeg obima, ako se farma pokreće na zastarelim SharePoint serverima.

Važno : Postoji još jedna opcija ako se sadržaj iz sistema SharePoint 2007 retko koristi. Neki administratori sistema SharePoint mogu da odaberu da naprave pretplatu na Office 365, postave potpuno novi SharePoint Online sajt, a zatim da potpuno prekinu korišćenje sistema SharePoint 2007 i da prenesu samo najvažnije dokumente na nove SharePoint Online sajtove. Tu podaci mogu da se izvuku sa SharePoint 2007 sajta i smeste u arhive. Razmislite o tome na koji način korisnici rade sa podacima SharePoint 2007 instalacije. Možda postoje kreativni načini za rešavanje ovog problema!

SharePoint Online (SPO)

Lokalni SharePoint Server

Veliki utrošak vremena (planiranje/izvršavanje/provera)

Veliki utrošak vremena (planiranje/izvršavanje/provera)

Manji finansijski trošak (bez kupovine hardvera)

Veći finansijski trošak (hardver + projektanti/administratori)

Jednokratni trošak migracije

Ponovni jednokratni trošak po budućoj migraciji

Nizak ukupni trošak vlasništva/održavanja

Visok ukupni trošak vlasništva/održavanja

Prilikom migracije u Office 365, jednokratno premeštanje više košta na početku, dok organizujete podatke i odlučujete šta ćete preneti u oblak, a šta ostaviti za sobom. Međutim, nadogradnje su automatske od tog trenutka, više ne morate da upravljate hardverom i ispravkama softvera, a vreme rada farme podržava Microsoft ugovor o nivou usluga (SLA).

Migriranje u SharePoint Online

Proverite da li SharePoint Online obuhvata sve funkcije koje su vam potrebne tako što ćete pregledati povezani opis usluge. Evo veze ka opisima svih Office 365 usluga:

Opisi Office 365 usluga

Ne postoji način da direktno migrirate iz sistema SharePoint 2007 u SharePoint Online. Prelazak u SharePoint Online mora da se obavi ručno. Ako obavite nadogradnju na SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016, premeštanje može da obuhvati i korišćenje API-ja SharePoint migracije (na primer, za migriranje informacija u OneDrive for Business).

Razlozi za korišćenje okruženja na mreži

Razlozi protiv korišćenja okruženja na mreži

Microsoft pruža SPO hardver i svu administraciju hardvera.

Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u lokalnom sistemu SharePoint Server i usluzi SPO.

Vi ste globalni administrator pretplate i možete da dodelite administratore SPO sajtovima.

Neke radnje dostupne administratoru farme u lokalnom sistemu SharePoint Server ne postoje (ili nisu neophodne) u ulozi SharePoint administratora u usluzi Office 365.

Microsoft primenjuje zakrpe, ispravke i ažuriranja na osnovni hardver i softver.

Neka prilagođavanja su ograničena zbog toga što u usluzi nema pristupa osnovnom sistemu datoteka.

Microsoft objavljuje Ugovore o nivou usluga i brzo radi na rešavanju zastoja na nivou usluge.

SharePoint Online automatizuje pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje, kao i druge opcije oporavka – rezervne kopije se zamenjuju ako se ne iskoriste.

Microsoft neprekidno vrši testiranje bezbednosti i precizno podešavanje performansi servera u usluzi.

Usluga instalira promene korisničkog interfejsa i druge funkcije sistema SharePoint koje možda treba uključiti ili isključiti.

Office 365 ispunjava mnoge industrijske standarde: Office 365 usaglašenost.

FastTrack pomoć prilikom migracije je ograničena. Dodatne detalje potražite u članku Najčešća pitanja o ponudi SharePoint 2013 migracije.

Veći deo nadogradnje obavlja se ručno ili putem API-ja SPO migracije koji je opisan u članku Plan migracije SharePoint Online i OneDrive sadržaja.

Inženjeri Microsoft podrške i zaposleni u centrima podataka nemaju neograničen administratorski pristup vašoj pretplati.

Mogu da postoje dodatni troškovi ako infrastruktura hardvera treba da se nadogradi kako bi podržala noviju verziju sistema SharePoint ili ako je za nadogradnju neophodna sekundarna farma.

Partneri mogu da vam pomognu prilikom jednokratnog zadatka migriranja podataka u SharePoint Online.

Proizvodi na mreži ažuriraju se automatski u celoj usluzi, što znači da za njih ne postoji pravi kraj životnog veka, iako funkcije mogu da zastare.

Ako ste odlučili da napravite novi Office 365 sajt i želite ručno da migrirate podatke na njega po potrebi, ovde možete da pogledate opcije usluge Office 365:

Opcije Office 365 planova

Nadogradnja lokalnog sistema SharePoint Server

Ne postoji način da se preskaču istorijske verzije u nadogradnjama sistema SharePoint, barem ne od izdanja sistema SharePoint Server 2016. To znači da nadogradnje teku serijski:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Da bi se prešao ceo put od sistema SharePoint 2007 do sistema SharePoint Server 2016, potrebno je odvojiti mnogo vremena i podrazumevaju se troškovi nadogradnje hardvera (imajte na umu da moraju da se nadograde i SQL serveri), softvera i administracije. Prilagođavanja treba da se nadograde ili napuste u skladu sa tim koliko je funkcija bitna.

Napomena : Postoji mogućnost da zadržite SharePoint 2007 farmu kojoj ističe životni vek, da instalirate SharePoint Server 2016 farmu na novom hardveru (kako bi se odvojene farme koristile istovremeno), a zatim da planirate i izvršite ručnu migraciju sadržaja (na primer, za preuzimanje i ponovno otpremanje sadržaja). Imajte na umu neke od čestih grešaka prilikom ručnih premeštanja (kao što su premeštanja dokumenata koji zamenjuju poslednji izmenjeni nalog sa pseudonimom naloga koji obavlja ručno premeštanje) i posao koji mora da se obavi unapred (kao što je ponovno pravljenje sajtova, podsajtova, dozvola i struktura liste). Ponavljamo, sada je vreme da razmislite o tome koje podatke možete da premestite u skladište, a koji vam više nisu potrebni, što može da smanji uticaj migracije.
Svakako očistite okruženje pre nadogradnje. Obavezno proverite da li postojeća farma funkcioniše pre nego što izvršite nadogradnju i (svakako) pre nego što prestanete da je koristite!

Ne zaboravite da pregledate podržane i nepodržane putanje za nadogradnju:

Ako imate prilagođavanja, veoma je važno da imate plan nadogradnje za svaki korak putanje migracije:

Razlozi za korišćenje lokalnog okruženja

Razlozi protiv korišćenja lokalnog okruženja

Potpuna kontrola svih aspekata SharePoint farme, od hardvera servera nadalje.

Vaše preduzeće je odgovorno za sve kvarove i ispravke (možete da angažujete plaćenu Microsoft podršku ako proizvod nije na kraju životnog veka):

Ceo skup funkcija lokalnog sistema SharePoint Server sa opcijom za povezivanje lokalne farme sa pretplatom na SharePoint Online putem hibrida.

Nadogradnjom, zakrpama, bezbednosnim ispravkama i svim održavanjima sistema SharePoint Server upravlja se lokalno.

Potpuni pristup za prilagođavanja većeg obima.

Standardi usaglašenosti koje podržava Office 365 moraju da se konfigurišu ručno, i to lokalno.

Testiranje bezbednosti i precizno podešavanje performansi servera vrše se lokalno (pod vašom kontrolom).

Office 365 može u usluzi SharePoint Online da učini dostupnim funkcije koje ne rade pouzdano sa lokalnim sistemom SharePoint Server

Partneri mogu da vam pomognu da migrirate podatke u sledeću verziju sistema SharePoint Server (i verzije posle nje).

SharePoint Server sajtovi ne koriste SSL/TLS certifikate automatski kao u usluzi SharePoint Online.

Potpuna kontrola konvencija imenovanja, pravljenja rezervne kopije i vraćanja u prethodno stanje, kao i drugih opcija oporavka u lokalnom sistemu SharePoint Server.

Na lokalni SharePoint Server utiču životni ciklusi proizvoda.

Resursi za nadogradnju

Počnite tako što ćete saznati da li ispunjavate hardverske i softverske zahteve, a zatim pratite podržane metode za nadogradnju.

Pravljenje rešenja hibridnog sistema SharePoint između usluge SharePoint Online i lokalnog okruženja

Ako odgovor na vaše potrebe migracije leži negde između kontrole koju pruža lokalno okruženje i nižih troškova vlasništva koje nudi SharePoint Online, SharePoint Server 2013 ili 2016 farme možete da povežete sa uslugom SharePoint Online putem hibrida. Saznajte više o rešenjima hibridnog sistema SharePoint

Ako odlučite da je preduzeću neophodna hibridna SharePoint Server farma, upoznajte se sa postojećim tipovima hibrida i načinom na koji se konfiguriše veza između lokalne SharePoint farme i pretplate na Office 365.

Dobar način da vidite kako to funkcioniše jeste da napravite Office 365 okruženje za projektante/testiranje. Morate da imate probnu ili kupljenu pretplatu na Office 365 da biste mogli da pravite kolekcije sajtova, veb sajtove i biblioteke dokumenata u usluzi SharePoint Online u koje možete da migrirate podatke (ručno pomoću API-ja migracije ili – ako želite da migrirate sadržaj sajta „Moj sajt“ u uslugu OneDrive for Business – putem hibridnog čarobnjaka).

Napomena : Ne zaboravite da SharePoint 2007 farma treba da se nadogradi lokalno na SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 kako bi mogla da koristi opciju hibrida

Srodne teme

Rešavanje problema sa nadogradnjom i njen nastavak (Office SharePoint Server 2007)
Rešavanje problema prilikom nadogradnje (SharePoint Server 2010)
Rešavanje problema prilikom nadogradnje baze podataka u sistemu SharePoint 2013
Traženje Microsoft partnera radi pomoći prilikom nadogradnje
Planiranje nadogradnje za Office 2007 servere

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×