Pisanje po slajdovima prilikom držanja prezentacije

Kada koristite Microsoft Office PowerPoint 2007 da biste održali prezentaciju, možete da zaokružujete, podvlačite, crtate strelice ili napravite druge oznake na slajdovima da biste naglasili suštinu ili prikazali veze.

Prezentacija sa oznakama

Postupite na sledeći način da biste pisali na slajdove prilikom projekcije slajdova:

  1. U prikazu Projekcija slajdova desnim tasterom miša kliknite na slajd na koji želite nešto da napišete, postavite pokazivač na stavku Opcije pokazivača, a zatim izaberite pero ili marker.

  2. Držite pritisnut levi taster miša i prevucite da biste nešto upisali ili nacrtali na svojim slajdovima.

Primenjuje se na: PowerPoint 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik