Pakovanje prezentacije za CD

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pratite ove korake da biste kreirali CD da biste predstavili projekciju slajdova na drugom računaru.

Važno : Da biste kopirali i distribucija prezentacije, ispitajte prezentaciju za skrivene podatke i lične informacije (pogledajte dolenavedene korake), a zatim odlučite da li je prikladno da ih uključite u kopiranu prezentaciju. Skrivene informacije mogu da uključuju vaše ime kao kreatora prezentacije, ime vašeg preduzeća i druge poverljive informacije koje ste možda ne želite da vidite. Takođe, potvrdite izbor u prezentaciji za objekte ili skrivene slajdove koji su oblikovani kao nevidljivi.

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da kopirate ili ako radite sa novu prezentaciju koja je sačuvana, sačuvajte prezentaciju.

 2. Ako želite da sačuvate prezentaciju na CD, a ne na mrežu ili lokalnu disk jedinicu na računaru, stavite CD u CD jedinicu.

  Napomene : 

  • Možete da kopirate na prazan upisivi CD (CD-R), prazan prepisivi CD (CD-RW) ili na CD-RW čiji se postojeći sadržaj može zameniti.

  • U programu PowerPoint, ako kopirate prezentaciju na CD, uverite se da kopirate sve datoteke u jednoj operaciji. Nakon prvog skupa datoteka se kopira, ne možete dodati još datoteke na disk pomoću programa PowerPoint. Međutim, možete da koristite Windows Explorer da biste kopirali dodatne datoteke na CD-R ili CD-RW čiji postojeće datoteke. Za više detalja pogledajte Windows pomoć.

 3. Izaberite karticu Datoteka.

 4. Kliknite na dugme Izvezi, kliknite na dugme Pakovanje prezentacije za CD, a zatim u desnom oknu izaberite stavku paket za CD.

 5. Da biste odabrali prezentacije koje želite da kopirate i redosled kojim želite da reprodukujete, uradite sledeće:

  • Da biste dodali prezentacije, u dijalogu " paket za CD ", kliknite na dugme Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje datoteka izaberite prezentaciju koju želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Ponovite ovaj korak za svaku prezentaciju koju želite da dodate. Ponovite ovaj korak takođe ako želite da dodate druge srodne, koji nije PowerPoint datoteke paketa.

   Napomena : Prezentacija koja je trenutno otvorena automatski se pojavljuje na listi datoteka za kopiranje . Datoteke koje ste povezali sa prezentacijom uključeni su automatski, ali se ne pojavljuju na listi datoteka za kopiranje .

  • Ako dodate više od jedne prezentacije, prezentacija će se pojaviti na Veb stranicu koja omogućava da pomerite sadržaj na CD redosledom kojim su navedeni na listi datoteka koje će biti kopirane u dijalogu " paket za CD ". Da biste promenili redosled, izaberite prezentaciju koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugmad sa strelicama da biste premestili prezentaciju nagore ili nadole na listi.

  • Da biste uklonili prezentaciju ili datoteku sa liste datoteka koje će biti kopirane , izaberite prezentaciju ili datoteku i kliknite na dugme Ukloni.

 6. Kliknite na dugme Opcije, a zatim u okviru Uključi ove datoteke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se uverili da su datoteke koje su povezane sa prezentacijom uključene u paket, potvrdite izbor u polju za potvrdu povezane datoteke . Datoteke koje su povezane sa prezentacije možete da uključite Microsoft Office Excel radni listovi koje su povezane sa grafikonima, zvučne datoteke, filmske klipove i još mnogo toga.

  • Da biste koristili ugrađenu TrueType fontovi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ugrađeni TrueType fontovi .

   Napomene : 

   • Ako prezentaciju trenutno ne uključuje ugrađenim fontovima, potvrditi izbor u polju Ugrađeni TrueType fontovi sadrži fontove kada spakovani. U polju za potvrdu Ugrađeni TrueType fontovi se primenjuje na sve prezentacije koje se kopiraju, uključujući povezane od njih.

   • Ako već prezentacija sadrži ugrađeni fontovi, PowerPoint automatski odaje postavku prezentacije da biste uključili ugrađenim fontovima.

 7. Da biste drugi korisnici obezbede lozinku pre nego što možete da otvorite ili uređivati nijedno od kopiranih prezentacija, u okviru Povećaj bezbednost i privatnost, otkucajte lozinku ili lozinke koje želite da zahtevate da otvorite prezentaciju, uredite ili oba.

  Lozinke se primenjuju na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml i .mht datoteke koje su konvertovane u .ppt datoteke u kopiranim prezentacijama. Ako imate bilo koje datoteke koje kopirate već dodeljena Šifra, PowerPoint će vas upitati da biste birali između držanje prethodno dodeljenih lozinki za te datoteke i zamenjuje ih pomoću nove lozinke. Ako odaberete da zamenite prethodno dodeljene lozinke, one se više ne prihvataju za kopirane verzije datoteke. Međutim, one su i dalje važiti za originalne verzije.

 8. Da ispitate prezentaciju za skrivene podatke i lične informacije, izaberite stavku u polju za potvrdu Proveri prezentacije za neprikladne ili privatne informacije .

 9. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 10. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako kopirate prezentaciju na mrežu ili lokalnu disk jedinicu na računaru, kliknite na dugme Kopiraj u fasciklu, unesite ime fascikle i lokaciju i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Ako kopirate prezentaciju na CD, kliknite na dugme Kopiraj na CD.

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da kopirate ili ako radite sa novu prezentaciju koja je sačuvana, sačuvajte prezentaciju.

 2. Ako želite da sačuvate prezentaciju na CD, a ne na mrežu ili lokalnu disk jedinicu na računaru, stavite CD u CD jedinicu.

  Napomene : 

  • Možete da kopirate na prazan upisivi CD (CD-R), prazan prepisivi CD (CD-RW) ili na CD-RW čiji se postojeći sadržaj može zameniti.

  • U programu PowerPoint, ako kopirate prezentaciju na CD, uverite se da kopirate sve datoteke u jednoj operaciji. Nakon prvog skupa datoteka se kopira, ne možete dodati još datoteke na disk pomoću programa PowerPoint. Međutim, možete da koristite Windows Explorer da biste kopirali dodatne datoteke na CD-R ili CD-RW čiji postojeće datoteke. Za više detalja pogledajte Windows pomoć.

 3. Izaberite karticu Datoteka.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj & Pošalji, kliknite na dugme Pakovanje prezentacije za CD, a zatim u desnom oknu izaberite stavku paket za CD.

 5. Da biste odabrali prezentacije koje želite da kopirate i redosled kojim želite da reprodukujete, uradite sledeće:

  • Da biste dodali prezentacije, u dijalogu " paket za CD ", kliknite na dugme Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje datoteka izaberite prezentaciju koju želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Ponovite ovaj korak za svaku prezentaciju koju želite da dodate. Ponovite ovaj korak takođe ako želite da dodate druge srodne, koji nije PowerPoint datoteke paketa.

   Napomena : Prezentacija koja je trenutno otvorena automatski se pojavljuje na listi datoteka za kopiranje . Datoteke koje ste povezali sa prezentacijom uključeni su automatski, ali se ne pojavljuju na listi datoteka za kopiranje .

  • Ako dodate više od jedne prezentacije, prezentacija će se pojaviti na Veb stranicu koja omogućava da pomerite sadržaj na CD redosledom kojim su navedeni na listi datoteka koje će biti kopirane u dijalogu " paket za CD ". Da biste promenili redosled, izaberite prezentaciju koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugmad sa strelicama da biste premestili prezentaciju nagore ili nadole na listi.

  • Da biste uklonili prezentaciju ili datoteku sa liste datoteka koje će biti kopirane , izaberite prezentaciju ili datoteku i kliknite na dugme Ukloni.

 6. Kliknite na dugme Opcije, a zatim u okviru Uključi ove datoteke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se uverili da su datoteke koje su povezane sa prezentacijom uključene u paket, potvrdite izbor u polju za potvrdu povezane datoteke . Datoteke koje su povezane sa prezentacije možete da uključite Microsoft Office Excel radni listovi koje su povezane sa grafikonima, zvučne datoteke, filmske klipove i još mnogo toga.

  • Da biste koristili ugrađenu TrueType fontovi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ugrađeni TrueType fontovi .

   Napomene : 

   • Ako prezentaciju trenutno ne uključuje ugrađenim fontovima, potvrditi izbor u polju Ugrađeni TrueType fontovi sadrži fontove kada spakovani. U polju za potvrdu Ugrađeni TrueType fontovi se primenjuje na sve prezentacije koje se kopiraju, uključujući povezane od njih.

   • Ako već prezentacija sadrži ugrađeni fontovi, PowerPoint automatski odaje postavku prezentacije da biste uključili ugrađenim fontovima.

 7. Da biste drugi korisnici obezbede lozinku pre nego što možete da otvorite ili uređivati nijedno od kopiranih prezentacija, u okviru Povećaj bezbednost i privatnost, otkucajte lozinku ili lozinke koje želite da zahtevate da otvorite prezentaciju, uredite ili oba.

  Lozinke se primenjuju na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml i .mht datoteke koje su konvertovane u .ppt datoteke u kopiranim prezentacijama. Ako imate bilo koje datoteke koje kopirate već dodeljena Šifra, PowerPoint će vas upitati da biste birali između držanje prethodno dodeljenih lozinki za te datoteke i zamenjuje ih pomoću nove lozinke. Ako odaberete da zamenite prethodno dodeljene lozinke, one se više ne prihvataju za kopirane verzije datoteke. Međutim, one su i dalje važiti za originalne verzije.

 8. Da ispitate prezentaciju za skrivene podatke i lične informacije, izaberite stavku u polju za potvrdu Proveri prezentacije za neprikladne ili privatne informacije .

 9. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 10. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako kopirate prezentaciju na mrežu ili lokalnu disk jedinicu na računaru, kliknite na dugme Kopiraj u fasciklu, unesite ime fascikle i lokaciju i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Ako kopirate prezentaciju na CD, kliknite na dugme Kopiraj na CD.

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da kopirate ili ako radite sa novu prezentaciju koja je sačuvana, sačuvajte prezentaciju.

 2. Ako želite da sačuvate prezentaciju na CD, a ne na mrežu ili lokalnu disk jedinicu na računaru, stavite CD u CD jedinicu.

  Napomene : 

  • Možete da kopirate na prazan upisivi CD (CD-R), prazan prepisivi CD (CD-RW) ili na CD-RW čiji se postojeći sadržaj može zameniti.

  • U programu PowerPoint, ako kopirate prezentaciju na CD, uverite se da kopirate sve datoteke u jednoj operaciji. Nakon prvog skupa datoteka se kopira, ne možete dodati još datoteke na disk pomoću programa PowerPoint. Međutim, možete da koristite Windows Explorer da biste kopirali dodatne datoteke na CD-R ili CD-RW čiji postojeće datoteke. Za više detalja pogledajte Windows pomoć.

 3. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač Objavi, a zatim kliknite na dugme paket za CD.

 4. U dijalogu paket za CD , kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite željene opcije.

 5. Kliknite na dugme Kopiraj u fasciklu ili Kopiraj na CD.

  PowerPoint pakete prezentacije u fascikli ili CD tako da možete da ga distribuirate.

  Napomene : 

  • PowerPoint Viewer 2007 možete koristiti za prikaz datoteka koje su oblikovane za PowerPoint 2000 ili novijoj verziji.

  • PowerPoint Viewer 2007 ne podržava datoteke koje su oblikovane za PowerPoint 97 ili ranije verzije. Da biste koristili PowerPoint Viewer 2007 da biste prikazali prezentaciju koja je oblikovana za PowerPoint 97 ili starijoj verziji, otvorite prezentaciju u programu PowerPoint 2000, 2002, ili 2003 ili noviju verziju, a zatim je sačuvajte u formatu PowerPoint 2000, 2002, ili 2003 ili noviju verziju.

  • Možete da pokrenete PowerPoint Viewer 2007 na Microsoft Windows XP servisni paket 2 ili novije verzije.

 6. Kliknite na dugme Opcije, a zatim u okviru Tip paketa, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli kako će se prezentacija reprodukovati u programu PowerPoint Viewer, izaberite stavku Prikazivač paket (Ažuriranje formatima datoteka da biste pokrenuli u PowerPoint Viewer), a zatim izaberite opciju sa liste Izaberite kako će se prezentacija reprodukovati u programu za prikazivanje .

  • Kliknite na dugme da biste napravili paket za koji ste sigurni koji ne raspoznaju boje će se prikazivati na računaru koji ima PowerPoint ili PowerPoint Viewer instaliran, paket arhive (ažurirati format datoteke).

 7. U okviru Uključi ove datoteke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se uverili da su datoteke koje su povezane sa prezentacijom uključene u paket, potvrdite izbor u polju za potvrdu povezane datoteke . Datoteke koje su povezane sa prezentacije možete da uključite Microsoft Office Excel radni listovi koje su povezane sa grafikonima, zvučne datoteke, filmske klipove i još mnogo toga.

  • Da biste koristili ugrađenu TrueType fontovi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ugrađeni TrueType fontovi .

   Napomene : 

   • Ako prezentaciju trenutno ne uključuje ugrađenim fontovima, potvrditi izbor u polju Ugrađeni TrueType fontovi sadrži fontove kada spakovani. U polju za potvrdu Ugrađeni TrueType fontovi se primenjuje na sve prezentacije koje se kopiraju, uključujući povezane od njih.

   • Ako već prezentacija sadrži ugrađeni fontovi, PowerPoint automatski odaje postavku prezentacije da biste uključili ugrađenim fontovima.

 8. Da biste drugi korisnici obezbede lozinku pre nego što možete da otvorite ili uređivati nijedno od kopiranih prezentacija, u okviru Povećaj bezbednost i privatnost, otkucajte lozinku ili lozinke koje želite da zahtevate da otvorite prezentaciju, uredite ili oba.

  Lozinke se primenjuju na .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml i .mht datoteke koje su konvertovane u .ppt datoteke u kopiranim prezentacijama. Ako imate bilo koje datoteke koje kopirate već dodeljena Šifra, PowerPoint će vas upitati da biste birali između držanje prethodno dodeljenih lozinki za te datoteke i zamenjuje ih pomoću nove lozinke. Ako odaberete da zamenite prethodno dodeljene lozinke, one se više ne prihvataju za kopirane verzije datoteke. Međutim, one su i dalje važiti za originalne verzije.

 9. Da ispitate prezentaciju za skrivene podatke i lične informacije, izaberite stavku u polju za potvrdu Proveri prezentacije za neprikladne ili privatne informacije .

 10. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 11. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako kopirate prezentaciju na mrežu ili lokalnu disk jedinicu na računaru, kliknite na dugme Kopiraj u fasciklu, unesite ime fascikle i lokaciju i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Ako kopirate prezentaciju na CD, kliknite na dugme Kopiraj na CD.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×