Outlook Web App Light > Pošta

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Poslednji put ažurirano 2018-1-16

Outlook Web App light verzija je jednostavnija i po izgledu i po funkcionalnosti. Ima manje funkcija za čitanje i sastavljanje pošte od standardne Outlook Web App verzije. Da biste saznali više detalja o razlikama, pogledajte članak Poređenje standardne i light verzije aplikacije Outlook Web App.

Da biste prikazali poruke, izaberite stavku Pošta u oknu za navigaciju. Da biste sortirali poruke, izaberite bilo koje zaglavlje kolone.

Ne želite light verziju programa Outlook Web App. Gde se nalazi na standardnu verziju?

Ako niste odabrali light verziju, samo se odjavite, a zatim upotrebite podržani pregledač da biste se ponovo prijavili.

Ako odaberete da li opcijama light verziju, evo kako da se vratite na standardnu verziju programa Outlook Web App:

 1. U light verziji izaberite stavke Opcije > verzija Aplikacije Outlook Web App .

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu koristi light verziju programa Outlook Web App .

 3. Odaberite stavku Sačuvaj.

Odjavite se iz light verzije, zatvorite pregledač i ponovo se prijavite koristeći podržani pregledač. Možda ćete morati da zatvorite sve otvorene prozore pregledača pre nego što se ponovo prijavite.

Light verzija aplikacije Outlook Web App je veoma jednostavna. Na primer, u light verziji ne možete da izvršite sledeće zadatke:

 • Promeniti font. Osnovna verzija programa Outlook Web App koristi samo čisti tekst, što znači da nema podebljanja, podvlačenja ili kurziva ni umetnutih slika niti aktivnih hiperveza.

 • Osnovna verzija programa Outlook Web App nema sopstveni kontrolor pravopisa. Ako pregledač koji koristite ima kontrolor pravopisa, možete ga koristiti.

 • Pogledati pregled poruke. Ne postoji okno za čitanje ili pregled.

 • Promeniti širinu kolone ili prikazati više o temi u prikazu liste.

 • Koristiti više potpisa za e-poštu ili izabrati koje će poruke sadržati potpise.

 • Koristiti pravila za prosleđivanje poruka.

 • Povezati se ili prekinuti vezu sa drugim nalozima e-pošte.

 • Otvoriti tuđe poštansko sanduče.

 • Odštampati poruku.

 • Kopirati poruku ili prilog. Za kopiranje i lepljenje sadržaja poruke možete koristiti kombinaciju tastera CTRL+C i CTRL+V.

 • Sačuvati poruku kao datoteku.

 • Primiti obaveštenje ili upozorenje kada poruka stigne.

 • Zahtevati potvrdu čitanja ili isporuke poruke.

 • Upravljati zadacima, beleškama ili pravilima prijemnog poštanskog sandučeta.

 • Opozvati e-poruku.

 • Kreirati ili izmeniti grupu kontakata. Informacije o tome šta možete i ne možete uraditi sa kontaktima potražite u članku Outlook Web App Light > Kontakti.

E-poruke se isporučuju serveru koji hostuje poštansko sanduče. Poruke se podrazumevano skladište u prijemno poštansko sanduče vašeg poštanskog sandučeta. Fascikle pošte prikazuju nove poruke u tipu podebljano. Kad se otvore, nove poruke se vraćaju u normalni tip.

Izaberite zaglavlje kolone da biste sortirali poruke po bilo kojoj koloni. Na primer, da biste prvo prikazali najnovije poruke, izaberite zaglavlje kolone Primljeno.

Za organizovanje poruka takođe možete koristiti fascikle. Poštansko sanduče ima skup podrazumevanih fascikli. Te fascikle obuhvataju, ali nisu ograničene na, kalendar, kontakte, izbrisane stavke, radne verzije, prijemno poštansko sanduče, neželjenu e-poštu i poslate stavke.

Poruke koje vam se šalju se podrazumevano skladište u prijemno poštansko sanduče. Ali možete organizovati poruke u hijerarhijski sistem fascikli i nastaviti sa prilagođavanjem ako vam se potrebe promene. Na primer, možete imati fasciklu pod imenom „Moj tim“ koji ima potfascikle za svaku osobu u timu. Kada neko napusti tim, možete izbrisati fasciklu te osobe. Ako se neko premesti u drugi tim, možete premestiti fasciklu u fasciklu tog tima.

Koristite opcije razmene poruka da biste kontrolisali broj poruka prikazanih na svakoj strani.

Prikaz fascikli i sadržaja fascikli

 1. Kliknite na dugme Upravljaj fasciklama, a zatim na stranici navigacije izaberite stavku Izaberite da prikažete sve fascikle. To će prikazati sve fascikle koje su kreirane u osnovnoj verziji programa Outlook Web App ili u drugim programima za e-poštu kao što su Outlook ili Outlook Web App.

 2. U padajućem okviru izaberite fasciklu koju želite sa liste, a zatim kliknite na zelenu strelicu.

Kreiranje nove fascikle

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Upravljaj fasciklama.

 2. U okviru Kreiranje nove fascikle, na listi Kreiraj fasciklu u izaberite lokaciju za novu fasciklu.

 3. U polje Ime fascikle otkucajte ime koje želite da koristite za novu fasciklu.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

Premeštanje poruke u drugu fasciklu

 1. Izaberite poruku za premeštanje tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu pored nje na listi poruka ili otvorite poruku koju želite da premestite.

 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Premesti.

 3. Otvoriće se ekran Premesti u fasciklu. Na listi Premesti u izaberite fasciklu u koju želite da premestite poruku.

 4. Kliknite na dugme Premesti da biste premestili poruku u izabranu fasciklu.

Ako odlučite da ne premestite poruku, kliknite na dugme Zatvori na traci sa alatkama da biste izašli iz ekrana i vratili se na prethodni ekran.

Šta je još moguće uraditi sa fasciklama?

Kada kliknete na dugme Upravljaj fasciklama, videćete opcije za Preimenovanje, Premeštanje ili Brisanje fascikli pored kreiranja novih fascikli.

Ne možete uraditi sledeće:

 • Kopirati poruku u drugu fasciklu.

 • Pristupiti arhivskim fasciklama koje su kreirane u programu Outlook ili Outlook Web App.

Kada izbrišete stavku iz poštanskog sandučeta, ona se premešta u fasciklu Izbrisane stavke. To znači da je možete vratiti tako što ćete je pronaći u fascikli „Izbrisane stavke“ i premestiti je nazad u prijemno poštansko sanduče.

Možete izbrisati čitav sadržaj fascikle uključujući i sve potfascikle, tako što ćete kliknuti na dugme Upravljaj fasciklama i zatim koristiti opciju Izbriši fasciklu.

Trajno brisanje stavki iz fascikle „Izbrisane stavke“

 1. Izaberite fasciklu Izbrisane stavke u fascikli Pošta.

 2. Da biste trajno izbrisali čitav sadržaj fascikle „Izbrisane stavke“, kliknite na dugme Isprazni fasciklu „Izbrisane stavke“ na traci sa alatkama.

 3. Da biste trajno izbrisali samo neke stavke u fascikli „Izbrisane stavke“, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake stavke koju želite da izbrišete i zatim kliknite na dugme Izbriši na traci sa alatkama.

 4. Možda postoji smernica za fasciklu izbrisanih stavki koja će uzrokovati trajno brisanje stavki posle određenog vremenskog perioda provedenog u fascikli.

Kada kreirate novu poruku, vi koristite obrazac nove poruke. To je isti obrazac koji se koristi za odgovaranje na poruku ili prosleđivanje poruke. Kada odgovarate na poruku, informacije naslova („Za“, “Od“ i „Tema“) se automatski popunjavaju za vas.

Ako želite potpis za e-poštu, idite u opcije razmene poruka i kreirajte ili izmenite potpis.

 1. U fascikli „Pošta“, na traci sa alatkama, izaberite stavku Nova poruka.

 2. Adresiranje poruke:

  • Otkucajte imena ili pseudonime e-pošte namenjenih primalaca u polja Za, Cc, i Bcc, po potrebi. Više imena odvojite tačkom i zarezom. Koristite ikonu Proveri imena na traci sa alatkama da biste razrešili imena. Ako postoji više od jednog mogućeg podudaranja, nerazrešena imena će se pojaviti u crvenoj boji, a lista će se pojaviti u oknu za navigaciju. Kliknite da biste izabrali željeno ime ili imena sa liste.

  • Za više opcija idite na Outlook Web App Light > Adresar.

 3. Otkucajte kratak red za temu u polje Tema.

 4. Otkucajte poruku u telo poruke.

 5. Kliknite na dugme Pošalji na traci sa alatkama poruka da biste poslali poruku primaocima.

 6. Ako ne želite odmah da pošaljete poruku, možete kliknuti na dugme Sačuvaj ili Zatvori na traci sa alatkama poruka. Poruka će se čuvati u fasciklu sa radnim verzijama dok je ne otvorite i pošaljete.

Druge opcije na traci sa alatkama poruka.

 • Kliknite na znak uzvika da biste podesili važnost poruke na „Visoko“.

 • Kliknite na strelicu nadole da biste podesili važnost poruke na „Nisko“.

 • Kliknite na ikonu spajalice da biste dodali prilog ili izaberite stavku Prilozi ispod teme.

Koristite opcije razmene poruka da biste odredili koliko će stavki biti prikazano po stranici i šta treba da se radi nakon premeštanja ili brisanja stavke ili kada poruka ima potvrdu čitanja. Ne postoji opcija za menjanje učestalosti provere novih poruka, zato što je e-poruka dostupna čim je server e-pošte primi. Možete osvežiti stranicu pregledača da biste videli da li su stigle nove poruke.

 1. U oknu za navigaciju izaberite stavku Pošta.

 2. Izaberite fasciklu koja sadrži poruku koju želite da pročitate. Ako željena fascikla nije vidljiva, izaberite stavku Kliknite da biste prikazali sve fascikle da biste prikazali listu dostupnih fascikli. Sa liste izaberite željenu fasciklu, a zatim kliknite na strelicu da biste se prebacili na tu fasciklu. Nove e-poruke uvek stižu u prijemno poštansko sanduče i prikazuju se u podebljanom tipu.

 3. Kliknite na temu poruke koju želite da pročitate da biste je otvorili.

 4. Koristite strelice navigacije na traci sa alatkama da biste prikazali stavku Prethodno ili Sledeće u trenutnoj fascikli. Iste strelice su dostupne na dnu stranice.

Kada otvorite e-poruku, sledeće informacije se prikazuju u naslovu:

 • Tema Tema poruke.

 • Od Ime ili e-adresa pošiljaoca ili organizacije.

 • Poslato Datum i vreme kada je poruka poslata.

 • Za Ime ili e-adresa primarnih primalaca.

 • Cc Ime ili e-adresa primalaca cc kopije.

Za više informacija o pošiljaocu ili primaocu, kao što je kućna adresa ili broj telefona osobe, izaberite ime osobe u redu Od, Za ili Cc.

Oprez : Neke e-poruke koje primite možda sadrže sledeću vezu u naslovu: Prikaži kao veb stranicu. Kada vidite ovu vezu, to znači da je originalna poruka sadržala elemente koji su blokirani jer su predstavljali potencijalni bezbednosni rizik. To obuhvata Java aplete i ActiveX kontrole. Kliknite na vezu da biste prikazali poruku u nefiltriranom obliku u posebnom prozoru pregledača. Pre nego što se poruka otvori, videćete poruku upozorenja o potencijalnom bezbednosnom riziku koji je povezan sa prikazivanjem takvog sadržaja.

Kada odgovarate na poruku, obrazac za novu poruku se otvara i sadrži bitna imena u poljima Za i Cc. Imena možete dodati ili ukloniti ako je to potrebno. Kada prosleđujete poruku, vi popunjavate sve primaoce sami.

Možete postaviti poruku o odsustvu iz kancelarije koja će biti poslata osobama koje vam pošalju poruku dok ste odsutni.

Odgovaranje pošaljiocu poruke

 1. Na traci sa alatkama obrasca čitanja poruke kliknite na dugme Odgovori. Kada kliknete na dugme Odgovori, polje Za je već adresirano na pošaljioca originalne poruke.

 2. Polje Tema se automatski popunjava.

 3. Tekst originalne poruke se automatski kopira u telo poruke. Otkucajte odgovor u okviru ili iznad originalne poruke pošiljaoca.

Odgovaranje pošaljiocu i svim drugim primaocima poruke

 1. Na traci sa alatkama obrasca čitanja poruke kliknite na dugme Odgovori svima. Kada kliknete na dugme Odgovori svima, polja Za i Cc su već adresirana na pošaljioca i na svakog primaoca originalne poruke.

 2. Polje Tema se automatski popunjava.

 3. Tekst originalne poruke se automatski kopira u telo poruke. Otkucajte odgovor u okviru ili iznad originalne poruke pošiljaoca.

Prosleđivanje poruke

 1. Na traci sa alatkama obrasca čitanja poruke kliknite na dugme Prosledi.

 2. U polje Za otkucajte e-adresu kojoj želite da prosledite poruku.

 3. Tekst originalne poruke se automatski kopira u telo poruke. Otkucajte informacije koje želite da dodate u okviru ili iznad originalne poruke pošiljaoca.

Kada vaš odgovor bude spreman, kliknite na dugme Pošalji na traci sa alatkama poruka.

Prilog može biti datoteka koja je kreirana u bilo kom programu, na primer Word dokument, Excel unakrsna tabela, .wav datoteka ili rasterska slika. Možete priložiti bilo koju vrstu datoteke kojoj se može pristupiti sa računara ili preko mreže uz svaku stavku kreiranu u aplikaciji Outlook Web App. Takođe možete i ukloniti priloge iz stavke.

Kada poruka sadrži prilog, pored nje se prikazuje ikona spajalice na listi poruka. Stavke kalendara prikazuju spajalicu u jednom uglu na prikazu kalendara i prikazuju listu priloga kada se stavka otvori. Kontakti prikazuju listu priloga kada se kontakt otvori.

Kada se otvori stavka sa prilogom, ime priložene datoteke se prikazuje na listi priloga. Neki prilozi kao što su .txt i .gif datoteke se mogu otvoriti uz pomoć veb pregledača.

Prilaganje datoteke da biste je e Pošta poruku ili drugu stavku

 1. Kada kreirate poruku, zakazanu obavezu ili kontakt, na stavci izaberite stavku Prilozi. Poruke će imati vezu Prilozi u zaglavlju poruke. Stavke kalendara će imati vezu Prilozi na traci sa alatkama ili, ako je stavka sastanak, odmah iznad tela poruke. Kontakti će imati vezu Prilozi na dnu stranice kontakata.

 2. U oknu za navigaciju otkucajte putanju ka datoteci ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli datoteku.

 3. Kada pronađete datoteku koju želite da priložite, kliknite na dugme Otvori da biste je dodali na listu priloga.

 4. Kliknite na dugme Priloži i datoteka će se pojaviti u okviru Prilozi. Ponovite korake od 1 do 3 za svaku dodatnu datoteku koju želite da priložite.

 5. Da biste se vratili na obrazac u kojem ste radili, kliknite na dugme Gotovo na traci sa alatkama. Datoteke koje ste izabrali se sada pojavljuju u naslovu pored stavke Prilozi.

Dugačka imena datoteka se mogu skratiti pre prilaganja datoteka. To ne utiče na sadržaj datoteke. Na primer, ako koristite Internet Explorer 6 sa SP2 ili neku noviju verziju, ime priložene datoteke je ograničeno na 76 znakova. Ako se ime datoteke skrati da bi se ispoštovalo to ograničenje, prva dva znaka imena datoteke mogu biti promenjena. Starije verzije programa Internet Explorer zamenjuju dugačka imena datoteka sa generičkim imenom, kao što je „ime datoteke[1].txt“.

Uklanjanje jednog ili više priloga iz stavke

 1. Otvorite poruku i izaberite stavku Prilozi u zaglavlju.

 2. U okviru Prilozi potvrdite izbore u poljima za potvrdu pored datoteka koje želite da uklonite.

 3. Kliknite na dugme Ukloni.

 4. Kliknite na dugme Gotovo da biste sačuvali promene i vratili se na stavku.

Prilozi se ne kopiraju kada odgovarate na poruku. Ikona čuvara mesta se pojavljuje umesto priloga. Da biste uključili priloge, prosledite poruku umesto da odgovorite na nju. Pre uređivanja priloženih datoteka, potrebno je da ih preuzmete na računar.

Čitanje ili čuvanje priloga

 • Izaberite ime za datoteku priloga. Biće vam ponuđena opcija da otvorite prilog uz pomoć odgovarajuće aplikacije ili da sačuvate prilog na disk.

 • Za neke tipove priloga možete koristiti opciju Otvori kao veb stranicu da biste prilog otvorili kao veb stranicu koja se može prikazati uz pomoć veb pregledača. Tipovi datoteka koji se mogu otvoriti kao veb stranice obuhvataju:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf datoteke

Oprez :  Nemojte otvarati prilog ako sadržaj i osoba koja vam ga je poslala nisu pouzdani. Prilozi predstavljaju uobičajen metod za širenje računarskih virusa. Tako da je najbolje koristiti opciju Otvori kao veb stranicu osim ako ste sigurni da je prilog bezbedan. Više informacije potražite u članku Outlook Web App Light > Otvori kao veb stranicu.

S lanje priloga

Da biste poslali uređen dokument, aplikacija korišćena za kreiranje priloga mora biti instalirana na računaru. Na primer, ako želite da uredite prilog koji je Word datoteka, potrebno je da imate Word instaliran na računaru.

 1. Otvorite poruku koja ima originalni prilog.

 2. Izaberite prilog, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali prilog na računaru.

 3. Otvorite prilog sa lokacije na kojoj ste ga sačuvali i uverite se da ste uneli željene promene.

 4. Sačuvajte promene i zatvorite dokument.

 5. Vratite se u Outlook Web App i otvorite originalnu poruku

 6. Kliknite na dugme Odgovori ako želite da uklonite originalni prilog iz poruke i priložite izmenjenu verziju.

 7. Kliknite na dugme Prosledi ako želite da obuhvatite originalni prilog uz izmenjenu verziju.

Šta još treba da znam o prilozima ?

 • Antivirusni softver koji koristi vaša organizacija ili organizacija primalaca e-pošte može da ukloni ili blokira neke priloge. Ako imate pitanja o podršci za priloge, obratite se grupi za tehničku podršku.

 • Podrazumevano ograničenje veličine za jedan prilog u aplikaciji Outlook Web App je 10 MB. U zavisnosti od usluge koja hostuje poštansko sanduče podrazumevano ograničenje veličine za čitavu poruku uključujući sve priloge je 25 MB ili 35 MB. Ograničenja veličine priloga i poruke podešavaju osobe koje upravljaju e-poštom i mogu se razlikovati od podrazumevanih vrednosti.

 • Najveći podrazumevani broj priloga koji se mogu dodati poruci je 125. Broj ograničenja priloga podešava administrator sistema i može se razlikovati od podrazumevanog ograničenja.

Ako poruka koju očekujete nije u prijemnom poštanskom sandučetu, evo nekoliko ideja za rešavanje tog problema:

 • Pogledajte u fasciklu za neželjenu e-poštu.

 • Ako se e-pošta nalazi u povezanom nalogu, povući će se u light verziju programa Outlook Web App svakog sata.

 • Obratite se pošiljaocu da biste se uverili da je poruka poslata na ispravnu e-adresu.

 • Osvežite pregledač. Poruke su dostupne čim ih server primi.

Šta treba da uradim ako imam drugi problem?

Postavite pitanje na forumu E-pošta i kalendar u Office 365 zajednici.

Da biste saznali više o opcijama koje utiču na čitanje ili slanje pošte, pogledajte članak Opcije > Razmena poruka.

Da biste saznali kako da promenite lozinku, pogledajte članak Opcije > Promena lozinke.

Outlook Web App Light > Bezbednost e-pošte

Outlook Web App Light > Adresar

Outlook Web App Light > Kontakti

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×