Outlook Web App Light > Kalendar

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Osnovna verzija programa Outlook Web App ima jednostavniji izgled i funkciju u odnosu na standardnu verziju. Osnovna verzija bolje radi sa nekim pomoćnim tehnologijama poput čitača ekrana zato što je zasnovana na HTML-u.

Osnovnu verziju programa Outlook Web App možete da koristite za planiranje zakazanih obaveza ili sastanaka, ali ona ima manje funkcija od standardne verzije programa Outlook Web App. Dodatne informacije potražite u članku Poređenje standardne i osnovne verzije programa Outlook Web App.

Na primer, u osnovnoj verziji ne možete da izvršite sledeće zadatke:

 • Prikaz kalendara po sedmici ili mesecu.

 • Postavljanje podsetnika za sastanke i zakazane obaveze.

 • Deljenje kalendara sa drugima ili otvaranje kalendara koji je neko podelio sa vama.

 • Promena boje ili raspored kalendara.

Ako se pitate zašto vidite osnovnu verziju programa Outlook Web App, kako da se vratite na standardnu verziju programa Outlook Web App ili sistema Office pročitajte članak Outlook Web App Light.

U ovom članku

Kako da prikažem svoj raspored?

Kako da radim sa zakazanim obavezama?

Kreiranje zakazane obaveze

Prikaz ili izmena zakazane obaveze

Brisanje zakazane obaveze ili sastanka

Kako da radim sa sastancima?

Zahtevanje sastanka

Otkazivanje ili izmena sastanka

Odgovaranje na poziv za sastanak

Prosleđivanje poziva za sastanak

Kako da radim sa stavkama koje se ponavljaju?

Učinite da se stavka ponavlja

Promena intervala ponavljanja

Brisanje ponavljanja

Šta ako želim da saznam više?

Kako da pogledam svoj raspored?

Kalendar prikazuje vaše zakazane obaveze i sastanke za aktuelni dan.

 1. U oknu za navigaciju izaberite stavku Kalendar.

 2. Da biste pogledali neki drugi dan, izaberite datum sa mesečnog prikaza pored rasporeda.

 3. Da biste pogledali detalje o stavci ili da biste je izmenili, kliknite na stavku.
  Ukoliko uređujete stavku koja se ponavlja, kao što je sedmični sastanak, bićete upitani da li pravite izmene za jedno ponavljanje ili za sva ponavljanja sastanka.

Vrh stranice

Kako da radim sa zakazanim obavezama?

Za razliku od sastanaka koji uključuju i druge osobe, zakazane obaveze su obaveze kojima samo vi prisustvujete, na primer poseta lekaru, odlazak u školu po dete ili vreme koje ste odvojili za rad na projektu. Kada kreirate zakazanu obavezu u kalendaru možete podesiti kako će se to vreme prikazivati (kao što je zauzet ili van kancelarije) kada ostali pregledaju vaš raspored.

Kreiranje zakazane obaveze

 1. Na traci sa alatkama kalendara kliknite na stavku Nova zakazana obaveza.

 2. U polje Tema otkucajte kratak opis zakazane obaveze.

 3. U polje Lokacija otkucajte mesto na kome će se odviti zakazana obaveza.

 4. Sa lista Vreme početka i Vreme završetka izaberite odgovarajuće datume i vremena.

 5. Sa liste Prikaži vreme kao izaberite opis koji želite da se pojavi u rasporedu za trajanje zakazane obaveze. Vaš izbor (Zauzeto, Uslovno, Slobodno ili Nisam tu) je ono što će drugi videti kada pregledaju vaš raspored.

 6. U telo poruke unesite sve dodatne informacije, na primer listu stvari koje treba poneti na zakazanu obavezu. Takođe možete kliknuti na ikonu spajalice da biste u zakazanu obavezu dodali prilog.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori..
  Možete kliknuti na dugme Otkaži da biste zatvorili zakazanu obavezu bez čuvanja i da biste se vratili u prikaz kalendara.

Pogledajte ili izmenite zakazanu obavezu

 1. Kliknite na datum unosa koji želite da pogledate ili izmenite. Ukoliko željeni kalendar nije podrazumevani, izaberite ga iz odeljka Moji kalendari u oknu za navigaciju. Ukoliko datum koji tražite nije u tekućem mesecu, koristite strelice Prošli mesec i Naredni mesec pored imena meseca da biste otišli na željeni mesec.

 2. Kliknite na temu unosa koji želite da otvorite. Kada otvorite stavku koja se ponavlja, Outlook Web App otvara se samo trenutno izabran datum, a ne grupa. Da biste napravili izmene na grupi ponavljanja, kliknite na stavku Uredi grupu na traci sa alatkama ili na vezu „Uredi grupi“ ispod trake sa alatkama.

 3. Izvršite željene promene.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Brisanje zakazane obaveze ili sastanka

 1. Pronađite i izaberite unos koji želite da obrišete

 2. Kliknite na dugme Izbriši.

 3. Ukoliko brišete poziv za sastanak, bićete upitani da učesnicima pošaljete obaveštenje o otkazivanju.

 4. Ukoliko brišete stavku koja se ponavlja, imaćete mogućnost da izbrišete samo trenutno ponavljanje, sva ponavljanja od datog datuma na dalje ili sva ponavljanja bez obzira na datum.

Vrh stranice

Kako da radim sa sastancima?

Sastanak je zakazana obaveza koju delite sa drugom osobom. Kada zahtevate sastanak, pored podešavanja vremena i teme, treba da dodate listu učesnika koje ćete pozvati. Takođe možete dodati resurse, kao što su konferencijska sala ili projektor. Ukoliko su primaoci u adresaru organizacije, možete videti njihovo slobodno ili zauzeto vreme. Većina primalaca može da odgovori na poziv za sastanak tako što će prihvatiti, uslovno prihvatiti ili odbiti poziv. Kao i zakazane obaveze, pozivi za sastanak mogu biti za jedan sastanak ili zakazani kao sastanci koji se ponavljaju.

Zahtevanje sastanka

 1. Na traci sa alatkama kalendara kliknite na stavku Novi poziv za sastanak.

 2. U poljima Za i Opcionalno otkucajte imena osoba koje želite da prime poziv a sastanak. Za dodatne opcije kliknite na ikonuProvera imenana traci sa alatkama. Dodatne informacije o dodavanju učesnika pozivu za sastanak potražite u odeljku „Kako da adresiram poziv za sastanak?” u članku Outlook Web App Light > Adresar.

 3. Da biste naveli konferencijsku salu ili deo opreme koji želite da koristite tokom sastanka, otkucajte resurs ili konferencijsku salu u polje Resursi.

 4. Da biste proverili dostupnost potencijalnih učesnika i resursa kliknite na stavku Pomoćnik za planiranje. Prikazaće se lista mogućih vremena i dostupnosti potencijalnih učesnika. Kliknite na vreme koje želite da izaberete.
  Moguća vremena se prilagođavaju na osnovu radnih sati svakog učesnika. Ukoliko je neko od učesnika u udaljenoj časovnoj zoni možda nećete videti dostupna vremena.

 5. Polje za potvrdu Zahtevaj odgovor na ovaj poziv je podrazumevano potvrđeno. Ukoliko ne želite da vam učesnici šalju odgovore, poništite izbor u polju za potvrdu.

 6. U polje Tema otkucajte temu sastanka.

 7. U polje Lokacija otkucajte mesto gde će se sastanak održati. Ukoliko ste izabrali stavku Resurs, biće automatski uneta u polje „Lokacija“.

 8. Sa lista Vreme početka i Vreme završetka izaberite odgovarajuće datume i vremena.

 9. Sa liste Prikaži vreme kao izaberite opis koji želite da se pojavi u rasporedu za trajanje sastanka. Vaš izbor (Zauzeto, Uslovno, Slobodno ili Nisam tu) je ono što će drugi videti kada pregledaju vaš raspored i rasporede svih učesnika.

 10. U telo poruke otkucajte poruku koju želite da pošaljete sa pozivom za sastanak. Možete i da kliknete na ikonu spajalice da biste u poziv za sastanak dodali prilog.

 11. Kliknite na dugme Pošalji.

Vrh stranice

Otkazivanje ili izmena sastanka

Da biste izmenili sastanak:

 1. Pronađite i otvorite originalni poziv za sastanak u kalendaru.

 2. Izvršite sve neophodne promene.

 3. Ukoliko je došlo do preklapanja rasporeda kod jednog ili više učesnika kliknite na stavku Pomoćnik za planiranje da biste videli moguća vremena i dostupnost. Ovo će vam pomoći da nađete prikladnije vreme.

 4. Da biste poslali ispravke svim učesnicima kliknite na dugme Pošalji ažurirano.

Da biste otkazali sastanak:

 1. Pronađite i izaberite sastanak koji želite da otkažete.

 2. Ukoliko želite da uključite poruku, kao što je razlog otkazivanja sastanka, otkucajte poruku u telo obrasca sastanka.

 3. Kliknite na dugme Izbriši.

 4. Bićete upitani da učesnicima pošaljete obaveštenje o otkazivanju.

 5. Ukoliko otkazujete sastanak koji se ponavlja, možete izabrati da izbrišete samo trenutno ponavljanje, sva ponavljanja od datog datuma nadalje ili sva ponavljanja bez obzira na datum. Pošto napravite izbor, treba da kliknete na stavku Pošalji otkazivanje da biste napravili izmenu i obavestili učesnike.

Odgovaranje na poziv za sastanak

Ostali učesnici vas mogu pozvati na sastanke pomoću kalendara u programu Outlook Web App. Ovi pozivi za sastanak se pojavljuju kao poruke u prijemnom poštanskom sandučetu.

 1. Da biste otvorili poziv za sastanak kliknite na poziv u prijemno poštanskom sandučetu.

 2. Kliknite na dugme Prihvati da biste dodali sastanak u kalendar i obavestili organizatora da ćete prisustvovati. Kliknite na dugme Uslovno da biste dodali sastanak u kalendar i obavestili organizatora da ćete možda prisustvovati. Kliknite na dugme Odbij da biste obavestili organizatora da nećete prisustvovati.

 3. Možete proveriti raspored pre nego što prihvatite sastanak tako što ćete kliknuti na stavku Kalendar na traci sa alatkama.

 4. Ukoliko izaberete stavku Uredi odgovor pre slanja, pojaviće se prozor poruke adresirane na pošiljaoca poziva za sastanak kada kliknete na dugme Prihvati, Uslovno ili Odbij. Ukoliko odgovoru na poziv za sastanak želite da dodate primaoce, unesite ih u polja Za iCc.

 5. Ukoliko želite da pošaljete poruku zajedno sa odgovorom, otkucajte poruku u okvir za tekst. Na primer, možete objasniti zašto možda nećete prisustvovati sastanku.

 6. Kada završite, kliknite na dugme Pošalji.

Prosleđivanje poziva za sastanak

 1. Otvorite poziv za sastanak.

 2. Kliknite na stavku Prosledi na traci sa alatkama.

 3. U polje Za otkucajte e-adresu kojoj želite da prosledite poziv.

 4. Tekst originalne poruke se automatski kopira u telo poruke. Otkucajte ono što biste želeli da dodate u okviru ili iznad originalne poruke pošiljaoca.

 5. Kliknite na dugme Pošalji.

Vrh stranice

Kako da radim sa stavkama koje se ponavljaju?

Mnogo sastanaka, zakazanih obaveza i događaja se dešava redovno u toku perioda vremena. Umesto da kreirate nove stavke kalendara za svako dešavanje, možete podesiti da se stavka ponavlja.

Napravite da se stavka ponavlja

 1. Sastavite novu zakazanu obavezu ili poziv za sastanak ili otvorite stavku koja se već pojavljuje u rasporedu.

 2. Kliknite na dugme Ponovi na traci sa alatkama.

 3. U okviru Vreme zakazane obaveze, koristite liste Početak i Trajanje da biste izabrali vreme početka i vreme završetka za stavku koja se ponavlja. Podesite dan na koji želite da počne obrazac ponavljanja.

 4. Kliknite na stavku Dnevno, Sedmično, Mesečno ili Godišnje da biste naveli koliko često će se dešavati zakazana obaveza ili sastanak. Zakazane obaveze su podrazumevano podešene da se ponavljaju sedmično.

 5. Podesite dodatne opcije u okviru Obrazac ponavljanja. Opcije za ponavljanje obrasca će se razlikovati u zavisnosti od toga da li ste izabrali opciju Dnevno, Sedmično, Mesečno ili Godišnje.

 6. U okviru Opseg ponavljanja izaberite kada želite da počne i da se završi obrazac ponavljanja. Možete podesiti da obrazac ponavljanja nema datum završetka, da se završi nakon određenog broja ponavljanja ili da se završi do određenog datuma.

Promena intervala ponavljanja

 1. Otvorite zakazanu obavezu ili sastanak koji želite da izmenite u kalendaru. Izaberite stavku Ured grupu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 2. Na traci sa alatkama zakazane obaveze ili sastanka kliknite na stavkuPonovi.

 3. U dijalogu Ponavljanje napravite željene izmene u obrascu ponavljanja.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali promene.

Brisanje ponavljanja

Možete izbrisati ponavljanja poziva za sastanak ili zakazane obaveze.

 1. U kalendaru kliknite na zakazanu obavezu ili sastanak koji želite da obrišete da biste ih otvorili.

 2. Kliknite na dugme Izbriši.

 3. Možete izbrisati jedno ponavljanje, sva ponavljanja od zadatog datuma nadalje ili sva ponavljanja bez obzira na datum.

 4. Izaberite željenu opciju i kliknite na dugme Sačuvaj za zakazanu obavezu ili Pošalji otkazivanje za sastanak.

Vrh stranice

Šta ako želim da saznam više?

Da biste saznali više o podešavanju opcija kalendara, uključujući definisanje radne nedelje, pročitajte članak Opcije > Kalendar.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Članak bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×