Otvaranje, uređivanje i ažuriranje datoteka sa SharePoint lokacije

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da se povežete sa biblioteku na SharePoint lokaciji pomoću programa Outlook 2007 ili Outlook 2010 i Potraži, uređivanje i čak i pretraživati datoteke. Nakon povezivanja SharePoint biblioteke sa programom Outlook, možete da radite sa datotekama na čvrstom disku, čak i kada ste odsutni iz kancelarije.

Napomena : Funkcije opisane u ovom članku rad sa SharePoint lokacijama koje koriste Windows SharePoint Services 3.0 ili Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ako niste sigurni koje verzije sistema Microsoft SharePoint proizvoda i tehnologija je pokrenut na serveru, obratite se administratoru servera.

 1. U Veb pregledaču, otvorite biblioteku na SharePoint lokaciji.

  Ako ne možete da pronađete u biblioteku, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Na kartici " Biblioteka ", u grupi Povezivanje i izvoz kliknite na dugme Poveži se sa programom Outlook.

Povezivanje sa komanda "Outlook"

 1. Kada budete upitani da biste otvorili program na računaru, kliknite na dugme Dozvoli.

  U programu Outlook, u biblioteku se dodaje u okno za navigaciju u novu fasciklu pod imenom SharePoint liste.

  Datoteka u biblioteci ponašaju se slično kao e-poruke. Kliknite na dugme da biste pregledali datoteku u oknu za čitanje ili kliknite dvaput na datoteku da biste je otvorili. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku za više opcija.

  Napomene : 

  • Ako biblioteka ima potfascikle i želite da imaju pristup svim datotekama u programu Outlook, prikaz u biblioteku na njenom najvišem nivou i povežite ga sa programom Outlook. Podrazumevano, ako radite u potfascikli u biblioteci, i zatim povežete biblioteku sa programom Outlook, samo sadržaj te fascikle povezani.

  • Da biste pristupili samo sadržaj jedne fascikle u programu Outlook, postoje dve opcije. Ako fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da biste pristupili u programu Outlook nije otvoren, postavite pokazivač na fasciklu, kliknite na strelicu Otvorite meni koji se pojavljuje i zatim kliknite na dugme Poveži se sa programom Outlook. Ako fasciklu u kojoj želite da se povežete je već otvoren, pratite korake za povezivanje u biblioteci. U meniju Radnje izaberite stavku Povezivanje sa programom Outlook.

  • Nakon povezivanja biblioteke sa programom Outlook, možete da pozovete drugim članovima tima za povezivanje u biblioteku. Kliknite desnim tasterom miša na ime biblioteke u programu Outlook, a zatim kliknite na dugme Deli ovu fasciklu.

Ako sve nove datoteke su dostupne u SharePoint biblioteci, te datoteke se pojavljuju u grupi dostupno za preuzimanje na listi poruka. Možete da označite datoteka bude preuzeta tokom sledeću komandu za Slanje/prijem ili preuzimanja datoteka odmah ako vezu sa SharePoint lokacije je dostupan.

 1. U listi poruka, u grupi Dostupno za preuzimanje kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da preuzmete.

  Savet : Da biste izabrali više datoteka pritisnite i držite taster CTRL dok birate svaku datoteku zaglavlja.

 2. Izaberite stavku Označi za preuzimanje dokumenata.

Napomena : Ako pregledu prikazuje datoteku koja još nije preuzeta, izaberite stavku Preuzmi ovaj dokument.

Nakon što datoteke se preuzimaju u Outlook, možete da otvorite datoteke u bilo kom trenutku, kao što su kada radite van mreže. Da biste utvrdili da li su dostupne na vrhu liste poruka datoteke, izaberite stavku Rasporedi po, a zatim izaberite stavku dostupnost. Sve datoteke koje se ne preuzimaju se pojavljuju u grupi dostupno za preuzimanje .

 1. U Poštaili nalisti fascikli u oknu za navigaciju razvijte fasciklu SharePoint liste , a zatim izaberite ime SharePoint biblioteke.

 2. Da biste otvorili datoteku, kliknite dvaput na ime datoteke. Ako budete upitani da potvrdite izvorne datoteke, kliknite na dugme Otvori ako znate da je bezbedno da uradite.

 3. Ako datoteke je ažurirana na SharePoint serveru nakon što je preuzeta u programu Outlook, možda ćete biti upitani da biste otvorili najnoviju verziju datoteke. Kliknite na dugme da ili ne, u zavisnosti od toga da li želite da otvorite kopiju na vašem računaru ili ažuriranu kopiju sa SharePoint servera.

  Datoteka će se otvoriti u programu u kojem je kreirana ako je taj program instaliran na računaru.

Nakon što datoteke se preuzimaju u Outlook, možete da otvorite datoteke u bilo kom trenutku, kao što su kada radite van mreže. Da biste utvrdili da li su dostupne na vrhu liste poruka datoteke, izaberite stavku Rasporedi po, a zatim izaberite stavku dostupnost. Sve datoteke koje se ne preuzimaju se pojavljuju u grupi dostupno za preuzimanje .

Savet : Da biste sprečili nekoga da unesete promene u datoteku na SharePoint serveru dok radite na njoj, odjavite datoteku. Prilikom otvaranja datoteke koje ste odjavili, on se otvara u režimu za uređivanje. Možete da započnete da biste izmenili odmah.

 1. U Pošta ili na listi fascikli u oknu za navigaciju razvijte fasciklu SharePoint liste , a zatim izaberite ime SharePoint biblioteke.

 2. Da biste otvorili datoteku, kliknite dvaput na ime datoteke. Ako budete upitani da potvrdite izvorne datoteke, kliknite na dugme Otvori ako znate da je bezbedno da uradite.

 3. Ako datoteke je ažurirana na SharePoint serveru kada je preuzeta u programu Outlook, možda ćete biti upitani da biste otvorili najnoviju verziju datoteke. Kliknite na dugme da ili ne, u zavisnosti od toga da li želite da otvorite kopiju na vašem računaru ili ažuriranu kopiju sa SharePoint servera.

  Datoteka se otvara u programu u kom je kreiran, ako imate instaliran na vašem računaru. Ako je datoteka kreirana u programu kompatibilnom sa sistemom SharePoint, kao što je Microsoft Office programa, traka sa porukama može da se pojavi na vrhu dokumenta.

 4. Na traci sa porukama kliknite na dugme Uredi van mreže.

  Poruka se može pojaviti koja pruža informacije o rad van mreže, kao što su veze ka SharePoint radne verzije fascikli na vašem računaru i Van mreže Opcije uređivanja za program.

 5. Nakon što ste uredili datoteku, sačuvajte datoteku kao i obično.

 6. Zatvorite datoteku.

  Ako je veza sa serverom je dostupna kada zatvorite datoteku, dijalog Uređivanje van mreže može pojaviti omogućavaju vam da ažurirate promene na serveru. Ako veza sa serverom nije dostupna, u dijalogu ne pojavi kada zatvorite datoteku, međutim, može izgledati kada se ponovo povežete, a zatim ponovo otvorite datoteku.

 7. Kliknite na dugme Ažuriraj da biste ažurirali datoteke na serveru.

 8. Ako datoteka je odjavljena, druge osobe ne mogu da vide promene dok se možete prijaviti datoteku. Ako datoteka je odjavljena, možda ćete biti upitani da potvrdite izbor u datoteci. Da biste proverili u datoteci, kliknite na dugme da.

  Možete dobiti upit da unesete dodatne informacije, kao što su komentare o promenama koje ste napravili ili druge detalje o datoteci.

 9. Ako radite na datoteci dok radite bez veze sa serverom, ne budete upitani da ažurirate datoteku kada je zatvorite. Da biste ažurirali datoteke na serveru, ponovo otvorite datoteku, unesite dodatne promene koje želite i zatim zatvorite datoteku. Kada se pojavi dijalog Uređivanje van mreže , kliknite na dugme Ažuriraj.

  Napomena : Ako ste niste odjavili datoteku prvi put, a neko ažurira datoteku na SharePoint serveru, poruka se pojavljuje obaveštava o promeni neusaglašenost. Pratite uputstva na ekranu da biste uskladili promene.

Ako SharePoint lokacija i biblioteka se podešavaju tako da primate e-poruke, možete dodati datoteke u biblioteku tako što ćete ga poslati kao prilog u poruci. Ako to uradite, ne morate da povežete SharePoint biblioteke sa programom Outlook.

Pre nego što pošaljete poruke u biblioteku, morate znati da li biblioteke je podešen za primanje priloženih datoteka e-pošte i koje e-adresu da biste koristili.

 1. Da biste pronašli e-adresu za biblioteku, uradite nešto od sledećeg:

  • Potražite u adresaru. Ako nema e-adresu, možete da dobijete od osobe koja je podesila biblioteku. Zatim možete da ga dodate na spisak kontakata tako da je kasnije lakše pronašli.

  • Pogledajte opis biblioteke na SharePoint lokaciji, koja se pojavljuje ispod naslova biblioteke. Možda je vlasnik lokacije dodao e-adresu biblioteke opis.

  • Prikažite postavke e-pošte za biblioteku. To zahteva da imate dozvolu za pregled postavki biblioteke:

   1. U Veb pregledaču, otvorite lokaciju i da biste otvorili biblioteku, kliknite na ime biblioteke.

    Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

   2. U meniju postavke izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju otvarate.

    Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

   3. Ako u biblioteku je omogućeno da prima poruke, e-adresa pojavljuje se u okviru Informacije o listi, pored E-adresu.

    Vaša organizacija može imati svoju listu e-pošte, koja se zove SharePoint grupa, koja omogućava članovima međusobno slanje poruka. Adresa SharePoint grupe može da sadrži adrese biblioteka, tako da kada šaljete poruke članovima grupe, prilozi poruke se automatski dodaju na SharePoint lokaciju. SharePoint administrator može vam dati više informacija na SharePoint biblioteke u vašoj organizaciji.

 2. U programu Outlook, kreirate poruku, a zatim dodajte datoteku kao prilog.

 3. U polju za ili Cc unesite e-adresu SharePoint biblioteke. Ako vaša organizacija koristi SharePoint grupi koja sadrži biblioteku, koristite e-adresu SharePoint grupe.

 4. Kliknite na dugme Pošalji.

Ako za upravljanje obaveštenjima često koristite Outlook, možda biste više voleli da i sa datotekama iz SharePoint biblioteke direktno radite u programu Office Outlook 2007, a ne u Web pregledaču. Na primer, možda ćete odgovarati na e-poštu, a zatim ćete morati da pogledate neke timske smernice na SharePoint lokaciji. Ako je SharePoint biblioteka povezana sa programom Outlook, datoteku možete da potražite i pregledate kao što biste uradili i sa nekom e-porukom, bez napuštanja programa Outlook

Dokumenti iz SharePoint biblioteke u programu Outlook

1. Izgled SharePoint biblioteke možete da rasporedite i sortirate na različite načine u programu Outlook 2007.

2. Crvena strelica će se pojaviti kada na datoteci radite van mreže. Možete da kliknete na nju da biste videli više informacija o statusu datoteke, na primer, kada je izmenjena.

Druga prednost uređivanja datoteka iz programa Outlook jeste ta da se datoteke skladište na čvrstom disku dok radite na njima, što je obično brže od rada na serveru.

Rad u programu Outlook sa datotekama na SharePoint lokacije predstavlja najbolje rešenje za pregledanje i uređivanje uobičajenih datoteka koje skladištite u biblioteci dokumenata, kao što su dokumenti, unakrsne tabele i prezentacije. Datoteke možete da pregledate i u drugim tipovima biblioteka, kao što su biblioteke slika. Složenije operacije sa podacima, kao što je rad sa prilagođenim listama ili ažuriranje aplikacija baza podataka, uspešnije se izvode direktno na SharePoint lokaciji. Ako želite da promenite postavke ili strukturu biblioteke, odnosno da kreirate novu biblioteku, trebalo bi da radite direktno na SharePoint lokaciji.

Datoteke iz različitih aplikacija možete da otvorite u programu Office Outlook 2007. Ako je datoteka kompatibilna sa Windows SharePoint Services 3.0 uslugama ili serverom Office SharePoint Server 2007, takođe možete da je uređujete i po završetku ažurirati promene na serveru. Primeri kompatibilnih datoteka su Microsoft Office Excel 2007 radni listovi, Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentacije i Microsoft Office Word 2007 dokumenti.

Osim toga, datoteke možete da preuzmete van mreže da biste na njima radili, na primer, dok putujete avionom. Kada se vratite u kancelariju, verziju možete da ažurirate na SharePoint lokaciji.

Promene koje nastaju tokom uređivanja i čuvanja datoteke, ne ažuriraju se automatski na serveru. Ovim se omogućava brži rad sa vanmrežnim datotekama, jer računar tokom rada ne zahteva vezu sa serverom. Kada zatvorite datoteku, bićete upitani da li želite da ažurirate promene na serveru. Ažuriraju se samo promene napravljene na određenim datotekama, što znači da Outlook ne mora ponovo da sinhronizuje celu biblioteku sa serverom.

Ako je druga osoba napravila promene na datoteci pre njenog ažuriranja na serveru, program će zatražiti da objedinite oba skupa promena pri ažuriranju datoteke na serveru ili da odredite koju verziju datoteke želite da zadržite. Da biste sprečili druge osobe da unose promene u datoteku dok radite na njoj, odjavite je pre početka rada.

Kada SharePoint biblioteku povežete sa programom Office Outlook 2007, ona će se nalaziti u fascikli SharePoint liste. Odatle možete da koristite funkcije za praćenje i komunikaciju koje inače koristite u programu Outlook, kao što je označavanje datoteke zastavicom za praćenje, kategorizacija datoteke i prosleđivanje datoteka saradnicima. Zastavice i kategorije koje primenjujete u programu Outlook nisu dostupne kada radite na lokaciji u Web pregledaču, ali mogu vam pomoći u organizovanju rada u programu Outlook.

Kada radite u programu Outlook, na jednostavan način možete da pronađete datoteke sa kojima radite pomoću fascikli za pretragu koje Outlook obezbeđuje u fascikli SharePoint liste. U fasciklama za pretragu se ne skladište stavke, one predstavljaju prikaze koji olakšavaju brzo pronalaženje stavki koje su uskladištene u drugim fasciklama.

Naslove datoteka u biblioteci možete da vidite, pretražujete i otvarate, baš kao i poruke u prijemnom poštanskom sandučetu. Svaka struktura fascikli u biblioteci pojavljuje se i u programu Outlook. Ove datoteke ne povećavaju veličinu prijemnog poštanskog sandučeta, već se skladište u datoteci ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku.

Možete preuzeti samo jednu datoteku ili fasciklu, ako je to sve što vam je potrebno za rad u programu Outlook. Ako se datoteke sa kojima radite nalaze u fascikli, Outlook će preuzeti i strukturu fascikli. Međutim, ne možete da preuzmete filtrirani prikaz biblioteke, na primer, datoteke koje je kreiralo određeno odeljenje.

U oknu za pregled programa Office Outlook 2007 možete da pregledate različite datoteke koje su uskladištene u SharePoint biblioteci. Na vrhu datoteke mogu se pojaviti dodatne informacije o statusu datoteke, kao što je vreme poslednjeg uređivanja.

Informacije o datoteci iz SharePoint biblioteke koje se pojavljuju u oknu za pregled

 1. U Web pregledaču otvorite biblioteku na SharePoint lokaciji.

  Ako ne možete da pronađete biblioteku, izaberite stavku Prikaži ceo sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime biblioteke.

 2. Na na Radnje meni Slika menija , kliknite na dugme Poveži se sa programom Outlook.

  Meni „Radnje“ u fascikli „Deljeni dokumenti“

 3. Kada budete upitani da potvrdite da želite povezivanje biblioteke sa programom Outlook, kliknite na dugme Da.

  Biblioteka će u novoj fascikli sa nazivom SharePoint liste biti dodata listi fascikli programa Outlook.

  Kada izaberete dodatu biblioteku, u njoj će se pojaviti datoteke u vidu e-poruka. Dvaput kliknite na datoteku da biste je otvorili ili kliknite desnim tasterom miša na nju da biste videli više opcija.

  Napomene : 

  • Ako vaša biblioteka ima fascikle, a vi želite da povežete sve fascikle i datoteke sa programom Outlook, pre povezivanja prikažite biblioteku na njenom najvišem nivou. Ako po povezivanju pregledate sadržaj neke fascikle u biblioteci, biće povezan samo sadržaj te fascikle.

  • Za povezivanje sadržaja fascikli sa programom Outlook postoje dve opcije. Ako fascikla u kojoj se nalaze vaše datoteke nije otvorena, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Poveži se sa programom Outlook. Ako je fascikla koju želite da povežete već otvorena, u meniju Radnje izaberite stavku Poveži se sa programom Outlook i sledite korake za povezivanje biblioteke.

Savet : Nakon povezivanja biblioteke sa programom Outlook, deljenja poruku možete poslati drugim članovima tima koje ih pozivate da se poveže sa biblioteke. Kliknite desnim tasterom miša na ime biblioteke u programu Outlook, a zatim kliknite na ime biblioteke deli. Ovo kreira e-poruku koja sadrži vezu i komandu za povezivanje sa bibliotekom.

Ako datoteku niste preuzeli, ona se pojavljuje u listi poruka u grupi Dostupno za preuzimanje. Možete da je označite kako bi bila preuzeta prilikom sledećeg izvršavanja komande Pošalji/Primi ili je možete odmah preuzeti ako postoji veza sa SharePoint lokacijom.

 1. U listi poruka, u grupi Dostupno za preuzimanje kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da preuzmete.

  Savet : Da biste izabrali više datoteka odjednom držeći pritisnut taster CTRL kliknite na zaglavlja tih datoteka.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Označite dokumenta koja želite da preuzmete.

Napomena : U pregledu datoteke koja još nije preuzeta možete videti dugme Preuzmi ovaj dokument na koje možete da kliknete da biste preuzeli dokument ako postoji veza sa serverom.

Vrh stranice

Da biste otvorili datoteku u Office Outlook 2007, prvo morate da povežete biblioteku sa programom Outlook. Više informacija potražite u članku Povezivanje SharePoint biblioteke sa programom Outlook u ovom članku.

Nakon preuzimanja datoteka u Outlook, možete da otvorite datoteke kada radite van mreže. Da biste proverili da li su dostupne datoteke, prebacivanje na prikaz koji raspoređuje datotekama na osnovu njihova dostupnost. Sve datoteke koje se ne preuzimaju se pojavljuju u grupi dostupno za preuzimanje . Veze za opšte informacije o raspoređivanje prikazima u programu Outlook u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U fascikli Pošta, u oknu za navigaciju razvijte fasciklu SharePoint liste, a zatim izaberite ime SharePoint biblioteke.

  Ako ne vidite fasciklu SharePoint liste, kliknite na strelicu pored stavke Sve stavke pošte i proverite da li je izabrana stavka SharePoint liste.

 2. Dvaput kliknite na ime datoteke da biste je otvorili. Ako od vas bude zatraženo da proverite izvor datoteke, kliknite na dugme Otvori ukoliko smatrate da je bezbedno otvoriti datoteku.

 3. Ako je datoteka ažurirana na serveru nakon što ste je preuzeli u Outlook, možda će se od vas tražiti da odaberete da li želite da otvorite najnoviju verziju datoteke. Kliknite na dugme Da ili Ne, u zavisnosti od toga da li želite da otvorite kopiju na čvrstom disku ili kopiju sa servera.

 4. Datoteka će se otvoriti u programu u kojem je kreirana ako je taj program instaliran na računaru.

Vrh stranice

Da biste uredili datoteku u Office Outlook 2007, prvo morate da povežete biblioteku sa programom Outlook. Više informacija potražite u članku Povezivanje SharePoint biblioteke sa programom Outlook u ovom članku.

Savet : Da biste sprečili druge osobe da unose promene u datoteku dok radite na njoj, prvo odjavite datoteku iz biblioteke na SharePoint lokaciji. Ako datoteku odjavite pre otvaranja, ona će se otvoriti režimu za uređivanje i odmah možete da krenete sa pravljenjem promena.

Nakon preuzimanja datoteka u Outlook, možete da otvorite datoteke kada radite van mreže. Da biste proverili da li su dostupne datoteke, prebacivanje na prikaz koji raspoređuje datotekama na osnovu njihova dostupnost. Sve datoteke koje se ne preuzimaju se pojavljuju u grupi dostupno za preuzimanje . Veze za opšte informacije o raspoređivanje prikazima u programu Outlook u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U fascikli Pošta, u oknu za navigaciju razvijte fasciklu SharePoint liste, a zatim izaberite ime SharePoint biblioteke.

  Ako ne vidite fasciklu SharePoint liste, kliknite na strelicu pored stavke Sve stavke pošte i proverite da li je izabrana stavka SharePoint liste.

 2. Dvaput kliknite na ime datoteke da biste je otvorili. Ako od vas bude zatraženo da proverite izvor datoteke, kliknite na dugme Otvori ukoliko smatrate da je bezbedno otvoriti datoteku.

 3. Ako je datoteka ažurirana na serveru nakon što ste je preuzeli u Outlook, možda će se od vas tražiti da odaberete da li želite da otvorite najnoviju verziju datoteke. Kliknite na dugme Da ili Ne, u zavisnosti od toga da li želite da otvorite kopiju na čvrstom disku ili kopiju sa servera.

 4. Datoteka će se otvoriti u programu u kojem je kreirana ako je taj program instaliran na računaru.

  Ako je datoteka kreirana u programu koji je kompatibilan sa Windows SharePoint Services 3.0 uslugama, kao što je Word 2007, Excel 2007 ili PowerPoint 2007, na vrhu datoteke se može pojaviti Traka sa porukama. Traka sa porukama se pojavljuje ispod trake sa nazivom datoteke i svih traka sa alatkama koje su prikazane na vrhu datoteke. Traka sa porukama sadrži tekst Vanmrežni dokument servera i dugme Uredi van mreže.

 5. Kliknite na dugme Uredi van mreže.

  Možda će se pojaviti poruka koja pruža informaciju o radu van mreže, kao što su veze do fascikle „SharePoint radne verzije“ na čvrstom disku, kao i do Opcije vanmrežnog uređivanja za vaš program.

 6. Unesite željene promene, a zatim sačuvajte datoteku na uobičajen način.

 7. Zatvorite datoteku.

  Ako ste u trenutku zatvaranja datoteke povezani sa serverom, može se pojaviti dijalog Vanmrežno uređivanje koji omogućava ažuriranje promena na serveru. Ako niste povezani sa serverom SharePoint lokacije, dijalog se neće pojaviti prilikom zatvaranja datoteke, ali se može pojaviti pri ponovnom povezivanju i otvaranju datoteke.

 8. Kliknite na dugme Ažuriraj ako ste spremni za ažuriranje datoteke na serveru.

 9. Ako je datoteka odjavljena, druge osobe ne mogu videti promene na serveru sve dok datoteku ponovo ne prijavite. Ako je datoteka odjavljena, od vas će se zatražiti da je prijavite. Ako ste spremni da prijavite datoteku, kliknite na dugme Da.

  Od vas se može zahtevati da unesete dodatne informacije, na primer, komentar o napravljenim promenama ili druge detalje o datoteci.

 10. Ako radite na datoteci, a veza sa serverom je prekinuta, prilikom zatvaranja datoteke nećete biti upitani da li želite da je ažurirate. Kada budete hteli da datoteku ažurirate na serveru, ponovo je otvorite, napravite dodatne željene promene, a onda je zatvorite. Kada se pojavi dijalog Vanmrežno uređivanje, kliknite na dugme Ažuriraj.

Napomena : Ako pre rada niste odjavili datoteku, a neko drugi je ažurirao na serveru dok ste na njoj radili, pojaviće se poruka o neusaglašenosti servera. Pratite uputstva da biste uskladili promene.

Ako imate veliku biblioteku, možda u programu Outlook 2007 nećete želeti da vidite sve datoteke. Pojedinačne datoteke ili fascikle možete da uklonite iz fascikle SharePoint liste u programu Outlook ako nije potrebno da na njima radite. Ovom procedurom se ne brišu datoteke iz SharePoint biblioteke.

 1. U fascikli Pošta, u oknu za navigaciju, u fascikli SharePoint liste izaberite biblioteku iz koje želite da uklonite jednu ili više datoteka.

 2. Sa liste poruka izaberite datoteku koju želite da uklonite.

  Da biste izabrali više datoteka, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na zaglavlja tih datoteka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste izabrali sve datoteke.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, a zatim izaberite stavku Ukloni vanmrežnu kopiju.

Zaglavlje uklonjene datoteke će nakon toga biti premešteno iz grupe Preuzeti dokumenti u grupu Dostupno za preuzimanje. Kada kliknete na zaglavlje uklonjene datoteke, u oknu za čitanje neće biti prikazan pregled jer je lokalna kopija datoteke uklonjena.

 1. U fascikli Pošta, u oknu za navigaciju, u fascikli SharePoint liste izaberite biblioteku koju želite da uklonite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši ime biblioteke .

 3. Kliknite na dugme Da kada budete upitani da potvrdite brisanje.

  Napomena : Ovom procedurom biblioteka se uklanja samo iz programa Outlook, ali ne i sa SharePoint lokacije.

Ako su SharePoint lokacija i SharePoint biblioteka podešeni za prijem e-pošte, datoteku možete da dodate biblioteci tako što ćete je poslati u prilogu e-poruke, slično kao što saradnicima šaljete prilog u e-poruci. Nije potrebno povezivanje biblioteke sa programom Outlook.

Pre slanja e-pošte biblioteci, potrebno je da znate da li je biblioteka podešena za prijem e-pošte, kao i da pribavite adresu u slučaju da jeste.

 1. Postupite na neki od sledećih načina kako biste pribavili e-adresu biblioteke:

  • Pogledajte u adresar. Ako se e-adresa ne nalazi tu, možete da je dobijete od osobe koja je podesila biblioteku. Zatim možete da je dodate u listu kontakata da biste je kasnije lakše pronašli.

  • Na SharePoint lokaciji pregledajte opis biblioteke koji se pojavljuje ispod naziva biblioteke. Vlasnik lokacije je možda dodao e-adresu u opis biblioteke.

  • Ako imate dozvolu za pregled postavki biblioteke, pregledajte postavke e-pošte:

   1. Na lokaciji u pregledaču, kliknite na ime biblioteke da biste je otvorili.
    Ako ime biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime biblioteke.

   2. U polju postavke meni meni "postavke" , kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju otvarate.
    Na primer, u biblioteci dokumenata, kliknite na dugme Postavke biblioteke dokumenata.

   3. Ako je omogućen prijem e-pošte u biblioteci, njena adresa se pojavljuje u odeljku Informacije o listi, pored stavke E-adresa.

  • E-adresu SharePoint grupa koristite da biste datoteku poslali kao prilog. Vaša organizacija možda ima sopstvenu listu e-pošte koja se zove SharePoint grupa i koja članovima omogućava razmenu pošte. Adresa SharePoint grupe može da sadrži adrese biblioteka, tako da se prilikom slanja e-pošte članovima grupe Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji automatski dodaju prilozi poruka.

 2. U programu Outlook, e-poruci priložite datoteku, na primer dokument ili radni list.

 3. U polje Za ili Cc dodajte adresu biblioteke. Ako je ona već uključena u SharePoint grupu, umesto adrese biblioteke dodajte adresu SharePoint grupe.

 4. Kliknite na dugme Pošalji.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×