Otvaranje ili uređivanje datoteke iz biblioteke

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Metod koji ćete odabrati da otvorite ili uredite datoteku iz biblioteka zavisi od toga šta želite da uradite sa datotekom.

Kada izaberete datoteku iz nekih programa koji su kompatibilni sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, kao što je Microsoft Office Word 2007, imate mogućnost da pregledate kopiju datoteke samo za čitanje ili da otvorite datoteku za uređivanje. Ova opcija vam omogućava da otvorite datoteku na način koji najviše odgovara vašim potrebama.

Napomena : Najčešći tipovi datoteka, kao što su dokumenti i unakrsne tabele, mogu se pregledati ili uređivati iz biblioteke u sistemu Windows SharePoint Services 3.0. Datoteku možete preuzeti ili sačuvati lokalno ako sistem ne može da prepozna tip datoteke  – na primer, ako nijedan program iz sistema nije pridružen tipu datoteke . Kasnije datoteku možete otvoriti u programu koji može da prepozna tip datoteke.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Otvorite kopiju datoteke samo za čitanje

Odjavljivanje datoteke

Uređivanje datoteke

Rad van mreže pomoću datoteke iz biblioteke dokumenata

Otvaranje kopije datoteke samo za čitanje

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Izaberite ime datoteke koju želite da otvorite, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako otvarate datoteku koja je kreirana u nekim programima kompatibilnim sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, kao što je Office Word 2007, može se prikazati dijalog u kojem će se od vas tražiti da izaberete način na koji ćete otvoriti dijalog. Izaberite opciju za otvaranje datoteke samo za čitanje ako se dijalog pojavi.

  • U drugim programima, na primer u prethodnim verzijama programa ili u programu koji nije kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, kada kliknete na datoteku, ona se automatski otvara samo za čitanje.

   Ako želite da uredite datoteku, otvorite tako što ćete kliknuti na nju. Umesto toga, postavite pokazivač na ime datoteke da biste prikazali strelicu nadole. Kliknite na strelicu nadole, a zatim u meniju koji se pojavi, kliknite na dugme Uredi u aplikaciji.

  • U biblioteci slika će se prikazati svojstva slike kada izaberete sliku. Sliku možete pregledati u odeljku Pregled ili možete u pregledaču pregledati kopiju samo za čitanje, odnosno možete izabrati pregled slike ili ime slike.

Napomena : Ako prilikom pregledanja datoteke samo za čitanje unesete izmene koje želite da sačuvate, datoteku možda nećete moći direktno da sačuvate u biblioteci i da zadržite isto ime datoteke. Ipak, moći ćete da sačuvate svoj rad. Datoteku možete preimenovati i sačuvati je u biblioteci dokumenata ili je možete sačuvati na čvrstom disku, a zatim je kasnije otpremiti. Ako kasnije otpremite datoteku, možete je otpremiti kao verziju postojeće datoteke u slučaju da se verzije prate, tako da postane deo istorije verzija datoteka.

Savet : Neki programi koji su kompatibilni sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0 obezbeđuju opciju za uređivanje datoteke samo za čitanje. U nekim slučajevima, ova opcija se nalazi na traci sa alatkama na vrhu datoteke. Ova opcija može biti korisna ako prvo otvorite datoteku da biste je pročitali, a zatim odlučite da treba da je uredite.

Vrh stranice

Odjavljivanje datoteke

Kada odjava datoteku, druge osobe ne mogu da unose izmene dok je uređujete. Drugi korisnici neće moći da vide promene koje ste uneli dok ne prijaviti datoteku.

Organizacija može zahtevati da odjavite dokument dok ga uređujete, tako da više osoba ne može istovremeno da unosi izmene. Na taj način se izbegavaju neusaglašenosti i zbrka prilikom uređivanja. U bibliotekama koje zahtevaju odjavljivanje, datoteke se automatski odjavljuju na vaše ime kada ih uređujete ako prethodno niste sami odjavili datoteku.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Postavite pokazivač na ime datoteke da bi se pojavila strelica nadole.

  U biblioteci slika, izaberite datoteku, a zatim u svojstvima koja se pojave kliknite na dugme Odjavi.

 3. Kliknite na strelicu nadole, a zatim u meniju koji se pojavi izaberite stavku Odjavi.

  Kada se sve datoteke osim slike odjavi, ikona za datoteku u biblioteci se menja ukazuju na to da je datoteka odjavljena slika ikone . Kada se slika odjavi, dugme na stranici sa svojstvima se menja u Potvrdite izbor u.

 4. Ako je program koji želite da koristite za uređivanje datoteke kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, može se pojaviti poruka u kojoj će vam biti ponuđeno da radite sa datotekom kao lokalnom radnom verzijom. Ostavite potvrđen izbor Koristi moju lokalnu fasciklu radnih verzija ako želite da radite sa kopijom datoteke na čvrstom disku. Opozovite izbor ako želite da kopija radne verzije bude uskladištena na server dok je odjavljena na vas.

  Napomene : 

  • Ako kasnije odlučite da prijavite datoteku bez čuvanja promena, možete ih odbaciti. Izgubićete sve izmene koje su unete dok je datoteka bila odjavljena. Datoteka se vraća u poslednju prijavljenu verziju i ne pravi se istorija verzija za nesačuvane promene.

  • Datoteku možete prijaviti, tako da druge osobe mogu da vide promene koje ste uneli i zadržati odjavljenu datoteku da nastavite da radite na njoj. Da biste to uradili, potvrdite izbor Želite li da ovaj dokument bude odjavljen nakon što prijavite ovu verziju kada ponovo prijavite datoteku.

Vrh stranice

Uređivanje datoteke

U zavisnosti od toga kako je biblioteka podešena, možda će biti traženo od vas da odjavite datoteku pre nego što počnete da je uređujete, što će drugim osobama onemogućiti da u isto vreme da menjaju datoteku. Isto tako, ako je neka druga osoba odjavila datoteku, nećete moći da je uređujete.

U slučaju da ne morate da odjavite datoteku pre uređivanja, neko drugi može da uređuje datoteku dok radite na njoj. Kada dve ili više osoba radi istovremeno na datoteci, jedni drugima mogu slučajno zameniti promene.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako otvarate datoteku koja je kreirana u programu kompatibilnom sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, kao što je Office Word 2007, izaberite datoteku. Ako se pojavi dijalog u kojem se od vas tražiti da izaberete način na koji ćete otvoriti dijalog, izaberite opciju za uređivanje datoteke.

  • Ako uređujete datoteku u ranijoj verziji programa ili u programu koji nije kompatibilan sa Windows SharePoint Services 3.0, postavite pokazivač na ime datoteke da biste prikazali strelicu nadole. Kliknite na strelicu nadole i u meniju koji se pojavljuje kliknite na dugme Uredi u programu.

  • U biblioteci slika potvrdite izbor u poljima za potvrdu za sliku ili slike koje želite da uredite. U polju Radnje meni Slika menija , kliknite na dugme Uredi.

 3. U zavisnosti od postavki biblioteke i od toga koji program koristite za uređivanje datoteke, može se prikazati poruka kada otvorite datoteku. U poruci možete, na primer, biti upitani da li mislite da je bezbedno otvoriti datoteku ili možete biti obavešteni da se datoteka odjavljuje ako biblioteka zahteva odjavljivanje datoteka. Ako želite da nastavite, kliknite na dugme U redu ili dugme koje označava sličnu radnju.

 4. Uredite datoteku, sačuvajte je, a zatim zatvorite program.

 5. Bićete upitani da prijavite datoteku kada je zatvorite u slučaju da je datoteka odjavljena i da je program koji koristite kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0. Ako ne želite u tom trenutku da prijavite datoteku, možete je kasnije prijaviti pomoću padajućeg menija datoteke iz biblioteke.

  Napomene : 

  • Ako uređujete datoteku koju niste odjavili, promene koje ste uneli će se pojaviti kada datoteku ponovo sačuvate u biblioteku. Ako je datoteka odjavljena, promene koje ste uneli će se pojaviti kada prijavite datoteku.

  • U zavisnosti od toga kako je biblioteka podešena, možda će od vas biti zatražene dodatne informacije o datoteci kada je budete čuvali. Na primer, može se tražiti od vas da odaberete tip datoteke ili da unesete više podataka o datoteci.

Vrh stranice

Rad van mreže sa datotekom iz biblioteke dokumenata

Ako uređujete datoteku iz biblioteke dokumenata pomoću programa koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, na primer, pomoću programa Office Word 2007, datoteku možete odjaviti i raditi sa njom na čvrstom disku. U zavisnosti od servera, rad sa datotekama može biti brži na čvrstom disku nego na serveru.

Neophodno je da budete povezani sa serverom da biste odjavili datoteku, ali možete raditi sa datotekom na računaru, u fascikli sa radnim verzijama servera, bez obzira na to da li ste povezani sa serverom. Na primer, možete odjaviti datoteku sa Windows SharePoint Services lokacije, a zatim raditi na njoj na prenosnom računaru. Nezavisno od toga gde radite sa datotekom, kopija na serveru se ažurira kada datoteku prijavite nazad.

Ova opcija je dostupna samo za biblioteke dokumenata.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Postavite pokazivač na ime datoteke u biblioteci da bi se prikazala strelica nadole.

 3. Kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Odjavi.

 4. U dijalogu potvrdite izbor Koristi moju lokalnu fasciklu radnih verzija.

  Napomena : Ako odjavljujete datoteku koja je kreirana u programu koji nije kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, polje za potvrdu Koristi moju lokalnu fasciklu radnih verzija se neće pojaviti, pa nećete moći da radite sa datotekom van mreže.

 5. Uredite datoteku, a kada završite, prijavite je nazad.

Napomena : U nekim programima koji su kompatibilni sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0 dok su datoteke odjavljene na vaše ime, možete menjati lokaciju lokalne fascikle sa radnim verzijama u kojoj se nalaze datoteke. Više informacija potražite u sistemu pomoći u programu.

Savet : Biblioteku možete povezati i sa nekim programima za e-poštu koji su kompatibilni sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, poput programa Microsoft Office Outlook 2007 da biste mogli da čitate, uređujete i pronalazite datoteke van mreže. Više informacija potražite u sistemu pomoći u programu za e-poštu.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×