Osnovni zadaci za pravljenje PowerPoint prezentacije

Osnovni zadaci za pravljenje PowerPoint prezentacije

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

prezentacija PowerPoint radite kao projekcije slajdova. Da prenese poruku ili priče, možete podeliti na slajdove. Razmislite o svaki slajd kao praznu podlogu za slike, reči, i oblike koji vam pomažu da sastavljanje priče.

Izbor teme

Kada otvorite PowerPoint, videćete neke ugrađene teme i predloške. Tema predstavlja dizajn slajda koji sadrži odgovarajuće boje, fontove i specijalne efekte kao što su senke, odrazi i još mnogo toga.

 1. Na kartici datoteke na traci, izaberite stavku novo, a zatim odaberite stavku teme.

  PowerPoint Pokazaće vam Pregled teme sa četiri varijacije boja koje možete odabrati sa desne strane.

 2. Kliknite na dugme Kreiraj ili izaberite varijaciju boje i kliknite na dugme Kreiraj.

  Prikazuje dijalog „Kreiranje nove prezentacije od teme“ u programu PowerPoint

Pročitajte više: koristite ili kreirate teme u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Početak kliknite na donju polovinu stavke Novi slajd i izaberite raspored slajda.

  Prikazuje dugme „Novi slajd“ na kartici „Početak“ na traci u programu PowerPoint

Pročitajte više: Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova.

Čuvanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka odaberite stavku Sačuvaj.

 2. Izaberite ili potražite fasciklu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Napomena : Ako često čuvate datoteke u određenoj fascikli, možete „zakačiti“ putanju kako bi uvek bila dostupna (kao što je prikazano ispod).

Čuvanje PowerPoint prezentacije

Savet : Sačuvajte rad dok radite. Pritisnite Kombinaciju tastera Ctrl + S često.

Pročitajte više: Čuvanje prezentacije

Dodavanje teksta

Izaberite čuvar mesta za tekst i počnite da kucate.

Prikazuje dodavanje teksta u polje za tekst u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Izaberite tekst.

 2. U okviru Alatke za crtanje odaberite stavku Oblikovanje.

  Prikazuje karticu „Alatke za crtanje“ na traci u programu PowerPoint

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili boju teksta,odaberite stavku Popuna teksta i odaberite boju.

  • Da biste promenili boju obrisa teksta, odaberite stavku Obris teksta i odaberite boju.

  • Da biste primenili senku, odraz, sjaj, kosinu, 3-D rotaciju, transformaciju, odaberite stavku Efekti za tekst i odaberite željeni efekat.

Pročitajte više:

Dodavanje slika

Na kartici Umetanje uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste umetnuli sliku koja je sačuvana na lokalnoj disk jedinici ili unutrašnjem serveru, odaberite stavku Slike, potražite sliku i odaberite stavku Umetni.

 • Da biste umetnuli sliku sa Veba, odaberite stavku Slike na mrežii koristite polje za pretragu da biste pronašli sliku.

  Dijalog „Umetanje slika“ u programu PowerPoint

  Odaberite sliku i kliknite na dugme Umetni.

Dodavanje beležaka govornika

Slajdovi su najbolji kada u njih ne stavite previše informacija. Korisne činjenice i beleške možete staviti u beleške govornika i koristiti ih dok izlažete.

 1. Da biste otvorili okno sa beleškama, na dnu prozora izaberite stavku Beleške dugme za beleške u programu PowerPoint .

 2. Kliknite u okno Beleške ispod slajda i počnite da kucate beleške.

  Prikazuje okno „Beleške govornika“ u programu PowerPoint

Pročitajte više:

Izlaganje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova uradite nešto od sledećeg:

Napuštanje prikaza projekcije slajdova

Da biste u bilo kom trenutku napustili prikaz projekcije slajdova, na tastaturi pritisnite taster Esc.

Izbor teme

Kada pokrenete novu prezentaciju PowerPoint, imate mogućnost da odaberete temu ili predložak. Tema je dizajna slajda koji sadrži podudaranja boja, fontova i specijalnih efekata kao što su senke, odrazi i još mnogo toga.

 1. Na kartici datoteka izaberite stavku novoi zatim u okviru Dostupni predlošci i teme, odaberite stavku tema.

  Svaka tema, izaberite PowerPoint prikazuje pregled sa desne strane.

 2. Kada nađete onu koju želite, kliknite na dugme Kreiraj.

  Prikazuje pregled teme

Pročitajte više: koristite ili kreirate teme u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Početak kliknite na donju polovinu stavke Novi slajd i izaberite raspored slajda.

  Prikazuje dugme „Novi slajd“ na kartici „Početak“ na traci u programu PowerPoint

Pročitajte više: Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova.

Čuvanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka odaberite stavku Sačuvaj.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Savet : Sačuvajte rad dok radite. Pritisnite Kombinaciju tastera Ctrl + S često.

Pročitajte više: Čuvanje prezentacije

Dodavanje teksta

Izaberite čuvar mesta za tekst i počnite da kucate.

Prikazuje dodavanje teksta u polje za tekst u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Izaberite tekst.

 2. U okviru Alatke za crtanje odaberite stavku Oblikovanje.

  Prikazuje karticu „Alatke za crtanje“ na traci u programu PowerPoint

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili boju teksta,odaberite stavku Popuna teksta i odaberite boju.

  • Da biste promenili boju obrisa teksta, odaberite stavku Obris teksta i odaberite boju.

  • Da biste primenili senku, odraz, sjaj, kosinu, 3-D rotaciju, transformaciju, odaberite stavku Efekti za tekst i odaberite željeni efekat.

Pročitajte više:

Dodavanje slika

 1. Na kartici Umetanje odaberite stavku slika.

 2. Pronađite sliku koju želite, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Dodavanje beleški govornika

Slajdovi su najbolje kada ne bubanja za previše informacija. Možete da stavite korisne činjenice i beleške u beleške govornika i da upućuju na njih dok izlažete. U normalnom prikazu, okno za napomene se nalazi odmah ispod prozora za prikaz slajda.

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite opciju Normalno.

 2. Kliknite u okno Beleške ispod slajda i počnite da kucate beleške.

  Prikazuje okno za napomene ispod prozora slajda

Izlaganje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste pokrenuli prezentaciju od prvog slajda, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite stavku Od početka.

  Prikazuje karticu „Projekcija slajdova“ na traci u programu PowerPoint

 • Ako niste na prvom slajdu i želite da počnete od mesta na kom ste, izaberite stavku Od trenutnog slajda.

 • Ako morate da predstavite osobama koje su gde se nalazite, kliknite na dugme emitovanje projekcije slajdova da biste podesili prezentaciju na Vebu. Da biste saznali više, pogledajte članak emitovanje prezentacije udaljenoj publici.

Napuštanje prikaza projekcije slajdova

Da biste u bilo kom trenutku napustili prikaz projekcije slajdova, na tastaturi pritisnite taster Esc.

Izbor teme

Kada pokrenete novu prezentaciju PowerPoint, imate mogućnost da odaberete temu ili predložak. Tema je dizajna slajda koji sadrži podudaranja boja, fontova i specijalnih efekata kao što su senke, odrazi i još mnogo toga.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. U okviru Predlošci, kliknite na dugme Instaliran teme.

  Svaka tema, izaberite PowerPoint prikazuje pregled sa desne strane.

 3. Kada nađete onu koju želite, kliknite na dugme Kreiraj na dnu prozora.

Pročitajte više: koristite ili kreirate teme u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Početak kliknite na donju polovinu stavke Novi slajd i izaberite raspored slajda.

  Prikazuje dugme „Novi slajd“ na kartici „Početak“ na traci u programu PowerPoint

Pročitajte više: Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova.

Čuvanje prezentacije

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Savet : Sačuvajte rad dok radite. Pritisnite Kombinaciju tastera Ctrl + S često.

Dodavanje teksta

Izaberite čuvar mesta za tekst i počnite da kucate.

Prikazuje dodavanje teksta u polje za tekst u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Izaberite tekst.

 2. U okviru Alatke za crtanje odaberite stavku Oblikovanje.

  Prikazuje karticu „Alatke za crtanje“ na traci u programu PowerPoint

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili boju teksta,odaberite stavku Popuna teksta i odaberite boju.

  • Da biste promenili boju obrisa teksta, odaberite stavku Obris teksta i odaberite boju.

  • Da biste primenili senku, odraz, sjaj, kosinu, 3-D rotaciju, transformaciju, odaberite stavku Efekti za tekst i odaberite željeni efekat.

Pročitajte više:

Dodavanje slika

 1. Na kartici Umetanje odaberite stavku slika.

 2. Pronađite sliku koju želite, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Dodavanje beleški govornika

Slajdovi su najbolje kada ne bubanja za previše informacija. Možete da stavite korisne činjenice i beleške u beleške govornika i da upućuju na njih dok izlažete. U normalnom prikazu, okno za napomene se nalazi odmah ispod prozora za prikaz slajda.

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite opciju Normalno.

 2. Kliknite u okno Beleške ispod slajda i počnite da kucate beleške.

  Prikazuje okno za napomene ispod prozora slajda

Izlaganje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste pokrenuli prezentaciju od prvog slajda, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite stavku Od početka.

 • Ako niste na prvom slajdu i želite da počnete od mesta na kom ste, izaberite stavku Od trenutnog slajda.

Napuštanje prikaza projekcije slajdova

Da biste u bilo kom trenutku napustili prikaz projekcije slajdova, na tastaturi pritisnite taster Esc.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×