Osnovni zadaci za kreiranje PowerPoint 2013 prezentacije

PowerPoint prezentacije funkcionišu kao projekcije slajdova. Da biste preneli poruku ili priču, vi je delite na slajdove. Zamislite svaki slajd kao prazno platno za slike, reči i oblike koji će vam pomoći da napravite priču.

Savet   

Izbor teme

Kada otvorite PowerPoint, videćete neke ugrađene teme. Tema predstavlja dizajn slajda koji sadrži odgovarajuće boje, fontove i specijalne efekte kao što su senke, odrazi i još mnogo toga.

 1. Izaberite temu.

 2. Kliknite na dugme Kreiraj ili izaberite varijaciju boje i kliknite na dugme Kreiraj.

  Početni ekran programa PowerPoint 2013

Pročitajte više: Primena boja i dizajna na slajdove (tema)

Umetanje novog slajda

Na kartici Početak izaberite stavku Novi slajd i izaberite raspored slajda.

Umetanje novog slajda

Pročitajte više: Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova.

Čuvanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj.

 2. Izaberite ili potražite fasciklu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena   Ako često čuvate datoteke u određenoj fascikli, možete „zakačiti“ putanju kako bi uvek bila dostupna (kao što je prikazano ispod).

Čuvanje prezentacije

Savet   Čuvajte ono što ste uradili tokom rada na računaru. Često pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+S.

Pročitajte više: Čuvanje prezentacije

Dodavanje teksta

Kliknite u čuvar mesta za tekst i počnite da kucate.

Dodavanje teksta

Oblikovanje teksta

 1. Izaberite tekst.

 2. U okviru Alatke za crtanje izaberite stavku Oblikovanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

 4. Da biste promenili boju teksta, izaberite stavku Popuna teksta i odaberite boju.

 5. Da biste promenili boju obrisa teksta, izaberite stavku Obris teksta i odaberite boju.

 6. Da biste primenili senku, odraz, sjaj, kosinu, 3-D rotaciju, transformaciju, izaberite stavku Efekti za tekst i odaberite željeni efekat.

  Da oblikujete tekst

Pročitajte više:

Dodavanje oblika

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Oblici.

 2. Izaberite željeni oblik, kliknite bilo gde na slajdu i prevucite da biste nacrtali oblik.

  Umetanje oblika

  Savet   Da biste kreirali savršen kvadrat ili krug (ili ograničili dimenzije drugih oblika), pritisnite i držite taster Shift tokom prevlačenja.

Pročitajte više: Dodavanje oblika.

Dodavanje slika

Na kartici Umetanje uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste umetnuli sliku koja je sačuvana na lokalnoj disk jedinici ili unutrašnjem serveru, izaberite stavku Slike na mom računaru, potražite sliku i kliknite na dugme Umetni.

  Dodavanje slike

 • Da biste umetnuli sliku sa veba, izaberite stavku Slike na mreži i koristite polje za pretragu da biste pronašli sliku.

Na primer, otkucajte reči Mačke ili Mačke clip art kolekcije u polju Bing pretraga slika.

 • Odaberite sliku i kliknite na dugme Umetni.

Dodavanje beležaka govornika

Slajdovi su najbolji kada u njih ne stavite previše informacija. Korisne činjenice i beleške možete staviti u beleške govornika i koristiti ih dok izlažete.

 1. Da biste otvorili okno sa beleškama, na dnu prozora izaberite stavku Beleške.

  Dodavanje beležaka govornika

 2. Kliknite u okno Beleške ispod slajda i počnite da kucate beleške.

Pročitajte više: Dodavanje beležaka govornika na svaki slajd u prezentaciji

Štampanje beležaka govornika

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Odštampaj.

 2. U okviru Štampač odaberite štampač na kom želite da odštampate.

 3. U okviru Postavke kliknite na strelicu pored stavke Slajdovi preko cele stranice, a zatim u okviru Raspored štampanja izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Štampanje beležaka govornika

Pročitajte više: Štampanje slajdova sa beleškama govornika ili bez njih.

Izlaganje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova uradite nešto od sledećeg:

Napuštanje prikaza projekcije slajdova

Da biste u bilo kom trenutku napustili prikaz projekcije slajdova, na tastaturi pritisnite taster Esc.

Primenjuje se na: PowerPoint 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik