Osnovni zadaci u usluzi Word Online

Pomoću programa Word Online, veb pregledač upotrebljavate za kreiranje, prikazivanje i uređivanje ličnih dokumenata koje skladištite u usluzi OneDrive ili Dropbox. Ako organizacija ili fakultet ima Office 365 plan ili SharePoint lokaciju, počnite da koristite Word Online tako što ćete kreirati ili uskladištiti dokumente u bibliotekama na svojoj lokaciji.

Napomena    Ako Word Web App koristite sa sistemom SharePoint 2010, pogledajte članke Uvod u Word Web App i Kratak pregled programa Word Web App.

Čuvanje promena

Word automatski čuva promene. Pogledajte statusnu traku u donjem levom uglu usluge Word Online. Prikazivaće Sačuvano ili Čuvanje.

Statusna traka u usluzi Word Online

Deljenje dokumenata na mreži

Pošto se dokument nalazi na mreži, možete da ga delite tako što ćete poslati vezu umesto priloga e-poruke. Ljudi mogu da ga pročitaju u veb pregledaču ili na mobilnom uređaju.

Izaberite stavke Datoteka > Deljenje > Deljenje sa drugim osobama.

Dugme „Deljenje sa drugim osobama“ u usluzi Word Online

Unošenje komentara u pregledaču

Balon sa komentarom prikazuje mesta na kojima su komentari uneti u dokument.

Slika balončića za komentar u programu Word Web App

Odgovorite na komentare i potvrdite stavke koje ste rešili.

Ulančani komentari u programu Word Online

Uređivanje u pregledaču

Ukoliko pokušate da kucate u dokumentu i ništa se ne desi, verovatno se nalazite u prikazu za čitanje. Prebacite se u prikaz za uređivanje: izaberite stavke Uredi dokument > Uredi u usluzi Word Online.

Slika komande „Uredi u programu Word Web App“

Otkucajte i oblikujte tekst, dodajte slike, prilagodite raspored stranice i još toga. Za naprednije uređivanje, izaberite stavku Otvori u programu Word.

Stavka „Otvori u programu Word“ iz prikaza za uređivanje u usluzi Word Online

Zajednički rad na istom dokumentu

Da biste radili zajedno u programu Word Online, dokument uređujete kao i obično. Ako ga i ostali uređuju, Word Online vas upozorava na njihovo prisustvo. Možete da vidite svakoga ko trenutno radi na dokumentu tako što ćete kliknuti na traku.

Autori u usluzi Word Online

Klikom na ime autora otići ćete na mesto na kome on radi u dokumentu. Tamo ćete videti promene u trenutku kad ih unose. Oni mogu da rade u programu Word Online, u programu Word 2010 ili novijoj verziji odnosno u programu Word za Mac 2011.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja

Idite na Umetni > Zaglavlje i podnožje da biste dokumentu dodali zaglavlja i podnožja.

Slika dugmeta „Zaglavlje i podnožje“ u programu Word Web App

Izaberite stavku Opcije da biste odabrali kako želite da one izgledaju.

Meni „Opcije zaglavlja i podnožja“ u usluzi Word Online

Dodavanje brojeva stranica

Izaberite stavke Umetni > Brojevi stranica, a zatim iz galerije odaberite gde želite da se pojave brojevi stranica.

Galerija „Brojevi stranica“ u usluzi Word Online

Izaberite stavku Uključi broj stranica da biste prikazali trenutni broj stranice zajedno sa ukupnim brojem stranica (stranica X od Y).

Pronalaženje i zamena teksta

Brzo potražite svako ponavljanje određene reči ili fraze u dokumentu tako što ćete izabrati stavke Početak > Pronađi (ili otkucajte kombinaciju tastera Ctrl+F). Rezultati se pojavljuju pored dokumenta, tako da ih možete videti u kontekstu. Klikom na rezultat pretrage otići ćete na to ponavljanje.

Okno „Pronađi“ u usluzi Word Online

Izaberite stavku Zameni (ili otkucajte kombinaciju tastera Ctrl+H) da biste pronašli i zamenili tekst.

Štampanje u usluzi Word Online

Idite na stavke Datoteka > Štampanje. Word Online kreira PDF pregled dokumenta koji u potpunosti zadržava raspored i oblikovanje dokumenta. Pošaljite PDF na štampanje i on će odštampati na očekivani način.

Dugme „Odštampaj u PDF“ u usluzi Word Online

Ako biste hteli da pogledate video zapis sa informacijama o novim funkcijama, pogledajte članak Šta je novo u programu Word Online.

Primenjuje se na: Word OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik