Osnovni zadaci u sistemu SharePoint Server 2010

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Prvi koraci uz Office 2010 Ovo su neki osnovni zadaci i informacije koji će vam pomoći da naučite kako da koristite Microsoft SharePoint Server 2010.

Ovaj članak sadrži:

Pregled tehnologija SharePoint Foundation i SharePoint Server

Mogućnosti sistema SharePoint Server

Delovi SharePoint lokacije

Detalji lokacije koji utiču na utisak pri radu

Dodavanje sadržaja na lokaciju

Upravljanje i rad sa sadržajem lokacije

Pregled tehnologija SharePoint Foundation i SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 je osnovnu tehnologiju za SharePoint lokacije koja je dostupna besplatno i zvao Windows SharePoint Services u prethodnim verzijama. SharePoint Server 2010 zasniva se na SharePoint Foundation tehnologiju da obezbedite dosledne i poznatog radnog okvira za liste i biblioteke, Administracija lokacije i prilagođavanje lokacije. Funkcije koje su dostupne u sistemu SharePoint Foundation dostupne su i u sistemu SharePoint Server 2010.

Međutim, SharePoint Server 2010 proširuje SharePoint Foundation tako što obezbeđuje dodatne funkcije i mogućnosti. Na primer, SharePoint Server i SharePoint Foundation uključuju predlošci lokacije za saradnju sa kolegama na lokacije tima, blogovi i radni prostor za sastanak. Međutim, SharePoint Server uključuje poboljšane funkcije društvene pri radu sa računarom, kao što su vesti i označavanje feedove koje pomažu osobama u vašoj organizaciji da otkriju, organizovanje navigacija i deljenje informacija sa kolegama. Slično tome, SharePoint Server poboljšava tehnologija za pretraživanje iz SharePoint Foundation da biste uključili funkcije koje su korisno za zaposlene u velikim organizacijama, kao što je mogućnost da pretražujete poslovnih podataka u SAP, Siebel i drugih poslovnih aplikacija.

SharePoint Foundation i SharePoint Server su dizajnirani da efikasno rade sa drugim programima, serverima i tehnologijama, uključujući i one iz sistema Microsoft Office. Na primer, možete da koristite lokaciju, listu ili biblioteku van mreže u programu SharePoint Workspace, da radite sa sadržajem lokacije dok niste povezani sa mrežom i da zatim automatski sinhronizujete promene kada se ponovo povežete. Mnoge SharePoint zadatke možete da izvršite iz poznatih Microsoft Office programa. Na primer, možete da započnete tok posla za odobravanje izveštaja o troškovima iz programa Microsoft Word ili da učestvujete u njemu.

Mogućnosti sistema SharePoint Server

Mogućnosti programa SharePoint Server 2010 su fokusirani na šest poljima. Ovaj članak ukratko predstavlja svaki od ovih mogućnosti, a zatim veze do srodnih članaka gde možete da saznate više.

Saradnja i društveni rad na računaru

SharePoint Server 2010 proširuje funkcije za saradnju u sistemu SharePoint Foundation tako što ćete promovisanje lak za kreiranje iz pregledača ili iz poznatog aplikacija kao što je Microsoft Word, pomaže korisnicima odnose resursi sa označavanja i ocene i pomaganju ljudima Pronađite odgovore brže kroz razmena sadržaja diskusionih grupa i ljudi pretrage.

Jedno od osnovnih mesta na kojima možete da iskoristite ove mogućnosti jeste modul „Moja lokacija“ koja predstavlja vašu vlastitu SharePoint lokacija na kojoj možete da delite dokumente, veze i informacije o sebi u profilu na mreži. Takođe možete da napravite blog o temama koje vas interesuju ili da tražite informacije koje su vam potrebne da biste obavili posao.

WN profil

Vi odlučujete o informacijama koje želite da delite i za koje želite da ostanu privatne u modulu „Moja lokacija“. Zatim možete da označite veze ka informacijama i pronađete informacije koje su označile druge osobe ili da delite sadržaj u njihovim razmenama sadržaja diskusionih grupa. Da biste saznali više o upravljanju informacijama u modulu „Moja lokacija“, pogledajte članak Upravljanje informacijama koje delite putem modula „Moja lokacija“ i profila.

SharePoint Server 2010 takođe omogućava učešće bilo gde nudi SharePoint Workspace iskustvo pri prekinuta veza sa vaše mreže ili na mreži i odbacivanje korisnicima da saradnja u pokretu.

Upravljanje poslovnim sadržajima

Enterprise sadržaja za upravljanje (ECM) korporacije Microsoft pomaže organizacijama prevazići izazovima koje predstavljaju velike količine nekontrolisanom sadržaja. SharePoint Server 2010 je Centralni deo Microsoft ECM rešenje, koja se proteže upravljanje sadržajem za svakog zaposlenog u organizaciji putem integracije sa poznate alatke kao što je sistem Microsoft Office. Microsoft ECM rešenje obezbeđuje mogućnosti za upravljanje životnog ciklusa celog sadržaja – od kreiranja, uređivanja i saradnju za rok važenja – na jednu jedinstvenu platformu.

SharePoint Server 2010 pomaže organizacijama da upravljaju celu životnog ciklusa sadržaja tako što ćete uneti različite skupove funkcije koje omogućavaju organizacijama ciljeve sledeće:

 • Upravljanje raznovrsnim sadržajem    Mogućnosti za upravljanje dokumentima u sistemu SharePoint Server 2010 pomaže organizacijama konsolidovanje raznovrsnim sadržajem sa više lokacija u centralno kontrolisanih spremište sa dosledne Kategorizacija. Novi dokument postavlja funkciju omogućava organizaciji da kreirate i upravljate radnih proizvoda koji obuhvataju više dokumenata. Integrisana pretraga mogućnosti pomoći ljudima da pronađete, deljenje i koristiti ovu informaciju. Upravljanje metapodacima mogućnosti kao što su nove funkcije za skladište termina može da pomogne organizacijama centralno upravljanje metapodacima više lokacija. Metapodaci su informacije o podatke koji se koristi da pomogne Identifikujte strukturu, otkrivanje i upravljanje informacijama. Nove podrške za zasnovanih na metapodataka za navigaciju i mogućnost da ugradite polja metapodataka u dokumentima poboljšava informacije o pretrazi i otkrivanje. Sadržaj takođe mogu biti zaštićene od neovlašćenog pristupa. Alatke za saradnju, kao što je tok posla, pomažu osobama zajednički rad bolje da kreirate, pregledajte i odobravaju dokumente strukturirane način.

 • Pridržavaj usaglašenost i pravni zahtevi    Mogućnosti upravljanja zapisima u sistemu SharePoint Server 2010 omogućavaju organizacijama za skladištenje i zaštiti poslovnih zapisa, bilo na licu mesta pored u toku zapise ili u centralnom spremištu zaključanih nadole. Organizacije možete da primenite smernice za rok važenja zapisa da biste se uverili da su se zadržavaju za odgovarajući vremenski period za usklađivanje sa propise ili smernica korporativne preduzeća, tako olakšavajuće pravni rizik za organizaciju. Revizije pružaju dokaz da unutrašnjih tako i spoljnih nadzornike da zapisi su zadržani na odgovarajući način. Zadrške se mogu staviti na određenih zapisa u okviru pravnih rešenja da biste sprečili njihovo uništenje.

 • Efikasno upravljanje više Veb lokacija    Upravljanje Veb sadržajem mogućnosti u sistemu SharePoint Server 2010 omogućava ljudima da objavljivanje Veb sadržaja sa autorizacije alatku i proces od ugrađenih odobrenje sadržaja na lak za upotrebu. Zaposleni možete da otpremite sadržaj – uključujući slike, audio i video zapis – Veb lokacijama za blagovremeno bez obimna podrška ga osoblju. Nova podrška za obogaćenih medija uključuje novu biblioteku resursa, sa obogaćenim prikaze i birači; Podrška za video zapise kao tip sadržaja SharePoint; protoka video infrastrukturu i skinable Silverlight plejer medija. Predlošci u obliku master stranice i rasporede na stranicama omogućavaju organizacijama da biste primenili dosledna brendiranja na stranicama. Ugrađene funkcije Veb analitiku pruža podršku za saobraćaj za pretragu i inventara analitiku izveštaje. SharePoint Server 2010 nudi na jednom primene i upravljanja infrastrukture za intranet, ekstranet, kao i Internet lokacije, kao i višejezičkih lokacija.

Poslovna pretraga

SharePoint Server 2010 isporučuje za pretraživanje infrastruktura koji dopunjuje druge mogućnosti poslovne produktivnosti kao su upravljanje poslovnim sadržajem i saradnje pomoći ljudima da bolje odgovori brže i pojačavaju uticaj znanje i stručnost.

Pretraga uzima u obzir lični kontekst i pomaže vam da suzite obim pretrage pomoću interaktivne navigacije koja vas vodi kroz potrebne informacije. SharePoint Server proširuje domet pretrage na više izvora i tipova sadržaja kako bi vas povezao sa svim informacijama u preduzeću – uključujući poslovne aplikacije kao što su SAP, Siebel ili prilagođene baze podataka – i učinio informacije dostupnim osobama kojima su potrebne.

Poslovno obaveštavanje

Poslovno obaveštavanje je skup metodologije, tehnologije i procesa koje vodi informacija uskladištenih u organizacionih sistema i olakšava korisnih tako što ćemo je postaviti u ruke ljudi kojima je potreban najviše tako da bi mogli da unose obavešteni odluke. Kao ključne deo Microsoft poslovne inteligencije platforme SharePoint Server 2010 može pomoći da proširite mogućnosti poslovnog obaveštavanja svima u organizaciji, tako da svi mogu da pristupe prave podatke da biste se.

Vaša organizacija verovatno skladišti podatke u različitim formatima, kao što je baza podataka, e-poruke i datoteke unakrsne tabele. SharePoint Server 2010 vam pomaže da izdvajanje podataka iz različitih izvora i predstavite podatke u načini na koje olakšavaju analizu i odlučivanja.

Excel Services omogućava osobama koje donose odluke da objavljuju i dele Excel radne sveske i upravljaju njima na SharePoint lokaciji. Druge osobe u organizaciji zatim mogu da menjaju vrednosti ćelija, formule i oblikovanje iz pregledača dok analiziraju podatke.

PerformancePoint usluge u sistemu SharePoint Server 2010 možete povećati uvid u ključnim organizacione ciljeve i metrika i omogućite bogatije dubinsku analizu i uvid. Vi ili druge osobe iz vaše organizacije možete da kreirate i koristite interaktivne kontrolne table sa rezultati, izveštaji i filtere da biste pronašli trendova. Možete da dodate obogaćenog grafikone na SharePoint lokacije i grafikone Povežite se sa podacima iz raznih izvora, kao što je SharePoint liste, liste spoljnih podataka, usluge povezivanja poslovnih podataka, Excel Services ili drugim Veb segmentima.

Portali

Sa sistemom SharePoint Server 2010, organizacije možete da napravite i održavate portala za svaki aspekt poslovne (intranet portalima velikih preduzeća Internet Veb lokacije i portalima). Intranetu preduzeća i odseka portalima možete povezati pojedinačne lokacije u organizaciji i konsolidovanje pristup postojeće poslovne aplikacije. Timovima i pojedinci u organizaciji mogu da koriste portalu da biste pristupili stručnost, informacijama i poslovnih aplikacija koje su potrebne da biste rade svoj posao.

Pojedinci u organizaciji koji koriste portal mogu da koriste lokacije iz modula „Moja lokacija“. Modul „Moja lokacija“ je lična lokacija koja vam pruža centralnu lokaciju za upravljanje dokumentima, sadržajem, vezama i kontaktima i njihovo skladištenje. Modul „Moja lokacija“ služi kao tačka kontakta za druge korisnike u organizaciji na kojoj mogu pronaći informacije o vama, vašim veštinama i interesovanjima. Modul „Moje lokacije“ obuhvata funkcije za društveni rad na računaru koje su pomenute ranije u ovom članku.

SharePoint Server 2010 takođe sadrži funkcije koje organizacije mogu da koriste za personalizovanje doživljaja portala za pojedinačne korisnike, kao što su usmeravate sadržaja za određene tipove korisnika. Vaša organizacija dodatno možete da prilagodite portala pomoću programa za dizajniranje Web kompatibilna sa SharePoint kao što je SharePoint Server 2010.

Poslovni proces i obrasci

SharePoint Server 2010 pruža mnoge funkcije mogu vam pomoći da integrišete i unapređivanje poslovnih procesa. Tokovi posla da unapredite cene koordinisanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su projekat odobrenje ili redigovanje dokumenata, tako što ćete u članku Upravljanje i praćenje zadataka koji su povezani sa tim procesima. SharePoint Server 2010 ima nekoliko unapred definisane tokove posla koje možete da koristite kao oni ili prilagodite svojim potrebama. Takođe možete da koristite SharePoint Designer da biste kreirali prilagođene tokove posla koje podržavaju jedinstvene poslovnih procesa.

Možete da kreirate obrasce zasnovane na pregledaču i da prikupite podatke iz organizacije koje ne koristite Microsoft InfoPath 2010.

Delovi SharePoint lokacije

Lokacija je grupa srodnih Veb stranica na kojima organizacija može da radi na projektima, održava sastanke i deli informacije. Na primer, tim može da ima sopstvenu lokaciju na kojoj skladišti rasporede, datoteke i informacije o procedurama. Lokacija tima može biti deo velikog portala organizacije na kojem odeljenja, kao što su „Ljudski resursi“ pišu i objavljuju informacije i resurse za ostatak organizacije.

Sve SharePoint lokacije imaju zajedničke elemente koje bi trebalo da upoznate da biste počeli s radom: liste, biblioteke, Veb segmente i prikaze.

Lokacija tima

Liste    Lista je komponenta Veb lokacije u kojoj organizacija može da skladišti i deli informacije i upravlja njima. Na primer, možete da kreirate listu zadataka da biste pratili dodeljene poslove ili da biste pratili događaje tima u kalendaru. Takođe možete da napravite anketu ili hostujete diskusije na diskusionoj tabli.

Biblioteke    Biblioteka je poseban tip liste koji skladišti datoteke, kao i informacije o datotekama. Možete da kontrolišete način na koji se datoteke prikazuju, prate, kontrolišu i kreiraju u bibliotekama.

Prikazi    Prikaze možete da koristite da biste na listi ili u biblioteci videli stavke koje su vam najvažnije ili najbolje odgovaraju nameni. Na primer, možete da kreirate prikaz svih stavki na listi koje se primenjuju na određeni sektor ili markirate određene dokumente u biblioteci. Možete da kreirate više prikaza liste ili biblioteke koje osobe mogu da biraju. Takođe možete da koristite Veb segment da biste prikaz liste ili biblioteke prikazali na posebnoj stranici lokacije.

Prikaz „Moji zadaci“

Veb segmenti    Veb segment je modularna jedinica informacija koja čini osnovni sastavni blok većine stranica na lokaciji. Ako imate dozvolu za uređivanje stranica na lokaciji, Veb segmente možete koristiti da biste prilagodili lokaciju tako da prikazuje slike i grafikone, delove drugih Veb stranica, liste dokumenata, prilagođene prikaze poslovnih podataka i drugo.

Web segment

Detalji lokacije koji utiču na utisak pri radu

Detalji instalacije i konfiguracije sistema SharePoint utiču na ono što vidite i opcije koje su vam dostupne na lokaciji.

Dozvole    Ako vam je dodeljen podrazumevani nivo dozvole sa punom kontrolom, imate pun opseg opcija za upravljanje lokacijom. Ako vam je dodeljen nivo dozvole za doprinos ili čitanje, opcije i pristup sadržaju lokacije su ograničeniji. Mnoge opcije o kojima se govori u ovom članku nisu dostupne korisnicima sa nivoom dozvole za čitanje koji korisnicima dozvoljava da čitaju sadržaj, ali ne i da ga menjaju. Pošto su dozvole dizajnirane da budu fleksibilne i prilagodljive, organizacija može imati jedinstvene postavke.

Prilagođavanje    Vaša organizacija je možda prilagodila dozvole i brendiranje lokacije ili je čak prilagodila navigaciju na lokaciji i premestila kontrole kao što je meni Radnje na lokaciji na drugu lokaciju na stranici. Slično tome, organizacija je možda odlučila da ne koristi funkcionalnost trake uvedenu u sistemu SharePoint 2010.

Verzija sistema SharePoint    Ovaj članak objašnjava kako da počnete u sistemu SharePoint Server 2010. Ako vaša organizacija koristi SharePoint Foundation 2010, pročitajte članak Prvi koraci uz SharePoint Foundation 2010. Ako koristite prethodnu verziju sistema SharePoint, pogledajte pomoć za tu verziju.

Dodavanje sadržaja na lokaciju

Pomoću Veb pregledača možete da dodajete stavke na liste i u datoteke. Dugmad koju koristite za izvršavanje većine uobičajenih radnji nalaze se na traci koja je smeštena pri vrhu stranice na većini stranica lokacije.

WN traka

Dugmad na traci mogu biti nedostupna iz nekog od sledećih razloga:

 • Radnja nije primenljiva ili zavisi od neke druge radnje. Na primer, morate potvrditi izbor u polju za potvrdu za dokument da biste mogli da ga odjavite.

 • Nemate dozvolu da izvršite zadatak.

 • Funkcija nije omogućena za lokaciju. Na primer, na lokaciji možda nisu omogućeni tokovi posla.

Datoteke možete da sačuvate u biblioteci i iz nekih klijentskih programa koji su kompatibilni sa sistemom SharePoint Server. Na primer, Microsoft Word dokument možete da sačuvate u biblioteci na SharePoint lokaciji dok radite u programu Word.

Da biste dodali stavku na listu ili datoteku u biblioteku, morate imati dozvolu za postavljanje sadržaja na listu ili u biblioteku. Za više informacija o načinu na koji vaša organizacija koristi dozvole i nivoe dozvola obratite se vlasniku ili administratoru lokacije.

Kada dodate stavku ili datoteku, druge osobe koje imaju dozvolu za čitanje liste mogu da prikažu stavku ili datoteku ukoliko ne zahteva odobrenje. Ako stavka ili datoteka zahteva odobrenje, ona se skladišti u stanju čekanja na listi ili u biblioteci dok je neko sa odgovarajućim dozvolama ne odobri. Ako već prikazujete listu ili biblioteku kada dodate stavku ili datoteku, možda ćete morati da osvežite pregledač da biste videli novu stavku ili datoteku.

Liste i biblioteke takođe mogu da koriste funkcije e-pošte ako je na lokaciji omogućena dolazna ili odlazna pošta. Neke liste, na primer, kalendari, objave, blogovi i diskusione table mogu da se podese tako da osobe mogu da dodaju sadržaj slanjem e-poruka. Druge liste, kao što su zadaci i liste za praćenje problema, mogu se podesiti tako da šalju poruke osobama kada im se dodele stavke.

Pored dodavanja sadržaja na postojeće liste i biblioteke, možda imate dozvolu za kreiranje novih lista i biblioteka. Predlošci lista i biblioteka omogućavaju vam brz početak rada. U zavisnosti od nivoa dozvola, takođe možete da kreirate i prilagođavate nove stranice i lokacije.

Liste

Iako postoje različiti tipovi lista, procedura dodavanja stavki je slična, tako da ne morate da učite nekoliko novih tehnika da biste radili sa različitim tipovima lista. Stavka liste sadrži tekst u grupi kolona, ali neke liste mogu dozvoljavati da se stavci dodaju prilozi.

Dodavanje stavke na listu

 1. Na listi na koju želite da dodate stavku, na traci izaberite karticu Stavke. (Za kalendar izaberite karticu Događaji.)

 2. Kliknite na dugme Nova stavka (za kalendar, Novi događaj).

  Savet : Drugi brz način za dodavanje događaja u kalendar jeste da se na kalendaru postavi pokazivač na datum i klikne na dugme Dodaj.

 3. Popunite obavezna polja, kao i sva druga koja želite da popunite.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje ili brisanje stavke na listi

 1. Postavite pokazivač na stavku i potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se pojavljuje pored nje.

  Savet : U mogućnosti ste da izvršite radnje nad više stavki tako što ćete potvrditi izbor u više polja za potvrdu.

 2. Na traci, na kartici Stavke kliknite na dugme Uredi stavku ili Izbriši stavku u zavisnosti od radnje koju želite da izvršite.

Na mnogim tipovima lokacija za vas se kreiraju neke liste. Te podrazumevane liste mogu biti u opsegu od diskusionih tabli do lista kalendara. Ako imate dozvolu, liste možete da kreirate i od nekoliko tipova predložaka lista, koji obezbeđuju strukturu i postavke kako biste lakše počeli s radom.

Kreiranje liste

 1. Da biste kreirali listu, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Više opcija kreiranja.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje liste.

 2. Na stranici „Kreiranje“ izaberite tip liste koju želite da kreirate. Na primer, izaberite tip Veze.

 3. Otkucajte ime liste, popunite sva druga polja koja želite i kliknite na dugme Kreiraj.

Biblioteke

Biblioteka je mesto na lokaciji gde možete da kreirate, prikupljate i ažurirate datoteke i upravljate njima sa članovima tima. Svaka biblioteka prikazuje listu datoteka i ključne informacije o datotekama, što osobama koje koriste datoteke pomaže da sarađuju.

Datoteku možete dodati u biblioteku tako što ćete je otpremiti iz Veb pregledača. Kada dodate datoteku u biblioteku, moći će da je vide druge osobe sa odgovarajućom dozvolom. Ako već prikazujete biblioteku kada dodate datoteku, možda ćete morati da osvežite pregledač da biste videli novu datoteku.

Ako koristite program koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server, možete da kreirate novu datoteku zasnovanu na predlošku dok radite u biblioteci. Datoteku možete da sačuvate u biblioteci i iz drugog programa, npr. SharePoint Workspace ili Microsoft Word.

Dodavanje datoteke u biblioteku

 1. U biblioteci u koju želite da dodate datoteku, na traci izaberite karticu Dokumenti.

 2. Kliknite na dugme Otpremi dokument.

 3. Potražite dokument i kliknite na dugme U redu.

Savet : Ako koristite program koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server 2010, kao što su Microsoft Word 2010, možete da prevučete i otpustite dokumente iz programa Windows Explorer u dijalog Otpremanje dokumenta .

Uređivanje ili brisanje datoteke u biblioteci

 1. Postavite pokazivač na datoteku i potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se pojavljuje pored nje.

 2. Na traci, na kartici Dokumenti kliknite na dugme Uredi dokument ili Izbriši dokument u zavisnosti od radnje koju želite da izvršite.

Kada kreirate mnoge tipove lokacija, za vas se kreira podrazumevana biblioteka pod imenom Deljeni dokumenti. Deljeni dokumenti jeste biblioteka dokumenata koju možete da koristite za skladištenje nekoliko tipova datoteka. Više biblioteka možete da kreirate ako imate dozvolu za upravljanje listama, kao što je biblioteka slika za skladištenje slika.

Kreiranje biblioteke dokumenata

 1. Da biste kreirali biblioteku dokumenata, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Nova biblioteka dokumenata.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje biblioteke.

 2. Otkucajte ime biblioteke, popunite sva druga polja koja želite i kliknite na dugme Kreiraj.

Da biste videli druge tipove biblioteka koje možete da kreirate, izaberite meni Radnje na lokaciji, a zatim stavku Više opcija kreiranja. Postavite pokazivač na opciju biblioteke da biste videli njen opis.

Kreiranje drugog tipa biblioteke

 1. Da biste kreirali biblioteku, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Još opcija.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje biblioteke.

 2. Postavite pokazivač na opciju biblioteke da biste videli njen opis.

 3. Otkucajte ime biblioteke, popunite sva druga željena polja i kliknite na dugme Kreiraj.

  Da biste postavili opcije, kao što je opcija za pojavljivanje biblioteke na traci za brzo pokretanje, izaberite stavku Još opcija pre nego što kliknete na dugme Kreiraj.

Lokacije i stranice

Lokacija može da služi za opšte namene, kao što je skladištenje rasporeda, uputstava, datoteka i drugih podataka koji su često potrebni vašem timu. Namena lokacije može biti i preciznije određena, kao što je vođenje evidencije o sastanku, ili hosting bloga na kome članovi vaše organizacije često objavljuju vesti i ideje.

Lokacija bloga

Vaše organizacije možete da koristite stranice, podlokacija i lokacije najvišeg nivoa da biste podelili sadržaj lokacije na različite zasebno prihvatljive lokacije. Na primer, svakog odeljenja u vašoj organizaciji može imati svoju timsku lokaciju koja je deo veće portala.

Možete da dodate sadržaj na lokacijama tako što ćete dodati listama i bibliotekama. Ako imate dozvolu, možete da dodate stranice na lokaciju. Možete da razmotrite Dodavanje stranice sa Web segmentima, koje vam omogućavaju da koristite Veb segmenata da biste brzo dodali dinamički sadržaj.

Ako je potrebno da kreirate nove lokacije, možete da odaberete neki od nekoliko tipova predložaka lokacija da biste lakše počeli sa kreiranjem nove lokacije. Od načina na koji je organizacija podesila lokacije i dozvole za njihovo kreiranje zavisi da li ćete moći da kreirate lokacije i podlokacije. Za više informacija o načinu na koji vaša organizacija upravlja dozvolama za lokacije obratite se vlasniku ili administratoru lokacije.

Kreiranje lokacije

 1. Da biste kreirali lokaciju, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Nova lokacija.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje lokacije.

 2. Otkucajte Naslov i Ime URL-a za lokaciju.

 3. U okviru Izbor predloška izaberite predložak lokacije.

 4. Odaberite sve druge željene opcije i kliknite na dugme Kreiraj.

Kreiranje stranice

Napomena : Koraci za kreiranje stranice mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa lokacije na kojoj se nalazite, od toga da li su uključene funkcije za objavljivanje i da li se zahteva odobrenje za objavljivanje stranica.

 1. Da biste kreirali stranicu, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Nova stranica.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje stranice.

 2. Otkucajte ime stranice, a zatim kliknite na dugme „Kreiraj“.

 3. Na novoj stranici koju ste kreirali uradite sledeće:

  • Da biste dodali tekst, otkucajte ili kopirajte tekst u okvir za tekst.

  • Da biste oblikovali tekst, na traci izaberite karticu Oblikovanje teksta i kliknite na odgovarajuće dugme.

  • Da biste umetnuli Veb segment ili postojeću listu, izaberite karticu Umetanje, kliknite na odgovarajuće dugme, izaberite željeni Veb segment ili listu, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste umetnuli novu listu, izaberite karticu Umetanje, otkucajte naslov liste, kliknite na tip liste da biste ga izabrali, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Kada završite sa uređivanjem stranice, na traci kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje stranice

 1. Da biste uredili stranicu, na traci kliknite na dugme Uredi.

  Napomena : Ako ne vidite dugme Uredi, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali tekst, otkucajte ili kopirajte tekst u okvir za tekst.

  • Da biste oblikovali tekst, na traci izaberite karticu Oblikovanje teksta i kliknite na odgovarajuće dugme.

  • Da biste umetnuli Veb segment ili postojeću listu, izaberite karticu Umetanje, kliknite na odgovarajuće dugme, izaberite željeni Veb segment ili listu, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste umetnuli novu listu, izaberite karticu Umetanje, otkucajte naslov liste, kliknite na tip liste da biste ga izabrali, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Kada završite sa uređivanjem stranice, na traci kliknite na dugme Sačuvaj.

Upravljanje i rad sa sadržajem lokacije

Da biste pomogli timu da bude produktivniji, postoji nekoliko načina na koje možete da upravljate sadržajem na listama, bibliotekama i lokacijama i da ga proširite. Neke funkcije pomažu timu da pronađe informacije i efikasnije radi s njima. Druge funkcije vam pomažu da upravljate pristupom informacijama.

Navigacija do sadržaja

Elementi navigacije pomažu osobama da pregledanjem dođu do sadržaja koji im je potreban. Dve stavke za navigaciju koje možete da prilagodite su gornja traka sa vezama i traka „Brzo pokretanje“.

Korišćenjem stranica sa postavkama za svaku listu ili biblioteku, možete da odaberete koje se liste i biblioteke pojavljuju na traci za brzo pokretanje. Možete takođe promeniti redosled veza, dodavanje ili brisanje veze, i dodajete ili izbrišete odeljke u kojima su organizovane veze. Na primer, ako imate previše listi u odeljku Lista , možete da dodate novi odeljak za Liste zadataka gde možete da uključite veze ka Vašim listama zadataka. Možete da unosite sve ove promene trake za brzo pokretanje iz pregledača koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server 2010. Čak možete da dodate veze ka stranicama izvan vaše lokacije.

Traka za brzo pokretanje

Gornja traka sa vezama korisnicima vaše lokacije pruža način da stignu do drugih lokacija iz kolekcije lokacija tako što prikazuje red kartica na vrhu svake stranice na lokaciji. Kada kreirate novu lokaciju, možete odabrati da li da se lokacija uključi u gornju traku sa vezama nadređene lokacije, kao i da li da se koristi gornja traka sa vezama iz nadređene lokacije.

Gornja traka sa vezama

Ako lokacija koristi jedinstvenu gornju traku sa vezama, možete da prilagodite veze koje se prikazuju na gornjoj traci sa vezama za lokaciju. Sve lokacije koje su kreirane u okviru nadređene lokacije mogu se prikazati i na gornjoj traci sa vezama, pod uslovom da su lokacije konfigurisane da naslede gornju traku sa vezama od nadređene lokacije. Takođe možete da uključite veze ka drugim lokacijama izvan vaše kolekcije lokacija.

Upravljanje pristupom sadržaju

Vlasnik ili administrator lokacije može da dodeli nivoe dozvola korisnicima i SharePoint grupama koje sadrže korisnike. Dozvole mogu da se primene na lokaciju, liste i biblioteke na lokaciji i stavke na listama i u bibliotekama.

Za različite objekte, na primer, za određenu lokaciju, listu, biblioteku, fasciklu u okviru liste ili biblioteke, stavku liste ili dokument možete da dodelite različite nivoe dozvola.

Organizovanje lista i biblioteka

Način na koji organizujete liste i biblioteke zavisi od potreba grupe i načina na koji želite da skladištite i tražite informacije. Malo planiranja može vam pomoći da podesite strukturu koja će najviše odgovarati vašoj organizaciji.

Informacije na listama i u bibliotekama skladište se u kolonama, na primer, „Naslov“, „Prezime“ ili „Preduzeće“. Kolone možete koristiti za sortiranje i filtriranje stavki, kao što biste to uradili u unakrsnoj tabeli, tako što ćete na listi ili u biblioteci kliknuti na naslove kolona. Pored toga, možete koristiti prikaze da biste pregledali stavke sa liste ili iz biblioteke koje su vam najvažnije.

Promena prikaza liste ili biblioteke

 1. Na listi ili u biblioteci za koju želite da promenite prikaz, na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

 2. U grupi Upravljanje prikazima, u okviru Trenutni prikaz kliknite na strelicu pored liste prikaza, a zatim izaberite prikaz.

Prikaz „Moji zadaci“

Ako je potrebno da uskladištite dodatne informacija o stavkama liste ili datotekama iz biblioteke, možete dodati kolone koje će vam pomoći u sortiranju, grupisanju i kreiranju više prikaza liste. Na primer, možete sortirati listu po krajnjem roku ili grupisati stavke po imenu odeljenja.

Postoji nekoliko opcija za tip kolone koju kreirate, uključujući tekst u jednom redu, padajuću listu opcija, broj koji se izračunava na osnovu drugih kolona ili čak ime i sliku osobe sa vaše lokacije.

Kreiranje kolone

 1. Na listi ili u biblioteci u koju želite da dodate datoteku, na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

 2. Kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 3. Otkucajte ime kolone i izaberite tip kolone.

 4. Izaberite dodatne postavke i kliknite na dugme U redu.

Kolone sa liste ili iz biblioteke takođe možete koristiti da biste kreirali prikaze koji će određenim odeljenjima pomoći da pronađu informacije koje ih najviše interesuju, kao što su zadaci najvišeg prioriteta ili sve stavke dodeljene svakoj osobi. Informacije o kreiranju i izmeni prikaza potražite u članku Kreiranje, izmena ili brisanje prikaza.

Neke funkcije liste pomažu timu da efikasno kreira stavke i upravlja njima na više lista ili u više biblioteka. Na primer, možete kreirati kolonu koja obezbeđuje informacije o stavkama liste i zatim je deliti sa drugim listama. Pored toga, ako želite da datoteka bude dostupna u više biblioteka, možete je lako kopirati u druge biblioteke na lokaciji. Ako se datoteka promeni, možete dobiti upite za ispravke.

Informacije o upravljanju velikim listama i bibliotekama potražite u članku Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki.

Korišćenje opcija za pristupačnost

Lokacije su dizajnirane tako da se listama, bibliotekama i drugim funkcijama u potpunosti može pristupati isključivo putem pritiska na tastere. Pristupačniji režim omogućava korisnicima tehnologija za pristupačnost da lakše uspostave interakciju sa menijima i različitim kontrolama. Veze Pređi na glavni sadržaj omogućavaju korisnicima da preskoče veze za navigaciju koje se ponavljaju i pređu na važniji sadržaj na stranici.

Označavanje naslova je dizajnirano da bolje definiše strukturu i poboljša navigaciju za osobe koje koriste čitače ekrana. Slike koje se otpreme na lokaciju omogućavaju definisanje prilagođenog alternativnog teksta. Na primer, prilagođeni alternativni tekst možete da dodelite slici koja se prikazuje na matičnoj stranici u Veb segmentu „Slika lokacije“ ili slici koju dodate u biblioteku slika. Za prikazivanje lokacija, opcije visokog kontrasta u operativnom sistemu Windows dobro funkcionišu za osobe sa slabim vidom.

Praćenje verzija

Vaša lista ili biblioteka može se podesiti da prati verzije, tako da možete vratiti prethodnu verziju u slučaju da napravite grešku ili da prikažete istoriju verzija promena. Prilikom praćenja verzija skladište se promene stavki ili datoteka i njihovih svojstava. Ovo vam omogućava da bolje upravljate sadržajem tokom rada na njemu ili čak da vratite raniju verziju ako na tekućoj napravite grešku. Kreiranje verzija naročito je korisno kada više osoba zajednički radi na projektu ili kada informacije prolaze kroz nekoliko faza razvoja i redigovanja.

Istorija verzija

1. Aktuelna objavljena glavna verzija je istaknuta, a broj verzije je ceo broj.

2. Verzija se kreira kada se promene svojstva ili metapodaci.

3. Prva verzija datoteke je uvek međuverzija pod brojem 0.1.

Kreiranje verzija je dostupno za stavke liste u svim podrazumevanim tipovima lista – uključujući kalendare, liste za praćenje problema i prilagođene liste – i za sve tipove datoteka koji se mogu uskladištiti u bibliotekama, uključujući stranice Veb segmenata.

Koautorstvo dokumenata

Dva ili više korisnika mogu istovremeno uređivati Word dokument ili PowerPoint prezentaciju. Ova nova funkcija vam omogućava da čitate i upisujete u delove datoteke uskladištene u sistemu SharePoint. Na primer, možete da radite na jednom pasusu u Word dokumentu dok kolega istovremeno radi na drugom pasusu u istom dokumentu.

Ažuriranje promena

RSS obezbeđuje praktičan način distribucije i prijema informacija u standardizovanom formatu, uključujući ispravke za liste i biblioteke. Standardizovani XML format datoteke omogućava prikazivanje informacija u velikom broju različitih programa. Takođe možete da se pretplatite na liste i biblioteke tako što ćete podesiti upozorenja kako biste znali kada se sadržaj promeni.

Tim može da koristi feedove kao način organizovanja sadržaja za članove tima koji se pretplate na feedove i za prikaz veza ka svojim Veb lokacijama. RSS feedovi su jednostavan način praćenja toka tima i ispravki projekata. Umesto da pregledate više Veb lokacija tima, automatski dobijate najnovije vesti ili ispravke sa tih lokacija.

Upravljanje tokom posla

Tokovi posla pomažu osobama da sarađuju na dokumentima i upravljaju projektnim zadacima primenom određenih poslovnih procesa na dokumente i stavke na lokaciji. Tokovi posla pomažu organizacijama da se pridržavaju usaglašenih poslovnih procesa. Tokovi posla takođe mogu da poboljšaju efikasnost i produktivnost organizacije upravljanjem zadacima i koracima koji su uključeni u određeni poslovni proces. To omogućava osobama koje izvršavaju te zadatke da se koncentrišu na obavljanje posla umesto na upravljanje tokom posla.

Tokovi posla mogu da umanje troškove i vreme potrebno za koordinisanje uobičajenih poslovnih procesa, kao što je odobravanje projekta ili redigovanje dokumenta, upravljanjem zadacima ljudi koji su uključeni u te procese i njihovim praćenjem. Na primer, organizacija može da koristi unapred definisani tok posla odobravanja ili da kreira i primeni prilagođeni tok posla da bi upravljala drugim poslovnim procesom.

Rad sa tipovima sadržaja

Lista ili biblioteka mogu da sadrže više tipova sadržaja. Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da efikasnije organizuju velike količine sadržaja, upravljaju i rukuju njima. Ako je lista ili biblioteka podešena da dozvoli više tipova sadržaja, možete da dodate tipove sadržaja sa liste dostupnih opcija koje organizacija često koristi, na primer Marketinške prezentacije ili Ugovori.

Kada dodate neki tip sadržaja na listu ili u biblioteku, omogućavate da ta lista ili biblioteka sadrži stavke tog tipa. Korisnici zatim mogu da koriste dugme Nova stavka na toj listi ili u biblioteci kako bi kreirali nove stavke tog tipa.

Jedna od ključnih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste to što omogućavaju da jedna lista ili biblioteka sadrže više tipova stavki ili tipova dokumenata, od kojih svaki može da ima jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja. Više informacija o radu sa tipovima sadržaja potražite u članku Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×