Osnovni zadaci u sistemu SharePoint Server 2010

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prvi koraci uz Office 2010 Ovo su neki osnovni zadaci i informacije koji će vam pomoći da naučite kako da koristite Microsoft SharePoint Server 2010.

U ovom članku

Pregled sistema SharePoint Foundation i SharePoint Server

Mogućnosti sistema SharePoint Server

Delovi SharePoint lokacije

Detalji lokacije koji utiču na utisak pri radu

Dodavanje sadržaja na lokaciji

Upravljanje i rad sa sadržajem lokacije

Pregled sistema SharePoint Foundation i SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 je osnovnu tehnologiju za SharePoint lokacije koja je dostupna besplatno i zvao Windows SharePoint Services u prethodnim verzijama. SharePoint Server 2010 zasniva se na SharePoint Foundation tehnologiju da obezbedite dosledne i poznatog radnog okvira za liste i biblioteke, Administracija lokacije i prilagođavanje lokacije. Funkcije koje su dostupne u sistemu SharePoint Foundation dostupne su i u sistemu SharePoint Server 2010.

Međutim, SharePoint Server 2010 proširuje SharePoint Foundation tako što obezbeđuje dodatne funkcije i mogućnosti. Na primer, SharePoint Server i SharePoint Foundation uključuju predložaka lokacije za saradnju sa kolegama na lokacije tima, blogovi i radni prostor za sastanak. Međutim, SharePoint Server uključuje poboljšane funkcije društvene pri radu sa računarom, kao što su vesti i označavanje feedove koje pomažu osobama u vašoj organizaciji da otkriju, organizovanje navigacija i deljenje informacija sa kolegama. Slično tome, SharePoint Server poboljšava tehnologija za pretraživanje iz SharePoint Foundation da biste uključili funkcije koje su korisno za zaposlene u velikim organizacijama, kao što je mogućnost da pretražujete poslovnih podataka u SAP, Siebel i drugih poslovnih aplikacija.

SharePoint Foundation i SharePoint Server su dizajnirani da biste efikasno radili sa drugim programima, serverima i tehnologije, uključujući i one u sistemu Microsoft Office. Na primer, možete da preduzmete lokaciju, listu ili biblioteku van mreže u programu SharePoint Workspace, radite sa sadržajem lokacije dok niste povezani sa mrežom i zatim automatski sinhronizuje promene kada se ponovo povežete. Možete da dovršite mnoge zadatke SharePoint iz poznatog Microsoft Office programa. Na primer, možete da pokrenete ili da učestvujete u toku posla za odobravanje izveštaja o troškovima u programu Microsoft Word.

Mogućnosti sistema SharePoint Server

Mogućnosti programa SharePoint Server 2010 su fokusirani na šest poljima. Ovaj članak ukratko predstavlja svaki od ovih mogućnosti, a zatim veze do srodnih članaka gde možete da saznate više.

Saradnja i društvene Računarstvo

SharePoint Server 2010 proširuje funkcije za saradnju u sistemu SharePoint Foundation tako što ćete promovisanje lak za kreiranje iz pregledača ili iz poznatog aplikacija kao što je Microsoft Word, pomaže korisnicima odnose resursi sa označavanja i ocene i pomaže ljudima Pronađite odgovore brže putem vesti feedovi i osobe pretrage.

Jedna od primarnog mesta gde možete da iskoristite ove mogućnosti je na lokaciji mog portala. Moja lokacija je sopstvenog SharePoint lokaciji gde možete da delite dokumente, veze i informacije o sebi na mreži profilu. Takođe možete blog o temama kamata ili traženje informacije koje treba da radi svoj posao.

WN profil

Odlučite koje informacije želite da delite i informacije koje želite da ostanu privatne na lokaciji mog portala. Možete i oznake povezuje informacija i traženje informacija o te osobe oznaku ili deljenje na svojim feedovima za vesti. Da biste saznali više o upravljanju informacijama na vašoj lokaciji mog portala, pogledajte članak upravljanje informacijama koje delite na mom portalu i u profilu.

SharePoint Server 2010 takođe omogućava učešće bilo gde nudi SharePoint Workspace iskustvo pri prekinuta veza sa vaše mreže ili na mreži i odbacivanje korisnicima da saradnja u pokretu.

Upravljanje poslovnim sadržajem

Enterprise sadržaja za upravljanje (ECM) korporacije Microsoft pomaže organizacijama prevazići izazovima koje predstavljaju velike količine nekontrolisanom sadržaja. SharePoint Server 2010 je Centralni deo Microsoft ECM rešenja, koja se proteže upravljanje sadržajem za svakog zaposlenog u organizaciji putem integracije sa poznate alatke kao što je sistem Microsoft Office. Microsoft ECM rešenje obezbeđuje mogućnosti za upravljanje celu životnog ciklusa sadržaja – od kreiranja, uređivanja i saradnju za rok važenja – na jednu jedinstvenu platformu.

SharePoint Server 2010 pomaže organizacijama da upravljaju celu životnog ciklusa sadržaja tako što ćete uneti različitih skupova funkcije koje omogućavaju organizacijama ciljeve sledeće:

 • Upravljanje raznovrsnim sadržajem    Mogućnosti za upravljanje dokumentima u sistemu SharePoint Server 2010 pomaže organizacijama konsolidovanje raznovrsnim sadržajem sa više lokacija u centralno kontrolisanih spremište sa dosledne Kategorizacija. Novi dokument postavlja funkciju omogućava organizaciji da kreirate i upravljate radnih proizvoda koji obuhvataju više dokumenata. Integrisana pretraga mogućnosti lakše pronašli, deljenje i koristi ove informacije. Upravljanje metapodacima mogućnosti kao što su nove funkcije za skladište termina može da pomogne organizacijama centralno upravljanje metapodacima više lokacija. Metapodaci su informacije o podacima koji se koristi da pomogne Identifikujte strukturu, otkrivanje i upravljanje informacijama. Nove podrške za zasnovanih na metapodataka za navigaciju i mogućnost da ugradite polja metapodataka u dokumentima poboljšava informacije o pretrazi i otkrivanje. Sadržaj takođe mogu biti zaštićene od neovlašćenog pristupa. Alatke za saradnju, kao što je tok posla, pomažu osobama zajednički rad bolje da kreirate, pregledajte i odobravaju dokumente strukturirane način.

 • Pridržavaj usaglašenost i pravni zahtevi    Mogućnosti upravljanja zapisima u sistemu SharePoint Server 2010 omogućavaju organizacijama za skladištenje i zaštiti poslovnih zapisa, bilo na licu mesta pored u toku zapise ili u centralnom spremištu zaključanih nadole. Organizacije možete da primenite smernice za rok važenja zapisa da biste se uverili da su se zadržavaju za odgovarajući vremenski period za usklađivanje sa propise ili smernica korporativne preduzeća, tako olakšavajuće pravni rizik za organizaciju. Revizije pružaju dokaz da unutrašnjih tako i spoljnih nadzornike da zapisi su zadržani na odgovarajući način. Zadrške mogu staviti na određene zapise u okviru pravnih rešenja da biste sprečili njihovo uništenje.

 • Efikasno upravljanje više Veb lokacija    Upravljanje Veb sadržajem mogućnosti u sistemu SharePoint Server 2010 omogućava ljudima da objavljivanje Veb sadržaja sa autorizacije alatku i proces od ugrađenih odobrenje sadržaja na lak za upotrebu. Zaposleni možete da otpremite sadržaj – uključujući slike, audio i video zapis – Veb lokacijama za blagovremeno bez obimna podrška ga osoblju. Nova podrška za obogaćenih medija uključuje novu biblioteku resursa, sa obogaćenim prikaze i birači; Podrška za video zapise kao tip sadržaja SharePoint; protoka video infrastrukturu i skinable Silverlight plejer medija. Predlošci u obliku master stranice i rasporede na stranicama omogućavaju organizacijama da biste primenili dosledna brendiranja na stranicama. Ugrađene funkcije Veb analize pruža podršku za saobraćaj, pretraga i zaliha analitiku izveštaje. SharePoint Server 2010 nudi na jednom primene i upravljanja infrastrukture za intranet, ekstranet, kao i Internet lokacije, kao i višejezičkih lokacija.

Pretraživanje preduzeća

SharePoint Server 2010 isporučuje za pretraživanje infrastruktura koji dopunjuje druge mogućnosti poslovne produktivnosti kao su upravljanje poslovnim sadržajem i saradnje da biste pomogli drugima da bolje odgovore brže i pojačavaju uticaj znanja i stručnost.

Pretraga uzima u obzir lične konteksta i pomaže vam da suzite obim pretrage pomoću interaktivnih navigacije za vode vas potrebne informacije. SharePoint Server se proteže od pretrage preko još izvora sadržaja i tipovima sadržaja da se povežete sa sve informacije u vašem preduzeću – uključujući poslovne aplikacije kao što su SAP, Siebel ili prilagođene baze podataka – i proverite informacije dostupne na ljudi kojima je potreban.

Poslovno obaveštavanje

Poslovno obaveštavanje je skup metodologije, tehnologije i procesa koje vodi informacija uskladištenih u organizacionih sistema i olakšava korisnih tako što ćemo je postaviti u ruke ljudi kojima je potreban najviše tako da bi mogli da unose obavešteni odluke. Kao ključne deo Microsoft poslovne inteligencije platforme SharePoint Server 2010 može pomoći da proširite mogućnosti poslovnog obaveštavanja svima u organizaciji, tako da svi mogu da pristupe prave podatke da biste se.

Vaša organizacija verovatno skladišti podatke u različitim formatima, kao što je baza podataka, e-poruke i datoteke unakrsne tabele. SharePoint Server 2010 vam pomaže da izdvajanje podataka iz različitih izvora i predstavite podatke u načini na koje olakšavaju analizu i odlučivanja.

Excel Services omogućava donosioce odluka za objavljivanje, deljenje i upravljanje Excel radne sveske na SharePoint lokaciji. Druge osobe u organizaciji zatim možete da izmenite vrednosti ćelija, formule i oblikovanje iz pregledača kao oni analizu podataka.

PerformancePoint usluge u sistemu SharePoint Server 2010 možete povećati uvid u ključnim organizacione ciljeve i metrika i omogućite bogatije dubinsku analizu i uvid. Vi ili druge osobe iz vaše organizacije možete da kreirate i koristite interaktivne kontrolne table sa rezultati, izveštaji i filtere da biste pronašli trendova. Možete da dodate obogaćenog grafikone na SharePoint lokacije i grafikone Povežite se sa podacima iz raznih izvora, kao što je SharePoint lista, spoljne podatke liste, usluge povezivanja poslovnih podataka, Excel Services ili druge Veb segmente.

Portala

Sa sistemom SharePoint Server 2010, organizacije možete da napravite i održavate portala za svaki aspekt poslovne (intranet portalima velikih preduzeća Internet Veb lokacije i portalima). Intranetu preduzeća i odseka portalima možete povezati pojedinačne lokacije u organizaciji i konsolidovanje pristup postojeće poslovne aplikacije. Timovima i pojedinci u organizaciji mogu da koriste portalu da biste pristupili stručnost, informacijama i poslovnih aplikacija koje su potrebne da biste rade svoj posao.

Osobe unutar organizacije koje koriste portalu da iskoristite svoje lične lokacije lokacije. Moja lokacija je lična lokacija koja vam pruža centralnu lokaciju za upravljanje i čuvanje dokumenata, sadržaj, veze i kontakte. Moja lokacija služi kao tačka kontakta za druge korisnike u organizaciji da biste pronašli informacije o tome koje vaše veštine i interesovanja. Moje lokacije uključuju navedene ranije u ovom članku društvene funkcije za pri radu sa računarom.

SharePoint Server 2010 uključuje funkcije koje organizacije mogu da koriste za personalizovanje doživljaja portala za pojedinačne korisnike, kao što su usmeravate sadržaja za određene tipove korisnika. Vaša organizacija dodatno možete da prilagodite portala pomoću programa za dizajniranje Web kompatibilna sa SharePoint kao što je SharePoint Server 2010.

Poslovni proces i obrasci

SharePoint Server 2010 pruža mnoge funkcije mogu vam pomoći da integrišete i unapređivanje poslovnih procesa. Tokovi posla da unapredite cene koordinisanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su projekat odobrenje ili redigovanje dokumenata, tako što ćete u članku Upravljanje i praćenje zadataka koji su povezani sa tim procesima. SharePoint Server 2010 ima nekoliko unapred definisane tokove posla koje možete da koristite kao oni ili prilagodite svojim potrebama. Takođe možete da koristite SharePoint Designer da biste kreirali prilagođene tokove posla koje podržavaju jedinstvene poslovnih procesa.

Možete da kreirate obrasce zasnovane na pregledaču i da prikupite podatke iz organizacije koje ne koristite Microsoft InfoPath 2010.

Delovi SharePoint lokacije

Na lokaciji predstavlja grupu povezanih Web stranica gde vaše organizacije mogu da rade na projektima, održavanje sastanaka i deljenje informacija. Na primer, vaš tim može da ima sopstvenu lokaciju na kojoj skladišti rasporede, datoteke i informacije o procedurama. Lokaciju tima može biti deo velike organizacije portalu gde odeljenja kao što su ljudski resursi pisanje i objavite informacije i resurse za ostatak organizacije.

Sve SharePoint lokacije imaju zajedničke elemente koji treba da znate o da biste počeli: liste, biblioteke, Veb segmenti i prikaze.

Lokacija tima

Liste    Lista je komponenta veb lokacije u kojoj organizacija može da skladišti i deli informacije i upravlja njima. Na primer, možete da kreirate listu zadataka da biste pratili dodeljene poslove ili da biste pratili događaje tima u kalendaru. Takođe možete da napravite anketu ili hostujete diskusije na diskusionoj tabli.

Biblioteka    Biblioteka je na specijalan tip liste koja skladišti datoteke, kao i informacije o datotekama. Možete da kontrolišete kako se datoteke prikazane, prate, kako se upravlja i kako se kreirane u bibliotekama.

Prikazi    Prikaze možete da koristite da biste na listi ili u biblioteci videli stavke koje su vam najvažnije ili najbolje odgovaraju nameni. Na primer, možete da kreirate prikaz svih stavki na listi koje se primenjuju na određeni sektor ili markirate određene dokumente u biblioteci. Možete da kreirate više prikaza liste ili biblioteke koje osobe mogu da biraju. Takođe možete da koristite veb segment da biste prikaz liste ili biblioteke prikazali na posebnoj stranici lokacije.

Prikaz „Moji zadaci“

Veb segmenti    Web segment je modularno jedinica informacije koje obrazaca osnovni sastavni blok većine stranica na lokaciji. Ako imate dozvolu za uređivanje stranice na lokaciji, možete da koristite Veb segmente za prilagođavanje lokacije da biste prikazali slike i grafikone, delove druge Veb stranice, liste ili dokumenta, prilagođene prikaze poslovnih podataka i još mnogo toga.

Web Part

Detalji lokacije koji utiču na utisak pri radu

Detalji instalacije i konfiguracije sistema SharePoint utiču na ono što vidite i opcije koje su vam dostupne na lokaciji.

Dozvole    Ako vam je dodeljena na podrazumevani nivo dozvole puna kontrola, imate pun opseg opcije za upravljanje lokacijom. Ako je dodeljen nivo dozvole doprinos ili čitanje, opcije i pristupa sadržaju lokacije su više ograničene. Mnoge od opcija pominju u ovom članku su dostupne za korisnike sa čitač nivo dozvole, što omogućava korisnicima da čita sadržaj, ali ne unosite promene u njega. Zato što dozvola dizajnirani su tako da budu fleksibilne i prilagodljive, organizacija možda ima jedinstvene postavke.

Prilagođavanje    Vaša organizacija možda imate prilagođene dozvole i brendiranje lokacije, ili čak i prilagodili navigaciju lokacije i premešta kontrole kao što je meni Radnje na lokaciji na drugu lokaciju na stranici. Slično tome, vaša organizacija možda odlučio da ne koristite traku funkcionalnost uvedena u sistemu SharePoint 2010.

Verzija sistema SharePoint    Ovaj članak objašnjava kako da počnete u sistemu SharePoint Server 2010. Ako koristite prethodnu verziju sistema SharePoint, pogledajte pomoć za tu verziju.

Dodavanje sadržaja na lokaciju

Možete dodati stavke liste i datoteka u biblioteke pomoću Veb pregledača. Dugmad za izvršavanje uobičajenih radnji koristite nalaze na traci, koji je blizu vrha stranice na većini stranica lokacije.

WN traka

Dugmad na traci može biti nedostupna iz nekog od sledećih razloga:

 • Radnja nije primenljiva ili zavisi od neke druge radnje. Na primer, morate potvrditi izbor u polju za potvrdu za dokument da biste mogli da ga odjavite.

 • Nemate dozvolu da izvršite zadatak.

 • Funkcija nije omogućena za lokaciju. Na primer, na lokaciji možda nisu omogućeni tokovi posla.

Možete takođe da sačuvate datoteke u biblioteci koristeći neki od klijentskih programa koji su kompatibilni sa sistemom SharePoint Server. Na primer, možete da sačuvate Microsoft Word dokumenta u biblioteku na SharePoint lokaciji dok radite u programu Word.

Da biste dodali stavku na listu ili datoteku u biblioteku, morate imati dozvolu za postavljanje sadržaja na listu ili u biblioteku. Za više informacija o načinu na koji vaša organizacija koristi dozvole i nivoe dozvola obratite se vlasniku ili administratoru lokacije.

Kada dodate stavku ili datoteku, druge osobe koje imaju dozvolu za čitanje liste mogu da prikažu stavku ili datoteku ukoliko ne zahteva odobrenje. Ako stavka ili datoteka zahteva odobrenje, ona se skladišti u stanju čekanja na listi ili u biblioteci dok je neko sa odgovarajućim dozvolama ne odobri. Ako već prikazujete listu ili biblioteku kada dodate stavku ili datoteku, možda ćete morati da osvežite pregledač da biste videli novu stavku ili datoteku.

Liste i biblioteke takođe mogu da iskoriste funkcije e-pošte, ako je dolazna ili odlazna pošta omogućena na lokaciji. Neke liste, kao što su kalendari, objave, blogovi i diskusione table, možete da podesite tako da sadržaj može da im se dodaje slanjem e-pošte. Druge liste, kao što su zadaci i liste za praćenje problema, možete podesiti za slanje e-pošte osobama kada im se dodele stavke.

Pored dodavanja sadržaja na postojeće liste i biblioteke, možda imate dozvolu za kreiranje novih lista i biblioteka. Predlošci lista i biblioteka omogućavaju vam brz početak rada. U zavisnosti od nivoa dozvola, takođe možete da kreirate i prilagođavate nove stranice i lokacije.

Liste

Iako su različitih tipova lista, procedura dodavanja stavki je slična, tako da ne morate da učite nekoliko novih tehnika za rad sa različitih tipova lista. Stavka liste sadrži tekst u niz kolona, ali neke liste mogu dozvoliti prilozi će se dodati na stavki.

Dodavanje stavke na listu

 1. Na listi na koju želite da dodate stavku, na traci izaberite karticu Stavke. (Za kalendar izaberite karticu Događaji.)

 2. Kliknite na dugme Nova stavka (za kalendar, Novi događaj).

  Savet:  Drugi brz način za dodavanje događaja u kalendar jeste da se u kalendaru postavi pokazivač na datum i izabere stavka Dodaj.

 3. Popunite obavezna polja, kao i sva druga koja želite da popunite.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje ili brisanje stavke na listi

 1. Postavite pokazivač na stavku i potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se pojavljuje pored nje.

  Savet:  Radnje možete da izvršite na više stavki tako što ćete potvrditi izbor u više polja za potvrdu.

 2. Na traci, na kartici Stavke kliknite na dugme Uredi stavku ili Izbriši stavku u zavisnosti od radnje koju želite da izvršite.

Na mnogim tipovima lokacija za vas se kreiraju neke liste. Te podrazumevane liste mogu biti u opsegu od diskusionih tabli do lista kalendara. Ako imate dozvolu, liste možete da kreirate i od nekoliko tipova predložaka lista, koji obezbeđuju strukturu i postavke kako biste lakše počeli s radom.

Kreiranje liste

 1. Da biste kreirali listu, kliknite na meni " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim kliknite na dugme Više opcija kreiranja.

  Napomena: Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili ako se opcija za kreiranje ne pojavi, možda nemate dozvolu da kreirate listu.

 2. Na stranici „Kreiranje“ izaberite tip liste koju želite da kreirate. Na primer, izaberite tip Veze.

 3. Otkucajte ime liste, popunite sva druga polja koja želite i kliknite na dugme Kreiraj.

Biblioteke

Biblioteka je mesto na lokaciji gde možete da kreirate, prikupljate i ažurirate datoteke i upravljate njima sa članovima tima. Svaka biblioteka prikazuje listu datoteka i ključne informacije o datotekama, što osobama koje koriste datoteke pomaže da sarađuju.

Datoteku možete dodati u biblioteku tako što ćete je otpremiti iz veb pregledača. Kada dodate datoteku u biblioteku, moći će da je vide druge osobe sa odgovarajućom dozvolom. Ako već prikazujete biblioteku kada dodate datoteku, možda ćete morati da osvežite pregledač da biste videli novu datoteku.

Ako koristite program koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server, možete da kreirate nove datoteke zasnovane na predlošku dok radite u biblioteci. Takođe možete da sačuvate datoteku u biblioteku iz drugog programa, kao što je SharePoint radni prostor ili Microsoft Word.

Dodavanje datoteke u biblioteku

 1. U biblioteci u koju želite da dodate datoteku, na traci izaberite karticu Dokumenti.

 2. Kliknite na dugme Otpremi dokument.

 3. Potražite dokument i kliknite na dugme U redu.

Savet: Ako koristite program koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server 2010, kao što su Microsoft Word 2010, možete da prevučete i otpustite dokumente iz programa Windows Explorer u dijalog Otpremanje dokumenta .

Uređivanje ili brisanje datoteke u biblioteci

 1. Postavite pokazivač na datoteku i potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se pojavljuje pored nje.

 2. Na traci, na kartici Dokumenti kliknite na dugme Uredi dokument ili Izbriši dokument u zavisnosti od radnje koju želite da izvršite.

Kada kreirate mnoge tipove lokacija, za vas se kreira podrazumevana biblioteka pod imenom Deljeni dokumenti. Deljeni dokumenti jeste biblioteka dokumenata koju možete da koristite za skladištenje nekoliko tipova datoteka. Više biblioteka možete da kreirate ako imate dozvolu za upravljanje listama, kao što je biblioteka slika za skladištenje slika.

Kreiranje biblioteke dokumenata

 1. Da biste kreirali biblioteku dokumenata, kliknite na meni " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim izaberite stavku Nova biblioteka dokumenata.

  Napomena:  Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili ako se opcija za kreiranje ne pojavi, možda nemate dozvolu za kreiranje biblioteke.

 2. Otkucajte ime biblioteke, popunite sva druga željena polja i kliknite na dugme Kreiraj.

Da biste videli druge tipove biblioteka koje možete da kreirate, u meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Više opcija kreiranja. Postavite pokazivač na opciju biblioteke da biste videli njen opis.

Kreirajte drugi tip biblioteke

 1. Da biste kreirali biblioteku, kliknite na meni " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim kliknite na dugme Još opcija.

  Napomena:  Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili ako se opcija za kreiranje ne pojavi, možda nemate dozvolu za kreiranje biblioteke.

 2. Postavite pokazivač na biblioteku opcije da biste videli opis ga.

 3. Otkucajte ime biblioteke, popunite sva druga željena polja i kliknite na dugme Kreiraj.

  Da biste podesili opcije kao što su da li biblioteka se pojavljuje na traci za brzo pokretanje, kliknite na dugme Još opcija pre nego što kliknete na dugme Kreiraj.

Brisanje biblioteke

 1. Kliknite na ime biblioteke na traci za brzo pokretanje ili izaberite stavku Radnje na lokaciji  Meni „Radnje na lokaciji“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku odgovarajuće biblioteke, kliknite na ime biblioteke.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za biblioteku slika, u polju postavke meni Meni „Postavke“ , kliknite na dugme < tip biblioteke > postavke biblioteke.

  • Za druge biblioteke, u okviru Alatke za biblioteku, izaberite karticu Biblioteka , a zatim u grupi postavke izaberite stavku Postavke biblioteke.

 3. U okviru dozvole i upravljanje, kliknite na dugme Izbriši ovu biblioteku < tip biblioteke >.

 4. Kada budete upitani da potvrdite brisanje, kliknite na dugme u redu ako ste sigurni da želite da izbrišete u biblioteku.

Lokacije i stranice

Lokacija može da služi za opštu namenu, kao što je skladištenje rasporeda, uputstava, datoteka i drugih informacija koje tim često koristi. Međutim, lokacija može da ima i određeniju namenu, kao što je praćenje sastanka ili hostovanje bloga na kojem član organizacije često objavljuje vesti i ideje.

Lokacija bloga

Vaše organizacije možete da koristite stranice, podlokacija i lokacije najvišeg nivoa da biste podelili sadržaj lokacije na različite zasebno prihvatljive lokacije. Na primer, svakog odeljenja u vašoj organizaciji može imati svoju timsku lokaciju koja je deo veće portala.

Možete da dodate sadržaj na lokacijama tako što ćete dodati listama i bibliotekama. Ako imate dozvolu, možete da dodate i stranica na lokaciju. Možete da razmotrite Dodavanje stranice sa Web segmentima, koje vam omogućavaju da koristite Veb segmenata da biste brzo dodali dinamički sadržaj.

Ako treba da kreirate nove lokacije, možete da odaberete nekoliko tipova predložaka lokacije da vam prednosti za kreiranje nove lokacije. Da li možete da kreirate lokacije i podlokacije zavisi od toga kako je vaša organizacija podesila svoje lokacije i dozvole za njihovo kreiranje. Više informacija o tome kako je vaša organizacija upravlja dozvolama za lokacije potražite u članku vlasnik lokacije ili administrator.

Kreiranje sajta

 1. Da biste kreirali lokaciju, kliknite na meni " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim kliknite na dugme Nova lokacija.

  Napomena:  Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili ako se opcija za kreiranje ne pojavi, možda nemate dozvolu za kreiranje lokacije.

 2. Otkucajte naslov i ime URL-a za lokaciju.

 3. U okviru Izbor predložaka, izaberite predložak lokacije.

 4. Odaberite druge opcije koje želite, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

Pravljenje stranice

Napomena: Korake za kreiranje stranice moj se razlikuju u zavisnosti od tipa lokacije koje su na, da li funkcije objavljivanja su Omogući i da li je potrebno da biste objavili stranice odobravanje.

 1. Da kreirate stranicu, kliknite na meni " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim kliknite na dugme Nova stranica.

  Napomena: Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili ako se opcija za kreiranje ne pojavi, možda nemate dozvolu da kreirate stranicu.

 2. Otkucajte ime za stranicu, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Na novoj stranici koju ste kreirali, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali tekst, otkucajte ili kopirate tekst u okvir za tekst.

  • Da biste oblikovali tekst, izaberite karticu Oblikovanje teksta na traci i kliknite na dugme.

  • Da biste umetnuli Veb segment ili postojeću listu, izaberite karticu " Umetanje ", kliknite na odgovarajuće dugme, izaberite Veb segment ili listu koju želite i zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste umetnuli novu listu, izaberite karticu " Umetanje ", otkucajte naslov za listu, kliknite na tip liste da biste je izabrali i zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Kada završite sa uređivanjem stranice, na traci kliknite na dugme Sačuvaj .

Uređivanje stranice

 1. Da biste uredili stranicu, kliknite na dugme " Uredi " na traci.

  Napomena: Ako ne vidite dugme Uredi , možda nemate dozvolu za uređivanje stranice.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali tekst, otkucajte ili kopirate tekst u okvir za tekst.

  • Da biste oblikovali tekst, izaberite karticu Oblikovanje teksta na traci i kliknite na dugme.

  • Da biste umetnuli Veb segment ili postojeću listu, izaberite karticu " Umetanje ", kliknite na odgovarajuće dugme, izaberite Veb segment ili listu koju želite i zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste umetnuli novu listu, izaberite karticu " Umetanje ", otkucajte naslov za listu, kliknite na tip liste da biste je izabrali i zatim kliknite na dugme u redu.

 3. Kada završite sa uređivanjem stranice, na traci kliknite na dugme Sačuvaj .

Upravljanje i rad sa sadržajem lokacije

Da biste pomogli timu da bude produktivniji, postoji nekoliko načina na koje možete da upravljate sadržajem na listama, bibliotekama i lokacijama i da ga proširite. Neke funkcije pomažu timu da pronađe informacije i efikasnije radi s njima. Druge funkcije vam pomažu da upravljate pristupom informacijama.

Navigacija do sadržaja

Elementi za navigaciju pomažu osobama da pregledaju sadržaj koji im je potreban. Dve stavke za navigaciju koje možete da prilagodite jesu gornja traka sa vezama i traka za brzo pokretanje.

Korišćenjem stranica sa postavkama za svaku listu ili biblioteku, možete da odaberete koje se liste i biblioteke pojavljuju na traci za brzo pokretanje. Možete takođe promeniti redosled veza, dodavanje ili brisanje veze, i dodajete ili izbrišete odeljke u kojima su organizovane veze. Na primer, ako imate previše listi u odeljku Lista , možete da dodate novi odeljak za Liste zadataka gde možete da uključite veze ka Vašim listama zadataka. Možete da unosite sve ove promene trake za brzo pokretanje iz pregledača koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server 2010. Čak možete da dodate veze ka stranicama izvan vaše lokacije.

Traka za brzo pokretanje

Gornja traka sa vezama obezbeđuje način na koji korisnici lokacije mogu da odu na druge lokacije u kolekciji lokacija i prikazuje red kartica na vrhu svake stranice na lokaciji. Kada kreirate novu lokaciju, možete da odaberete da li ćete lokaciju uključiti u gornju traku sa vezama nadređene lokacije i da li ćete koristiti gornju traku sa vezama sa nadređene lokacije.

Slika dugmeta

Ako lokacija koristi jedinstvenu gornju traku sa vezama, možete da prilagodite veze koje se prikazuju na gornjoj traci sa vezama za lokaciju. Sve lokacije koje su kreirane u okviru nadređene lokacije mogu se prikazati i na gornjoj traci sa vezama, pod uslovom da su lokacije konfigurisane da naslede gornju traku sa vezama od nadređene lokacije. Takođe možete da uključite veze ka drugim lokacijama izvan vaše kolekcije lokacija.

Upravljanje pristupom sadržaju

Vlasnik ili administrator lokacije može da dodeli nivoe dozvola korisnicima i SharePoint grupama koje sadrže korisnike. Dozvole mogu da se primene na lokaciju, liste i biblioteke na lokaciji i stavke na listama i u bibliotekama.

Za različite objekte, na primer, za određenu lokaciju, listu, biblioteku, fasciklu u okviru liste ili biblioteke, stavku liste ili dokument možete da dodelite različite nivoe dozvola.

Organizovanje lista i biblioteka

Način na koji organizujete liste i biblioteke zavisi od potreba grupe i načina na koji želite da skladištite i tražite informacije. Malo planiranja može vam pomoći da podesite strukturu koja će najviše odgovarati vašoj organizaciji.

Informacije na listama i u bibliotekama skladište se u kolonama, na primer, „Naslov“, „Prezime“ ili „Preduzeće“. Kolone možete koristiti za sortiranje i filtriranje stavki, kao što biste to uradili u unakrsnoj tabeli, tako što ćete na listi ili u biblioteci kliknuti na naslove kolona. Pored toga, možete koristiti prikaze da biste pregledali stavke sa liste ili iz biblioteke koje su vam najvažnije.

Promena prikaza liste ili biblioteke

 1. Na listi ili u biblioteci za koju želite da promenite prikaz, na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

 2. U grupi Upravljanje prikazima, u okviru Trenutni prikaz kliknite na strelicu pored liste prikaza, a zatim izaberite prikaz.

Prikaz „Moji zadaci“

Ako je potrebno da uskladištite dodatne informacija o stavkama liste ili datotekama iz biblioteke, možete dodati kolone koje će vam pomoći u sortiranju, grupisanju i kreiranju više prikaza liste. Na primer, možete sortirati listu po krajnjem roku ili grupisati stavke po imenu sektora.

Postoji nekoliko opcija za tip kolone koju kreirate, uključujući tekst u jednom redu, padajuću listu opcija, broj koji se izračunava na osnovu drugih kolona ili čak ime i sliku osobe sa vaše lokacije.

Kreiranje kolone

 1. Na listu ili biblioteku gde želite da dodate datoteku, kliknite na karticu Lista ili Biblioteka na traci.

 2. Kliknite na dugme Kreiranje kolone.

 3. Otkucajte ime kolone i izaberite tip kolone.

 4. Izaberite dodatne postavke i kliknite na dugme U redu.

Kolone u listi ili biblioteci možete da koristite i za kreiranje prikaza da bi određena odeljenja pronašla informacije koje ih zanimaju, kao što su zadaci sa najviši prioritet ili sve stavke dodeljene svakoj osobi. Informacije o kreiranju i Menjanje prikaza potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza.

Neke funkcije liste pomažu timu da efikasno kreira stavke i upravlja njima na više lista ili u više biblioteka. Na primer, možete kreirati kolonu koja obezbeđuje informacije o stavkama liste i zatim je deliti sa drugim listama. Pored toga, ako želite da datoteka bude dostupna u više biblioteka, možete je lako kopirati u druge biblioteke na lokaciji. Ako se datoteka promeni, možete dobiti upite za ispravke.

Informacije o upravljanju velikim listama i bibliotekama potražite u članku Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki.

Upotreba funkcija pristupačnosti

Lokacije su dizajnirane tako da se listama, bibliotekama i drugim funkcijama u potpunosti može pristupati isključivo putem pritiska na tastere. Pristupačniji režim omogućava korisnicima tehnologija za pristupačnost da lakše uspostave interakciju sa menijima i različitim kontrolama. Veze Pređi na glavni sadržaj omogućavaju korisnicima da preskoče veze za navigaciju koje se ponavljaju i pređu na važniji sadržaj na stranici.

Označavanje naslova je dizajnirano da bolje definiše strukturu i poboljša navigaciju za osobe koje koriste čitače ekrana. Slike koje se otpreme na lokaciju omogućavaju definisanje prilagođenog alternativnog teksta. Na primer, prilagođeni alternativni tekst možete da dodelite slici koja se prikazuje na matičnoj stranici u veb segmentu „Slika lokacije“ ili slici koju dodate u biblioteku slika. Za prikazivanje lokacija, opcije visokog kontrasta u operativnom sistemu Windows dobro funkcionišu za osobe sa slabim vidom.

Praćenje verzija

Lista ili biblioteka može se podesiti da prati verzije kako biste mogli da vratite prethodnu verziju ako napravite grešku i prikažete istoriju verzija promena. Kada se prate promene, korigovanja stavki ili datoteka i njihova svojstva se skladište. To vam omogućava da bolje upravljate sadržajem dok se on koriguje, čak i da vratite prethodnu verziju ako napravite grešku u trenutnoj verziji. Kreiranje verzija je posebno korisno ako nekoliko osoba zajedno radi na projektima ili ako informacije prolaze kroz nekoliko faza razvoja i redigovanja.

Istorija verzija

1. na trenutna objavljena glavna verzija je istaknuta, a broj verzije je ceo broj.

2. verzija se kreira kada se svojstva ili metapodaci promene.

3. prva verzija datoteke uvek je međuverzija pod brojem 0.1.

Kreiranje verzija je dostupno za stavke liste u svim podrazumevanim tipovima lista – uključujući kalendare, liste za praćenje problema i prilagođene liste – i za sve tipove datoteka koji se mogu uskladištiti u bibliotekama, uključujući stranice veb segmenata.

Koautorstvo dokumenata

Dva ili više korisnika mogu istovremeno uređivati Word dokument ili PowerPoint prezentaciju. Ova nova funkcija vam omogućava da čitate i upisujete u delove datoteke uskladištene u sistemu SharePoint. Na primer, možete da radite na jednom pasusu u Word dokumentu dok kolega istovremeno radi na drugom pasusu u istom dokumentu.

Ažuriranje promena

RSS obezbeđuje praktičan način distribucije i prijema informacija u standardizovanom formatu, uključujući ispravke za liste i biblioteke. Standardizovani XML format datoteke omogućava prikazivanje informacija u velikom broju različitih programa. Takođe možete da se pretplatite na liste i biblioteke tako što ćete podesiti upozorenja kako biste znali kada se sadržaj promeni.

Tim može koristiti feedove kao način za prilagođavanje njihovog sadržaja za članove tima koji su pretplaćeni na njihove feedove i dostavljanje veza ka njihovim Web lokacijama. RSS feedovi predstavljaju jednostavan način za praćenje ispravki tima projekta i napredak. Umesto pregledanja više Web lokacija tima, dobijate najnovije vesti ili ažuriranje sa tih lokacija automatski.

Upravljanje tokom posla

Tokovi posla pomažu osobama da sarađuju na dokumentima i upravljaju projektnim zadacima primenom određenih poslovnih procesa na dokumente i stavke na lokaciji. Tokovi posla pomažu organizacijama da se pridržavaju usaglašenih poslovnih procesa. Tokovi posla takođe mogu da poboljšaju efikasnost i produktivnost organizacije upravljanjem zadacima i koracima koji su uključeni u određeni poslovni proces. To omogućava osobama koje izvršavaju te zadatke da se koncentrišu na obavljanje posla umesto na upravljanje tokom posla.

Tokovi posla mogu da smanje troškove i vreme potrebno za koordinisanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su projekat odobrenje ili redigovanje dokumenata, tako što ćete upravljanje i praćenja zadataka koji su povezani sa ovim procesima. Na primer, organizacija možete koristiti unapred definisane toka posla odobravanja ili kreiranje i primena prilagođenog toka posla za upravljanje drugi poslovni proces.

Rad sa tipovima sadržaja

Lista ili biblioteka može da podržava više tipova sadržaja. Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da organizujete, upravljanje i efikasnije rukuju velikim količinama sadržaja. Ako lista ili biblioteka podešena da dozvoljava više tipova sadržaja, možete da dodate tipove sadržaja sa liste dostupnih opcija koje vaša organizacija koristi često, kao što su Marketinške prezentacije ili ugovora.

Kada dodate neki tip sadržaja na listu ili u biblioteku, omogućavate da ta lista ili biblioteka sadrži stavke tog tipa. Korisnici zatim mogu da koriste dugme Nova stavka na toj listi ili u biblioteci kako bi kreirali nove stavke tog tipa.

Jedna od ključnih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste da oni omogućavaju jednu listu ili biblioteku da sadrži više tipova stavki ili dokumenata, od kojih svaki može imati jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja. Više informacija o radu sa tipovima sadržaja potražite u članku Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×