Osnovni zadaci u sistemu SharePoint Foundation 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka i informacija koje će vam pomoći da naučite kako se koristi Microsoft SharePoint Foundation 2010.

U ovom članku

Šta je to SharePoint Foundation?

Delovi SharePoint lokacije

Detalji lokacije koji utiču na utisak pri radu

Dodavanje sadržaja na lokaciju

Liste

Dodavanje stavke na listu

Uređivanje ili brisanje stavke na listi

Kreiranje liste

Biblioteke

Dodavanje datoteke u biblioteku

Uređivanje ili brisanje datoteke u biblioteci

Kreiranje biblioteke dokumenata

Lokacije i stranice

Kreiranje lokacije

Upravljanje i rad sa sadržajem lokacije

Navigacija do sadržaja

Upravljanje pristupom sadržaju

Organizovanje lista i biblioteka

Promena prikaza liste ili biblioteke

Kreiranje kolone

Upotreba funkcija pristupačnosti

Praćenje verzija

Koautorstvo dokumenata

Ažuriranje promena

Upravljanje tokom posla

Rad sa tipovima sadržaja

Šta je to SharePoint Foundation?

SharePoint Foundation je osnovna tehnologija za sve SharePoint lokacije. On je besplatan i u starijim verzijama se zvao Windows SharePoint Services. SharePoint Foundation možete koristiti za brzo kreiranje mnogih tipova lokacija na kojima možete sarađivati na Veb stranicama, dokumentima, listama, kalendarima i podacima.

Delovi SharePoint lokacije

Lokacija je grupa srodnih Veb stranica na kojima tim može da radi na projektima, održava sastanke i deli informacije. Na primer, tim može da ima sopstvenu lokaciju na kojoj skladišti rasporede, datoteke i informacije o procedurama. Sve SharePoint lokacije imaju zajedničke elemente koje bi trebalo da upoznate da biste počeli s radom: liste, biblioteke, Veb segmente i prikaze.

Lokacija tima

Liste    Lista je komponenta Veb lokacije gde vaša organizacija može da uskladišti informacije, deli ih i upravlja njima. Na primer, možete da kreirate listu zadataka da biste pratili dodeljene poslove ili da biste pratili događaje tima u kalendaru. Takođe možete da napravite anketu ili hostujete diskusije na diskusionoj tabli.

Biblioteke    Biblioteka je poseban tip liste koji skladišti datoteke kao i informacije o datotekama. Možete da kontrolišete način na koji se dokumenti prikazuju, prate, kontrolišu i kreiraju u bibliotekama.

Prikazi    Prikaze možete koristiti da biste videli stavke na listi ili u biblioteci koje su vam najvažnije ili koje najbolje služe svrsi. Na primer, možete da kreirate prikaz svih stavki na listi koje se primenjuju na određeni sektor ili markirate određene dokumente u biblioteci. Možete da kreirate više prikaza liste ili biblioteke koje osobe mogu da biraju. Takođe možete da koristite Veb segment da biste prikaz liste ili biblioteke prikazali na posebnoj stranici lokacije.

Prikaz „Moji zadaci“

Veb segmenti    Veb segment je modularna jedinica informacija koja sačinjava osnovni sastavni blok većine stranica na lokaciji. Ako imate dozvolu za uređivanje stranica na lokaciji, Veb segmente možete koristiti da biste prilagodili lokaciju tako da prikazuje slike i grafikone, delove drugih Veb stranica, liste dokumenata, prilagođene prikaze poslovnih podataka i još mnogo toga.

veb segment

Vrh stranice

Detalji lokacije koji utiču na utisak pri radu

Detalji instalacije i konfiguracije sistema SharePoint utiču na ono što vidite i opcije koje su vam dostupne na lokaciji.

Dozvole    Ako vam je dodeljen nivo dozvole „Puna kontrola“, imate pun opseg opcija za upravljanje lokacijom. Ako vam je dodeljen nivo dozvole za doprinos ili čitanje, opcije i pristup sadržaju lokacije su ograničeniji. Mnoge opcije o kojima se govori u ovom članku nisu dostupne korisnicima sa nivoom dozvole za čitanje koji korisnicima dozvoljava da čitaju sadržaj, ali ne i da ga menjaju. Pošto su dozvole dizajnirane da budu fleksibilne i prilagodljive, organizacija može imati jedinstvene postavke.

Prilagođavanje    Vaša organizacija je možda prilagodila dozvole i brendovanje vaše lokacije ili je čak prilagodila navigaciju lokacije i premestila kontrole kao što je meni „Radnje na lokaciji“ na drugu lokaciju na stranici. Slično tome, vaša organizacija je možda odlučila da ne koristi funkcionalnost trake koja je uvedena u sistemu SharePoint 2010.

Verzija sistema SharePoint    Ovaj članak diskutuje o prvim koracima uz SharePoint Foundation 2010. Ako vaša organizacija koristi Microsoft SharePoint Server 2010, pogledajte članak Prvi koraci uz SharePoint Server 2010. Ako koristite stariju verziju sistema SharePoint, pogledajte pomoć za tu verziju.

Vrh stranice

Dodavanje sadržaja na lokaciju

Pomoću Veb pregledača možete da dodajete stavke na liste i datoteke u biblioteke. Dugmad koju koristite za izvršavanje većine uobičajenih radnji nalaze se na traci koja je smeštena pri vrhu stranice na većini stranica lokacije.

WN traka

Dugmad na traci mogu biti nedostupna iz nekog od sledećih razloga:

 • Radnja nije primenljiva ili zavisi od neke druge radnje. Na primer, morate potvrditi izbor u polju za potvrdu za dokument da biste mogli da ga odjavite.

 • Nemate dozvolu da dovršite zadatak.

 • Funkcija nije omogućena za lokaciju. Na primer, na lokaciji možda nisu omogućeni tokovi posla.

Datoteke možete da sačuvate u biblioteci i iz nekih klijentskih programa koji su kompatibilni sa sistemom SharePoint Foundation. Na primer, Microsoft Word dokument možete da sačuvate u biblioteci na SharePoint lokaciji dok radite u programu Word.

Da biste dodali stavku na listu ili datoteku u biblioteku, morate imati dozvolu za postavljanje sadržaja na listu ili u biblioteku. Za više informacija o načinu na koji vaša organizacija koristi dozvole i nivoe dozvola obratite se vlasniku ili administratoru lokacije.

Kada dodate stavku ili datoteku, druge osobe koje imaju dozvolu za čitanje liste mogu da prikažu stavku ili datoteku ukoliko ne zahteva odobrenje. Ako stavka ili datoteka zahteva odobrenje, ona se skladišti u stanju čekanja na listi ili u biblioteci dok je neko sa odgovarajućim dozvolama ne odobri. Ako već prikazujete listu ili biblioteku kada dodate stavku ili datoteku, možda ćete morati da osvežite pregledač da biste videli novu stavku ili datoteku.

Liste i biblioteke takođe mogu da koriste funkcije e-pošte ako je na lokaciji omogućena dolazna ili odlazna pošta. Neke liste kao što su kalendari, objave, blogovi i diskusione table mogu da se podese tako da osobe mogu da dodaju sadržaj slanjem e-poruka. Druge liste, kao što su zadaci i liste za praćenje problema, mogu se podesiti da šalju e-poštu osobama kada im se dodele stavke.

Pored dodavanja sadržaja na postojeće liste i biblioteke, možda imate dozvolu za kreiranje novih lista i biblioteka. Predlošci lista i biblioteka omogućavaju vam brz početak rada. U zavisnosti od nivoa dozvola, takođe možete da kreirate i prilagođavate nove stranice i lokacije.

Liste

Iako postoje različiti tipovi lista, procedura dodavanja stavki je slična, tako da ne morate da učite nekoliko novih tehnika da biste radili sa različitim tipovima lista. Stavka liste sadrži tekst u grupi kolona, ali neke liste mogu dozvoljavati da se stavci dodaju prilozi.

Dodavanje stavke na listu

 1. Na listi na koju želite da dodate stavku, na traci izaberite karticu Stavke. (Za kalendar izaberite karticu Događaji.)

 2. Kliknite na dugme Nova stavka (za kalendar, Novi događaj).

  Savet : Drugi brz način za dodavanje događaja u kalendar jeste da se na kalendaru postavi pokazivač na datum i klikne na dugme Dodaj.

 3. Popunite obavezna polja, kao i sva druga koja želite da popunite.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje ili brisanje stavke na listi

 1. Postavite pokazivač na stavku i potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se pojavljuje pored nje.

  Savet : Možete da izvršite radnje nad više stavki tako što ćete potvrditi izbor u više polja za potvrdu.

 2. Na traci, na kartici Stavke kliknite na dugme Uredi stavku ili Izbriši stavku u zavisnosti od radnje koju želite da izvršite.

Na mnogim tipovima lokacija za vas se kreiraju neke liste. Te podrazumevane liste mogu biti u opsegu od diskusionih tabli do lista kalendara. Ako imate dozvolu, liste možete da kreirate i od nekoliko tipova predložaka lista, koji obezbeđuju strukturu i postavke kako biste lakše počeli s radom.

Kreiranje liste

 1. Da biste kreirali listu, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Više opcija kreiranja.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje liste.

 2. Na stranici „Kreiranje“ izaberite tip liste koju želite da kreirate. Na primer, Veze.

 3. Otkucajte ime liste, popunite sva druga željena polja i kliknite na dugme Kreiraj.

Biblioteke

Biblioteka je mesto na lokaciji gde možete da kreirate, prikupljate i ažurirate datoteke i upravljate njima sa članovima tima. Svaka biblioteka prikazuje listu datoteka i ključne informacije o datotekama, što osobama koje koriste datoteke pomaže da sarađuju.

Datoteku možete dodati u biblioteku tako što ćete je otpremiti iz Veb pregledača. Kada dodate datoteku u biblioteku, moći će da je vide druge osobe sa odgovarajućom dozvolom. Ako već prikazujete biblioteku kada dodate datoteku, možda ćete morati da osvežite pregledač da biste videli novu datoteku.

Ako koristite program koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Foundation, možete da kreirate novu datoteku na osnovu predloška dok radite u biblioteci. Datoteku možete da sačuvate u biblioteci i iz drugog programa, npr. SharePoint Workspace ili Microsoft Word.

Dodavanje datoteke u biblioteku

 1. U biblioteci u koju želite da dodate datoteku, na traci izaberite karticu Dokumenti.

 2. Kliknite na dugme Otpremi dokument.

 3. Potražite dokument i kliknite na dugme U redu.

Savet : Ako koristite program koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Server 2010, kao što je Microsoft Word 2010, možete prevući i otpustiti dokumente iz programa Windows Explorer u dijalog Otpremanje dokumenta.

Uređivanje ili brisanje datoteke u biblioteci

 1. Postavite pokazivač na datoteku i potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se pojavljuje pored nje.

 2. Na traci, na kartici Dokumenti kliknite na dugme Uredi dokument ili Izbriši dokument u zavisnosti od radnje koju želite da izvršite.

Kada kreirate mnoge tipove lokacija, za vas se kreira podrazumevana biblioteka pod imenom Deljeni dokumenti. Deljeni dokumenti jeste biblioteka dokumenata koju možete da koristite za skladištenje nekoliko tipova datoteka. Ako imate dozvolu za upravljanje listama, možete da kreirate više biblioteka, kao što je biblioteka slika za skladištenje slika.

Kreiranje biblioteke dokumenata

 1. Da biste kreirali biblioteku dokumenata, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Nova biblioteka dokumenata.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje biblioteke.

 2. Otkucajte ime biblioteke, popunite sva druga željena polja i kliknite na dugme Kreiraj.

Napomena : Da biste videli druge tipove biblioteka koje možete da kreirate, izaberite meni Radnje na lokaciji, a zatim stavku Više opcija kreiranja. Postavite pokazivač na opciju biblioteke da biste videli njen opis.

Lokacije i stranice

Lokacija može da služi za opštu namenu, kao što je skladištenje rasporeda, uputstava, datoteka i drugih informacija koje tim često koristi. Međutim, lokacija može da ima i određeniju namenu, kao što je praćenje sastanka ili hostovanje bloga na kojem član organizacije često objavljuje vesti i ideje.

Lokacija bloga

Vaša organizacija može da koristi stranice, podlokacija i lokacija najvišeg nivoa da bi podelila sadržaj lokacije u razdvojene lokacije kojima se može zasebno upravljati. Na primer, svaki sektor organizacije može da ima svoju lokaciju tima.

Sadržaj na lokacije možete dodati tako što ćete dodati liste i biblioteke. Ako imate dozvolu, na lokaciju možete dodati i stranice. Možete da razmotrite dodavanje Stranica veb segmenta, koje vam omogućavaju da koristite Veb segmente za brzo dodavanje dinamičkog sadržaja.

Ako treba da kreirate nove lokacije, možete da odaberete neki od nekoliko tipova predložaka lokacija da biste lakše počeli sa kreiranjem nove lokacije. Od načina na koji je organizacija podesila lokacije i dozvole za njihovo kreiranje zavisi da li ćete moći da kreirate lokacije i podlokacije.

Kreiranje lokacije

 1. Da biste kreirali lokaciju, u meniju Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Nova lokacija.

  Napomena : Ako ne vidite meni Radnje na lokaciji ili se ne pojavljuje opcija za kreiranje, možda nemate dozvolu za kreiranje lokacije.

 2. Otkucajte Naslov i Ime URL-a za lokaciju.

 3. U okviru Izbor predloška izaberite predložak lokacije.

 4. Odaberite sve druge željene opcije i kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Upravljanje i rad sa sadržajem lokacije

Da biste pomogli timu da bude produktivniji, postoji nekoliko načina na koje možete da upravljate sadržajem na listama, bibliotekama i lokacijama i da ga proširite. Neke funkcije pomažu timu da pronađe informacije i efikasnije radi s njima. Druge funkcije vam pomažu da upravljate pristupom informacijama.

Navigacija do sadržaja

Elementi za navigaciju pomažu osobama da pregledaju sadržaj koji im je potreban. Dve stavke za navigaciju koje možete da prilagodite jesu gornja traka sa vezama i „Brzo pokretanje“.

Pomoću stranica postavki za svaku listu ili biblioteku možete da odaberete liste i biblioteke koje se pojavljuju na traci za brzo pokretanje. Takođe možete da promenite redosled veza, da dodajete ili brišete veze i dodajete ili brišete odeljke u koje su organizovane veze. Na primer, ako imate previše lista u odeljku Lista, možete da dodate novi odeljak za liste zadataka, u koji možete uključiti veze ka listama zadataka. Sve ove promene trake za brzo pokretanje možete izvršiti iz pregledača koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint Foundation 2010. Čak možete da dodate veze ka stranicama izvan lokacije.

Traka za brzo pokretanje

Gornja traka sa vezama obezbeđuje način na koji korisnici lokacije mogu da odu na druge lokacije u kolekciji lokacija i prikazuje red kartica na vrhu svake stranice na lokaciji. Kada kreirate novu lokaciju, možete da odaberete da li ćete lokaciju uključiti u gornju traku sa vezama nadređene lokacije i da li ćete koristiti gornju traku sa vezama sa nadređene lokacije.

Slika dugmeta

Ako lokacija koristi jedinstvenu gornju traku sa vezama, možete da prilagodite veze koje se prikazuju na gornjoj traci sa vezama za lokaciju. Sve lokacije koje su kreirane u okviru nadređene lokacije mogu se prikazati i na gornjoj traci sa vezama, pod uslovom da su lokacije konfigurisane da naslede gornju traku sa vezama od nadređene lokacije. Takođe možete da uključite veze ka drugim lokacijama izvan vaše kolekcije lokacija.

Upravljanje pristupom sadržaju

Vlasnik ili administrator lokacije može da dodeli nivoe dozvola korisnicima i SharePoint grupama koje sadrže korisnike. Dozvole mogu da se primene na lokaciju, liste i biblioteke na lokaciji, kao i na stavke na listama i u bibliotekama.

Za različite objekte, na primer, za određenu lokaciju, listu, biblioteku, fasciklu u okviru liste ili biblioteke, stavku liste ili dokument možete da dodelite različite nivoe dozvola.

Organizovanje lista i biblioteka

Način na koji organizujete liste i biblioteke zavisi od potreba grupe i načina na koji želite da uskladištite i tražite informacije. Malo planiranja može vam pomoći da podesite strukturu koja će najviše odgovarati vašoj organizaciji.

Informacije na listama i u bibliotekama skladište se u kolonama, na primer, „Naslov“, „Prezime“ ili „Preduzeće“. Kolone možete koristiti za sortiranje i filtriranje stavki, kao što biste to uradili u unakrsnoj tabeli, tako što ćete na listi ili u biblioteci kliknuti na naslove kolona. Pored toga, možete koristiti prikaze da biste pregledali stavke sa liste ili iz biblioteke koje su vam najvažnije.

Promena prikaza liste ili biblioteke

 1. Na listi ili u biblioteci za koju želite da promenite prikaz, na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

 2. U grupi Upravljanje prikazima, u okviru Trenutni prikaz kliknite na strelicu pored liste prikaza, a zatim izaberite prikaz.

Prikaz „Moji zadaci“

Ako treba da uskladištite dodatne informacija o stavkama liste ili datotekama u biblioteci, možete dodati kolone koje će vam pomoći u sortiranju, grupisanju i kreiranju više prikaza liste. Na primer, možete sortirati listu po krajnjem roku ili grupisati stavke po imenu odeljenja.

Postoji nekoliko opcija za tip kolone koju kreirate, uključujući tekst u jednom redu, padajuću listu opcija, broj koji se izračunava na osnovu drugih kolona ili čak ime i sliku osobe sa vaše lokacije.

Kreiranje kolone

 1. Na listi ili u biblioteci u koju želite da dodate datoteku, na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

 2. Kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 3. Otkucajte ime kolone i izaberite tip kolone.

 4. Izaberite dodatne postavke i kliknite na dugme U redu.

Kolone sa liste ili iz biblioteke takođe možete koristiti da biste kreirali prikaze koji će određenim odeljenjima pomoći da pronađu informacije koje ih najviše interesuju, kao što su zadaci najvišeg prioriteta ili sve stavke dodeljene svakoj osobi. Informacije o kreiranju i izmeni prikaza potražite u članku Kreiranje, izmena ili brisanje prikaza.

Neke funkcije lista pomažu timu da efikasno kreira stavke i upravlja njima na više lista ili u više biblioteka. Na primer, možete kreirati kolonu koja obezbeđuje informacije o stavkama liste i zatim je deliti sa drugim listama. Pored toga, ako želite da datoteka bude dostupna u više biblioteka, možete je lako kopirati u druge biblioteke na lokaciji. Ako se datoteka promeni, možete dobiti upite za ispravke.

Informacije o upravljanju velikim listama ili bibliotekama potražite u članku Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki.

Upotreba funkcija pristupačnosti

Lokacije su dizajnirane tako da se listama, bibliotekama i drugim funkcijama u potpunosti može pristupati isključivo putem pritiska na tastere. Pristupačniji režim omogućava korisnicima tehnologija za pristupačnost da lakše uspostave interakciju sa menijima i različitim kontrolama. Veze Pređi na glavni sadržaj omogućavaju korisnicima da preskoče veze za navigaciju koje se ponavljaju i pređu na važniji sadržaj na stranici.

Označavanje naslova je dizajnirano da bolje definiše strukturu i poboljša navigaciju za osobe koje koriste čitače ekrana. Slike koje se otpreme na lokaciju omogućavaju definisanje prilagođenog alternativnog teksta. Na primer, prilagođeni alternativni tekst možete da dodelite slici koja se prikazuje na matičnoj stranici u Veb segmentu „Slika lokacije“ ili slici koju dodate u biblioteku slika. Za prikazivanje lokacija, opcije visokog kontrasta u operativnom sistemu Windows dobro funkcionišu za osobe sa slabim vidom.

Više informacija o pregledanju lokacija i korišćenju pristupačnijeg režima potražite u članku Funkcije pristupačnosti.

Praćenje verzija

Lista ili biblioteka može se podesiti da prati verzije kako biste mogli da vratite prethodnu verziju ako napravite grešku i prikažete istoriju verzija promena. Kada se prate verzije, korigovanja stavki ili datoteka i njihova svojstva se skladište. To vam omogućava da bolje upravljate sadržajem dok se on koriguje, čak i da vratite prethodnu verziju ako napravite grešku u trenutnoj verziji. Kreiranje verzija je posebno korisno ako nekoliko osoba zajedno radi na projektima ili ako informacije prolaze kroz nekoliko faza razvoja i redigovanja.

Istorija verzija

1. Trenutna objavljena glavna verzija je markirana, a broj verzije je ceo broj.

2. Verzija se kreira kada se svojstva ili metapodaci promene.

3. Prva verzija datoteke je uvek međuverzija pod brojem 0.1.

Kreiranje verzija je dostupno za stavke liste u svim podrazumevanim tipovima lista – uključujući kalendare, liste za praćenje problema i prilagođene liste – i za sve tipove datoteka koji se mogu uskladištiti u bibliotekama, uključujući stranice Veb segmenata.

Koautorstvo dokumenata

Više korisnika može istovremeno uređivati Word dokument ili PowerPoint prezentaciju. Ova nova funkcija vam omogućava da čitate i upisujete u delove datoteke uskladištene u sistemu SharePoint. Na primer, možete da radite na jednom pasusu u Word dokumentu dok kolega istovremeno radi na drugom pasusu u istom dokumentu.

Ažuriranje promena

RSS obezbeđuje praktičan način distribucije i prijema informacija u standardizovanom formatu, uključujući ispravke za liste i biblioteke. Standardizovani XML format datoteke omogućava prikazivanje informacija u velikom broju različitih programa. Takođe možete da se pretplatite na liste i biblioteke tako što ćete podesiti upozorenja kako biste znali kada se sadržaj promeni.

Tim može da koristi feedove kao način prilagođavanja sadržaja za članove tima koji se pretplate na feedove i za prikaz veza ka svojim Veb lokacijama. RSS feedovi su jednostavan način praćenja toka tima i ispravki projekata. Umesto da pregledate više Veb lokacija tima, automatski primate najnovije vesti ili ispravke sa tih lokacija.

Upravljanje tokom posla

Tokovi posla pomažu osobama da sarađuju na dokumentima i upravljaju projektnim zadacima primenom određenih poslovnih procesa na dokumente i stavke na lokaciji. Tokovi posla pomažu organizacijama da se pridržavaju usaglašenih poslovnih procesa. Tokovi posla takođe mogu da poboljšaju efikasnost i produktivnost organizacije upravljanjem zadacima i koracima koji su uključeni u određene poslovne procese. To omogućava osobama koje izvršavaju te zadatke da se koncentrišu na obavljanje posla umesto na upravljanje tokom posla.

Tokovi posla mogu da umanje troškove i vreme potrebno za koordinisanje uobičajenih poslovnih procesa, kao što je odobravanje projekta ili redigovanje dokumenta, upravljanjem zadacima ljudi koji su uključeni u te procese i njihovim praćenjem. Na primer, organizacija može da kreira i primeni osnovni prilagođeni tok posla da bi upravljala procesom odobravanja za radne verzije dokumenata u biblioteci dokumenata.

Rad sa tipovima sadržaja

Lista ili biblioteka može da sadrži više tipova sadržaja. Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da efikasnije organizuju velike količine sadržaja, upravljaju i rukuju njima. Ako je lista ili biblioteka podešena da dozvoli više tipova sadržaja, možete da dodate tipove sadržaja sa liste dostupnih opcija koje organizacija često koristi, na primer Marketinške prezentacije ili Ugovori.

Kada dodate neki tip sadržaja na listu ili u biblioteku, omogućavate da ta lista ili biblioteka sadrži stavke tog tipa. Korisnici zatim mogu da koriste dugme Nova stavka na toj listi ili u biblioteci kako bi kreirali nove stavke tog tipa.

Jedna od najvažnijih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste da oni omogućavaju da pojedinačna lista ili biblioteka sadrži više tipova stavki ili dokumenata, od kojih svaki može imati jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja. Više informacija o radu sa tipovima sadržaja potražite u članku Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×