Osnovni zadaci u programu Word 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koje možete uraditi kako biste naučili kako da koristite Microsoft Word 2010.

U ovom članku

Šta je to Word?

Pronalaženje i primena predloška

Kreiranje novog dokumenta

Otvaranje dokumenta

Čuvanje dokumenta

Čitanje dokumenata

Praćenje promena i umetanje komentara

Štampanje dokumenta

Šta je to Word?

Microsoft Word 2010 je program za obradu teksta, namenjen kreiranju dokumenata profesionalnog kvaliteta. Uz najkvalitetnije alatke za oblikovanje dokumenata, Word vam pomaže da efikasnije organizujete i pišete svoje dokumente. Word takođe uključuje moćne alatke za uređivanje i korigovanje tako da lako možete sarađivati sa drugima.

Vrh stranice

Pronalaženje i primena predloška

Word 2010 vam omogućava da primenite ugrađene predloške, da primenite sopstvene predloške i da pretražujete različite predloške dostupne na lokaciji Office.com. Office.com obezbeđuje širok izbor popularnih Word predložaka, uključujući osnovne biografije, biografije za određene poslove, dnevne redove, vizitkarte za štampanje i faksove.

Da biste pronašli i primenili predložak u programu Word, uradite sledeće:

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neki od ugrađenih predložaka, izaberite stavku Uzorci predložaka, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste ponovo koristili predložak koji ste nedavno koristili, izaberite stavku Nedavni predlošci,izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili sopstveni predložak koji ste prethodno kreirali, izaberite stavku Moji predlošci, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, u okviruOffice.com predlošci izaberite željenu kategoriju predloška, izaberite željeni predložak, a zatim kliknite na dugme Preuzmi da biste preuzeli predložak sa lokacije Office.com na računar.

Napomena    Predloške na lokaciji Office.com možete da pretražujete i iz programa Word. U polju Traženje predložaka na lokaciji Office.com otkucajte neke termine za pretragu i kliknite na dugme sa strelicom da biste izvršili pretragu.

Vrh stranice

Kreiranje novog dokumenta

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošci izaberite stavku Prazan dokument.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

Više informacija o kreiranju novog dokumenta potražite u članku Kreiranje dokumenta.

Vrh stranice

Otvaranje dokumenta

 1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Otvori.

 2. U levom oknu dijaloga Otvaranje izaberite disk jedinicu ili fasciklu koja sadrži dokument.

 3. U desnom oknu dijaloga Otvaranje otvorite fasciklu koja sadrži željeni crtež.

 4. Izaberite dokument i kliknite na dugme Otvori.

Vrh stranice

Čuvanje dokumenta

Da biste dokument sačuvali u formatu koji se koristi u programima Word 2010 i Word 2007, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za dokument.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste sačuvali dokument tako da bude kompatibilan sa programom Word 2003 ili starijom verzijom, uradite sledeće:

 1. Otvorite dokument koji želite da koristite u programu Word 2003 ili starijoj verziji.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word 97-2003 dokument. Na ovaj način se format datoteke menja u .doc format.

 5. U polju Ime datoteke otkucajte željeno ime dokumenta.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Više informacija o kreiranju dokumenta koji je kompatibilan sa programom Word 2003 ili starijim verzijama potražite u članku Kreiranje dokumenta koji će moći da se koristi u prethodnim verzijama programa Word.

Vrh stranice

Čitanje dokumenata

 1. Otvorite dokument koji želite da pročitate.

 2. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta izaberite stavku Čitanje na celom ekranu.

  Office 14 Ribbon

 3. Da biste se u dokumentu premeštali sa stranice na stranicu, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na strelice u donjim uglovima stranica.

  • Pritisnite tastere PAGE DOWN i PAGE UP ili RAZMAKNICA i BACKSPACE na tastaturi.

  • Kliknite na strelice za navigaciju koje se nalaze na sredini vrha ekrana.

   Savet    Izaberite stavku Prikaži opcije, a zatim kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta da biste istovremeno prikazali dve stranice ili dva ekrana.

Više informacija o prikazivanju dokumenata potražite u članku Čitanje dokumenata u programu Word.

Vrh stranice

Praćenje promena i umetanje komentara

 • Da biste uključili praćenje promena, na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati promene.

  Tracking group

 • Da biste umetnuli komentar, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

Više informacija o praćenju promena kreiranih tokom korigovanja potražite u članku Praćenje promena i umetanje komentara.

Vrh stranice

Štampanje dokumenta

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Odštampaj.

 2. Uradite sledeće:

  • U okviru Štampanje, u polje Kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.

  • U okviru Štampač se uverite da je izabran vaš željeni štampač.

  • U okviru Postavke izabrane su podrazumevane postavke štampanja za vaš štampač. Ako želite da promenite neku postavku, izaberite postavku koju želite da promenite, a zatim izaberite željenu postavku.

 3. Kada budete zadovoljni sa postavkama, kliknite na dugme Odštampaj.

Više informacija o štampanju datoteke potražite u članku Pregled i štampanje datoteke.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Word 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik